REKLAMA

Hanoi w Warszawie

Studio Plac
Data emisji:
2018-07-18 11:00
Audycja:
Czas trwania:
29:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Bartłomiej pograniczne studio plac w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat społeczności warszawskiej Wietnamczyków naszym przewodnikiem będzie dr Grażyna Szymańska Matusiewicz z Instytutu Sobieskiego i UW Jet Air China, ale państwo groszowe jest dość jednolite narodowościowo etnicznie, ale wyróżnia się na tle reszty Polski mieszka tutaj 1 4 wszystkich cudzoziemców w kraju tak to znaczy, jeżeli chodzi o skalę Polski rzeczywiście Warszawa wyróżnia się swoją Rozwiń » wielokulturowością, aczkolwiek w kontekście tak rozmaitych na ten topoli światowe czy też europejskich oczywiście nadal jest miastem dosyć mocno jednorodnym etnicznie zaskoczyło mnie to, że cudzoziemcy stanowią ułamek procenta całej polskiej populacji, ale tak to znaczy w rozmaitych danych podawanych przez Eurostat chociażby wyraźnie było widoczne niż Polska jest nam zdecydowanie na koniec Sul nera listy krajów, jeżeli chodzi o odsetek zamieszkujących tam cudzoziemców w skali Unii Europejskiej w ostatnich latach dosłownie jest to kwestia 2 lat czy też ubiegłego roku nowo tysięcznego siedemnastego w szczególności sytuacja nieco się zmieniła głównie na skutek nasilonej emigracji ekonomicznej z Ukrainy mówi się podaje się liczby takich jak 1 000 00 0 na wydanych zezwoleń na pracę Ukraińcom tylko i wyłącznie w zeszłym roku w tym niemniej jednak jest to kwestia względnie nowa no i też zobaczymy, ponieważ w tej chwili trudno jest powiedzieć na ile właśnie owi przybysze z Ukrainą na skraju pozostaną na ile też ich migracja będzie miała charakter jedynie tymczasowa przeliczono do tej migracji, która wydaje mi się, że można, by powiedzieć, że nie ma tego charakteru tymczasowego w Polsce jest oficjalnie ponad 10  00 0 Wietnamczyków z czego ponad 3 70 0 zamordowanych w Warszawie no ale wiemy, że jest ich tak naprawdę dużo więcej, kiedy w Warszawie pojawili się pierwsi Wietnamczycy, ale pierwsi Wietnamczycy pojawi się w Warszawie już w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku i myślę, że jest to kwestia o tyle istotne, iż pokazuje, że jest to społeczność, która w chwili obecnej jest społecznością w Polsce dobrze ugruntowana, ale te przyjazdy Wietnamczyków z czasów jeszcze w PRL -u nie miałem zasadniczo odmienny charakter niż współczesna migrację Wietnamczyków do Polski, ponieważ były to przyjazdy o charakterze migracji edukacyjnych nasze państwa Polska Rzeczpospolita ludowa i Wietnam wówczas północnym współpracował, a na skutek znalezienia się, jakby po tej samej stronie żelaznej kurtyny i Polska podobnie jak inne kraje bloku socjalistycznego przyjmowałam Wietnamczyków na studiach przede wszystkim kierunki inżynieryjne techniczne tutaj były przez Wietnamczyków studiowane, ponieważ zamysł był taki, iż mają oni zdobyć nową profesjonalną wiedzę i później po powrocie do Wietnamu przyczynić się do budowania ne socjalistycznej ojczyzny, jednakże jak zwykle getto bywam na część z nich niewielka część w Polsce pozostała państwa jeśli tak zalążkiem powstania w baśniowej wietnamskiej społeczność część studiowała też filologię polską tak to jakby nie było nigdy nie mniej liczne grono osób tym niemniej jednak po odgrywali oni odgrywają do tej pory bardzo znaczącą rolę, jeżeli chodzi o wymianę kulturalną i przepływ można powiedzieć się treści kulturowych pomiędzy polską, a Wietnam przykładowo feler w gronie absolwentów filologii polskiej znajdują się tłumaczy polskiej literatury na język wietnamski niewiele osób wie o tym, iż takie kanoniczne działa Polski literaturę jak chociażby lalka Bolesława Prusa pan Tadeusz, ale również nowelki Henryka Sienkiewicza n p . Zachem zostały przetłumaczone na język wietnamski jest to właśnie na można powiedzieć mrówcza praca owych absolwentów polskich uczelni takich jak pan tam milczał o takich jak pan pojęcie dopłat czy Nguyen van Hani pozwolę sobie wymienić ten najbardziej istotna nazwiska część jest z Wietnamczyków, która tutaj studiowała, gdy wróciła do kraju i nadal tak tak właśnie jak te osoby, o których pani mówił utrzymuje stosunki raz polską z polską kulturą to z tego co wiadomo to w Wietnamie jest od 4 i pół 100 0 osób, które studiowały w Polsce w czasach komunizmu, a nie zgadza się jest to bardzo interesująca grupa liczy jeszcze duża część z nich PN podtrzymuje różnego typu więzi z polską ja miałam przyjemność będąc w Wietnamie uczestniczyć w zjazdach absolwentów polskich uczelni dzięki co roku od maja się zjazdem też, że przez poszczególne roczniki studentów przygotowywane organizator organizowane podczas, których neony odtwarzany jest zwykle wykonywane hymn Polski część one są rozmaite piosenki polskiej, która te osoby będą miały okazję zapoznać się z nimi podczas swoich studiów, ale też działa Towarzystwo przyjaźni wietnamską polskiej, tak więc jak najbardziej tego rodzaju można powiedzieć istotne sentyment do Polski jest przez in te osoby żywione i należy też podkreślić fakt, iż współcześnie n p . polskie uczelnie starają się wykorzystywać na owe więzi, które zaistniały wówczas dla obecnie promowania współpracy edukacyjnej przykładowo 1 z takich znamienitych absolwentów właśnie na polskiej uczelni Politechniki wrocławskiej Panny układ dróg został honorowym ambasadorem Politechniki wrocławskiej właśnie miałam okazję być na uroczystości nadania mu tego się tytułu i obecnie właśnie promuje polskie uczelnie w Wietnamie starają się zachęcić kolejne pokolenia studentów dawnym przyjazdów do Polski i jak to wygląda to zainteresowanie techno należy zauważyć, iż wciąż mamy do czynienia z mocno niewykorzystanym potencjałem Nobel liczba studentów wietnamskich przyjeżdżający do Polski jest niewielka cena od niedawna zaledwie 1 0 stypendiów rządowych corocznie byłam oferowane wietnamskim studentom, jeżeli której, którzy chcieli przyjechać IBE na podstawie umów międzynarodowych do Polski ma szansę coś zmienić po ubiegłorocznej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie, gdzie jak padły obietnice zwiększenia owego wolumenu zobaczymy jak te sprawy będą wyglądały tam pewna liczba Wietnamczyków przyjeżdża do Polski również na studiach odpłatne przede wszystkim na prywatnych uczelniach, ale na liczby te sięgają raptem kilkuset osób rocznie, więc cena nie jest to jakby nie są to liczby znaczące wróćmy do historii, gdy w Polsce następowała przemiana ustrojowa Wietnam borykał się zapaścią ekonomiczną dlatego władze pozwalały swoim obywatelom na migrację właśnie ekonomiczną większość z przędzy z przyjeżdżających Wietnamczyków do Warszawy do Polski zajęła się handlem, dlaczego właśnie ten no cóż można powiedzieć, iż ran i warunki, by temu sprzyjała to znaczy już w późnych latach osiemdziesiątych w Polsce zaczęła rozkwitać, a taka nieformalna ekonomia można powiedzieć ziarno z 1 strony tutaj już w momencie uchylenia się komunizmu ku upadkowi i powstawania nowego kapitalistycznego ustroju istniało ogromne zapotrzebowanie no na rynku polskim, ale też na rynkach innych krajów Europy wschodniej ana LO w rozmaite podstawowe towary konsumpcyjne i w tym przede wszystkim branż odzież na obuwie RKW ten jakby sektor, którym Wietnamczycy gdzieś tam zajęli w nim właśnie swoje szanse ekonomiczne upatrywać, tak więc import owych towarów na wytwarzanych na dużą skalę właśnie w krajach Azji wschodniej w Chinach stał się taką domenę import, a następnie handlowymi towarami handel na skalę hurtową towary tam przede wszystkim przestanie dziesięciolecia no ale też przez mniejsze, jakby na znak widzicie bazary trafiały do odbiorców nie tylko w Polsce, ale również przede wszystkim do odbiorców z krajów dawnego związku Radzieckiego, tak więc znaleźli sobie Wietnamczycy taką szczególną niższe, korzystając właśnie za szczególny również sytuacji ekonomicznej aktorem, który w krajach bloku wschodniego panowała w tym okresie i myślę, że słuchacze mogą ten nie wiedzieć, ale większość z tych osób miała wykształcenie wyższe czy nawet doktoraty zgadza się na to miało można powiedzieć swoją swoje przyczyny również z tej samej genezie owej migracji takimi osobami, które można powiedzieć stały się częścią g migracji byli często właśnie owi NES byli studenci polskich uczelni są w latach osiemdziesiątych otworzyły się dla nich kolejne możliwości mianowicie przyjazdu do Polski na zasadzie takich szkoleń czy też wymiany pracowników z kolei już rządowych resortów i często to osoby przyjeżdżając do Polski na, owszem, jakby owe cele edukacyjne realizowała ale kiedy już o ustroju, że tak, więc komunistyczne miał się ku końcowi to również zaczynały te osoby korzystające można powiedzieć z pojawiających się okazji, a więc często byli to ludzie bardzo dobrze wykształceni, którzy tym, niemniej jednak właśnie nową działalność handlową się zaangażowali, widząc ten pewna szansa ekonomiczna zresztą zawsze jest tak możemy ton zaobserwować na przykładzie no chociażby migracji polskiej, iż wśród emigrantów jest sąd nad reprezentowana osoby z wyższym wykształceniem, które często po wyjeździe do innego kraju opracują na stanowiskach poniżej ich kwalifikacji to jest dosyć, że tak powiem typowa sprawa a w jakim zakresie ci imigranci chcieli przyjechać na chwilę zarobić i potem budować gospodarkę swojego kraju a w jakim zakresie stwierdzali, że wyjeżdżamy szukamy swojego miejsca na świecie tutaj mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi historia rzeczywiście część spośród mylne dzięki owej dużej fali imigracji wietnamskiej z lat dziewięćdziesiątych część osób, która rzeczywiście osiągnęła ekonomiczny sukces to właśnie, bazując na Owen owej działalności handlowej na imporcie właśnie towarów z krajów dalekiego Wschodu i następnie dalsze ich sprzedaży i wyrzeczeń spośród tych osób rzeczywiście się skumulowało ma dosyć znaczne zasoby kapitału wróciła następnie do Wietnamu i te pieniądze inwestował w rozmaite typy działalności ja również na nas jednak nie miałam okazję obserwować takie duże inwestycje przede wszystkim w sektorze nieruchomości całe osiedla budowane właśnie przez osoby, które zgromadziły kapitał inwestycyjny podczas pobytu w Polsce tym niemniej jednak spora część spośród owych osób, mimo że pierwotnie często mógłby ich zamiarem była jedynie zgromadzenia pewnych zasobów i powrót do Wietnamu pozostała w Polsce na dłużej być może na stałe miało to również oczywiście związek z tym Jeanne i dzieci, które w Polsce się urodziłem chodziłem do polskich szkół i rent toteż, jakby tutaj również ten czynnik te czynniki poza ściśle ekonomiczne, czyli n p. oferta edukacyjna, a którą Polska dla owych dzieci ma czy też na kwestie związane ze standardem życia standardem opieki medycznej chociażby rozmaitymi zabezpieczeniami socjalnymi co często argumentem za pozostaniem w Polsce wspomniała pani stadionu dziesięciolecia przenieśmy się tam na chwilę, by to było inni cechami lub, ale też miejsce styku kultur, gdzie słychać było wiele języków można było zobaczyć ludzi grających zupełnie niecodzienne grę i po pewnym czasie zaczął się tam też pojawić punkty usługowe dla samych Wietnamczyków zdecydowanie tak można powiedzieć, że jest to kwestia bardzo charakterystyczna dla społeczności imigranckich z dalekiego Wschodu nie tylko dla Wietnamczyków, a dla społeczności chińskich n p. też o i szef to na emigracji właśnie w pewnym stopniu, gdyż odtwarzają rozmaite struktury społeczne pojawiają się, więc instytucje usługowe, ale też n p. instytucje religijne zakładane są stowarzyszenia kluby po prostu odtwarzany jest życie społeczne ran ne w jakim kształcie możliwie przypominającym ten świat, którzy w, którym migranci pamiętają, za którym tęskni świat ich ojczyzny i tak samo sprawy mają się w przypadku społeczności wietnamskiej te na stadionie tak jak pan słusznie zauważył to oczywiście mieściły się sklepiki z wietnamską żywnością restauracja oferująca owo jedzenia autentyczne a, czyli skierowane właśnie koło mnie samemu Wietnamczyk com, ale także punkty usługowe typu fryzjer n p . Krawiec gry tak jak pan mówi, a także i obecnie, kiedy przeniesiemy się do Wólki Kosowskiej rozmaite właśnie punkty tego typu możemy również zaobserwować także świątyni, a to jest bardzo ważny aspekt przy stadionie dziesięciolecia mieściła się pogoda sprzyja dieta, która została następnie na rozebrana w momencie, kiedy stadion przestał istnieć, ale obecnie również istnieją funkcjonują 2 wietnamskiej pagody terenie w pobliżu Wólki Kosowskiej i właśnie w przy tej pogodzie przy stadionie Narodowym była też salka do karaoke salka, w której były pokazy kultury to klub kultury wietnamskiej spektakle teatralne i zgadza się także można było kupić n p. tradycyjne wietnamskie stroje dla azalii i wszelakie sprzęty potrzebne n p . do świętowania ani do urządzania ceremonii weselnych na sposób wietnamski rozmaite również sezonowe potrawy przybory ozdoby, które n p. podczas wietnamskiej do nowego roku są używane i co jest bardzo interesujące tak naprawdę funkcjonujący gdzieś blisko społeczności wietnamskiej tutaj w Polsce mamy okazję tak naprawdę uczestniczyć można powiedzieć co w kształcie kultury wietnamskiej, ponieważ wszelakie wietnamski święta ceremonia tradycyjnie religijne są przez to społeczność tutaj obchodzone i to często w sposób bardzo wierny oryginałowi i nic wspomniał też pani już w Wólce Kosowskiej, czyli miejsce na niewątpliwie związanym z rokiem 20 0 7, kiedy jarmark Europa stadion dziesięciolecia przestały działać inaczej to była pewna cezura, która zmusiła Wietnamczyków do prze organizowania całej swojej społeczności, a taki należy zauważyć iż, chociaż na stanowiło to niezmiernie ogromne wyzwanie dla społeczności tak wczoraj jednak właśnie ów, a handel na stadionie dziesięciolecia stanowią podstawę ekonomicznego funkcjonowania można zauważyć, iż z tym wyzwaniem poradzili sobie znakomicie to znaczy nie mieliśmy do czynienia z żadnym masowy eksodus sal owej społeczności z Polski natomiast by przenieść swoją działalność do kilku innych miejsc przede wszystkim Wólka Kosowska jest obecnie takim miejscem, które grupuje Wietnamczyków zresztą nie tylko Wietnamczycy nam z Wólki Kosowskiej właśnie swoje centrum ekonomiczne uczelni, ale również hala targowa na Marywilskiej na Żeraniu również baza na Bakalland ski są też takie miejsca, gdzie obecnie właśnie mnie Wietnamczycy pracują, ale też różne przejawy wietnamskiej kultury wietnamskiej instytucje możemy odnaleźć najczęściej kojarzymy pytam, czego wydają się z darami które, które prowadzą i nie wiem czy można to nazwać kryzysem, ale z mapy gastronomicznej Warszawę zniknęło barkę Hong zachowań tak przy placu Zbawiciela to było dla mnie duże zaskoczenie to prawda ten wali, gdy stanowią bardzo istotne instytucje nie tylko miejsce kojarzone nas z powodów gastronomicznych przez Polaków lubianej odwiedzane także przez studentów Politechniki n p. mieści się w pobliżu tej uczelni, ale również buta bar, w którym wiele wietnamskich uroczystości imprez się odbywał raczej była to kwestia wycenę dosyć przypadkowa bym powiedziała to teraz n p. podobną funkcję, jeżeli chodzi o samą społeczność wietnamską grywa w barwach Nowin przy Grójeckiej nie mamy scenę mam na odbywają się występy spotkania uroczystości, tak więc tego typu miejscach, które są ważne także dla Wietnamczyków nadal istnieje, a to wiadomo co się stało, że przy placu Zbawiciela już jest zupełnie inna kuchnia i ten co raczej kwestia akurat tej konkretnej, że tak powiem placówki US Army strategii można powiedzieć ekonomicznej inną osobę prowadzącą z nim nie jest jakaś kwestia, że tak powiem teraz wiązałaby się systemowo, a z funkcjonowaniem społeczności wietnamskiej, gdzie dzisiaj mieszkają Wietnamczycy, bo wcześniej były to okolice stadionu osiedle za żelazną bramą teraz mamy już trochę inna okolice, a tak jak wskazują dane meldunkowe urzędu miasta stołecznego Warszawy, a także potoczne obserwacje nieba mogą nam również Renato wskazać w tym przede wszystkim te rejony, które umożliwiają Irańczykom dogodny dojazd do pracy i przede wszystkim do Wólki Kosowskiej największym stopniu są przez nich chętnie zamieszkiwanych, a więc dzielnice takie jak choćby tam Ursus Włochy są dzielnice, gdzie mamy do czynienia z największą liczbą mieszkań wietnamskich mieszkańców, ale także n p. okolice parku szczęście bliskiego w szczególności, gdy rzeczywiście tam w weekendy czy też w pobliskim centrum handlowym Rosji Chin możemy zaobserwować sporo wietnamskich rodzin rzeczywiście są takimi miejscami, w których Hanna ten możemy naszym wietnamskich sąsiadów spotkać, ale także UE i bliższe Wólce Kosowskiej miejsca, czyli Raszyn n p . są przez Wietnamczyków chętnie zamieszkiwane pamiętam jeszcze jest z czasów podstawówki, kiedy jechałem na raz z warszawskich Włoch, gdzie w okolicach mieszkali Wietnamczycy do podstawówki na Ochocie, gdzie też w szkole byli Wietnamczycy i obserwując przestoje przez to parę lat z testem społeczność duże wrażenie robiło to, że to najmłodsze pokolenie właściwe dla nich język Polski był pierwszym językiem mają podwójne imiona i często widziałem n p . że działa DEK odprowadza wnuka wnuka czy wnuczkę do szkoły on chyba chyba nie mówił po polsku, ale dziecko znakomicie niedawno też w w 1 z barów i widziałem taką sytuację kiedy, gdzie nastolatek dwunastolatek stał przy kasie przyjmował zlecenia przekazywał do kuchni, a potem jeszcze wyższe do sali czy ktoś coś mówił po angielsku i też znakomicie się dogadywał zaskakuje mnie to jak jak bardzo imigranci wietnamscy, starając się skupiają się na tym, żeby liczyć, bo świetnie wykształcone i dobrze sobie w tym kraju poradziło, a i to jest również cecha no, która jest przypisywana znowu szerzej emigrantom z dalekiego Wschodu globalnie to znaczy n p. w Polsce mamy małą skalę porównawczą tak naprawdę Wietnamczycy są największą społecznością na azjatycką, ale w skali globu, kiedy n p. popatrzymy na amerykańskie badania czy też statystyki, a to widzimy, iż rzeczywiście właśnie owi przybysze z dalekiego Wschodu są tymi, którzy na edukację kładą największy nacisk i dzieci sobie w szkołach radzą najlepiej i również konsekwencji jeśli chodzi o sukces ekonomiczny również nowa radzą sobie świetne świetnie owe kolejne pokolenia bardzo często zwraca się uwagę w szczególności właśnie w odniesieniu do Wietnamczyków na taki swoisty pragmatyzm, a jeżeli chodzi o antykoncepcji takie istotne można powiedzieć Chris Holder oraz to znaczy mieszkając w danym kraju takim jak Polska, o ile właśnie znajomość języka polskiego jestem istotnym czynnikiem ku osiągnięciu sukcesu jak najbardziej będą kłaść oni nacisk na to, żeby dzieci właśnie po polsku dobrze mówiłem również znajomość innych języków obcych takich jak angielski będzie ważna dążenie do zachowania, jakby własnej kultury i znajomości języka też jak Wendy jest istotne dla większości Wietnamczyków, aczkolwiek zdarza się, iż przegrywa ona tak jak z innymi celami, ale w Warszawie działa szkoła języka wietnamskiego dla dzieci i która na Ochocie właśnie w 1 z podstawówek tamtejszych ma swoją siedzibę i soboty niedziele można zobaczyć tam tak powiem na duże wędrówki wietnamskich dzieciaków oczywiście po polsku mówiących świetnie, które właśnie przechodzą tam języka rodziców dziadków poznawać wspominała pani o działalności społeczno-kulturalnej jak się zmieniło życie tych Wietnamczyków, którzy w Warszawie pozostali, ale już n p. tak jak pani mówiła tej pogody nie ma desant drzwi inne przyjeżdżają poza Warszawę czy dla nich te aspekty są w ogóle ważna jak jak to wygląda w centrum na tle całej społeczności tak to znaczy, jeżeli chodzi o pogodę nad tą kwestią jest to o tyle można opowiedzieć się nie oczywista, iż nie dla wszystkich Wietnamczyków rzeczywiście są to miejsca jako spec kluczowe dla pielęgnowania ich tożsamości to powiedziałabym, że taki profil osoby, choć uczęszczających do pagody to zwykle jest częściej kobieta części być może w wieku średnim lub starszym troszkę można porównać może z tego powodu również profilu można wejść religijności nam z Hannoverem Polski natomiast jeśli chodzi o inne segmenty społeczności NATO również rozmaitego typu wydarzenia kulturalne o innym charakterze często są tymi, w których mogą razem spotkać się w jaki sposób pielęgnować więzi między sobą i te wydarzenia są różnorodne od nich organizującej środowiskach również są zróżnicowane mamy n p. obchody wietnamskiego nowego roku organizowana od lat w UE na rok za rok często więcej niż 1 uroczystość kilka czasami konkurencji innych można powiedzieć bywam organizowanych od formalnych wydarzeń tak organizowany z okazji przyjazdu jakiegoś wietnamskiego gościa kół z dniem wyjazdu na kajaki wycieczki Tomka jest znawczynią urozmaicając znane mi, że tak powiem są możliwości, jeżeli ktoś chce ze swoimi rodakami krajanami on kontynuować to utrzymywać ową więź, ale przede wszystkim jest to społeczność, która nam niejako ową podtrzymywanie utrzymywanie więzi ma w swojej kulturze bardzo głęboko wpojone, tak więc nawet bez takich formalnych inicjatyw i tak te kontakty pomiędzy Wietnamczyka Missa sine i bliskie a jaki mają w stosunku 1 czy chce po tylu latach pobytu w Polsce do swojego komunistycznego rządu tak to również sprawa dosyć skomplikowana, ponieważ z 1 strony ta sama geneza społeczności wietnamskiej w Polsce jest związana właśnie można powiedzieć ze współpracą między 2 komunistycznymi państwa a, czyli wówczas komunistyczną polską i po dziś dzień, jednakże pan nam przynajmniej w pod pewnymi względami autorytarnym komunistycznym wietnamskim państwa to też n p . inaczej niż w przypadku Wietnamczyków ze Stanów zjednoczonych, którzy są których, którzy są społecznością wywodzącą się przede wszystkim samych uchodźców z Wietnamu południowego, a tutejsi nasi polscy Wietnamczycy często były osoby, które w różny sposób byłem jakoś związane z instytucjami wietnamskiej władze, a nawet jeśli nie NATO można powiedzieć osoby wyrosła gdzieś tam w radzie już Północnego Wietnamu to też można powiedzieć, że rano sprawy są złożone, ponieważ z 1 strony mamy sporo osób, które wobec władzy do tej pory są dosyć mocno lojalne albo przynajmniej na żaden sposób nie wykazują jakiegoś krytycznego stosunku wobec wietnamskich władz, ale też są osoby, które jak najbardziej ów krytyczny stosunek wykazuje ją w Polsce została założona jeszcze w latach dziewięćdziesiątych taka Gazeta PL Ciemniak, która była 1 z pierwszych i opozycyjnych antykomunistycznych wietnamskich gazet to bardzo istotna inwestycja była rwana i globalnie wietnamski diasporze jak obecnie również mamy działaczy społecznych działaczy politycznych, którzy angażują się w konkretne działania w ten sposób krytykujące czy recenzując sen o działalność władz wietnamskich, więc mamy demonstracje n p. 4 lata temu przeciwko polityce Chin i ekspansywnej względem Wietnamu przeciwko skażeniu środowiska oraz braku reakcji wietnamskich władz albo w tym roku również przeciwko wprowadzeniu w Wietnamie nowego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w sieci co rodzi obawy o wzrost cenzor net internet i tego typu wydarzenia regularnie są organizowane co świadczy o tym, że Wietnamczycy są osobami żywo zainteresowanych tym co ich kraju się dzieje nawet jeśli w Polsce od 20 3 0 lat mieszkają od czy przez to ponad 6 0 lat obecności Wietnamczyków w stolicy warszawiacy rzeczywiście ich poznali po mówi pani o wydarzeniach kulturalnych, ale czy tak naprawdę wiemy co się dzieje wiem, że właśnie jest takie ataki święto i gdzie można je zobaczyć co prawda tutaj zawsze z barierą komunikacyjną mieliśmy od lat do czynienia i wielkim wyzwaniem jest jej przezwyciężania mato związek z rozmaitymi czynnikami bariera językowa jest takim pierwszym czynnikiem bardzo niska w pagodzie z pagonami wietnamskich dań zwane też mają rozmaite imprezę no i zawsze, kiedy mam okazję tam być tam słyszy szczere deklaracje, iż Polacy są bardzo mile widziani na tego typu uroczystościach, ale często znajomość języka polskiego wśród właśnie aktywistów nowych ogrodach działających jest bardzo słaba, toteż podstawowe problemy z komunikacją występują tu teraz we wrześniu z tego co mi wiadomo ma zostać zorganizowany w parku Sowińskiego na woli pod patronatem urzędu miasta to kit 1 0 dni Wietnamu Ian wystawy w generalnie prezentujące kulturę wietnamską, ale także życie wietnamski społeczności w Polsce mają być one RM duże w dużym zakresie na terenie nowego parku prezentowany przez kilka dni może to będzie 1 z tych okazji, żeby warszawiacy mogli z Wietnamczykami się dzisiaj zapoznać i została utworzona 2 lata temu pewna wietnamska Fundacja Fundacja na rzecz wspierania integracji Wietnamczyków w Polsce my tutaj wyraźnie go, a przy tym fundacji jest nakierowany na to ażeby baśniowo zbliżanie wietnamską polskie prawo malować refundację uczestniczyła w dniach sąsiada też Real kilka miesięcy temu, a tutaj w Warszawie organizowanych, więc może coś, jakby tutaj też tak będziemy mogli zaobserwować zmiany w pożądanym kierunku pewnym też znakiem tego zaangażowania integracji i trzeba też to, że 4 lata temu w trakcie ostatnich wyborów samorządowych byli też kandydaci z społeczności wietnamskiej zgadza się to było pierwsze pierwszy raz, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z obecnością kandydatów pochodzenia wietnamskiego wśród kandydatów w wyborach samorządowych startujących to efekt kolejno następujących po tych wyborach w wyborach parlamentarnych również 1 kandydatka pochodzenia wietnamskiego ubiegała się o mandat posłanki niestety żadna z tych osób mandatu nie uzyskała, ale sama ich obecność sami start w wyborach rzeczywiście na wywołał pewne poruszenie i w gronie samej społeczności wietnamskiej, ale też rzeczywiście był takim jasnym sygnałem, iż Wietnamczycy są zainteresowani udziałem w życiu politycznym społecznym społeczeństwa polskiego myślę, że właśnie te wybory samorządowe i prasą taką bardzo potencjalnie dobrą okazją ażeby właśnie ma współdziałać tak, żeby właśnie Wietnamczycy, jaką ów element już tak ten od dawna obecne w Polsce element naszego społeczeństwa mogli zaistnieć, a coś zmieniło, że właśnie 4 lata temu po uznali, że warto wystartować ani n p. wcześniej, a tutaj na pewno jest to proces, który wymagany czasu i myślę może tak po części wcześniejsze sukcesy NMP w polskich posłów pochodzenia właśnie cudzoziemskiego chociażby 2 posłów pochodzenia afrykańskiego, którzy w sejmie na polskim zasiadali zachęciły Wietnamczyków i sprawili już mocno uwierzyli oni, iż jest to możliwe, iż owym monokultura owymi jednak za zasadniczą społeczeństwie polskim także osoba pochodzenia cudzoziemskiego może zostać zaakceptowana jako reprezentant polskiego społeczeństwa miejmy nadzieję, iż również w przyszłości Wietnamczycy, a będą odczuwali, iż są potencjalnie przez polskie społeczeństwo jak najbardziej chciał ani UE i mogą być jego reprezentantami lato zobaczymy już w trakcie najbliższych wyborach miejmy nadzieję bardzo pani dziękuję dziękuję również państwa gościem była dr Grażyna Szymańska Matusiewicz z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Bartłomiej pograniczne to było studio plac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA