REKLAMA

Rzepliński: "Sąd Najwyższy to nie jest balon, który można napchać trocinami"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-07-18 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Lewicka państwo inny gość prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego kłania się pani profesorze dzień dobry dzień dobry prawo sprawiedliwość po raz kolejny piąty chce nowelizować ustaw osądzie najwyższym, chociaż ta nowela nazwa się nieco inaczej, bo to jest projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o prokuraturze oraz niektórych innych chorych ustaw Stowarzyszenie sędziów Iustitia zwraca uwagę, że już sama nazwa ustawy wprowadza w błąd jest Rozwiń » nieprawidłowa z punktu widzenia prawidłowej legislacji, ale skupmy się przez chwilę na treści, ponieważ 3 takie ciekawe zmiany proponuje prawo sprawiedliwość kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego muszą zaprezentować już nie 20 0, ale 1 50 orzeczeń lub opinii prawnych, które przygotowali, czyli obniża się wymogi po drugie, krajowa rada sądownictwa będzie mogła zaopiniować kandydata nawet wtedy, gdy nie przedstawiono żadnych dokumentów na temat doświadczenia zawodowego albo dorobku naukowego politycy prawa sprawiedliwości przekonywali mnie dzisiaj, że jeżeli członek KRS będzie chciał się dowiedzieć, jaki ma doświadczenie zawodowe albo dorobek naukowy kandydatów, żeby sprawdzą w sieci w internecie pod szyldem i po czwarte kandydaci odrzuceni przez KRS będą się mogli wprawdzie odwołać do Grecji od decyzji do sądu, ale odwołanie nie wstrzymuje obsadzenia stanowiska sędziego przez wybranego przez KRS kandydata jak po to, skomentuje w okno na pewno nie jest elegancki tym miejscu pchnięcie na rynkach trudno mi przechodzi przez gardło słowo Novella było ono oznacza konieczność zmiany uważnej ustawy w tym przypadku szczególnie ważny był Sąd Najwyższy jest organem konstytucyjnym łysego jakakolwiek zmiana w ustawie jest zmianą około konstytucyjna i zarówno przygotowanie projektu to zawsze powinno być z uwzględnieniem debat, które są prowadzone, na który musi bić czas po dniu naraża się dzieje, że 1 0 lat nastu do lipca do poprawki szykuje nowy właśnie dzielono się na styczeń rzuca być może też sama ustawa o prokuraturze została wyrzucona w ostatnim momencie, że było ukryć się tę kolejną wrzutkę to pchnięcie Sądu Najwyższego ULC jest nieeleganckie, ale generalnie z zdarza się także w jakiejś dużej ustawie ustawodawca w tym RM zmienia szereg innych ustaw to się nagminnie zdarza przy przy okazji ustawy budżetowej, gdzie 2 ostatnich ostatnie artykuły, bo każda zmiana ustawy to jest odrębny artykuł tej tej ustawy, które jest taką czapką dla tych pozostałych i czasem ustawodawcy i ustawodawcy kombinowali, ale w przypadku ustaw budżetowych oraz ze względu na orzecznictwo Trybunału w gwarze chodziło budżet 3, że chodziło jednak o postępowaniu legislacyjnym z udziałem opozycji, więc takie mamy usiłowania były wyłapywane w Choszcznie i też nie zawsze, żeby przy okazji ustawy budżetowej nie załatwić jakiegoś tam z przypadku budżetu zaś chodzi o pieniądze, a wracając od budżetów domowych są rozłożone są jego szef NATO po pierwsze, po, pomijając procedury, które jest niekonstytucyjne, bo z tego to będzie parę ustawowych wszystkie ustawy z Los Angeles konsulat wyznała, że MF takiej ustawie z poziomu około konstytucyjne musi być w pełni szanowane prawa mniejszości po -li stycznej, czyli opozycji, czyli po ich oraz udziału rzeczoznawców, czyli zarówno biegłych, których z UE, którzy pracują jako legislatorzy mchy i w sejmie i Senacie, ale wcześniej ich w tym przypadku Kancelaria prezydenta praktycznie zawsze w wolnej Polsce było tak, że projekt ustawy zmieniającej ustawy o są o sądach jakichkolwiek sądach tak było z Trybunałem Konstytucyjnym też przedstawia Sejmowi prezydent, a to autor jest grupa posłów jest brutalny nie wiadomo co nie mogę przeczytali ten, by ten maleje, a z drugiej sprawiedliwości uznał że, gdyby pan poseł Ast bardzo go serdecznie pozdrawiam, ale mam spore wątpliwości czy miał czas i ochoty zapoznać się i mieć własny pogląd na tematy tych drze w, aby została już inna posłem Astem, mówi że jest taka potrzeba chwili, ponieważ są zapowiedzi środowiska sędziowskiego, że będzie obstrukcja, czyli Tommaso wierzyła, że jest potrzeba chwili to na 100 % nie przeczytał tego co ich już jest reliktem, który nie powinien się w przypadku takiej ustawy o jej jak ustawa o Sądzie Najwyższym przydarzyć nic to co jest problematyczne z punktu widzenia Europejskiej kultury prawnej mieli z niej już chyba na trwale wychodzimy i przyzwyczajam się do do takich leków jakie, jakie robią to jej też czy moty w ustawodawcy jest zły nie można pisać projektów ustaw i szybko je przeprowadzać, jeżeli motyw z definicji jest anty Konstytucyjny, bo chodzi o przejęcie pełnej kontroli politycznej oni tego nie ukrywają oni mówią o jej czasami użyłem pojęcia kontrola demokratyczna, a czasem używają pojęcia kontrola polityczna przy wszystko to są Faith newsy, a czas rozrzucenie wymiaru sprawiedliwości suwerenowi a kto jest suwerennym jest 1 ci ludzie wybrali prawdziwej wigilii dochodzi lepiej czy gorzej do mikrofonu mówi vox populi vox Dei, czyli olejkiem on decyduje co jest głosem ludu, czyli jest wice Bogiem dach, który mówi ludziom to Bóg nie powiedział bez tego musimy ten natychmiast wykonać do tego stanu doszliśmy itp i na pewno to nie jest model, w którym może stać za zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym, bo nie ukrywają tego i także centralny ośrodek dyspozycji politycznej, że chodzi o pełne przejęcie władzy politycznej nad sądownictwem, ale oficjalna wersja panie profesorze jest taka, że PiS chce skutecznie sprawnie uzupełnić skład Sądu Najwyższego i rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, kto jest pierwszym prezesem, bo pani Gersdorf twierdzi taniec, w którym napisał więzienie co nie ma mojej zgody na takie argumenty syn szybko IT i sprawniej nie to już jest ich, by Sąd Najwyższy to nie jest balon, który można, by napchać się trocinami tym, kiedy nie był tym celu nie będzie balonem, który też nie jest w i jakieś urządzenie, które też można rozciągnąć się do nieskończoności Sąd Najwyższy z sufitu wzięli liczbę 1 20 3 3 0 sędziów 20 to jest o wiele za dużo niż istnieje realna potrzeba, bo Sąd Najwyższy ten jest sądem, który nie byłem stoi na straży jedno litości orzecznictwa w tym ma zadania konstytucyjne do wykonania w zalewie, jaka była prawdziwa loteria parada w 1 z nich dojeżdża albo listy z praktyki 8 2 i sędziowie przeważyli wobec tych, którzy nie wyszli z losami w tej samej izbie w krótkim odcinku czasu zdarzało się nieczęsto zdarzało się, że 2 odrębne sądy 2 różnych wydziałach, ale w tej samej izbie podejmowały dość odległy od siebie orzeczeniach ktoś się zdarza, że to nie jest żadna patologia to się po prostu zdarza, ale im więcej jest sędziów tym prawdopodobieństwo, że orzecznictwo będzie rozbieżny zwiększy, a w dodatku Sąd Najwyższy zostanie zaprezentowany jakimiś MDM, bo o nich od tych ludziach nic nie będziemy wiedzieli, bo on Janik Bonk LO im słona marzy o tym, żeby być sędzią najwyższym tak i to będzie wystarczający moty w i jeżeli rolnik z znana wszystkim posłanka albo znane wszystkim poseł orzeknie, że tak to będzie dobry Sparta jedno 1 w sądzie w Sądzie Najwyższym było tam stawiamy na maksymalnym 4 4 2 karty chętnych znacząco mniej, bo wczoraj było ich 18, więc nie garną się tak wszyscy są też chcemy, aby ławnicy też rozwiązują już mieli w Sądzie Najwyższym zasiada 3 to tyle też jest istotne, ale nie tak istotny, że atrakcyjna 3 i liczba sędziów w Sądzie Najwyższym zostanie dopełniona do tej, która w moim przekonaniu będzie kontr produktywne dla jakości orzecznictwa sprawuje nadzór judykacyjny nad rzecznicy mówi konstytucja oraz jakość tych osób olej oni nie mają czasu nauczenie się być sędzią Sądu Najwyższego, by to to nie jest tak albo wybitny profesor prawa może zostać albo wybitny adwokat jak Zabłocki może zostać sędzią Sądu Najwyższego dziś jest adwokatem i jutro jest sędzią Sądu Najwyższego, bo zawsze był wybitnym prawnikiem tak samo jak z resorami ad otyłych FOT nie jest tak, że to, że ktoś bez doświadczenia zawodowego RM z tylko dlatego, że ma takie chęci Monice przywoływać tego kazusu tej pani nie przedszkolanki, które mną, mówi że uraz dotyczy to wie, a będzie przecież ławnik ma dokładnie te same prawa orzeczniczych, które ma sędzia zawodowy i trasy i wyobraźmy sobie skład trzyosobowy, w którym jest 2 ławników i taki sędzia, który jest sędzią, bo chciał być bardzo sędziemu sędziom Rejonowym w nic z tego co wiem Muchy w niejednym Sądzie Apelacyjnym w trybie przyspieszonym co w stylu PRL szkoły Duracza w latach na przełomie lat czterdziestych pięćdziesiątych, żeby je mógł zostać sędzia ma dokończyć to 6 sześciomiesięczny kurs prawniczy, a tutaj, żeby to jakoś wyglądało to z DM sędzia który, który jest typowany na takiego, który może być naszym sędziom w naszym Sądzie Najwyższym jest wysyłany dawniej to było naprawdę trudne, bo za tym stała decyzja sędziów Sądu Apelacyjnego Czech wysłali do Sądu Apelacyjnego niesienie pyta sędziów czy kandydat w ogóle się nadaje do tego, żeby odbić delegację do Sądu Apelacyjnego po miesiącu nawet Jasienicy w ogóle nie stawia na w ciągu miesiąca na rozprawy ma kwit, że był delegowany do Sądu Apelacyjnego i tu będzie tylko argument za rzecz proszę bardzo był delegowany do Sądu Apelacyjnego, czyli jako sędzia Apelacyjny czy omalże sędzia Apelacyjny nadaje się idealnie do tego, żeby sędzia zasądzonych grzywien i tak w sądzie i lewicowych i nie ma nic nie musi być większość takich sędziów spośród tych nowo powołanych, ale tydzień nawet 1 nie powinien być taki powołany do Sądu Najwyższego Bluetooth to to oni nie są naprawdę zabawy towarzyskie, które w okresie, kiedy można urządzić na boisku sportowym to jest Sąd Najwyższy ma się składać z sędziów najlepszych w Polsce i tak do tej pory było i prof. Małgorzata Gersdorf powróciła z urlopu, mówi że konstytucja z konstytucją nie można zmienić się zwykłą ustawą zatem jest pierwszym prezesem nie walczy o swoją pozycję interesu Święty spokój tylko państwo i praworządności i grosz jest państwo Piotrowicz poseł prawa i sprawiedliwości, że niestosowanie się do obowiązującego prawa może skutkować wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych nawet pozbawienie stanu spoczynku tych groźba karalna w normalnych czasach, ale czasy są takie, że pan Piotrowicz może mówić o poczuciu bezkarności i on jest jasne nie ma tego poziomu, żeby wiedzieć, że dodatkową pulę do Platon takie głupoty psuje państwo polskie on grozi pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, którego nie uważa za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to, że nie uważa też jej też o nim świadczy usług nawet gdyby zgodnie z treścią tej pary ustawy, która miała wyprowadzić tam odpowiednią liczbę sędziów tych, którzy mają Więcek 6 5 lat są do najbliższego pani prof. Gersdorf i jako sędzia Sądu Najwyższego jako pierwszy prezes zrezygnował, aby i przyszły stan spoczynku to nie upoważniałoby nie kogoś takiego jak Piotr Rowicki nikogo do tego, że on będzie może grozić sędziemu za to, że jest sędzią oddzielony jest ten facet stracił w ogóle tt migawki, które pokazują telewizory jest ze spotkań z nim świadczą o poziomie tego dżentelmena i w interesie poważył grozić tym nawet z perspektywy tego zapętlenia, które do, którego doprowadził pan prezydent i jego znakomici prawnicy, że nie wiadomo o nim nie wiedzą o tym czy ty no skoro uznając, że pan prezes i Iwulski zastępuje panią pierwszą prezes w czasie jej nieobecności na mocy jej zarządzenia, które zaakceptował prezydent to oczywiście to oznacza znaczy to nic nie oznacza, bo dzisiaj nie mamy prawa mamy cayenne, a takie wrzutki którymi się kierują posłowie ogłaszają niejako obowiązujące prawo tym jest to to stanowisko, który zajął prezydent czy świadomie czy nieświadomie, ale tak wyszło, że zaakceptowany został prezesem polskich jako zastępującej dni nie następca nie zastępują nowe zastępujący to jest i imprez, które określone jest jak i jaki jest po zarządzeniu pierwszego prezesa zarządzenie było właśnie takie na jej nieobecność on by zastępować ją w czynnościach pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli nawet z tego punktu widzenia pal je pan to Piotrowice opowiada fajki, które w ogóle nie mają jakiegokolwiek zaczepienia i w tym sezonie nazywają prawem i są w rzeczywistości, którą dzisiaj mamy prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego pokłosie wywiadu politycznego dziękuję panie profesorze zapis tekstu Liu, ale SLD krótko w krótkim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA