REKLAMA

"Jestem w stanie te zmiany zrozumieć. Ale nie zaakceptować" - dr Tomasz Zalasiński o kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Analizy
Data emisji:
2018-07-18 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analiza pozycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj proszę państwa dużą część programu poświęcimy rozmowie z dr. Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dlatego że dzisiaj przedstawiał lub też próbował przedstawiać informacje o działalności rzecznika w 20 17 roku, a próbował przedstawiać do tego, że nie opacznie powiedział jedno zdanie, które zdenerwowało przewodniczącego komisji sprawiedliwości i praw człowieka Stanisława Rozwiń » Piotrowicza, jakie to buńczuczne zdanie wypowiedział Adam Bodnar to za chwilę państwo usłyszą imam państwo propozycje, a właściwie można powiedzieć liczę na państwa tych prosiłabym o przysyłanie do nas do analiz propozycji takiej wersji ujęcia myśli Adama Bodnara, który za chwilę państwo usłyszą, która mnie zdenerwowała i nie uraziła delikatnych uczuć Stanisława Piotrowicza jak powiedzieć to co za chwilę powie Adam Bodnar tak, by zabrzmiało to uprzejmie i na pewno nie zda nie zdenerwował mnie zirytowało w członków prawa i sprawiedliwości proszę posłuchać jak dzisiaj niespodziewany sposób zakończyło się posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą sprawy Trybunału Konstytucyjnego niestety ze spra w, które były przedmiotem rozpatrywania przed Trybunałem dostrzegliśmy zmiany składu Trybunału może być taki sposób, aby nie pojawił się żaden zdania odrębne to 1 z powodu wycofania niektórych wniosków z Trybunału Konstytucyjnego uważa, że w sprawach i mówię został mocą, że w sprawach, które mają znaczenie ustrojowe w sprawach, w których istnieje głęboki interes polityczny nie można liczyć moim zdaniem dla niezależności Trybunału Konstytucyjnego to jest związane z orzekaniem osób, które moim zdaniem są nieuprawnione mówi to organ Konstytucyjny uchyli to komisja Europejska komisja wenecka ONZ i się fali hossy jesteśmy w Polsce w państwie suwerennym i zgrozo, że takie treści i pada już puste przedstawiciela władzy konstytucyjnej to jest potwierdzenie tego, że pańskie wystąpienie było jest manifestem politycznym, a nie reprezentuje obywateli, a nie występuje w ochronie praw obywatelom prawo, jeżeli honorową misję polityczną naruszają powagę tej komisji dialogu jest on z polskiej w foyer zamykam dyskusję pozostaje Azja wyłonienia sprawozdawcy proponuje proponuje pana posła Grzegorza Wojciechowskiego pan poseł Grzegorz Wojciechowski zgadza się dziękuję bardzo stwierdzam, że komisja zapoznała się z informacją o Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności praw człowieka i obywatela 20 17 roku oraz działalności, że o Rzecznika Praw Obywatelskich o skandalicznych słowach, które tutaj padły z rzecznika praw obywateli są tylko i postanowiłem zakończyć posiedzenie komisji i zamykam posiedzenie komisji sprawiedliwości raczej KUL jest tam to jest wstyd panie Piotrowicz tak zakończyła się dzisiejsza komisja sprawiedliwości praw człowieka, na której Rzecznik Praw Obywatelskich miał przedstawić informacje w o działalności rzecznika w 20 1 7 roku jest dziś państwowym, którzy nie siedzieli pewnie większość nie wie jest rzecznik zdąży odpowiedzieć na pytanie 2 posłów i wtedy doszło do tej awantury jeszcze raz powtarzam zapraszam do przesłania propozycji analizy małpa to klub KSM w jaki sposób subtelny uprzejmy nie tak grubiański go ująć te słowa uważam, że w sprawach o znaczeniu ustrojowym w tych, w których istnieje głęboki interes polityczny nie można liczyć na niezależność Trybunału Konstytucyjnego jak powiedzieć to uprzejmie tak, by nie zirytować Stanisława Piotrowicza wiem, że państwo to potrafią proszę to wymyślić i przysłać do nas analizy małpa TOK kropkę sam do rozmowy z państwa propozycjami wrócimy po osiemnastej będzie z nami dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, a teraz widzą studium z dr Tomasz Zalasiński jego zespołu ekspertów prawnych fundacji Batorego dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry pani redaktor cierpliwie i z morza wraz ze spokojem wysłuchał pan tego co przed chwilą emitować na antenie cierpliwie, ale niezaspokojenia niestety niestety dzieje nie wiem szczerze nie pomorskim no nic dobrego niestety nic dobrego, bo z 1 strony mamy Trybunał Konstytucyjny, a czym mieliśmy Trybunał Konstytucyjny w tym w tym kontekście jedno niestety podkreślę jeszcze raz niestety nie sposób podzielić się inaczej od ceny, a czy należy podzielić ocena pana dr Bodnar niestety Trybunał Konstytucyjny w Polsce przestał funkcjonować w pan dr Jasiński po przypomnę państwu kiedyś często gościł w radiu TOK FM, dlatego że mogliśmy wspólnie z dużymi emocjami śledzić rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym sam był pan również często pełnomocnikiem strony to były czasy giganta z gości jest podejrzany w tej sprawie to były czasy Trybunał Konstytucyjny funkcjonował można było liczyć na rzetelną ekspercką analiza konstytucyjną i wydanie rozstrzygnięcia zgodnego z tak powiem Trybunał natomiast w tej chwili tak jak mówię ja podzielam w pełni ocena pana rzecznika Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje niestety system kontroli konstytucyjności prawa w Polsce został sprofanowany sprofanowany został Witold tykała sprawa Boga od wczoraj postanowią, że czas na moje coroczne porządki w notatkach to straszna sprawa i znalazłam całe moje archiwum dotyczące tego w jakiej kolejne zmiany następowały w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym były tam też inni kolejne nowelizacje kolejny uzasadnienia opinii różnych stron również o winie pisane przez pana doktora w cały szereg notatek i dokumentów i pomyślałem, że właśnie nie wiem czy to ważne, żeby to zachować nieważne Ależ nową taką teczkę tworzy ona też rośnie rośnie i daje teczka jest pełna kolejnych projektów ustaw nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ima takie ma zmartwienie panie doktorze, że za rok spotkamy się ja panu powiem, że właśnie sprzątałam w biurku i znalazła stosy w Tychach w tym, że karty i że wszystkie one właściwie mogą trafić na makulaturę, bo sprawa została zakończona i skończy się tak jak z Trybunałem i my będziemy takie rzeczy ile analizować ustawę nowelizację kolejne przepisy i to wszystko na marne pytanie jeszcze tylko gdzie się spotkamy w 2 US w tym jest dzisiaj w ogrodzie tak pani redaktor ja jeszcze tak uzupełniające to, o czym pan rzecznik spornym jechał był rzeczywiście ma w Trybunale Konstytucyjnym uczestniczyłem w wielu sprawach reprezentowała mnożył różne podmioty w tym w tym wnioskodawców w sprawach dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym cechy jest i muszę powiedzieć, że nie tylko w sprawach takich politycznych Trybunał Konstytucyjny w tej chwili nie działa prawidłowo w sprawach takich bardzo na nich to może prozaicznie, bo w Trybunale nie ma sprawdź na czym polega ta nieprawidłowość działania Trybunału w sprawach powiedzmy, że ich ograł Legię opowie o o 1 z prawdą byłem pełnomocnikiem sprawa bardzo ważna dotyczące samorządu terytorialnego lub pytania konstytucyjne, które zostało Trybunałowi postawiono w błąd tak, bo pokrótce sformułowane w ten sposób czy można stabilizować budżet państwa kosztem destabilizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w aktach stanu do pytania o to było 5 gmin wójtów województwa lubuskiego reprezentowało 5 jednostek samorządu terytorialnego sprawa była połączona z bardzo trudne pytania konstytucyjne bardzo trudne powiem szczerze szliśmy do Trybunału kościelnego liczyliśmy na to, że wreszcie do dostaniemy odpowiedź rzetelną Trybunałowi też bardzo wiele czasu zajęło przygotowanie się do tej rozprawy, bo ponad 3 lata jeszcze za zdjęcie za tak powiem dawnych czasów nadwrażliwy trują mieliśmy, kiedy mieliśmy Trybunał Konstytucyjny i miasto nie dziwiło, że to tyle czasu trwa, bo było to prostu było trudne zagadnienie natomiast sprawa została rozstrzygnięta w ten sposób już dostaliśmy najpierw wyznaczony został termin rozprawy Top 2 8 luty 2 0 1 7 pamiętamy dziś 2 dni przed terminem rozprawy dostaliśmy olbrzymie stanowisko Sejmu, w którym nie było czasu się zapoznać się do do dnia rozpraw dzień przed terminem rozprawy dostaliśmy stanowisko rządu, na które czekaliśmy 3 lata i dzień przed rozprawą zmieniono też skład orzekający w związku z tym wnieśliśmy o odroczenie rozprawy Nowin byliśmy przekonani, że rozprawa zostanie odroczona z urzędu w takich okolicznościach, bo nie tylko myśmy dostali jak rozumiem te dokumenty dzień przed rozprawą, ale też Trybunału w związku z tym sędziowie też kontrolować wymieszali się za poznasz niestety niestety odroczenie nasz wniosek o odroczenie rozprawy nie został uwzględniony w związku z tym doszliśmy do wniosku, że niestety, ale w takich okolicznościach tak poważnej sprawy na nie godzi się rozpatrywać i wycofaliśmy wniosek i to bardzo ważna konstytucyjne pytanie dotyczące samorządu nadal jest, ale nie chcę nagraliście rozumiem, że sędziowie mogli być nie do końca przygotowani nie znać, ale od poglądu Sejmu rządu ale jaka była obawa, żeby ją nazwać rzeczy przede wszystkim zależało nam na poważnej merytorycznej dyskusji nad regulacją ustawową w tych okolicznościach nie mogliśmy na to liczyć to jest 1 rzecz druga rzecz równie ważna lenie ważniejsza niestety pochopne i wydanie orzeczenia Trybunału kościelnego w tym zakresie, a liczyliśmy się z tym, że ono zostanie wydana i liczyliśmy się z tym, jaki będzie go kierunek ono będzie postu to będzie stwierdzenie zgodności z konstytucją i ich związku z tym, iż pojawia się kwestia powagi rzeczy osądzonej w związku z tym no utrwalił się ten wątpliwy konstytucyjnie porządek, ale mówi Andrzej kwestionowanie decyzji w ramach ustrojowych tak jak powiedział Adam Bodnar jeszcze raz przypomnę w powiedział w mies, że niestety, ale uważa, że w sprawach o znaczeniu ustrojowym, które istnieje głęboki interes polityczny nie można liczyć na niezależność Trybunału Konstytucyjnego, a pan wskazał, że istnieją sprawy innego charakteru, które też w Trybunale i mają tam inny ma muzeum, których można to element politycznej nie ustrojowa sprawa walka z prawa sprawiedliwości z niezależnymi są od zgiełku władze krajowe samorządami jest moim zdaniem następnym etapem znaczna część wydarzeń, ale nie to nie do końca prawda panie doktorze to była sprawa poza ustrojowa poza polityczna wbre w wręcz przeciwnie samorządy są na no też na linii strzału tutaj no tak ale, kontynuując ten TOK rozumowania no to wszyscy jesteśmy na linii strzału w takiej w takich w takiej sytuacji no bo malarz zwolniony z łąk stadniny koni w Janowie począwszy na Sądzie Najwyższym skończywszy, więc to państwo nam się zmienia to dlatego w dobrze zajmijmy się ustawą o Sądzie Najwyższym, którą tą ustawą miały się dzisiaj Zającem, ale się nie zajmuje się ustawą o prokuraturze, ale i tak jest oczywiście, że ustawa o prokuraturze, w której nagle pojawiali się szereg zmian w innych ustawach zajmiemy się nią zaraz po informacjach Radia TOK FM przyjrzymy się temu jak to się stało, że w tejże ustawy o prokuraturze pojawia się tyle w nim dodatkowy seans w kwestii i co one wspólnie tworzą zajmie też dzwonkami, których jakoś mało było w mediach zapraszam do drugiej części rozmowy dr Tomasz Zalasiński zespołu ekspertów prawnych fundacji Batorego w po informacjach wraca analiz kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z mostu, gdzie cały czas dr Tomasz Zalasiński zespołu ekspertów prawnych fundacji Batorego w ich chciałabym, żebyśmy w tej części rozmowy, kiedy już trochę poznaliśmy się sobie nawzajem jak to było pięknie kiedyś jak jeszcze istniał Trybunał Konstytucyjny przyjrzeli się inna mu z polskich sądów Sądowi Najwyższemu, z którym prawdopodobnie rychło przyjdzie nam się też pożegnać oczywiście w jego konstytucyjnej praworządnej formie będzie istniał Sąd Najwyższy tyle tylko, że udawanych i przejęty przez polityków panie doktorze test pod trafiła do Sejmu w ubiegłym tygodniu ma już jutro ma być procedowana w dno kolejna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jak przed nią słyszeli państwo informacjach skrzętnie policzono już to już piąta w willi co jak co pan tam wiedzieć co by pana najbardziej tam zaciekawiło nas coby pan zwrócił uwagę jest to wiele rzeczy bardzo interesujących piąta nowelizacja w bardzo krótkim okresie świadczy w nienajlepszej jakości całej ustawy również przygotowanej przygotowanych w trudnych warunkach i bez rzetelnej analizy parlamentarnej natomiast są co zwraca moją uwagę że, marząc o przerwę myślałam, że łamać konstytucję trzeba umieć, a obecna władza się do końca chyba się nauczyła i co chwilę się poprawiać swoje błędy no nie wiem czy chciałbym, żeby się tak tak powiem wprawili w UE, ale i tak robią postępy pani redaktor więc, gdy idzie o kwestie dotyczące tej ustawy o prokuraturze bo, bo to jest de facto ustawą o prokuraturze ta zmiany dotyczące sądownictwa jak się wydaje zostały do niej do dołożono w ostatni widok Lejonen uszczelniony ustawa nie dają prawie wodnym n p. w ich tak dobrze, że do tej w każdym razie co zwraca uwagę w szczególności zwraca uwagę to, iż ustawa to wprowadza mechanizmy bardzo pospiesznego wyłączenia, gdyż prowadzący do bardzo pospiesznego wyłonienia nowych sędziów Sądu Najwyższego co dla prawnika, któremu bliskie są wartości państwa prawnego jest za co mu na bardzo trudną do zrozumienia jak i pnącza z dużo wakatów powstały 2 nowe Izby, które nie mogą funkcjonować, bo nie ma w obsadę nie ma sędziów tych 2 nowych izb tym w 2 ilu sędziów teraz odchodzi z Sądu Najwyższego, bo osiągnęli zysk anteny już po bardzo duży biały zwiększy się bawić w latach i trzeba uzupełnić jak pani to wytłumaczy on jest konstytucja nie ma wakatów są sędziowie Sądu Najwyższego jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który ma konstytucyjnie gwarantowaną kadencje sprawa jest dość prosta no powiedzmy no powiedz nam pan się podwójnego sytuacja dość takiej kolumny Mac to ponoć prawnik położna konstytucję, kiedy nie ma lepszych argumentów, a prawda jest taka, że są 2 Izby, które czekają na obsadę przede wszystkim izba dyscyplinarna, ale najważniejsza jest największym budżetem znają z lepszym uposażeniem też dla samych sędziów no i potrzeba jest, żeby szybko uzupełnić wreszcie ruszyły też DAG Izby przejdźmy do ustawy tam w tej ustawie jest mechanizm takiego przyspieszenia naboru w uzasadnieniu ustawy jest napisane, że ustawa ma te zmiany mają przeciwdziałać obstrukcji proces wyłaniania kandydatów na sędziów w dość enigmatyczną uzasadnienie natomiast obawiam się obawiam się już niezależnie od tego kto uchwala w jakim celu i t d. obawiam się, że ta skutki tej ustawy obróci się przeciwko nam wszystkim nam wszystkim znaczeniu przede wszystkim obywateli obywatelom, którzy będą mieli sprawy zawisłe w sądach powszechnych w Sądzie Najwyższym nawet dla co w nich uderzy, dlaczego chodzi o to, że jakość sędziów i kompetencje nieskazitelność charakteru, którzy trafią do Sądu Najwyższego jest na gruncie tej propozycji ustawodawczej z dnia weryfikowalne jest nieweryfikowalna ustawa przewiduje, że kandydaci nie mają obowiązku przedkładania żadnych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje w żadnych opinii z tak powiem poprzednich miejsc pracy żadnych opinii samorządu sędziowskiego to są wszystkie o wszystko opinii fakultatywne w związku z tym krajowa rada sądownictwa i prezydent, dokonując bardzo pospiesznego wyboru kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego będzie bazował wyłącznie na ich oświadczeniu, które jest on, że to będą bardzo ściśle wybrane osoby tylko wg innych kryteriów niż pan doktor wymieni być może tak, ale to niestety tym gorzej niż widzieliśmy to też możemy zajrzeć do Trybunału Konstytucyjnego, który został ośmieszony w dokładnie widać jak się prowadzi nabór do tego typu instytucji rządowej no, więc ja to jestem w stanie zrozumieć, ale nie zaakceptować natomiast i to jest to jest 1 rzecz kwestia weryfikacji kwestia weryfikacji kandydatów kwestia druga wykonywanie funkcji ustrojowej przez krajową radę sądownictwa przez krajową radą sądownictwa ma stać na straży niezależności sądów niezawisłości sędziów ta funkcja ustrojowe zrealizowana przede wszystkim poprzez dobór właściwych kandydatów na sędziów jak członkowie krajowej rady sądownictwa mają wybrać kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, bazując jedynie na krótkim zgłoszeniu kandydata i wyłącznie oświadczeń ja wyobrażam sobie że, gdyby to studia był pan sędzia Mitterrand czynnik, który był pytany wielokrotnie przez ostatnie dni o szereg kwestii związanych z Sądem Najwyższym to jego ulubioną odpowiedzią było w trudno powiedzieć jest trudno powiedzieć panie doktorze no tak tylko, że to są sprawy, które nie dotyczą posłów nie dotyczą senatorów nie dotyczą ministrów, ale dotyczą takich ludzi jak my obywatele, którzy czasami mają sprawy w sądzie i liczą na to, że te sprawy zostaną rozstrzygnięte przez niezależny właściwy niezawisły sąd to jest nasze prawo konstytucyjne, a Sąd Najwyższy, by wraz ze swoją nową świeżą z Izbą dyscyplinarną będzie takim, a on narzędziem, ale chętnych może być zbrojnym ramieniem władzy politycznej pana zdaniem są takim zbrojnym ramieniem przeciwko sądom sędziom nie wiem, ale wiele wskazuje na takie ryzyko natomiast chciałem powiedzieć, że Sąd Najwyższy ma kluczową rolę w system wymiaru sprawiedliwości sprawuje nadzór jurysdykcję nad sądami powszechnymi odpowiada na pytania prawne jak sędzia, który nie jest na sędziów Sądu Najwyższego bez doświadczenia bez dorobku może udzielić tego rodzaju bardzo skomplikowanych odpowiedzi na bardzo skomplikowana pytam widział pan słyszał pan wczorajsze orzeczenie i uzasadnienie do orzeczenia w sprawie prawa łaski dużo błędów możemy sobie wyobrazić wierszowany dlatego w taki się burza, ale my to wszystko wiemy, gdzie to będzie też ja bym bardzo nie chciał, żeby to tak wyglądało literatura jest, że jak to wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego bardzo bym nie chciał, bo Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa orzekał zgodności aktów normatywnych z konstytucją natomiast czymś zupełnie innym jest spór zawisły przed sądem powszechnym, który następnie jest rozstrzygany przez Sąd Najwyższy to jest to dotknie dot to dotknie milionów obywateli niekompetencja na poziomie Sądu Najwyższego dotknie milionów obywateli w sposób bezpośredni to będzie to niestety, ale to orzecznictwo może być pokrzywdzone niesprawiedliwością po prostu najzwyczajniej w świecie i to jest olbrzymie ryzyko, ale można też liczyć na to, że stanie się to samo co w Trybunale, czyli od PL obstrukcja w 2 powodowane przez niekompetencję, czyli coraz mniej spraw rozstrzyganych coraz mniej orzeczeń, a zatem skutki będą być może doszło po kanale innego charakteru być może tak z tym, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to tak jak wspomniałem to jest element systemu kontroli konstytucyjności prawa w sytuacji, w której jest o refundację ważny 3 lata czekaliście na rozstrzygnięcie swojej sprawy jest przypadek no powiem szczerze, że akurat w przypadku Trybunału kościelnego Długosza czekana rozstrzygnięcie to jest normalne, ale teraz było mniej spra w mniej wpływa w notach, ale mniej popularny stał się liderem pani redaktor, bo Trybunał Konstytucyjny i on nie jest tak bliski obywatelom, chociaż jest bliski obywatelom, bo chociażby przez skargi konstytucyjne, ale to nie jest tak powiem sonda życia codziennego tak bym powiedział natomiast w przypadku Sądu Najwyższego nadzoru jurysdykcyjnego pytań prawnych to wprost przełoży się na jakość orzecznictwa sądów powszechnych, a to z kolei będzie miało kolosalny wpły w na stabilną sytuację bezpieczeństwo prawne obywateli, więc to auto to kino to nie są zabawki to w rękach polityków też bardzo poważny mechanizm funkcjonowania dlatego jest piąta nowelizacja, bo Trump władza polityczna chce się upewnić, że naprawdę to Sąd Najwyższy przejmie i to przejmie szybko chciał oddać jeszcze 1 rzecz ten nie na profilu na Facebooku, który serdecznie państwu polecam coś o angielskiej nazwie Sellin Sejm, czyli Selim Sejm, czyli sufit sejmowy z list i pojawia się bardzo ciekawa analiza tejże ustawy, o której rozmawiamy w KRUS, której mowa o tym, że nowe przepisy pozwolą dzielić istniejące sądy rejonowe i Okręgowe i robić z 1 sądu n p. 5 czy pan się zgadza rzeczywiście to wynika z USA bank z tej wielkiej noweli idzie w jakiej z tym zagrożenie, dlaczego ma na to zwrócić uwagę, że tak tak to czy tort to regulacja, która wyniknie, która jest zawarta w tej nowelizacji i odnoszą się do niej czas wierzytelności powiedzieć, bo też bez zdarzają się zarzuty konstytucyjne dotyczące tej regulacji konstytucja odsyła do ustawy, gdy idzie o strukturę sądów powszechnych w związku z tym ustawodawca może to struktura kształtować wedle własnego uznania może też o swobodnie dzielić sądy wyznaczać i t d. tak dalej, więc w tym zakresie jest to objęte zasadą swobody regulacyjnej ustawodawcy, ale ta swoboda nie jest ograniczona mianowicie, że ustawodawca powinien dbać o to, aby sąd czy organ państwa, który jest zreformowany pozostał w nos w minimum przed możliwie najszerszym zakresie funkcjonalnym były takie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na ska dotyczące NFZ -u, który to Trybunał kościelny stwierdził, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo ustawodawca stworzył instytucje, których dysfunkcja narządu dziewczyna może prawidłowo w tej analizie, że oto w do tej pory każdy sąd musi mieć przynajmniej 2 wydziały wydział cywilny wydział karny to teraz ów oblig znika co zdaniem analityka ani Leeds Castle Facebooka oznacza, że powstanie sąd złożony wyłącznie 1 wydziału karnego albo za tym wnioskuje on w będziemy mieć wielu nowych prezesów wiceprezesów oraz lepszą grą, ale ja niestety widzę tutaj znacznie gorsza ryzyko jeszcze gorsze niż ja już tak tak jak wspomniałem ustawodawca może struktura sądownictwa kształtować dowolnie może też zrobić także z Sądu Okręgowego zrobią się nagle 4 sądy okręgów Sąd Okręgowy cywilny karny i t d . natomiast to absurdalna, ale już dawno jest jeszcze gorsza co jest jeszcze gorsze mianowicie to co widzieliśmy już na przykładzie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym restrukturyzacji i pozwalająca na wszystkich niestety pozbawienie sędziów i urzędu i to jest to ryzyko, które ja widzę no i ryzyko nadal idące, że przy okazji tej reorganizacji będzie podstawa do tego, aby niektórym sędziom niektórych sędziów przez nich stan spoczynku w konstytucji niestety w Senacie konstytucja mówi o tym, ale jest to wykorzystywane jak widzieliśmy na przykładzie Sądu Najwyższego w sposób bardzo szeroki nos i Liege przez służby cywilnej pamiętają państwo to wszystko się to wszystko obserwowaliśmy stres możemy tylko patrzeć jak Ukraina płonie i jeszcze 1 dobra informacja rynny z zamówili, jaka jest dobra informacja w dzisiejszych czasach Otóż komisja sejmowa komisja edukacji narodowej z negatywnie zaopiniowała senacką poprawkę, która zezwalała na dół, a właściwie dawało sędziom dożynkach od dożywotniego zatrudnienia na uczelniach to była poprawka senacka komisja edukacji narodowej zaopiniowała ją negatywnie, czyli przynajmniej 1 seans nic z tych przywilejów dla tych nowych lepszych sędziów Sądu Najwyższego z ma zniknąć przynajmniej jeśli oczywiście Sejm podzieli zdanie komisji panie doktorze kończymy jutro ustawa o Sądzie Najwyższym zawarta w ustawie o prawo w prokuraturze trafi do Sejmu będziemy się przyglądać dyskusji posłów dr Tomasz Zalasiński zespoły ekspertów prawnych fundacji Batorego był państwo i moim gościem dziękuję jeszcze raz spotkanie dziękuję im informacje dziękuję pani redaktor, a po nich Adam Bodnar Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA