REKLAMA

"Od odwagi sędziów NSA zależy los Sądu Najwyższego"

Analizy
Data emisji:
2018-07-19 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
25:12 min.
Udostępnij:

O roli sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w walce o niezależność SN rozmawiają Ewa Ivanova i Agata Kowalska. Rozwiń »

Posłuchaj także o tym:
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich - http://audycje.tokfm.pl/odcinek/64846

Ewa Siedlecka, dziennikarka Polityki - http://audycje.tokfm.pl/odcinek/64875 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj bardzo ważny dzień dzień być może końca Sądu Najwyższego, dlatego że Sejm od rana do późnej nocy nowości duch wczesnego ranka będzie pracował nad ustawą o Sądzie Najwyższym, a właściwie wcale nie nad tą ustawą tylko na zupełnie inną ustawą prawo o prokuraturze, do której doklejono poprawki nowelizacje do ustawy m. in . o Sądzie Najwyższym o krajowej radzie sądownictwa i osądach Rozwiń » powszechnych z już dziś mogliśmy usłyszeć na komisji jak biuro legislacyjne Sejmu, czyli prawnicy Sejmowi wskazywali, że tak nie można, że to jest błąd w technice prawodawczej nie można wrzucać do 1 ważnej dużej ustawy innych bardzo ważnych i zupełnie odmiennych ustaw i łączyć, że to jest błąd zostali zignorowanie to oczywiście już znamy i wiemy, że tego typu problemy nie sprawiając, że PiS wykup wycofuje się ze swoich ustaw lokomoty w ta ustawa pędzi przez Sejm nie może się rano było pierwsze czytanie teraz trwa komisja pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza PiS mogą sobie państwo wyobrazić co tam się wyprawia on za za chwileczkę za chwileczkę dwudziestej trzeciej ma być drugie czytanie w taktowny wygląda w sejmie natomiast co robimy w radiu TOK FM komentujemy z nami w studiu pani Ewa Ivanova dziennikarka GazetyWyborczej dzień dobry dzień dobry i chciałabym, żebyśmy może trochę mniej skupiały się dzisiaj na tym co pędzi przez Sejm, bo dużo na ten temat komentarzy już w radiu państwo mieli okazję wysłuchać, a z klubów, ale krok dalej stanąć i przyjrzeć się temu co się stanie w dni, kiedy ta ustawa zostanie przyjęta może zostanie to niema wątpliwości to co wie pani Nesta wyborcza robi w ostatnich dniach, gdy jest przyglądanie się sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego i dokumentom, które oni składają, dlaczego NSA skoro cała nasza uwaga skupiała się na Sądzie Najwyższym, dlatego że ta ustawa o Sądzie Najwyższym ta cała czystka, która dotyczy sędziów Sądu Najwyższego obejmuje też Naczelny Sąd Administracyjny i naczelnego Thatcher urzędowała to jeszcze to czwarta nowelizacja trzecia druga to wszystko dotyczy ustawy o SN a dlaczego my NSA też dotyczyć dotyczy lista taka regulacja, która odsyła do sędziów NSA w UE w tym zakresie, chociaż część sędziów NSA w ogóle kwestionuje ULC regulacji można także przechodzą z nożem sąd Administracyjny jest przyrównywany do Sądu Najwyższego wprawie i sprawne regulacji stosuje do obydwu tak samo tak to jest normalne tak tak bardzo bardzo często te regulacje stosuje się odpowiednio natomiast w przypadku masą sądów wojewódzkich sądów administracyjnych są mniej co inne regulacje i tutaj mówi pani te regulacje tych opłat dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim od tej weryfikacji, czyli jak, by państwo chcieli to nazwać, czyli ponownym ocenianiu czy sędzia może być sędzią po sześćdziesiątym piątym roku życia okazuje się, że sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego wg prowadź wrażliwości też muszą składać te słynne oświadczenia tak inaczej przejdą w stan spoczynku też jeśli ukończyli 60 piąty rok życia no są zagrożeni czeską część oczywiście tych sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podporządkowała się tym nowym regulacjom, a wcześnie przy czym, ale też trzeba pamiętać o tym, że ta czystka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym będzie miała też gigantyczne rozmiary podobne do tej dotyczącej Sądu Najwyższego Lech już to można powiedzieć tak będziemy zimą wiemy ilu sędziów potencjalnie jest, że zagrożonych czakram, czyli L 4 około 40 % sędziów oznaczała, że rząd wiąże gruczoł sześćdziesiąte piąte 40 % mniej więcej 40 %, ale cała ustawa o Sądzie Najwyższym skupia się właśnie na tym, by z re strukturyzacji sąd tworzyć nowe Izby stworzyć nową ostro ścieżka dyscyplinarną w i przy okazji wymienić kadry w przypadku NSA chyba wiele się nie zmienią będzie taki, jaki był tylko najwyżej z nową obsadą dokona się w nim też pewnie rewolucja kadrowa przy czym oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć jej rozmiarów ostatecznych tak potencjalnie 40 % sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zagrożonych, ale czyste konto to po zmroku tak porozmawiamy o tym jakie będą tego skutki za chwilę na razie przyjrzymy się temu do czego dotarła Gazeta wyborcza panie redaktorze Iwanowa, czyli tych dokumentów tych świadczeń, jaki jest dziura w cieniu starych generalny wniosek n p. taki, że sędziowie NSA posłusznie dostosowali ustawę czy też tak jak podobne ruchy jak niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego z nowym dyskutują z przepisami za pomocą różnego rodzaju pism jak to wygląda nikt z tych danych, które mamy z Naczelnego Sądu Administracyjnego od wynika, że 40 PL 4 1 sędziów złożyło UR w 4 1 sędziów jest zła jest zagrożonych przejścia stan spoczynku z czego 8 w ogóle nie złożyła żadnych oświadczeń i co do nich prezydent już zdecydowały, wysyłając im pisma stwierdzające o tym, że przychodzą w stan spoczynku natomiast 3 3 oraz sędziów złożyło oświadczenia, które właśnie wydobyliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny w nie pokusił się o to, aby na swojej stronie internetowej opublikować te wszystkie świadczenia w związku z tym przez ten okres od początku lipca wszystkie media mówiły o tym, ilu sędziów jest zagrożony wciąż czystka nie było wiadomo, ale nie było wiadomo, którzy to sędziowie tak nie ujawniono tych nazwisk trzeba te nie wiemy ani nie potrafię na to pytanie jedynie widziane z uwagi na wernisaże Hampton niewykluczone to pytanie właściwie do pana prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i do pani rzecznik Energopolu słuchaczom, żebyśmy próbowali zaprosić prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego pana prof. Marka z k Sadowskiego i otrzymaliśmy odpowiedź odmowną i też chyba na BOR tak rozciągnięta w czasie na zasadzie teraz nie i w ogóle nie w, więc to tylko tak dla państwa informacji na koniec marzeń wznawia też jeszcze dodam, że też zabiegam o to, żeby pan profesor był tak uprzejmy i udzielił wywiadu Gazecie Gazecie wyborczej podobnie jak zabiegamy o to, żeby obok pana profesora wystąpią chociażby pani prof. Jackowska, która jest rzecznikiem prasowym Naczelnego Sądu Administracyjnego niestety odpisano nam, że właśnie w związku z tą reformą w lektura, która dotyka Naczelny Sąd Administracyjny zarówno pan prezes i pani rzecznik nie znajdą inne czasy dla dla dziennikarza tak naprawdę nie znajdą czas dla obywateli, a przecież my tego nie robi Bernharda znamy się je rzecznik rzecznik z rządu z rzeźni sądu, który nie ma czasu dla mediów to jest jakoś dla mnie zupełnie zrozumiałe w 3 3 oświadczenia zostały złożone i po tym, jak Gazeta wystąpiła z wnioskiem o dostęp do informacji to też gratulacje udało się uzyskać odpowiedź, bo w NSA słynie słyną z tego kiedyś, że w niechętny był w ustawie o dostępie do informacji część wyroków NSA była w negatywnym dla tych wnioskujących Atu udało się otrzymać odpowiedź, więc gratulacje i też prawa do sądu rzeszę zastosował i gdzie są doświadczenia czy wszystkie są dokładnie takie same zgodne z ustawą o mnie wszystkie te lata oświadczenia na salę na wynik, dlaczego one są nie dba bardzo mnie nie rozdadzą je inni niejednoznaczność to znaczy część z nich tak częściej część tych oświadczeń wyraźnie oparta jest radna Anna w ustawie o Sądzie Najwyższym wówczas są przywoływane przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym raczej Tansmana art. 1 11 część sędziów bardzo lakonicznie tak wskazuje, że tylko na to, że składa oświadczenie woli, ale o tym, żeby dalej orzekać poza łącza stosowne zaświadczenia lekarskie w każdym razie na pewno te te wymogi dotyczące przejścia proszenia o brak zgody na dalsze orzekanie spełnia 3 1 takich oświadczeń tak do nich dołączone są zaświadczenia lekarskie do niektórych nawet zaświadczenia psychologiczne tak dwójka sędziów absolutnie się wyłamała UE i realnie dołączyła zaświadczenie ze 1 sędziów bardzo bardzo rozlegle uzasadnił werdykt sąd, że chciałby dalej orzekać, a w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że wyraża i wyrażą taką wolę, żeby orzekać 70 roku życia i absolutnie nie składa swojego oświadczenia woli dalszego orzekania w trybie ustawy o Sądzie Najwyższym tego art. 1 11 powołuje się tutaj na to, że po prostu ten przepis jest dla niego nie jest wadliwe na ich wprost jak we daje do zrozumienia ziarnem, że powołuje się na konstytucję, chociaż jest tak co pamiętam zerwanie nie należne nie ma mowy o ogród Pochwal my czy powiedzmy przynajmniej do niektórych być może to jest wręcz odwrotnie to nie żaden powód do dumy to sędzia Izby gospodarczej NSA Andrzej Kuba i sędzio pan sędzia pisze m. in. na dno w ostatnim zdaniu na dodatek ewentualne przeniesienie mnie stan spoczynku na podstawie art. 1 1 1 ustawy o Sądzie Najwyższym Uznam jako rozstrzygnięcie naruszające prawo i to mnie też ciekawi wie w jaki sposób, gdy pan sędzia i inni polscy pozostali mogą procedować dalej czy w ogóle mają jakąś ścieżkę Glenn Schloss żal będzie to rozstrzygane w najbliższym czasie, bo co do żadnego z tych sędziów nie zapadły rozstrzygnięcia, a nawet KRS jeszcze w tej chwili nie podjęła żadnych uchwał w świadomości sędziów naczelnego znajda Anny NSA tak mówimy o NSA, ale mamy przykład profesora płatne raz Sądu Najwyższego okręg trzymiesięczną ulgę w Gazecie wyborczej, który non, ale mówi, że decyzję odmowną decyzję KRS i mówi o AM, a my przeprowadzająca wywiad dziennikarka wskazuje rzecznik KRS uznaje, że to nie są decyzje tylko opinia i nie możemy ich zaskarżyli one są niewiążące najpier w powstają oczywiście pytanie czy w ogóle tego typu rozstrzygnięcia, jeżeli to są rozstrzygnięcia, bo one nie mają charakteru wiążącego tak prezydenta czy można w jakikolwiek sposób je podważać znajdzie się już wiemy, że Real czynny sędzia Sądu Najwyższego no i właśnie zdecydował się na złożenie takiego odwołania, czyli zdecydował się na wniesienie całego tego odwołania od uchwały czy tej negatywnej GKS-u to Sądu Najwyższego uprawnienie do KRS tylko od razu do Sądu Najwyższego nie za pośrednictwem zaraz wrócimy z rozmową z cieszymy się temu, jakie ścieżki mają sędziowie z IEL jeszcze trochę rozmawiamy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest nie tylko z punktu widzenia jego sędziów, ale jego roli w całym tym w całej tej procedurze czyszczenia sądów w Polsce za mną studia Ewa Ivanova redaktorka gazety wyborczej po informacjach wracamy kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z mostu cały czas redaktor Ewa Ivanova z gazety wyborczej i przyglądamy się doniesieniom tejże gazety wprost z dojazdem z archiwów na Naczelnego Sądu Administracyjnego w, ponieważ Gazeta dotarła dzięki ustawie o dostępie do informacji publicznej do oświadczeń sędziowskich składanych w następnie do prezydenta w ten, kto był, w których sędziowie Eugene, a poświadczają, że są gotowi do dalszego pełnienia obowiązków po ukończeniu 6 0 tego piątego roku życia pamiętają państwo takie wymogi stawia ustawa o Sądzie Najwyższym sędziom Sądu Najwyższego, ale jednocześnie wg prawa i sprawiedliwości również stawia taki wymóg sędziom NSA w pierwszej części nasz gość lektury Ewa Ivanova mówiła, że w ten sposób można dokonać czystki wymiany kadr w NSA było 40 %, czyli 40 % nowych sędziów za chwilę rozmawiamy o ewentualnych skutkach takiego postępowania, ale jeszcze na chwilę wróćmy do tego w jakie są doświadczenia większość z nich znajduje państwo na stronach gazety wyborczej, gdy jest zgodna z ustawą, czyli doświadczenie z załączeniem EMC orzeczenia lekarskiego, ale mówiła pani panie redaktorze w 2 z nich są wychodzą poza ustawę o 1 już mówiłyśmy sędziego Andrzeja Kuby, który ostro radykalnie sprzeciwia się przepisom i na i takiemu postępowaniu, a drugie drugie złożyła pani sędzia Joanna Zabłocka i pani sędzia też we wprost co w tym oświadczeniu wskazała, że chce dalej orzekać zajmować stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego do ukończenia 70 roku życia i teraz uwaga zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów przewidzianą w art. 1 80 konstytucji i na koniec pani sędzia podkreśliła, że niniejsza deklaracja nie jest oświadczeniem składanym w trybie art. 1 1 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli bardzo mocno się ciała tych ustawach tak i teraz chciałybyśmy, żeby przyjrzały postawie sędziów NSA czy pani zdaniem powinny powinnyśmy potępiać tych sędziów, którzy złożyli oświadczenia zgodnie z ustawą ziemia jest jednoczesne przyznanie się do pewnego rodzaju podwładną ości wobec władzy wykonawczej mnie, gdy pomyślę, że w lód tak jest moje stanowisko, że nie wszyscy sędziowie, którzy mają szansę, ale orzekać, a i t d. pełnić swoje swoje funkcje, do których zostali powołani do 70 roku życia powinni robić wszystko aby, aby te funkcje pełnić dla tego oczywiście pewnym aktem odwagi jest jest kontestowanie z ustawy o Sądzie Najwyższym i powoływanie się na konstytucji negowanie, ale z drugiej strony takie pragmatyczne podejście mam na części sędziów powołanie się w niektórych nawet w przypadkach wprost na ustawę o miejsce nie jest obce jest pewną furtką, która będzie umożliwiała tym sędziom orzekanie Danusia i pełnienia swojej funkcji natomiast też chciałam zaznaczyć, że nie mam nie mamy pewności też, że ci sędziowie, którzy podporządkowali się tej ustawie i złożyli wszystko się jak duże, że coś tak Chełmek ma pan Bóg przykazał, czyli złożenie oświadczeń zaświadczenie lekarskie, że oni dostaną pozytywną opinię KRS -u i dostaną zgodę pana prezydenta czy też stwierdzenie, że masz pytanie o rzetelności, bo już wiemy z posiedzenia na tzw. KRS zwanej ostatnio na innym organem, podając się tak Rydzak, ale też słyszałam Neo KRS jest bardzo fajnym krótkie i teściowej wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc Neo KRS odrzuciła m. in . w Eleven czy wydało opinię o tym, że negatywnie ocenia sędziego w taki marazm pana prof. Wojciecha Katnera, który złożył oświadczenie zgodnie z ustawą, a i długo nie uratowało w powody, o których mówi zresztą Gazecie wyborczej podany przez KRS to dalsze zajmowanie przez niego stanowiska nie będzie zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i ważnym interesem społecznym pan sędzia, mówi że nie rozumie, jakie to są w takim razie przyczyny i chce się odwoływać tylko, że pytanie oczywiście od czego i czy KRS w jakikolwiek temat kryteriów, wg których ocenia innymi słowy, skąd sędziowie mają wiedzieć co o za co za co się ich weryfikuje pozytywnie został negatywnie kryteria są nieostre i myślę, że celowo je stworzono po to, aby te decyzje były całkowicie uznaniowe, a mówiąc wprost na były tak naprawdę przykrywką do tego, że o tym kto zostaje w Sądzie Najwyższym na te cytują lub pośrednio tak naprawdę o polityce takich decyduje o tym, to kto ewentualnie będzie uznane za sędziego lojalnego wobec radców władz obecnie nam panującej aktora sędziego, który może być postrzegany jako element wrogi niestety pan sędzia, który dopełnił wszystkich obowiązków i zgodnie z ustawą, ale pisowska złożył ją świadczenie zaświadczenie zostało zaopiniowane negatywnie Niewiem co zrobi prezydent z takim doświadczeniem, bo ono też nie jest ono wiążące dla pana prezesa mówią pani wie, że część naszej rozmowy, że w LM już wiadomo, że pierwszy sędzia złożył MO odwołanie do Sądu Najwyższego tak też nazwa odwołanie do Sądu Najwyższego IR i teraz co ma się wydarzyć dalej, dlaczego do Sądu Najwyższego z Angelą Merkel sędzia zdecydował się na taką ścieżka to jest celem tak pewnie takich taki krok, który on będzie teraz zweryfikowała atrakcję Kan dokładnie jak by ścieżki też Odwoławczej nie ma sędziowie zastanawiają się w jaki sposób mogą liczyć w ogóle mogą odwoływać się od uchwał KRS główną część prawników w ogóle twierdzi także one są niewiążące, więc w ogóle się od nich wszak, czyli muszą poczekać być może na decyzję prezydenta i dopiero od skarżyć do Sądu Najwyższego należy też pytanie no właśnie w w jakim w, jakim trybie tak każda z tych uchwał jeszcze nie została sędzią doręczone dlatego część sędziów Sądu Najwyższego poprosiła w ogóle kary jest tak trójka sędziów dzisiaj poprosiła KRS o doręczenie im uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o ścieżce Odwoławczej tak na czekamy jeszcze jesteśmy ciekawi co KRS wskaże czy jest to ścieżka, czyli figlarnie no tak ważna była rozmowa o tym czy pisma, które trafiły do sędziów od prezydenta podpisane przez niego wprawdzie są jego decyzjami czy też wyłącznie listami pożegnalny mi, bo od listu się odwołać niemożna od decyzji można, a niewykluczone, że tak, ale to też nie jest wcale nie jest stuprocentowo pewna myśląc o tym zdecyduje w jaki my czasach żyjemy, kiedy nawet sędziowie nie wiedzą, który organ powinien oceniać decyzje administracyjne, ale wielokrotnie się tak zdarza w nie są decyzje administracyjne właśnie na tym problem wielokrotnie z tak zdarza, że nie wiadomo w jaki sposób odwoływać się od stanowisk, które zajmie prezydent przypomnę chociażby słynną sprawę związaną z nim powoływaniem sędziów przez prezydenta to są sędziowie, którzy zostali w wskazani przez KRS zwyciężali konkursy i zostali zaproponowanie prezydentowi Ania pan prezydent Andrzej Duda ich ani powołał na stanowiska ci sędziowie również próbowali raz na ścieżce krajowej a jakby zweryfikować decyzje prezydenta i tutaj niestety Naczelny Sąd Administracyjny wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nie ma kompetencji do oceniania prerogatyw prezydenta, że ów jak nie może kwestionować IAR, że właśnie te nie są typowe decyzje, tak więc bardzo mają w tym sztyft do tego podejdzie do kwestii teraz związanych z wieży z sędziami Sądu Najwyższego jak teraz do tego podejdą, ale są też ciekawe, że nasza rozmowa zahaczyła o tamtą decyzję o ciąży orzeczenie NSA wcześniej WSA mówił o nich wczoraj Adam Bodnar, gdy w analizach Rzecznik Praw Obywatelskich gościł i m. in. pytam pana rzecznika oto jak ocenia postawę NSA jak on może współ uczestniczyć lub też nie w zlotym w tym rozbiorze sądów i posłuchajmy co Adam Bodnar powiedział co 1 duży żal do Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 sprawy tak za muzeum drugiej wojny światowej i zdała Puszczę Białowieską za chwilę na Janasa będzie mógł, ale nie będzie musiał ocenić działania krajowej rady sądownictwa wobec kandydatów na zwrot w coś co trzecia sprawa przecież były sprawy sędziów nie powołany przez prezydenta, gdzie one są też wycofał się rakiem z orzekania, dlaczego mówi o tym, dniu muzeum i o Puszczy Białowieskiej, ponieważ tam nawet nie zorganizowano rozprawy i organizacje pozarządowe, który był uczestnikiem postępowania i nawet i wysłuchano naszych argumentów rzecznika i organizacji pozarządowych tylko sprawy został zakończony na posiedzeniach niejawnych postanowieniem o tym, że nie ma prawa do do skargi moim zdaniem to było mocne są wątpliwe dny powstaje pytanie czy będzie więcej tego typu spraw czy to będzie kluczowy moment, że z NFZ zachowa się w sprawie Sądu Najwyższego z kandydatów na sędziów to ja bym odesłał panią redaktor mimo wszystko do lektury tego postanowienia jak Anastasi zachował w stosunku do tych kandydatów na sędziów, którzy rekomendowanych przez krajową radę sądownictwa, którzy następnie zostali powołani przez prezydenta no to niestety nie jestem w tej optymistycznie nastawiony tak mówił Adam Bodnar wczoraj w ONZ w audycji analizy zachęcam cała rozmowa do odsłuchania na stronie TOK FM PL lub naszej aplikacji mobilnej no właśnie i to nie doprowadzą do tego, o czym on miał nadzieję, że porozmawiamy, czyli na ile postawa NSA może zaważyć na losie Sądu Najwyższego i samego Naczelnego Sądu Administracyjnego myślę, że jest kluczowa podobnie jak w przypadku tych nie powołanych sędziów przypomnę, że ci sędziowie zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę dobre i przez prezydenta Kaczyńskiego to zdarzyło się tylko w przypadku tych 2 prezydentur GU wszyscy ci sędziowie na prawie wszyscy odwołali się do Europejskiego Trybunału praw człowieka i sądzę, że w Polsce też będzie podobny przebieg, a tych zdarzeń związanych z sędziami Sądu Najwyższego, że w razie będą próbowali wyczerpać drogę administracyjną prawdopodobnie, a później będą kierowali swoje skargi do do sądów międzynarodowych, czyli już m. in. e-sądu strasburskie go natomiast oczywiście od postawy sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego od ich odwagę i PE i odpowiedzialności za państwo i za wymiar sprawiedliwości będzie będzie zależał los Sądu Najwyższego także zobaczymy czy sędziowie sędziom zgotują także tarnowscy odejście od MON mówił o tym, że w podobna sprawa wydarzyła się na Ukrainie tam właśnie po wyroku Europejskiego Trybunału SN sędziowie sędzia konkretnie 1 sędzia nie tylko wygrał i dźwięk do udowodnił swoją rację, ale wręcz został przywrócony na stanowisko w miasto jest się tak smutno uśmiechnąć myślę, że Ukraina leży na wschód od Polski in i że ja nie mam pewności którzy, żyjąc w Polsce mieszkając czy Polski rząd dostosował się do podobnego wyroku innymi słowy czy sędziowie nawet, zwyciężając w Trybunale sprawy kim jest winny sprawiedliwości Unii Europejskiej czy przed Europejski Trybunał praw człowieka będą mogli wziąć na to, że wyroki zostaną wykonane na strzyżenie wykonanie wyroku byłoby już takim krokiem ze strony polskich władz, który świadczyłby o wyjściu ze ze struktur międzynarodowych tak jeśli Polska zobowiązała się tą przestrzegania praw ne formy umów międzynarodowych stała się stroną to nieprzestrzeganie rozstrzygnięć, które zapadają w ramach tego porządku Międzynarodowego znaczenia tak naprawdę manifestacji wyjście z tych struktur czyli, ale i zignorowanie wyroku usunąć to strasburskie czy to Luksemburga no to oznaczałoby zejście z czystych struktury tych ukrytych powiązań międzynarodowych, których Polska do tej pory uczestniczy mam nadzieję, że to nie jest prawdopodobny scenariusz tylko taki czarny, który się nie spełni pani redaktor Ewa Ivanova bez gazety wyborczej bardzo dziękuję za spotkanie z Royal Tower odsyłam państwa jeszcze raz na łamy gazety wyborczej w PRL w internecie wszystkie oświadczenia, które udało się dziennikarzom z wyborczej wydobyć za pomocą wniosku o dostęp do informacji publicznej z NSA oświadczenia sędziów ran o czy ich wnioski o to, żeby mogli wciąż pełni stanowisko proszę czytać i samemu oceniać porównywać ich dawka zasnąć, dlaczego tak lakonicznie prezes NSA pisze i Ania nawet przywołuje wprawdzie w samej ustawy, którą ów, a wobec, których są też nie ma żadnych uwag w czasie jej przyjmowania i będziemy dalej śledzić te wydarzenia w sejmie, ale nie nie brakuje no cóż przedmiotu obserwacji, dlatego że dzisiaj o obrady są zaplanowane nadgodziny drugi 3 0 w nocy od 20 03 . ma się zacząć drugie czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym jak widać prawie 3 Bośnia ma czasu do stracenia niż tylko jedno września państwu powiedzieć i zachęci do odsłuchania rozmowy z Ewą Siedlecką z tygodnika polityka, która dziś mówi Jałowiecki Starowicz, że PiS nie spodziewał się, że sędzia wystawią taki opór i stąd te kolejne cele ustawy i te kolejne wysiłki czy to jest prawda jak zareagują prokuratorzy o tym za chwilę w analizach Krzysztofa Parchimowicza Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA