REKLAMA

10 pytań na 100-lecie niepodległości. Andrzej Duda chce referendum 10-11 listopada

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-07-20 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nasz język Polski tam ponownie w studiu teraz pani dr Barbara Grabowska oraz prawniczka Helsińskiej fundacji praw człowieka w dzień Europy my wracamy do tematów była nr 1 dziś mija, więc decyzję pana prezydenta o przekazaniu do Senatu projektu o referendum, w którym taką konsultację referendum, w którym w dniach 10 11. listopada mielibyśmy się wypowiedzieć, a odpowiedzi jak rozumiem na te pytania miałyby pomóc w wypracowaniu nowego i nowej konstytucji, a to może Rozwiń » zaczniemy od tych pierwszych wątpliwości, które się pojawiły po prezentacji pytań m. in . tutaj przed chwilą w studiu pani poseł Danuta Hübner wyraża on taki pogląd, że te pytania są z 1 strony dla wielu obywateli chyba bardzo trudne jak chociażby kwestia tego modelu Konstytucyjnego państwa, więc czy bardziej system gabinetowy ze wzmocnieniem kompetencji rady ministrów czy prezydencki ze wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji prezydenta czy wreszcie pytanie w tym, którym mamy od po pytania w, w które brzmi czy jest pan pani za konstytucyjne unormowanie członkostwa Polski w unii i NATO tutaj na nasz gość poprzednie części właśnie mówił o tym, nawet co miałoby to oznaczać to unormowanie w Danii i że to pytania nie są takie ostre w treści, aby można było udzielać jednoznacznej odpowiedzi jak pani na to patrzy z 1 strony to nie jest mrzonka referendum drobne w konstytucji określa jako takie referendum konstytucyjne czy przy w przypadku zmiany konkretnego przepisu konstytucji tę imprezę to jest sytuacja krok wcześniej, kiedy w ogóle pan prezydent za pytać w co należałoby zmienić konstytucję, w czym sam proponuje za tematy, które ewentualnie mogły podlegać Anny Solidarność to referendum konsultacyjne konsultacyjne Ania ani niekonstytucyjna RM i te pytania faktycznie z 1 strony są bardzo mnie n p. szczegółowe analizy mówi o obowiązku organizacji referendum w przypadku złożenia podpisów przed 1 000 000 obywateli czy bardzo konkretne zapisy, które rzadko jest wbre w konstytucji się znajdują drugi sąd pytania potrafią być bardzo ogólne i mam wrażenie, że wewnętrznie sprzeczne chociażby to pytanie dotyczące Unii Europejskiej, czyli tym co do uregulowania w obecności w unii, ale potem jest z poszanowaniem zasady suwerenności państwa oraz nadrzędności konstytucji Rzeczypospolitej polskiej jednocześnie w prawie Unii Europejskiej zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, czyli jeśli w Polskiej konstytucji piszemy nadrzędność konstytucji literalnie nad prawem unijnym możemy dojść do wniosku, że na akcję należałoby wyjść i wywóz śmieci są konstytucja potrzeby akurat naszego członkostwa część tych pytań dotyczy rzeczy, które w konstytucji są już uregulowane chociażby ochrona MSZ i pracy ochrona polskiego rolnictwa o to też jest mowa jest mowa o bezpieczeństwie żywnościowym Polski z kolei w art. 5 obecnej konstytucji mogą w ogóle mowa o bezpieczeństwie państwa jako takim tylko obywateli, ale również instytucji czyta o bezpieczeństwo tak jest w jaki sposób przeskoczyć dostrzegane to w jaki sposób bezpieczeństwo żywnościowe są realizowane za każdym razem będzie zależał od indywidualnej decyzji także od norm o charakterze tym ustawom, czyli niejako piętro niżej hierarchii aktów prawnych nie chciałam bardzo takie mieszane uczucia jeśli chodzi o to referendum, tym bardziej że chyba problem z konstytucją w dniu dzisiejszym marzy jednak innym miejscu czy w ogóle z chęcią przestrzegania konstytucji i postrzegania jako takiej nauki wiążącym nas umowy społecznej wydają się rząd się na KRUS, choć wciąż mam się od jakiegoś czasu, ale inne to nie jest moment na nogi na zmianę konstytucji w tym sensie, że chyba nie jesteśmy w stanie się dogadać na obecnym etapie takiego rozgrzanego sporu politycznego w taki sposób Trybunał dał lepsze efekty Consus niszą jest teraz w no może to m. in. ktoś powiedzieć, że wręcz przeciwnie, że w tej chwili jest dobry moment, ponieważ ostatnie lata pokazały jak bardzo często w dochodzi do sporu co tak naprawdę autor obecnej konstytucji autorzy mieli namyśli no bo czasami pojawiała się taka irytacja, że za słabo to zostało napisane tak albo, że na tyle jest ogólnie, że można właśnie tym w jaki sposób łatwiej manipulować Fn po pierwsze nie da się też prawo w taki sposób, żeby ona nigdy nie budziło wątpliwości czy po prostu niewykonalne po drugie, Polska konsumpcja i tak jest stosunkowo szczegółowo napisano w porównaniu z innymi przepisami innych państ w o charakterze innych norm konstytucyjnych Mn dla nas dajmy się, że przy tak nie dochodzi się spieramy o treść konstytucji, bo to szlak będzie zarządzał przed ich społeczeństwo w tym uczestniczką zajęć tym lepiej dla konstytucji żona nie jest go ktoś im tekstem położone na innych na półkach pytaniem za przewidział to kto ma ostatnie słowo w tego typu debacie konstytucyjnej do tych rozmów także był to Trybunał Konstytucyjny czasami się mleko kłócą Sąd Najwyższy taki sposób normy należy interpretować obecnie mam poważne wątpliwości czy faktycznie Trybunał Konstytucyjny pełnić rolę arbitra dwojako jako tego, który ma ostatnie słowo, tym bardziej mam wątpliwości ciągłości zgodnie z konstytucją obecnie Jan obsadzony tego elementu brakuje czy brakuje nam element, który powoduje, że ta konstytucja faktycznie z konstytucją to jest najwyższe prawo żona na pewno w każdym wypadku złamania będzie w jaki sposób odrestaurowana w tym sensie, że prawo zostanie w nim poprawiono w momencie, kiedy narusza normy wyższą ich nie ma tego elementu poczucia, że konstrukcje na pewno prawa najwyższym do historii znamy przykłady tego typu konstrukcji, których uczestniczyli łóżkami, który nie miał narzędzi ochrony własnego statusu wydają się, że w sytuacji, w której obniżony wiek emerytalny z pewnym czasie prezes Sądu Najwyższego tylko o to, żeby skrócić kadencję konstytucyjną odmienność tego typu problem, że prawo przestaje mieć autorytet w sprawach o charakterze konsumpcyjnym no ale co z tymi właśnie się zapisami, które w wydaje się, że właśnie z punktu widzenia trwałości konstytucji jako dokumentu, który się pisze na lata czy czy też z punktu widzenia no właśnie takiej praktyki konstytucyjnej błąd, żeby n p . do konstytucji wpisać określony wiek emerytalny w prawo ma taką regułę mówiącą o tym, że nie niem nie jest obowiązkiem Toczek nie może być prawem to co jest niewykonalne wydaje się, że w tym samym czasie rzeczywistym czeka społeczną ekonomiczną może nas doprowadzić do sytuacji, które powiąże Kamerton 6 3 6 5 lat będzie niewykonalne z punktu widzenia w blogu społeczeństwo czy warunków ekonomicznych, jakie mamy w tym momencie pojawi się problem nie możemy kazać ludziom po nim pracować 2 lata dłużej n p . na własną emeryturę, bo konstytucja tamto niepowodzenie pozwolą one od miast z drugiej strony byłby o tyle wydaje się pewny kuriozalna sytuacja, że do konstytucji wprowadzali byśmy dyskryminacji ze względu na wieki ze względu na płacz czytam w razie z pomocą 60 lat dla kobiet czy jako Konstytucyjny wymóg niższej emerytury dla kobiet, bo na nim krócej będą pracowały 6 5 LM dla mężczyzn tam też jest mowa o świadczeniu 500 plus jako przykłady takiego prawa nabytego dla rodziny, który też powinni być chroniona na gruncie konstytucji i znowu nienaruszalność praw nabytych jest na gruncie konstytucji chroniona właśnie w wyniku orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego do zmian wynika z art. 2 czy zasady demokratycznego państwa prawa częściowo z tego wynika to, że nie zmienia się reguł gry podczas podczas samej gry czegoś świadkiem ich obecnie w przypadku Sądu Najwyższego i znowu te normy gdzieś w jaki sposób funkcjonują w konstrukcji zostały wyartykułowane zostały napisane zostały zatwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny, a teraz mam pytania pana prezydenta czy na pewno by tego chcemy no sam, bo to już to już funkcjonuje w rozwój co muszę powiedzieć duchów nowe wracam właśnie do tej wątpliwości wyrażane czasami przez niektórych uczestników debaty politycznej w ostatnich latach właśnie, że ta nieprecyzyjność niektórych sformułowań konstytucji może budzić wątpliwości wiele lat temu co 2 zupełnie inne i sytuacji, by po politycznej i zapytano Trybunał Konstytucyjny czy zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest sprzeczne z konstytucją tak właśnie nie było tam to zapisane i wtedy Trybunał orzekł, że nie jest źle jeśli to prawda oczywista dyskryminacja, której pani teraz mówi Rączka wtedy Trybunał uznał, że to w to przynajmniej z punktu widzenia konstytucji funkcjonalności tego przepisu no to właśnie może być tak biorąc pod uwagę specjalne SM szczególną rolę kobiecą w rodzinie, ale jednocześnie jego zdanie dodała do tego wyroku złożono 4 zdania odrębne to były kobiety oraz będący sędziami Trybunału Konstytucyjnego są też da się o czymś świadczy zdaje sobie sprawę z tego, że mogą się pojawić w sytuacji, w której będzie uzasadniony to, żeby kobieta w poszło wcześniej na emeryturę miał wcześniej doświadczenia miałem zagwarantowane, ale znowu tego nie będzie przecież uregulować na poziomie konstrukcji tego typu wyjątki powinny być przewidziane, ale jednak na poziomie ustawy, a nie ani normy hakerzy Consus Emperia mówi Tomasz Foszmańczyk po prostu nie nieadekwatnym do sytuacji społecznej w liście ma takie pytanie, bo to oczywiście ma też kontekst polityczny, ale panią chciałem zapytać kontekst prawny, bo pani Beata Mazurek z prawej i sprawiedliwości powiedziała, że terminy w Allen, który zaproponował prezydent może uniemożliwić jego przeprowadzenie ze względu na wybory to, choć wybory samorządowe święto 11 listopada, więc to może być pewien element gdzieś tam rozgrywki prawda politycznych, ale jak to jest z punktu widzenia prawnego czy rzeczywiście taka sytuacja, który miał się okazać nasza druga tura wyborów samorządowych przypada na 11 listopada co jest jednocześnie wg opozycji pana prezydenta dużo, więc nie ma referendum czy to jest możliwe MO i dobrze pamiętam wypowiedź pana sędziego Hermelińskiego przewodniczącego Państwowej komisji wyborczych on stwierdził, że samo dwudniowe referendum czy nawet referendum w dniu 11 listopada lekką ręką nawet tak w dniu wolnym od pracy nie będzie problemu z punktu widzenia to organizacji czy tyczy tych przepisów prawa wydaje się, że tak ale gdy nie jest bardziej chyba problem prawny, o ile faktycznie takie organizacyjne biorąc pod uwagę też to, że sama PKW obecnie wskazuje jak poważne mogą być problemy z wyborami samorządowymi gazowni na poziomie ich rzetelności tylko wobec samej organizacji wyborów zdają się, że decyzje zarówno Senatu cudownie skup pana prezydenta referendum czy później decyzji oto, kiedy ogląda organizowane będą wybory samorządowe nie tyle chyba politycznie co w ogóle postu technicznie pewnie organizacje nie muszą być bardziej realny przemyślany jest nim skoordynowana być może będzie także te 2 dni tak, by te 2 wybory w 1 1 dnia liczba osób i tańsze tańsza od drugiej stronie z pytaniem buty wydają się, że też takową miał wątpliwość czy może ta sama komisja wyborcza zaś mowa się wyborami samorządowymi i referendum też w fazie może się okazać, że taniej jest może to leży już jakiś lokale będą 2 lata i tak zajęte, ale na dzień głosowania wzorców to prawda z drugiej strony tak widać to sygnał spadkowy jest tak, że brakuje osób do dopełnienia funkcji we wszystkich komisjach, które zostały w LM po zmianach w kodeksie wyborczym PiS wydaje się, że od pod kątem organizacyjnym to faktycznie może być wyzwaniem, ale trudno dostać również decyzja polityczna and dos Santo rum w jaki sposób chcieliby to referendum zorganizować w NATO czytamy klub partii ma się zebrać w poniedziałek wtorek tak i powiadomił Adama Bielana i pewnie wtedy zapadną decyzje właśnie ostateczna co do tego referendum bardzo pani dziękuję pani dr Barbara Grabowska mongolską Helsińskiej fundacji praw człowieka dziękuję moim gościem popołudnia je już państwu dziękuję zwracał uwagę co chwilę informacje pod ich połączenie, na które zaprasza Jakub Janiszewski 2 edycję wygrał Tomasz Kopka realizował Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA