REKLAMA

Sejm: nowe prawo. Nawet 3 lata dla użytkowników dopalaczy

Światopodgląd
Data emisji:
2018-07-20 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszamy na światopogląd podgląd Selim pełną parą proceduje w turbo w tempie do czego jeszcze chyba nie przywykliśmy, ale mnie oczywiście to główne zainteresowanie budzi największe zainteresowanie budzą nowelizacje ustaw sądowych o nich też będzie dziś o światopoglądzie, ale zaczniemy o tym w uchwale wad uchwalonej zaledwie kilkadziesiąt minut temu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu Rozwiń » narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej w po tak w dużej mierze mówimy o ustawie anty dopalacz owej, czyli ranny, a jej autorze wychodzą z założenia, czyli celem jest przeciwdziałanie zagrożenia zagrożeniom, jakie niosą ze sobą tak tzw . nowe substancje psychoaktywne państwa gościem jest teraz Piotr Jabłoński dyrektor krajowego biura d s. przeciwdziałania narkomanii dzień dobry klimat współ autor czy współ pana instytucja jest współautorką tejże nowelizacji dodam, że też prawie 1 jedno właśnie niemal w poparł go też nowelizację Sejm zarówno Platforma Obywatelska prawo i sprawiedliwość wyjątki i to Bonnie zrzeszeni posłowie choćby Liroy-Marzec czy Wilk czy 2 przedstawicieli z partii Kukiz, a więc za pytaniem o prostej prowokacyjnie czy myśli pan, że więzienia kara więzienia o zniechęci młodych ludzi do sięgania po dopalacze przede wszystkim proszę zauważyć, że ta ustawa, wprowadzając penalizacja posiadania nowych substancji psychoaktywnych nie wprowadza dla posiadaczy ich kary więzienia ustawa mówi wyraźnie, kto posiada nie nowe substancje psychoaktywne podlega karze grzywny i w ramach kodeksu karnego w ramach kodeksu bat posiadanie znacznej ilości dopiero jest karane karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności i kolejne ważne elementy to jest to samo co mamy w przypadku tzw. klasycznych narkotyków, czyli powielanie art. 6 2 a tu mamy 6 2 BM, że nie tylko że, choć posiadanie jest zagrożone karą grzywny, ale również prokurator, a na kolejnym etapie nie zrobi tego prokurator sędzia ma prawo odstąpić od procedury albo wdrożoną umorzyć jeśli sprawca czynu jest osoba, która posiadała pewną nową substancję na własny użytek i nie ma interesu społecznego w ściganiu, czyli że nasz w domniemaniu naszym interesem społecznym jest bardziej skierowanie takiej osoby do powodzian profilaktycznego leczniczego oczywiście ta praktyka zweryfikuje, więc wiem każdy oceni jak wydają się po to, państwo będzie reagowało czy będzie właśnie bardziej takie wyrozumiałe i rozumiejące czy jednak, sięgając po ten aparat, ale wrócę do pytania w takim razie przy formie czy myśli pan, że kryminalizacja posiadania zniechęci młodych ludzi do sięgania po dopalacze, czyli w dużej mierze czy będzie przeciwdziałać zagrożeniom myślę, że tutaj chodzi o bardziej się szerszy kontekst oczywiście same kary nie powstrzymują ludzi przed różnego rodzaju, lecz dlatego że, gdy zaś posiadanie mówimy nie zawaha się grillowanie grillowaniem zna tu ktoś nadal nie no mamy ten aparat taki sam odstraszający tak czy, ale nie więzieniem tylko właśnie zagrożenie grzywną ewentualnie odstąpienie od karania jeśli możemy wyczerpać inne elementy i tutaj karaniem bywa właśnie przeszkodą w dostępie do ruchu oraz linki do leciała z, ale tutaj to karanie wydaje mi się być takim wyważonym elementem pomiędzy z 1 strony potrzebami zdrowia publicznego, czyli to ona zaciemniać opowiadam się przede wszystkim informacja edukacja profilaktyka leczenie, a potrzebami walki z przestępczością dotychczasowe rozwiązania też do opierający się o kary pieniężne jedno w opinii wielu środowisk to nie jest opinia krajowego biura to jest opinia prokuratora policji są do wielu instytucji okazał się prawo administracyjne nie jest w stanie wstyd przecież działać kryminalizacja i że jeżeli państwo sobie nie radzi z Realem ze ściganiem handlarzy tych, którzy wykorzystują no to on w pełni realizuje kara każe użytkowników i czują z kolei zacytujemy przedstawiciele Monaru, bo tutaj rozmawialiśmy też terapeutą w i nauczycielem Wojciech Wanat tym, którzy mówią przecież to są często chorzy ludzie, którzy mają jakieś głębokie problemy różnych bardzo szerokiej i bardzo skomplikowane i zamiast się skupić się nad refleksją nad leczeniem i ich znalezieniem tych głębokich przyczyn, iż lekarze, a to na co zwracają jeszcze uwagę działaczy może młody człowiek szczególnie zaś każdy będzie proszę zwrócić o pomoc, kiedy będzie mu groziła kara, kiedy znajdzie się w weźmy coś takiego ideach nie proszę pamiętać, że bycie pod wpływem używanie w Polsce nie jest karane my mówimy o posiadaniu i proszę zauważyć, że właśnie ten element właśnie nie jest to klimatyzacji tylko umożliwienia dostępu do tego rodzaju serwisów różnego typu jest zawarty w tym, że prokurator może odstąpić i odstępuje najczęściej od postępowania w przypadku, kiedy nie ma interesu publicznego w ściganiu sprawcy idealny człowiek musi założyć, że Węgrzy bandziora prokurator podejmie taką daninę musimy pamiętać, że prokurator często nie jestem wielkim sympatykiem, ale tych wszystkich działań, ale proszę pamiętać, że prokurator często musimy znaleźć to różnice pomiędzy osobą, która jest zagrożona używaniem szkodliwym ślad za uzależniona, a tą, która się za taką podaje EOG albo jest właśnie ta różnica filozofii i kiedy się przy głównym w szczególnie właśnie działacze też wiele osób zaangażowanych w pytała, dlaczego w niektórych krajach udaje się zmniejszyć te problemy to często nie poprzez politykę karną i wojnę tylko przez edukację terapię i t d . Otóż wejście jednak pójść śladem innych w procesie finalizacji proszę panią no to jest w ogóle inny wątek, bo jeśli pani mówi o tych innych krajach to, że tu jest rozszerzenie do euro jest spojrzeć n p. dane Europejskiego centrum monitorowania narkotyków i narkomani i na wskaźnik n p. ilości osób uzależnionych od 100 0 mieszkańców, ale wyszło 2 latach czy pana zobaczymy go pan wszystkie są w Lotto wszyscy młodzi ludzie się zobaczyć, że Polska ze swoimi wskaźnikami jest na bardzo niskim poziomie ma ważną grupę młodych weźmy dopalacze no i pojawia się problem dużo pojawia się problem, dlaczego i tu właśnie problem, który ta ustawa m. in . ma rozwiązać ich od strony Epidemiologicznej ilość użytkowników dopalaczy w Polsce nie rośnie natomiast Nazca, czyli to zjawisko nawet się kurczy można powiedzieć pewien sposób czy został ustabilizowany co będzie uczciwie rząd powiedział od kilku lat natomiast, z czym mamy do czynienia mamy do czynienia z tym, że utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie około 200 30 0 przypadków zatruć miesięcznie i tu mamy 2 wyjaśnienia tego zjawiska pierwsze takie, że ta grupa tych użytkowników dopalaczy Saj konał TUW pocztowe i warczy nowych wrażeń zachowuje się w sposób coraz bardziej ryzykowne pomimo doświadczania negatywnych konsekwencji tu mamy liczy, że ta muzyka marzenie tak skończyć ty i pomimo tego, że mamy liczne przykłady, że ta sama osoba nawet dwukrotnie, a nawet części 1 dnia trafia dość psów szpitalnego oddziału ratunkowego jest osobą zachowują się coraz bardziej ryzykownie, a drugi w Słupsku czynnik jest taki, że te dopalacze to substancje, które się pojawiają na rynku są coraz bardziej niebezpieczne są coraz bardziej i trzeba położyć kres temu okazje, a trzeci czynnik jest taki, że minęły czasy, kiedy z interesem dopalacz owym nie interesował się zorganizowane grupy przestępcze wiszą dziś jej i dlatego ci muszą państwo musi mieć z 1 strony możliwość chronienia z punktu widzenia zdrowia publicznego, czyli nie tworzenia sztucznych barier zachęcania ludzi do udziału w profilaktyce i leczeniu, a z drugiej strony musi mieć narzędzia do tego, żeby walczyć o organizację rozwijają te elementy terapeutyczne edukacyjne przedstawiają bardziej nam właśnie politykę karną one tak naprawdę pod określają coś co jest oczywistością, czyli że osoby to chyba tylko w mentalności niektórych jest różnica między osobą używającą dopalaczy, a używający narkotyków one podkreślają, że wszystkie te osoby mają być traktowane w ten sposób mają być taki sam dostęp do terrarium dla rehabilitacji, ale to, że to pani dyrektor chciał, chociaż zapytać, bo podkreśla, że dopalacze brud czytuje cytuje akurat z rejonem smoleńskim jest tego tak na krytyce politycznej ranny miesięcznie 300 osób zatruwa się w Polsce dopalaczami ich niebezpieczeństwo wielu uważa, że matka znacznie większe niż marihuana właśnie wynika z tego, że nie znamy składu, jeżeli człowiek się tymi tradycyjnymi klasycznymi narkotykami sobie zrobił krzywdę no to lekarz przynajmniej mundial jak szukać sposobu, żeby mu pomóc i stąd jest to propozycja gminy, która zakłada, że będzie łatwiej też listę uzupełniać o nowe środki, bo nie będzie chciał stanąć oko rozporządzeniem mogą poczuć, że do Pomorzan, którzy mówią, że to, że tak szybko zmienia, że to jest też ciągle może szybciej się będzie biegł w biegu będą organy ścigania, ale nadal zatem króliczkiem daleko dlatego nie należy upatrywać rozwiązania tylko i wyłącznie w nowelizacjach list do opisywania nowych substancji, chociaż ta nowelizacja zakłada też nowatorski na polskim rynku mechanik to znaczy, że nie będą zalegalizowane nie tylko poszczególne substancje, ale i grupy z Chin n p. zmiana 1 pod sta w znika nie będzie już powodowała, że będzie to nowa substancja niekontrolowanego cała grupa zostanie obrót nią zostanie zakazany ale, żeby polityka była skuteczna to musi być polityka legislacyjna polityka karna polityka zdrowotna polityka profilaktyczna wszystko to ich kontakt ze środowiskami osób, które używają narkotyków i 3 z dopalaczy dlatego, że to osoby również muszą brać odpowiedzialność za swój stan zdrowia z samym prawem i samym dostępem do terapii wszystkich problemów nie rozwiążemy i Ryszard tutaj są 2 bardzo tragicznie sporne pkt 1 przynajmniej tego zaznacza, że niektórzy mówią, że polityka karna czy w ogóle ta wojna powoduje tylko powiększenie problemu spycha do podziemia właśnie kryminalizuje zamiast skupić się naprawdę naprawdę się skupić na terapii i edukacji i ma właśnie w kontrolowanym dopuszczeniu ich tutaj rozumieniu spór ta ustawa idzie w kierunku kryminalizacji nie ta ustawa idzie w kierunku zrównoważonego podejścia daje możliwości ochrony osób, które używają przed stygmatyzacją kryminalizacja, a jednocześnie wyposaża aparatury państwa w walkę z przestępczością narkotykową, czyli myśli pan, że pomoże to Jamal, że to jest Pomorzem jest to racjonalny krok wprzód Piotr Jabłoński dyrektor krajowego biura d s. przeciwdziałania narkomanii do państwa gościem ja zachęcam też dały wysłuchania choćby tekst rozmowy z Wojciechem Banach ten, który obawia się, że niestety będzie odwrotnie też odsyłam do tekstu Jana smoleńskiego na krytyce politycznej spór trwa dalej panie dyrektorze bardzo dziękuję za rozmowę wieży, gdy apteka światu podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA