REKLAMA

Ma niepełnosprawnego syna i 850 zł emerytury. Ale znalazła się pomoc

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-07-21 13:20
Czas trwania:
15:13 min.
Udostępnij:

Rozmowa z prawnikami, którzy pro bono pomagają pani Marii (imię zmienione), matce niepełnosprawnego, dorosłego syna, która walczy o wyrównanie jej niskiej emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (które wynosi ok. 1500 zł). Na razie walkę przegrywa, ale dostaje bardzo dużą pomoc finansową od jednego ze słuchaczy TOK FM.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w dzień dobry ja się nazwa ma znakomite jak Zabłocki Ka i lipcowe popołudnie zapraszam państwa na mój program twój problem moja sprawa, czyli program o problemach, które nurtują czy denerwują naszych słuchaczy w dość często piszecie państwo do mnie m. in . o sprawach związanych z osobami niepełnosprawnymi piszecie na mój adres problem małpa TOK kropkę FM w tym chodzi m. in . o problemy finansowe u mnie na początek historia matki Rozwiń » niepełnosprawnego dorosłego syna, która ma bardzo niską emeryturę i walczą o wyrównanie jej do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego swój problem moja sprawa pani mecenas Katarzyna Kucharczyk dzień dobry pani mecenas dzień dobry panie redaktorki dobre państwo pan mecenas Jarosławia Góra z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry panie mecenasie dzień dobry jest z nami również mecenas Bartłomiej Kowalczyk Dzięgiel proszę państwa rozmawiamy o sprawie, o której po parę miesięcy temu parę ładnych miesięcy temu była już u nas mowa praktycznie można powiedzieć, że prawie rok temu to jest sprawa pani, która jest mamą dorosłego niepełnosprawnego syna on i dostaje 8 5 4 z 8 5 4 zł emerytury no pewnie w tej chwili troszkę może więcej, bo poprzednie była rewaloryzacja, ale nie przysługuje jej nic więcej nie przysługuje jej świadczenie pielęgnacyjne, które teoretycznie jest wyższe i gdyby nie otrzymywała jak rozumiem emerytury to oświadczenie w tym mogłaby dostać państwo nie zaangażowali się cieszę w pomoc tej pani z tego co pamiętam to wtedy nazwaliśmy ją Maria Kowalska dobrze pamiętam panie mecenasie tak tak no właśnie było, bo tutaj, jakby ona nie chce się ujawniać TIL ta sprawa miała swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ale zanim powiemy, jakie jest rozstrzygnięcie przypomnijmy może panią mecenas poproszę przypomnijmy najpier w Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego poszliście ze tą sprawą no i w efekcie NSA zgadza się z pierwszej kolejności, działając w imieniu klientki złożyliśmy wniosek do prezydenta miasta Łodzi o przyznanie pani świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługują osobom, które zrezygnowały lub nie podjęły pracy zawodowej po to, aby zajmować się w pełnym wymiarze niepełnosprawnym niepełnosprawnym dzieckiem i prezydent miasta Łodzi odmówił przyznania takiego świadczenia wskazując, że ustawa o świadczeniach rodzinnych wyłącza wprost osoby z otrzymywania takiego świadczenia wyłącza osoby, które mają przyznane prawo do wcześniejszej emerytury jednak w naszej ocenie sytuacja naszej klientki była o tyle wyjątkowa, że to jej wcześniejsza emerytura była przyznana na podstawie tych samych warunków tych samych przesłanek jak na jego ich obecnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, czyli rezygnacja ze zatrudnienia celem zajęcia się w niepełnosprawnym członkiem rodziny mimo tego, że sytuacja naszej klientki i innych osób, które do 3 otrzymują świadczenie pielęgnacyjne było w naszej ocenie de facto taka sama różnica w otrzymywanych świadczeń jest kolosalna, dlatego że wynosi obecnie 600 zł przy czym tak jak pani powiedziała emerytura naszej klientki wnosi trochę ponad 800 zł, więc ta różnica 6 100 zł to jest dziś 60 70 % i świadczenia i prezydent miasta Łodzi, a następnie samorządowe Kolegium odwoławcze odmówiło klientce świadczenia świadczenia pielęgnacyjnego przy czym to też jest istotne w imieniu klientki domagaliśmy się nie świadczenia w całej wysokości, a jedynie różnicy pomiędzy tym co dostają inni, a wysokością otrzymywanej przez małe emerytury taka była paradoksalna sytuacja, bo ta pani Anna wychowują niepełnosprawnego syna w międzyczasie gdzieś tam pracowała to znaczy skręcała zabawki coś tam szyła a gdyby nie pracowała dostałaby świadczenie pielęgnacyjne w tym momencie dokładnie tak, by się stało pani Ewa przyszła na tę wcześniejszą emeryturę w roku 9 0 tym piątemu, dlatego że pojawiła się taka możliwość, ale ironia losu polega na tym, że w momencie, kiedy zostałem w ustawodawca wprowadził świadczenie pielęgnacyjne osoby tak jak nasza klientka nie miały możliwości wyboru i miały możliwości rezygnacji nie szkodzą emerytury nie miały możliwości wystąpienia o różnice, dlatego że one tego swojego procesu wyboru dokonał już wcześniej, więc tutaj dla nich sytuacja jest fakt bez wejścia na czym stoimy na dziś zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, które ku naszemu ogromnemu rozczarowaniu podtrzymał decyzję Sądu I instancji i odmówił naszej klientce prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy tym świadczeniem otrzymywanym przez nią emeryturom smutna jest to rzeczywistość smutna rozstrzygnięcie, ale czym sąd uzasadniał swoją decyzję o więcej będziemy mogli powiedzieć po otrzymaniu pisemnego wyroku, dlatego że z natury rzeczy uzasadnienia ustne są skrótowe, ale sąd uznał, że nasze zarzuty czy nasze postulaty de facto powinniśmy kierować do ustawodawca nie do sądu, dlatego że zdaniem sądu ustawa nie daje mu pola manewru i nie dają możliwość uwzględnienia zarzutów podnoszonych przez przez skąpe przynoszą klientka i że wykładnię czy interpretacja tych przepisów niezależnie od tego czy czytamy je się literalnie czy też powołujemy się na system odpowiemy na cel tej ustawy za każdym razem interpretacja powinna być taka stanie z Naczelnego Sądu Administracyjnego, że z uwagi na to, że klient co przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury to nie znaleźli się świadczenie KN świadczenie pielęgnacyjne to powiedzcie panowie czy nie to jest finał tej sprawy, gdy na to pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć jeszcze później właśnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego oczywiście w porozumieniu z naszą klientką tutaj kancelarią CMS będziemy się zastanawiać czy w tej sprawie n p. nie złożyć skargi do Europejskiego Trybunału praw człowieka w Strasbourgu wystąpiły kwestia jestem otwarta i będziemy tutaj zastanawiać czy coś się więcej nie zrobić my też jako Fundacja zastanowimy się nad tym w jaki sposób nie wpłynąć na to, żeby tutaj być może zmienić przepisy prawa także nie wpłynąć utajniona podmioty, które dysponują inicjatywą ustawodawczą Nino w tym celu, żeby oprócz umożliwić takim osobom możliwość taką otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego czynom my choćby części tak, żeby było także wszyscy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mają zagwarantowane podobne taki sam poziom wsparcia ze strony państwa nie jest także część opiekunów na takim powiedzmy 1 500 zł wsparcia, a część opiekunów tylko niecałe 9 zł panie mecenasie, bo tutaj bowiem, że też Rzecznik Praw Obywatelskich do tej sprawy, że przyłącze, bo wywalczyliście tak naprawdę o zmianę chcieliśmy pokazać absurd do zmiany prawa mogą chcieć pokazać absurd całej tej sytuacji tak, bo ja nie jestem prawnikiem i nie wiem czy powiem to fachowo ale kto mi trochę wygląda na dyskryminację tych, którzy gdzieś tam sobie dorabiali także, by żabę przeżyć mając niepełnosprawne dziecko dostali jakąś tam emeryturę, a ci, którzy nie pracowali w ogóle no to tak naprawdę dostają świadczenie pielęgnacyjne są o wiele lepszej sytuacji oczywiście ta sytuacja też jest bardzo trudna, bo 1 500 zł no to co lub też nie są duże pieniądze no ale zawsze zdecydowanie więcej niż to niecałe 900 tak dokładnie tak jak pani powiedziała pani redaktor świadczenie pielęgnacyjne przysługuje co do zasady osobom, które zrezygnowały z pracy bądź zrezygnowało z podjęcia jak ich pracę właśnie w celu opiekowania się osobami niepełnosprawnymi w pełnym wymiarze natomiast dokładnie takie same przesłanki de facto były konieczne było w stanie dokładnie takich samych przesłanek, aby uzyskać świadczenie to wcześniejsza emerytura, którą uzyskała tutaj nasza klientka w związku z tym, że sytuacja tych osób de facto była dość dokładnie taka sama ich również my się powoływaliśmy na ten argument, o którym pani redaktor wspomniała, czyli dyskryminujący charakter tych przepisów i wskazywaliśmy sądowi na możliwość tzw. wykładni prokonstytucyjnej uwzględniającej zasadę równości i zakaz dyskryminacji ustanowiony w art. 3 2 konstytucji w naszej ocenie czy przez zarząd dach podnoszony wskazywaliśmy, że jest możliwa wykładnia przepisów, która byłaby nie dyskryminacyjne niestety Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tego zapatrywania pani mecenas ja pamiętam naszą rozmowę sprzed Novum w paru ładnych miesięcy i wtedy była ta sprawa na etapie wojewódzkiego sądu tłumaczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który co prawda racji na mnie przyznał, ale jednocześnie takie słowa tam padły, że trzymałem kciuki za was, żebyście wygrali, bo prawo jest, jaki jest sąd nie mógł mnie nic więcej zrobić natomiast przyznawała rację sąd przyznawał tak się przynajmniej wydaje racjonalnym gruncie moralnym, ale życzyłem powodzenia w walce o zmianę przepisów krzyczą my staliśmy na stanowisku, że ta sprawiedliwość może i sprawiedliwość w rozumieniu naszej klientki może nastąpić na skutek zmiany interpretacji przepisów ani zmiany samych przepisów w tym momencie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ten ścieżka ta ścieżka definitywnie zamknął, więc zostają nam tylko tak jak tutaj powiedział pan mecenas Jan Góra zostają również w Ningbo przez fundację działania zmierzające do zachęty ustawodawcy do zmiany tych przepisów mówi klientka jest zawiedziona my tutaj jest czynna Anna rozstrzygnięciem tutaj nowym ona liczyła na to, że sądy staną po naszej stronie i przyznają jej rację natomiast ona miała świadomość, bo też to jakby tłumaczyliśmy jak taką rozmowę rozmawialiśmy tak naprawdę to jest walka w indywidualnej sprawie, ale to jest też walka o Annie w sprawie wszystkich tych osób, które znajduje się w podobnej sytuacji i może się zdarzyć także no właśnie bez zmiany przepisów tutaj to rozstrzygnięcie Anne nos sądu może być niekorzystne ale, toteż mamy nadzieję, że ona przez to pokazujemy absurdy i te problemy z tymi przepisami, bo też wiemy, że w ten system wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami czy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami nie jest idealny to jest jakby tylko 1 z problemów, które się czai się tam też w tych przepisach, a innemu, bo też mamy na siatce był podobny problem z sytuacją możliwości dorabiania 3 rzeczy lub częściowego zatrudnienia opiekunów ustawa wprost wyłącza taką sytuację czy trzeba albo absolutnie zrezygnować ze prace albo podjąć jakąkolwiek jakąkolwiek pracę, ale wtedy już to świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało osobom liczymy też na to, że ono poprzez pokazanie nagłośnienie tej tej sprawy, a no wskażemy na te dni po prostu liczna błędy czy czy niedopatrzenia w Tychach w przepisach i miejmy nadzieję, że ustawodawca się nad tym pochylić i tu tajną doprowadzi do tego, że będą zapewnione po prostu środki na godne życie dla rannych dla tych osób dla rodzin, w których tak są osoby z niepełnosprawnościami w tym miejscu powiem, że po moim tekście zaznaczono wiele miesięcy po moim tekście, bo tak naprawdę w tym tygodniu odezwała się do mnie siostra Małgorzata Chmielewska, której pewnie większości słuchaczy przedstawiać nie trzeba, która napisała, gdy teraz narażę dopóki przepisy są, jakie są i system się nie zmienia właśnie napisać do funduszu stypendialnego chleb życia i TD LT Annette Marta mama na swojego syna, który jest cer pełnoletni, bo ma ponad 4 0 lat dostanie 300 zł miesięcznie stypendium dla syna może wydać na co chce im czego potrzebuje tak napisała siostra Małgorzata Chmielewska, ale panie mecenasie właśnie no powiedział mi pan, że jest jeszcze inna z partią, a tak po wcześniejszej audycji po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Łodzi, a odezwał się do nas darczyńcy osoba z dobrym sercem, która zobowiązała się do tego, że będzie tutaj wspierać naszą klientkę finansowo w sposób regularny miesięcznie, wpłacając określoną kwotę pieniężną za co nasz klient jest ogromnie wdzięczna, bo tutaj każda złotówka każde pieniądze są ważne i pomagają tak no i zapewnić godne życie, jakby przyzwoity poziom funkcjonowania na inne tym osobom między tymi są też serdecznie chciałbym podziękować słuchaczowi za to, że tutaj zgodził się wspierać naszą klientkę i dotrwa jak mówił mi one do dziś tak tak tak od 3 tuż po mieście w prawie rok będzie od kiedy nasza klientka otrzymuje też regularne wsparcie i dodajmy nie jest to wsparcie symbol ich nie dostał wsparcie symboliczne jest to dość znacząca kwota nie wiem czy tutaj jest ona chyba nie ma w niej podawać natomiast jest to dość znacząca kwota bardzo państwu dziękuję imam nadzieję, że ta sprawa jednak gmina w drodze Europejskiej znajdzie swój finał i ziarno instytucje unijne nie wiem czy mogą panie mecenasie nakazać zmianę prawa Europejski Trybunał praw człowieka Strasburgu może uznać, że tutaj państwo polskie naruszyło konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności to będzie oznaczało sygnał dla państwa polskiego, że musi zmienić przepisy musi zmienić praktykę, więc może to być bardzo wyraźny bodziec do tego, żeby państwo polskie tak Sejm przyjął przepisy, które przyznają wsparcie takim osobom jak nasza klientka no właśnie tak bym na absurdalnej sytuacji która, która ma miejsce proszę państwa bardzo państwu dziękuję za te rozmowa pani mecenas Katarzyna Kucharczyk pan mecenas Jarosła w Góra i pan mecenas Bartłomiej Kowalczyk byli moimi gośćmi pięknie dziękuje i czekamy jak rozumiem na pisemne uzasadnienie decyzji NSA zgadza się bardzo serdecznie dziękujemy dziękujemy dziękujemy wam życzenia proszę państwa całą historię opisuje na Facebooku również ten wątek dotyczący pomocy naszego słuchacza dla mamy niepełnosprawnego syna zapraszam wszystkich na Facebooka na mój profil twój problem moja sprawa, a już teraz u nas skrót informacji Radia tokfm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA