REKLAMA

Niewidomy słuchacz: Czemu mam być epatowany słowem "ślepy" z 10 razy w ciągu 2 minut?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-07-21 13:40
Czas trwania:
30:15 min.
Udostępnij:

Rozmowa ze słuchaczem TOK FM, który do nas napisał w sprawie audycji telewizyjnej, której słuchał w czasie mundialu. Audycji ironicznej, w której pojawił się stereotyp osoby niepełnosprawnej jako głupiej, problemowej, nie znającej się niemal na niczym. Walczmy z takimi stereotypami - mówi Słuchacz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w dzień dobry ja się nazwa ma znakomite jak Zabłocki Ka i lipcowe popołudnie zapraszam państwa na mój program twój problem moja sprawa, czyli program o problemach, które nurtują czy denerwują naszych słuchaczy w dość często piszecie państwo do mnie m. in . o sprawach związanych z osobami niepełnosprawnymi piszecie na mój adres problem małpa TOK kropkę FM w tym chodzi m. in . o problemy finansowe u mnie na początek historia matki Rozwiń » niepełnosprawnego dorosłego syna, która ma bardzo niską emeryturę i walczą o wyrównanie jej do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego swój problem moja sprawa pani mecenas Katarzyna Kucharczyk dzień dobry pani mecenas dzień dobry panie redaktorki dobre państwo pan mecenas Jarosławia Góra z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry panie mecenasie dzień dobry jest z nami również mecenas Bartłomiej Kowalczyk Dzięgiel proszę państwa rozmawiamy o sprawie, o której po parę miesięcy temu parę ładnych miesięcy temu była już u nas mowa praktycznie można powiedzieć, że prawie rok temu to jest sprawa pani, która jest mamą dorosłego niepełnosprawnego syna on i dostaje 8 5 4 z 8 5 4 zł emerytury no pewnie w tej chwili troszkę może więcej, bo poprzednie była rewaloryzacja, ale nie przysługuje jej nic więcej nie przysługuje jej świadczenie pielęgnacyjne, które teoretycznie jest wyższe i gdyby nie otrzymywała jak rozumiem emerytury to oświadczenie w tym mogłaby dostać państwo nie zaangażowali się cieszę w pomoc tej pani z tego co pamiętam to wtedy nazwaliśmy ją Maria Kowalska dobrze pamiętam panie mecenasie tak tak no właśnie było, bo tutaj, jakby ona nie chce się ujawniać TIL ta sprawa miała swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ale zanim powiemy, jakie jest rozstrzygnięcie przypomnijmy może panią mecenas poproszę przypomnijmy najpier w Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego poszliście ze tą sprawą no i w efekcie NSA zgadza się z pierwszej kolejności, działając w imieniu klientki złożyliśmy wniosek do prezydenta miasta Łodzi o przyznanie pani świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługują osobom, które zrezygnowały lub nie podjęły pracy zawodowej po to, aby zajmować się w pełnym wymiarze niepełnosprawnym niepełnosprawnym dzieckiem i prezydent miasta Łodzi odmówił przyznania takiego świadczenia wskazując, że ustawa o świadczeniach rodzinnych wyłącza wprost osoby z otrzymywania takiego świadczenia wyłącza osoby, które mają przyznane prawo do wcześniejszej emerytury jednak w naszej ocenie sytuacja naszej klientki była o tyle wyjątkowa, że to jej wcześniejsza emerytura była przyznana na podstawie tych samych warunków tych samych przesłanek jak na jego ich obecnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, czyli rezygnacja ze zatrudnienia celem zajęcia się w niepełnosprawnym członkiem rodziny mimo tego, że sytuacja naszej klientki i innych osób, które do 3 otrzymują świadczenie pielęgnacyjne było w naszej ocenie de facto taka sama różnica w otrzymywanych świadczeń jest kolosalna, dlatego że wynosi obecnie 600 zł przy czym tak jak pani powiedziała emerytura naszej klientki wnosi trochę ponad 800 zł, więc ta różnica 6 100 zł to jest dziś 60 70 % i świadczenia i prezydent miasta Łodzi, a następnie samorządowe Kolegium odwoławcze odmówiło klientce świadczenia świadczenia pielęgnacyjnego przyczyn, toteż jest istotne w imieniu klientki domagaliśmy się nie świadczenia w całej wysokości, a jedynie różnicy pomiędzy tym co dostają inni, a wysokością otrzymywanej przez nią emeryturę taka była paradoksalna sytuacja, bo ta pani Anna wychowują niepełnosprawnego syna w międzyczasie gdzieś tam pracowała to znaczy skręcała zabawki coś tam szyła a gdyby nie pracowała dostałaby świadczenie pielęgnacyjne w tym momencie dokładnie tak, by się stało pani Ewa przyszła na tę wcześniejszą emeryturę w roku 9 0 tym piątemu, dlatego że pojawiła się taka możliwość, ale ironia losu polega na tym, że w momencie, kiedy zostałem w ustawodawca wprowadził świadczenie pielęgnacyjne osoby tak jak nasza klientka nie miały możliwości wyboru i miały możliwości rezygnacji nie szkodzą emerytury nie miały możliwości wystąpienia o różnice, dlatego że one tego swojego procesu wyboru dokonał już wcześniej, więc tutaj dla nich sytuacja jest de facto bez wejścia na czym stoimy na dziś zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, które ku naszemu ogromnemu rozczarowaniu podtrzymał decyzję Sądu I instancji i odmówił naszej klientce prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy tym świadczeniem otrzymywanym przez nią emeryturom smutna jest to rzeczywistość smutna rozstrzygnięcie, ale czym sąd uzasadniał swoją decyzję o więcej będziemy mogli powiedzieć po otrzymaniu pisemnego wyroku, dlatego że z natury rzeczy uzasadnienia ustne są skrótowe, ale sąd uznał, że nasze zarzuty czy nasze postulaty de facto powinniśmy kierować do ustawodawca nie do sądu, dlatego że zdaniem sądu ustawa nie daje mu pola manewru i nie dają możliwość uwzględnienia zarzutów podnoszonych przez przez skąpe przynoszą klientka i że wykładnię czy interpretacja tych przepisów niezależnie od tego czy czytamy je się literalnie czy też powołujemy się na system odpowiemy na cel tej ustawy za każdym razem interpretacja powinna być taka stanie z Naczelnego Sądu Administracyjnego, że z uwagi na to, że klient co przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury to nie znaleźli się świadczenie KN świadczenie pielęgnacyjne to powiedzcie panowie czy nie to jest finał tej sprawy, gdy na to pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć jeszcze później właśnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego oczywiście w porozumieniu z naszą klientką tutaj kancelarią CMS będziemy się zastanawiać czy w tej sprawie n p. nie złożyć skargi do Europejskiego Trybunału praw człowieka w Strasbourgu wreszcie ta kwestia jestem otwarta i będziemy tutaj zastanawiać czy coś się więcej nie zrobić my też jako Fundacja zastanawiamy się nad tym w jaki sposób nie wpłynąć na to, żeby tutaj być może zmieni przepisy prawa także nie wpłynąć utajniona podmioty, które dysponują inicjatywą ustawodawczą Nino w tym celu, żeby oprócz umożliwić takim osobom możliwość taką otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego czynom my choćby części tak, żeby było także wszyscy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mają zagwarantowane podobne taki sam poziom wsparcia ze strony państwa nie jest także część opiekunów na takim powiedzmy 1 500 zł wsparcia, a część opiekunów tylko niecałe 900 zł panie mecenasie, bo tutaj bowiem, że też Rzecznik Praw Obywatelskich do tej sprawy, że przyłącze, bo wywalczyliście tak naprawdę o zmianę chcieliśmy pokazać absurd do zmiany prawa mogą chcieć pokazać absurd całej tej sytuacji tak, bo ja nie jestem prawnikiem i nie wiem czy powiem to fachowo ale kto mi trochę wygląda na dyskryminację tych, którzy gdzieś tam sobie dorabiali także, by żabę przeżyć mając niepełnosprawne dziecko dostali jakąś tam emeryturę, a ci, którzy nie pracowali w ogóle no to tak naprawdę dostają świadczenie pielęgnacyjne są o wiele lepszej sytuacji oczywiście ta sytuacja też jest bardzo trudna, bo 1 500 zł no to co lub też nie są duże pieniądze no ale zawsze zdecydowanie więcej niż to niecałe 900 tak dokładnie tak jak pani powiedziała pani redaktor świadczenie pielęgnacyjne przysługuje co do zasady osobom, które zrezygnowały z pracy bądź zrezygnowało z podjęcia jak ich pracę właśnie w celu opiekowania się osobami niepełnosprawnymi w pełnym wymiarze natomiast dokładnie takie same przesłanki de facto były konieczne było w stanie dokładnie takich samych przesłanek, aby uzyskać świadczenie to wcześniejsza emerytura, którą uzyskała tutaj nasza klientka w związku z tym, że sytuacja tych osób de facto była dość dokładnie taka sama ich również my się powoływaliśmy na ten argument, o którym pani redaktor wspomniała, czyli dyskryminujący charakter tych przepisów i wskazywaliśmy sądowi na możliwość tzw. wykładni prokonstytucyjnej uwzględniającej zasadę równości i zakaz dyskryminacji ustanowiony w art. 3 2 konstytucji w naszej ocenie czy przez zarzutach podnoszonych wskazywaliśmy, że jest możliwa wykładnia przepisów, która byłaby nie dyskryminacyjne niestety Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tego zapatrywania pani mecenas ja pamiętam naszą rozmowę sprzed Novum w paru ładnych miesięcy i wtedy była ta sprawa na etapie wojewódzkiego sądu tłumaczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który co prawda racji na mnie przyznał, ale jednocześnie takie słowa tam padły, że trzymałem kciuki za was, żebyście wygrali, bo prawo jest, jaki jest sąd nie mógł mnie nic więcej zrobić natomiast przyznawała rację sąd przyznawał tak się przynajmniej wydaje racjonalnym gruncie moralnym, ale życzyłem powodzenia w walce o zmianę przepisów krzyczą my staliśmy na stanowisku, że ta sprawiedliwość może i sprawiedliwość w rozumieniu naszej klientki może nastąpić na skutek zmiany interpretacji przepisów ani zmiany samych przepisów w tym momencie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego tam ścieżka ta ścieżka definitywnie zamknął, więc zostają nam tylko tak jak tutaj powiedział pan mecenas Jan Góra zostają również w gminnym poprzez fundację działania zmierzające do zachęty ustawodawcy do zmiany tych przepisów mówi klientka jest zawiedziona my tutaj jest czynna Anna rozstrzygnięciem tutaj nowym ona liczyła na to, że sądy staną po naszej stronie i przyznają jej rację natomiast ona miała świadomość, bo też to jakby tłumaczyliśmy jak taką rozmowę rozmawialiśmy tak naprawdę to jest walka w indywidualnej sprawie, ale to jest też walka o Annie w sprawie wszystkich tych osób, które znajduje się w podobnej sytuacji i może się zdarzyć także no właśnie bez zmiany przepisów tutaj to rozstrzygnięcie Anne do sądu może być niekorzystne ale, toteż mamy nadzieję, że ona przez to pokazujemy absurdy i te problemy z tymi przepisami, bo też wiemy, że w ten system wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami czy dla opiekunów osób z niepełnosprawnością mi nie jest idealny to jest jakby tylko 1 z problemów, które się czai się tam też w tych przepisach, a innemu, bo też mamy na siatce był podobny problem z sytuacją możliwości dorabiania 3 rzeczy lub częściowego zatrudnienia opiekunów ustawa wprost wyłącza taką sytuację czy trzeba albo absolutnie zrezygnować ze prace albo podjąć jakąkolwiek jakąkolwiek pracę, ale wtedy już to świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało osobom liczymy też na to, że ono poprzez pokazanie im na ogłoszenie tej tej sprawy, a no wskażemy na te dni po prostu liczna błędy czy czy niedopatrzenia w Tychach w przepisach i miejmy nadzieję, że ustawodawca się nad tym pochylić i tu tajną doprowadzi do tego, że będą zapewnione po prostu środki na godne życie dla rannych dla tych osób dla rodzin, w których tak są osoby z niepełnosprawnościami w tym miejscu powiem, że po moim tekście zaznaczono wiele miesięcy po moim tekście, bo tak naprawdę w tym tygodniu odezwała się do mnie siostra Małgorzata Chmielewska, której pewnie większości słuchaczy przedstawiać nie trzeba, która napisała, gdy teraz narażę dopóki przepisy są, jakie są i system się nie zmienia właśnie napisać do funduszu stypendialnego chleb życia itd ten etap Marta mama na swojego syna, który jest cer pełnoletni, bo ma ponad 4 0 lat dostanie 300 zł miesięcznie stypendium dla syna może wydać na co chce im czego potrzebuje tak napisała siostra Małgorzata Chmielewska, ale panie mecenasie właśnie no powiedział mi pan, że jest jeszcze inna wsparcia tak po wcześniejszej audycji po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Łodzi, a odezwał się do nas darczyńcy osoba z dobrym sercem, która zobowiązała się do tego, że będzie tutaj wspierać naszą klientkę finansowo w sposób regularny miesięcznie wpłacać określoną kwotę pieniężną za co nasz klient jest ogromnie wdzięczna, bo tutaj każda złotówka każde pieniądze są ważne i pomagają tak no i zapewnić godne życie, jakby przyzwoity poziom funkcjonowania na inne tym osobom między tymi są też serdecznie chciałbym podziękować z ucha czołowi za to, że tutaj zgodził się wspierać naszą klientkę i dotrwa jak mówił mi one do dziś tak tak tak od 3 tuż po mieście w prawie rok będzie od kiedy nasza klientka otrzymuje też regularne wsparcie i dodajmy nie jest to wsparcie symbol ich nie dostał wsparcie symboliczne jest to dość znacząca kwota nie wiem czy tutaj jest ona, owszem nie ma się w niej podawać natomiast jest to dość znacząca kwota bardzo państwu dziękuję imam nadzieję, że ta sprawa jednak gmina w drodze Europejskiej znajdzie swój finał i ziarno instytucje unijne i nie wiem czy mogą panie mecenasie nakazać zmianę prawa Europejski Trybunał praw człowieka Strasburgu może uznać, że tutaj państwo polskie naruszyło konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności to będzie oznaczało sygnał dla państwa polskiego, że musi zmienić przepisy musi zmienić praktykę, więc może to być bardzo wyraźny silny bodziec do tego, żeby państwo polskie tak Sejm przyjął przepisy, które przyznają wsparcie takim osobom jak nasza klientka no właśnie tak bym na absurdalnej sytuacji która, która ma miejsce proszę państwa bardzo państwu dziękuję za te rozmowa pani mecenas Katarzyna Kucharczyk pan mecenas Jarosła w Góra i pan mecenas Bartłomiej Kowalczyk byli moimi gośćmi pięknie dziękuje i czekamy jak rozumiem na pisemne uzasadnienie decyzji NSA zgadza się bardzo serdecznie dziękujemy dziękujemy dziękujemy wam życzenia proszę państwa całą historię opisuje na Facebooku również ten wątek dotyczący pomocy naszego słuchacza dla mamy niepełnosprawnego syna zapraszam wszystkich na Facebooka na mój profil twój problem moja sprawa, a już teraz u nas skrót informacji Radia tokfm twój problem moja sprawa Anny Gmiterek Zabłocka witam państwa ponownie w programie twój problem moja sprawa, a na początek wracam do tematu, którym mówiłam ponad miesiąc temu i które to temat opisywała również na Facebooku profil facebookowy nazywa się twój problem moja sprawa, a chodzi o dziesięcioletniego chłopca, którego wychowują dziadkowie chłopca dystrofię mięśni nie szukają na pierwszym piętrze bardzo potrzebują specjalnej windy, by móc Adriana zwozić również na Dwór n p . na spacery już teraz bardzo państwu dziękuję za wszelką okazaną pomoc, bo ta pomoc rzeczywiście jest olbrzymia i Szansana winda jest coraz większą przypomnę Tarasek krótko ta historia mama odeszła zestawiła nam Adrianka zniknęła Cegłowska Marianna babcia został u nas ci panie z sondy przychodziła, że albo bierzemy go albo jak zabierzemy sporej siły to on będzie problem, żeby go odzyskać, bo jak go za wiarę, iż do domu dziecka był to duża część praw i wszystkiego trzeba by było przejść województwa przyznawał po prostu rodziną zastępczą on potrafi dzielnie powiedzieć 5 10 × dziadek kocham cię babciu, kocham cie, a więc 3 Puławski ile Maślak 10 osób najbardziej interesuje pobiec w 2, gdy strefie mięśniowe di Siena objawia się zanikiem mięśni dna już przestał chodzić już w czerwcu Teresy rok potrzebujemy, bo Śląsk ocalenie nie tylko szkoła dom dom szkoła wtedy chciało już pozazdrości tak czy tak, ale pojeździli wózkiem razem z dziećmi poskładać wyborczy podaje do telefonu no i po prostu by w czasie dostaliśmy odpowiedź, że zostaliby przydział 2 4  00 0 ja myślałam, że ta winda nie będzie tyle kosztowała dużo mniej to najtańsza firma, która jest lub i jak widać długiej domu, że do 40  00 0, a niektóre firmy w Warszawie Cichej wodzie, bo z internatu i po 5 00 0 ponad połowę więcej nie mogę jest problem z tym, że u nas są schody kręte i ten dług to bardzo dużo śniegu kosztuje, gdyby było proste schody i mniej schodków go tytułem świat 2 8 nie, ale jego lubią w szkole mówią, że jest bardzo miły sympatyczny, bo tylko wstyd tego mało no i żeby pani wpłynęła na niego, że broni więcej mówił nam inni, by tam coś zaczęło trochę więcej mówić świadek to nawet jak coś odrabia mówicie wszyscy czy już zrobimy to zrobił, ale siedzi po cichutku mieszkać na pierwszym piętrze tam i tak naprawdę strome, ale w tej chwili macie taki w miarę lekki wózek, ale wiem, że macie również wózek elektryczny, który jest bardzo ciężki, w czym tkwi problem problem tkwi w tym nasieniem na pierwsze piętro i znoszeniem, żeby gdzieś pojechać czy coś na nim mamy właśnie do tej windy w naszym bloku także te dane tego są takie problemy mamy Ceres bawi się z mężem się już robimy to ciężko coraz ciężej naraził się na siłę jakoś ziemniaki znosi jak marzenie rejs nie były to ci panowie tam z głośnikami pomogli bonus busikiem do szkoły do szkoły jeździ busikiem, bo to jest taka ustawa i przywożą go Eliza Orzeszkowa busikiem także gmina dobrze mamy z dowozem do szkoły ta winda to ma w to nie jest taka typowa winda tylko to jest Platforma po prostu Dźwigowa, która jest w Polsce zamordowana zamontowano na schodach i ona po prostu mieć ono wiedziało prostuje to jest pilota oraz wieże powolutku do góry z wózkiem niedawno z wózkiem trudno włoskie w niedzielę po prostu lepszy niż całego VAT w ogóle da ne z wózkiem to ona stoi tam na Górze i Rado do szkoły nabiorą wzrostu pilota składa biało wieża w tym wózkiem już godnie dźwiga po prostu zjeżdżam windą jest na dole i przyjeżdża Vidala góry teraz mogę zjeść to nic robić problemy chce jednak wada Dwór idziemy z nią problemu, bo jej podładować vide sobie nie imponuje lansuje odwagi nosić aparat stoi z powrotem to od lat jest ciężko, jeżeli państwo nie uzbierają wkładu własnego biznesu musi te środki rozdysponować i też musimy mieć chwilę czasu na realizację ewentualnie innych umów maksymalnie możemy wstrzymać się jak zablokować te pieniążki na okres 2 miesięcy, czyli mniej więcej do połowy sierpnia z przeznaczeniem na Platformę dla chłopca proszę państwa do zakupu windy brakuje jeszcze kilku tysięcy złotych wszelkie szczegóły są na moim profilu na Facebooku, a profil nazywa się twój problem moja sprawa 1 ze słuchaczek Radia TOK FM, która usłyszała te audycje koordynuje całą pomoc ja w imieniu rodziny, ale również swoim bardzo serdecznie dziękuje za zaangażowanie w swój problem moja sprawa w sferze państwa, a teraz zupełnie inne tematy temat tezy listu, który dostałam od słuchacza pana Przemka mianowicie pan Przemek napisał tak tak się złożyło, że jestem osobą niewidomą jednocześnie interesuje się piłką nożną na, tyle że śledzę trwające mistrzostwa świata podesłał mi pan Przemek link do 1 z programów telewizyjnych, pisząc oto czym uraczyła mnie telewizja Polska zaprasza na rozmowę z naszymi słuchaczami swój problem mój sprawa w proszę państwa dziś w studiu w Warszawie jest ze mną pan Przemek Przemek Przemysław Kulig dzień dobry panie Przemku pan Przemek napisał do mnie na Facebooku na profilu twój problem moja sprawa napisał opisał mi pewną sytuację w zasadzie to to w zasadzie to opisał mi to co zobaczą w telewizji telewizji publicznej po meczu to było dokładnie po meczu dania Chorwacja sam pan jest osobą niewidomą i opisał mi pan sytuację, która miała miejsce właśnie w 1 z takich materiałów z kluczowych nazwijmy to ma tam jest taki serial satyrycznej niby, który się nazywa trzecia połowa jak rozumiem pan po prostu jako jako kibic sportowy, ale również ten serial obejrzało w tym serialu pojawiało się kilkakrotnie słowo ślepe pokazało to ten mecz otwarcia, na które pan napisał, bo pan napisał m. in . powiem szczerze, że jestem oburzony jest mi po prostu przykro, ale pokazało to on jak ważne są w naszym w naszym codziennym życiu słowa to prawda miałem wrażenie złotą maskę, bo po prostu nieprzemyślana nie sądzę, żeby ktoś miał taką intencję sługami swoich przykrość wiatraczek postrzegam jako ujawnienie się pewnych startupów, które tkwią w ludziach jak pokazuje post paschę, a nawet zależnie od wykształcenia no bo w tym skarbów wykonywane przez znanych aktorów telewizji publicznej w szczycie oglądalności tak jak siano i ja byłam tym zniesmaczona i naprawdę zaskoczony, że się z czymś takim spotkałem słowa, które tam padają właśnie panie Przemku co pana najbardziej zabolało w tym skacze do Buzka, który prawda naciskać taka scenka nazwijmy to rzecz dzieje się w pubie i rozmawiają nie był po meczu tak w zasadzie nie wiem po Janie Szlęzak tego cyklu jakoś regularnie pensja nie był przypomniał w odniesieniu do 1 0 później, ale potworów rusza właśnie 1 lipca podczas meczu dania Chorwacja to on to był po prostu skoro od niewidomego jak osoby, która nie radzi sobie z rzeczywistością ja nie mam do siebie dystans wbiegł po nie jest człowiekiem, który się obrażona na jakieś drobne rzeczy, ale tutaj w ściągalności odłamek deputowanym z szuflady swą ślad i ciągle czegoś o jak wykonywać te słowa, bo tutaj, gdy mu główna bohaterka tej sceny opowiadała o swoim partnerze życiowym per ślepe właśnie mój ukochany ślepe i katalogi osoba została przedstawiona właśnie jako ktoś, kto dziś zachowuje dziwnie mówi z nudów policzył pinezki i ich w zasadzie nie rozumie świata jak usłyszy Serbia w ośrodku skaże ser biały my tego trofeum w przychodach grupy Lotos 8 takich taki jak skoro to od niewidomego o wieku dziecka Wang lektura, który jest po prostu nieporadne niesamodzielne no właśnie przez co do tego, o czym się pan zajmuje hotel są passé rysunek 2, niemniej nie w ramach wspólnego domu można jak sam temat on no dobrze, ale chcemy pana przedstawić osobę, która lektura gdzieś tam niż w domu nie ogląda non-stop telewizji tylko jest osobą, która mi się kształci najazd, stosując letnią telewizora w domu nie masz akurat trudno byłoby stać się znajomych korzysta z Gościna i sumy znajomi też, by ich oburzenie to skaczą nawet Włosi telewizor nie zrobić przykrości no ale potem ma białaczkę w internecie, bo wciąż warto przyjrzeć jak też jakoś nagłośnić sprawę, bo takie poczucie, że jeśli w ten sposób obrażono go do nieba katolik kłów różne mniejszości narodowe et Cetera to co mam wrażenie, że byłaby reakcja interakcja pokus już maja był po prostu mam wrażenie, że na alarm już dojrzeliśmy jako społeczeństwo, że na jak w pewnych grup powszechnie obraża natomiast tutaj ani widzom ani 1 akcji protestu, a trzeba pocieszyć rozumiem żal jego sprawa sądów przesłania i koncentruje bardzo dużo uwagi jak i mediów, ale po przejściach takie są mocno online i gazu, bo w telewizji publicznej trwa już w szczycie oglądalności cóż na zębach obrażali mnie znani aktorzy są jeszcze po to, uzyskać taki na wpół improwizowane, bo to w zależności od tego jaki wynik meczu pan Sławek zmiana kwestia akcja ma ważniejsze w tego rodzaju skarg jeśli ktoś z autorytetem pana Adamczyka walnął pięścią w 100 powiedziano słuchaj ty Sławek nie robimy tego, bo to w końcu zmienić od obrazu ludzi jednak mam wrażenie, że to ktoś jak w cięciu uważa, że trzeba było zareagować tak aktor po prostu po Wybrzeżu oto przykłady na nas na to jak ludzie nas postrzegają i ktoś przykłada na ME rano spod wyśrubowane i n p. zmian w ofierze poszły na rozmowę o pracę jak korzysta z masażystą to taka rozmowa często plakatu wśród masaży demonstracyjne moim pani zaprowadziła mnie do pokoju kosmetycznego się w stół był jak nieodpowiedniej za Nisko dostęp do ściany myją zrobią masaż na wszystko było bowiem od myślałam, że właściwe poszły pomieszczenia masażu po zajęta była w koszach rozmowy prasowym wspomniany mnie nie próbował się, że nas posłów kustosz no jak szłam z ligi już mieć zawsze odprowadza powyższa opowiedziała mi tak spontanicznie, że szkoda, że nie mogliśmy coś do masażu, ale on jest nadal piwnic, a wiśnie są po schodach, więc hasło to pomyślał jak oni są też w pracy, jeżeli mają w głowie żyją nie są w stanie tych schodach i to nie jest także po kojach majątku sytuacja, bo jak jak rozmawiam z osobami w podobnej sytuacji każdy miał bardzo dużo tego typu sytuacje w życiu tylko po prostu na mówią o swoim przypadku po bo nie chcę się na słabą chciał się dzisiaj świat nękania go nie, niemniej nie chce, aby jakiś afery w Bush w końcu woda w Kołodko bardziej służb na przyszłość pod nasz świat w no nie działały, bo mają też z osobą, która je spotkam już jakiś czas i jasnością ciuszek zaimpregnować już niestety łatwo zranić, ale szczególnie, kiedy ktoś stosunkowo niedawno wzrok chłód utraciły i psychicznie jest po prostu ołów w rozsypce to takie rzeczy mogą straszyć zranić i na maj uważa, że właśnie na nie podołam, którzy się tam z Dorotą takiej, bo utrwala w społeczeństwie, które i tak już jest, bo to po prostu potem się przekłada na bank jakieś życiowe w sytuację mamy tez tak oczywiście z podpisów osób u kierowców nowa część szkód, ale jak mógł wygenerować coś mądrego na ten temat, bo jak dużo rzeczy sław Rosłoń człowieka na początku człowiek udaje, że oni potrzebują pokarmu jest takie dosyć uniwersalne zjawisko Jateż mam takie informacje właśnie od od niepełnosprawnych od rodziców niepełnosprawnych m. in. od osób z autyzmem oraz zespół Aspergera, że właśnie nie przykładamy nie przykładamy wagi do słów to znaczy, że zbyt często jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne używamy słów, których używać my nie powinniśmy tak one być może dla nas są czymś oczywistym i takim codziennym natomiast grono niepełnosprawnych czy osoby niewidome czy właśnie z zespołem Aspergera czy czas bieżące na wózku po prostu na nią no co prawda to plan spotkał z czymś takim, że ktoś do pana czy przy panu mówi Super ślepy spotkałem się rzadko się zdarza, bo byłoby trudno czasami miewam czasami n p. ja mieszkam blisko przedszkola czasem zdarza się, że z uszu ze strony dziecka ma mocny, ale śledztwo w zawsze jest reakcja rządu na to panie przepraszają i tłumaczą się ciąża tak się nie mówi potocznie ładniej Jasiu to nie obrażą nowo po tym, 1 ze świadczeń dziecku, usuwając do końca życia i tam nie było intencją jest oczyścić, więc jak też nie niesmak w nie był kryształowy żonie jakoś odpust w zranić i zresztą myślę, że to nie, choć generalnie też obrażanie pan tutaj napisał w tym w tym poście, że tutaj nam nie chodzi o to, że pan się na kogoś obraża tylko, że po prostu no jest to takie przykre tak tak w tym okręgu głosów mają swój skromny Jonsson teoretycznie w taki niewinny sposób pod przykrywką żartów i zawsze można również tam chodziło o jakąś konkretną postać tego serialu wołanie o VAT od głosu nalewa się w mam wrażenie, że tego typu rzeczy są czasami im bardziej szkodliwa niż ja jak jakaś jawna ksenofobia, bo jak ktoś powiat drastycznie, ale jakoś ogarnia tak jawnie dyskryminującą powództwo przeci w odrzuca, jeżeli jest pod przykrywką żartów to przesuwa się noc, choć nie zauważono czasami nocami środowisk ku temu opowiadał co jakiś żart odtworzono tu zawsze jest to coś już mistrzach z uczuciami i jest na to czas miejsc sali to zawsze musi być także go nożem nie nie dotykać, jakby godności człowieka szybko, żeby to wszystko było z szacunkami i Neapol żony po prostu ważkie słowa powinniśmy uważać na słowa powinniśmy uważać, bo te słowa mogą ranić pan Przemysław Kulig pan powiedział o tym, że jest masażystą osoba niewidoma, ale ja dodam, że jest również studentem studiuje fizjoterapię dziękuję panie Przemku zamarza pierwszy to będziemy do tej sprawy powracać drodzy państwo słowa mają moc i trzeba o tym, pamiętać jednak słowa są emocjonalne i piękne wyrażają piękne uczucia, ale inne niestety mogą ranić i mogą powodować ból tyle na dziś proszę państwa zapraszam za tydzień o tej samej porze przed nami teraz informacje Radia TOK FM, a ja mówię już wszystkim do usłyszy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA