REKLAMA

Jak mógł wyglądać chrzest Mieszka I i co z tego wynika?

OFF Czarek
Data emisji:
2018-07-24 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:26 min.
Udostępnij:

Jaki imię mógł przyjąć Mieszko? Jakie prezenty mógł dostać? I czy majtki przystoją prawdziwemu chrześcijaninowi?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka programy Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa i moim gościem jest pan Maksymilian Sas z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie dzień dobry pan dzień dobry państwa biznes sporo przy okazji rocznicy rozmawialiśmy o chrzcie mieszka w inne, ale proszę bardzo mało rozmawialiśmy są przebiegła znamy dziś tak powiem im je ochrzczonego, ale czy wiemy kim byli rodzice Rozwiń » chrzestni i co dostał kulę na chrzciny Mieszko no bo przecież nie zegarek może klepsydry tak oczywiście no niestety nie wiemy kim był kim byli rodzice chrzestni mieszka prawdę kim był jego ojciec chrzestny dyszy raczej była to jednoosobowa śnie tzw. słabość innych leśnych patroli szpitali, czyli ojciec ojciec chrzestny nie wiemy też czy dostaniesz jakieś prezenty naście prawdopodobnie dostał imię chrześcijańskiej, ale też nie wiemy, jakie było to imię i źródłach średniowiecznych tych czasów mieszka i oczywiście już już po jego śmierci występują tylko pod imieniem Mieszko czy też Łacińskiej w formie emisji KE nie wiemy, jakie inne chrześcijańskie niektórzy sądzili, że nadano imię imię Dańko Bert jest linia stosowane w źródłach tkanki miejskiej do 8 funtów dynastii, zwłaszcza o ścianę rozdźwięków, czyli dynastii franki niskiej, ale nie jest takie pewne jest brak jest raczej wątpliwa hipoteza, gdyż w 1 z dokumentów Mieszko występuje pod bardzo enigmatyczne określeniem Dagome iudex niektórzy sądzili, że to odwagą metresy i zniekształcone forma imienia Dagobert, ale raczej należy odrzucić tę hipotezę z całą pewnością przynajmniej zdaniem, więc niestety nie wiemy tego jak to jak to co, jakie imię nadano czy dostaniesz prezenty czy nie na pewno jakieś mu nadano czyli, jeżeli przyjęło imię chrześcijańskiej to nie posługiwał się nie występują o ochronie tonem Mieszko, ale przyjaciele mówią na mnie tak go n p. prawo tak no i występował cały czas pod imieniem tym Słowiańskim w swoim pierwotnym Mieszko nie wiemy do końca co ono wyznaczyło 3 3, jakie było jego znaczenie takie etaty molo liczne natomiast na pewno było bardzo istotne dynastii Piastowskiej dysz ona pojawia się również kuźni kadr, a przecież kolejni władcy następujący już już po Mieszku też wcale nie nosili często takich imion typowo chrześcijańskich nosili raczej imiona właśnie słowiańskie tak Bolesław następcy Mieszko drugi potem dynastii też pieśni Mieszko trzeci jest to imię nie może już jest inaczej postępowała i oczywiście książęta Piasta chcecie królowie dostawcy żyli już w otoczeniu całkowicie chrześcijańskie przynajmniej na swoim dworze, a także społeczeństwo Polski Piastowskiej było coraz bardziej chrześcijański motorem w oko korzystali z tych swoich imion tradycyjnych każdy członek nadawali legitymizację władzy, nawiązując do tego przodkach mieszka, który jako pierwszy przynajmniej wiemy, że nosił takie imię, czyli ojca chrzestnego nieznany o prezentach niewiele wiemy, ale jak w mogła wyglądać sama ceremonia czy też była długa czy godzi zamierzano wielkiej rzece albo w wannie nic, że czy też ktoś śpiewał, jaki był czytania właśnie to jest bardzo interesujące dyszy jak moich badaniach nad NATO właśnie chrystianizację nad chrztem mieszka zwróciłem się ku takim źródłom liturgicznym to znaczy opisującym to jak liturgia chrztu właśnie gdzieś tam w połowie dziesiątego wieku wtedy, kiedy mniej więcej Mieszko przerwał przez to mogła przebiegać w zasadzie powinna przebiegać tak, gdyż była to dosyć sformalizowany rytuał, który przebiegał wedle ustalonych zasad, ale i w czasie, kiedy mieszkał przyjmował chrzest mamy do możliwości jej 2 2 wyjścia tak jedno wyjście to jest takie, że ten pasiasty był rozłożony w czasie to znaczy obrządek szczelne wedle liturgii tradycyjnej liturgii rzymskiej, która funkcjonowała też w tym czasie przynajmniej była zapisywana w księgach liturgicznych wyglądało to tak, że obrzędy zaczynały się w okresie wielkiego postu wtedy wtedy też przyjmujących przestało się Kate Holmes Annę i następowały w ciągu okresu w ciągu wielkiego postu zebrania oazy skate Komenda ze wspólnotą wiernych oczywiście z biskupem czy z duchownymi, a wspólnota wiernych, skąd ono w czasie, gdy mieszkasz, a przez to oczywiście dużo tych chrześcijan nie było, ale ktoś tam jednak był na jego dworze na pewno była jego żona chrześcijanka Dobrawa jakiś miała na otoczenie na pewno też uczestniczyła w życiu liturgicznym tak znaczy, że za mało się do kościoła zapewne miała jakiś kapłanów ze sobą pełnienie w randze biskupa, ale jakiś jakiś prezbiterium, którzy prosto zapewniali jej to posługę chrześcijańską, ale wiemy znamy zabytki z czasów czasów mieszka pierwszego, że na Ostrowie Tumskim w Poznaniu wbudowano palatium i przyjmiemy postawiono taką kaplicę przypałacowy prawdopodobnie właśnie to był ten kościół, w którym Dobrawa uczestniczyła właśnie o życiu takim chrześcijańskim życiu typowo liturgicznym we mszy świętej i t d. ten rejon tego kościoła i tego całego Lacjum był niedawno bardzo dokładnie badane obecnie są już Zakopane podziemia, gdyż znajdują się pod obecnym kościele Najświętszej Marii Panny właśnie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu no dobra taki gość się chwilę buduje to z pewnością tak oczywiście mamy w tym czasie mamy walczyć z wysyłaniem chodząc do kościoła kościół mógłby być albo drewniane albo kamienne na te, które zachowały do naszych czasów najlepiej śledzik dostały kościoły kamienne ich zniesienie na pewno wymagało więcej czasu niż tych drewnianych być może tuż po przybyciu do dobra dobra wy do państwa mieszka niesiony jakiś kościół właśnie drewniany, żeby jej służył aż czasem wzniesiono kamienny pamiętajmy też, że te budowle oczywiście jest jakiś wielkich rozmiarów gęste pierwsze kościoły były bardzo małe kilkanaście metrów miały wielkości więc, więc też nie musiała trwać jakoś bardzo bardzo długo natomiast NoToCo my chwytamy źródła soczyście kościoły kamienne trakty drewnianych bardzo ciężko je jest nam zlokalizować jej z reklam mówi się o obrządku rzymskim jednakowoż, a dlaczegóż nie pojawiają się żadne hipotezy na temat obszaru Zachodniego czy wracając do tego, dlaczego rzymski, dlatego że raczej uważamy, że Mieszko przyjął chrzest właśnie w obrządku łacińskim ziemskim to znaczy ochrzcił go jakiś duchowny wywodzący się z kościoła prawdopodobnie rzeszy rzeszy niemieckiej w Plazie być, bo przyjął się za pośrednictwem Czechów tak to się często o tym, mówił o tym, bardzo wyraźnie mówią źródła się cieszy i najstarsze polskie Gall anonim i Dietmar, który pisze kilka na kilkanaście kilkadziesiąt lat po już tych wydarzeniach, ale jednak oddaje tę tradycję, że chrzest został przyjęty za pośrednictwem Czechów o rolę w tym miała odgrywać wielką Dobrawa, więc Czechy były wówczas diecezji raty z Bańskiej, która należała właśnie do kościoła do kościoła rzeszy, więc zapewne jeśliby jeśli to faktycznie ten element ceny ten kierunek bawarskiej byłyby takim stonce, skąd przybywa jakiś duchowny ksiądz mieszka to musielibyśmy się zastanowić właśnie jak ten przez sprawowaną właśnie dziesiąty diecezja bawarskich czy ogólnie w kościele rzeszy niemieckiej, ale i takie zostaną takie taką analizę możemy przeprowadzić, gdyż mamy właśnie dlatego źródła dobre liturgiczne, które namówią jak nimi jak ten chrzest powinien przebiegać i właśnie wracając do tego, o czym już zaczęła mówić mamy takie 2 wyjścia 2 możliwości pierwsza to jest to, że właśnie te obrzędy ściany są rozłożone w czasie trwania w okresie wielkiego postu z kulminacją ich w wielką skalę, bo te sprzęty przed Wielkanocą tak znaczy chrzest udzielany właśnie najważniejsza jest takim najbardziej właściwymi momentami roku liturgicznego do udzielenia chrztu była albo wielka sobota albo sobota przed 50 nica, czyli sobota przed świętem zesłania ducha Świętego jeśli przyjmiemy ten to w te nasze takie daty wtedy, kiedy Mieszko był chrzczony, czyli prawdopodobnie jednak 90 0 sześćdziesiąty szóstym roku to wiemy dobrze, kiedy właśnie te święta wypadały jedno wielka sobota była 14 kwietnia natomiast święto zesłania ducha Świętego jeśliby to była wtedy to wypadało oczywiście 40 50 dni później każda miesięcznica 6 9 dni później, czyli 2 czerwca jeśli dobrze liczę to są takie 2 daty, która są dosyć prawdopodobne oczywiście nie wiemy tego, gdyż jeszcze smok podziela udzielane również w innych momentach roku liturgicznego w każdą niedzielę czy też inne ważne święta, więc zaletą mówimy o ważnych świętach, ale rozumiem odmówiło państwo, które jest pogańskie, więc nie ma żadnych ważnych świąt to prawda, ale ci, którzy udzielali Sztum Mieszkowi i jego otoczenie jego jego w jego jakieś tam świcie nabyli chrześcijanami w Azji Europie rozumiem panuje tonuje kalendarz juliański osób na terenach Księstwa Mieszko go właściwie nie wiadomo doprawdy na czym Mieszko inaczej czy czas przed przyjęciem chrztu inaczej po ścieżkach na przyjęcie chrztu i chrystianizacja zmienia bardzo wiele w życiu życiu tych ludzi, którzy przyjmują przestają się na neofitów ani tak, że rezygnują z pogaństwa, ale jednak na ci, którzy właśnie zagadywali liturgia chrzcielna posługiwali się Kate kalendarzem księżycowym pańskim zdaniem, że wiedzieli, czyli angielskim, kiedy padają tak tak naczelny to jest oczywiście nas interesuje przede wszystkim to kiedy padały ważne święta tak, kiedy padały są święta ruchome są święta zdałem w jakiś przykład wigilia przed świętem przez wspomnienia liturgiczne świętych patronów ważnych taniec Świętego Piotra Świętego Pawła to co ważne momenty roku liturgicznego w 1 z nich AP z pewnością Mieszko został ochrzczony tak nie wiem oczywiście, kiedy dokładnie tak jak mówiłem właśnie, gdy najwłaściwszym terminami są właśnie wielka sobota bądź święto zesłania ducha Świętego innym takie ważne święto święto objawienia Pańskiego, czyli tzw. święto 3 Króli, czyli byłaby to święto styczniowe na 6 stycznia natomiast czy w czasie, kiedy mieszkał przyjmował chrzest również rozpowszechnić w powszechnym się coraz bardziej również inne kryteria udzielania chrztu to znaczy nie taki rozłożony w czasie w okresie wielkiego postu z tymi kolejnymi kolejnymi urzędami, ale też taki kierunek, w którym wszystkie te obrzędy były z skumulowane w ciągu 1 Lechia tak to do tego rytu powróciły po informacjach państwa mają gości jest pan Maksymilian Sas z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy dzisiaj o chrzcie mieszka jak mógł wyglądać, jakie prezenty mogli przenieść gościa do 4 ustalimy, ale czekam też państwa może propozycję co mógł dostać się mieszka na chrzest może pisać na adres czarek ma opłata klub KSM czarek małpa, a to krówkę FM no właśnie od rodziców bolszewicy mieli sobie, że są raczej ojciec Rafał Jerzy Lula rządził wtedy matce nic nie wiemy no właśnie co znają je mogli czarek łopatek okresem informacje o dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek był w państwa moim gościem jest pan Maksymilian Sas z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wracamy do chrztu mieszka jak mógł wyglądać to na tym procesie tym m. in. zajmuje badającego pan Maksymilian Sas pyta także naszych słuchaczy co mógł Mieszko dostać na jakieś odpowiedzi tak panie dyrektorze Jeana de facto był rower koszy na rowerze mógł naprawdę no po tych drogach Piastowski to były trudne w dni jeszcze nie, ale w interesujący pani Żaneta, mówi że pewnie złoto jakiejś maści olejki możliwe, że ubrania ubraniach uroda stąd tak, gdyż po przyjęciu chrztu już to po wyjściu z tego z tego miejsca, w którym był chrzczony, czyli tego jeszcze może wrócę jednak był moim zdaniem prawdopodobnie tak naczelny całą pewnością osadzonych tam w slipkach coś zrobić, a rośnie to jest bardzo interesujące zagadnienie, gdyż właśnie te źródła, które pomagają rytuał chrztu właśnie dziś dziesiątym jak w ogóle we wczesnym średniowieczu kładą wielki nacisk na to, żeby w trakcie udzielania chrztu w tym kulminacyjnym momencie nastąpiło trzykrotne zanurzenie katechumenów Wojciech Szczęsny był udzielany sztyletem Gutenberg ten główny element liturgii w ten sposób, że celebrans kapłan bądź się prezbiter, czyli czy biskup wypowiadało słowa właśnie Formuły szczelne ja ciebie szczelnie ojca i syna ducha Świętego i każde przy każdym posiedzeniu 1 z tych imion Trójcy świętej zanurzał głowę katechumenów, a w wodzie, tak więc on powinien znajdować się jakieś takie kadzi, w której udzielano sztuk najwięcej był zanurzony na naczynie wchodzi do niej po ubraniu tylko chodził do niej właśnie nagonki a dlaczego Doda, dlaczego mu nóż potem był, bo wiem, że wychodząc to jest w tej dekadzie był podnoszony przez ojca chrzestnego, który mógł być świeckie mogły nie być również duchowny również centrum udzielał chrztu mógł być jednocześnie ojcem chrzestnym więc, aby tego tego nie wiem, kto był nim w przypadku mieszkań po wyjściu z tej kadzi otrzymywał białe szaty białe szaty oznaczały, że właśnie jest już oczyszczony z grzechów i w tym momencie przynajmniej jest całkowicie czysty tak, gdyby coś mu się stało jej nagle w tej chwili, by umarł 3 czas nowego piorun to łatwo było wstąpić do do nieba, gdyż po prostu nie miał w tym momencie grzechów Agency to jest też częsty zwyczaj średniowieczu, że we wczesnym średniowieczu wśród tych właśnie osób trójkę dorosłych Pogan, że niektórzy zostawali katechumenów ami, ale bardzo często zwlekali ten swój czas dopiero przyjmowali go jak najpóźniej ten okres Kate hummera, a to się o przedłużonej po stoczni uczestniczy w dawnych obrzędach kościelnych tylko sól katechumenów ami co bali się po prostu tego zażąda grzeszą wtedy już po chrzcie jeśli będą grzeszyć to nie zdążą zmazać odkupić tych swoich win natomiast chrzest powodowało to, że wylicza całkowicie czyści tak nie tylko w sensie fizycznym, ale też takim duchowym, więc często ten pierwszy jest od Cannes, a do dziś przymiarki do szczytu staje się właśnie jest jakiś taki ćwiczenia nowo leczyła mieszka podnieść potem po tej kąpieli no są ciekawi zobaczyć tak jak ma świetny Rewers i myślę, że wielki dar techniczne logistyczne rzeczy z tym, że przez sztab na pewno Mieszkowi wyjaśniono jak rytuał będzie przebiegała tak co się stanie jego atrakcje, ale co będzie mówił kapłan udzielający chrzest, jakie będzie mówił Moore, a po modlitwach w języku w jakim języku również przez jakie pytania będzie mu zadawał też, że ten katalog man przyjmujący chrzest powinien aktywnie uczestniczy w tej liturgii w takim wymiarze nie tylko to jest jakby dokonywać kolejnych czynności wchodzą Ania do kadzi wychodzenia z niej tak dalej, ale również odpowiadać napytania Rz napytania celebracja to był raczej krótkie odpowiedzi forda, czyli celebrans pytał go czy wierzysz n p. tom Jezusa Chrystusa Boga ojca i tak zdarzeń po co Lech Mieszko odpowiadał zapewne właśnie nie wiem, o czym mówił po łacinie czy może też w proste Formuły opowiada po łacinie czy być może te pytania były znane były zadawane językowe na klarnet tak jak jest słowiańskimi Mieszko mógł odkładać po łacinie to w tym języku, którym się, w którym się porozumienia o tak, gdyż mamy takie przykłady z wczesnego średniowiecza właśnie sprawowania tej liturgii chrzcielnej przynajmniej części właśnie w języku zrozumiałym dla dla tych, którzy przyjmowali chrzest jest Solidarność dała też muzyka z pewnością tak z pewnością śpiewano psalmy śpiewano litanię ma znamy takie modlitwy towarzyszące poszczególnym obrzędom tej liturgii chrzcielnej, której po prostu no na pewno były śpiewy na pewno, którego po prostu wzywa się pomocy świętych zanosić modły do Boga, a wszystko oczywiście w to nie w takim podniosłym, żeby nadać tej tej ceremonii odpowiednią oprawę dojdzie to było dla mnie to była o nich nie wiemy tego dokładnie, gdzie to było w przypadku mieszka pierwszego hipotezy są różne jedne zaczynają się tego, że była to odzież za granicami państwa państwa, którym rządzi Mieszko inne, że była to wdzięczność teren naszego państwa raczej nie było to dziś za granicą, gdyż nie mamy dobrych poświadczyli chrztu mieszka w źródłach obcych tak, gdyby się ochrzcił gdzieś tam Maćka jakich ośrodkach saskich czy bawarskich Magdeburg go może właśnie owej raty dzwonię to wydaje się nam, że ktoś, by to dzieje za pisarza to przybył Książe pogański mieszka jednak był potężnym władcą jak na jak na jak na ówczesne realia tej Europy Środkowej Środkowo-Wschodniej, więc na pewno by to dobrze to gdzieś odnotowana z racji, że tego nie odnotowano żadnych zapiskach właśnie jest teraz możesz n p. to wydaje się, że doskonałości to gdzieś na ziemiach go państwo i tutaj mamy różne hipotezy związane z miejscem chrztu mieszka ponad 10 0 białych biały ustalił, że też mogła dokonać w różnych miejscach wcale niekoniecznie w takich, które uważane są obecnie, że jest zniesiono specjalnie o to, żeby mieszka ochrzcić tak 1 z takich obiektów za któryś z tych, którzy być może mieszka w ścianach wg badaczy jest tzw. baptysterium pod obecną katedrą w LO w Poznaniu, które wg innych badaczy jest raczej nie nie baptysterium nie basenem szczelnym tylko miejsca do mieszania zaprawy wapiennej ja też tak raczej sądzę to tego się na pewno skłaniam, że naprawa jednak, że tam jednak tak musimy pamiętać też o tym, że liturgia chrzcielna wedle tych nakazów liturgicznych wedle różnych komentarzy, które funkcjonowały wczesnym średniowieczu powinna być sprawowana zużyciem wody w ale ta woda nie musiała być jakimś takim jakimś kamiennym pojemników czy drewniany pojemnik mogą być po prostu jakiś zbiornik naturalny wodnym czy cieków wodnych tak, czyli mieszka równie dobrze mogło można było chcieć wracać na jeziorze SUV -a, ale że branża wodne mamy dziś inne zwierzaki to tylko przyjemnie ryzyko jednak z księciem myślę, że Mieszko niezależnie od tego czy jeśli się 3 10 wszczęto jednak czasami chodził do wody jakoś się tego nie obawiał wejść do jeziora cieczy do rzeki, więc myślę, że dał rady nie był jednak jakiś strach i był człowiekiem, więc sobie sobie z tym poradził mamy takie opisy sztuk wczesnośredniowiecznych, który właśnie masowych chrztów najczęściej n p. kosztów dokonywanych po konwersji Włodzimierza wielkiego na Rusi albo rusztów Sasów w ósmym w wieku dokonywanych po podbojach przez Karola wielkiego to znaczy pod auspicjami Karola wielkiego tamta ludność jest ściana w rzekach po prostu oni chodzą do rzeki wracacie przy rzece stoi właśnie celebrans jak dziś prezbiter udziela chrztów tej w tych rzekach, więc Mieszko bardzo możliwe, że został ochrzczony właśnie w jakimś naturalnym zbiorniku wodnym, ale badacze oczywiście poszukują takiego miejsca, które można byłoby wskazać jako tam, gdzie mieszka został ochrzczony mówiłem już od tych właśnie domniemanym baptysterium pod katedrą poznańską, a natomiast 1 takim znanym obiektem jest również obiektu balony zabawki misterium, czyli ich kaplica kaplica przy palatium, czyli Pałacu prawdopodobnie mieszkam właśnie na Ostrowie Lednickim, czyli na nowy spis na jeziorze Lednica, która jest położona mniej więcej w połowie drogi między Gnieznem, a Poznaniem, a ich tam właśnie prawdopodobnie w połowie dziesiątego wieku po latach sześćdziesiątych wybudowano palatium kamienne, ale dobra jak mieszka w Poznaniu to nie orzekł, że to po co jeszcze zasuwać w kawał drogi, żeby mieć z jeziora dom mieszkalny różne ośrodki swojej władzy tak we wczesno Piastowskie 1 z nich był Poznań gros poznańskiej bardzo potężny innym innym ośrodkiem był właśnie Ostrów Lednicki tak poza innym MOSiR kolejny było Gniezno tak to były te główne 3 ośrodki państwa państwa mieszkalne zlokalizowane w Wielkopolsce nie wiemy tak naprawdę któryś z nich dla samego mieszka był ważniejszy od pół z niej oczywiście większą rolę odgrywa poznanie jest w latach tam są umiejscowione stolice biskupstwa poznańskiego później bił arcybiskupa gnieźnieńskiego stają się one bardzo ważnymi ośrodkami kościelnymi w Ostrowie Lednickim nie wiemy nic ze źródeł pisanych tak naprawdę do dwunastego wieku, gdyż dopiero wtedy pojawia się jego nazwa w takim dokumencie zwanym bolo gnieźnieńską 1 100 30 06 . roku natomiast o znaczeniu Ostrowa Lednickiego świadczy 1 za jedynie zabytki archeologiczne tak to znaczy właśnie to palatium kamienne potężny gród mosty, które 1 prowadził w stronę Gniezna z drugiej strony Poznania mosty są dobrze datowane, gdyż znamy daty ścięcia drze w na budowę tych mostów i raczej zbudowano je tuż po ich cięcia nie czekano kilkadziesiąt lat jest dużo drewna i na pewno trochę tak, ale nie mogła dotrwać jakoś bardzo długo, bo po co prawda po co aż tak długo więc, więc tt tt mosty stałe etaty właśnie Denni Rocha analogiczne wskazują, że zostały wzniesione w latach sześćdziesiątych po sześćdziesiątym pierwszym roku gdzieś tam też 10 04. roku zniesiono mosty badacze sądzą, że być może również wtedy wzniesiono kaplicę to palatium kamienne razem z ska pizza na planie na planie centralnym zapłonie krzyża greckiego równo ramiennego, ale oczywiście mosty są drewniane na kolację tamto mamy i kaplice mamy Kamienna, więc nie mogą nam aż tak dobrze tego datować i na podstawie tego coś co zostało zachowane z Ostrowa Lednickiego stąd jestem z tego Polacy kamiennego równie dobrze mogli się pani, że to został zniesiony 11 wieku n p . przez Bolesława Chrobrego, więc ta dotacja dla mnie czas mieszkanie jest taka pewna, ale ono dosyć dość dosyć prawdopodobna i tam na Ostrowie Lednickim właśnie owej kaplicy również odkryto w zagłębieniach 2, które w po badaniach z końca lat osiemdziesiątych zostały one okrzyknięte przez Odkrywców i przez różne zwolenników tej interpretacji właśnie basenami szczelnymi, których Mieszko mógł przyjąć chrzest bądź przynajmniej ludności jego ego jego Dwór jego szpital bądź okolicznej ludności nowa chrzest wiemy, że ta dotyka pizzy wchodziło się Rezy to tylko od strony Pałacu to wielcy raczej to niebyła przeznaczona dla takich trudności zewnętrzne tylko dla tego ścisłego dworu również na złych szafa taka duża szansa duża no i na zbroje albo nie wiemy co to była Fronda są zagłębienia ewidentnie intencjonalnie wykonane z nie mogą to być przypadkiem jakieś tam zapadnięcie się posadzki posadzka się tak równo nie zapada jest na pewno wykonano intencjonalnie i badacze sądzą, że to był właśnie baseny chrzcielne natomiast jest to dosyć wątpliwa interpretacja mojej ocenie MF od początku sierpnia 2 tys 3 one są bardzo płytkie taki 1 z nich uznaniem Polaków to jest już bardziej prawdopodobne, że koperta nie jest czy dziesiątym wieku znoszono, by specjalne baptysterium, żeby chrzcić je właśnie małe dzieci prawda może syna mieszka Bolesława Chrobrego tak tylko wtedy po co 2 baseny chrzcielne dla 1 Chrobrego, ale są bardzo płytkie 1 ma brata bliźniaka, który to może tak może giną na polowania my także, że żem Mieszko miał córkę o, więc może jednak było dla Chrobrego drogie dla, lecz znajduje dla chłopca tak wiem, że dzieci faktycznie, ale opony na prawo to, że tak to wbrew pozorom tak właśnie liturgia chrzcielna przy regałach na zawsze, gdy chłopcy ustawiali się w 1 z najważniejszych kwestii dzieci dziewczynki w drugim rzędzie natomiast nowo tak jak mówię nie wiemy czym były to zagłębienia na Lednicy one są po pierwsze, płytkie, więc udzielanie w nich chrztu przez zanurzenie jest niemożliwe chyba, żeby się zachłyśnięcia się tak, chyba że w ostatnią ratę coś specjalnego jakąś budowlę drewnianą, której zanurzamy aut Intel katechumenów Costa nad tym, ale w 1 z ważnych od podobnych badań co o tym, że dworku jest woda, więc właśnie, więc po co budować coś specjalnego jeśli można byłoby dokonać tego chrztu jezioro lednickie, które je znaleźć tuż tuż obok wrócimy do kosztu ich do innych kwestii związanych z mierz Zych z Mieszkiem po informacjach Radia TOK FM państwa mają gości jest pan Maksymilian Sas z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego informacje o dziesiątej 4 3 państwa i moim gościem jest pan Maksymilian Sas z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego staniemy się, jaką mogą wyglądać chrzest mieszka pierwszego a gdzie mógłby mieć miejsce i coś się stało po wychodzi nago z wody czy z naturalnego czegoś cieku wodnego czy też w zeszły trzeba go i dostaje białe szaty tak po chrzcie dostaje białe szaty wiemy dobrze, że właśnie na oficjeli tuż po ścianie powinni takich białych szatach chodzić przez przynajmniej tydzień przez tydzień tak na dziś Janowicz biały Ford pewnie tak, ale godzinach, ale właśnie tam nawet po drodze jeszcze tych szat czas wyłączyć ska zerwała, że im dłużej im czas upływał odczuł ten człowiek bardziej cieszy, więc staje się staje staje się, jakby spragniony cynicznych chamów jak to miało też na pewno taką symbolikę miast tuż po chrzcie właśnie katechumenów kończy się już chrześcijaninem ochrzczony był całkowicie czysty z szachów, więc chodził w tych tych białych szatach następnie przystępował do komunii świętej po to, po wyjściu z list z Polonią Warszawa już białych szatach uczestniczyłem przy jej przystępował do do komunii świętej przyjmował właśnie ciało w ich kre w Chrystusa, czyli w 2 postacie z 2 postaciami tego do końca nie wie, aby Lacie raczej raczej pod 1 postać, chociaż być może w przypadku władcy czyniono tutaj jakiś taki wyjątek to raczej raczej pod postacią tylko ciało wygląda natomiast natomiast jedno i uczestniczy w każdym razie w Eucharystii tuż po chcieli to się dokonywało bardzo szybko od razu po oczyszczeniu i był to też jest obecnie przez uczestników szereg katolickim mamy z zwyczaj pierwszej komunii, która jest dokonywana co najmniej kilka lat po szczerej dokonuje się szkół dzieci natomiast wtedy ten przy tak komunia była sprawowały one dały była przekazywana właśnie ochrzczone mu tuż po chrzcie również jest jeśli te umieszczone nie były dzieci urodzone od razu od razu przyjmowały komunię świętą poza tym jeśli w liturgii uczestniczył biskup to również następowało obrzęd bierzmowania, czyli ten obrzęd takiej dojrzałości chrześcijańskiej obecnie jak wiemy on również jest dokonywana już wiele lat to po tej pierwszej komunii we wczesnym średniowieczu w zasadzie jest liturgia sprawował biskup to były ściśle związany właśnie z liturgią kościelną następował właśnie tą pałką po przyjęciu komunii świętej w kole 1 z kolejnych etapów był obrzęd bierzmowania w, więc sorry na tym w zasadzie ta liturgia chrzcielna połączona z bierzmowaniem się się kończyła oczywiście wcześniej było wiele różnych innych kredytów, w których właśnie celebrans sprawował na Kate Holmes nie tak czy przy nim naśladujący naśladujący różne działania Chrystusa czy się do nich, odwołując więcej 1 z takich takich ciekawych duetów był tzw. re eks inflację, czyli dmuchnięcia w twarz katechumenów jest czas przed przyjęciem chrztu kapłan dmuchało 3 × w twarz katechumenów, aby wypędzić z niego złego ducha, ale jest to zwyczaj nawiązujący do 5 do listu Świętego Pawła do Tesaloniczan, który mówi się, że Chrystus właśnie zgładzili godzi w całą ulgę utożsamiane z tłumaczenia się współczesnym utożsamianego z antychrystem właśnie tchnienie swoich ust i celebransa naśladował ten kryty właśnie dmuchając w twarz katechumenów panicznego złego ducha wynikało to z tego też cała liturgia chrzcielna była związana z obrzędami egzorcyzmy chowanie tak to znaczy było przekonanie takie że, aby ten katar hummer przyjmujących chrzest zaś mógł zostać ochrzczony i faktycznie praca przemiana się w nim dokonała duchowa należało wpierw wypędzić z niego złego ducha, czyli dokonać na niego na nim egzorcyzmów i różne obrzędy szczelne związane były z tym egzorcyzmy dokonywano bądź poprzez modlitwę tak modlono się do Boga, aby w, aby zły duch opuścił Katowice Komenda bądź właśnie podawano mu właśnie albo dmuchane równego tak jak o tym, już dzień dowiedziałem podawano mu też tylko sól połogu osławioną ona też była wcześniej wzorce zmowa na IT są troszkę szczyptę w Bydgoszczy tak ma raczej raczej nie jakoś się bardzo duża po chodziło o pewien opowie symbolizm sól jako symbol mądrości Bożej, ale również taka taka substancja, która konserwuje taki miałam miała na celu jak było sport niż tego lokatach Omenaa przed przed złym duchem, ale innym z takich z takich rytów bardzo interesujących również dokonywał się przed jeszcze w tym zanurzenia w wodzie szczelne był tzw. ZSZ patrzyli otwarcia nie był zbyt wielu naszych kategoriach zapewne sympatyczny, gdyż dokonywał się w ten sposób, że kapłan swoją własną śliną oczywiście na palcu tak własnym dokonywał pomagania nos czy nosa i uszu katechumenów również radna wiązy wała do działania Jezusa, który w ten sposób uzdrawiał głuchoniemego właśnie w opisach ewangelicznych i ten ten ryt otwarcia, ale efekt tam miał na celu, jakby w umożliwienie katechumenów miejscem słuchania w małopolskich otwarcie go na naukę i Basketball jest rozwiązłe kłują ich dzieci wkładano śnią mi palec do ucha i się kręci tak to on w południe w oczy kręcił tutaj jakoś specjalnie cele wraz z Mieszkowic wnoszę o swoje swoją pasję, ale powalczymy na pewno musiał dokonać takiego urzędu żeby, żeby cały chrzest był we właściwości jest promowany szkoda, że akurat ten element zniknął ze współczesnych obrzędów to znaczyć zależy już lat od gustów osób, które przyjmują chrzest łączy czy nie można do niego, lecz nie można udzielić tego kosztu wg ogólnie współcześnie wg wg tych biletów w średniowiecznym, która pamiętajmy były dosyć trwałe, bo wiele z tych modlitwy wiele z tych obrzędów trwało tak naprawdę jest do połowy dwudziestego wieku dopiero po zakończeniu Soboru Watykańskiego drugiego znacząco zmieniona liturgia chrzcielna, które już mamy już jest jest uproszczona i przebiega nie taki rozbudowany sposób jako tych różnych obrzędach mówiłem wcześniej natomiast przez długi czas i w średniowieczu w czasach nowożytnych właśnie w ten sposób udzielano sztuki, czyli mamy mieszka w Białej szacie czyste uszy czysto jest wszystkie one na dnie są czary odprawione w mojej co dalej wyrzuca jak w piątek to może bez mięsa prawo w sobotę już wywołuje Kosowo chyba jest to w sobotę przed 50 nica mogą być też w niedzielę n p. wysiłek gościnnego, a czy sprzedażową, bo to też jest w 2 z no to pamiętajmy na pewno nie działa wtedy była dniem wolnym od pracy jest to jest to 1 z takich elementów, które bardzo możliwe bulwersował tych profitów co jest zastanawiał znamy takie właśnie pytania osób, które oczyściły się do duchownych 1 z takim znanych znanych pytanie jest list cara Bułgarów Borysa, który przyjął chrzest w połowie dziewiątego wieku i potem jeszcze wysłało list z pytaniami z 6 pytaniami do papieża Mikołaja pierwszego, który zadawał mu różne propagandowe związane właśnie z czystym jak należy żyć po chrzcie 1 z pytań było to byłoby jak żyć jak żyć to prawda tak, ale była właśnie pytać o to czy można pracować w niedzielę albo cena jeśli niemożna pracę w niedzielę toczy, jakie dni inne można pracować, kiedy czy 3 święta jakieś nakazane też nie można pracować i te takie pytania właśnie Borysa pokazują jak tylko wielką zmianą było przyjęcie chrztu dla osiedla dla tych Pogan dotychczasowych jego pytania są zresztą bardzo zabawne niektóre na nas nas dla nas są zabawne jest pewnością były też jeśli nie zadbamy to co najmniej zadziwiający dla papieża Mikołaja pierwszego tego właśnie z połowy dziewiątego wieku 1 w 1 z pytań bowiem Borys, który przyjął na chrzcie imię Michał na, nawiązując do imienia ówczesnego cesarza bizantyjskiego Michała trzeciego Borys pytał czy po chrzcie kobiety mężczyźni właśnie z grodu Bułgarów powinni nosić tzw. samochody jak, czyli majtki i nie tylko goście tuż po przyjęciu Szczęsnego czy w ogóle w życiu powinni owe samuraja nosić, gdyż widać ewidentnie dla Borysa białego, że może uwierało, a może morze był taki świat sposobem ubierania się chrześcijan prawda wiedział, że chrześcijanie noszą bielizny też taką właśnie formie tych pechowych majtek, a my i nie zapytał czy on też musi nosić takie majtki było dla niego to był 1 z nakazu życia chrześcijańskiego być może tak papież Mikołaj powiedział oczywiście skwitował to pytanie nie wiem jak to się uśmiechnął czyniono odpowiedział pisemnie i powiedział, że dla zbawienia Borysa jego kobiet i raczej koniec dla stron lub Bułgarów i mężczyzn nie jest ważne to przynoszą majtki czy nie tylko czy Polsce żyje rada zgodnie z innymi nakazami chrześcijańskimi, więc Mikołaj powiedział, że w zasadzie Bułgarzy majtek nie muszą nosić, ale oczywiście mogą jeśli chcą, tak więc widzimy, że to pytanie ono pokazuje jak wiele w życiu tych właśnie neofitów się zmieniała, bo po przyjęciu chrztu to było faktycznie faktycznie wielka zmiana kulturowa, ale która też oczywiście była rozłożona w czasie, bo znamy dobrze nauczania duchownych czas na średniowiecznych, które mówią o tym, czego należy uczyć przed chrztem, czego tuż po chcieli, czego w dalszej perspektywie, ale Oleksy nie są może często dojście jest precyzyjne, ale w takim ogólnym zarysie mówią mniej więcej także przed 4, ale przede wszystkim doprowadzić Kate Homer znaczy tego właśnie poganina do konwersji, żeby się ochrzcił i dopiero po chrzcie należy mu raczej zwiększać te wymagania stopniowo tak nie nie należy narzucać wszystkich od razu siłą tylko tylko stopniowo dążyć do do tego, żeby się przyzwyczaja do życia wg chrześcijańskich nakazów, gdyż jeśli będziesz się zbyt surowym to może to prowadzi do apostazji idea odwrócenia się od wiary chrześcijańskiej więcej można powiedzieć, że ci duchowni wczesnośredniowiecznej byli dosyć racjonalnie w tym ten w swoim podejściu na podstawie doświadczeń takich nigdzie indziej właśnie zbyt mocno podchodzono do tych wymagań i śruba jest zbyt mocno została odnaleziona to wtedy to wtedy właśnie na to następowała apostazja często i oni wiedzieli o tym, że jeśli się przesadzi to co może się to właśnie źle skończyć się właśnie odwróceniem się chrześcijaństwa całkowitym, więc mamy takie listy nasz katalog wina z Arką 1 z takich intelektualistów czasów Karola wielkiego, który dawał cesarza, żeby nie przesadzał właśnie w tych wymaganiach względem Sasów, których doprowadzą siłą do chrztu, gdyż dawało im do wyboru albo chrzest albo śmierć więc, jakby był w tym bardzo bardzo kategoryczny i Alco na liście to po czasie na pewno nie podobało wydarzyć jeszcze coś się wciąż buntują i mówił do Karola, żeby nie przesadzał właśnie z tymi wymaganiami ich nie narzuca Dziesięcin, czyli konieczności płacenia no to rodzaj podatku na na kościół tylko robił to stopniowo dyszy takie zbyt zbyt gorliwe zbyt silne wymagania stawiane chrześcijanom w tym nowo ochrzczonym na powodował więcej więcej szkód niż korzyści bardzo panu dziękuję pan Maksymilian Sas z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego był państwem gościem dziękuję serdecznie dziękuję bardzo dziękuję panu dziękuję państwu naszej rozmowie czuję, jakbym tam było w to miłe w takim razie, że goście badanie źródeł przestać nie wyszła nam przybliżać to kultura wczesnośredniowieczną i dawać jakieś takie wyobrażenie o tym jak przebiegały różne ryty jak podchodzono do tych spraw właśnie na 1000 lat wcześniej na pewno inaczej niż inni niż współcześnie, więc warto sięgać do tych źródeł, zanim się właśnie będzie tworzyć jakieś własne wyobrażenia na temat tego jak Mieszko był chrzczony co myślał przed szczytem co myślał pościel, bo jeśli się dobrze odczytamy źródła to wiele z tych rzeczy możemy właśnie po przez analogię zastosować również do do państwa pierwszych Piastów i ile go władców informacje już za 4 minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA