REKLAMA

Protestującym postawiono zarzuty napaści na policjantów

Połączenie
Data emisji:
2018-07-24 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Getin Holding od gór aż 13 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują Dariusz Zbroja zastępca dyrektora zespołu prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nory i Piotr Kubaszewski z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry, a będziemy mówić o wydarzeniach piątkowych, czyli o pobiciu przez policję najprawdopodobniej to jest w tym momencie jeszcze pod znakiem zapytania, ale w zasadzie trudno mieć jakieś większe wątpliwości Rozwiń » patrząc na przypadek w kalendarzu dla Winiarskiego i przypadek Bartosza Adamczyka jakoś było paru świadków, którzy widzieli sam moment zatrzymania w naj przede wszystkim to konsekwencja z tak tak konsekwentnie te konsekwencje zniknięcia Dawida Winiarskiego z demonstracji, które potem znalazł się w szpitalu z kołnierzem ortopedycznym i mówił o tym, że policjanci rzucali nim ściany i o podłogę i najprawdopodobniej do tego wszystkiego doszło w biurze przepustek rosną takie historie, które przypominają nam to najbardziej mroczne wydarzenia z ostatnich lat, jeżeli chodzi o spotkania i konfrontację z policją, ale może zacznijmy od samych działań Rzecznika Praw Obywatelskich, który teraz próbuje wyjaśnić okoliczności co dokładnie dzieje się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie tych spraw tej drogi panie redaktorze Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu tą sprawę, więc nie czekając na wniosek osób bezpośrednio zainteresowanych uznał, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności obywatelskich tych osób i w dniu wczorajszym spotkaniu dawało pismo do komendanta stołecznego policji, w którym zwrócił się do niego o udzielenie pewnych informacji dotyczących tych zdarzeń przede wszystkim czy Komenda stołeczna policji policja prowadzi postępowanie tzw. wewnętrzne w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności tej sprawy w piśmie tym zostały wskazane tutaj bardzo szczegółowe pytania, które Rzecznik Praw Obywatelskich sformułował wału od adresu komendanta stołecznego policji przede wszystkim czy zabezpieczono w sposób niezwłoczny prawidłowo nagrania monitoringu dokumentujące działania funkcjonariuszy przed wszystkim także o wyjaśnienie co spowodowałoby interwencję funkcjonariuszy policji czy samochód jest zbliżenie się do tych barierek to spowodowało tutaj po całym całą całe okno jest zdarzenie również także o wyjaśnienie pewnych sprzeczności, jakie istnieją w relacjach, w które my dla wzrostu są przedstawiane przez policję 1 i przez demonstrujących przede wszystkim chodzi tutaj to kwestia niefortunnego uderzeniem z megafonem o tutaj twarz policjanta od okoliczności, a także czy komendant stołeczny policji ma informację czy zostały złożone zażalenia do sądu na zatrzymanie tych tych osób i także w tutaj są również dla pytamy się o kwestie odmowy poddania swoich swoich danych przez funkcjonariuszy policji czy tutaj, żeby się też komendant stołeczny policji do tego ustosunkować ja muszę zapytać o coś innego, jeżeli zastanowimy się nad tą wersją, którą przekazują nam nie Adamczyk i Winiarski to znaczy 1 mówił o tym, że został pobity w biuro przepustek drugi mówiący, że został przedłużony, żeby przymuszony przez policjantów w krzakach czy to jest w ogóle jakakolwiek legalna, bo wszystko zależy od sytuacji prawda trudno jest powieść raz na zawsze, że są legalne bądź nie, bo to trzeba wyjaśnić, skąd okoliczności konkretnej sytuacji i oczywiście państwo zobowiązane do wszechstronnego wyjaśnienia każdej tego typu sprawy, jeżeli oni nie stawiał oporu i są zatrzymani to oczywiście nie jest legalne prawda no bo policjant używa może używać środków przymusu bezpośredniego m. in. siły fizycznej kajdanek w pałki służbowej tak dalej tak dalej oczywiście to ma służyć zatrzymaniu uczył się do zatrzymania musi być czymś w spowodowany endoprotezy jeszcze zupełnie inna historia i tak jak tutaj chodzi o to dyrektora w ogóle pierwsze pytanie, jakie rodzi się w tej sprawie to jest pytanie o zasadność podjęcia tej interwencji tego wciągnięcia pana Winiarskiego 1 droga w stronę ronda na status strony Sejmu, po której Stali policjanci oddzieleni barierkami natomiast generalnie w takim uproszczeniu środki przymusu stosuje się dopóki dopóki człowieka należy zatrzymać to jednak dopóki to potrzebne, żeby człowieka zatrzymać od tego momentu że jest po co pod opieką państwa, jeżeli już do końca ubezpieczone na to takie działania wydaje się być nielegalne i że mogę dalej jest ze swojej strony to Rzecznik Praw Obywatelskich nie tylko ograniczy się do wystąpienia do komendanta stołecznego policji, ponieważ tutaj policja prowadzi postępowanie wewnętrzne swoje, ale tutaj zostały złożone zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, więc z tą sprawą będzie również zajmowała się prokuratura nie zapominajmy, że w tej sprawie demonstrujący postawiono zarzuty popełnienia przestępstw naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji jest to oczywiście przestępstwo ścigane z urzędu, a także w nagrodę policja funk prokuratura będzie też prowadzić postępowanie w sprawie zbadania legalności działań podjętych przez funkcjonariuszy policji, więc w prokuraturze na inne śródmiejskie najprawdopodobniej będą prowadzone 2 postępowanie przeciwko demonstrantom, a także jak bez zawiadomienia ich właśnie, jeżeli chodzi o tym, czasie zatrzymania nie później nie dopuszczono się czynów karalnych takich historii naszego mienia obok czy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji i dlatego rzecznik zwrócił się do prokuratury Rejonowej, która będzie to prowadzi postępowanie, aby u poinformowała nas o aktualnych Stanach tych postępowań dlatego jest to na razie jedyna możliwość działania naszej strony, bo w z ustawy o rzeczniku wynika, że jeżeli jest prowadzone postępowanie przygotowawcze przez prokuraturę to rzecznik może pytać o jej stan oczywiście będziemy analizowali informacje przekazywane z prokuratury i ich oczywiście w zależności od ich treści będziemy również uzależniali dalsze dalsze działania także planujemy, jeżeli się pojawią informacje zostały złożone zażalenia do sądów właściwego do rozpoznania czy zatrzymanie było legalne prawidłowe to w będziemy również prosili sąd ewentualnie Zofii w przyszłość będziemy prosili sąd o nadesłanie ewentualnie rozstrzygnięć, jakie zapadły w tej sprawie jest to też ważne dla tutaj osób zatrzymanych, ponieważ to może mieć pewne konsekwencje, jeżeli sąd uznał, że zatrzymanie było niezasadne, kto może otworzyć drogę do ewentualnych odszkodowań tak to jest istotna, że ta sprawa jak wielu tego typu sprawach tryb postępowania będą na początku prowadzono w 2 kierunkach ronda, czyli przeciwko tej osoby potencjalnie pobitej przeciwko funkcjonariuszom my rozwijamy się tutaj jak zawsze o kwestie dowodowe, czyli o kwestię materiału jakiegoś obiektywnego mamy tutaj firmy, które dlatego właśnie czytałem te krzaki i ocean to biuro przepustek, bo chodzi o pewne wątpliwości, które tutaj się pojawiają no taką tendencję do wprowadzania osoby uczą się zatrzymuje jakieś miejsce, gdzie nie ma świateł w Tatrach jest ukryte przed wzrokiem innych ludzi i jest taki klasyczny problem to jest po trosze instaluje kamery w końcu komisja wiatach, żeby właśnie takich sytuacji unika tak właśnie wracamy do tego postulatu, który w, którym zawsze powtarzam takiej sytuacji, które dąży do samej policji w 20 14 roku z komendy głównej, żeby nagrywać interwencje funkcja szef policji całościowo, czyli pierwsza kamera miał być w mundurze policyjnym, a druga w samochodzie trzecia w pokoju przesłuchań jeździli prawdopodobnie nie, jeżeli mielibyśmy takie kamery to także sytuacji byłoby mniej, bo zarówno człowiek, który zatrzymywany wie, że rzuca się wszystko nagrywa i też może nie ma sensu, żeby on był jakiś sposób agresywne drugą stronę, więc samo policjant, a nawet, jeżeli coś się stanie to wtedy mamy znakomity materiał dowodowy, który pozwoliłby ustalić co się tak naprawdę stało tak, by tak jest w sprawie Igora Stachowiaka tylko, dlatego że kamera była łączona, w której na torze prawda Natan rzeczywiście jest tak jak mówi pan redaktor i tutaj nawołuje, żeby wrócić do postulatów w skali całego kraju, bo mamy w tej chwili pilotaż w 3 polskich miastach jest mi w Warszawie 3 0 kamery jest punkt jest lista muzyczna umów o 7 3 0 kamer świata nie zbawi i widziałaby ponosi zatem w skali rzeczywiście z całego kraju w skali wszystkich umów o sensie, którzy podejmują interwencję od razu też pamiętać o nagraniu, które zrobiło ze sporą karierę w internecie nagraniu pewnego dialogu między Dawidem pani Winiarskim, a funkcjonariuszem policji, który zagrał kończy się takim stwierdzeniem, że to się skończy jak w Katowicach to mówi policjant w Katowicach demonstrującym złamaną rękę, więc rozumiem, że to też jest jakiś materiał dowodowy czy nie na pewno ona na pewno tak natomiast oczywiście jest jeszcze pytanie czy sąd uzna no właśnie jest jednak na to, że Polska będzie się bronił, że miał namyśli coś zupełnie innego prawda tutaj wracają z polską inne sprawy pana Stachowiaka, do której się, gdy łączyliśmy ich na bieżąco monitorujemy Tampa padały takie stwierdzenie, że jeszcze raz nie dostosuje będzie powtórka z rozrywki potem oskarżony tłumaczył się, że on tak, bo użył tego nie wziął mnie żadnym negatywnym kontekście unijnych na poradę rozwodową program dla w Polskim radiu nadano troszkę tak natomiast grali nie tylko z tego przyjemności tak dalej tak dalej, więc oczywiście takie ogólne stwierdzenie pewnie nie jest jakimś innym materiałem dowodowym było trudno będzie pewien kontekst jednak udowodnić oskarżony zawsze korzystają korzysta ze wszelkich gwarancji procesowych i wszelkie wszelkie wątpliwości są na jego korzyść rozstrzygane w procesie karnym natomiast na pewno jest to jakiś kontekst, który należy wziąć pod uwagę w pełni się tutaj zgadzam myślę, że prokuratura prowadząca postępowanie spotka się z takim wnioskiem dowodowym i będzie musiał podjąć decyzję, że albo włączy takie nagranie materiału dowodowego, a może też uczy się oddalić taki wniosek oczywiście zasadność takiej tego typu decyzji będzie później kont ewentualnie kontrolowana przez sąd myślę, że pełnomocnicy występujący w tej w tej sprawie będą do tego dążyli oczywiście jest to istotna okoliczność, a prokurator ma obowiązek wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności zdarzenia to mówią o tym, przepisy kodeksu postępowania karnego i pewnie będzie dążył na pewno będzie dążył do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, żeby uczynić zadość tym wymagania kodeksu postępowania karnego, ponieważ jest to sprawa jest nagłośnienie znak ze sprawą nagłośnioną myślę, że wszystkie elementy muszą być wyjaśnione 13 13 za chwilę wrócimy do rozmowy z 1 3 lat 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Dariusz Zbroja zastępca dyrektora zespołu prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Piotr Kubaszewski z Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy o sprawie pobicia 2 demonstrantów ważne są te 2 najbardziej takie wyraźne spektakularne sprawy, czyli Davide Winiarskiego i Bartosza Adamczyka, ale są też 2 inne, bo rozumiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich po 4 osoby tam sprawa obejmuje wszelkie całe zdarzenie całe zdarzenie dotyczy to oczywiście wszystko w tych osób będziemy badać sprawę kompleksowo w tutaj trzeba pamiętać, że 1 rzecz, która myślę, że warto, żebyśmy podkreślili, że będą to nie nie umknęło, że to co różni to sprawa od tych poprzednich, które znamy z Natalią uroczyście zachowania policji o przekroczeniu uprawnień tak dalej to jest ten kontekst polityczny to, że to była demonstracja to była demonstracja pod Sejmem to była demonstracja legalną i na którym wydarzył się właśnie takie rzeczy, jeżeli się posłucha relacji świadków n p. Joanna Scheuring-Wielgus, która mówi o tym, żona zna Dawida Winiarskiego był wyraźnie namierzony policjanci mieli go wyciągnąć z tłumu protestujących znali go około 1 4 w obradach Sejmu była przerwa poszłam na spacer wokół Sejmu na górnośląskiej spotkałam Dawida, którego znam wielu protestów idziemy razem rozmawiamy tu nagle policjanci zatrzymują i mówią, że Dawida nie przepuszczą, bo stwarza zagrożenie powiedziałam, że biorę za niego odpowiedzialność i dali nam przejść na to naprawdę rodzi pytanie bardzo poważna tak oczywiście rodzi pytanie czy Sołą dostałem kolejne elementy tej całej historii, które trzeba wyjaśnić, bo jeżeli byłoby także policjanci sobie upatrzyli jakiegoś czasu znika protestu dowożono wodę byłby absolutny skandal i przekroczenie uprawnień chociażby w tym konkretnie w aspekcie już czynna abstrahując od kwestii dalszych działań do dalszego ewentualnego pobicia, ale rzeczywiście 1 tak jak mówi pan redaktor to miało miejsce podczas zgromadzenia i powiedzmy sobie jasno prawo do zgromadzeń gwarantowane konstytucją Europejską konwencją praw człowieka nawet ta ustawa z znowelizowana przez obecny rząd i potem badana przez Trybunał Konstytucyjny ona dopuszcza zgromadzenie spontaniczne, czyli to nie jest tak, że ktoś tutaj kwestionuje w ogóle możliwość obecności tych ludzi pod Sejmem oni korzystają ze swoich uprawnień i no i policja, jeżeli tam jest to również system po to, żeby dbać o ich bezpieczeństwo, ale też trochę jak sytuacją na duży bezradności, bo wiem wiem, że coś się stało, że to jest bardzo powiem kolokwialnie śmierdząca sprawa natomiast w zasadzie od możliwości oddziaływania te właśnie konsekwencją tych wszystkich reform, które nas tak mocno niepokoją mnie możliwości oddziaływania na osoby, które mają ostro rówieśnicy są ogromne w tej chwili znaczeń i na prokuratora, który będzie doprowadził, a być może na sędziego, jeżeli sprawa trafi do sądu to jest ten moment to rzeczywiście zadajemy sobie pytanie po granice wolności granice prawa dlatego się mówiło o tym czy czyta czy Polska jest jeszcze krajem praworządnym, jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich mamy oczywiście stosowne uprawnienia tego rodzaju sprawach tak jak wcześniej powiedziałem mają one obecnie taki charakter bardziej postulaty w najbardziej taki powodujący, że muszą organy na udzielać informacji o obiegu spra w natomiast od te nasze uprawnienia stają się bardziej twarde tak się wyrażę, jeżeli już mamy z zakończone prawomocnie postępowania, jeżeli n p. przyjmujemy jakąś tam opcje tutaj jak może zaistnieć w tej sprawie, że prokuratura na dajmy na to nie znajdzie podsta w do skierowania skierowania zaś w sprawy do sądu z aktem oskarżenia przeciwko policjantom umorzy postępowanie to rzecznik może zażądać akt już takiego postępowania i je zbadać m. in. pod kątem tych wszystkich okoliczności, o których tutaj mówiliśmy, jeżeli z uzna, że prokurator nie wyczerpał całej inicjatywy dowodowej nie przesłuchał stosownych osób nie wyjaśnił nie odniósł się do wątków, które też w tej sprawie mogą budzić zastrzeżenia możemy oczywiście napisać wystąpienie do prokuratora nadrzędnego, jeżeli prokurator nadrzędny na nie podzielił to jeszcze 1 wyżej oczywiście to prokuratura jest ustawowo niezależna, więc o nim będą musieli się do tego odnieść odnieść i stwierdzić czy na zarzuty są zasadne czy też nie i dlaczego w i to jest jakby 1 kierunek działań drugi kierunek nie zapominajmy również, że toczy się postępowanie przeciwko tym osobom, bo już osoby mają postawione zarzuty w, czyli już w postępowanie zostało skierowane przeciwko konkretnym osobom, jeżeli sprawa trafi do sądu i gdyby mówię to też jest to jakby takie były przewidywania gdyż, gdyby osoby te zostały skazane to Rzecznik Praw Obywatelskich ma możliwość zaskarżenia do Sądu Najwyższego z takiego wyroku kasację albo skargą nadzwyczajną ratuje w pierwszej kolejności oczywiście Soros w kasacja brana pod uwagę i no to są takie powiedziałbym, że działania, że w które, którym możemy w tych w tych sprawach podjąć, więc na pewno ta sprawa będzie będzie w sposób dokładny z naszej strony monitorowane, a potem badana oczywiście skutki naszych interwencji są w Moto wiadomość w Gnienie zależą tutaj od nas czegoś tutaj decyzje będą podejmować organy ścigania czy też organy wymiaru sprawiedliwości jak sąd Sąd Najwyższy tak jest ze swojej perspektywy również mogą być też Fundacja będzie się zajmować tą sprawą będziemy wywierać naciski na organy prokuratury, żeby sprawę wyjaśnił się uczył się zgarnąć furę z panem redaktorem są też policja i progów, jakie prokuratura są pod nadzorem ciał politycznych rozdawał pod nadzorem z MSW jak policja i masową, który jest zarazem prokuratorem generalnym prokuratura w nocy nie zmienia faktu, że musimy oczekiwać od nich działania zgodnego z prawem są zobowiązani do tego, żeby się koło tego typu sprawę wyjaśnić żali się i tego, że to się nie stanie no to w mogą się narazić na kolejny wyrok Trybunału w Strasburgu naruszenie art. 3 i gdzieś tam dalekiej perspektywie, ale jednak też braki personelu wiecie, bo takich sprawach myśleć no warto też odnotować znaczenie tego instrumentu kasacji, jakim pan dyrektor wspomniał ten instrument do jedno to jest to narzędzie, które można dochodzić sprawiedliwości przed Sądem Najwyższym dlatego też niepokoją Sąd Najwyższy są tak bardzo zasadne jeszcze się wrócić na moment dostawy demonstracji przed sejmową ona była już gościnna z tego co myśmy wiedzieli wcześniej też liczne demonstracje, które obserwują w Polsce od momentu, kiedy prawo sprawiedliwość doszło do władzy one miały zwykle dość łagodny dość pokojowo dość spokojny przebieg natomiast chyba coś zaczęło dziać po tym samym takiego co rzeczywiście ustawiło demonstrujących jakoś bardziej bardziej konfrontacyjnej łączące z innym układzie z policją, bo wcześniej mieliśmy takie informacje, że Klementyna Suchanow została skuta Bobrowa coś napisać no na ulicy teraz mamy informacje odnośnie właśnie pobicia Dawida Winiarskiego Bartosza Adamczyka ani też byli wcześniej zatrzymywani nawet parę razy nie jak mówił Robert Kowalski w 1 ze scen, bo to się nagrało ktoś nagrał 1 ze scen Dawid odmawia wylegitymowania się powołuje się na szczegółowe przepisy próbuje przeskakiwać płot okalający Sejm krzyż w sejmie znacznie popychają mnie nie ginie faszyści i zjazdach, ponieważ takie sytuacje się zaczynają działać nocą musimy zadać pytanie jak w zasadzie należy się zachowywać na tego rodzaju demonstracja, żeby właśnie Niemiec potem takich historii, a przede wszystkim w trzeba pamiętać o tym, że policja wykonują swoje czynności służbowe czy funkcjonariusze policji podlegają szczególnej ochronie prawa każde działanie fizyczne na funkcjonariusza może być potraktowany jako przestępstwo ścigane z urzędu nawet każde noce n p. odepchnięcie staw przy zwrócenie policjanta czy tzw. jednostronna naruszeń nietykalności cielesnej funkcjonariusza są chyba tutaj w tej sprawie są takie zarzuty może być czynna napaść na funkcjonowanie szacie na opór nieraz się to mówię tzw. triadzie w tych sprawach policyjne Jazz 2 3 przestępstwa są zarzucane czyny czynna napaść czynne o czynny opór i nie naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza rozszerza listę znieważenie jej marzenie może też, jeżeli jest oczywiście musimy w związku z Żyliną kontaktu fizycznego żadnego znieważenia i 6 zlotego to są listonoszka jak się bowiem do policjanta faszyści to ta może być gorzej, że zaraz mieli tak jak uzna, że odmawia jak rozumiem nie wiem nie chcę się nawet pójść z policją też może być także żony albo tak tak i drożyzna to wszystko powoduje, że możemy narazić się na konsekwencje karnoprawne w takiej sprawie dlatego należałoby się podporządkowywać im polecenia funkcjonariuszy, ale mamy tutaj pewne środki działania nie musimy zgadzać się z poleceniami funkcjonariuszy policji, ale nie możemy się im przeciwstawiać, bo oni działają, jakby ktoś mówi w sprawie głową, a nie prezentują państwo, czyli ja muszę się zachowywać absolutnie spokojnie bez żadnych form takich, które byłyby usprawiedliwiały wystawianie zaświadczeń popełnienia czynów przestępnych możemy się nie zgadzać możemy mieć pretensje do policji o różne działania i służą nam muzeum jest pewne środki na razie możemy każdy obywatel tutaj może nagrywać działania funkcjonariuszy policji może te nagrania następnie, że nie ma wątpliwości czy były one zgodne z prawem przekazać do stosownych organów do prokuratury do policji do swoich pełnomocników nawet do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli uzna, że możemy tutaj coś w czymś pan nawet teraz pan panie redaktorze nie nie chce się zgadzać nie chce wykonywać Paul Morrissey policjant to co mam powiedzieć pan rejent poddaje się polecenia natomiast, jeżeli pan uważa, że te polecenia były sprzeczne z prawem może pan złożyć to jest złoży zawiadomienie do prokuratury, jeżeli uważa pan, że policjant popełnił przestępstwo może pan złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich może awans złożyć skargę do prokuratury może pan również, jeżeli zostanie pan zatrzymana ma pan prawo być poinformowany przez policję o możliwości złożenia zażalenia do sądu o nas zatrzyma na zatrzymanie zaczyna przeszukanie zaczyna przeszukanie się w Brodnicy z bardzo istotne jest tak w ciągu 7 dni e-sąd i wtedy pan przed sądem przedstawia swoje racje natury jest kolosalny aktorom, że generalnie nie mam nawet do zachowania spokoju policjant no uznaje wdanej chwili, że czynność jest niezasadny narzeczony jest zasadna, jeżeli my mamy inne zdanie co służą nam do tego określone środki prawne jak chociażby zażalenia zatrzymanie właśnie na jak zarządzenie przeszukania, które być może się odbędzie i t d . tak dalej, ale rzeczywiście nie namawiałbym absolutnie do jakiego szarpania się z funkcjonariuszami, nawet jeżeli te są przekonani do swoich racji, bo to się zakończy na 9 9 % zawiadomieniem o przestępstwie, które będzie ochoczo prowadzone przez prokuraturę no tak bym to ujął czy możemy odmówić wylegitymowania się moim zdaniem nie drgną naniesienie ktoś nawet wykroczenia odmowa podania danych personalnych funkcjonariuszowi policji jest wykroczeniem oczywiście policjant generalnie podchodząc do człowieka musi mieć zawsze podstawę prawną faktyczną podstawę prawną nieznaną boom przed zostało policji droga, ale fakty też możliwe, że dostała faktyczne, jeżeli on chce mnie przeszukać to musi na jakiej podstawie podejrzewać, że ja coś mam w plecaku n p. ronda i musimy o tym, poinformować natomiast, nawet jeżeli się nie zgadzam no to łup ucieczka z 3 oszacowanie tego, że praca granic nic nie zmieni post factum służy mi zażalenie na nas takie przeszukanie natomiast wątek TUI teraz tę funkcję muszą raczej się go nie przekona krótko mówiąc trzymamy się domagać od funkcjonariusza, żeby podał swoje dane w sądach ma taki obowiązek obowiązek prowadzić stok zdobienia gwiazdorstwo i mało tego może pan zanotować Ossa umożliwiający na gali finałowej ziemi straganie nie poda to co na to jeżdżenie tam obelżywie nadaje się zważy NATO to jest tak jak mówił to jest 1 z elementów, jakbym bezprawności działania, które potem trzeba po prostu skrzętnie wypunktować dyktować odnotować stały i złożyć stosowane tak zawiadomienia albo to już jest niezgodne z przepisami policja musi się leczyć, jeżeli policja nie próbuje wylegitymować albo zatrzymać czy mogę nagrywać tego policjantom, że wraz z orzeczeniem tak tak tak tak też mogę wątek poboczny też przesunięty, choć jak prawda, bo tam do nagrywania i te osoby nagrywające zostało zatrzymane, jakby ja twierdzę, że śmiało się nie mam nie mam tu sporo co co do tego policjant nie jest w tym momencie jakąś prywatną osobą jest funkcjonariuszem, który wykonuje w imieniu Paul polskiej Jerzy z wymierzy Wschodzie Polski swoje zadania możemy nagrywać potem może to stanowić dowód dowód w sprawie, których po prostu może przydać, bo policjantom dość stwierdził, że Lwów prawda jeszcze zachowanych w sposób agresywny studia będą mieć, jeżeli generałem dowód, że ciężko tak nie było ronda albo żeby, że on nie chciał się wylegitymować generalnie może co na to zdobyć ważny dowód w sprawie opóźnień natomiast od bardzo bym uważał z Rozprzy potem uzasadnia rozwiązanie jak na tego typu rzeczy tak, jeżeli naruszają wizerunek gmin, bo był tu trzeba powiedzieć w ten sposób, że jeżeli będzie można nagrać policjanta jak on wykonuje swoją czynność nagrywamy rejestrujemy i telefonem komórkowym przed kamerą, ale jeżeli wpuścimy, a potem w obieg od 1, dlaczego tak możemy naruszyć nano najemcy tutaj mieć problemy, ponieważ możemy naruszyć dobro osobiste oraz bistro oba osobiste tutaj była taka sprawa policjantki, które która, by tam są najwyższe się nad wypowiadał w takiej w takiej sprawie została jej dane na czym może nie dane osobowe, ale także w jedno wizerunek został przedstawiony w internacie, a miała NATO to później postępowanie ma w dyscyplinach na mandat się, bo jeździła bez prawa jazdy i Sąd Najwyższy uznał, że niemożna pomimo tego rozpowszechnianie wizerunku policjanta Paul to jest mąż również o tak to jest dobro osobiste policjanta, która podlega ochronie prawnej i może być potem wyrok sądu o naruszenie dobra osoby osobiście takiej osoby nie znalazłem się być bardzo bardzo ostrożne z hojnymi ostrożny dziękuję bardzo Dariusz Zbroja zastępca dyrektora zespołu prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Piotr Kubaszewski Helsińska Fundacja praw człowieka trzynasta 3 9 chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA