REKLAMA

Czy sędzia dubler jest wg uczelni sędzią? Rozstrzygnie sąd pracy

Analizy
Data emisji:
2018-07-24 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie jak donosi nasz reporter Roch Kowalski debata nad nowelizacją ustaw sądowych potrwa w Senacie było około dwudziestej trzeciej głosowania w nocy albo rano w związku z tym dopiero jutro senatorowie zajmą się wnioskiem prezydenta o referendum taki dzień w Senacie nam się trochę przedłuży a, toteż dobra wiadomość dla tych wszystkich państwa, którzy chcieliby zdążyć i trochę po demonstrować pod Sanokiem mają czas, bo uprzejmi Rozwiń » są na zdrowie postanowili solidnie popracować co zresztą jest typowe jeśli chodzi o ustawy sądowe w el pamiętamy z zeszłego roku również trwało to do późnych godzin nocnych centrowy naprawdę dyskutowali skutek był wiadomo jak kij, ale przyjemnie zawsze posłuchać sensownych wypowiedzi to tytułem reklamy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na tym ją kończymy i przenosimy się do Poznania, gdzie jest tylko przeproszony KIO Poznania do Krakowa to przepraszam coś ma pan się przez na głowie w, gdzie jest nasz gość pan prof. Jerzy Pisuliński dziekan wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim dzień dobry panie profesorze niedobór pani redaktor James Renner komiks nie, dlaczego ja myślałam w Poznaniu, ale panie profesorze ważna jest w zadanie przed nami zrozumieć, a potem jeszcze opowiedzieć o skutkach przepisu, który właśnie w Senacie jest procedowany, ale zapewne stanie się prawdy Och, i znów moja pomyłka chyba jestem zmęczona będziemy rozmawiać o sprawie, którą łączy tych dyskusji o Sądzie Najwyższym z dyskusją o uczelniach wyższych w Polsce chodzi o ustawę 2 0 ustawowe winny ministra Gowina w, która m. in . jak państwo zapewne pamiętają z ustanawia nowy w Nowem zagra na nowe gwarancje ten, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie chroniony jako pracownik uczelni i nie będzie można rozwiązać z nim umowy o pracę ani zmieni warunków tej pracy panie profesorze jak państwo jako uczelnia pan jako dziekan rozumiecie ten przepis nie jest to bardzo silna regulacja, ponieważ do tej pory nie było żadnego podobnego przepisu nawet w odniesieniu do osób, które pełniły funkcje publiczne oczywiście o przepisy ograniczające możliwość rozwiązania stosunku pracy na szkodę posłami, ale zawsze jest to ograniczenie czasowe związane z pełnieniem funkcji ewentualnie jakiś ślad po dokończeniu tej funkcji publicznej natomiast tutaj mamy do czynienia z takim przepisem, który ustanawia tu gwarant Lutek Danielak i ład praktycznie bez ograniczenia ruchu kończyłem żadnej z końcem terminu w i tutaj chodzi nie tylko o sędziów w stanie czynnym tylko też tych sędziów, którzy są w stanie spoczynku, czyli tych wszystkich, których teraz znamy jako sędzia w stanie spoczynku tych wszystkich 3 sądów, które wymieniłam, ale i przyszłych czy tych, którzy właśnie wchodzą stan spoczynku wyniku z wyniku postępowania prawa i wrażliwości panie profesorze, a dużo jest sędziów czy to, o czym jeszcze w stanie spoczynku w, którzy wykładają państwo nie może najpierw wyjaśniano korciło panią redaktor od razu powiedziała, że to dotyczyć także chęć u chorych w stanie spoczynku natomiast chciałem zwrócić uwagę, że te przepisy nie przewidują przepisu przejściowego, który by mówił czy ta nowa regulacja odnosi się również do tych sędziów Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wszczął już w momencie Boniek, po czym chłopak, którzy nadal będą pracowali w dniu wejścia w życie ustawy z 1 października 20 18 roku zysk czy pan inaczej rozumie pojęcie sędzia Trybunału, że nowo senior trudno jest inaczej rozumie pani redaktor wystarczy po prostu brakiem przepisów UE i moim zdaniem te przepisy tak pani redaktor powiedziała powinny być stosowane chyba, ale to nie dlatego, że to wynika od tych przepisów tylko w pewnych ogólnych reguł prawa międzyczasowego i które wynikają w tym wypadku z przepisów wprowadzających kodeks pracy, ale podobnie mamy reguły w kodeksie cywilnym mianowicie, że stosuje się, aby mogło dla tych stosunków o charakterze trwałym ma taki charakter Mal zatrudnienie na umowy o pracę w przypadku sędziów w stanie spoczynku, które pracują obecnie nauczyciel, a którzy już są w stanie spoczynku w no dobrze, ale Belg czy właśnie wróćmy do gmin i praktyki czy na oczy mogli też tacy Lynn takie osoby pracujące rosną uczelni te, które byłyby PL jeśli uznamy fakt, że ustawa dotyczy sędziami w stanie spoczynku czy Real aktualnymi sędziami i jednocześnie wykładowcami na Uniwersytecie Jagiellońskim mam takich w końcu zarówno będącymi w stanie spoczynku zarówno sędziów Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego który, choć byłby on podporą Stanisław Biernat, który był wiceprezesem Trybunału do niedawna Łukasz mamy również oni w stanie spoczynku sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale również mamy czynnych sędziów tych, którzy zasiadają obecnie jak meczetu w Trybunale Konstytucyjnym i szczątkowej ona poszła tuleje czy w końcu najwyższym Naczelnym Sądzie Administracyjnym to jest ich około 10 osób i że choć nasz dział no tak dyskretnie pan profesor też reklama w chorobie Uniwersytetowi, ale to oka JATO rozumiem ich w sumie do ich woli, a w konwencji ONZ, by służyć niesłusznie w te baby panie profesorze no dobrze i pozostaje on rozłam znak zapytania jak stosować te przepisy wobec tych, którzy już teraz są na uczelniach i którzy już teraz są sędziami, ale w UE jak mnie frapuje zupełnie inna kwestia w jak traktować te przepisy w stosunku do sędziów nowo powołanych do Sądu Najwyższego albo za chwilę do Naczelnego Sądu Administracyjnego albo stosunku kilku do sędziów dublerów, czyli innymi słowy czy uczelnia będzie oceniać, kto jest sędzią to nie jest centrum, ponieważ mówimy o osobach, które tu aktualnie zatrudnione, które ewentualnie zostałyby mechanikami w tych sądach Trybunale Konstytucyjnym to problem mógłby się pojawić dopiero w razie ewentualnego ich próby rozwiązania z nimi stosunku pracy się próby zmiany warunków pracy tutaj kościół chciał zwrócił uwagę, że przepis jest tak skonstruowany że, gdybym n p. chciał takiego sędziego, który jest adiunktem awansować na stanowisko prorektora uczelni wg nowej ustawy to pytanie czy mogą to zrobić, ponieważ nie mogę zmienić warunków pracy, a to jest zmiana warunków pracy, nawet jeżeli chodzi o awans w nogach oczywiście, że tak, gdy w no ale to już mogę tylko odezwać do głowy to czysta woda jest ewentualnego sporu, gdyby doszło do takiego sporu między religią, a spadkodawca uczynił uczelnią i dynamika chęć wystąpi do sądu pracy ofert z ustaleniem Wilk połknął ustalenie, że rozwiązanie umowy o pracę byłoby skuteczne z powodu właśnie tego, że on pełnił funkcję sędziego w tych sądach przed Trybunałem Konstytucyjnym i w związku z tym nie kopię tytułu gwarancją ochrony, o których mówicie na artykuł o 7, a w, bo to ważna jest ostrzeżenie dla słuchaczy przypomnienie, że do Sądu Najwyższego mogą kandydować sędziowie mogą handlować adwokaci prawni prokuratorzy w notariuszem i radcy prawni z odpowiednim stażem, ale równie aż doktorzy profesorowie prawa z ugruntowaną pozycją naukową przy niej wcześniej tak było teraz już te warunki sunie po niekonieczne pan panie profesorze czym rozważał kandydatura nie rozważałem, ponieważ faktor natomiast wylicza Gątko wyjaśnić, bo tutejsze około 1 u nich coś o nim powiedziano mi się jednak mamy na wydziale sędziów sądu niższej instancji n p. sądów okręgowych sądów rejonowych czy n p. adwokatów czynnych radców prawnych i każdy może odstąpić, jeżeli ma odpowiedni staż pracy i dowodach do Sądu Najwyższego on musi uzyskiwać zgodę dziekana jasne jasne ja to nie byli tego chciał wskazać, że jednak pewien ciężar tej grupy są też naukowcy tak, ale oprócz nich są również naukowcy czyli, czyli na tym nauczyciele akademiccy w profesorowie prawa doktorzy prawa też też mogą nie muszą to być w minionym osoby pełniącej funkcję sędziego no ale mówi pan, że pan nie będzie kandydował, a mogę zapytać dlaczego, ponieważ jest to wciąż czekam g 1 7 i badanie związane z likwidacją wydziału w alei to jest to rozumiem rozumiem dobrze objaśnienie one z bardzo praktyczne w, a pana zdaniem ta procedura, która teraz toczy się przed Sądem Najwyższym w jest na tyle jasna klarowna i zgodna z prawem, że nie powinny powstrzymywać kandydatów ewentualne wątpliwości konstytucyjne na czym to zasadnicze wątpliwości kogo wkładu i krajowej rady sądownictwa jak i takich procedur w jaki się odbywa ma się odbywać na bok do Sądu Najwyższego w szczególności o tym, zmianach, które obecnie procedowany jest przekonać się w no tak no, a mimo to kandydaci się znajdują są chętni i teraz pytanie czy za chwilę uczelnia nie będzie właśnie w sporach rozumiem, że przed sądami pracy, choć znam się też iść do sądu pracy i będzie najlepszym do oceny tego czy sędzia Sądu Najwyższego jest legalnie sędzią Sądu Najwyższego tłumaczy to będzie oczywiście clio prejudycjalne dla ewentualnego rozstrzygnięcia sporu pracodawca lub, dlatego że tutaj to jest przesłanka do powstawania tego przepisu, że ta osoba jest w końcu w Trybunale Konstytucyjnym swoim najwyższym Naczelnym Sądzie Administracyjnym w tym wejście i stąd ta nie będzie mógł uciec od odpowiedzi na to pytanie inna sprawa w jaki sposób będzie chciał pogadać, żeby dać mu tylko to, że nie będzie postanowienie prezydenta o mianowaniu kogoś na sędziego Sądu Najwyższego i nie będzie badał prawidłowości swoich kłopotów byłby czy też ma od przyjmie, że powinien zbadać czy to Boruta prawidłowo na to stanowisko powołał on w, a miał pan okazję rozmawiać z osobami, które teraz pracują na Uniwersytecie na wydziale pana i jednocześnie mogą być objęte tym przepisem czy jak go traktować jak w praktyce w mają funkcjonować, bo tak jak pan słusznie pan panie profesorze wskazał o awansie mowy być ich aż nie miałem okazję rozmawiać, bo sprawa jest bardzo świeża jak pani redaktor wie i państwo też chętni wejście jest to olbrzymi poprawka wniesiona przez Senat do demona szybkości procedowania tej ustawy nie było szans rozmawiania, zwłaszcza że mamy po kultur urlop mogli oni jednak na pracowników jest na urlopach pojawi się na uczelni w poniedziałki w działach inżynier nie czas na jakieś wspólne stanowisko polskich uczelni, zwłaszcza wydziałów prawa, których to on największym stopniu dotyczy no bo po prostu sędziowie to prawnicy prawnicy to sędziowie w erze były no właśnie ustalić jakiś reguły gry, żeby nie było wolnej Amerykanki, żeby było jasne jak właściwie traktować te przepisy czy też pan myśli, że każdy przypadek trzeba będzie oceniać indywidualnie być może będzie taka okazja do dyskusji my mamy we wrześniu spotkanie dziekanów corocznych spotkań dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych ma moc 50 w Lublinie i być może właśnie jest przedmiotem tego spotkania jest nowa ustawa tzw. ustawa 2 0 5 i pewnie będzie okazja do porozmawiania o tym, przepisie w jakie były pana stanowisko w zakresie tego czy kwestionujemy ten przepis notariusze mogli ich z mogliby kwestionować nie tylko jako uczelnia publiczna nie możemy złożyć płatnik lub handlu i Trybunału Konstytucyjnego o na pewno bym chciał gorzej o przepisy, które narusza najmniej 2 normy konstytucyjne zlotym dochody równości wobec prawa tutaj chodzi o równość się posłanka zatrudnienia, ale z innymi nauczycielami akademickimi, którzy nie podlegają takiej ochronie jak i autonomię uczelni w to smutne, bo chciałam powiedzieć są przez państwo mogą również zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich on złożyć skargę do Trybunału, ale obydwoje dobrze wiemy w, że to na marnej po cóż, by zużywać cenną energię z zespołu rzecznika do składania skarg do Trybunału, więc w chyba każdego z kim mowa oczywiście złożyć taki wniosek to już po tym, jak komuś na pomoc rzecznika natomiast podatku Belki nosi tego wniosku to nigdy się z panią redaktor jest to dość wątpliwe, zwłaszcza że tutaj Trybunał orzekał własnych uprawnieniach, a w kat przy okazji no ale źle było to swoją drogą ciekawe co za czasy w pani profesor już tylko na koniec bardzo zmieniła się pana praktyka w z w kontaktach z młodych z młodymi adeptami prawa jeśli chodzi o tłumaczenie przepisów tego najem w gminnej jakich podstawach ustrojowych funkcjonuje państwo polskie, a zarazem jego system praw czy dziewiczym wykopany znowu nowy sposób tłumaczenia studentom co się dzieje w takie składy Lechia zajmuje silną, by w Kilonii prawem konstytucyjnym i kopnąłem winnym, a na wykładach staram się raczej płynnie wchodzić zagadnienia polityki bieżącej polityki dlatego, że to po pierwsze jest ich godność pełno apolityczność był uczelnia odwołała na niej związanych z tematem, który wykłada anatomię tych lokali innych spotkań ze studentami oczywiście zdarza się, że pan Marcin pojawia w MON w ciekawe czasy m. in . Drop prawników, choć rzeczywiście przy prawie cywilnym jeszcze póki co póki nie został zmieniony Sąd Najwyższy jest trochę mniej, ale w drewnie niepewności i napięcia prof. Jerzy Pisuliński ksywy dziekan wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim serdecznie dziękuję za Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA