REKLAMA

Urzędnicy ministerstwa rozstrzygnęli, że Polak jest przestępcą. Ich słowa oceni irlandzki sąd

Analizy
Data emisji:
2018-07-25 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu się w analizach bardzo dużo prawniczych tematów, ale proszę proszę proszę się nie przestraszyć tylko ze mną wytrzymać takie tematy wybieram do państwa, zwłaszcza że będziemy bardzo duże cytować Zbigniewa Ziobrę, więc będzie interesująco w i tak dzisiaj art nasze analizy gender reklamować z wypowiedziami ministra sprawiedliwości z nami jest dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na Rozwiń » Uniwersytecie warszawskim dzień dobry dzień dobry i będziemy rozmawiać na temat sprawy, którą siedzieliśmy z panem doktorem od samego początku chodzi o historii Polaka, któremu stosuje został postawiony zarzut handlu narkotykami został wysłany, zanim w europejskim nakaz aresztowania zatrzymano go w Irlandii no i wtedy zaczęła się dla nas ta historia, dlatego że sąd irlandzki w powzięciu wątpliwości czy na pewno może zastosować rannym ten Europejski nakaz aresztowania i innymi słowy przekazać Polaka do Polski tu, gdzie jest ścigane w UE przez polskie służby w tę wątpliwość tymi wątpliwościami podzielił się z Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej i dzisiaj po po wcześniejszej opinii rzecznika generalnego dziś już tę Trybunał orzekł w sprawie czy też odpowiedział na wątpliwości sądu irlandzkiego w i cały dzień śledzimy wypowiedzi różnych komentatorów urzędników polityków, którzy oceniają ten jest to orzeczenie Trybunału w i wszyscy się cieszą wszyscy uważają, że to jest dobre orzeczenie, gdyż niektórzy uważają, że u nas dobre dla polskiej obniżenie w syrenie dobre i pomyślałam, że z tego grona wszystkich ocen wybiorę tę dla mnie najistotniejszą, czyli ocena Zbigniewa Ziobry posłuchajmy co powiedział dzisiaj na konferencji prasowej mam dla państwa do przekazania komunikat z dobrą wiadomość w związku z dzisiejszym orzeczeniem Need Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Otóż sentencja wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest bliska stanowisku polskiego rządu dlatego ze zdziwieniem przyjmuje interpretację, której rządów niektórych mediów, które błędnie ceny wyrok przedstawiają w tak powiedział Zbigniew Ziobro nie chciałabym, żebyśmy błędnie ten wyrok przedstawiali, więc to typowo Marcisz na Pomorze nie popełnić błędu w Chinach dzień dobry panie doktorze dobre dobre orzeczenie czy zła to wyjdzie nam rozmowy, ale przede wszystkim powiedzmy czy rzeczywiście jest tak, że zgodnie z Leon niemal zgodnie z postawą polskiego rządu w obronę polskiego rządu dzisiaj sua wyrokował oczywiście nie czytałem pismo polskiego rządu, który rząd składał w postępowaniu obawiam się, że nie wie, kto je czytał, ponieważ rząd nie publikował ich jakość szerzej natomiast byłbym zdziwiony, gdyby rzeczywiście podobne stanowisko rząd zajmował boję pamiętam wypowiedzi prasowe to rząd stał na stanowisku, że w ogóle nie ma w Polsce systemowego problemu z niezależnością sądownictwa tymczasem orzeczenie nie stoi na takim stanowisku orzeczenie w tej kwestii nie zostawia ustalenia bez zmiany sądu irlandzkiego w ogóle tutaj nie ingeruje w te ustalenia sądu irlandzkiego, że mamy systemowy problem z sądownictwem, ale były takie oczekiwania, że Trybunał przy okazji tego właśnie tych odpowiedzi napytania irlandzkie oceni polską praworządność nie zrobił tego nie formalnie tego Trybunał uniknął, ale nie jak czytamy też długie wypowiedzi Trybunału nie wiem czy nie dłuższe niż same merytoryczne rozważania na temat samych standardów praworządności w państwach członkowskich w odniesieniu do sądownictwa to one mi jasno wskazują, że ocena sądu irlandzkiego tu jest właściwa, bo Trybunał pisze tam o konieczności zagwarantowania właściwych postępowań dyscyplinarnych o nieusuwalności sędziów i o wielu innych kwestiach, z którymi mamy w tej chwili w Polsce problemy, więc ze służbą przelewam powiedział w Trybunale wskazuje, że postawa irlandzkiego sądu jest właściwa mało, kto o tym, pamięta, że w w swoim pytaniu do TSUE w irlandzka sędzia nie tylko po w MDM określa swoje wątpliwości, ale pokazała w nas różnego rodzaju faktach historii Polski ostatnich 2 lat gdy, skąd te jej wątpliwości, że biorą tam on szereg bardzo poważnych zarzutów m. in. związanych z krajową radą sądownictwa sądami powszechnymi jak i Trybunałem i teraz rozumiem, że panu mówiąc o Trybunale właśnie wskazuje na tamte elementy tak, ale może samotność wyraziłem, bo w rzeczywistości Trybunał akceptuje to co powiedział szef irlandzkiej, ale sam tego nie rozważa się w mieście pomimo wyroku można, by sparafrazować także w sytuacji, kiedy sąd irlandzki ustalił, że to są te systemowe naruszenia, o których pani redaktor w tej chwili mówiła żona rzeczywiście ma miejsce miało charakter naruszeń praworządności no to należy dokonać takiej takiej oceny w tym ten sen się tu Trybunał nie ingeruje w ustawie jest, więc do sądu jak czytamy wywody Trybunału ceny są aprobaty genetyków scalenia nierzeczywistej nie nie jest to wprost wypowiedź samego Trybunału on tego nie przesądza się pozwem jeszcze 1 krótkiego fragmentu dzisiejszej konferencji Zbigniewa Ziobry John tłumaczy, dlaczego jego zdaniem to jest dobra wiadomość dla Polski ten to dzisiejsze orzeczenie TSUE po pierwsze w żadnym punkcie swojego orzeczenia Trybunału nie stwierdzi naruszenia praworządności w Polsce po drugie, wbre w temu co chciał irański sąd Trybunał nie zgodził się na automatyczne wyda od na automatyczną odmowę wydania w podejrzanego o popełnienie poważnych przestępst w obywatela polskiego na wniosek polskiego sądu w co na to by używać już jutro mówiliśmy ładny trybuną nie wykłada się w tej kwestii, by Trybunał uznaje, że decyzja w tej kwestii czy było systemowe naruszenie liczono trwa no bo mówimy o teraźniejszość naruszeniach są tylko pogłębiane przez aktualnie dobrze ta decyzja zostaje w gestii sądu irlandzkiego tak i tutaj skoro sąd irlandzki ustalił, że miało miejsce systemowe naruszenie tutaj jest sąd irlandzki powinien przejść do kolejnych ustaleń jest to, że Trybunał nie potwierdził tych ustaleń sądu wileńskiego to w kontekście pytań prejudycjalnych nie jest nic takiego namiotu był pytany nieudany o to czy w Polsce naruszone prawo żądać to sąd irlandzki sobie sam ustaliłem, gdyby na podstawie dokumentów komisji Europejskiej komisji weneckiej wtedy, że ZUS zaczął się ze smyczy skoro ustalił takie fakty to powinien stosować inne naczynie, a co z tym aut z automatycznym odrzuceniem wniosku o przy innych gmin przekazanie zatrzymanego do Polski myślę, że tutaj troszkę pan minister przyjął z kraju jest stanowisko irlandzkiego Sunday Bloody nie jest tak ten sam bilet za wszelką cenę chciał doprowadzić do automatyzmu, ale sąd irlandzki rozważał jak w takim razie nie należy rozpatrywać wniosek o wydanie polskiego obywatela czy z powodu tych systemowych naruszeń wniosek automatycznie powinien być odmownie rozpoznany czy należy prowadzić jakieś konkretne badanie w konkretnej sytuacji tego tego obywatela jeśli należy prowadzić badania konkretnej sytuacji diakonem miał przebiegać, jakie są kryteria i na to pytanie prejudycjalne Trybunał sprawiedliwości oczywiście odpowiada w wyroku w no właśnie tu czytamy tak jak posługuje się nie wyrokiem, a komunikatem prasowym, ponieważ jestem dziennikarką, więc komunikaty prasowe są Lu poszerzono skierowane i czytam tak organ sądowy, do którego zwrócono się wykonanie Europejskiego nakazu aresztowania musi wstrzymać się od wykona od jego wykonania jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko w UE naruszenia prawa do niej zapis tego sądu, czyli nie ma automatyzmu, ale za to jest narzucenie sądowi on wtedy do skutków ewentualnej negatywnej oceny stanu prawnego w danym kraju zdecydowanie tak jeśli przejdziemy przez ten test, w którym jest faktycznie trójstopniowy teoretycznie dwustopniowy ustalimy ostatecznie, że istnieje rzeczywiste ryzyko danej sytuacji naruszenia prawa jednostki do sądu czy tak jest obligatoryjną odmowę, ponieważ nie możemy wydawać kogoś w sytuacji, kiedy ten ktoś nie będzie miał zapewnionego podstawowego prawa fundamentalnego prawa, na których zbudowany jest nie tylko Unia, ale konkretnie zbudowany jest zyskiem Europejską nakazu aresztowania i właśnie, by za chwilę porozmawiamy o tym co to są jest tak wóz to dwustopniowa analiza badanie właściwe, jakie będą skutki dla irlandzkiego sądu i podejrzanego w natomiast mnie ciekawi czy ten wyrok realnie jest dzisiaj odkrywana przed nami cokolwiek nowego czy wcześniej również nie było jasne, że trzeba badać to co się dzieje w różnych krajach, że trzeba brać pod uwagę różne okoliczności czy dla pana to jest jakiś przełom jeśli chodzi o rozumienie prawa w Europie czy to jest tylko polityczny przełom dla Polski, bo taka sprawa Iwony pojawiła się w Trybunale czeka na poziomie teoretycznym można było zawsze i spora część doktryny zawsze tego dokumentu wolą mówić już poprzednik wyroków wynika, że w sytuacji go zachwiania praworządności w państwie członkowskim jeszcze do zachwiania, zwłaszcza przekłada się na sytuację maski w postępowaniu karnym istnieje możliwość odmowy w tym wypadku odmowy wydania podejrzanego ale kto ma duże znaczenie praktyczne, bo czym innym mieście z ogólnych zasad argumentowali, iż my, że istnieje taka możliwość czym innym jest jasne stwierdzenie Trybunału sprawiedliwości niegdyś istnieje taka możliwość jeszcze istnieje konieczność badania czegoś takiego się w razie stwierdzenia naruszenia uprawnień, o których mówimy istnieje obowiązek odmowy, więc myślę, że to jest przekroczeniem barier między rozważaniem tego co powinno sprawa wynikać, a tym jak prawo w rzeczywistości działa, a Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar napisał na Twitterze rzeczkę, którą mnie zaciekawia i bardzo mnie też interesuje co ponoć myśli cytuje Adama Bodnara teraz każdy prawnik reprezentujący osobę, która ma być wydana na podstawie ENA może złożyć prosty wniosek o zbadanie stanu niezależności sądów w Polsce e -sąd będzie musiał to zrobić, czyli ocenić stan i niezależności sądów w Polsce, zanim podejmę jakąkolwiek decyzję co co pan na to czy rzeczywiście takie proste i jednocześnie NT męską część jest prawda tak tak będzie, ponieważ Long linii jest naturalna tendencja rzucił bronią się w jaki sposób mogą tutaj o obronie rzadko nie sztuczka to jest dość uczciwie zaś ludność w sytuacji, gdy mamy rzeczywiście systemowe deficyt niezależności wymiaru sprawiedliwości nie ma się co oszukiwać mamy nogę z siecią natura na Górze, gdzie będą się bronić przed byciem wydanym w ręce tegoż wymiaru sprawiedliwości, który nie jest w stopniu niezależne w tym powinien być dobry sprzęt mogą one coraz bardziej przyjmowany tak z każdym miesiącem coraz gorzej w tym kraju jeśli chodzi o niezależność wymiaru sprawiedliwości jest naturalną rzeczą, lecz ludzie będą kwestionować możliwość wydania ich klientów, czyli samych już wtedy będzie kwestionować w ręce polskich władz jest, więc tak i ale Niemcy też czubek góry lodowej, bo tak samo będę sama analogicznie będą kwestionowane n p. do orzeczenia polskich sądów w sprawach cywilnych będziemy próbowali wykonać za granicą albo gdy będziemy próbowali użyć za granicą wszystko co pochodzi od polskiej władzy sądowej wszystko co pochodzi z po wszystkie Polska orzeczenia będą narażone na kwestionowanie różnych postępowań, ale Tomasz Bielecki napisał dla Deutsche Welle taki krótki tekst, z którego wynikało, że jednak Trybunał w dzisiejszym orzeczeniu nie podważył zaufanie no do polskiego sądownictwa, a zarazem nie podważył całej konstrukcji, jaką jest Europejski nakaz aresztowania, a pan teraz mówić w tej ważnej, bo na rower też, że właściwie w jakim sensie to zaufanie będzie podważone jeśli za każdym razem będzie można mówić o no właśnie zgoda tego typu wnioski do sądu czy nie czy to nie gódźmy się ciężko słowa był wzrost umiemy przez podważył w moim rozumieniu chyba w rozumieniu tutaj pana rzecznika podważył w tym sensie, że w każdym postępowaniu rzeczywiście jest otwarta droga do kwestionowania niezależności w konkretnej sprawie sądów i do wpływu tej braku tej niezależności do dowodzenia, że w brak niezależności miał wpły w na orzeczenie w konkretnej sprawie, więc możemy w każdej sprawie argumentować, że to wzajemne zaufanie nie powinny mieć zastosowania, ponieważ nie powinniśmy ufać zależnym sądom go w tym przypadku nie zapewniły nam prawa do sądu jak rozumiem te negatywne stanowisko ogłosił, że nie ma czegoś takiego, czego groźnym obawiał się minister Ziobro to znaczy globalnej jem konkluzji, że polskich miast Bydgoszcz jest do tego stopnia niesprawny czy też do tego stopnia zależnym politycznie, że żadnego orzeczenia nie mogą być uznawane, że żadne europejskie na rozkaz aresztowania nie mogą być wykonywane rzeczywiście jej generalnej zasady takiego mechanizmu nie ma należy badać konkretne sprawy nie wiem czy to jest duże pocieszenie Bomi ma ono w każdej konkretnej sprawy jest otwarta droga argumentacji, że jest inaczej, ale ja czegoś nie rozumiem cały czas myślę o tym w kontekście ewentualnych LF europejskich nakazów aresztowania, które miały być w inny zupełnie kraj wobec obywateli innych krajów niż Polska rozpatrywane czy to co dzisiaj powiedział psuła oznacza, że tylko w kontekście polskim, ale obywatel czy jego pełnomocnik może wnosić o zbadanie praworządności czy też to jest już za sobą generalnych i wszyscy zatrzymani poprzez Europejski nakaz aresztowania będą korzystać z takiego wybiegu, który przedłuży sprawę, wnosząc o badanie praworządności w każdym z krajów europejskich miast nie jest takie proste, bo do tej pory tym nie mówiliśmy, ale takie błędy stopniowy deski pierwszym stopniem jest to ogólne zagrożenie tutaj sąd irlandzki stwierdził, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności konkretnie zagrożenie dla niezależności sądownictwa oraz bardzo znajomo Charles badał czy zajęło mu czas, aby bez przesady to są jakieś prawne standard ustalenia faktu, iż nie mamy absolutnie żadnych podejrzeń żadnych wskazań, że w danym kraju jest takie zagrożenia inaczej nie będziemy tego meczu z przedszkola zadanie na tym, że nie ma żadnych przesłanek, żeby doskwierają susze LG sprawdziliśmy wniosek rozumiem no dobrze to to dla mnie trochę uspokaja, bo zasłania się, na jaką ma teraz górę lodową płyniemy za chwilę wrócimy z rozmową i przyjrzymy się temu co teraz powinien zrobić sąd irlandzki, jakie jeszcze okoliczności zbadać, dlaczego wzrost czasu, kiedy sędzia Erwin dodali zadawała owe pytania, na które dziś usłyszał odpowiedź to pisała m. in . krajowa rada sądownictwa będzie zdominowana przez sędziów z politycznego nadania mamy lipiec prawie sierpień i jej już czas przyszły jest niestosowne niestosowne no wszystko co się wydarzyło co w związku z tym się powinno w estradzie w e-sądzie w i w Dublinie, czyli to jest wysoki Trybunał tak utknąć na polskich analiz kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie wracamy do tematu dzisiejszego orzeczenia TSUE w odpowiedzi na pytanie irlandzkiego sądu w sprawie non Europejskiego nakazu aresztowania ich losów naszego współ obywatelach, który został zatrzymany w Irlandii z postawiono mu zarzut handlu narkotykami LM i przynależności do grupy przestępcze zorganizowanej grupy przestępczej pytanie oczywiście irlandzki, bo takie czy o ów człowiek powinien być przekazany do Polski i czy, dlatego że jest wątpliwość czy będzie miał prawo do rzetelnego uczciwego procesu, a to, dlatego że rząd irlandzki odrobił lekcje sprawdził, jakie to reformy sądowe przeprowadza prawo i sprawiedliwość od 2 lat w New Saints Otóż znaczyłoby na pewno tej wciąż w sądzie w LM czeka na sprawiedliwość raczej niesprawiedliwość albo wyrok polityczny dzisiaj usłyszeliśmy odpowiedzi Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej na ten temat z mniej w pierwszej części naszym gościem triumfował Marcin Szymczyk lądować przyglądaliśmy się temu, że te tym w tym, że odpowiedziałam jej też jasno z nich wynikało, że Trybunał nie ocenił czy w Polsce łamana praworządność czy też nie jest, ale nie takie były jego zadanie natomiast wskazał, że sąd powinien zbadać stan praworządności w danym kraju w, a następnie w drugiej kolejności sprawdzić czy ów stan jeśli jest wątpliwy w może wpłynąć na losy tej konkretnej osoby, kiedy będzie sądzona w Night panie doktorze boję się pytanie jak właściwie ten sąd irlandzki ma to zrobić, bo pani sędzia Donny Lee w, zadając pytania Suart odrobiła lekcje przedstawiła szereg informacji dotyczących tego co się w Polsce dzieje w no ale jak ona ma wykazać, że na owego mężczyznę w płyną te zmiany systemowe i na jego proces tak tutejszą 2 etapy takiej oceny w pierwszym etapie powinniśmy sprawdzić czy te systemowe problemy przekładał się na problemy dotyczące sądów, które będą rozpoznawać sprawy przekazywanego, czyli od dziś wydział karny będzie się tym, że hałas może ocenić, kto się może zajmować i czy akurat ten wydział, który się tym czy też te wydziały, gdyż bez Londynu też jak szeroki zbiór stajemy się mogło się zajmować sprawą będą dotknięte tymi samymi problemami mamy na poziomie systemowym lub może się zdarzyć, że problemy systemowe akurat nie dotyczą tych tych osób, czyli tych instytucji, ale jeśli dotyczą to powinniśmy ocenić tu ryzyko, jakie skala tego ryzyka w jakim stopniu jest ryzyko przeniesienia tych ogólnych problemów na poziom danej sprawy już to jest dość trudne trzeba przyznać nam to wymaga dość dogłębnych badań i troszkę spekulacyjne ale by złagodzone przez to, że piszemy tylko stopień ryzyka tak nie jest to cena 0 1 Kowalewska powinna też brać pod uwagę wymianę prezesów wiceprezesów ewentualne zmiany w rozkładzie z sądu przez dom tzw . krajową radę sądownictwa i t d . ale w ścieżkę odwoławczą do Sądu Najwyższego, by także te sprawy podekscytowani być może nawet kto, kto może personalnie są dziś wie w jakim trybie zostali powołani sędziowie przez czym przez nową radę sądownictwa czy mnie tutaj tutaj Trybunał nie mówi żadnych konkretów mam niestety tak więc to co w tej chwili mówi pani redaktor się z tym zgadzam, ale to już jest rozwinięcie tego co powiedział Trybunał kondygnacja oczywiście w zagaduje co irlandzki sąd powinien wziąć pod uwagę i troszkę dumny z sondy skazanych to męska dywanie, bo niestety samo siebie musi włożyć dużo kreatywności w tę cenę tak to znaczy musisz sam zasady ustalić sobie kryteria oceny NIK nie nie podano mu dokładnie ani jakie aspekty mogą być oceniane czy n p . czy skład personalny czy też przełożeni sądowym w sądzie tak jak pani rektor mówił o prezesa architektowi, ale toczy duszę musimy wykazać pewną kreatywnością jak to ocenimy czy nie jeszcze koniec dojdziemy do drugiego zamiast niego siedzi na tym, że zapytam no o tym, moment, bo to brzmi tak jakby sąd irlandzki został skazany na zarzuty ze strony polskich władz, gdyż już zarzuty się pojawiły, że oto zamiast sądzić będzie politycznie oceniał sytuację w Polsce właśnie, dlatego że złe nie pomógł niech nie dał zbioru kryteriów tylko pozostaje wolną rękę sądowi oraz rozumiem, że wierzą w jego rozsądek i in właśnie niezawisłość, ale się, że trudno byłoby to wyniki kryterium, bo ich jest potencjalnie bardzo wiele to to nie jest tak, że mamy możemy się ciebie 7 kryteriów ceny będą zawsze stosowanym moja sytuacja precedensowa nie wydają się, że to Doda czy sytuacja w Polsce tu zostało ocenione przez sąd w momencie zadawania pytania prejudycjalnego negatywnie została oceniona teraz mam na wizyty domowe rozdziału Argentyną dostały tylko pogarszają sytuację w Polsce, więc oni nic nie zmieni in plus premia jest złożyć jedno pytanie w tej coraz na tym etapie czytam w komunikacie prasowym po wyroku Trybunał stwierdził, że informacje zawarte w uzasadnionym wniosku skierowanym niedawno przez komisję do rad na podstawie art. 7 i t d . stanowią szczególnie istotne informacje w kontekście tejże oceny, który teraz rozmawiamy nie nie poprzedniego stopnia ogólnej sytuacji w Polsce no ale to, tym bardziej wskazał, że już istnieją pewne dowody na to czy w istotny materiały powiedział, że to są ulice te materiały, ale nie przesądził, że to są dowody naruszenia przystanek obok Kremla ma wejść przed przerwą uczyli się ogólnie do e-sądu irlandzkiego należy ustalenie czy jest to przecież źle systemową w Polsce stąd 1 z gustem już dziś widać to Trybunał sprawiedliwości szanuję zostawia nie zajmuje razem teraz oceniamy czy ktoś jest ogólniejsza przełoży się na to czy w danej sprawie sądy, które będą sadzić są dotknięte tym samym systemowym problemem jest choćby z ogólnego poziomu ogólnej oceny i trudności w MON zarzucił, że to jest ocena polityczna, bo jak zauważyliśmy przed przerwą bony Sparta całym szeregiem niezależnych ustaleń komisją wenecką nie ustaleniami czynionymi przez ściągał przez różne pozarządowe organizacje tak dalej teraz schodzimy patrzymy 3 i nie dany sąd może rozpoznawać daną sprawę będzie dotknięty tymi problemami jest ryzyko, że będzie dotknięte jego przyjęciem przez to muszę jeszcze ocenić 1 rzecz, a mianowicie jak do ewentualnego potknięcia sądu, który będzie rozpoznawał sprawę przełoży się na ryzyko danej jednostki naruszenia jej prawa do sądu, bo może się zdarzyć, że jak sprawa jest na tyle banalna politycznej tak dalej tak aby, że nawet w przypadku dotknięcia konkretnego sądu problemami systemowymi czy konkretny sąd ma problemy z niezależnością n p. niemal ryzyko w danej sprawy, że te problemy z niezależnością w jaki sposób negatywnie odbiją się na jej rozrost to jest paradoks jest w ramach tego wszystkiego tego podejrzanego przestępstwo handlu narkotykami stała się elementem walki politycznej i ich ciągłej samo zadanie pytania Trybunałowi przez irlandzki sąd wywołało lawinę wywołały lawinę różnego rodzaju też wypowiedzi ten człowiek już jest przez nas wszystkich postrzegany inaczej i też jego sprawa chciałbym, żeby państwo posłuchali jak co dzisiaj mu wypowiada się urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w które przypomnę jeszcze raz w wyniku reformy prawa i sprawiedliwości stanęło w bardzo mocnej pozycji wobec sądów w tej sprawie o tym, już tężnia o tym, podejrzanym jak się wypowiadali pierwszą z tych osób nie będzie znów minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro sprawą właśnie w tym kontekście jest szczególnie bulwersująca, bo mamy też, jaki jest osobą, która jest przecież podejrzana o bardzo ciężkie przestępstwo udziału zorganizowanej mafijnej grupie przestępczej jest związany jest w mafię narkotykową rozprowadzaniem dużej ilości bardzo ciężkich narkotyków Białej śmierci reż narkotyku w tych państwach efektem działalności państwo o tym w miecze w tragedii ludzkiej śmierci wielu ludzi wielu Polaków, zwłaszcza młodych Polaków i w tym kontekście stanowiska irlandzkiego sądu, który w inny w przyjął bezkrytycznie linią obrony oskarżonego, który ma prawo się bronić wszelkimi sposobami najbardziej absurdalnym szczególnie zastanawiające w taborze Zbigniew Ziobro, a w Janka Antczak rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości napisali na Twitterze irlandzki sąd nie może automatycznie odmówić wydania Polsce członka mafii narkotykowej wcześniej również wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł dachu mówił, że ich ubolewa, iż irlandzki sąd spowalnia decyzje o ukaraniu groźnego przestępcy z mafii narkotykowej w pomogli w rozpoznaniu sprawy irlandzkiemu sądowi no to przez Zbigniewa Ziobry zastanawia i bulwersuje prawo do sądu to mnie nie dziwi w najmniejszym stopniu złotym widzimy przez ostatnie wiele miesięcy natomiast pomogli też na czym można było na początku tej sprawy komentować czy też całkowicie pozapolityczne sprawa karna, ale w tej chwili trudno z tego argumentować, że sprawa stała się polityczna na skutek ich własnych działań trwale czy ich po nokdaunie, ale stworzono tam ani irlandzkiego sądu nikt nie polskie sądy grecki sąd zadał pytanie prejudycjalne to czysto prawnicza procedurę Trybunał odpowiada na temat wykładni prawa unijnego Trybunału nie mówić tempa mówi inny czynnik winny czy powinien zostać surowo ukarany czy rozprowadza białą śmierć, które przyczynia się do tragedii, o których pani redaktor muzyczny program dla młodych Polaków decyduje mówi Mazur mówi min Polski minister i jego wejście Polski minister stara się zachować przynajmniej na poziomie formalnym jakiś tryb warunkowy także jeszcze nieco inny żołnierz podejrzany to już z pozostałych wypowiedzieć tak nic takiego nie wynika po prostu musimy jak najszybciej ukarać groźnego przestępcę pochowana na jesieni przeprowadziliśmy żadnych dowodów jego winy i nie ma procesu, ale to nie przeszkadza nam na Twitterze ogłosił, że jest przestępcą, ale i tak i to właśnie takie wypowiedzi ułatwiają rozpoznanie tej sprawy, bo okazuje się, że ta sprawa, która rzeczywiście źródłową może była neutralna sprawą karną i ścieków nie jest co więcej pogarsza całą sytuację to właśnie naruszenie niezależności sądów, bo Maciek mamy silne niezależne sądy ministerstwo coś takiego mówi to można powiedzieć czy to nie będzie miało żadnego przełożenia na nic, ale w momencie, gdy mamy sądy, których prezesi zależą od tego ministerstwa, gdzie nasza władza przecież nad tymi sądami usiłują roztoczyć sądownictwo dyscyplinarne, w którym może grać będą sędziowie, których ta władza sobie pośrednio wybierze przecież będą w tym momencie takie wypowiedzi oznaczają, że jest soczyste gruszki na prawo tego pana do uczciwego procesu w Polsce i rzeczywiście źródłową można się było zgodne, że kiedyś pewnie była to poza polityczna sprawa karna Denis zrobił kwestią polityczną wynieść ją na sztandary swojej walki z sądem irlandzkim, który nie wiem czym dokładnie zawinił, ale chyba tym, że domaga się uczciwego procesu dlatego pan nóż zadał pytania zadał tak religia styl tańca dura szef giełdy socjalne, żeby zadawać pytania w przedmiocie wykładni prawa Unii Europejskiej to jest takie troszkę naiwne podejście, że oni będą sobie burzyć niezależne sądownictwo jak będą chcieli natomiast nikt nie powinna śmiać się zakwestionować tego w ogóle wszyscy powinniśmy ufać temu, że to sądownictwo nadal świetnie działa w planie w Polsce rzadkość korzysta z tej procedury dlatego być może polscy urzędnicy uważają, że ona jest celem oburzająca tak to tak to nazwę, ale to nie jest akurat ich wina tylko sądów, które z niej nie korzystają w liście nasz językami i jaki byłby los tego mężczyzny, gdyby irlandzki sąd stwierdził, że nie może go przekazać do Polski to co się dzieje dalej, w których odprawy irlandzkiego, bo jeśli prawo irlandzkie to pozwala to po prostu można osadzić go w Irlandii tu nie mam pojęcia korando irlandzkie prawo karne, więc nie nie mam zamiaru oceniła, że wolą handlować narkotykami czy niech nie zmienia wymogi związane z podwójną karalnością i sięganie gwiazd jest jurysdykcja sądów irlandzkich 3 3 Sandy męskie mogłyby go osądzić szczególnie w takiej sytuacji nie będą spekulowali znany lokalny możliwe, że mogły być osądzany Wiland, ale wszelkie dowody najgroźniejszą Ministerstwo Sprawiedliwości skoro jego urzędnicy uważają, że to już jest przesądzona wina, ale ani z wśród Blue służb irlandzkich, więc kto może być problem, ale to to może być z kolei problem praktyczny zupełnie, ale to jest na spekulacje, bo zakładam, że sam Widacki miał jurysdykcję, żeby go osądzić, że takie działanie w Polsce, bo nie rozumiem w Polsce jest oskarżana o handel narkotykami i jest i jest karalny w Irlandii w upale teoretycznie można sobie wyobrazić sytuacje się prawo i Gdańska to pozwala im będzie, skacząc z Irlandii Irlandia będzie się starała wydobyć te dowody z Polski to rzeczywiście praktycznie nie dość trudne do wyobrażenia z tego względu, że Polska niekoniecznie może chciałaby uczestniczyć w i pomagać takim broni aż wreszcie, że tak oczywiście, aby cytuję ponownie sól skazać członka mafii narkotykowej jak powiedział Jan Antczak rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości uznawano, by pomogła w każdym możliwym sensie, ale znam się, że taką umowę z takim scenariuszem, kiedy obrósł ten człowiek wychodzi wolno wychodziła droga nie jest ani oskarżona bez procesu był wtedy Finlandii i jest sobie wolne do Polski oczywiście ryzykowny jest powrót, ponieważ zostanie natychmiast aresztowany natomiast problemy z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, bo z wyroku i jeśli spojrzymy na decyzję ramową wojen z europejskim nakazie aresztowania nie wynika, żeby tak odmowa miała skutki w innych państwach 3 miesiące wciąż jest dla nas europejskim nakazem aresztowania takie systemy przyjedzie mieli dla niej dniem w wielkiej Brytanii to mogę sobie wyobrazić, że brytyjski sąd będzie podejmował odnowa decyzji od nowa rozpoznawał polskiej Polski wniosek i odnowa będzie decydował o tym, samym, o czym decydował irlandzki sąd w co historia zna nasze państwo ten chwyt tendencji do trwałej Marcin z katedry prawa Europejskiego na Uniwersytecie warszawskim serdecznie dziękuję za spotkanie i od razu umawia się na spotkanie jak tylko irlandzki e -sąd rozpatrzy sprawę i rozstrzygnięć w tym niesamowitej historii bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA