REKLAMA

Akademie dyskryminacji (cz. 2)

Studio Plac
Data emisji:
2018-07-27 11:00
Audycja:
Czas trwania:
25:47 min.
Udostępnij:

O problemie przemocy i dyskryminacji na uczelniach artystycznych, w tym Akademii Teatralnej w Warszawie, Agata Diduszko-Zyglewska rozmawiała z Małgorzatą Wdowik Aleksandrą Jakubczak

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Witam państwa w studiu, Agata Diduszko-Sablewska, moimi gośćmi dzisiaj są Małgorzata Wdowicz i Aleksandra Jakubczak, reżyserki i absolwentki warszawskiej Akademii teatralnej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o trudnej sprawie o przemocy o nadużycie władzy w uczelniach artystycznych, a oprzemy się na przykładzie związanym właśnie z warszawską Akademię teatralną.

(AGZ) To jest kolejna rozmowa z tego cyklu ja przypomną słuchaczom, że Rozwiń » niedawna mają gościnę była dr Katarzyna Kasia pełnomocniczka d s. przeciwdziałania dyskryminacji w warszawskiej Akademii sztuk pięknych, która również mierzyła się z takim problemem ich zaczęła znajdować systemowe rozwiązanie warszawska Akademia teatralna też ma podobne problemy zresztą to są problemy jak wiemy po prostu dotykające wszystkich uczelni i po prostu wymagający systemowych rozwiązań może na początek przypomnę tylko bardzo krótko, o co chodzi w sprawie Akademii teatralnej. Otóż pół roku temu studenci Akademii teatralnej spotkali się z rektorem prof. Wojciech Malajkatem i dziekanem wydziału reżyserii Marty, składając do niego prośbę o interwencję związaną z wieloletnimi nadużyciami ze strony  profesorów Akademii teatralnych. Tam było sformułowanych kilkadziesiąt zarzutów dotyczących różnych przekroczeń podczas zajęć związanych z przemocą z dyskryminacją z różnymi wyzwiskami, które miały padać wobec studentów i od tego czasu wydarzyło się, tyle że ów profesor przestał prowadzić zajęcia obowiązkowe prowadzi zajęcia fakultatywne teoretycznie, bo praktycznie nikt się na niej nie zgłosił natomiast to wciąż ta sprawa wciąż budzi niepokoju studentów, ponieważ nie wiedzą jak będzie dalej czy ów profesor nie wróci do wprowadzenia obowiązkowych zajęć i dlatego 10 lipca studenci złożyli pismo dyrektora z prośbą o powołanie do poproszenia rzecznika dyscyplinarnego o zajęcie się tą sprawą powołanie komisji dyscyplinarnej to niebyły tak dokładnie napisane tam, ale o to chodzi, ale i ten list studentów poparli absolwenci absolwentki w tym siedzący tutaj reżyserka Małgorzata Wdowik Aleksandra Jakubczak, ale też takie osoby Wojciech Faruga Tomasz Cyz Weronika Szczawińska Monika Strzępka czy Agnieszka Glińska i wszyscy oni w tym liście napisali rzeczywiście ten problem trwa od wielu wielu lat lat na Akademii teatralnej i nie został do tej pory rozwiązany. Właściwie jak sprawy wyglądają teraz ja bym dodał jeszcze 1 rzecz z takim punktem zapalnym po tym spotkaniu grudniowym był moment, w którym ów profesor został wybrany do rady sygnaturę i mógł w niej zasiadać to spowodowało jakiś też lęk student już to sprawa nie zostanie rozwiązane skoro osoba, która została oskarżona o różne nadużycia wobec nich zasiada teraz w organie, który może realnie sprawować władzę nad i podejmować decyzji dotyczących losu co rzeczywiście było takim punktem zapalnym też dla nas jako absolwent, żeby tą sprawę wesprzeć budowało to poczucie, że nic z tą sprawą się nic mówi Małgorzata Wdowik

(MW) Rzeczywiście cieszyliby ruszyliśmy poruszałam jako dziennikarka w rozmowie z rektorem, który odpisał na pytania te sprawy Senatu rzeczywiście zgodnie z prawem każdy nauczyciel akademicki w tym ten profesor po prostu ma prawo startować do Senatu i tak się stało w tym wypadku natomiast rzeczywiście to jest moment, kiedy takie twarde zapisy prawa spotykają się z tym co się dzieje tak, czyli z jakimś problemem, bo rzeczywiście to wszystko dzieje się już po tym, kiedy sformułowano na piśmie kilkadziesiąt złotych wobec profesora i nie została rozwikłana to na ile te zarzuty są rzeczywiście zasadne natomiast wiemy na pewno, że sprawa trwa od wielu lat Aleksandra Jakubczak na czym na jakim etapie jesteśmy teraz pan teraz tego co wiemy po pierwsze to co gorsza powiedziała chciałam tylko dodać gwoli sprawiedliwości, że faktycznie te wybory zostały odwołane unieważniony, ponieważ nie do końca przebiegu legalnie przekazało pan no i czekamy na to, aby została powołana przez rektora komisja dyscyplinarna w sprawie rzekomego profesora, która na najbliższe składała się z kilku osób nie z 1 jak dotychczas bywało i liczymy na to, że to sprawa będzie dalej się toczy jesteśmy gotowi właściwie wszystkie osoby ktoś podpisał pod tym otwartym listem są gotowe opowiedzieć o swoich doświadczeniach, a są to osoby, które nowo studiowały n p. w przekroju od 1 5 lat właściwie, więc to jest naprawdę konkretna sprawa będą też zeznawać studenci, ale ich sytuacja oczywiście są o wiele trudniejsza, ponieważ oni cały czas są relacje zależności od władz wydziału od Akademii, a więc jest poziom zastraszenia jest dosyć duży dystans przełamał na szczęście Allen nie jest to proste zasiąść też przed komisją, która n p. składałaby się nie, więc profesorów wykładających na wydziale i opowiadanie o tym, dlatego liczymy na to, że komisja ta zostanie powołana będzie względnie neutralna i nie będę składała tylko osób bezpośrednio powiązanych z profesorami z wydziałem na pewno czujemy bardzo duży trzeba tam w akademikach to studenci

(AJ) My to odczuliśmy też projekty studiując, że potrzeba jest takiego oka z zewnątrz osoby, która byłaby nie wiem rzecznikiem d s. właśnie dyskryminacji osoby, które jakoś monitorującą praktyki, które się dzieją umów uczelni najlepiej trzeba to osoba z zewnątrz, ponieważ sam wydział reżyserii to jest bardzo mały wydział na naszych uwag ósmy roku co roku to rozumiem jest kilka osób 4 w Wiśle, zanim te maksymalnie 6, czyli nawet jeśli sprawa dotyczy całego roku to wciąż jest kilka osób i rozumiem, że mogły też wielkość Akademii jest w tej sprawie problem, bo po prostu to jest mała uczelnia, na której wszyscy się znają wszyscy się mijają i trudno rzeczywiście i o anonimowości takie jak taki dystans ten i tak też jest jakby problem tego co się będzie działo dalej, odpowiadając na twoje pytanie, ponieważ my jako absolwenci wystąpiliśmy z prośbą o spotkanie aby też się, by tę sprawę dalej kontynuować wspierać studentów, gdyż jako osoby, które tu szkołę ukończyły 4 3 mają potrzeby po prostu wspierania tego dalej no i oprócz tego też to co wiemy to na rektora w tym momencie ze względu na przepisy prawa może tylko tego profesora rzeczywiście zawiesić z zajęć obowiązkowych są natomiast zajęcia fakultatywne i rzeczywiście może dalej prowadzić i może zostać znowu wybrany do rady Senatu jeśli zostaną te ronda komisja powtórzona i dodatkowo może też, że jakby prąd będzie prowadził je, by taką działalność badawczą co powoduje, że wszyscy wszyscy wyobrazić, że te wszystkie osoby, które podpisało się pod tym listem, gdzie wszyscy studenci we wrześniu na otwarciu roku akademickiego spotkają się z tym profesorem mogą się spotkać z profesorem na korytarz im no ja rozumiem, że oczywiście dyrektor też musi działać w ramach przepisów i zgodnie ze statutem uczelni rzeczywiście jest tak, że najpierw sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny, który jeśli uzna, że sprawa tego wymaga powołuje komisję dyscyplinarną służby ono już większej liczby osób i ta komisja podejmuje decyzje to komisja może po pierwsze, udzielić pouczenia może udzielić nagany może wnioskować o zwolnienie dyscyplinarne wreszcie pracownika tak rzeczywiście ona ma dosyć szerokie kompetencje i wygląda na to, że w tej sprawie rzeczywiście, by się to przydało, bo jak wiemy już było tak już raz, że na wniosek 1 ze studentów

(MW) Zajął się rzecznik dyscyplinarny tą sprawą tylko, że właśnie, ponieważ to był formalnie rzecz biorąc wniosek 1 studenta tam nie znaleziono odpowiedniej ilości dowodów uznano, że sprawa jednak jest niejasne i skończyło się jej umorzeniem co rzeczywiście nam budzi u jedno jest w ten sposób niepokojące, że już wtedy było wiadomo, że ta sprawa nie dotyczyła tego 1 studenta tylko większej liczby osób, więc wydaje się, że rzeczywiście dobrze by było, gdyby to wszystko było rozpatrywane zbiorczo ani jako pojedyncze pojedyncze przypadki relacji poszczególnych studentów z profesorem, ale rzeczywiście tutaj musimy to zostawić w rękach komisji się, że warto dodać, że rektor WUM prof. Malajkat jest rektorem szkoły zaledwie od 2 lat, więc trochę odziedziczył sprawę, która trwa od niedawna i chyba po prostu musimy powiedzieć, że stara się działać nie wiem jak oceniacie jego reakcję na to wszystko nie tak on też były zaznaczył cała ta inicjatywa Jet, która była z naszej strony z jego stron spotka się też jakimś rodzajem wsparcia zrozumienia, dlatego że starsi koledzy chcą się, jakby wstawić za młodszymi mam wrażenie rząd wspiera studentów i rzeczywiście jakoś tak po kolei i MON stara się te wszystkie formalne etapy przechodzić ze strony studentów ja też osobiście wiem, że oni bardzo czają się przez niego wysłuchani natomiast, że jakby ta te wszystkie formalne działania potrzebują czasu i czytelne czasy z tylną oś Chińczycy teraz dla nas wszystkim jest skomplikowanym umowy ten właśnie się, gdzie strasznie zbliża nas rzecznik dyscyplinarny ma 3 miesiące na podjęcie decyzji czy rzeczywiście w posad w czasie mniej więcej w tym czasie, gdy zaczyna się rok akademicki powinniśmy już wiedzieć, jaka będzie decyzja rzecznika czy powołuje komisję, która powinna pochylić się tą sprawą nie rozumiem, że to jest trochę to na co czekać, bo to będzie ważne informacje też dla studentów

(ADZ) Chciałabym, żebyśmy też porozmawiał trochę bardziej generalnie o tej sprawie dlatego, że to nie to jest właśnie sprawa, która się wydarza wielu oczu uczelniach i dr Katarzyna Kasia pisała też o tym, że to są często takie powtarzające się mechanizmy, które sprzyjają trwaniu tego rodzaju sytuacji i że n p. 1 z nich jest po prostu zwykła różnica pokoleniowa, że uczą że, o ile studiujących na uczelniach artystycznych jest więcej kobiet niż mężczyzn potem wśród kadry profesorskiej jest więcej mężczyzn niż kobiet co już wykazały badania fundacji Katarzyny Kozyry nie wynika z tego, że kobiety nie chcą robić kariery akademickiej tylko oczywiście z innych czynników natomiast w związku z tym to jest także osoby starsze i są to zwykle mężczyźni uczą młodych osobistego wynikają też pewne nawyki, więc po części czy możemy rozłożyć na karb tego, że po prostu być może w XX wieku można było więcej jest taki model takiego ostrego profesora, który z osobowością może sobie pozwolić na więcej czy to jest taka zmiana już teraz po prostu studenci nawet w imię sztuki nie zgadzają się na tego rodzaju przekroczenie, których kiedyś po prostu były częścią procesu uczenia

(AJ) Może także zarysować szerzył się wszyscy sobie wyobrazić, że na naszym na Akademii teatralnej na tym wydziale studentów ogólna liczba maksymalnie to jest 20 może 6 osób to maksymalna ilość studentów na wszystkich roczników na naszym wydziale jest to teoretycznie za wód prestiżowy jest tak dobrze stawiane nam jako studentom, którzy się dostają NATO Akademię teatralną, którzy zostali wybrani z tych kilkudziesięciu podań i teraz jakimś sensie mam wrażenie, że jesteś proponowanego odcinek ten konkurs dalej trwało i pierwszy rok jest rokiem selekcyjny, który daje też Tusk dosyć dużą władzę gminną osobą wykładający budzą one będą decydować czy ta piątka magiczna piątka wybrane w tym wielkim konkursie jest ich odpowiednia do tego, żeby sprawować ten zawód naszym wypadkom naszego roku to ta sytuacja została przedłużona na nasz drugi rok czy myśmy 2 lata rokiem tzw. rokiem selekcyjną mam wrażenie, że to cieszy, bo od razu ustawia sytuację, w której ten student w ciąży w takiej sytuacji, w której aplikuje do tego, żeby w tym magicznym miejscu się utrzyma czy jest taka nie równowagę sił, że profesor nie tyle uczy co cały czas ma taką władzę, że może pozbawić kogoś, kto jest studentem możliwości bycia danej szkole taki test ten problem, który może prowadzić do nadużyć dokładnie co więcej u nas w szkole, ponieważ film jest to ten zawód specyficzny reżyser jesteśmy oceniani nie tylko na podstawie tzw. wyników na zajęciach, ale ja słyszałem wprost kilka razy, żeby uważać na korytarzu, ponieważ jesteśmy obserwowani uważnie i po moich egzaminach często dotyczyły tego, jakiej kondycji psychicznej wg profesora ja jestem, jakie się zachowuje jak tu mamy rolę w grupie nie są to to są takie komentarze Trump właśnie dają dawały punkty taką informację

(MW) system nie jest tak cały czas sprawdzano czy do tego elitarnego klubu kultury reżyserów polskich mogą mogę dostąpić czy nie tam akurat u nas w szkole do tych bardzo ważne istnieje też regulamin studiów, który jest bardzo ważnym dokumentem jak się dowiedzieliśmy w trakcie studiowania, ponieważ nawiązał wtedy też kontakt z rzecznikiem praw studenta w momencie, kiedy zagrożono nam, że staniemy się, że może być usunięcie z uczelni tylko na podstawie zapisu, który brzmi brak postępów w nauce i czekam, kiedy naprawdę powiedział nam to wprost, że to nie jest zapis, który oni muszą jakikolwiek sposób uzasadniać, ponieważ prezes MPO nie arbitralne podobny system ewaluacji szkół artystycznych też oczywiście skomplikowany to są często nieobiektywne kryteria wiadomo to nie jest proste, ale n p. na naszym wydziale tam sens tych zasad w ogóle nie mamy nie wiemy tego, o czym wiemy to na zasadzie obserwacji tego co lubią profesorze, czego nie lubią, ale nie ma systemu ewaluacji, który byłby, jakkolwiek przejrzysty, a co więcej dochodzi do sytuacji, w których ocen egzaminów wystawiane są dopiero na koniec semestru na koniec roku na raty wiedział, gdzie właśnie odbywa się także dyskusja na temat naszych predyspozycji do wykonywania zawodu w znowu kolejna kategoria, której nie trzeba uzasadniać może nie wiedza powszechna, że egzaminy na wydziale reżyserskim odbywają się przez cały rok to są tzw. ćwiartki czytanie także potknięcia są egzaminy i od razu ocena tylko od egzaminu są w trakcie roku student nie wie, jaką ocenę jak wygląda jego sytuacja sieci na końcu i oceniane są takie mówić nie tylko merytoryczne wasze osiągnięcia, czyli to co robić tylko też właśnie takie trudne do sklasyfikowania rzeczy, które rzeczywiście mogą być przedmiotem zupełnie subiektywnej oceny

(ADZ) Może musimy rzeczywiście powiedzieć może w kilku słowach na czym polegały te przekroczenia czym wy mówicie, bo to jest taki niejasna rozumiem, że właśnie na takim wychodzeniu poza zajęcia z ocenianiem studenta my też służyć ciałem o nocnych SMS-ach telefonach i oczywiście rzeczywiście też pokazuje, że nawet dobry transparentny praktyki nie działają, jeżeli nie podchodzi się dla nich właściwy, czyli sprawa waszych ankiet, że studenci co roku oddają ankiety, w których oceniają prace profesora i to niestety dochodziło do tego, że profesor wiedział, czyja to jest zdana ankieta rozwiąże po prostu, dlatego że jest ręcznie wypełniają studenci i tu chodzi o charakter pisma, gdy coś co rzeczywiście chyba nie powinno mieć miejsca to powinno być na tyle zabezpieczony, żeby profesor jednak nie wiedział, kto wydał daną opinię

(MW) W wypadku tego profesora powodowało to dość ostre reakcje, które wpływały na studentów i powodowały te lęki i dach ankiety były to koszt nie był w naszym przypadku, ale wiemy o tym, studentów studentek, które są obecnie w szkole, że ankiety były komentowane przez profesorem był wykorzystywany na zajęciach, żeby ich uciszać jest też taka kwestia, że o takim rodzaju psychicznej przemocy bardzo trudną się odpowiada, bo to muszę przynieść już w profesor nie wiem pokrzykiwał od samego początku na nas inni to właśnie to, że co tydzień dostajemy informację, że jesteśmy w trakcie selekcji, że to co robimy na tych zajęciach o każde słowo może zaważyć na tym, że on zdecyduje, że jednak nie nadajemy do zawodu proszę też pamiętać, że w Polsce są tylko 2 wydziały reżyserów teatralnych jest połowa tego systemu nie mówił jeszcze 2 innych, których wykształcą reżyserów teatrów lalkowych, ale co dla teatru dramatycznego są tylko te 2 wydziały Kraków i Warszawa

(AJ) To efekt po odkryciu można też władzę nad nami w Polsce cały czas też drugą do zawodu jest właściwie tylko właśnie edukacja jest on czy oni formalna edukacja mówi z dnia 3 grudnia w Akademii, więc po tego typu uwagi wyleci niższymi właśnie n p. ten profesor bardzo restrykcyjnie traktowały nieobecności na zajęciach zastraszał życie będzie jednak więcej, kto nie ma w ogóle powrotu to jest też kwestia takiego rodzaju komunikacji, który polega na gniew w stosunku do mnie zawsze to było takie secie bardzo ostrego tonu on też bardzo dobrym psychologiem zresztą ma wykształcenie psychologiczne rozpracowuje grupę wybiera sobie zazwyczaj właśnie 1 ulubieńca na początek od jedno osoby, którą uderza i trzeba też powiedzieć, że jest to o tyle w naszym przypadku doszło do żadnych bardzo poważnych przekroczeń oprócz tego, że nie wynika z naszych kolegów czuł jako hobby profesora albo właśnie wyszedł agresywny znieważał obrażą swojego asystenta przy nas upokarza go też czują, że ogólnie jest to takie tworzenie po prostu bardzo opresyjnej atmosfery plus takie przekroczenia regulaminu, ale rzeczywiście najgorsze jest takie, że z tego co słyszałam od wielu studentów poczucie właśnie tego, że nie ma ucieczki nowo jeśli chce się być w zawodzie to jest jedyna droga i rzeczywiście tutaj dosyć trudnym momentem jest to takie zgłaszanie tego problemu do dzisiaj na tak na wydział reżyserii dziekani się zmieniali, ale za każdym razem rzeczywiście to co mówią studenci to była taka z ich strony jednak mówienie musi się to przetrwać profesor jest osobowością jest nie do ruszenia to są takie cytat wyczytałam rzeczywiście z notatek studentów absolwentów, które pokazują, że coś tu poszło bardzo nie tak co musi się zdarzyć waszym zdaniem, żeby tego rodzaju sytuacje nie mogła trwać tak długo jak trwała na Akademii teatralnej, bo to obejmuje wiele roczników studentów co takiego nie zagrał w systemie i co powinno działać inaczej, żeby coś, żeby nawet, jeżeli takie przekroczenia się zdarzają to, żeby studenci mieli realną drogę, żeby wiedzieć co zrobić, żeby można było taką sytuację zatrzymać mam wrażenie, że tak on, że to co się dzieje teraz właśnie bardzo dobrym przykładem tego co powinno się od kilku lat diet, czyli jak Belgia nic wyobrażenie sobie jednak, że to jest sytuacja instytucje państwowe mienie mówi o szkole prywatnej mówimy o szkole, która jest finansowana przez państwo i która wytwarza co roku wypuszcza piątka szóstka absolwentów młodych reżyserów to ich łączna ilość roczne z 10 ludzi, którzy odbędą teraz robić teatralnych mają one dźwignąć teatr po prostu spektakle i będą budować standardy pracy zdołała znieść i teraz jakby sytuacja się ze wszyscy wyobrazić, że ta sytuacja z życia jest utrzymywana

(MW) W murach szkoły jest nam wymawiane jako studentom na byłym studentom by, że ta sytuacja nie powinna poza tym mury szkoły wejść, że trzeba porozmawiać z dziekanem w sali co już nie jest traktowane jako n p. oficjalne zgłoszenie skargi oficjalnym złożeniu skargi jest się jakiś po to, zdarzenie do rektora tak dokładnie zgłoszenie do rektoratu natomiast nas zatrzymuje na poziomie rozmowy z takim zostawienie została stów wrażeniem tego, że dziekan to załatwi im tylko możemy oficjalnie powiedzą w naszej sprawie tego profesora została złożona jedyna oficjalna skarga wcześniej przez innego studenta mimo tego, że co roku to zajęcia z tym profesorem były przedstawiane nam wszystkiego taki, który musimy przetrwać i to przetrwania była o kontynencie działa zdarzało się co roku nie każdy rocznie muszę się spotkać z tym przetrwaniem tej sytuacji co o znaczącym, że każdy Jacka w tamtym momencie wiedział, że wstęp profesorem jest sprawna i utrzymywał na poziomie nie formalnym coś co po prostu powinno zostać potraktowane jako formalna skarga lub nawet być może mógłby podpowiedzieć państwu złóżcie podanie, bo wtedy będziemy mogli się tym zająć w takiej ani inne sposoby rozumienia o to chodzi, że to powinna być ta zmiana swoich talerzy nie utrzymywać tego rodzaju sytuacji nawet w dobrej wierze, bo rozumiem, że być może to działo się przynajmniej dla części tych osób dobrej wierze na poziomie nieformalnym tylko jednak korzystać z formalnych ścieżek, które są zapisane w statucie Akademii tak i też wydają się sztuce zważać jest wytworzenie takiej wewnątrz, czyli poziom optymizmu jestem za pewność, że z zewnątrz powinno być jakiś oko, które rzeczywiście może jakoś tę sytuację kontrolować to mnie sytuacja tylko trakcyjna szron z wydarzeń z zewnątrz, ale my jako studenci też mamy prawo, czyli byli oni byli studenci powiedzieli, że jak ta instytucja nie działa tak jak powinna nieść woli jak byłem zdrowy znacznie szkolnej były w odpowiedni sposób studentów co wiemy już od kilkunastu lat naprawdę nie stać po prostu dosyć długo trwa jedno Szkocja jest, że byłam z tym problem, gdyż na tym, że z domu podczas nocy dziekanem wojsk, dlatego że mam wrażenie, że też wewnątrz jest potrzebny taki jak szpieg, w którym był wujek na rzecz studentów działa do rzeźni studentów, a nawet rzeźnie zdolne do szturmu to jak bezpośrednio z nimi być w kontakcie w Rybniku z dnia zaufanie do ładnych Radomia czuję dotyk dziekana może nawet nie może mogłaby wprowadza się taką rozmowę Tyszko, która by budzić musi pływały pozwala na bezpieczną rozmowę też na ten temat nie z dziekanem, który jest kolegą bądź jego kolegą z pracy profesora, o którym na, którym skargę wnosi się tak czy wręcz jest też taka funkcja byłaby bardzo ważne, żeby tym studentom dać bezpieczeństwo rozmowę na ten temat wstęg, czyli wydaje się, że dobrym tropem jest rzeczywiście to co się wydarzyło w Akademii sztuk tak piękne jest rzeczywiście powstała funkcję pełnomocniczki studenckiej d s. równości przeciwdziałania dyskryminacji, którą właśnie jest dr Katarzyna Kasia plus komisje senackie komisja i druga komisja, w których uczestnicy uczą także studenci co rzeczywiście sprawia, że to studenci wybierają kogoś komu ufają spośród ciała nauczycielskiego i dzięki temu rzeczywiście jest większa szansa, że ktoś, kto czuje się dyskryminowany to oczywiście zresztą nie dotyczy tylko studentów w ogóle pracownik w danej uczelni może się do takiej osoby zwrócić

(ADZ) Musimy na tym kończyć naszą rozmowę, ale jak rozumiem takie są postulaty mamy macie jako absolwentki i też w imieniu studentów nadzieję, że sprawa rzeczywiście potoczy się drogą formalną, czyli powstanie komisja, która poważnie przyjrzy się tym kilkudziesięciu zarzutom wobec profesora i rzeczywiście może uda nam się namówić uczelnie na stworzenie takich ciał, które rzeczywiście dawałyby większą możliwość szybszego reagowania na jakieś trudne sytuacje. Moimi gośćmi byłuy Małgorzata Wdowicz i Aleksandra Jakubczak bardzo dziękujemy.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA