REKLAMA

Dziś kończy się szczyt BRICS

Połączenie
Data emisji:
2018-07-27 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, za mną w studiu dr Joanna Gocłowska Bolek, ekonomistka i latynoamerykańska z uniwersytetu Warszawskiego, a przez Skype dr Katarzyna Sarek, analityk rynku chińskiego. Rozwiń »
(JJ) A będziemy mówić o szczycie państw BRICS BRICS, czyli Brazylia Rosja Indie Chiny i Południowa Afryka jak to się po angielsku czyta to właśnie wychodzi nam nazwa BRICS może zaczniemy od takiego krótkiego wyjaśnienia historycznego, skąd ta grupa się wzięła ani się mówiło dużo dłużej niż rzeczywiście sama grupa zaczęła funkcjonować o biznesie

Pierwsze spotkanie w taki nieformalny szczyt państw BRICS to jest 2006 rok zdaje się na szczycie ONZ zaś pierwsze wzmianki o krajach rozwijających się jako tych w tej grupie, która być może przejmie ekonomiczną władzę jeszcze można tak powiedzieć nad światem to jest początek lat dwutysięcznych, więc zastanówmy się na tym w ogóle co się zdarzyło moment, kiedy oba państwa Gri BIK zaczęliśmy mówić czy ta grupa jest w ogóle jeszcze dziś jednorodna w PRL nim droga się uśmiechnęła, gdy pan powiedział, że w sejmie polityczną władzę nad światem, bo tak zamiast 3 regionami zaczną się czy ekonomiczną czy polityczną na byśmy tutaj się też zastanawiali natomiast rzeczywiście znaczenie jest duże i rosnące w myśl tej 1 grupy dzisiaj jest już dziesiąty szczyt natomiast tak jak przed chwilą dla pana wspomniały jednak takie nieformalne już konstytuować jeszcze tej grupy na pewno obserwowaliśmy dużo wcześniej wynikało to po prostu z potrzeby tych krajów, które czuły tę rosnącą sobie siłę i potrzebę zbudowania

To są takie przeciwwagi dla tych krajów rozwiniętych, które zaczęły bardzo intensywnie dyktować warunki w gospodarce światowej polityce światowej stąd, że dla taka potrzeba nam przerodziła się w wezmę te 10 lat temu taką bardziej sformalizowaną grupę, która do dziś funkcjonuje różne były siły też odśrodkowe w Wiśle, które tę tezę tę grupę formowały dzisiaj ona na pewno wygląda dużo zupełnie inaczej niż 3 10 lat temu, ale dzisiaj właśnie widzimy to, że kraje należące do tej grupy próbują na nowo określić no ten porządek światowy tak naprawdę i tutaj, ale ich znaczenie jest o tyle doniosły, że zaczęliśmy już bardzo otwarcie porównywać to z G7, która jedno zbiera się ze swoją tam dynamiką również rozmawia o w bieżących problemach natomiast na tę grupę jedno do krajów w parze z globalnego południa tak umownie zwalczających się z 4 g jedno patrzymy z coraz większym zainteresowaniem, bo to sąd gospodarczy i rzeczywiście rosnącej, które zaczynają bardzo wiele znaczy się w tym porządku światowym, ale zastanawiam czy oboje żyją w modzie 7 to można powiedzieć, że odnotowuje pewnego rodzaju straty, bo w ogóle handel światowy różni się miewa.

Wolny handel jestem tematem, który się z domu no dyskusyjnym, zważywszy na choćby rolę prezydenta Trumpa, natomiast nie wiem czy Briggs odnotowuje sukcesy w i takim nie dzisiejszy dzisiejsze przesłanie bez tego spotkania to jest bardzo jasno świata dla wspierane jednak otwarty handel wspiera memu Ultimate realizuje Eli i na wielu forach takich jeszcze bardziej otwartych jak WTO jak ONZ jak 20 na kraje BRICS postanowiły mówić 1 głosem za, a więc ustaliły między sobą, że jednak łączy ich dużo i że warto jest zbudować takie wspólne forum oczywiście ona nie będzie dotyczyła wszystkich aspektów współpracy natomiast ustaliła sobie rzeczywiście są takie tematy przewodnie, które warto walczyć, które są ważne i z których rzeczywiście chcą wyznaczać ten porządek itd wydaje mi się, że nieco przeceniamy jednorodności celów pań, które wchodzą, w skład którego w skład BRICS może rzeczywiście aktualna inicjatywa to co znalazło się w deklaracji pewien sposób podkreśla zbieżność celów, ale można się zastanowić nad tym czy jest to zbieżność celów strategicznych czy jest to chwilowa ulga

Chwilowa współpraca w obliczu zagrożenia pamiętajmy o tym, że w tym jest pomiędzy poszczególnymi państwami BRIC są nie ma większej wymiany gospodarczej 1 płaszczem, który spaja tą drugą stronę gospodarczej to są Chiny Chiny, które są ustawione w postać takiego centralnego Chaba gospodarczego, który ma kontakty ma ożywione kontakty gospodarcze wskaźnik w pozostałych pań natomiast nie ma tych kontaktów pomiędzy tymi państwa i drugą kwestią jest to, że państwo wchodzące w skład BRICS są odmienne jeśli chodzi o ustrój polityczny i również różnią się jeśli chodzi o cele, które oni chcą osiągać w swoich regionach mamy do czynienia z wciąż silną rywalizacją indyjską chińską zdążą z dużym poziomem nieufności pomiędzy Indiami Chinami nawet ich nawet pomimo ostatniej próby resetu w końcu kwietnia o tym, mamy również do czynienia z skomplikowaną sytuacją w trójkącie Indie Chiny Indie Chiny Rosja także mnie w tym momencie jest bardziej po to, wspólna rezolucja, którą ale, którą państwo podjęła, które zostały z, która została zapisana w ogłoszonym się w komunikacie Fitch wynika w dużej mierze z inicjatywy siłą HR, które stanęły w obliczu, abyś skomplikowanej sytuacji międzynarodowej wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, a brak jednoznacznej postawy Unii Europejskiej, która jednak zdystansowała się od chińskiej propozycji pojęcia wspólnego frontu przeciwko Stanom Zjednoczonym postawie innych sytuacji związanych z konieczności poszukiwania sojuszników, ale powiedział pan, że w BRICS to jest właściwie grupa zdominowana przez Chiny to jest Chiny plus reszta nie powiedział, że jest silna, że to grupa, która w tej chwili, a ma wspólne cele natomiast po główne oraz, wokół której obraca się w tym momencie polityka jest związana z bieżącą sytuację, którą sformułował przez napięcia pomiędzy Chinami Stanami Zjednoczonymi, a oczywiście dla Indii

Stany Zjednoczone są również bardzo znaczącym partnerem jest w tej chwili największy rynek eksportowy dla Polski to w indyjskich HDI 1 na siłę jednak żyjemy spokojnie poczekam popatrzę jak zmieni się sytuacja w ciągu najbliższych kilku miesięcy bowiem Briggs w ciągu swojej 10 lat miało już różne wzloty upadki pamiętajmy o tym, że banki Blik za dobrze wiedziała, że w latach 2 i też Indie i inne wraz z Rosją są również członkami Szafrański organizujesz Małysza Pańskiej, a szampański Joasia stylizacji oraz współpracy, więc mamy do czynienia również innymi formami budżetu państwa współpracują dzielić możemy zaobserwować, że miasto bardzo intensywna współpraca

Ja bym tutaj dodał oczywiście zgadzam się z tym, że rola Chin jest w Niemczy wiodąca tak ale, ale bardzo ważna istotna w tej w tej grupie tej współpracy dodała jednak, że pojawił się podczas tego szczytu na takie tematy, które wcześniej, jakby nie funkcjonowały, więc widać, że po pierwsze, że kraje jednak przygotowały się bardzo porządnie do tego szczytu to znaczy, że próbują odnaleźć takie płaszczyzny, na których rzeczywiście na ta współpraca byłaby skuteczna niż można, by stwierdzić, że tutaj no warto prawda osiągamy prezydent pewien postęp jest to ważne dla naszych społeczeństw 1 z takich tematów, które pojawiło się właśnie podczas dziesiątego szczytu to jest chociażby na taka współpraca w kierunku na ring integracji społecznej takie tematy jak równouprawnienie kobiet równouprawnienie płci tego wcześniej nie było wydaje mi się, że to oczywiście nie ma jakiegoś kluczowego wymiaru i nie jest głównym przesłaniem tego szczytu, ale myślę, że w i jest to też pewien pewna wiadomość powinna pewne przesłanie do tak do społeczeństwa krajów BRICS jak do obserwatorów zewnętrznych, że proszę bardzo my tutaj identyfikujemy bardzo cenne odważnie różne tematy, które się pojawiają i staramy się zaadresować różnego rodzaju problemy również problemy społeczne i ten wymiar społeczny, który stał się ważny.

Stał się istotnym powstała grupa robocza na, która ma nad tym pracować i jedno jest to jest czymś się taką wartością dodaną Tramp myślę, że ma właśnie mu pokazać nam sens istnienia na takiej współpracy zdaniem tylko wyłącznie handlowej finansowej, której mówiliśmy do tej pory czy jest pani powiedzieć, że grupa BRICS wysyłam taki komunikat, że jest czymś więcej niż tylko o współpracę handlową, a dokładnie, gdy pojawiają się też takie pomysły zobaczymy jak to się rozwinie, ale ja bym tutaj stała na stanowisku, że to ta ma wielką szansę rozwoju jak współpraca naukowa ma powstać wspólne centrum badań nad zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie nowych szczepionek, ale i inne takie tematy współpracy naukowej, na której też wymagało pewnego przygotowania i wydaje mi się, że to też jest na takich dodatkowy obszar współpracy, który pojawia się tutaj i który jeżeli zacznie się rozwija się na to ma nam pokazać, że proszę bardzo formujemy coś więcej niż niż tylko współpraca handlowa, która ma przynieść jednostronne tak tak uważamy, że korzyści dla Chin o uniewinnienie nie chodzi o to, że długofalowo przyniesie jednostronne korzyści dla Chin chodzi o to, że w tej chwili Chinom najbardziej finanse wśród wszystkich pań najbardziej zależy na podjęciu tematu trwałe dotyczących tego jak ma wyglądać przyszły porządek handlowy na świecie natomiast tutaj 2 rzeczy już wprost czym innym chyba troszkę jest to, że pewne wspólne projekty, które najbardziej się rozmowy z bandą być może realizowane mają duże szanse realizacji Atlas, czyli jest pewna spójność tej grupy jako organizacji co do współpracy to widzieliśmy już bardzo dobrą współpracę z Indii Chin na ostatniej konferencji klimatycznej bo kiedy te 2 państwa rzuciły rękawicę Zachodowi, oczekując od niego bardzo wyraźnych deklaracji i wreszcie realnych kroków dotyczących finansowania dotyczących ze sobą do dotrzymania zobowiązań w kwestii najcieńsze emisji gazów cieplarnianych ograniczania konsumpcji węgla natomiast im tekstem czym innym troszkę jest to czy ta grupa rzeczywiście ma potencjał do tego ażeby być pewnym spójnym organizmem, który będzie za sobą, a współdziałał w o wiele szerszym kontekście niż przy pewnych poszczególnych umowach poszczególnych projektach aut, czyli win, w jakich może to powiedz jak Antonowicz zaczęli, jakiego rodzaju to mogą być kierunki

Jeśli chodzi o jeśli chodzi o szerszy kontekst na pewno BRICS będą stany są współdziałać w celu w celu zdobycia trzeciego wpływ ma też, że oprócz bomba organizacji międzynarodowej na zwiększenie udziału na państwo rynku państw wschodzących takich organizacji zdrowia i zarobił fundusz walutowy bank światowy różni się ogródek, że w tej okropnej rezolucji, która została podjęta jest bardzo dużo mowy o swojej organizacji narodów Zjednoczonych jako tej organizacji, która jest osią porządku Międzynarodowego pewien sposób i rolą jest również wzmianka o tym, że powinna zostać dokonana, mimo że reforma rady bezpieczeństwa od wielu lat mówisz o tym, że będą roszady bezpieczeństwo jest niska, że mój sposób podejmowania decyzji jest zły, a i to jest być może Polak rzeczywiście państwo BRICS będą mogły ze sobą spółek banały są współpracować natomiast niekoniecznie doprowadzić do stworzenia nowego jakiegoś systemu bezpieczeństwa dorobek otrzymała pewne mam pewne cele i rzeczywiście mogą być osiągnięte przy współpracy

Natomiast nie jest to organizacja, która może wspólnie stworzyć nowy ład światowy było powiedziane porządku na początku 3 morza doprowadzi do całkowitej zmiany układu sił, bo wzrasta 1 9 za chwilę wrócimy do rozmowy, ale on włączenie ich różni od Anglii ich łączenie ich różni od dziur w 14 2 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studzi dr Joanna Kozłowska Bolek z uniwersytetów władze Warszawskiego, a przez Skype Łukasz Szarek immunitet Ryńsk rynku chińskiego i tutaj wiem, że pani chciała odpowiedzieć panu Łukaszowi to znaczy chciałam odnieść się do do tego stwierdzenia, że trochę Briggs stoi czy wie może bardzo jednak stoi w obliczu takiego na amerykańskiego chińskiego qui pro quo, gdy rzeczywiście Annę to dużo się stało ostatnio stale i trochę się te relacje nam popsuć i tak do końca nie jesteśmy w stanie dzisiaj stwierdzić, w którą stronę się rozwiną

Natomiast ja bym jednak tutaj trochę bardziej doceniła, ale tę spójność grupy oczywiście nie będę twierdzić że, że jest bardzo dużo mają wspólnego są bardzo różne kraje, które realizują to bardzo skutecznie robią swoje własne priorytety i to na pewno jest celem regulacji tym kraju w wchodzących w skład BRICS tu natomiast jednak widać je moim zdaniem dość wyraźnie jednak TM na wspólne marzenie nie wspólna strategia, ale pewne wspólne cele, które zostały określone i tutaj ten utrzymanie tego Edmund latte realizmu i takiego od otwartego 1 porządku no bardzo wyraźnie było artykułowane wydaje mi się, że też coraz wyraźniej Anna słychać na tych spotkaniach Briggs mówi się o wyznaczeniu czy zaproponowanie mu pewnego pewnej strategii zaangażowania do pozostałych krajów rozwijających się gra, więc tutaj na pewno RPA jest o tyle duże pierwsze odbyło się w ogóle to spotkanie w RPA natomiast traktowane jest idealnym Południowa Afryka no jako pewna brama tak do całego kontynentu i kraje, które chyba nie do końca świadomie są traktowane przez Europę czynna przez stany Zjednoczone jako taki jeszcze dość słabo uczestniczący w gospodarce światowej, a one zostały docenione wydaje mi się dość wyraźnie właśnie przez kraje BRICS drugim takim regionem to jest przecież Ameryka łacińska i Brazylia Brazylia, która tutaj figuruje ono w tym zestawieniu bardzo odważnie z tą literą, by na początku prawda więc, formułując niejako na tę grupę natomiast ona też nie jest traktowana wyłącznie per se, ale również jako i gminom reprezentant Ameryki Południowej, gdzie ten potencjał gospodarczy też jest dosyć duży to są też gospodarki, które na połowę pewnych trudnościach na znak wracają na ścieżkę wzrostu awans możemy oczekiwać, że będą znaczyły coraz więcej z drugiej strony to oczywiście, że jest to istotna trudność dla Chin i dla innych partnerów to co się dzieje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi

Ten protekcjonizm natomiast wydaje mi się, że on jest rejestrowany jest właśnie jako czy szansa czy przy mnie przed nami wyzwanie dla tych krajów, które jedno do tej pory mniej uczestniczyły w tym ich wzajemne relacje z Chinami Indiami z innymi partnerami z Azji i jedno, jeżeli spojrzymy sobie, że Chiny do tej pory eksportowały do Stanów zjednoczonych około 4 6 0 miliardów dolarów natomiast importowała około 115 miliardów dolarów rocznie no to dzisiaj jest to olbrzymi kawałek tortu do zagospodarowania i teraz, jeżeli spojrzymy właśnie na RPA czy inne kraje afrykańskie dna Brazylii czy inne kraje UE, a z Ameryki Południowej no to one patrzą na to właśnie, jaką ma szansę Łukasz Skorek osiągi, bo wydaje się, że wydaje się, że mamy tak przynajmniej 3 płaszczyzny, które są bardzo interesujące pierwsza to stopniowe namówił panią protekcjonizm amerykański umieszczone są lokaty chcieliśmy chińskim jest to ich pełno pomieszanie pojęć troszkę to przypomina inne takie powiedzonko, kiedy złodziej mówiła złodziej w Szanghaju Chiny są 1 z najbardziej zamkniętych rynków obecnie i tak naprawdę dopiero konflikt ze Stanami Zjednoczonymi spowodował aż, tyle że Chińczycy Pa rozpoczęli sobie usta w stosunku do grona bynajmniej nie dostaną w tym członkom Unii Europejskiej, próbując ją zaprosić do współpracy z 1 z ostatnim przykładem było, by były spotkania w Niemczech była, a był na wielomiliardowe kontrakty globalne takie przykłady pierwsza pierwsza fabryka chemiczna baz paktu o stanie w Chinach mogą liczyli inwestycji łącznie kapitałem zagranicznym pierwsze 5 pierwsze takie chamstwo, a więc dziś, choć protekcjonizm to wydaje mi się, że niezbyt niezbyt dobrze wyważone tutaj pewne rzeczy i wskazujemy na stany Zjednoczone jak ona protekcja niż po Chiny i pozostałe państwa BRIC jako obrońcę mówiła realizmu przypomnijmy, że Indie również chętnie nakładały cła antydumpingowe na chińskie towary druga kwestia to jest ich co pani wspomniała o przekierowaniu, jakby ich eksportu chińskiego do Afryki należą do eksportu chiński nie ma przy tym, że Obama jest obecny i wiele państw afrykańskich biznesmenów z państw afrykańskich skarży się właśnie na to, że tanie chińskie władze zabijają krajowy rynek, więc niż jeszcze więcej zostanie przekierowane tych towarów lub zwiększy największym problemem jest pełna Afrykańczyków natomiast czy z inną SMS-a pod lupę wspólnoty i barami, że Południowa Ameryka ma być bramą dla państw BRIC do Afryki Chin już takich bramek chyba nie potrzebują, bo taką bramkę van Golik oglądały w Nigerii doskonale rozwijają się stosunki szli z Etiopią Ugandą zwrócili uwagę na to jacy przywódcy zostali zaproszeni afrykańscy przywódcy przyjechali na szczyt BRICS jest dobrze pamiętam przyjechał jakiś bank lepszy szeroka gama prezydent Rwandy został również zaproszony właśnie prezydent Angoli Ghanie został, który został przeproszony przyp aut co u bram i chyba jeszcze Senegalu, a więc mamy do czynienia już jest on, które mają bliską współpracę z Chinami i Union czy pojazd taki otwieranie kolejnych bramek wydaje się, że nie pokona stosunki pozostałych państw BRICS z Afryką HS są dosyć ograniczone Indie próbują prowadzić swoją własną politykę

Także tamten szczyt bywa już z tego punktu widzenia nie jest wymierzona sposób odnieść na sposób polepszą ich w białym to jeszcze dodała, że oczywiście pozostałe kraje też są protekcjonistyczne czy Brazylia to jest tez gospodarka w wielu wymiarach również zamknięta co jednak nie zmienia się z faktu, że może nastąpić pogłębienie tych relacji handlowych oczywiście jeśli po wszystkich stronach będzie do tego Wola wydaje się, że przesłaniem szczytu i tym komunikatem, który miał do nas dotrzeć jest właśnie to, że te kraje zamierzają ze sobą pogłębić wymianę handlową również inne relacje, o których tutaj trochę wspominaliśmy, a więc więcej poza współpracą handlową finansową, a natomiast ja się z panem zgodzę z całą pewnością, że trudno jest na dzisiaj stwierdzić jednak ile to będzie skuteczne rozwiązanie, bo takich deklaracji to trochę już w różnych latach słyszeliśmy różne nie to się układało natomiast też na bieżąco sytuację, która jest dość dynamiczna zmienia się na różnych takich nieprzewidzianych wcześniej, ale kierunkach bardzo wpływa na to jak się te relacje układają natomiast te 10 lat nasz dziesiąty szczyt, który właśnie się kończy no to jest jakimś takim momentem, gdy nasuwają się pewne podsumowania, ale też próba projekcji na przyszły właśnie, ale to test czeka nas teraz pani powiedziała do tego na moment wrócił do tego wątku zresztą, który pomógł też to poruszona na antenie przed informacjami mianowicie tych celów politycznych, które od początku właściwie ta grupa sobie stawiała znaczy reforma ONZ, która sama funkcjonowania rady bezpieczeństwa

To było właściwie hasło samego początku i w zasadzie trudno nie wiem czy czy też możemy się mylę, ale trudno wykazać, że większe osiągnięcia na tej drodze halo niech się z Turowem wygrać to pytanie do podpisania do mnie nie nie ma większego osiągnięty rok, dlatego że reforma systemu Międzynarodowego reforma ma każdy start wyznaczono wymaga współpracy z państwami zachodnimi ach, i 1 rzecznik spółki patrzą też zwrócić uwagę to jest to, że z tak naprawdę stanowisko wielkiego nieobecnego dzisiaj w naszych rozmowach się rozmowy z Unia Europejska, dlatego że stanowisko i Unii Europejskiej poszczególnych członków Unii Europejskiej może być kluczowe dlatego jak i kompozycje osiągnie nowa inicjatywa Briggs 3 państwa BRICS będą w stanie porozumieć z Unią Europejską zapominamy o tym, że kilka dziur dosłownie przed momentem mieliśmy spotkanie junkersa z lampami, które sprawiło, że na jakiś czas odroczona została zostało ustalone parki handlowe kontakty handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Unią Europejską i podobnie będzie w innych organizacjach międzynarodowych osłoniętej o współpracy

Jeśli chodzi o o konferencji klimatycznej, gdzie mamy do czynienia również z o osiągi konfliktu przebiegającą pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi państwami wschodzącymi, więc wydaje się, że sukces Briggs pewien sposób może zależy od tego jak jest mam zgłoszenia Unia Europejska i gdzie będą przełożone punkt ciężkości, a w rozmowach między tymi obydwoma grupa wydaje mi się też, że trudno Unia Europejska obserwuje zdążymy z zainteresowaniem to co się dzieje pomiędzy krajami BRICS i ich w niczym na ile świadomie zamierza wkroczyć właśnie w żonatym polo, którym pan pan wspominał natomiast wydaje się, że nie jest świadoma swojej roli to znaczy nie wiem czy to jest rola wiodąca w ZS w planach na takim forum natomiast rzeczywiście, gdy już po 10 latach ćwiczy na więcej funkcjonowania Briggs widać, że jednak norm pomimo tych sił odśrodkowych, a ta współpraca jest i że ten wymiar no i polityczne tutaj zaczyna być dość ważnej rzeczy się dyskutowanej pogłębiany na na kolejnych spotkaniach Unia Europejska na pewno nas takie swoje stanowisko w Damnicy, że nam na przyszły rok przygotuje natomiast w tym bardzo dynamicznym świecie dzisiaj też jest trudno stwierdzić, że jak głęboka ta współpraca polityczna może być

Dziękuję bardzo.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA