REKLAMA

Nowa ordynacja do eurowyborów niezgodna z prawem europejskim? "Formalnie zgodna. W praktyce nie."

Analizy
Data emisji:
2018-07-30 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Od razu łączymy się z naszym kolejnym gościem, prof. Robert Grzeszczak, katedra prawa Europejskiego wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest z nami na łączach, dzień dobry, dobry wieczór. Rozwiń »
Dobry wieczór pani redaktor, dzień dobry państwu, służymy się myślą oni doskonale znakomicie ordynacja znowelizowana rzecz jasna do parlamentu Europejskiego czekana podpis pana prezydenta i oni teraz mówić będziemy w kontekście prawa Europejskiego prawa traktatów Unii Europejskiej lub inny Unia Europejska wymaga pani profesorze w wyborach do parlamentu Europejskiego przestrzegania zasady proporcjonalności, czyli maksymalnie 5 % owy próg wyborczy i chodzi nie tylko ten próg ustawowy, ale także Otton efektywnym, a tymczasem wg słynnej już opinię biura legislacyjnego Senatu, o której to 5 marszałek Stanisław Karczewski mówił, że opinia jest opinią nie zgadza się z jego poglądami efektywny próg wyborczy to 1 6 i pół procent średnia, bo dla niektórych okręgów przekroczy ten próg efektywny 20 % jak czytamy Polska będzie jedynym krajem w unii Europejskiej, który w, którym efektywny próg wyborczy przekracza i to ponad trzykrotnie unijne maksimum i dalej, ponieważ przepis prawa Europejskiego zakazuje ustanawiania na poziomie krajowym progu wyższego niż 5 % opiniowana

Nowelizacja może być uznana za niezgodną z prawem europejskim czy faktycznie może panie profesorze i kto tu uznaje, kto o tym, decyduje, więc właśnie tutaj mamy do czynienia z sytuacją w handlu w szarościach dobrze to dochód przed przymierzamy się w szarościach to znaczy nie ma tutaj jest z 0 i rynkowej sytuacji nie myślę, że mogę powiedzieć

Jest sprzeczność w związku z tym mamy teraz taką procedurę, że komisja zaskarży taką ustawę, jaką jest jako łamiącą prawo unijna i mam postępowanie jest duży znak zapytania mianowicie problem jest taki, że po wyborczym należy właściwie do gestii państ w członkowskich i tylko bardzo psują ogólne zasady są wspólne dla wszystkich po 20 póki co 8 państw Unii Europejskiej prawo wyborcze do parlamentu Europejskiego jest uregulowany w różnych aktach i tylko szczątkowo jak tylko możemy to poskładać całość od sprawy dotyczące parlamentu Europejskiego od tego, jaką funkcjonuje jak i na jakich zasadach winien być oparty był bardzo tego parlamentu znalazły się w traktacie ach, no powiedzmy o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to sam zgoda w tym tak naprawdę 3 artykuły

Dzieje się w ogóle odnoszą one w swojej treści przepisy tych artykułów do wyboru szczegóły zostały uregulowane w akcie dotyczącego dotyczący ulgi dla Acta dotyczące wyborów przedstawicieli do parlamentu Europejskiego o 7 3 tego roku tak i teraz ten akt został zmieniony plan już 20 0 2 roku zasadniczo decyzją rady już widzimy, że mamy taki system gości w rejony u zmieniany różnymi aktami co więcej w lipcu 20 1 8 roku AM rada przyjęła decyzję, a więc bardzo świeżo rzecz, bo 6 lipca do czynienia jeszcze nawet miesiąc temu nie przyjęła kolejną zmianę tego aktu, a o, którym mówię, czyli o coś on był o wyborach do parlamentu Europejskiego i dostał decyzję najnowszą chyba wychodzi to czy raczej została przyjęta z tego względu, że i państwa członkowskie, zwłaszcza instytucji i Przybylskim parlament Europejski są świadome tego, że to co jest na ustalony na poziomie prawa unijnego jest zbyt ogólnikowe i pozwala państwom członkowskim na ME różną interpretację i na nadużycia boks no panie profesorze, że kiedy ten akt Ts 19 7 6 roku wchodzi w życie to on ustanawiał 4 zasady rzeczywiście to był duży poziom ogólności, bo to była tajność głosowania powszechność bezpośredniość i to co nas interesuje, czyli proporcjonalność wyborów

Taki duży zasady, ale zasady mają do siebie, że są na wymagają wypełnienia przez przepisy prawa materialnego niż tym wypadku one mogą mieć dość różnie stosowane i są różnie stosowane i poczytać, bo jak wyglądają wybory do parlamentu Europejskiego to ich poza obowiązkiem jest taki, że one są bardziej krajowej niż unijna to tylko pewne wspólne rzeczy są 3 wspólne zasady, o których pani redaktor powiedział są uregulowane są kwestie dotyczące on takich jak żyć jak czynnej bierne prawo wyborcze czyli kto ma prawo do bycia wybieranym i do wybierania monet i zasadach obywatele przemieszczający się mają zagwarantowane minimum, a Rokity po rzetelnym minimalne prawa do tego, żeby być czynnym lub biernym wyborcom do parlamentu Europejskiego i niepołączalności mandatu

Natomiast cały pakiet 4 pozostałych aspektów wizji mnóstwo regulują ustawy krajowa one powinny być zgodne z tymi zasadami, o których pani redaktor powiedziała i teraz pytanie czy mam ustalenie progu, bo on jest zmianą ustawy kodeks wyborczy, którym ta zmiana, która przeszła już przez Senat ona wprowadza właściwie kilka grup z MEN zmiany kodeksu wyborczego i czwarta grupa jest, że to są 4 właściwie grubych dotyczy właśnie zmian parlamentu Europejskiego i ewidentnie ona dąży do tego że, gdy się bać się z zdecydowaną przewagę dużym partiom, które właśnie zameldują konstytucji to element struktury polon partyjną w ten sposób, że do parlamentu Europejskiego będą miały szansę przy tak wysokim efektywniej progu wyborczym, jaki jest zaprojektowany teraz gości tylko 2 partie albo Ian czy PiS i po ewentualnie jutro w bardzo duża koalicja i nam o do poszczególnych partii, które będą startowały z list do wspólnej liście i teraz pytanie takie czy, ponieważ zmiana formalnie dalej mówią o 5 % EU albo takich ról zapisany w ustawie rzecz jasna ich też zgodnie z epoki za sprawą Europejski europejskim

Nie rozróżniam aż tak tym tych ogólnych sformułowaniach decyzję, że coś takiego progu, jakim była jej jak mówi oddech między nimi to biuro legislacyjne Senatu, czyli efekt tych RM, bo mamy do czynienia z Sydney z takim ustawowym progiem, a nie może być wyższy niż 5 % i część państw w ogóle go nie ma część państ w ma 4 nielicznym tylko Polska ma 5 dusz mieścimy się prawie europejskim natomiast prawa Europejskiego i efektywnym, ale mówi o tym, że procedury krajowe mają być zgodne z zasadą proporcjonalności, czyli widzimy tę znaną już ostro to jest nowość jest bardzo ważna zasada jest uważana za cel systemu wyborczego jedno z najważniejszych kryteriów oceny jest to wymóg UE taki czas, żebyśmy w dobrej wierze ale, żeby państwo, a to także dobrej wierze, gdybyśmy interpretowali różne rzeczy robi się nimi taki problem, jaki mamy ciel czy chociażby z sądownictwem 3 oraz syn jest franczyza część spraw przer w i prosi o tym, aspekcie niż stres, bo zasadą praworządności o dobrym dobrej wierze interpretacja daje dosyć konkretne wyniki, a mianowicie zarówno idem docentowi ustawowy próg era jak i efektywny nie mogą przekraczać 5 % to oznaczałoby, że w Polsce możemy, bo system wyborczy do parlamentu Europejskiego w intencji mamy w Polsce nie jest idealny wręcz daleki od idea

Za chwilkę opowiem, bo rzeczywiście tak jest także PiS zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo ta ustawa z 20 0 4 roku też było wobec niej bardzo wiele zarzutów, a tak to oczywiście teraz znużony taką sytuację, że kiedy łapie się ani pewne braki to są ewidentne my i potknięcia słabości systemu, ale tak naprawdę przysłaniając formalnie celem jest poprawa on u nas systemu wyborczego, a efektem, a on na to sąd i partykularne interesy poszczególnych partii i to te problemy

Ale wracając do tego progu wyborczego 5 % to jest ustawa o innym jak my go realizujemy i efektywnej teraz ten efektywny niż zapisane prawie europejskim dlatego biuro legislacyjne Sejmu senacki słuszny zauważał, że może to być sprzeczne z prawem europejskim tygodniu teraz zależy jak zinterpretuje to prawo europejskie się ono powinno być interpretowane o wspólne zasady państ w członkowskich o mocy napisany prawie europejskim no IPO otwarte, do których no no, czyli dokładnie jak ja należę, ale moje pytanie takie panie profesorze czy ta ordynacja wypełnia zasadę proporcjonalności wyborów, czyli zgodna z zasadą i nie wypełnia, ale znowuż jest to bardzo nie wypełnia materialnie formalnie tak, ponieważ formalnie mówi o 5 % a, że to jest nią regulamin próg wyborczy nam natomiast gdy popatrzeć jak i wiadomo, że w praktyce tak to widziała nie wystarczy zdobyć 5 % głosów, żeby liczyć się w podziale mandatów oczywiście, jeżeli nie zdobędzie przynajmniej tam 5 16 minut jest to raczej Rafiego przed takim konstytucji prawa wyborczego nie ma szans na mandat, czyli olbrzymia ilość głosów i poglądów społeczeństwa czy pani nie będzie w ogóle reprezentowana w parlamencie europejskim

To przytoczę panu cytat z debaty senackiej senator Krzysztof mróz z prawa sprawiedliwości mówił tak obóz władzy uszanuje traktaty europejskie, ale niepokoi go, że opozycja zastanawia się, gdzie zaskarżyć poza tym w wynikach wyborów nie decyduje ordynacja tylko poparcie wyborców pytanie czy to jest c możliwe, żeby opozycja gdzieś na skarżyła na szkodę Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Ustawa z liści nie ma też nadużycia to jest czas wypowiedź polityka w ramach euro taki cel, aby zamydlić i jak wprowadzić ferment ani wytłumaczyć, a opozycja ta sama idea i każdy obywatel może poinformować komisję Europejską mu nadużycia o łamaniu prawa, a my natomiast nie skutkuje żadnym formalnym prawem do tego, żeby wnieść skargę do trybu możliwości, a w niczym innym niż w Możejkach przejrzystym świetle tych warunkach państwa prawa demokratycznego państwa prawa w Lesznie można obawiać się tego, że opozycja będzie mógł oskarżyć nic nie skarżą się, że jeżeli robimy coś w dobrej wierze i zgodnie z prawem nie obawiam się z cnota krytyki nie boję, ale nijak można się domyślać, że nie robimy

Wejdzie obawiam się tych ścieżek unijnych, chociaż widzimy, że one nie są aż tak efektywna jak by się można było spodziewać na ich efekcie nalej w każdym razie to jest tylko by pobyć razem dla nowo nie ma żadnej możliwości pozycja do euro, gdyż formalnych skarg na najem na Polskę należy no to co powiedział coś co łączy co powiedział senator to jeszcze teraz zapytam o tę ustawę, która była lektura została zmieniona, czyli inni o te inne zarzuty, które pojawiały się od 20 0 4 roku 1 3 okręgów o podziale mandatów decydował wynik w skali krajowej do momentu uchwalenia tej nowelizacji były liczne zarzuty nie przepisanie mandatów na stałe do okręgów terytorialnych nieprawidłowe wytyczenie granic tych okręgów i n p. ryzyko nieuzyskania mandatu przez mniejsze okręgi najważniejszym zarzutem było jednak to, że nie propos nieproporcjonalny podział mandatów między okręgami powoduje, iż siła głosu pojedynczego wyborcy nie jest wszędzie taka sama czy złamanie zasady równości materialnej głosu i nie podnoszono, że to jest niezwykle istotne, ponieważ czasem działo się tak ze względu na to, że najpierw z liczono, jaki wynik krajowy otrzymał dany komitet, a potem obliczano ile należą się mandatów i potrząsnął widziałem, kto otrzyma najwięcej głosów, że czasem po prostu, jakiej się mandaty wędrował do innego okręgu a w jakim się w okręgu tego mandatu po prostu kandydatce nie zdobywał i że nie było takiej reprezentacji terytorialnej, czyli fikcja reprezentacji terytorialnej w eurowyborach mówili specjaliści ne

No i teraz to rozwiązanie, które prawo sprawiedliwość zaproponowało usuwa te wady systemu dotychczasowego otworzy taki jasny czytelny model reprezentacji terytorialnej, ale znowu eliminuje zasadę proporcjonalności wyborów, która z tych zasad co zasada równości materialnej głosujcie za Soda proporcjonalności wyborów jest ważniejsza czy dałoby się one inne pogodzić obie rzeczy w 1 ordynacji z pogodzeniem proporcjonalności z trudnością głosy stronie pogodzenia efektywności demokracji to znaczy wtedy, kiedy szukamy efektywności, czyli aż tegoż polityka nasza gospodarka obronność działa od oceny niż znak, że jest to legitymizowanie demokratycznych nie działa źle zastanawiam się, dlaczego i czy dana nam o to, aby jest demokratycznym jest to dość włączali właściwie samej proporcji należy również głosu idealnie wyważyć nie da

Stąd są różne metody ich obliczania głosów on wszystkie niosą z góry pewne zalety i pewne wady i tras propozycja PiS-u RAŚ wprowadzi formalnie do usunięcia 1 wady 1 ułomności, ale wprowadza kolejną nową najwięcej takie działanie redaktor zamienił stryjek siekierkę na kijek tylko, że ta nowa rada UE jest bardzo korzystna dla dużych partii, czyli de facto dla PiS -u i dla naj tak długo długo jestem jakaś 1 partia opozycyjna Duszan to dla tej drugiej czy partii razem, bo tylko 3 posłowie ich mają realne szanse na wejście do parlamentu Europejskiego szpitale znów

Musimy postawić kropkę panie profesorze, chyba że źródłem danych MF włączenia nie ma czego mógłby stworzyć krótko mówiąc do 3 do 5 okręgów w Polsce Annie i więcej i tak byłoby w miarę wyrównanie tej proporcjonalności równości prof. Robert Grzeszczak katedra prawa Europejskiego wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościom bardzo dziękuję panie profesorze, program przygotowali Mieto Strzelecki Maciej Jarząb, zrealizował Adam Szuraj.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA