REKLAMA

Jak będzie wyglądała teraz "nowa" Kuba, po zmianie konstytucji?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-07-31 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:53 min.
Udostępnij:

Uznanie własności prywatnej, małżeństwo jako związek dwóch dorosłych osób, potwierdzenie systemu jednopartyjnego i socjalistycznego charakteru państwa i brak odniesień do komunizmu... Jak, zgodnie z nową konstytucją, będzie wyglądała Kuba?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Popołudniowy program Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk kłania się państwu, jest punktualny godzina 14 7, z kolejnymi gośćmi. Rozwiń »
Dr hab. Katarzyna Demiańczuk dzień dobry dzień dobry państwu dziś problem ośrodek studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego mówi będziemy o tym co dzieje się na Kubie

Otóż, że mi go Niger przepraszam już tego błędu w 200 jest Canal nie powołuje nowy rząd, zatrzymując w nim większość ministrów poprzedniego, ale to nie tonie to nie tylko ta zmiana, która dziś będziemy dyskutować także debata nad konstytucją, która utrzymywała się od 7 10 06 . roku atomowa gwarantuje to wydawałoby się z perspektywy mnóstwo pra w w tym n p. co otwartość na małżeństwa homoseksualne to idzie odwilż już taka władze w in w te zmiany, które obecnie się dokonują przede wszystkim zmiana legislacyjna, czyli zmiana ustawy zasadniczej wpisuje się w ogóle transformacje społeczną gospodarczą i polityczną, którą Kuba przeżywa od 20 0 6 roku, czyli od momentu objęcia rządów przez Raula Castro jeśli nie myślimy o tym, że dzisiaj władzę sprawuje Miguel Diaz-Canel

Na to trzeba jednak wziąć na to poprawkę jednak stwierdzić, że nadal osobą, która w podejmuję decyzje na Kubie jest Raul Castro jest on jednak pierwszym sekretarzem partii, a to partia komunistyczna Kuby jest organem, który wyznacza kierunek rozwoju Cube, a i tak także w wydaje mi się, że zmiana konstytucji jest nieuchronna to znaczy można nawet myśleć o tym, że zmiany gospodarcze i ustawy, które wychodziły ze spod pióra rządu w ostatnich latach na Kubie mogą być uznane za niekonstytucyjne jeśli wziąć pod uwagę to żony jest pewien rozłam w partii komunistycznej na tych twardogłowych i osoby, które chcą, aby Kuba się modernizowała i otwierała na świat no to mogą zarzucić, bo mogą użyć argumentów, chcąc zatrzymać te te zmiany wprowadzenie kolejnych ustaw modernizując gospodarkę Kuby społeczeństwo Kuby mogą użyć argumentu, że one są niekonstytucyjne to znaczy wszystko to co dotyczy sfery rynku i własności prywatnej bez, która nie jest wpisana w ustawę zasadniczą, a dzisiejsze propozycje, bo mamy do czynienia z na razie ze propozycją nowej ustawy zasadniczej w tych zapisach jest uznanie w rynku jako elementu rozwoju jako elementu gospodarki Cube i jest wymienione, a formy własności w tym własność prywatna, chociaż nadal jest podkreśla się znaczenie państwa jako właściciela Straki strategicznych tak sektorów gospodarki

Zaczniemy w tej opowieści o Kubie, bo poznajemy ją na najbliższe minuty od czego co wydarzyło się po tym, jak Miguel Diaz-Canel zastąpił Raula Castro czy była to znacząca zmiana już zwiastowała że, że będzie trochę lżej, a nie nabijanie w Żninie Rypinie nie myślę o tym w kategoriach czy będzie lżej tylko, że Raul Castro dotrzymuje słowa w przeciwieństwie do tego co robi jego brat mimo tego elektoratu i Raula prasa lokalna oczywiście także widać się ewidentnie tak to on pragmatyzmem i konsekwencje Raula Castro, który powiedział, że będzie 2 kadencje sprawował władzę przewodniczącego rady państwa my mówimy na niego prezydent tak, a właśnie to jest również ta zmiana, którą będzie wprowadza nowa konstytucja, czyli będzie całkowicie zmienia, bo propozycja nowej struktury i instytucjach państwa i rządu jest zagwarantowane w tej propozycji nowej stanowisko prezydenta wiceprezydenta i premiera a czego nie ma w obecnie tak, ale my mówimy Raul Castro jako były prezydent natomiast był to przewodniczący rady państwa i nie tylko rzeczywiście pokazuje nam, że ta Raul Castro mówił o tym, że będzie ustąpi nie będzie kandydował to, że nastąpiła zmiana konstytucji, że będzie zmiana prawa wyborczego

I rzeczywiście dzisiaj widać, że spełnia te swoje obietnice de, a jego celami to było w 20 08 roku, kiedy objął już formalnie władzę został wybrany na przewodniczącego rady państwa mówił, że należy pluralizm chować relacje polityczne w tym zgromadzeniem w tym zgromadzeniu Narodowym i w partii komunistycznej i otworzyć partię komunistyczną i te FR szczeble administracji Państwowej na zmianę pokoleniową i to dzisiaj te czynniki dzieje się to znaczy propozycja zapisu, żeby prezydent państwa UE jest stan będzie ustanowiona poprzeczka minimalna to jest w tym w tej chwili była w grę w w konstytucji z 19 4 0 roku w tle miał minimum 3 5 lat, ale Maximum przy pierwszej kadencji 60 to znaczy pokazuje, że osoby ze starej Gwardii nie będą mogły już kandydować za 5 lat na stanowisko prezydenta państwa

Nie przejdziemy jeszcze do kolejnych 3 punktów, które warto mówić przed panią zapytać czym podyktowana była ta zmiana świadomością, że nie sposób już utrzymać im też tego socjalizmu na Kubie w dotychczasowym rozumieniu przyjętym w rozumieniu czym ta podyktowana była koniunkturą wynikającą ze stosunków międzynarodowych ogłoszono nie otwiera na pewno z koniunkturą to znaczy mamy przewartościowanie przebiegu lądowania w relacji między nami stosunków międzynarodowych, a Zjednoczonymi na czele tak i wzrostem znaczenia Chin wzrostem znaczenia państ w gospodarek państ w południa i spoczął w domu relacji państ w południa wpisuje się ze swoimi wartościami Kuba, która była w tym w tych w tych relacjach gospodarczych państw południa są kraje, które nie były znaczącymi czy graczami człon były ważnymi członkami państ w pilnowali na adres Iza zabrakło mi w po polsku ruchu państ w niezaangażowanych tak to jest jakby 1 element w 2 Kuba, żeby utrzymać gospodarkę, aby móc się modernizować wyjść z tego permanentnego kryzysu gospodarczego i musi otworzyć się na świat musi przezwyciężyć trwający embargo ażeby to móc to zrobić musi się wewnętrznie zacząć zmieniać plan realizować i efekt jest już widoczny to znaczy wzrosły inwestycje zagraniczne TFI mamy większą mobilność turystów, a z turystyki turystyka jest jakby trzecią gałęzią, która dostarcza im, a w twardej waluty tak i Kubie ETS jak być drugi element trzeci element jest legitymizacja potrzeba legitymizacji rządów Raula Castro w ich potrzeby utrzymania i niedopuszczenia do bardzo drastycznej zmiany czy nawet rewolucję 

Możemy mówić nawet to krwawej co mogło wpłynąć na destabilizację regionu Karaibskiego i n p. interwencje z zewnątrz Stanów zjednoczonych i czwarty element to jest liderem umocnienia dotychczasowej władzy w sferze gospodarczej to znaczy też jest nieuniknione z pewnością, że osoby, które dzisiaj sprawują rządy przy prób realizacji na polityki wewnętrznej będą musiały odejść, ale nie odejdą całkowicie przesunął się w swoich gospodarstwach dzisiejsze zmiany w na Kubie mogą to im gwarantować to znaczy, gdzie dzisiaj jednak rodzina Castro rodzinne osób będących, jakby z FF daje elitach politycznych Cube majową i są, jakby ściśle związane ze spółkami skarbu państwa w działającymi na Kubie

Jej prezes ze spółkami joint venture tak albo związanymi z siłami zbrojnymi albo bezpośrednie już serem z firmami państwowymi, które działają za chwilę wrócimy do naszej rozmowy teraz informacje Radia TOK FM Kubie w ciąg dalszy pogięte nie rozmowa dr habilitowana Katarzyna Adamik ośrodek studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego z moim państwa gościem teraz informacje obiecanych wcześniej popołudniowy program Radia TOK FM 14 2 5 pani dr hab. Katarzyna de bicz ośrodek studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego jest zaś na zdrowiu dzień dobry rozmawiano o tym jak zmienia się Kuba przede wszystkim nowy rząd, a także projekt nowej konstytucji, którą jeszcze większych szczegółach omawiać będzie podczas tego wejścia natomiast pozwoli pani do węzła jest scenariusz na przekopanie mówiła o tym, że dotknie też zmiana konstytucji podyktowane jest swego rodzaju koniunkturą tak w stosunkach dyplomatycznych jak pewnie też gospodarczych tak jak pewnie też z zrazu bardzo poważnych i teraz taką podstawową gałęzią 1 z podstawowych gałęzi gospodarki kubańskiej turystyka Maciek tylko Kuba cierpi, jakby to jest tylko na mniej więcej dochód z turystyki jest taki sam jak dochód z eksportu surowców tym głównie niklu oraz eksportu usług usług medycznych jej edukacyjnych, które Kuba świadczy o krajowym regionu i poza regionem w m. in. wspomnianemu w czasie przerwy Katarowi w ich krajem arabskim tak, wysyłając lekarzy nauczycieli w inżynierów techników, ale teraz na końcu wojskowych

Spójrzmy na tę na tę turystykę kubańską z nim proszę mnie dobrze zrozumieć zmieniający zimą, bo już być może nie będzie taką atrakcją dla do przybyszów chociażby z Europy ona była swego rodzaju wabikiem, jaki jako taki relikt socjalizmu prawdopodobnie tak to taka samotna w sensie ścisłym też wyspa ta egzotyczna egzotyczna na pewno była zupełnie czym innym niż choćby Korea Południowa, gdzie na przykładzie albo idąc za przykładem amerykańskiego studenta, który nim, który tam został zatrzymany uwięzione nie można sobie pozwolić na to, żeby zobaczyć traktować w kategorii folkloru dna to skansen skansen komunistyczny na plus Che Guevara i Fidel Castro były bardzo dobrym elementem, który przyciągał turystów zagraną złością i stanowi ten element czy czynnika egzotyki tak plus nie wiem wierzenia afro kubańskie jej winien jakieś elementy związane z muzyką tak czy nie doskonale zrozumiała pani to, o czym bardzo chciałem zapytać, bo cywilizuje co się turystyka zostawia Kubańczyków w tej konkurencji już Dominiaka no cóż sprawdzimy kurortami, które być może przestaną być atrakcyjny taki, którego świadczą usługi takie kraje jak Dominikana Jamajka Bahamy, o których wspominaliśmy czy inne mniejsze wyspy świadczą usługi turystyczne w tym hotelarskie gastronomiczne na o wiele wyższym poziomie w dziś Kuba czy stąd też m. in. bierze się ten 

Rozdźwięk między zwolennikami nowej konstytucja i przeciwnik, ale myślę, że nie znaczy inaczej go zmienię jest nowe zapisy dadzą możliwość z pewnością w tym w zapisy w tym w tym jest w projekcie nowe, które podkreślają znaczenie n p. inwestycji zagranicznych wspierania rynku państwa wsparcia państwa dla inwestycji zagranicznych pokazują, że Kubie zależy na przyciąganiu m. in. inwestycji zagranicznych w sektorze turystycznym to jest 1 rzecz bardzo ważna, a od 2 i zmiany w tym co mówiliśmy, żeby zmienić zapisy definicji małżeństwa na Kubie będzie w nowej w nowej konstytucji z zniknie zapis, który jest obecny na Kresach Europy wobec obecnie znajdujecie, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety tak dzieje w nowym zapisie będzie to związek osób w 2 osób niezależnego pójdzie nie będzie nic więcej w 2 od dorosłych osób tak, a czyni z nich nic więcej nie będzie w EDF w definicji co daje możliwość interpretacji to jest już w ich było na ten temat dyskusja w czasie zgromadzenia Narodowego Narodowego, że i to Maryla Castro, którego córka Raula bardzo forsuje, żeby to w ten sposób otworzyć drzwi do związków osób tej samej płci i to będzie stanowiło być może również atrakcyjność o atrakcyjności nowej Kuby tak, czyli trochę cienia odejdzie także OTK związana z Anną z państwem komunistycznym czy Solska skansenem tak tzw . a Che Guevarą i Fidelem, a pokażę się, jakby Kuba się pokaże zysk tej nowej strony tak otwartej liberalnej jeśli chodzi o relacje społeczne w nas i to również będzie przyciągało turystów

Te propozycje nowej konstytucji, bo z pewnością nie nie umknęły uwadze państwo oszczędnych, ale też mocarst w takich jak stany Zjednoczone to, że też patrzą NATO w dwojaki sposób, choć partnerzy bądź też potencjalni partnerzy z z perspektywy tych przemian społecznych z 1 strony ale, ale też tych politycznych jak zostało odebrane czy aby wzięte zostało to za dobrą monetę to, że Kuba w jaki sposób wyrzeka się tej swojej komunistycznej przeszłości nie inne czy tak Kuba jest z zniknie zapis o komunizmie jako w systemie, do którego dąży Kuba i ten lokal jest wyrzeczenie się przyzna pan tak natomiast zostanie w UE i 1 to będzie ktoś z pierwszych artykułów zapis o tym, że w UE Cuban nie Miodowa nieodwracalne na Kubie system socjalistyczny pozostanie zapis o wiodącej roli partii komunistycznej Cube w i dodatkowe będzie zapis o tym, że Kuba jest nie tylko socjalistyczna ale to tak ładnie napisano w FIDE lista, czyli dziedzictwo Fidela uwzględnią zostanie ideologiczne dziedzictwo Fidela

To pokazuje, że się do końca nie wyrzeka tylko inaczej działa trochę pragmatycznie to znaczy pluralizmu i relacje wewnętrzne pokazuje Unię głównie chodzi min stany Zjednoczone Kuba żyje obok Stanów zjednoczonych cały czas w momencie, kiedy uzyskiwała niepodległość przeszła ze administracji spod administracji hiszpańskiej, którym pod administrację Ameryka w PRL Stanów zjednoczonych była związana z konstytucją, że konstytucja 19 0 1 roku nierozłącznie wiązała Cube ze Stanami Zjednoczonymi przerw przez poprawkę oplata, która gwarantowała pełne interwencjonizm kupię te stany Zjednoczone na Kubie baza Guantanamo jest elementem AZ tego co pozostało bobra po poprawce Plata, więc myślę, że Kuba nie tak bardzo nie zależy chyba Kubańczykom niż rządowi kubańskie mu na tym co myśli trans albo administracja Stanów zjednoczonych, a raczej torze pokazuje partnerom zmieniającej się dzisiaj trochę w Ameryce Łacińskiej, że jest otwieramy się zmieniamy się i warto utrzymywać albo podejmować nadal z nami dialog i pokazuje również zmieniającej się z Unii Europejskiej i postawił Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej szczególnie wobec Kuby Jacques, a my się zmieniamy, więc jesteśmy zainteresowani dialogiem i ściślejszą współpracą z PiS z Unią Europejską, by Bell Kuba jest we wszystkich organizmach integracyjnych latynoamerykańskich uwzględniona w nie chciała powrotu do organizacji państ w amerykańskich najpierw została, jakby wykluczony z tak z organizacji państ w amerykańskich natomiast zależy jej bardzo na relacjach z z państwami regionu Elena i więzienie nie utrzyma gospodarki bez relacji z resztą świata to jedno teraz, jeżeli w tym w tym kontekście również uwzględnia to nowa nowa ustawa inna propozycja nowej ustawy zasadniczej, gdzie podkreśla się rzekło będzie działała na rzecz integracji regionalnej latynoamerykańskie też bardzo ważne, czego w starej konstytucji nie było, czyli również ma wpłynąć na zmianę świadomości politycznej, bo opozycja kubańska odebrała te to te zmiany czy działa to za dobrą monetę czy też nie my to też widać rozłam to znaczy jak przegląda się opinia to mamy większość dysydentów znajdujące się poza Kubą jest po bardzo krytycznie odnosi się do propozycji nowej ustawy zasadniczej

Mówiąc że jest to i tak naprawdę wielka ściema mówi skoro kolokwialnie tak, że jest to on w targane nią dania, czyli wielka łączy grę granty raczej do Wielkanocy wielkie kłamstwo, na które będą rząd kubański będzie chciał nabrać głównie Unię Europejską i zauroczyć świat w tym natomiast opozycja na Kubie czy związana z kościołem katolickim czy z ruchami Castro kubański mini w UE z jej nazwy nowej konstytucji możliwość tak jak Jump pro realizacji życia politycznego głównie na najniższym szczeblu rad, dlaczego o tym, mówię spotka się po te po wyborach, które odbyły się w lokalnych pojawili się nowi liderzy, którzy weszli na listy wyborcze niezwiązani z partią komunistyczną, ale nikt nie będący związani żadnymi ruchami politycznymi anty antyrządowymi zaliczający się do tzw. nowych bogatych to jest nowa konstytucja wymusi zmianę CR ustaw związanych z administracją państwa z zlikwiduje rady prowincjonalna przewiduje się powoływanie gubernatorów prowincji którzy, którzy będą bezpośrednio połączeni w relacjach z premierem i przewiduje się zwiększenie samorządności to w Monice piach, czyli odpowiedniki naszych gmin i większą autonomię finansową ani ceprów Noto i w w takich układach jeśli pojawi się na najniższym szczeblu opowie w jaki sposób parlamenty czy każdy osoby związane z opozycją nawet uda się przemycić no to będzie ogromny krok naprzód tak to oni w jaki sposób dostaną możliwość, a my przedstawienia swoich swoich opinii szerszemu gronu to inny jest pod perspektywa z wewnątrz ruin oraz perspektywach i zagranicy.

Dziękuję pani bardzo, dziękuję za rozmowę, dr hab. Katarzyna Adamowicz ośrodek studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, była moim i państwa gościem.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA