REKLAMA

Alarmujący raport NIK w sprawie opieki dla seniorów

Światopodgląd
Data emisji:
2018-07-31 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Światopodgląd, Agnieszka Lichnerowicz, w studiu z dr Rafałem Bakalarczykiem, badaczem polityki społecznej, dzień dobry. Rozwiń »
Chciałabym, żebyśmy w opowiedzieli państwu opony jako specjalista skomentował czy rozwinął, a niektóre wątki z opublikowanego kilka dni temu raportu Najwyższej Izby Kontroli seniorzy bez opieki

Słuchacze mogą znać pana tak jak do tego, który jej brakiem opieki dla seniorów się zajmuje cenny fragment wypowiedzi szefa NIK -u Krzysztofa Kwiatkowskiego, który pod mój wujek główne wnioski z tego raportu teraz państwu zaprezentować jak pokazują nasze dane pomoc dla seniorów to wciąż kropla w morzu potrzeb w 20 16 roku opieką domową w skali kraju objęto tylko nieco ponad 1 % seniorów powyżej sześćdziesiątego roku życia tymczasem liczba osób potrzebujących opieki środowiskowej wynosi około 2  000 00 0 i systematycznie rośnie w wielu przypadkach usługi opiekuńcze zapewniane przez gminy są jedyną formą wsparcia, na jaką mogą liczyć seniorzy w miejscu zamieszkania, bo możliwości opieki ze strony bliskich ze względu chociażby emigracji zarobkowej zmalały niestety blisko 20 % gmin w Polsce nie zapewnia wsparcia w formie usług opiekuńczych, mimo iż jest to ich obowiązkowe zadanie własne w to był sza znikło Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski studio dr Rafał Baka Bakala Czech tylko 1 % seniorów powyżej sześćdziesiątego roku życia ma dostęp do opieki w miejscu zamieszkania, dlaczego to jest taki ważny, żeby ta opieka była oferowana seniorom w miejscu zamieszkania w myśl, że z kilku powodów na pierwszy powód w najważniejszych to jest taki społeczny związany z pewnymi też oczekiwaniami często samych seniorów także z także osób też lekturę z rynku jeszcze nie są seniorami, ale która mieszka ma swoją przyszłość to tylko takie robione badania pokazywały, że wiele osób jednak zęby zarówno w Polsce jak w innych krajach badania pokazują, że w wolą jednak w w dotychczasowym środowisku w warunkach domowych z Nerem, więc to jest też taka forma, która pozwala z no nam na szynie na największą taką konkluzję czy włączenie społeczne doznają zlew sąsiada, gdyby tak było właśnie na drugi jeszcze powodem, by takie uzupełniające to jest kwestia finansów ani ile jest taniej to jest na razie szacuje, że to jest sól 4 × tańsze jest zapewnienie tego wsparcia w formie usług domowych w porównaniu z opieką i jednostkowym kosztem opieki stacjonarnej z, a biorąc pod uwagę, że tych zasobów mamy dosyć mała, a potrzeby rosną to trzeba też racjonalnie z tymi środkami i zagospodarować szacuje się, że około jest w 2  000 00 0 osób w Polsce niezdolnych do samodzielnej egzystencji i część z nich to są Senio 8 Dacia notuje również są tak naprawdę szacunki ile tych osób, które wymagają właśnie takiego interesu mniejszego wsparcia jest czy test ma miliony czy trochę mniej czy więcej natomiast faktycznie ta ryzyko w Leeds, a czasami się mojej ocenie samodzielności czasami się, choć tego pojęcia ba dziś mówią wprost o potrzebie bardziej intensywnego wsparcia w każdym razie jest koryto to ryzyko to zapotrzebowanie jest rzeczywiście większe starszym wieku, zwłaszcza wśród tych najstarszych seniorów który, których szczególnie szybko przyrasta w rejestrze oraz prawdziwe narzędzie 8 0 latków, których się tych, którzy mogą już być sami bez bliskich a dlaczego pan wasz raport jest ważnym równą sumie od tego zacząć się, że zwrócił pan uwagę moją na ten rok Board on jest ważny z a jakby troszeczkę uzupełnia 3 3 domyka taki pewien cykl raportów wynika z ostatnich 2 lat na temat wsparcia seniorów deficytu w tym systemie wsparcia z bardzo łagodnych ze służby deficytu w we wsparciu mówiono, że 1 % seniorów powyżej sześćdziesiątego roku życia ma dostęp do opieki w miejscu zamieszkania w powiedzmy, że część z nich nie chce nie potrzebuje tak, by od razu albo w ogóle no ale tak na to jest zdecydowanie poniżej par 3 rzeszy nawet oczywiście no nie wszyscy potrzebują nawet w tych krajach jak Szwecja, w których w, której właściwie usługi opiekuńcze warunkach domowych są takim podstawowym filarem zaś od lat pięćdziesiątych, a zwłaszcza od lat dziewięćdziesiątych wtedy zaczęła się przyspieszać, bo tam też nie jest także to jest powszechne no bo nie wszyscy potrzebują, ale faktycznie trenowałem z kultem nocą, a także zwiększy to 1 % jest zdecydowanie za mało, ale chciałem też zwrócić uwagę na to, że te kwestie dostępności rynku i ile ile gmin przyznaje Iga nie przyznaje to jest oczywiście ważne natomiast raport też pokazuje, że problemy są także na to, żebyśmy wzięli jakościowej to znaczy gminy w przekładnię z kim przyjdzie dając takie usługi nie weryfikują na jej osoby, które świadczą sąd mają odpowiednie kompetencje w tym zakresie, a zaledwie kilka procent, bo 4 % osób, które wzięły udział w anonimowej ankiecie błędnie wyniku stwierdził, że opiekunowie towarzyszą im w spacerach rozmawiają z nami zera czy jest nacisk już na poziomie w świadczenia tych głosów raczej na takie wsparcie w takich czynnościach, abyśmy żelbetonowych związane jest realnie zrobieniem zakupów na rzecz spółki z żądaniem jest natomiast za ta cała sfera potrzeb takich psychospołecznych związanych właśnie osamotnienie ma z bardziej, że pamiętajmy, że usługi opiekuńcze w pierwszej kolejności są dla samotnych seniorów adresowany to tutaj rzeczywiście w niewielkim stopniu się to z też udaje zresztą też stosunkowo niewielki jest wymiar czasowy tych usług mówmy o ludziach, którzy w kadrze mieszkają na trzecim piętrze już zwolnieni są w stanie wyjść z mieszkania również to są takie małe i najtrudniejsze przykład taki to też bywa często ta te są trudności właśnie z przemieszczaniem się z poruszaniem często odgrywają też powodem strat, którego te osoby na świat nie nie dowiadują się pewnych możliwościach korzystania z bardziej lub ludzie zgłaszają tego wsparcia i nic nie szacuje na nas też z raportu wynika, że prawdopodobnie w wielu gminach w część osób część osób w ogóle nie wiadomo że, że te otrzymają, bo zwykle tam, gdzie zgłosił pożar orzekł, że n p. albo zgłoszenia na ten temat w LM, ale dla nas duża też wykluczenie cyfrowe seniorów fale albo gdzieś na tablicach tutaj zwracali uwagę, że w zasadzie tylko 1 z badanych ośrodkach nawet poprzez kościół informował o możliwościach chodzi o kreatywne podejście jest tutaj też oczywiście o tym, że już na samym początku wiele z tych ośrodków nawet nie wie w sumie ilu jest się z seniorów w okolicy no, jaka jest sytuacja ranny jest tutaj też zwrócono uwagę na to, że remont w dół to chciał przyspieszyć, żeby zapytać w zasadzie co dalej, czyja to jest wina to znaczy, czyja to jest wina będą bardziej w tym kontekście czy to jest odpowiedzialność samorządów czy jednak tak jak twierdzą samorządy to jest kolejna rzecz, którą zwróciła na nią władze centralne bez powiększania drzew czy ja myślę, że to ta jest trochę to rozłożona ta odpowiedzialność za to z bowiem fakt, że MF jest ten problem taki systemowy, że coraz więcej tych obowiązków w społeczności nie tylko jest tu 1 na na barkach samorządów natomiast zawsze, że odpowiednie finansowanie w tym niemniej w pewne kroki zrobiono wprawdzie ten okres kontroli jeszcze tego uderzenia obejmowała w ostatnim czasie w tym roku do ruszył program opieka 7 5 plus, który ma na celu dofinansowanie z budżetów centralnego w właśnie tych gmin, które w trybie konkursowym w no aplikują ma środki na zwiększenie właśnie wymiaru usług opiekuńczych MOPR budżet tego programu nie jest może jakieś wielkie to 60  000 000 na cały złoty na cały kraj jest co do samorządów poniżej 20  00 0, a na podwórze poszerzona to samorządy poniżej 40  00 0 mieszkańców w MON Real przejazd przychylam się te też do tej opinii Czytelników, że należałoby ten program jeszcze rozszerzać go także większych gminach wspomnień bywają problemy z zapewnieniem tych usług poza tym one drożeją też populizm żony są odpłatne od kilku do kilkunastu złotych tam za godzinę zależnie w ostatnim czasie bardzo zdrożały tak no tak jego koszt takiej usługi rośnie też to się wiąże z podnoszeniem płac także płacić zarówno wypłaty tych płacy minimalnej także minimalne stawki godzinowe, bo część tych opiekunowie z jezdni na umowę o pracę i to też przekłada się na jednostkowy koszt co też, jakby druga strona medalu jest taka, że część część osób część seniorów po prostu rezygnuje lub zmniejsza zmniejsza się wymiar godzin godzinowy tego wsparcia to te zależności też od tego jaki jest dochód seniora no to z Czech czy innej osoby potrzebującej, która korzysta z takich głosów na tak, toteż w UE zależy od tego, jaką część ponosi gmina w odpłatne się zatem usługa, jaką część własnej kieszeni trzeba, więc tutaj wiele osób Phelps tych osób pomocy społecznej korzysta przy współ płatności z własnej kieszeni co trzeba głosów starszy jest też problematyczne bowiem nawet jeśli to nie jest są w stanie zaspokoić zapłaci za te usługi na to może się to odbić się kosztem możliwości zakupienia w mleku mamy też, że program lekki 7 5 proc zarząd też obejmuje to nam jedynie kula w narzeczonych Resovia, żeby się rozeznać w tym, jakie są programy na co mogę liczyć to on gotowy jest wyższa szkoła jazdy tak no jest jest rzeczywiście dosyć dosyć 3 IS my sporo tych cech takich nowych programów które, jakby trochę, uzupełniając te podstawowe instrumenty, które są w ustawie o pomocy społecznej w tych i innych w i w innych aktach prawnych w natomiast cieszy cały czas pewnych pewne elementy jeszcze wymaga naprawy także na poziomie systemowym n p . NIK postuluje, aby z wprowadzić takie ogólne standardy ogólne wytyczne co do jakości także szans może liczyć osoba, która korzysta z takiej opieki ta Acta, a także, jakiej taki uproszczony pewien tryb postępowania przy przydzielaniu tego usług my też zwiększenie monitoringu jak samorządy faktycznie wywiązują się z tych ustawowych zobowiązań przypomnę państwu na te 2 główne liczby, które chyba warto zapamiętać dane z tego raportu tylko 1 % seniorów powziętego roku życia ma dostęp do opieki w miejscu zamieszkania 1 5 gmin w zasadzie mnie nie oferuje takiej opieki w mówił o tym, że starszych ludzi od nas bo by się też starzejemy jest coraz więcej w tych najbardziej starszych też tak chciałbym na koniec pan powiedział jak bardzo ile więcej pieniędzy i uwagi musimy poświęcić temu tematowi bardzo różnych jego wycinka, żeby w ogóle się zmierzyć czy jesteśmy też na początku drogi wyruszyliśmy myślę, że wyruszyliśmy, że w ostatnich latach i to nawet nie zaś za sprawą zmiany władzy tylko już wcześniej wyższy od 20 1 3 roku 20 12 widać pewien takiej w pewną ewolucję, chociaż ona z not cały czas może zbyt wolno i to tylko te raporty NIK nie tylko ten ostatni, ale kilka innych pokazują, że jednak trzeba może przyspieszyć jeszcze bardziej tak całościowo spojrzeć NATO w teren obok lalki badaczy polityki społecznej lub państwa gościem komentowaliśmy raporty NIK -u Najwyższej Izby Kontroli o seniorach bez opieki
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA