REKLAMA

UNICEF i ONZ: Ok. 40 mln osób ofiarami handlu ludźmi

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-01 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:28 min.
Udostępnij:

"Odnotowaliśmy gigantyczną porażkę cywilizacyjną. Współczesny człowiek nie poradził sobie z problemem wyzysku, eksploatacji, niewolnictwa, handlu ludźmi. Wróciliśmy do praktyk, o których byliśmy przekonani, że pozbyliśmy się ich wiele lat temu"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Minęła 13 7, Przemysław Iwańczyk, zapraszam państwa na program, który jest realizowany przez Krzysztofa Woźniaka. Tematyka, którą dziś będziemy podejmować, to ofiary handlu ludźmi. Już za chwilę moim państwo gościem będzie pan pan prof. Zbigniew Lasocik. Porozmawiamy także o człowieku niezwykłym, który to przełamał barierę dotyczącą ludzkiego ciała - potrójny Iron man. Proszę sobie wyobrazić, a ci państwo, którzy nie mają Rozwiń » świadomości czym jest to wyzwanie zapraszam po godzinie 13 40.

Będziemy także mówić o publikacji brytyjskiego The Times, który ujawnił jak Katar próbował czarnym pijarem wpłynąć na konkurencyjne konkurencyjne kraje: Stany Zjednoczone i Australię w wyścigu po organizację piłkarskich mistrzostw świata w grę wchodzą służby specjalne wielkie pieniądze słowem wielka afera

Pierwszym gościem już państwo powiedział pan prof. Zbigniew Lasocki kryminolog kierownik ośrodka badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pan dzień dobry państwu ledwie 2 dni temu obchodziliśmy światowy dzień przeciwko handlowi ludźmi i wydawałoby się, że w 20 01. wieku wieku przed tak dużym rozwoju cywilizacyjnym to jest zjawisko absolutnie marginalne jednak dane są alarmujące 40  000 00 0 osób tylko podczas 1 2 miesięcy pada ofiarą handlu ludźmi to prawda i cieszy się, że użył pan mnie określenia cywilizacja, bo wydaje się że to jest kluczowe słowo dla nas wszystkich szans, żebyśmy zrozumieli problem handlu ludźmi współczesna cywilizacja w zasadzie odniosła masę sukcesów na wielu polach natomiast w tym zakresie chciałabym powiedzieć, że odnotowaliśmy gigantyczne porażkę taką właśnie cywilizacyjną

Współczesny człowiek nie poradził sobie z problemem wyzysku eksploatacji niewolnictwa handlu ludźmi wróciliśmy do praktyk, których w zasadzie byliśmy przekonani, że się ich pozbyliśmy wiele lat temu w IT liczba 40  000 000 wylicza, aby uzupełnić i może rozwinąć pańską słuszną skądinąd myśl, że to jest szacunek my nie znamy tych liczb dokładnych liczb nie znamy tu istnieje coś takiego jak też zanadto ciemna liczba w kryminologii jest to ta liczba przestępst w wszelkich zjawisk negatywnych, które nic nie wiem, których nic Niewiem inny dla poszczególnych przestępst w jesteśmy w stanie tę liczbę oszacować w przypadku niektórych przestępst w ta liczba jest bardzo wysoka w n p. przestępstwa korupcyjne czy też zabójstwo jest takie przestępstwo, kiedy ta liczba jest relatywnie niska ms handel ludźmi jest tak, że mamy w gruncie rzeczy wiemy bardzo niewiele i jaka jest skala tego zjawiska

Natomiast to co to co jest przed nami ukryte to jest jakiś ogromny, którego nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić jak wiele firm ma zajęcia na ten temat to pokazuje studentom taką klasyczną górę lodową, której wierzchołek widać szans zasadnicza część jest schowana pod wodą i mówili, że to co my wiemy to jest to co widać nad powierzchnią wody

Natomiast czego nie wiemy jest ukryte jest to są te 2 ważne aspekty, o których pan mówi, czyli z 1 strony tam liczba ludzi szacowana to jestem taki deszcz to podział konserwatywny szacunek, bo były już takie szacunki, które mówiło 4 8  000 00 0 ludzi w UE to po pierwsze po drugie ten wymiar czysto cywilizacyjne poprosiłbym pana panie profesorze byśmy spróbowali nakreślić definicję handlu ludźmi trzymana jest, bo Bułgarzy się w sposób ewidentny jest wyzyskiem seksualnym, które ma dalej dziś w głowie mamy ten wyzysk pracowniczym zmuszający tanią siłę roboczą bądź też w ogóle nie opłacono, ale to tak, że zmuszanie do żebractwa to także handel narządami tak to wreszcie też zmuszanie do przestępst w tak bardzo szerokie pole i ma w w tej definicji handlu ludźmi ważne są 3 elementy po pierwsze w tym musimy pamiętać ale zanim zdefiniuje handel ludźmi i chciałbym objaśnić, że ta definicja jest szeroka, dlatego że można było jak największą grupę sprawców pociągnąć do odpowiedzialności karnej ponieważ, kiedy sprawcy rozmaitych przedsięwzięć w próbowali się ono wytłumaczyć tym, że oni wiedzieli co robią oni go przewozili oni tylko karmili oni tylko przekazywali komuś, ale zupełnie nie wiedzieli, o co chodzi, więc to definicja prawna definicja handlu ludźmi składa się z tych 3 elementów

Po pierwsze, są to rozmaite sposoby rekrutowania oraz przemieszczania osób, które są rekrutowania do tego, żeby być, żeby były eksploatowane z i tu chodzi zarówno on nakłaniania namawiania wykorzystywanie słabości tych ludzi, ale także transport przechowywanie przemycanie czasami przez granicę, więc to jest cała ta sfera związana z pozyskiwaniem przepraszam za określeniem jest fatalny, ale to słowo rekrutacja jest jest równie również zwrócić uwagę panie profesorze to wkrada się mimowolnie to sformułowanie świadczące o takim instrumentalnym traktowaniu ich przechowywanie oczywiście tak jest i tak tej definicji przetwarzania i te słowa pan się znajdują właśnie po torze był uczula się organy ścigania na torze w NATO przedmiotowe traktowanie ludzi przez sprawców druga grupa, a drugi element tej definicji to są sposoby za pomocą, których jesteśmy wstanie zniewolić innego człowieka Murzyn może inaczej powiedział powinien powinienem powiedzieć sposoby za pomocą, których jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad innym człowiekiem, ale taką klasyczną kontrolę, jaką każdy z nas sprawuje kierownik sprawuje nad swoimi pracownikami nauczyciel nad uczniami, więc być członkowie rodziny rodzice nad dziećmi to nie taką kontrolę chodzi

Tu chodzi o kontrolę, która ociera się zniewolenia, choć taka kontrola, która sprawia, że osoba kontrolowana i w zasadzie nie ma możliwości wyboru i te sposoby to rzecz jasna przymus, ale rozmaite formy oszustwa wprowadzenia w błąd wykorzystanie słabości państwa takie działanie sprawców, które w konsekwencji prowadzi do tego, że ja staje się kompletnie powolnym narzędziem tych, którzy mną manipulują i wreszcie trzeci element tej definicji to są sposoby wykorzystywania pan łaska w kilka z nich wymienić rzeczywiście ten najbardziej taki klasyczny powiedzielibyśmy to jest to wykorzystywanie w seksbiznesie w tych drugich bardzo popularny sposób to jest właśnie praca przymusowa i tu może taka uwaga na marginesie, że kiedy 3 dekady temu problem się pojawiał długu handel ludźmi głównie był kojarzony seks biznesem w tej chwili możemy powiedzieć, że to się zaczyna równoważyć, czyli mniej więcej tyle samo ofiar, które są ofiarami pracy przymusowej, a więc w rozmaitych form wykorzystywania w biznesie oraz połowa to są osoby, które są ofiarami no tego klasycznego wykorzystania SEK w przemyśle seksualnym i do tego dochodzą jeszcze takie bardzo szczegółowe formy jak te, o których pan mówił, czyli przymusowe żebrania czy zmuszanie kogoś do żebrania głównie

Tu oczywiście dzieci handel narządami zmuszanie do popełniania przestępstw, ale także z tych nowych form to jest takie zjawisko, które obserwujemy w krajach Europy zachodniej to jest zmuszanie do zaciągania kredytów, które potem obciążają najczęściej Polacy padają ofiarą takich przestępst w w krajach skandynawskich w Niemczech są zachęcani do tego, żeby zaciągali kredyty czy kupowali jakieś luksusowe dobra przekazywali sprawcę sprawcy przez 5 niż majątek to dobra, a dług ciąży na tych ludziach, którzy potem są do otrzymują oferty odpracowania tego długu toczy się powrót do kraju nic nie daje, ponieważ jesteśmy w ramach Unii Europejskiej

W związku z tym dalej byliby przedmiotem rozmaitych postępowań, a więc próbują odpracować długi, ale one są tak gigantyczne, że popadają w rozmaite formy w zależności czy też przestępstwa polegające na tym to głównie w krajach anglosaskich na na Wyspach brytyjskich Polacy padali ofiarami takich przestępst w mianowicie byli zmuszani do występowania o nienależne świadczenia socjalne na podstawie sfałszowanych dokumentów i również popadali w jakąś formę zależności, dlatego że sprawcy mieli zawsze na nich taką formę straszaka p t . że ujawnimy, że dokumenty były fałszywe, więc tych form takich bardzo oczywistych jest tym sporo no plus jest ogromna długa lista takich form niewolnictwa współczesnego, który powiedział są nieoczywiste albo on w miarę postępu cywilizacyjnego

Mamy coraz większą skłonność, żeby uznawać za formę handlu ludźmi z taką bardzo ciekawą sytuacją jest, by Burn jest to macierzysty macierzyństwo zastępcze, czyli subrogacja, więc kobiety, które jak to kiedyś się zwykło mówić wynajmują macicy po to, żeby urodzić dziecko com świec w gruncie rzeczy ich możliwości Rodney są kupowane są one są zapomniane i rodzą dziecko i potem to dziecko wychowują inne osoby czy też takim bardzo poważnym problemem są małżeństwa przymusowe, które w naszej kulturze w zasadzie nie występują może poza niektórymi środowiskami etnicznymi, ale w Polsce jest w Polskiej kulturze ten problem nie występują one są kultury, w których ten problem jest bardzo istotne to przykłady, które pan profesor podaje go właściwie pozwalają zrozumieć, że ta liczba 40  000 00 0 jest totalnie niedoszacowana Bluetooth 3 rozumiemy pod pojęciem handlu ludźmi no kryje nam się kryją się przede wszystkim te 2 aspekty, o których pan wspomniał na początku porozmawiamy już po informacjach Radia TOK FM myśli pan profesor pozwoliliście państwo też zapraszam

To jest nasz popołudniowy program minęła 1 3 na 2 3 pan prof. Zbigniewa Soczi kryminolog kierownik ośrodka badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego z moim państwo goszczą kłania się pan ponownie w dzień dobry raz pierwszy dzień dobry państwu mówimy o skali zjawiska handlu ludźmi, a ta szacowana jest cena około 40  000 00 0 osób jeśli jeszcze do tego dodamy, że 30 % z tej liczby co to to dzieci jest to niezwykle przejmujące natomiast to na co dzień raczej nie jest to sprawa, o którym myślimy, które jesteśmy absolutnie świadomie przecież też wyzysk, który wpisuje się wtedy fińscy handlu ludźmi jest tuż za rogiem właściwych dziś jest wszędzie wokół nas oczywiście jest znakiem firmowym naszej cywilizacji dlatego mówią o tym, żebyśmy system jakoś nie poradzili, bo pozwoliliśmy czemu LM naszemu rozwojowi pójść i niejako dwutorowo z 1 strony

Proszę zwrócić uwagę na, używając tego nie ładnego sformułowania gęba pełna frazesów mówimy o humanizm mnie o tym jak bardzo respektują jednostkę o tym jak bardzo cenimy sobie wolność jak cenimy sobie swobody obywatelskie jak cenimy swoje prawa człowieka, a z drugiej strony odnotowaliśmy coś im niesamowitego czy taki powrót w zasadzie do praktyk no sprzed co najmniej kilkuset lat w najgorszej postaci i to jest ten ciąg na dramat cywilizacyjny oczywiście można powiedzieć, że jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym w związku z tym chcemy konsumować chcemy konsumować duże chcemy konsumować tani kredyt czy można, żebyśmy mogli konsumować tanio i dużo to ktoś musi to co my mamy skonsumować wyprodukować

Jeśli to ma być tanie to niema innego wyjścia to musi być muszą być gdzieś oszczędności na najczęściej na materiałach nie da się oszczędzić najczęściej na kosztach transportu nie da się oszczędzić przeciwnie na środki transportu drożeją benzyna drożeje energia drożeje, więc co jest jedynym rezerwuarem obniżania kosztów produkcji dóbr którymi chcemy tanio skonsumować praca ludzka i praca ludzka jest coraz mniej cenna coraz mniej wartościowania wykorzystanie innego człowieka staje się celem samym w sobie wiele pośredników dlatego popadamy w tę dziwną karuzelę i dziadek

Tak obserwujemy to zjawisko, że wykorzystywanie seksualne przestaje dominować w handlu ludźmi tylko zaczyna być praca przymusowa zaczyna być tym podstawową formą eksploatowania ludzi, a jeśli pan pozwoli jeszcze 1 uwaga, bo nie chciałbym, żeby to nie wybrzmiała, ale wspomniał zaczynał pan od tygodnia Międzynarodowego dnia walki z handlem ludźmi, który był w poniedziałek może data nie jest szczególnie szczęśliwa, bo to jest 3 0 lipca, więc środek lata, ale z drugiej strony chciałbym, żeby wszyscy państwo słuchaczy zadali sobie pytanie czy w związku z tym usłyszeli cokolwiek handlu ludźmi czy w ogóle ktokolwiek o tym, mówić czy ten problem się pojawił choćby tego dnia nie pojawia się prawie w ogóle w przestrzeni publicznej, ale czy choćby tego dnia 

Coś państwo słyszeliście na ten temat Otóż bardzo niewiele jak w udzieliłem jakiegoś krótkiego wywiadu 1 ze stacji telewizyjnych i był bardzo przyciśnięci materiał na ten temat, ale był 3 × dłuższy był materiał na temat topiącego się asfaltu w Polsce i ja nie twierdzę, że asfalt nie jest ważne, ale tu proporcję każdy, ale już się zamykam i szerzenia panie profesorze produktu

To też jest dość ciekawy wątek, bo generalnie podczas całego roku media na ten temat milczą, chyba że ujawniane są jednostkowe przypadki, które przemawiają do wyobraźni aha tak i na tym kończymy i poruszyła nawet 1 sprawę tak i choć w zasadzie ona zresztą nazwać można rozwiązać widzieliśmy ciekawym okresie powiedzieliśmy ciekawej sprawia być może jeszcze powiedzieliśmy, że sprawcy zostali skazani zaocznie skazani i tyle sztuk wspomniał pan o dzieciach dziś około 1 3 ofiar handlu ludźmi czy rozmaitych form współczesnego niewolnictwa to są dzieci, a Tusk jest dramatyczny w sytuację dzieci, czego pewnie sobie nie uświadamiamy to po to jest to, że wśród sprawców albo współsprawców tej niedoli dzieciaków są ich najbliżsi, czyli rodzice których, którzy decydują się o tym, żeby oddać dzieci w rozmaite formy zależności, a także rozmaici krewni czy przyszywanie krewni, którzy te dzieci w wieku, aczkolwiek sposób wykorzystują albo mówiliśmy definicji transportują, gdzie przechowują dziś komuś przekazują i w zasadzie już w przypadku dzieci, gdy ten drugi element definicji, czyli przymuszeni nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dziecko słucha dorosłego, jeżeli dorosły mówi dziecku zrób tak to dziecko robi, bo taki socjalizm realny jak tata mama wujek ciocia mówią, że mam tak zrobić to jak torby bezrefleksyjnie i dziecko wykonujemy nasze dorosłych polecenia w związku z tym samym torze dziecko staje się ofiarą handlu ludźmi jest jeszcze bardziej naszą winą mówi z takim w takich kategoriach cywilizacyjnych niż w przypadku dorosłych i ich za to naprawdę powinniśmy się solidnie bić piesi

Zapytam pana panie profesorze, jakie zmienne decydują o tym, że proceder się nasila bądź też w jaki sposób słabnie czy są tu zmienne dotyczące gospodarki czy są to zmiana dotyczy to rozwojowe szeroko szeroko rozumianym rozwoju właśnie czy chodzi też o konflikty mniej lub bardziej lokalne, które generują ten proceder wszystkiego po trochu RM w podstawowym powodem istnienia handlu ludźmi jest są różnice ekonomiczne w ale na te różnice ekonomiczne, które występowały zawsze nałożyły się 2 zjawiska, których skutków

Nie byliśmy w stanie przewidzieć mianowicie dostęp do informacji, czyli ja doskonale wiem, że jeśli gdzieś są bogaci ja wiem, gdzie ci bogaci są w i na to nałożyły się trzecie zjawisko mianowicie tworzenie się globalnej wioski, czyli możliwości komunikacyjne współczesnego świata sprawiły, że przeniesienie się z Wietnamu do Polski to nie jest już takie przedsięwzięcie, jakim było jeszcze 3 3 40 lat temu, a w tej chwili to jest kwestia 1 czy 2 przesiadek i w zasadzie można powiedzieć, że takiego pracownika, które ma to być w Polsce eksploatowany przetransportowanie go z 1 do Polski naprawdę nie stanowi problemu, nawet jeżeli trzeba go z Mińska czy Białorusi przerzucić do Polski przez i zieloną granicę, bo to się również bardzo często zdarza

Natomiast trzeba także pamiętać, że to szczególnie dzieci są, ale nie tylko ofiarami jeszcze 2 ważnych wydarzeń mianowicie mówimy o rozmaitych kataklizmach i klęskach żywiołowych Haiti jest takim dobrym przykładem tam po tym, ogromnym dramatycznym tragicznym trzęsieniu ziemi pojawił się problem przymusowej prostytucji wielu kobiet oraz masowego wykorzystywania dzieci i kolejne zjawisko to jest to co wydarzyło się w Europie fala migracyjna, która wpłynęła do Europy gdzieś po drodze przepraszam za to, że mój sarkazm, ale dziś po drodze zgubiliśmy kilka tysięcy dzieci i to i to jest grzech cywilizacyjny Europy, z którego się do tej pory nikt nie wyspowiadał, bo my do tej pory nie wiemy co się z tymi dziećmi

Stale czytamy rozmaite raporty analizujemy statystyki z przerażeniem stwierdzamy, że coś takiego się na naszym kontynencie wydarzyło, więc rozmaite dramatyczne tragiczne w skutkach wydarzenia prowadzą do do tego, że podatność rozmaitych kategorii osób na bycie ofiarą rośnie i oczywiście najczęściej są tu ludzie najsłabsi najsłabszą spółką łącznie dzieci kobiety i ludzie ubodzy stąd Polacy wykorzystywani w Niemczech inny właśnie jako te słupy kredytowe to są bardzo często bardzo ubodzy mieszkańcy województ w zachodnich, którzy otrzymują oferty wyjazdu do Niemiec tam jakiegoś niezłego hotelu po mieszkania pobicie może jakieś prace cóż poszukamy spróbujemy, a potem okazuje się, że są w sposób dość bezwzględny wykorzystywanie głaszcze ich naiwność jest celem wykorzystywana, więc ta słabość społeczna jest takim podstawowym jest ich podłożem tego że, że ludzie są zniewala Niny i na to nakłada się to, o czym mówiliśmy w przerwie mianowicie brak świadomości to ciągle nie jest przedmiot debaty publicznej my ciągle uważamy, że handel ludźmi

No tak wprawdzie coś tam słyszymy, ale tracił czas działa to nie uda to jest tzw. kategoria nie Naszości to nie jest nasz problem to nie znasz to nasz kłopot to jeśli pan panie profesorze dotyka tego tego problemu braku informacji albo też braku świadomości tor to czy istnieje nie wiem katalog zachowań, dzięki którym można, by w po pierwsze, uświadamiać po drugie, wprowadzać kampanie prewencyjne, które dostrzegały, a po trzecie być może jest jakiś wzorzec stosowany w innych krajach które, które pozwala zastanowić się zatrzymać, choć grafik zobaczy wokół ciebie nie ma osoby, które zniewolona zacznę może od tego, że jeżeli nasi i jeżeli moi studenci otrzymują oferty pracy jest z dużych korporacji albo firm prawniczych i ich i nikogo nie dziwi, że idą do pracy na ósmą i wychodzą od Romy z pracy w dwunastej w nocy z nową, bo oni budują swojej kariery, ale przecież w ten sposób oni są w jaki sposób eksploatowani, ale także poziom ich o takiej aktywności na ewentualne informacje o wykorzystywaniu innych spada, bo oni sami są wykorzystywane

Dobre kampanie informacyjne to jest niezwykle rzadkie zjawisko w Polsce moim zdaniem nie było żadnej dobrej kampanii informacyjnej było kilka one były najczęściej nieudane albo były kompletnie nieczytelne albo nie trafiały w tę sferę naszej świadomości, którą powinny trafiać nie ma proszę zwrócić uwagi uwagę nie ma problem handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa nie pojawi się w edukacji szkoły polskie na ten temat nie mówiąc kompletnie i wszelkie próby z naszej strony rozmowy z resortem edukacji kończyły się tak odczepcie się od nas i naszych nauczycieli znaczyły nauczyciele muszą już mówić dzieciom wszystkim o ekologii o wypadkach drogowych o seksualności o rodzinie o tym, o tamtym jeszcze mamy w handlu ludźmi, kiedy my mamy to robić co można opowiedzieć na takie dictum to znaczy ktoś tak mówi nie rozumie nowoczesnej edukacji, ponieważ nowoczesnej edukacji nawet na wuefie można dzieciom opowiadać o handlu ludźmi na każdych zajęciach można o tym, opowiadać, więc budowanie świadomości pokazywanie zachowań, które mogą ocierać się handel ludźmi tu 

To moja stara już z anegdota wyświechtane pewnie jest słyszane przez niektórych państwa wielokrotnie Alona pokazuje, o co chodzi kobiety polskie gospodynie, które zatrudniają Ukrainki i często za radą swoich koleżanek mówiła, ale ty poproś, żeby oddać w swój paszport jak będziesz miała paszporty już można nią kontrolę to ona już będzie musiała zła forma zniewolenia tak się zaczyna to jest pierwszy krok ponieważ, kiedy my definiujemy zniewolenie to mówimy, że przejęcie czyjegoś dowodu tożsamości jest pierwszym krokiem do zniewolenia po drugie to jest przejęcie części nóg najczęściej części należności, bo w ten sposób uzależnia pan człowieka od siebie, bo pan trzyma rękę na część jego należności szczególnie oczywiście dotyczy to na cudzoziemców nowo, jeżeli poprosi pan Polaka o jego paszporcie jego dom trudno to sytuacja wygląda inaczej

Ale kiedy poprosił pan cudzoziemca, a jego dowód tożsamości to jego sytuacja formalna nagle ulega zasadniczemu osłabieniu, ponieważ wstęp jest w pełni zależne od pana nie może n p. opuścić kraju, więc tych obszarów jest kilka jest budowanie świadomości edukacja plus pokazywanie takich codziennych praktyk których, które ocierają się ono zniewolenie mamy niewiele ponad minutę zadam panu ostatnie pytania gości otworzy kwestie, nad którą też można, by po debatować dość długo biorąc pod uwagę, że w Syrii nadal trwa krwawy konflikt biorąc pod uwagę, że w krajach afrykańskich, którzy dość niespokojnie, że Ukraina wciąż spokojna nie jest jest dziś nadzieję, że ta liczba 40  000 00 0 spadnie nie ma żadnej w cieniu dochodzi nawet, że mamy rosnącą liczbę konfliktów tu chodzi o to, że coraz bardziej wyrafinowane formy zniewolenia wymyślają ci, którzy chcą na nas skorzystać ciało ludzkie intelekt ludzki przestały mieć naprawdę wartość za żonę pewnie mają wartość w Krzemowej Dolinie, gdzie się znakomicie płaci programistom natomiast natak zwanym w tym szarym rynku ten człowiek przestał mieć już wartość my wymyślamy coraz to nowe formy zniewolenia, jeżeli tego procesu nie powstrzymamy to, gdy będziemy tu to liczbę będziemy

Tę liczbę będziemy niestety notowali na coraz wyższym poziomie dlatego, że to właśnie, jeżeli zaliczymy do małych do Nohant współczesnych form niewolnictwa małżeństwa przymusowe, a moim zdaniem powinniśmy poszli ludzie są zmuszani do tego, żeby zawrzeć związek małżeński to nie są 3 ludźmi wolnymi oni są zmuszani do działania, które w są co MF w zasadzie sprzeczne z ich interesem to jest n p. kwestia wynajmowania powierzchni ciała na tatuaże reklamowe tatuaży takie, które po 3 miesiącach znikają czy też forma kupowania ludzkiego ciała to jest kwestia dzieci płatnej adopcji to jest kwestia płatnego dawstwa, który jest przed nami musimy rozstrzygnąć problem co zrobić galopują są, ale możliwość gry z galopującym transplantologię czy z możliwościami tej części medycyny i z kompletnym brakiem narządów do przeszczepu tu nie ma w ogóle linków to znaczy medycyna może bardzo dużo, ale nie ma co przeszczepiać i powstaje pytanie cywilizacyjne czy można sobie wyobrazić płatne dawstwo etycy mówią jedni mówią tak jedni mówią nie jedni mówią człowiek mu ma prawo zdecydować czy chce sprzedać swój narząd, jeżeli ma n p. 2 takie same narządy są tacy, którzy mówią nie standard międzynarodowy jest taki mit konwencja bio etyczną mówi jasno ciało ludzkie nie może być przedmiotem zysków jak na ten problem rozstrzygniemy to wszystko przed nami

Tą smutną konstatacją kończymy naszą rozmowę pan prof. Zbigniew Lasocki kryminolog kierownik ośrodka badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego był moim i państwa gościem, dziękuję panu bardzo.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA