REKLAMA

Jak przywracać do pracy osoby długotrwale bezrobotne?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-08-02 12:40
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zakończyło konsultacje w sprawie projektu ustawy o rynku pracy. Przygotowano m.in. propozycje działań dotyczących aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Raport gospodarczy w obrocie gospodarczym rozmawiamy dzisiaj o propozycjach, które położone zostały na stole przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej chodzi o projekt ustawy o rynku pracy do 3 1 lipca ministerstwo zbierało opinię w konsultacjach publicznych, a ze mną studio moim państwa gościem jest pani Anna Karaszewska z agencji dział z First właściwie agencji, która specjalizuje się jak rozumiem w przywracaniu osób, które długotrwale nie mają pracy na rynek pracy Rozwiń »
Tak, dzień dobry również tych osób, które tracą pracę z powodu optymalizacji zatrudnienia jest szalenie ważny właściwie wątek ten dotyczący osób, które długo nie mają pracy są zarejestrowane jako bezrobotny z i to jest dla nich taka, by oszczędzać tym co starości niemała grupa osób, z którymi nigdy nie wiadomo co zrobić i swoim projekcie ustawy o rynku pracy im też poświęca się osobny rozdział

Chciałabym panią zapytać na początek czy nowy projekt ustawy o rynku pracy, który przygotowało ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej odpowiada i czy znajduje odpowiedzi na wyzwania jakimi, jakimi są właśnie osoby, które długo już są nieobecne rynku pracy i właściwie bardzo trudno jest przywrócić je z powrotem na rynek pracy mojej ocenie ten projekt nie tylko nie odpowiada na teren problem, ale nie jest pewny akustycznie niem w porównaniu z obowiązku z obowiązującą ustawą rzeczywiście ostre słowa tak jak pani powiedziała to jest duża grupa prawie 1 000 00 0 osób nasi nie zmniejsza i mam takie poczucie, że ministerstwo w ogóle nie ma pomysłu na po co z nią zrobić być może liczy, że to zły to osoby po prostu fenomen się przejdą na emeryturę w przypomnę, że w obowiązującej ustawie mamy taki instrument jak z tanich usług aktywizacyjnych w i to było realizowane w od 20 1 4 roku w Polsce na wzór tego jak to działało w krajach Europy zachodniej, które przypomnę i bardzo dobrze może nie wszystkie, ale bardzo dobrze radzą sobie z problemem długotrwałego bezrobocia

W dużym skrócie ten mechanizm opierał się na tym, że wojewódzkie urzędy pracy zlecały na poziomie regionów województwa wyspecjalizowanym agencjom prywatnym przywrócenie do trwałego zatrudnienia osoby z trzeciego profilu, czyli ta najbardziej oddalone od rynku pracy i w wielu regionach te programy miały świetne rezultaty i nie tylko mierzone liczbą osób, które rozpoczęły prace, ale trwałością zatrudnienia w domu był taki, żeby to było minimum 6 miesięcy, a po tym okresie jak szansa na to, że ta osoba poradzi sobie na rynku pracy znacznie większa my taki program realizowaliśmy w Małopolsce i nie tylko mieszkańcy po pracy to potwierdziło monitorująca, ale również bank światowy, realizując badania, że wyniki tych programów były nie tylko najlepszy w Polsce, ale również w Europie gotowych oraz wyznawanie odpowiedzi na pytanie przynajmniej na pani pomysły co można z takimi osobami zrobić i jak się z winy z nim pracować, żeby one w pobliże zechciał je z powrotem wrócić do pracy, gdyż to najczęściej są osoby, które już tak długo są na bezrobociu, że często już są już właściwie się do tych od pracy nie myślą no bo już ile można po prostu o tym, bezrobociu do dziś jest nawet po procesie, by znaleźć czy nie jak tych ludzi wyciągać w takim razie na rynek pracy

Ja myślę, że słuchaczy nie do końca interesuje wchodzenie w szczegóły pewnej metodologii pracy z nimi natomiast ja powiem w dużym skrócie dla osób, które się nie znają nie mają wiedzy, jeżeli chodzi o ten problem w tym na czym polega jego sukces z 1 strony mamy agenci, które są wyspecjalizowane mają doświadczenie pracują indywidualnie z tymi osobami, czyli taki doradca zawodowy w od przyjęcia tej osoby do programu do podjęcia zatrudnienia i potem monitorowania jej już u pracodawcy pracuje z nią cały czas nie zna osoby z imienia nazwiska zna ich nie tylko doświadczenia zawodowe, ale przede wszystkim sytuację życiową jest w stanie pomóc tym osobom w rozwiązywaniu różnych problemów, które stoją na drodze do nowego zatrudnienia w i ma pod opieką tych osób 5 0, a nie 30 3 800 tak jak to ma miejsce w urzędach pracy, ale w drugi element tego sukcesu opiera się na tym, że przede wszystkim tym agencjom zewnętrznym rząd który, jakby kontraktuje tych usług aktywizacyjnych stawia konkretne cele te cele polegają na tym przywrócenie do zatrudnienia i utrzymanie tego zatrudnienia jak najdłużej, czyli mówiąc w skrócie agencja jest wynagradzana nie za to ile szkoleń to osoby przejdą ile godzin doradca poświęci na pracę indywidualną z bezrobotnym, ale w jest wynagradzana od tego ile z tych osób rozpocznie pracy i ją utrzyma w tym modelu, który obowiązuje w ustawie o promocji zatrudnienia, czyli aktualnej aż 6 5 %

Wynagrodzenia agencji zależy od utrzymania tej osoby na rynku pracy przez minimum pół odpoczywa agentom zależy na tym, żeby dobrze się poprawiały oczywiście i to naprawdę ma kolosalny wpływ na efektywność urzędy z różnych powodów nigdy nie będą pracowały z Lechią w takim modelu nie mają też odpowiedniej elastyczności także, by stosować różne niestandardowe rozwiązania, jeżeli chodzi o przywracanie do zatrudnienia tych osób które, które mają różne bariery w powrocie na rynek pracy ja przypomnę, że n p. w wielkiej Brytanii, gdzie takie programy były realizowane jeszcze o 3 tony Blair, a potem rząd Camerona je kontynuował w ciągu 5 lat rozwiązano problem długotrwałego bezrobocia tak naprawdę osoby, które pozostały w rejestrach to są osoby już z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają też trochę innego podejścia niż nawet tego, o czym ja w tej chwili mówię trochę innej specjalizacji, więc doświadczenia krajów europejskich, które rzeczywiście w aktywizują osoby długotrwale bezrobotne współpracują z prywatnymi agencjami wyspecjalizowanymi po pokazują, że ten problem można rozwiązać ci powiem tak no

Dzisiaj mamy świetną sytuację, żeby rzeczywiście skutecznie to osoby przewracać do zatrudnienia mamy dobrą koniunkturę gospodarczą, która nie będzie trwała wiecznie niskie bezrobocie i pracodawców, którzy szukają kandydatów i są bardziej elastyczni bardziej otwarci na to, żeby zatrudniać osoby, które może nie są idealnymi kandydatami, ale są zmotywowane chcą pracować i to jest też rola agencji koniunktura będzie się zmieniać, jeżeli bezrobocie wzrośnie wtedy koszty aktywizacji będą znacznie wyższa, ale były zwać się do paradoksu, który zwracają uwagę specjaliści, którzy zajmują się rynkiem pracy, że kiedy jest niskie bezrobocie to najłatwiejsze mówi o tym, że żaden fundusz pracy, którego to wszystko jest finansowane no to posłom z takiej skali potrzeb jest tak duża skoro problem bezrobocia znika, bo stopa bezrobocia jest poniżej 6 % dobrze, że rewelacyjne wyniki w tej kopalni zimowym jest kolejną osobą, która mówi, że właśnie od zupełnie odwrotnie

To właśnie teraz powinno pójść najwięcej pieniędzy na pracę z tymi osobami, które są najtrudniejsze do przywrócenia na rynek pracy to w takim razie jak to jest Funduszem pracy, bo czy to w projekcie ustawy o rynku pracy, że fundusz właśnie ma być znowu na nowe cele się wyznaczała co chwilę temu funduszowi numery i nowe wydatki z tego funduszu mają być sfinansowane w kręcić podwyżek jest teraz ile pieniędzy wydaje się na aktywizację bezrobotnych ile pieniędzy wydaje się na zasiłki dla bezrobotnych jak też skala i cud się mogło być powinno zmienić, żeby proporcje były lepsze właściwie w zdecydowanie

To, co obserwujemy od dłuższego czasu to traktowanie funduszu pracy jako 1 ze źródeł finansowania bieżących potrzeb rządu, a widzimy, że te bieżące potrzeby rządu się zwiększają i ta lista, a jest coraz większa oczywiście to się zaczął już wcześniej, dlatego że z funduszu pracy n p. finansowaliśmy i finansujemy dalszym ciągu staże podyplomowe dla lekarzy pielęgniarek i t d . ale obecny rząd dołożył do tego finansowanie częściowe realizacji ustawy zażyciem bardzo kontrowersyjnej programu maluch plus, a w obecnym projekcie ustawy chce z funduszu pracy finansować zasiłki świadczenia przedemerytalne, jeżeli ta ustawa weszłaby w życie to oznaczałoby, że wydatki funduszu pracy na cele przypomnę nie związane z polityką rynku pracy czynników niezwiązanych z tym do czego w ogóle fundusz pracy został powołany wzrosną o 1  300  000 zł dla porównania tak jak pani pyta

Na zasiłki dla bezrobotnych w 20 1 8 roku obecnemu wydajemy zaplanowane jest 2 miliard 300  000 zł, a na aktywizację zawodową 2 miliardy 500  000 zł, więc widzimy, że te proporcje między rzeczywiście w wydatkach mi na cele związane z Funduszem pracy nie związane z Funduszem pracy one zmniejszają się i powstaje bardzo zasadne pytanie czy w takiej sytuacji w ogóle jest uzasadnione, żeby pracodawcy płacili wysoką składkę na fundusz pracy skoro z tego funduszu pracy nie jest realizowana polityka rynku pracy my do nich mogą wiązać z bezrobociem kolejny problem był bliższy jest, jeżeli chodzi o fundusz pracy to tutaj też to nie cały nie wszystkie pieniądze, które do funduszu są wpłacane są bowiem de facto do dyspozycji, bo przecież nad częścią pieczę trzyma z taką minister finansów, bo to jest łatwa rezerwa była tania innych problemów, które gdzieś w budżecie się jeszcze wyskakują z testem jest także to poseł

Z funduszu pracy można wykorzystać nawet na wszystkie te cele, o których wspomnieliśmy, w których coraz więcej tylko też jest z 70 % tego co z tej puli w ogóle jest taki w tej w tym projekcie ustawy minister pracy zostawia sobie taką przestrzeń, że niewykorzystana rezerwa n p . z krajowego funduszu szkoleniowego, który naprawdę może odegrać bardzo ważną rolę jest do dyspozycji ministra minister zostawia sobie 30 % środków przeznaczonych na aktywizację zawodową do własnej dyspozycji, ograniczając tym samym możliwość realizacji odpowiednich działań na poziomie regionalnym przez wojewódzkie urzędy pracy

Rzeczywiście, ta rola doraźnie czytając projekt ustawy jest ograniczona, a ja też widzę taki brak spójności między polityką rządu realizowaną przez premiera Morawieckiego, który mówi o tym, że potrzebne są określone działania po to, żeby podnieść konkurencyjność gospodarki Chin i zgadza się z tym, że dzisiaj kluczowe wyzwania to jest kluczowym wyzwaniem jest wzrost zatrudnienia, bo mamy kurczącą się pula kandydatów na rynku praca z drugiej strony w no właśnie jest sięganie po fundusz pracy nie o to, żeby on wspierał tą politykę konkurencyjności polskiej gospodarki kłopot, żeby finansować bieżące potrzeby rządu ja nie widzę tutaj absolutnie jakiś logicznej netto spójność mamy na stole projekt ustawy o rynku pracy, który z założenia ma zastąpić wszystko to co do tej pory ustawa o promocji zatrudnienia i t d. na nowo jak stworzyć ramy, w których mają działać urzędy pracy jak ma funkcjonować ten rynek

Sam projekt ustawy ma 200 stron to jest potężna właściwie jedno oko było ono prawie książka mogę dodać do przeczytania, jeżeli ktoś chciałby przez te wszystkie przepisy przebrnąć i pani stawia tezę, że to jest projekt, który niczego nie poprawi losów wsteczny w jak dziewice niestety czytając projekt ustawy nie widzę uzasadnienia dla wprowadzenia nowej ustawy myśmy ja mówię myśmy, bo mam namyśli pracodawców, ale też partnerów społecznych, z którymi rozmawialiśmy n p . radzie rynku pracy o tym, że, jeżeli ministerstwo chce wprowadzić nową ustawę to liczyliśmy, że ona będzie zawierała rozwiązania na aktualne problemy, o których mówimy o wzrost zatrudnienia w uporaniu się długotrwale bezrobotnymi, którzy stanowią dzisiaj niewykorzystany potencjał takich źródło właśnie potencjalnych kandydatów, ale też n p. wesprze systemowo pracodawców w rozwoju umiejętności kompetencji pracowników

Niestety ja osobiście nie znajduje w tym projekcie odpowiedzi na te problemy oczywiście w w różnych obszarach zakresach są cenne rozwiązania n p. dotyczące ułatwienia legalizacji pracy dla cudzoziemców jest bardzo potrzebne, ale nie po to, powstaje nowa ustawa to można wprowadzić n p. projektami rozporządzeń i to jest nam się duże rozczarowanie nie wiem czy nie będzie się dobrze sprzedawało oto zabieramy się za rynek pracy z poprawy sytuacji, a de facto niewiele możesz zmienić, jeżeli została wydzierżawiona ona jest ozdobą rynku pracy, ale ja w ogóle nie widzę, że ona zawierała jakieś nowe rozwiązanie na Konradzie Macy 1 1 zdaniem co prawda przed 2 również czas wzbronione jest itd itp jak powinien zostać zarządzany nie być zarządzany fundusz pracy są co innego być finansowane, żeby pani zdaniem działo to najlepiej dla rynku pracy, a nie dla całego szeregu problemów, które teraz są finansowane z tego funduszu

Powinien odpowiadać na te priorytety, które widzą partnerzy społeczni i jak się jako wyzwania dla rynku pracy, czyli dzisiaj takimi prezentami jest wsparcie systemowe w rozwoju takiemu uczeniu się przez całe życie i rozwoju umiejętności nie tylko zawodowych, ale społecznych miękkich o tym, mówią pracodawcy wzrost zatrudnienia przede wszystkim my będziemy coraz bardziej cierpieć z tego powodu, że społeczeństwo się starzeje mamy obniżony wiek emerytalny w związku z tym musimy sięgnąć po ten potencjał, który dziś jest niewykorzystany mówi nie tylko długotrwale bezrobotnych, ale mówi o ogromnej puli osób biernych zawodowo ja przypomnę, że ta grupa się powiększa w Polsce w zachęcaniu ludzi do tego, żeby chodzili z szarej strefy, która ciągle jest ogromna w niektórych rejonach mówi na podstawie mojego doświadczenia praca z osobami bezrobotnymi to jest ponad 50 % więc, że będzie, żeby zwiększyć zatrudnienie rzeczywiście potrzebne są systemowe rozwiązania, które mogą być finansowane z funduszu pracy wiele z nich działa świetnie w krajach, które znacznie lepiej radzą sobie niż Polska i wystarczy po prostu konie poniesie sięgnąć, więc stawiamy kropkę bardzo dziękuję za rozmowę z organie Anna Karaszewska z agencji Oswald był moim pań
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA