REKLAMA

Jak przebiegło spotkanie przedstawicieli organizacji lekarskich?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-02 13:20
Audycja:
Popołudnie Radia TOK FM
Prowadzący:
Czas trwania:
14:37 min.
Udostępnij:

Jakie największe wyzwania i zagrożenia stoją przed polską służbą zdrowia? O spotkaniu przedstawicieli organizacji lekarskich opowiadał Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
13 23 na zegarach, kolejny gość to pan Łukasz Jankowski, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów ogólnopolskiego związku zawodowego lekarzy. Dyskutować będziemy teraz o tym co wydarzyło się wczoraj mianowicie spotkały się właściwie wszystkie struktury lekarskie organizacje, które żądają pełen obraz środowiska, by rozmawiać Rozwiń »
Rozmawiać być może nawet zawiązać się protest, bo nie do końca realizowane są porozumienia z ministrem zdrowia, które zawarto w lutym tego roku co ciekawe podczas tego spotkania, które było to sam pan za chwilkę to potwierdził bardzo reprezentatywne wszedł sam minister da i to w ważnej nieoczekiwanej chwili, bo wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że porozumienie do końca jest realizowane i właśnie wtedy mieliśmy szansę gościć pana ministra Żuchowskiego i z nim rozmawiać, zachowując chronologii zdarzeń od razu powiem, że w oparciu o to porozumienie miało powstać ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która została wczoraj podpisano przez prezydenta

Natomiast w nowym wg państwa zdaniem znacząco różnić od tego o czym rozmawialiście kilka miesięcy temu wielokrotnie podkreślaliśmy, że między tą ustawą, która wczoraj weszła w życie, a naszym porozumieniem istnieje jedno co najmniej 7 dużych rozbieżności tych rozbieżnościach mówiliśmy to m. in. mniej pieniędzy niż niż mówiliśmy o tym w lutym na świadczenia dla pacjentów, a za to odpisy na agencję oceny technologii medycznych i weryfikacji czy funduszy d s. przeciwdziałania hazardowi to trochę inne zapisy dotyczące podwyżek dla personelu medycznego 

To wreszcie inne zapisy dotyczące odpracowywania tzw. Bono patriotycznego przez przez lekarzy rezydentów natomiast z naszej perspektywy strategią Ministerstwa Zdrowia i strategią rządu było stworzenie wrażenia, że oto my po porozumieniu lutowym czekamy na podpisanie projektu ustawy i że to ten projekt ustawy jest czymś przełomowym czymś co tak naprawdę było naszym celem wczoraj na na tym spotkaniu wszystkie organizacje zrzeszające lekarzy w ochronie zdrowia powiedziały twardo to porozumienie ludowe było tylko przystankiem

W drodze do normalnej dobrej ochrony zdrowia takiej ochrony zdrowia, jaką mamy n p. w krajach zachodnich ta ustawa, która wczoraj weszła w życie, choć ona jest krokiem do normalności to na pewno nie było niebyła tym jedynym krokiem, na który wszyscy w ochronie zdrowia czekaliśmy czekamy na więcej wszyscy tak jak siedzieliśmy, ale siedzieli przedstawiciele 4 głównych organizacji w ochronie zdrowia w tym pracodawców co jest bardzo ważne, że lekarze pracodawcy porozumienie zielonogórskie porozumienie rezydentów, czyli ci najmłodsi lekarze i samorząd lekarski powiedzieliśmy 1 głosem kryzys jest faktem kryzys wydaje się, że będzie postępował i w tej katastrofalnej sytuacji potrzebne są dalsze kroki, a nie tylko oczekiwania podpisaniem projektu ustawy ma to co nas cieszy to fakt, że nacisk, który wybieramy przynosi przynosi pewien efekt po wczorajszym naszym spotkaniu Panny pan prezydent podpisał projekt ustawy

Na ten podpis czekaliśmy od 17 lipca, mimo że ta ustawa nie jest odzwierciedleniem wasz porozumień do końca oczywiście tak to znaczy rzeczywiście w tym projekcie ustawy, który został podpisany są niezgodności co do zasady jest ona krokiem w dobrą stronę narażało tych niezgodności w tym pan zaczął błyszczeć chce te najistotniejsze umówiliśmy się w dniu 8 lutego, czyli do ponad pół roku temu po pierwsze, że zapisy projektu ustawy wejdą w życie od 1 lipca mamy już 1 sierpnia, więc pewną obsuwa czasowa już jest po drugie, umawialiśmy się, że skutki tej ustawy w tym roku jeszcze przyniosą pacjentom ponad 2 miliardy złotych więcej, a więc miliardy złotych więcej 

Pojawią się w systemie w tej chwili jest już sierpień tych pieniędzy w systemie nie ma co boimy się na to, że one będą jedynie skutkiem pewnej pewnego przeksięgowania nierealne go wpływu do systemu umawialiśmy się, że lekarze rezydenci, którzy zdecydują się pracować po specjalizacji w Polsce będą mogli to czynić w jakikolwiek placówce w tej chwili ustawa, mówi że stałych placówka musi mieć kontrakt z NFZ ma, więc boimy się tego, że lekarze rezydenci, którzy będą potem opracowywali będą musieli poczynić w jednostkach, których po prostu nikt nie chce pracować będą zmuszani do pewnego odpracowywania tych tych bonów patriotycznych mówiliśmy w lutym o tym, żeby lekarze specjaliści, którzy zechcą skorzystać z podwyżki, a ta podwyżka wynosi do kwoty 6 7 50 zloty i taki zapis rzeczywiście znalazł się w ustawie, że ci lekarze specjaliści zobowiążą się do niewykonywania to samych świadczeń z częstych tożsamych świadczeń został w pewnym sensie wypaczony przez ustawę wczoraj minister na spotkaniu z nami mówił o tym, że ministerstwo będzie wydawało interpretacje 

Minister będzie interpretował ustawę w taki sposób, żeby ona przystawała do warunków do złotego do czynów z tym mamy do czynienia w praktyce jesteśmy tym trochę zniechęceni, bo obserwowaliśmy jak tworzono projekt ustawy z Błaszek dziś my swoje poprawki mówiliśmy o tym, że niektóre zapisy po prostu po wejściu w życie ustawy będą złe i będą wymagały zmian w tej chwili słyszymy, że te wykonania umowy z interpretacjach, ale zapewnia Nowak z realizacji naszych wniosków, kiedy więc, kiedy porozumiewaliśmy się w lutym, a później na dalszym etapie prac nad tą ustawą o nakazie

Właściwie na każdym etapie słyszeliśmy, że nasze wnioski nasze projekty czy nasze poprawki będą brane pod uwagę, że kolejny projekt będzie już zawierał realizację porozumienia w takiej formie jak się umawialiśmy na tym etapie początkowym tak rzeczywiście to przebiegało potem poprzez prace legislacyjne ten projekt nabierało innych kształtów wydawało nam się, że jest to podyktowane przede wszystkim chęcią oszczędności i przeznaczenia mniej pieniędzy na ochronę zdrowia niż to jest w tej chwili potrzebne to wynikało z porozumienia, a nie realną chęcią realizacji porozumienia w takiej formie niż umawialiśmy

Zapytam pana na wprost jak pan odebrał wczoraj są wizyty ministra czy była to taka naturalna troska i empatia ze środowiskiem czy też im w przejaw takiej obawy polityczne, że jednak będąc tak silnej grupie tak reprezentatywne jesteście zdolni do pracy

Jest to co w i politycznie społecznie się po prostu nie opłaca na pewno ta wizyta pana ministra pokazała, że naciski to stały nacisk ze strony organizacji lekarskich jest konieczny, żeby z tego dnia nacisku nawet nie dojdzie do dialogu nie mówiąc są o większych zmianach, ale myślę, że pan minister jako lekarz, który dopracował wiele wiele lat w szpitalu nic się z na te problemy działanie do ich do niego inwestowaniu systemu ochrony zdrowia natomiast jako członek rządu reprezentant partii rządzącej tak naprawdę zresztą sam o tym, mówił jest obwarowany pewnymi uwarunkowaniami politycznymi także w, odpowiadając wprost na to pytanie myślę, że zadecydowały uwarunkowania polityczne i chęć sprawienia, żeby przed wyborami po prostu w ochronie zdrowia był spokój, bo wiemy, że ochrona zdrowia z taką newralgiczną działkę o tym, mówił zresztą sam minister zdrowia wczoraj na spotkaniu mówiąc o tym, że na wkład dyskusja o współpłacenie w ochronie zdrowia jest w tej chwili bezcelowa, bo rząd w Czechach, który to współpłacenie wprowadził

Następne wybory przegrała tego partia rządząca przecież my nie chciały się z takim podejściem nie godzimy dla nas nie jest ważne, kto rządzi ważne jest to, żeby rządził tak, żeby w ochronie zdrowia było lepiej, żeby porozumienia z organizacjami lekarskimi były przestrzegane, żeby polscy pacjenci byli leczeni w taki sposób na jakiej na to zasługują, jeżeli potrzebujemy odważnych decyzji to to odważne decyzje podejmujemy nie zasłaniają się polityką no ale politycy rządzą się też innymi prawidłami niż dziś lekarze, więc tutaj w pełni w pełni zrozumiałe jest to, że obawiają się, że odważne decyzje o ochronie zdrowia mogą doprowadzić do przegranych wyborów jest z Antonim zapytam pana o realną groźbą protestu to kto jeszcze wrócę do ZUS do samej ustawy

Bardzo dotkliwy jest ten zapis o zakazie konkurencji, którego pewnie niektóre środowiska nie spodziewał, bo zdaje się, że w tych relacjach z wczoraj z wczorajszego spotkania to wybrzmiewały też najgłośniej w zapytaliśmy na wczorajszym spotkaniu wprost czy celem Ministerstwa Zdrowia jest poprzez ten zapis zamknięcie rozmów i krajowa GTech naszym zdaniem ilość kadry medycznej w Polsce jest tak mała, że jeżeli lekarze podpiszą jeszcze zakaz konkurencji w innych szpitale nie będą pracowali w kilku szpitalach i świadczyli tam prace

Może to doprowadzić do upadku szpitali z naszej naszej oceny nawet 20 0 szpitali może być w tej chwili poważnie zagrożonych niedoborem kadry medycznej armia robi to już nie jest jej nie jest to celem tej ustawy, a poprawa warunków jakich leczeni są polscy pacjenci, choć z wydajność jakość świadczonych usług przez lekarzy taryf tak im co do zasady zgadzamy się z tym diabeł tkwi szczegółach czyli, czyli w zapisie minister wczoraj przedstawił swoją interpretację mówiąc o praktyce kardiolog pracujący w szpitalu x udziela konsultacji w szpitalu i Greg i wg naszego projektu porozumienia może to robić, bo nie są to tożsame świadczenia, czyli doświadczenie różni się konsultacja

To coś innego niż praca na etacie w 1 szpitalu i jeżeli chodzi o ustawę, która weszła w życie ten kardiolog nie mógłby konsultować w innym szpitalu, a co za tym idzie ten szpital n p. powiatowy zostałby bez dojeżdżając tego z dużego miasta kardiologa co sprawiłoby, że pacjenci na tym, by ucierpieli szpital miałby problem wg interpretacji Ministerstwa Zdrowia takie świadczenie będzie traktowane jako praca w poradni specjalistycznej, a więc nie będzie tutaj kolizji takich kardiolog będzie mógł takie świadczenia wykonywać natomiast nos dużym niezadowoleniem przyjmujemy to, że na etapie prac nad ustawą te nasze wątpliwości nie były brane pod uwagę teraz próbuje się ratować sytuację interpretacjami, a przecież interpelacje jedno nie jest wiążącym aktem prawnym taki jest ustawa, więc tutaj chyba trochę próba obejścia lub błędów, które zostały zrobione zostały zrobione również, dlatego że nie wsłuchiwania się w głos środowiska lekarskiego temu wrażenie też czytając, śledząc te wydarzenia, że na środowisko lekarskie już gen, dzieląc sumę nie to środowisko na dno na poszczególne struktury bardzo życzliwie było nastawione do do ministra to prawda poprzedni minister zdrowia również zaczynał z bardzo dużym kredytem zaufania

Pan minister nadal ten kredyt zaufania mamy się, że nie osoba ministra jest tutaj ważna, a to, żeby deklaracje rządu o tym, że ochrona zdrowia jest ważna jest na pierwszym miejscu nie były tylko w sferze deklaracji ale, żeby było, że były realne widzimy ustawę, która ma zwiększać nakłady na ochronę zdrowia dla pacjentów okazuje się, że w tym roku nikt tych pieniędzy nie widział i nie wiadomo czy zobaczy patrzymy na projekt ustawy budżetowej na przyszły rok tych pieniędzy tam również znajdujemy na to budzi nasze obawy, że sfera deklaracji jest jest 1 ma praktykę czymś innym takim stopniu jadąc kolejnym środkiem, by doprowadzić do realizacji swoich postulatów to jest to protest i teraz pytanie jak zwarty jest środowisko twórcze środowisko tego chce pomoże, bo może nie ma takiej woli

Z dużym zadowoleniem odnotowaliśmy, że wczoraj na naszym spotkaniu spotkały się tak naprawdę 4 największe organizacje, więc było to spotkanie reprezentatywne dla wszystkich lekarzom wydawniczy jednomyślne zawsze jest pewien konflikt interesów, bo przecież pracodawcy to rezydencji i lekarze specjaliści od 3 grupy każda z nich ma inne problemy inne podejście do ochrony zdrowia natomiast jednomyślne w tym sensie, że mamy do czynienia z absolutną katastrofą w ochronie zdrowia, że ta ustawa, która weszła w życie i została podpisana wczoraj to nie wystarczy migracja lekarzy narastała kolejki jak narastały

Tak narastają nie widać, żeby coś się w ochronie zdrowia zmieniało nadchodzą wybory i to co ustaliliśmy to, że wszystkie te organizacje chciałyby poprzez narzędzia, które mają sprawić, żeby ochrona zdrowia była na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, ale dysponenta tych narzędzi czy na końcu tym ostatecznym środkiem sprawdzonym 2 drogi albo możemy protestować i wiele rządów miał poważne kłopoty, bo przez protesty w ochronie zdrowia albo może wymusić na rządzących obietnice i potem rządzących z tych obietnic rozliczać wydaje się po wczorajszym spotkaniu, że takiego nastroju do protestu nie ma w tej chwili wśród organizacji lekarskich

Dużo się działo od października 1 protest przed chwilą przecież się zakończył w tej chwili chcielibyśmy działać w Boga to powiedzieć konstruktywnie, ale też rozliczać rządzących z tego z tych deklaracji, które już padły i pewnie oczekiwać, że padną kolejne w kampanii wyborczej my, jeżeli chodzi o te narzędzia zaplanowaliśmy, że będziemy chcieli zacząć poważne działania wspólne przed kampanią medialną PiS, aby nasze, jaka jest państwo prognoza dotycząca rozwoju wypadków wracając jeszcze gorącego tematu to dosłownie minutę myślę, że wiele organizacji lekarskich boi się tego w jaki sposób rząd reaguje zwykle na protesty lekarskie było zawsze, kiedy zaczyna się proces takie głosy protestu rezydentów pojawiają się w mediach doniesienia o błędach medycznych o o problemach w ochronie zdrowia, które podważają na wiele lat zaufanie do zawodu lekarza w związku z tym wystąpienie z kolejnym protestem wiąże się znowu z osłabieniem zaufania do zawodu lekarza, a to zaufanie przypominam jest na 1 z najniższych poziomów w tej chwili w Europie w związku z tym może nie tyle w tej chwili czas na protesty, które przed chwilą była ciasna ciasne realne działania pan owocnych rozmów w takim razie państwo wypada życzyć

Dziękuję panu musimy skończyć niestety Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów ogólnopolskiego związku zawodowego lekarzy był moim i państw gościem, dziękuję bardzo.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

40% rabatu w zimowej promocji TOK FM. Nie czekaj - zdobądź swój pakiet "Aplikacja i WWW" z solidną zniżką, aby słuchać wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!