REKLAMA

"Specustawa mieszkaniowa pogłębi chaos przestrzenny"

Analizy
Data emisji:
2018-08-02 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karolina Lewicka dzień dobry państwu raz jeszcze nasz pierwszy gość w analizach Jan Popławski miasto jest nasz dzień dobry witam dzień dobry Andrzej Duda podpisał wczoraj specustawę mieszkaniową, która przez jej przeciwników jest nazywana lex deweloper wcześniej podczas procesu legislacyjnego przeciwko lizaki są występowali i miejscy aktywiści PiS także niezadowoleni byli urbaniści, dlaczego ta ustawa pozwala inwestorowi, czyli damska deweloperowi właśnie Rozwiń » złożyć projekt urbanistyczny fenomen z nikim konsultowany nie będzie podlegał żadnym specjalnym regulacjom na i wskazać miejsce, w którym ten projekt miałby powstać stara inwestycja mieszkaniowa czy n p. dajmy na to jakiś teren, który nie był przez te przeznaczone, który w planie zagospodarowania przeznacza lub przez rynek jest Mączka wskazanego terenem zielonym parkiem czy na Skałce terenem leśnym, który jest w jaki sposób wiążą go na plany, które dziś ograniczenia nadają nauczkę niską zabudowę, ale taki inwestor deweloper będzie mógł postawić blokowiska we wskazanym przez się w obszarze gminy będzie mogła z Cargo wyrazi zgodę albo nie zaś takiej zgody na własność nie będzie żadnego automatyzmu nie będzie także inwestor Alan Joyce zaplanował przestrzeni ma w bloku powiedzmy 1 0 piętrowy, a w swoim miejscu, gdzie mogą stawać się budynki czteropiętrowe wniosek to wybuduje nową nie, bo rada gminy w ciągu 60 dni wyda pozytywną albo negatywną decyzję rozumiem, że ta zaś jedynką, czyli albo na tak albo na nie jest przez państwa krytykowana ale, ponieważ z kompetencja rady gminy są do uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, który właśnie określa to, jakie powinny być warunki dla przeprowadzenia zostaje rozdzielona, a to dlatego wyłączona zarówno do obrzezania tak nagle zostaje wyłączona godzi się w planie nasz zapał dopuszczone niska zabudowa, a gminie może być zaproponowana w górach wysokich osiedli wbrew temu planowi, który był przez gminę procedowany przez wiele lat, który był konsultowany z mieszkańcami idzie bardzo często mieszkańcy walczyli oto plany zabiegali niż dać przykład planowania na Żoliborzu południowym, przez które kilkadziesiąt kilkanaście lat aktywiści walczyli o ten plan, gdzie powstawała chaotyczna zabudowa dzisiaj tak naprawdę dla może być ledwo co uchwalony, które zabiegali, żeby po prostu wyłączony wyjęty z kompetencji gminy Bytoń gmina będzie decydować nie samorządowcy nie radni, którzy mały kontakt z mieszkańcami najbliższe sama dodał w komorze przy tak Centralna odgórne planowanie narzucić komuś po prostu gigantyczna inwestycja tuż pod jego oknami i w ogóle nie ma szans na uwadze tego, że właśnie n p. tam jest niska zabudowa osiedla tam jest teren zielony to mieszkańcy nie chcieli mieć, gdy blokowiska były piłkarz dziś już nie będziemy za umorzenie obowiązywać przestać obowiązywać dzięki tej ustawy o nowym, ale panów już nie będzie konsultacja żony będą mieszkańcy mają 2 1 dni na zgłoszenie uwag, ale do gotowego projektu nie będzie można może dostać 1 Szkot plan dzisiaj określana w planie są zapisy regulujące ma wyglądać teren i przy planowaniu planu mieszkańcy mają możliwość konsultacji z wpłynięciem Wendland uwagi mogą być odrzucone lub przyjętej przez zapisy planu mogą być zmieniane dzięki uchwalaniu tego przez radnych gminy natomiast w tym przypadku sam projekt ten urbanistyczny nie będzie konsultowany natomiast już gotowy projekt będzie do gminy przesłane do wydania tej rozliczą się 1 0 dni będzie można znaleźć we wciągu 2 1 z nieuwagi mieszkańcy będą na nim nanieść, ale one nie będą w stanie zmienić tego planu tego projektu urbanistycznego w przypadku planu jest uwagi będą nas stać mogły być tylko presja na pewno radnych czy granic dobitnie wyrazić, ale nie będę miał wpływ na jej treści więc, że to nie zmienia nie będą miały wpływ na ten sam projekt to jak się co się stało, że wiceminister inwestycji rozwoju Artur Soboń podczas prac nad tym nowym prawem w sejmie przekonywał, że ustawa zlikwiduje chaos przestrzenny w miastach i uwaga zahamuje proces rozlewania się miast LNG wymienia bardzo zmienne takie proste pan minister opiera swoje przekonania nas zdania jest wręcz odwrotnie ona pozwalała się budować takie zamki jak zostało ostatnio w Puszczy Noteckiej zbudowane tam właśnie zostały po prostu taki projekt odgórnie przyjęty zostawiane dzieli dzięki tej ustawie z kranu w każdej takiej miejscowości będzie mógł taki zamach powstawać ważne, ale i one Pa ne w postaci rady, która może powiedzieć nie zgadzamy się może korzystnie za granicę zaraz może być ciężko, bo noc odrzucić projekt, jeżeli będzie potrzeba zbudowania dużej inwestycji mieszkaniowej i będzie to zresztą to jest też bardzo ważna sprawa Kolegium d s. służb specjalnych postać pana Mariusza Kamińskiego oraz na lekcji pogłaszcze podnosiła to, że to jest najbardziej korupcjogenne rozwiązanie, ponieważ ma możliwość tego, żeby skłonić radę do wyrażenia zgody, bo jest duży inwestor, który ma duże inwestycje i tak naprawdę jest zgoda tak lub nie bardzo wprost wyrażona w 10 0 uchwałą obrazu zwiększa ryzyko rolne korupcji w mniej tak naprawdę podatność na korupcyjne są też bardzo ważny element, który pali wspomina jako tak naprawdę ten, który niezbyt transparentnych, czyli z 1 strony radni mają być poddani presji jest szansa na nowe mieszkania wiadomo, że ten głód mieszkań ciągle jest, więc trzeba budować i trzeba się zgodzić bez względu na to jak ten projekt inwestora wygląda z drugiej strony jeszcze można pod osłoną tejże ustawy załatwić jak swoje interesy pod stołem na co pozwala tak właśnie dużym inwestorem firmą deweloperską prosto w swoje gotowe tak naprawdę nic nie wiązanie mnie nie niezwiązana żadnymi uchwałami żadnymi planami projekty przeforsować w plus specustawa mieszkaniowa to szansa na tańsze mieszkania i realizacja naszych obietnic społecznych doznał Artur Soboń do tego, by minister już eksperci podnosili nie uwzględnia tego, że już dziś jest przewidzianych w planach jest w różnych studiach możliwość budowy terenów przeznaczonych pod budowę ponad 10  000 00 0 mieszkań z tak naprawdę ta ustawa nie jest specjalnie potrzebna, jeżeli chodzi o po realizacji potrzeb mieszkaniowych, jeżeli chodzi o patologiach w studiach jest przeznaczona jest baza jest prawem przesłanek, a deweloperzy mówią tak najczęściej te tereny pod budownictwo mieszkaniowe są gdzieś na peryferiach spotu powstają takie osiedla bez żadnej infrastruktury stanął tylko domy domy domniemani przedszkola droga, ale ledwo co powstaje 1 sklep to prawda rzeczywiście mamy taki przykład Mączka warszawskiej Białołęki tez przykład tego jak się rozlewa miasto chaotycznie zabudowane miasta ustala właśnie pozwala na podobne działania tak naprawdę pozwala na to, żeby gotowym projekcie, który po prostu je n p. właśnie jest zaprojektowane jakiś park jakiś teren zielony Jezu, umożliwia wejście tam inwestora jest budowanie domu gigantycznego osiedla są również zaburza, jakby i będzie powiększało powodowało większy chaos przestrzenny de facto eksperci z komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju z Polskiej Akademii Nauk on także byli zbulwersowani tym najpierw projektem teraz już podpisaną przez pana prezydenta ustawą mówiąc, że to groźny nieprzemyślany akt ignorujący interesy narodowe w dłuższej perspektywie co mieli namyśli dokładnie sytuację, w której można może to potęgować jedynie chaos przestrzenny może potęgować się tak naprawdę nieład inwestycyjne i to, że plany, które tak aktywiści mieszkańcy walczą przez lata przestał nagle obowiązywać są po prostu ignorowane mogą być generowane i to rodzi bardzo duże ryzyko, iż chodzi o to jak będzie dla nas czasoprzestrzeń po prostu w każdym sołectwie w gminie może dostać taki zamek w Puszczy Noteckiej już 10 duża inwestycja z okrojonej zrobiona pod konkretnego inwestora, na której rzecz jest niewrażliwa na inwestorze budować tylko bloki no tak, ale cechy, jakie będą bloki dań z planem w swoim projekcie urbanistycznym, który będzie przedstawionym stanie będą decydować jak będzie wyglądała takie osiedle stąd jest to ryzyko, że właśnie te ramy kształt, którym nadają plan zagospodarowania przestrzennego, który określa, jaki ma być dojście do szkoły jak ma być daleko w drodze może być wszystko to byłaby stosowana tego ten projekt inwestycyjny może w ogóle ominąć te plany i całkowicie coś zupełnie odmiennego postawić na teren od kiedy rozmawia się z samorządowcami to oni podkreślają, że od 20 15 roku obserwują procesy centralizacji, czyli takiego odwrotu od samorządności w wykonaniu prawa i sprawiedliwości, chociaż zaznaczają, że ta centralizacja jest prowadzona tylko w tych obszarach, które są na rękę rządzącym władzom centralnym natomiast ta ma gdzie n p. generuje to koszty jak w przypadku inne zmiany w sferę edukacji, czyli likwidacji gimnazjów no to tam jest delegowanie tych bardzo kłopotliwy w sprawie kosztów tych na samorządy w parze ta ustawa wpisuje się właśnie taki odwrót samorządności, że to nie ludzie, którzy są na dole będą decydować tylko tylko odgórnie będzie to ustawa regulować rzeczywiście to jest tak jak koncepcja centrali strasznego planowania jest wyjęcie kompetencji samorządu, który powinien takie plany i takich decyzjach, które znajdzie ludzi decydować rzeczywiście w to wpisuje w pewien program rządu, który chce szybko zbudować się tanie budownictwo mieszkaniowe pochwalić się przed najbliższymi wyborami już 2 lata gigantycznym sukcesem przed czy w przerwie jako kolejny program rządowy w Vivante pierwsze mieszkania został już uruchomione wprawdzie Emperia jest sporo zarzutów wobec nich już także działanie sektora są takie taniej są kiepsko wykonane Gniotek naleje chodzi o to, żeby tuż przed wyborami na większą skalę tworzyć kolejne drzwi dokładnie tak gigantyczną skalę usług będziemy obserwować ten jest podyktowane dla nas oczywiście jest to rozumowanie pewnych kompetencji nie jest rolą samorządu nie jest dobra praktyka jednak to radni doniósł ustalać uchwalać takie rzeczy jak planowanie przestrzenne S 1 na bolączka samorządów na 4 0 warszawianka 1 3 planów pokryte warstwą, ale on to właśnie chciałam zapytać, bo mamy prawie 3 0 lat celny po transformacji te plany przestrzenne powstają w mękach w bólach właściwie każde miasto mostów identyczny problem no właśnie dlatego tylko, że deweloperom nie opłaca się, gdy jest plan poparł go wiąże ograniczana dają pewne warunki, które musi spełnić, żeby powstała inwestycja w las właśnie ta ustawa pozwala ominąć te plany jest tak naprawdę jest pewnym krokiem wstecz do lutego, ale z drugiej strony to co pan mówi wskazuje na to, że do tej pory inne gminy nie brał się za uchwalanie planów przestrzennych, bo to mogła ograniczać inwestorów, w jakich bloki mogły nie powstać tak dalej i właśnie w tych obszarach, gdzie już te plany są dostały z ciężkim bólem dzisiaj tę ustawę może wyłączać gazowego mówi nasz adres krok wstecz, ponieważ te plany są jednak pewną wartość, że udało nam się wypracować tam, gdzie się udało to wciąż nie jest tak, by wciąż jest mała i wciąż nam z wciąż, jakby mnie jest to wystarczająca ilość, ale teraz ten dorobek zostanie właśnie zaprzepaszczone dzięki tej ustawy a gdyby miał spojrzeć na tych kilkanaście ostatnich lat i wskazać największą barierę w powstawaniu planów zagospodarowania przestrzennego, dlaczego to on tak nie szło ciężko powiedzieć, jakie są największą barierą może być warszawiak jest największą barierę na Warszawę największą barierą są jednak radni rządzący rządzą w Warszawie od tylu lat i nie są skłonni do tego, żeby uchwalać plany, ponieważ tak jak mówi Rz, że duże inwestycje deweloperskie na szkodę w tym Żoliborzu południowym tam bardzo dziko powstawały inwestycje i tak naprawdę ten plan ograniczałby konkretnym deweloperom konkretne inwestycje, jeżeli do postu był uchwalony wcześniej, ale było odkładane przez bardzo długi czas Stegna bardzo tutaj widzimy pewien z tych kont, jakby strajk powiązań między pewnymi radnymi deweloperami tego, że te interesy mieszkańców z odpowiednio reprezentowane na słowo zdanie ministra bardzo niedobra sytuacja na PL ustawa pozwala jeszcze bardziej tak naprawdę ogółem jest chaos przestrzenny Jan Popławski miasto jest nasza bardzo dziękuję za w listopadzie, ale rozmawialiśmy o ustawie o specustawie mieszkaniowej zwanej przez przeciwników tychże rozwiązań Alex deweloper pan prezydent wczoraj te ustawy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA