REKLAMA

Sędzia Gąciarek: Jako sędzia i obywatel muszę bronić Konstytucji. Nie dam sobie zamknąć ust

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-03 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:49 min.
Udostępnij:

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia o tym, czemuSąd Najwyższy zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 min po godzinie dwunastej, słuchacie Radia TOK FM, dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Dziś jest 3 sierpnia, piątek, w naszym studiu gość: sędzia Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, dzień dobry. A Sąd Najwyższy zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale media, które zazwyczaj wczoraj i dzisiaj mówiłl o tym, że Sąd Najwyższy zadawał pytania, zatrzymał wdrożenie ustawy. Rozwiń »
Tych rzeczy nie można oceniać oddzielnie po pierwsze, uznał Sąd Najwyższy bardzo ważna pytania posła na kanwie tego, że w tym składzie są Najwyższego z Los Angeles mając 60 lat skończone królowała ta ustawa czyszcząca Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy nabrał wątpliwości czym ta ustawa z porządku z ich rosnącą sądy dobrze obsadzony czy nie to dyskryminujące z uwagi na wiek czy może być także uznać, że można poczuć tak przerwać kadencję z uwagi na zmiany tego wieku emerytalnego czy może być dalsze pozostawanie w stanie czynnym uzależnione od osób i uznaniowego uznania decyzji władzy wykonawczej zbyt pana prezydenta i sąd dokonał tego zabezpieczenia

Trzeba dobrze zrozumieć to nie jest zniesienie ustawy jako taki w kod to jest istota tego słonia poloneza des Champs na tym, że te przepisy nie mają zastosowania przez ten czas określony stan trwania zabezpieczenia do tych sędziów i trudno tylko to dotyczy faktu, że to, o które przekraczają ten wiek i złożyli złoży oświadczenia to co jest tym zakresie czy w w tych pytaniach do Trybunału sprawiedliwości wymienieni zostali rozgromieni zawinił, ale miasto jest to pewien wąski zakres to nie jest tak w lutym ze swoim posłem przez sąd nie wyeliminował z porządku prawnego tej ustawy, bo nie ma takiej władzy

Natomiast uczyni zabezpieczenie, że no nie może też ma na dalszych kroków prezent teraz korzeni powinno dokonywać w odniesieniu do sędziów to przybysze są 5 lat, bo tą kwestią są już Sąd Najwyższy poddał rozstrzygnięciu Trybunału słabością Europejskiej, ale wczoraj Kancelaria prezydenta napisano, że nie ma takiego w porządku prawnym nie ma czegoś takiego dotychczas nie było na co wydają się, że niektórzy politycy rozumują w reż kategoriami taki suwerenność dziewiętnastowiecznej jesteśmy dobrowolnie wpływów z Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej z prawem polskim to wynika z polskiej konstytucji i Sąd Najwyższy w ZUS, ale uwaga fachowcy, podając w tej kwestii miał obowiązek zaś takie pytanie pionowo dla nas wszystkich, więc tu konsolę wziętą z językiem polityki są najwyższą jest aktem prawa z dyfuzorem i w porządku w porządku prawnego porządku politycznego na doświadczenie kancelarii prezydenta brzmi refren, że tak konstytucja żadnemu z organów nie przyznaje kompetencję do zawieszania stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa skutecznie wobec innych organów do

Czy Sąd Najwyższy może zatrzymać działanie prawa nie jest nigdzie napisane Kancelaria właśnie w ten sposób pieniądze z jej strony Sąd Najwyższy poziom bardzo poważną wątpliwość czy przepisy ustawę, lecz są zgodne z rażącym stolicami europejskimi i tutaj zadał pytanie, które będzie wiążący dla nas do Trybunału z ledwością Europejski i może ocenią prawą częścią zabezpieczenia nie będą chcieli

Nie jestem rzecznikiem Sądu Najwyższego na pewno nie użyje lepszych argumentów Sąd Najwyższy, bo trudno już lepszych argumentów teatry były podane w postanowieniu z profesor sędzia Laskowski od 2 0 zlote, jaka będzie przyszłość, bo są 2 opcje Bk 0 50 50 żołnierzy taka, że dla swoich gości Europejskiej za nim niektórzy oceniają, że dopiero za parę miesięcy, ale przyśle nam taką odpowiedź, że to niestety nie wolno tak robić, a i cofali się stanie nasz przyszły będzie taka, że w tym sporze z władzą polityczną, która chce niższej Sąd Najwyższy nie może wygrać tylko w nocy są takie ogólne koszty mniejsze albo większy większy koszt naszego państwa polega na tym, że będą mianowani sędziowie, których wybór będzie skutecznie kwestionowane to będą uważać na forum europejskim wyroki naszych sądów Sądu Najwyższego nie, bo to są niezależne dobrze obsadzone koszty tego wizerunkowe śpią na kosztach polityczne, ale koszty polskiej logistyki i prawne finansowe odszkodowania będą bardzo wielkie są bardzo smutne oby oby do tego nie doszło, bo mu nie wolno robić to pan wie o kosztach ktoś może chcę przypomnieć

Zaraz zaraz to dzisiaj wszyscy mówimy o tym, że wczoraj Polska przekazała komisji Europejskiej odpowiedź na pierwszy etap wszczęte procedury naruszenia prawa w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i jakości tych kosztów nie widać po ich kręgu mieliśmy czas do wczoraj jako kraj napisaliśmy dokument jest szczegółowy plan 9 w toku wywodu prawniczego frontu dowodzi, że komisja Europejska nie upór w sposób nieuprawniony do gry pytania są aktualnie rządząca chce ona większe rząd, a także osoby z otoczenia pana prezydenta przyjmą nie zadłuży w Europie naprawdę to i prawnicy artyści politycy rozumieją istotę osób w Polsce, choć to nie jest żadna reforma jest wzięcie pod but pod politycznym but sądownictwo w Polsce, a w naszym kręgu cywilizacyjnym Europy zachodniej Ameryki północnej sądy są niezależne 

Są różne tradycje prawne wagi sąd może wydawać wyrok w imieniu królowej, ale nie słyszałem, żeby królowa komentowała te wyroki szalenie podoba nie ma czegoś takiego, ale są wykonane rzeczywiście wszyscy rozumiemy, o co to co to jest gra z pewną społeczeństwo wierzy pan pod uwagę to Niewiem część znaczącą część społeczeństwa, które mówimy o sądownictwo domagał się reformy czekaliśmy czekaliśmy z władzą się zmieniają się nie stało co teraz ta reforma nie wygląda idealnie, ale od dzisiaj co się dzieje, ale teraz, że to jest takie działanie tę porównałbym to fundusz zlecił budynku on budynek w tym trochę odpada tynk i nie działa trochę instalacja wewnątrz go otynkować dobrze i wymienić instalację wybrać prawidłową działa w USA dobrze to budynek przychodzi ekipa fachowców mówi nasza reforma całego budynku polega na tym, żeby wysadził w powietrze i zanurzamy i będzie lepiej, więc takie działanie

To jest działanie takie z siekierą na komara od życia są zreformować czas już dobre prawo czasem dobrze szkolić i eliminować czarna owca nie chodzi nam wszystkim oto, żeby to sposób sprawna wróciły z Kalisza, ale temu nie służy żadne działanie ten desant polityczny ministra Ziobry i tańszy jest ono Szkotom nie służy poprawie jakości sądzenia absolutnie wróćmy jeszcze doświadczenia w kancelarii prezydenta, który przypomnę twierdzi, że do działanie Sądu Najwyższego nastąpiło bez podstawy prawnej nie wywiera skutków ani wobec prezydenta ani jakiegokolwiek innego organu co jak rozumiem Kancelaria prezydenta twierdzi, że obędzie się nie stało nie było żadnego pytania do Trybunału z pewnością Unii Europejskiej

Ale skoro tak na to co w co się stanie na linii Sąd Najwyższy prezydent jeśli okaże się, że Kancelaria prezydenta mówi my nie będziemy mogli brać pod uwagę chciałbym wierzyć, że on prezentów wstrzyma się od dalszych działań, które ewidentnie godzą w Zarze Sądu Najwyższego czyli jakie działania zmierzające do przeniesienia w stan spoczynku sędziów przed 6 5 lat pewne światełko nadziei daje 4 CK wczorajszą wypowiedź posła na Łęczną on w rozmowie z naboru coś takiego, że zwrócił uwagę, że to nie jest przecież na letnie szefa kancelarii prezydenta nie prezydenta profesor z kancelarii tak do końca nie wiadomo, czego wyschnie organ pomocniczy prezydenta, że to zamysł jest mocno z treści, ale cóż takiego umocowania zgoda co stoi ono nie jest taki mocny wątek to prezydent ekspresji rozłożone inaczej może on trudne czasy są w ostatnią nadzieję, że konflikt jest ewidentnie na to tak, że zagraża to prezydent chce coś podpisać, a Sąd Najwyższy mówieniem nie będziemy niczego podpisywali, ponieważ czekamy teraz po spożyciu Trybunał w sprawie roszczeń wróżki ewidentny potencjalnie zabija, choć arogancję, bo to po prostu powiem

To broń Boże nie jako sędzia, ale zwykły obywatel chciałbym, żeby było mojego państwa kierowała się głęboką rozwagą podejmują decyzje dotyczące aktów prawnych w ich działania decyzji sądownictwa głęboką rozwagą czy naprawdę to wzmacnia sądownictwo 3 czy działa na jego niekorzyść jak teraz sędziowie traktują Sąd Najwyższy po tym co się wydarzyło i ja muszę ponieść karę z takich kroków spontanicznych rozmów z ziemią wczoraj okazję odbyć z kolegami sędziami, bo to jest jakaś taka dobra energia jest przypływ wiary, że jednak można tu dewastację zatrzymać ją kupujesz poprzez w jaki sposób jestem dumny z Sądu Najwyższego tak to zawsze można protekcjonalnie, ale sąd wydał taką odważną i mądrą przemyślaną decyzję na wzgórzu skuteczne jakiś taki skutecznego środka

No do obrony własnej niezależności tak no i teraz kolejny ten element całej układanki polega na tym, że na liście osób, które kandydują do Sądu Najwyższego jest wiele różnych osób w takt rozpoczną w ten wątek w nędzy, ale to się uśmiecha na tej liście Francuz jest moje nazwisko adres i wciąż nie jest tajemnicą, że powiem tak nie czujecie już w więzieniach i Solidarnością wspólnoty myśli większość osób środkom kandydują pozostanie na stanowisku, że większość tych osób co go zaś sytuacji w razie wytworzyła w na podstawie ustawy o wątpliwych konstytucyjnie obierz ze stanowiska natomiast sąd sąd i tacy już do nich zaliczą, że po to, kandyduje jako obywatelek sędzia chce doprowadzić do kontroli przeznaczone są na zlecenie ustawy o Sądzie Najwyższym czy w ogóle ta ustawa jest zgodna z konstytucją czy organ, który prowadzi, która mówi, że skakał rozmowy z nieskrywaną sądownictwa obok jest złożenie zdjęcia i 30 organ podający się za karę sądownictwa i wszystkim w tym poglądem odzyskuje i 4 konkursy z ważnymi ratunku obwieszczenia o wolnych miejscach nie ma kontrasygnaty premiera

Mam prawo rząd Leszka, odwołując się do uchwałę Karol sądownictwa, żeby na czas wolny z dziesiątą pochylił i ma prawo domagać przed sądem podobnie jak inne osoby, które właśnie takie pytania takie treści zadał Trybunałowi Stróż Europejskiego czy ta regulacja to przymusowe no, skąd na wernisaż jest los się pojawi na pewno jest to, że weszła ta ustawa dewastują czas najwyższy czy ta ustawa o niego jest zgodna z polską konstytucją, ale zgodna zapisami traktatów europejskich akcyjny jest, kiedy pan krytykuje zajmą się dostać się w studiu radiowym albo zadajecie pytania tak słuszne pytania w obliczu niewiedzę opinii publicznej bardzo słusznie, a co innego, kiedy pan sam kandyduje do głosowania w konia to, że tylko z tego, że ja nie będę zdradzał takie pytania albo zbliżamy się na zgromadzeniu, z jaką sędziowie czy na naszym torze znam pytania o to będzie taki wydźwięk jakiś taki niewielkie coraz to, że jako uczestnik tego postępowania staną się stroną tłumacząc, że uzyskuję pewne instrumenty oczywiście to nie jest komfortowa sytuacja

Ale my dobrze to stąd w wyższej konieczności ratowania Sądu Najwyższego przed politykami tworzą go zdewastować jest absolutnym priorytetem, ale zaznaczyć, że nie chodzi o taką sytuację, że chciałby pan, żeby jak na razie takich osób jak pan kandydowało po to, żeby nie kandydowali no nie wiem nie chcę nikogo źle ocenia cała naprzód nie wiem Lidia Bagińska, która z rekomendacją Andrzeja Leppera przez tydzień, bo urzędującym sędzią Trybunału Konstytucyjnego w albo nogi jest już takich kandydatów na tej liście, które są mocno dyskusyjny 

To nie chodzę razem z Gdyni chodzi o to, że pan mówi wolę, żeby ludzie tacy jak diabli nadali na tej liście niźli istotą nie jest różowa, bo są istotą jest żądanie kontroli tego kontrowersyjnego prawa przez niezależny sąd o tym, organom w naszym porządku prawnym do kontroli w tym tej procedury Naczelny Sąd Administracyjny i powiem więcej to orzeczenie Sądu Najwyższego wczorajsze zapytanie online pewną taką nadzieję uczy się naczelny sąd z niej w pełni niezależny sąd Najwyższego, ale są już przez autorkę oddziaływują także na na innych sędziów jest szansa, że być może nasze wzory zeznań podzieli taki pogląd, że tak, że w środku tych odwołań sędziów w tej procedurze chciał wystąpić z pytaniem troskliwości o europejskim

Wrócimy do rozmowy, prezydent Aleksander Conda do Sądu Okręgowego w Warszawie członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia w naszym studiu po informację wracam do rozmowy 2 3 minut po godzinie dwunastej słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM 

Przypomnę, że w naszym studio Piotr Gąciarek sędzia Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia oraz dzień dobry dzień po ponownym pieszy też nasze rozmowy rozmawialiśmy o tym, że w pan kandyduje do Sądu Najwyższego jest już objawiona lista kandydatów też przez dłuższy czas nim nie można było się nią doprosić, ale jest już objawionej różne osoby nam na tej liście pan tłumaczył, dlaczego z 1 strony jest to wielce krytyczna wobec ustaw reformujących Sąd Najwyższy z drugiej strony jednak chce być na tej liście jest pana na tej liście, ale zastanówmy się, kto dotychczas nie było zbyt wielu okazji, żeby rozmawiać o tym, teraz w przypadku reform sądownictwa i czy media

Za chwilę o tym, rozmawiają to przypomina postawę rzecz zasadnicza różnica pomiędzy pewną analogię, która może przychodzić słuchaczom składkę do góry, że Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy tego, że różnica jest taka, że Trybunał Konstytucyjny jednak było w jaki sposób na jego sędziowie i politycznie pokolorowanie, ale może nie silnymi farbami olejnymi, ale jak warunkami w przypadku Sądu Najwyższego jak rozumiem to by to były mniejsze i niejednoznacznym wzdycha afiliacje polityczne wyzwanie tak to właśnie tu, bo to wielka wartość naszego Sądu Najwyższego z Monaco, przyznając mu znać język praktyczny z trybun taka skonsultować się do Trybunału od zarania korzystnie jako sądem politycznym w tym zakresie w tym sensie, że wybiera Sejm swój kanon ruszają kluby i niego samego początku wiadomo, że są byli sędziowie kojarzeni z klubami prawicowymi z domami centrum Klima lewicy i czasami dawali wyraz swoim poglądom 

Może to tak został skonstruowany dla nas Sąd Najwyższy był zawsze nas o wolnej Polsce po koszarowych sądem profesjonalną toczy środowisko sędziowskie miało największy wpły w, ale nie tylko kulawe sądownictwo desygnowała oczywiście być może niektóre decyzje były nietrafione zawsze złożyć taki bonus, ale generalnie mógł wzorem profesjonalizmu, czyli jeśli nie zostanie jako sędzia jako władcę sędzia ma pomóc, by nie widzimy jest nie mam poglądy ja znałem już znali poglądy, że ten sędzia Tomasz ataki takie poglądy prawne w tym zakresie interesującą procedury karnej czy wykładni prawa i daje wyraz swojego życia, a ten ma inny podobnie rozpra w cywilnych ani w sprawach politycznych nie dało się zrekonstruować tych poglądów zerwało wraz z tobą tak wielka wartość, więc nie chcemy takiego Sądu Najwyższego, że będzie palono wszyscy są dużo się rządzącemu będzie potem z myślą o opcji rządzącej atut opuścił ławkę z sędziów opozycyjnych

Nie nie mamy sądu politycznego sąd Polski z najwyższym poziomie każdy z innym są w Polsce ma być sądem niezależnym niezawisłym, a niezależne sądy nie zawsze oznacza jego apolityczność, ale czy to jest tak muszę pana zabrać jedziemy w takim kierunku jak ktoś, chociaż znamy z została oznaczona Ameryki północnej w oczy Demokraci wierzą, że będą mieli swoich sędziów Republikanie wierzą, że problem po upływie kadencji myślę, że i t d . i t d . tak dalej i jest w 2 Ameryce tak trochę jest też trochę inaczej jest inny system i tam jednak sędzia nas to sędziowie federalni w uzyskaniu nominacji na nasze odrywając od tego co nie jest ważne, jaki prezent ich istnienia nową i sędzią, który wydaje wyroki nie jest oznaczony ma zdrowe inna tradycja i naprawdę to najgorszy czas gospodarzy już od sędziów pisowskich sędziów Platformy i sędziów nie jest do czegoś innego to zaprzeczenie naszego dorobku istoty wolnego są jak idą do sądu jako obywatel nie mogę myśleć o tym czy ten sędzia ma pogląd taki czy innych członków patyczka do niewoli, by interesować

Ja muszę, wierząc niezależna w w Trójmieście w obecności są to wróćmy do listy kandydatów Stawisko sędziów Sądu Najwyższego czy jak pan jako objawioną już tą całą listę to coś pana zaskoczyło przygląda się pod postacią jak środowisko sędziowskie w rodzaju terenu następuje zaskakujące na swój sposób jest, bo to jest pierwszy przypadek w naszej historii, żeby z USA nie mogą być sędzią osoba zajmująca fotel sędziego obrzucenie sędziów sędzia dys dubler toczą wytyka nazw nazwy, czyli osławiona, zwłaszcza sędzią Trybunału Konstytucyjnego pan Muszyński talerz ozdobną Ostrowca przez sąd Najwyższego z Wrocławia dorobek tego pana w trybach ustnym z usług poza centrum porządków jest to bardzo niepokojące jest nieuzasadnione obawy wyrażone przez wielu komentatorów może zasysać z tego, że pan Muszyński kandydat z bliska leżeć tam po to, żeby zostać szefem jest z planami i stosować leki są gęsto represji wobec sędziów, którzy nie zgadzają na niszczenie niezależnego sądownictwa pana na pewno najbardziej tak niepokojąca mówiono komentowane głośno z wnioskiem nazwiska prokuratorów, które dotąd prokuratorzy z SLD, ale nas mówić, ale są lokatorzy, którzy swą karierę zawdzięczają czasami zawrotną bardzo szybko zawdzięczają panu ministrowi Ziobrze irytacji wypra w do zmiany te są również jak najbardziej niepokojące to tak, ale są jakieś pozytywne również koncentrować się takie, które nie są to kontrowersyjny, ale są dużo, ale zdali starą i zawiera 200 osób mają też nie w Operze znam wszystkie osoby, ale parę walk nawet bardzo dobry kandydat wystartuje w niekonstytucyjnej procedurze odnośnie

Możemy przyrządzać te są dziś znacznie wyżej, ale we wrześniu to może pan też status Invest Secure zadłużają, bo chce, żeby Naczelny Sąd Administracyjny amen lepiej się do nas Sojusz Europejski wypowiedział się co do tej całej procedury tej ustawy i tego konkursu, żeby ktoś jasno organ powiedział tylko, że myśmy tu zrobił czy sędziowie na swoim zebraniu kluby są urzędowo stwierdził, że organ, podając się królestwo co jest grane o stanowisko w dni, kiedy ten proces się zakończy zaczynamy dziś ogłoszą listę jak rozumiem nie czekając na wyrok 

Możemy szybciej liczyć na jakieś wykroczenie, które będzie stabilizował sytuację w oczy w Iranie do końca wierzy w zapewnienia przedstawicieli KRS, że dopiero we wrześniu będzie rozstrzygana boimy się jako sędziowie takiego się szybkiego ruchu że, choć 1 osobę z tego na zrównoważoną stanie się bardzo szybkim trybie sędzia Sądu Najwyższego mogą oni to nowelizacja ma to z gry przerażające kuriozalna regulacja, że de facto do odwołania może może osądzono pominięte in negatywnie mogą się odwołać, ale tak nie wstrzymuje realizacji tych uchwał weźmy takie odwołanie no w tym słowom Trumpa tak tak to wprowadzono prawo w zeszłym tygodniu, ale dlatego, że to skuteczność jest najważniejszą cechą wszystkich wzmianek

Rozumiem, że skuteczność chodzi o skuteczność tego zamachu na Sąd Najwyższy z przerażającą Frida film będzie taki, że w terminową w zaczęto w nim funkcjonować w nowej szacie wg pana, kiedy najszybciej w Janie chcę być taką kasą podwyższyć ja wierzę, że jednak do czegoś takiego nie dojdzie w i nie chce przewidywać, kiedy już kiedyś znajdą osoby dłużnika nie znam są najwyższe miejsce taki proces już w 3 cała dyskusja dotycząca tego, że prawnicy sędziowie reprezentacji śnić środowiska sędziowskiego pojawiają się w mediach wygłaszają różne opinie recenzują postawę projekty ustaw mają nawet wypowiedzi bardzo polityczne wg laty Skawa to to jest coś co się właśnie wydarza i tak już zostanie pytam o to, dlatego że krytykowana jest Julia Przyłębska za swoje wypowiedzi dla mediów przypominają się, że w 20 1 5 roku oraz twierdziła, że nie nie powinno się wypowiadać lamentów, ale teraz siedzimy tu rozmawiamy o tym, a nawet czasami bardzo ostro jednoznaczne zdanie, że to nie jest do końca roku to co ja robię i owo nic nie rozumiem przez to co w debacie publicznej 

Dzisiaj to nie jest do końca komfortowa sytuacja dla sędziów i jesteśmy tego świadomi tych artystów nadzwyczajna, bo jeżeli jesteśmy o krok od wzięcia pod politycznym, bo sąd od zniesienia Sądu Najwyższego i od tego, że będziemy wszyscy podlegać woli większości politycznej, a może nawet 1 osoby w naszym kraju, którego są już mówić nie wierzę w to co do porównywania ofert na taką taki przykład przykład z lekarzami tak, że rząd wprowadził promocję szkoła papierosów dzieci palcie papierosy to lek. Janusz Cichoń i mieć w takiej sytuacji jak gwałcił naszych oczach konstytucję niż dorobek naszej ojczyzny za ostatnie 2 8 lat tylko sędziowie mogą zabić mnie

Nie zgadzam się nad to jest obrona konstytucji jest udział w debacie publicznej szansę zamknąć most im mówić, że to jest polityka nikogo nie agituje nie zachęcą do ochrony kolei opcje jako sędzia obywatel w obronie konstytucji stanu obowiązek moja powinność nawet liczyć z tym, że mogę ponieść jakieś konsekwencje, ale uważam, że nie wolno istotne wręcz rejs sędziowie nie mogą dać coś zamknąć ust, ale czy to oznacza, że dalej nie ma mówi to pan spełniony z pełną świadomością tego, że daje pan paliwo stronie przeciwnej przed w mediach publicznych będzie pan przedstawiany jako kolejny sędzia, który chodzi po mediach i zajmuje się polityką zamiast z robić normalną sędziowską roboty siedzieliśmy na sali sądowej i wydawać sprawiedliwe wyroki, a także polityką liczy pan rodem z normalną sędziowską roboty czyli, orzekając w sprawach, które do mnie wpływają Jasek sędzia mieć pewność, że z oceną mojej pracy mojego wyroku rozstrzygnięcia na samym końcu pochyli się fachowy niezależny niezawisły Sąd Najwyższy ani lekarz

Zbiór ludzi nominacji PiS klucza politycznego posłusznych aktualnych powolnych poglądom aktualnej większości politycznej jesteście już moja praca była oceniona i chodzi o pracy to moja skoku o rozstrzygnięcie w sądzie kołem w sądzie karnym pracuje wiele skutki dla ludzi tak na końcu ten oskarżony ten pokrzywdzony chce wiedzieć, że ostatecznie powinien w jej braku mówi się sąd fachowy niezależny niezawisły a jakie są przypadkowe i politycznie podporządkowane zasadzie pan, że zarząd przez ostatnie 20 parę lat środowisko sędziowskie przypominało to co pan przed chwilą powiedział, że dla potrzeb każdego obywatela dla każdej butelki kluczem jeśli chodzi o sprawiedliwość właśnie to, żeby to merytoryczne wyroki zapadały, a nie było politycznych w tle kolorów i nominacji tak dalej tego być może teraz środowisko w treningu sędziów prawniczą, ale sędziowie, a w szczególności inną drogę prawną jakieś takie zaniechania, ale gospodynie po jedno 0 3 sąd był traktowany przez wiele lat w po roku dziewięćdziesiątym po macoszemu, bo niedoinwestowane gumą etatu sąd wzywa się z Puław w latach dziewięćdziesiątych zapaść w zapas ponadto, że politycy lekceważy, jaka sytuacja w sądownictwie sprawy z szafy walały po nie brakowało osób do tej pracy i do tego grona osób uczestnicy debaty głosu byli to strasznie konopie zarobienie połączyć ze swoją pracę teraz sędziów na pewno jest w pełni takie zrozumienie tego ciała ludziom tłumaczyć na czym polega istota sąd tak niezwykłą taki czysty praktyki prawa to jest też często niewiele osób przywoływał przykład tego przywołałem jeśli ktoś ma pecha i uczestniczy w kolizji, ale nie z Kowalski z Nowakiem trafia młody człowiek z kolumną rządową i ciśnienie rośniemy w studiu nie wolno nam rozwścieczony zwinny czy nie kotom zawinił, ale dobrze na tym się wolne są niezależne pochylił, bo jak działa prokuratura policja, która pół godziny już po zdarzeniu wiek jest winny NATO w utrzymaniu to choćby sąd też miał natychmiast się na zamówienie widzisz coś innego ruszy pochylił sprawiedliwie dogłębnie bez obawy o to, że spotkają jakieś represje z równą rozstrzygnięciu tego wszyscy oczekujemy czy Pantera znacznemu dyskonto dzielnością młodym ludziom w Polsce powieści Ingi i tyle studia prawnicze, choć jest fascynująca rzecz przy pomimo tych wszystkich zawirowań i kredytów i takich trudnych wyborów jak chociażby ten, który pan mówił pan jest na liście są na brzegu, ale bank oczekuje tak tak gorąco powiedział mi co może, dlatego że w dzisiejszym maturzystom głęboko wierzę, że zainwestuje skończą w cyklu pięcioletnim co ten stan naruszenia niezależności sądów i łamania konstytucji nie będzie przywrócona Toni morza strefa w zakładzie jest pan optymistą jak znam również ci ludzie, którzy chociażby w czasie manifestacji też z panem brali udział to bliscy są co państwo optymistami albo się przez chwilę pesymistami czy to jest także nie wierzy pan taki rozwój sytuacji się z za politycznie nie tylko Trybunał, ale Sąd Najwyższy do tego stopnia, że będziemy po prostu układ pełnej dziwnych równowagi pomiędzy głównymi partiami, które będą nominował swoich Anny sędziów z Kielc na czym to byłby najgorszy rozwój wypadków, gdybyśmy duma z cholerą czy gdyby na miejsce nominatów partii 1 byli kolejni brzmieć taki miszmasz polityczne jest takie niebezpieczeństwo manager to budżet nie uczestniczą w poprzeczkę wolne niezależne sądy one są wszystkie potrzebne prawna przecież on zawsze mogą one na procesy w Polsce o nadużycia władzy o branie łapówek przekroczenie uprawnień poprzednich poprzednie ekipy rządzącej to, że fundusz obecnej władzy kiedyś być może niektórzy staną przed sądem nie dopuścić do złamania prawa każdemu z nas potrzebny wolny niezależny sąd, który uczciwie bez uprzedzeń bez patrzenia, w których strony, która o funkcję tą polityką rozpoznaje sprawę to jest w tym polscy to jest wymóg cywilizacji, które się znajdujemy go w naszym kręgu kulturowym tu jesteśmy sądy są niezależne inaczej jest w Chinach inaczej na Białorusi i Rosjan pod słońcem i Piotr Gąciarek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dziękuję za rozmowę, dziękując 12 3 6 za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz dzisiejsze popołudnie przygotował ironizował Tomasz Kopka cenne wydawał Tomasz Kopka realizował Kamil Wróblewski dość, że do osuszenia również mówi Paweł Sulik rywalom i
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA