REKLAMA

Co stanie się z firmą po śmierci właściciela? Czyli o ustawie o zarządzie sukcesyjnym

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-08-03 12:40
Czas trwania:
16:17 min.
Udostępnij:

Czy zastanawialiście się Państwo, co się dzieje, gdy ktoś ma swoją firmę, prowadzi ją przez wiele lat i umiera? Co dzieje się z firmą i jej pracownikami?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
W raporcie gospodarczym wracamy dzisiaj do strasznie ważnej sprawy, tylko z pytaniem czy to co by zostało zaproponowane za chwilę będzie wchodziło w życie, to wystarczy, czy to tylko pierwszy krok, żeby poradzić sobie z problemem, w którym zdarza się niestety, czyli sytuacją, kiedy ktoś ma swoją firmę, prowadzi firmę przez wiele lat i umiera. Co się dzieje z tym przedsiębiorstwem później? Rozwiń »
Ze mną jest adwokat Karol Orzechowski z kancelarii kolos dzień dobry

Dzień dobry

No mamy ustawę, która została przygotowana przez właściwy wiceministra Haładyja główne źródło ministerstwo rozwoju potem my mieli w technologii przedsiębiorczości już nikt nie jest on nazwę można, że jest ustawa, która została podpisana przez prezydenta w ich za 3 miesiące będzie wchodziła w życie jest to ustawa właśnie o sukcesji

Na taki pierwszy rzut oka to ta ustawa to właśnie sukces czy jednak jest wybrakowany wydaje się, że jest winny mu sukcesu może niepełnym, ale jednak sukcesem jest regulacją, która była od dawien dawna wyczekiwana przez przedsiębiorstwo wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG to był problem polegający na tym, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy tak naprawdę nie było wiadomo co robić bardzo często były problemy związane choćby z opłatami publicznoprawnymi tutaj też urzędy skarbowe robiły różne dziwne, że takie figurę, żeby doprowadzić do tego, żeby to podatek ściągnąć tych problemów było wiele tras są problemy z kontrahentami problemy z pracownikami i wydaje się to regulacja w jakiś wstępny sposób rzeczywiście odpowiada

Na te problemy 1 SA, który chciałby ba są też zwrócić uwagę, bo po pani redaktor powiedziała, że przedsiębiorca umiera i co dalej co wprowadza ustawa co jest wydaje się istotne, że przedsiębiorca w tym zakresie może się przygotować to znaczy może dokonać szeregu czynności, które pozwolą mu zabezpieczyć się losy swojego przedsiębiorstwa po jego śmierci przecież robi to z wyprzedzeniem i co słychać kroki w wymiarze, który możemy teraz podjąć to w pierwszej kolejności fajnie było, że znana z tego zarządcy sukcesyjnego, czyli tę osobę, która z chwilą jego śmierci tak będzie wykonywać obowiązki to nie może być każdy to musi być osoba, która po pierwsze, mam pełną zdolność do czynności prawnych to jest osoba, która chociażby nie była karana w ten sposób, że nie orzeczono w niej w stosunku do niej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej tutaj akurat kładzie się prawo upadłościowe czy bezdomny osoba co, do której orzeczono środków karnych środków zabezpieczających w tym Salt, dodając ten ten sam rezultat to osoba jest wpisywana na podstawie oświadczenia pisemnego i swojej zgody również udzielanej w formie po takiej zwykłej pisemnej do rejestru CEIDG co ciekawe te co też zwraca uwagę co akurat wydaje się sensowny BP pożytecznym rozwiązaniem w równocześnie można od razu ustanowić zastępcę takiego na czym następcy nie zastępczego profesjonalnie

To badać następcy takiego zarządcy sukcesyjnego innymi słowy wskazuje ma 2 osoby można no znaczy tylko to działa w ten sposób, że z chwilą, kiedy mamy już wpisane do 1 zarządcę tymczasowego, ale dla przyjezdnych zarząd przekażą zarządcy sukcesyjnego to i Przymuszewo nagle w względem niego toczy się sprawa, której konsekwencją może być n p. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, ale przedsiębiorca na chwilę, kiedy zdecyduje się wpisać to osoby do rejestru tego nie wie w związku z tym musi sobie zgoła taką możliwość poznać drugą osobę, która bezwzględnie spełniać kryteria w pierwszej kolejności chciałbym, żeby to był teren, ale jeżeli po mojej śmierci okaże się, że taki problem nie może to będziemy wtedy korzystać z tego drugiego, który został również tam wpisane, a który spełnia te wymagania wskazane, ale ja jestem przedsiębiorcą już dziś muszą myśleć o tym kto to może być już swoich współpracowników właśnie wśród kogo rodziny współpracowników to musi być też już w mojej firmie pracujesz może być zupełnie inną osobą

Mój dobry przyjaciel, który się na moim przedsiębiorstwie nie zna, ale jemu ufam to 2 rzeczy po pierwsze, ustawa nie skłania domyślenia ze swym redaktor nie musi o tym, myśleć, bo może się to zadziałać, że później rękami czynami o służbie to co prawda wyjdzie tak, ale jeżeli chodzi oto wizja oznaczano może być każdy, kto spełnia te warunki, o których mówiłem wcześniej w sensie to musi być osoba fizyczna z pełną zdolność do czynności prawnych niekarana za określone przestępstwa nie ma wymogu, że musi pasować mojej firmie od 6 lat nie nawet przydaje się że, analizując zapisy ustawy, która dopiero co niedawno została podpisana przez prezydenta i czekana wejście w życie zastanawiam się, ale to już taka była luźna refleksja czy przypadkiem nie zostanie w ten sposób stworzony choćby nowy zawód takiego zarządcy sukcesyjnego, który można sobie wyobrazić, że firma, która dysponuje ludźmi, którzy z mają odpowiednie doświadczenie odpowiednią wiedzę oczywiście wydaje się, że gdzieś tutaj taką operacyjną przeszkodą

Jest kwestia jednak zaufania która, która szczególnie przy przedsiębiorcach prowadzących indywidualną działalność gospodarczą wydaje się, że zmagamy, ale myślę że, gdy jest to taki no bo niewykluczone podpowiadamy w takim razie dużo nowych zawodów ostatnio powstaje film z ochroną danych osobowych przecież mnóstwo teraz także może akurat dobrze to w takim razie byłyby kwestie tego, że ja sobie myślę już o tym i wyznacza osobę więcej dokumentów to zwaną mówioną, ale przecież zdarzają się sytuacje, kiedy nagle człowiek umiera nikogo nie wskazał tank, który teraz rozumiem, że ustawa ma odpowiedź

Ustawa ma odpowiedź, ale w budce z FC, ponieważ ta odpowiedź będzie wspólna dla 2 wątków to chciałbym jeszcze po dziś drugim wątku techniczny może się wydarzyć taka sytuacja, w której będziemy mieli ustanowionego zarządcy sukcesyjnego będziemy mieli ustanowionego potencjalnego i jego zastępcę, ale i tak nie dojdzie do powołania tego zostawić sukcesywnego, a można sobie wyobrazić w bardzo prostej sytuacji, których n p. w akcie zgonu nie ma wpisanej daty śmierci tego typu sytuacje są teoretycznie możliwe nie wiem, jeżeli ktoś zmarł w okresie nauki wielu dni trzeba poproszę prowadząca postępowanie mające na celu ustalenie, kiedy nastąpił tak jak wtedy w fakcie zgody nie ma dlatego film również osoby które, żebyśmy zginęły na skutek nie samolot zaginął swoją podróż morska się nie udała

W związku z tym w takich sytuacjach będziemy mieli do czynienia z tym drugim sposobem oczywistym sposobem, który ma miejsce w sytuacji, w której nie doszło do tego przedwczesnego przy czym przedśmiertne jego ustanowienia zarządcy sukcesyjnego no i wtedy, gdy tak naprawdę uprawnienia do ustanowienia tego zarządcy ma albo małżonek, który ma ten udział w przedsiębiorstwie w spadku to zwraca uwagę nie chodzi o spadek tylko udział w przedsiębiorstwie spadku albo ktoś, kto dziedziczy czy to na poły spadkobierca czy to na polu na podstawie ustawy czy do testamentu pod warunkiem, że ten spadek przyjmie albo tzw. zapisobierca windykacyjny, czyli osoba co, do której przedsiębiorca zdecydował przed śmiercią, że przypuśćmy jakiś udział w części przedsiębiorstw, jaki udział przedsiębiorcy, który prowadzi powinien przypaść dokładnie tej osobie z datą zwraca uwagę nie chodzi o każdego zapisobierca windykacyjny graczy i każdą osobę powołaną n p . w testamencie do przerwania kordonu dodał do otrzymania na własność jakiś określony składnik majątkowy, ale chodzi tylko i wyłącznie do tych zapisobiercy ów, którzy zostali powołani tylko i wyłącznie do tej części spadku, która obejmuje przynajmniej jakiś udział przedsiębiorstw i wtedy taki wniosek jest składany przez te osoby

Do powołania dochodzi wtedy, kiedy już inaczej co jest jeszcze ważne, bo mówimy bardzo często mamy taką tendencję domów do myślenia, że a, że skoro jest 1 osoba, która już co prowadzi to przecież to ona to zrobi Otóż nie do powołania takiego zarządcy sukcesyjnego dochodzi w sytuacji wielości tych spadkobierców, którzy są uprawnieni w momencie, kiedy suma udziałów tych osób, które posiadają stosowne uprawnienia, lecz ma podstawę do powoływania zarządu ZUS RSA 8 5, czyli punktem czy możliwa jest właściwie mówi się trochę coś z wolnego wieczoru zaserwowali, że jeżeli z różnych powodów życiowych czy spadkobierców nagle jest bardzo dużo i wszyscy oni są w taki sposób powołali swe ze spadku z testamentu n p. nadano mocy ustawy do odliczenia no to rzeczywiście może być to w najem może być konieczność wynajęcia powierzchni 1 dodatkowo na ich spotkanie dodał, że mogą w takim razie hymny jak rozumiem, ale ustawa dużo rysuje problemy, bo nie było rozwiązań i będą też Najwyższa Izba Kontroli ostatnio opublikowała raport, który właśnie tym zajmą się zajmuję, czyli co się dzieje z przedsiębiorstwami jak umiera właściciel domu jest bardzo duży raport bardzo obszerny hol Derewońko w nim zawartych, ale tam też są już w nas tak Chyły potoczny fikołki czasami się odbywały w urzędach skarbowych, żeby albo jego sprawy no pod postać proszku co trzeba dopłacać albo że, gdy przedsiębiorstwo jakoś tam jeszcze tak zrobić, bo one przetrwały noc w trochę wbre w prawu 

Wbrew zapisom tak, aby innym zapisom, które były w różnych ustawach w urzędach próbował sobie radzić z tym problem na różne sposoby język rozumiem tutaj trochę powiedział ustawa udziela, ale czy na wszystkie pytania wszystkie wątpliwości wszystkie przypadki już będziemy mieli właściwie dzięki tej ustawie rozstrzygnięte czy jednak nie koniec myślę, że paradoksalnie przekonamy się co w praktyce praktyka zrodzi najwięcej problemów co do urzędów skarbowych, które panie Latos lat to taki dość Zawady komentarz to już jest od doktora habilitowanego dla Roberta Gwiazdowskiego, który w złożach życzyłby sobie we wszystkich sprawach podatkowych takiej gotowości do pomocy i robienia różnych jak pani redaktor określiła fikołków w celu zapłaty podatku bądź w celu rozwiązania akurat problemu danego podatnika tak wiemy też nie dzieje wydają się wracając do zasadniczego pytania pani redaktor, że to praktyka przyniesie odpowiedzi na to czy ta regulacja jest właściwa czy pożądana i zakładam, że każda regulacja tego typu będzie jeszcze wielokrotnie nowelizowana będą zmieniały się przepisy będą miejmy nadzieję dostosować sposób, który zapewni płynne przejście tego przedsiębiorstwa w przypadku woli kontynuowania tego przedsiębiorstwa na spadkobierców czy na nowego właściciela tego przedsiębiorstwa część rozwiązań tu jest do rozwiązania choćby samorządowe tutaj opisane w zakresie do różnego rodzaju koncesji licencji zezwoleń co jest istotne, bo jeżeli mówimy o działalności gospodarczej, a koniunktura, której działalność opiera się o tego typu dokumenty taką decyzję administracyjną było to niemożna sobie wyobrazić fazę bessy

Tutaj odpowiednio ustawa wprowadza zarówno regulacje dotyczące możliwości wykonywania pra w z tych decyzji przez zarząd chce tego swoje sukcesy innego jak również przez właścicieli, czyli tych, którzy na podstawie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku czy tego aktu potwierdzenia dziedziczenia, które czynimy u notariusza przyjęli ten spadek w oczy widzi pan jakieś ewidentne braki w tej ustawie ewidentne braki to daje się dzieje do takich kwestii, która zwraca uwagę jest także, gdy to jest kwestia pracowników ustawa w tym zakresie odsyła do kodeksu pracy do arkuszy 10 03 . z dwójką, który uznał, że odsyła do art. 2 3 z jedynką co powoduje, że już nic mi się z bramki musimy chwilę aktów prawnych co widzimy się w lasach stos legiony wygasa z chwilą śmierci przedsiębiorcy tam jest taka sytuacja, że umowa nie wygasa to ten wyjątek z chwilą przejścia tego przedsiębiorstwa do Don nowego przedsiębiorcy to na tym, że to jest kwestia myślę od kwestii to trochę praktyki w tym sensie określenia, kiedy jak to się dzieje jak te złe, bo musimy sobie rozłożyć lud

Żeby dobrze zrozumieć cały ten proces to musimy go sobie rozłożyć na osi czasu po meczu kiedy, gdzie doszło do powołania wcześniej z zarządu sukcesyjnego w CEIDG czy tak, że każdy dzisiaj może sobie wpisać kogoś komu ów fakt spełnia warunki, aby znowu nie doszło do tej sytuacji, która wyklucza możliwość skorzystania z takiego zarządcy tymczasowe sukcesywnego Noto mamy do czynienia z procedurą powołania tego tego zarządcy sukcesyjnego na to co do zasady mamy 2 miesiące po śmierci przedsiębiorcy coś jest dziś zależy co dzieje się w międzyczasie to znaczy ustawa wprowadza pewne uprawnienia dla tych, że spadkobiercą 4 tys do tego katalogu osób, które wspominają czy ten małżonek uprawniony do udziału w spadku w przedsiębiorstwie spadku czy też spadkobierca, który przyjął ten spadek czy ten zapisobierca windykacyjny, ale ani przez ten czas od śmierci przedsiębiorcy do momentu wyznaczenia do momentu powołania zarządcy sukcesyjnego co może być tak 2 miesiące

Mają pewne uprawnienia to znaczy po pierwsze, mogą spełniać to wierzytelność w tym zająć się, że ktoś do nich przyjedzie Ebay powie, że ma tutaj wymagalne roszczenie to oni mogą obsługiwać kredyty mogę wypuścić transportu, bo mamy świeży towar na magazynie, który musi wyjechać teraz, bo jest n p . ser i niemożliwego w stanie wyobrazić dobrze, czego pani redaktor, że przypuszcza mogą zapłacić ratę kredytu, która jest wymagana, ale nie mogą zapłacić raty kredytu z gór do przodu no tak w Ronson Ron nerwy mogą tak, żeby to przedsiębiorstwo nie będzie dodatkowych problemów przy sobie nie stworzyło w samym faktem, że w wino wahadłowy

To właśnie bardzo ciekawą rzecz pani powiedziała właśnie jest, żeby to przedsiębiorstwo nie stworzyło sobie dodatkowych problemów i tutaj ustawa troszkę, że jeszcze troszeczkę wychodzi naprzeci w tym, że tym ludziom w tym okresie przejściowym mianowicie pozwala im wykonywać tzw. zwykły zarząd, czyli takie standardowe czynności, które trzeba wykonywać na co dzień w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa, które nie nie wiemy tak nie mówimy tutaj o sprzedaży nieruchomości prawda tylko nie poparły po do popisania się zlecenia co dalej z chwilą wypłaty dla osoby w sektorze są dokładnie to osoby mogą wykonywać tę działalność tego typu czynności w tym okresie właśnie ze względu na to kryterium, czyli na zapewnienie bezpiecznej stabilnej kontynuacji działalności lub, jeżeli groziłaby tej przeczy temu przedsiębiorcy jakaś rażąca tutaj szkoda prawda, jeżeli narażali, by w ten sposób przez dokonanie tych czynności nerek to przedsiębiorstwo w spadku na szkodę to mogą dokonać ich kompetencji zarządcy znowu sukcesy tego domu troszeczkę dalej, bo zarządca sukcesyjny te czynności zwykłego zarządu może wykonywać bezwzględnie w tym sensie co do tego jest powołany i na tym polega jego rola, 

Jeżeli mówimy o czynnościach tzw. przekraczających zwykły zarząd, czyli właśnie w sytuacji, gdy skład takiego przedsiębiorcy takiej działalności bardzo często zresztą to tylko dygresja w Polsce jest także na tego typu formy działalności gospodarczej, a jak działalność gospodarczą albo spółka cywilna działają naprawdę duże prężne przedsiębiorstwa tak to jest ich romans wyjdzie ciekawa sytuacja, że tutaj rozdają kilkaset APA jest z DC Index rejestr dokładnie ile jest z 1 strony Bond to warto spojrzeć na tę regulację z pewnej perspektywy na czym ta passa zęby na pełen horyzont możliwości, bo z 1 strony myślimy sobie o kimś, kto w 2 samozatrudniony wykonuje prostą tutaj nie jest obroną pracy dla tego samego pracodawcy, a z drugiej strony możemy się gigantyczne przedsiębiorcy, który posiada majątek samochody nieruchomości kontrakty w i tam te kompetencje zarządcy wymagają znowuż w momencie chęci dokonania tej czynności przekraczających zwykły zarząd już tej autoryzacji od właścicieli od tych, którzy przyjęli spadek, którzy otrzymali postanowienie stwierdzenie nabycia spadku 

Oni muszą potwierdzać te czynności zarządcy sukcesyjnego projekt ustawy został podpisany przez prezydenta za 3 miesiące wejdzie w życie no i wtedy zobaczymy też w praktyce sprawdza sam minister Haładyj, który prowadził ten projekt mówi nasz wiadomo, że trzeba najpier w dotknąć zobaczyć jak będzie potrzeba będziemy się nawet co dalej są procesy, gdyby tworzenia tej zostały też wcale nie było takie proste w sprawie podatkowej w ogóle szereg innych rzeczy, których cały ten prąd projekty i ta ustawa w inny dotyka, więc jeżeli tylko cokolwiek się będzie działo w związku z tą ustawą, choć oczywiście wracać na dzisiaj musimy skończyć bardzo dziękuję za rozmowę z Bułgarią to bardzo państwu dziękuję adwokat Karol Orzechowski z kancelarii kolos był moim i państwa gościem.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA