REKLAMA

Konsekwencje abdykacji cesarza Akihito

OFF Czarek
Data emisji:
2018-08-03 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kończy się wraz ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest prof. Arkadiusz Jabłoński japonista z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzisiaj jakoś tak się złożyło, że o godzinie dziesiątej jest najwięcej w Chinach, a jedenasty OJ, pani zdaniem niektórych to blisko no właśnie nie wiem czy nasi słuchacze sobie wpisali, ale warto w 3 0 kwietnia 20 1 9 roku to jest dzień, w Rozwiń » którym cesarz Japonii abdykuje i zakończy się era tegoż cesarza rozpocznie się nowa era, kiedy odbędzie się dzień później 1 maja 20 1 9 roku koronacja Egona jest też najstarszego syna, a i pewnie w naszej części świata można, by rzec było nic nadzwyczajnego oto 1 władca kończy swoją karierę to drugi rozpoczyna, więc właściwie, o czym tutaj mówić, a tymczasem okazuje się, że w Japonii ta abdykacja jest, więc nie tylko ważnym wydarzeniem, ale też wydarzeniem, które komplikuje całą masce przestrzeni Odys ekonomicznej do czasowe jest poprzez społeczną polityczną i t d. tak dalej, a prof. Arkadiusz Jabłoński na to wszystko pięknie wyjaśni, a tak szczerze mówiąc to jak z pewną taką nieśmiałością, że tak powiem podchodzą do tematu, gdyż nie jestem oczywiście specjalistą od systemu cesarskiego Japonii natomiast wydaje mi się, że mogę co nieco przynajmniej powiedzieć na temat kwestii dotyczących roli cesarza Japonii w stroju w obecnym państwa oraz chyba i to będą najbardziej podkreśla mogę cokolwiek powiedzieć o funkcji cesarza jako takiego zwornika państwowości japońskiej przenika państwowo twórczego, która to funkcja jest funkcją niełatwą i odpowiedzialną dlatego też zmiana, do której dojdzie w przyszłym roku intronizacja nowego cesarza będzie również z tego względu wydarzeniem ciekawym bowiem obecny cesarz gmin Chorzele właściwie nie dysponował zbyt wieloma instrumentami do tego, żeby swoje urzędowanie zakończyć zdołał jednak pewnymi ciekawymi środkami tutaj przemówić do czynników odpowiedzialnych za sukcesję cesarską i zdołał uzyskać zgodę na taki właśnie rozwiązanie, jakiego świadkami będziemy zapewne w przyszłym roku także już z tego względu jest to bardzo ciekawa sytuacja i ukazuje ona tutaj rolę cesarza jako z nóg ktoś, kto powiedział, że jest taki sposób zakładnika demokracji to znaczy cesarz z 1 strony mogłoby się wydawać, że jest najważniejszą osobą w państwie jest to osoba, od której o roli omówienia zaczyna się japońska konstytucja i omówienie zajmuje kilka paragrafów tejże konstytucji kilka artykułów tejże konstytucji z drugiej zaś strony cesarz może nie tyle nie może decydować sam o sobie natomiast nie podejmuje samodzielnie decyzji autorytarnych, które dotyczą jego własnej osoby wydają się, że to jest kwintesencja bardzo trudny odpowiedzialnej roli cesarza właśnie ta sytuacja, z którą mamy do czynienia tutaj, o czym nie chcemy, ale musiałem troszeczkę tak oczywiście tutaj oczywiście posługujemy się nieco cytatem z innego zaleje Ostrów językowego tak i oczywiście też posługujemy się cytatem wygłoszonym wypowiedzi osoby, które jednostka spełniła ważną rolę w Polsce w Polskim systemie państwowym natomiast chyba jednak ta rola tej wykazywała istotne różnice jeśli chodzi o porównanie z rolą cesarza to dlaczego abdykacja cesarza jest wydarzeniem niezwykłym Japonii czy, po czym znów żyje w stan co rusz no właśnie czym jest wydarzeniem niezwykłym no w tym wypadku jest wydarzeniem niezwykłym, gdyż medycznie z abdykacją i co prawda przypadki abdykacji się zdarzały w Japonii, ale przecież ostatnie lata przez ostatnie dziesięciolecia stulecia właściwie takie takie takie sytuacje i miejsca nie miały je obecnie jest z pewnością możemy powiedzieć, że sytuacja ta ma wymiar symboliczny, ponieważ mieliśmy do czynienia ostatni raz, kiedy zmarł cesarz czuła, że zmianom na tronie cesarskim to był początek roku 19 8 9 to był bardzo symptomatyczny moment dziejów, gdyż co z kościoła, gdyż tak cesarz jest nazywany nazwą jego ery panowania w Japonii, ale nie zaś w Ameryce i śmierci dopiero tak w momencie śmierci normalnie cesarz po japońsku też po prostu cesarz, czyli ten no nie mówi się o cesarzu nie używa się jego imienia, mimo że cesarz i jednakowe oczywiście posiada poprzednicy zaś jego imię używane przez również okupantów i przez siły alianckie także w kontekście no powiedzmy sobie ten poniżający i to było imię znane jako Hirohito adres imię, którego się wobec cesarza nigdy oficjalnie w Japonii nie używa po śmierci cesarz funkcjonuje jako cesarz ciułaczy i ciułacze no i w tym momencie odejście cesarza sioła było oczywiście bardzo symptomatyczne ze względu na jego rolę historyczną i znaczne kontrowersje, jakie narosły wobec niego w szczególności w trakcie okupacji amerykańskiej jak tylko przypomnę tutaj na wszelki wypadek może nie jestem historykiem, ale są to powszechnie znane fakty, że właściwie było bardzo blisko nawet po wojnie do takiego rozwiązania, że właściwie niepodzielnie w Japonii mogę powiedzieć panujący wtedy generał macarthur mógł skłonić się do takiego rozwiązania jak powołanie Republiki Japonii, czyli zmuszanie cesarza do złożenia urzędu do tego nie doszło i wydaje się, że oczywiście, pomijając te interesy polityczne geopolityczne Stanów zjednoczonych wydaje się tutaj istotny podkreślić, że rzeczywiście był to bardzo istotny krok dla utrzymania pewnego rodzaju pokoju społecznego w Japonii, gdyż z pewnością tutaj okupant amerykański brał pod uwagę zdanie na temat potencjalnego zmuszenia cesarza do złożenia urzędu zdanie pozostałych aliantów nie tylko aliantów w tym związku Radzieckiego i Chin te głosy były bardzo silne podobnie n p. generał macarthur mógł liczyć na poparcie znacznej części Amerykanów dla takiego kroku natomiast na ten krok nie zdecydował i to były bardzo istotne kontrowersje, chociaż oczywiście, że to co należy sprawę z tego, że to nie osobiście cesarz chciał on wolał wojnę na Pacyfiku i to mnie osobiście cesarz czoła dokonywał różnych działań w ramach tej wojny, ale rzeczywiście te kontrowersje były bardzo silne i właściwie zakończenie ery sioła zakończenie panowania cesarza sioła tutaj stanowiło bardzo istotne, by taki moment właściwie końca pewnej pewnej epoki być może nie końca pewnej kontrowersji na tron wstąpił jego syn, który właśnie teraz po 30 latach, gdyż teraz mamy rok 20 1 8 Anno Domini to jest rok trzydziesty ery w historii, czyli erę panowania kolejnego cesarza i tak kiedyś Jezus wyraźnie zyskała cesarz w momencie śmierci czy abdykacji z tego co i jak wiemy el w momencie śmierci, chociaż ja teraz są powiem szczerze nie jestem pewien jak będzie wyglądał tytuł cesarza po abdykacji, bo to jest wszystko obwarowane pewnymi oczywiście wymogami dworskimi i tu agencja dworu cesarskiego sprawuje nad życiem cesarza zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę właściwie w znacznym stopniu to w ramach tej instytucji prawdopodobniej w ramach dworu zostanie ustalona nazwa przyszłej ery, której jeszcze nie znamy ona zostanie ogłoszona dopiero prawdopodobnie na początku przyszłego roku, ale z tego powodu też rozmaite problemy mogą się oczywiście pojawić, gdyż w Japonii funkcjonuje obok kalendarza tzw . Zachodniego funkcjonuje również równolegle kalendarz tak jak powiedziałem rok 20 18 30 rokiem historii i pewne systemy z pewnością będą musiały ulec modyfikacji celem prawidłowego wyznaczenia daty wrócimy do abdykacji cesarza japońskiego po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątą przeszło 11 2 0 za kilka minut w studiu Radia TOK FM w Poznaniu z prof. Arkadiusz Jabłoński japonista z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w informacje za kilka minut jedenasty 20 po informacjach wracamy w ich państwa i mają goście ze studia Radia TOK FM w Poznaniu z prof. Arkadiusz Jabłoński japonista z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza dzisiaj od cesarza Japonii i konsekwencja w jego abdykacji cesarza brakuje 30 kwietnia 20 19 roku, czyli już niedługo może sobie wpisać do kalendarza, a jego syn 1 maja obejmie tron w wspomniał pan panie profesorze o kalendarzu Japonia Klose ma 2 kalendarze gregoriański i cesarski jak one ze sobą współgrają to znaczy współgra w Juracie chyba tutaj nie za bardzo można cokolwiek powiedzieć, bo są to 2 zupełnie odrębny system BMS natomiast oczywiście oficjalnie funkcjonuje w ogólnym zużyciu także na urządzeniach elektronicznych pierwszorzędnie kalendarz, który my znamy codziennego życia, czyli włącznie z latami przestępnym i różnymi innymi atrakcjami dotyczącymi długości miesięcy to się specjalnie nie różni oficjalny kalendarz to jest oczywiście ten kalendarz najważniejszym obok tego mamy oczywiście, bo właściwie moglibyście, choć przecież w kalendarzu, czyli o kalendarzu księżycowym, który gdzieś tam jeszcze w zużyciu się znalazcy w odniesieniu przynajmniej do wyznaczania dat pewnych ceremonii natomiast kalendarz związany z remisu z carskimi to jest kalendarz, który funkcjonuje właściwie z klerem i generalnie go najbardziej oficjalne użycie ma miejsce w dokumentach urzędowych, które datowane są pierwszorzędne nie wg nazwy ery cesarskiej, czyli obecnie Rachel i sej rok 20 18, czyli rok trzydziesty w historii jej to sprawia nieco problemów przy tłumaczeniu dokumentów urzędowych, bo niekiedy nie wiemy, która lata będzie potrzebna użytkownikowi dokumentu docelowego i niekiedy priorytetem jest zachowanie oryginalnego kształtu daty ani kiedy priorytetem jest wyobrażenie sobie projekcja tego od 3 lata będzie potrzebna ponieważ, jeżeli n p . mamy datę ważności produktu to prawdopodobnie po polskiej stronie będzie istotne w pewnych wypadkach, kiedy ten produkt rzeczywiście traci ważność, a w pewnych wypadkach będzie istotne skonfrontowanie daty w tłumaczeniu z tatą napisał na produkcie Made to tłumacz musi taką kreatywnością wykazać oprócz tego, a monetach banku i jej Japonii na walucie banku Japonii na banknotach również data ich emisji jest podana w systemie rycerskich i istnieje jeszcze wiele zastosowań, które właściwie nie do końca są ustandaryzowane jeśli chodzi o wybór 1 bądź innego systemu tutaj oczywiście inna kwestia zmiany ery, czyli torze 1 maja roku 20 1 8 będzie pierwszym rokiem IR nowej ery, której nazwy jeszcze nie znamy z wymienionych wcześniej względów może być nieco kłopotliwe, ponieważ rzeczywiście to przeliczanie dat w pamięci będzie wyglądało inaczej dla n p. osób, które urodzą się przed 3 0 kwietnia i po 3 0 kwietnia 20 18 roku, czyli 1 rok będzie miało tutaj 2 sygnatury ery cesarskiej taka sytuacja w przypadku przejścia z ery w szkołach to ery Heysel i w roku sześćdziesiątym dziewiątym 19 8 9 taktycznie miejsca nie miała, bo to bodajże się dokonało 7 stycznia, o ile pamiętam, czyli tamtych dni, które się nakładały na rok 19 5 0 ery sioła było stosunkowo niewiele et no tutaj może to być rzeczywiście jakaś poważniejsza ogólnie perturbacje, ale rzeczywiście może to być jakiś problem natomiast jeśli chodzi o kwestie komputerowe to przypuszczam, że jakieś sprawy tego dotyczące chyba nie będą o wiele bardziej poważne niż słynne problem pluskwy Milenijnej, która okazała się nie istnieć pamiętamy tak właśnie, którzy ostrzegają być może w celach niekoniecznie może w różnych celach tekst ostrzegają, że właśnie z powodu tej zmiany systemu, która różni się od poprzednich tak jak pan zauważył także tym, że tak niecała cyfryzacja dopiero za obecnego czy by budowa systemów komputerowych ma na poważnie miała miejsce dopiero za za tego cesarza i niektórzy obawiają się, że system bankowy kredyt w miejskiej miejski system transportowy banki mogą z powodu zmiany w w 1 roku kalendarzowym gregoriańskim i boisk i końcu 1 ery na początku drugiej inne spowodować to właśnie ta pluskwa milenijna jest tutaj przywoływana i porównywana z ryb co myślę, że to chyba jednak jest nieco przesadzone właśnie te same pluskwa milenijna, bo oczywiście system numerowania lat wg RC z carskich jest systemem, który wykazuje ono pewne cechy zamknięcia to znaczy my rzek umyto optymistycznie w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, ale generalnie nie wiemy, kiedy skończy się panowanie nad danego cesarz w związku z tym obecne dokumenty urzędowe czy n p. japońskie dokumenty prawa jazdy, które to w Japonii MF, które prawo, które prawo jazdy w Japonii ma datę ważności trzeba tę datę odnawiać, gdy doszło nawet ważność tego dokumentu, jeżeli matka, by dokument ważny jest do roku 20 20 ma to w tym momencie na takim dokumencie jest napisane, że to jest rok 30 02 . ery esej, którego roku oczywiście nie będzie przy czym tutaj systemy ludzkie, czyli w przeciwieństwie do hal były Luisa skoro tzw. ład, który radzi sobie bardzo dobrze, bo o naturalnie nie będzie nie mieli do czynienia z taką sytuację już n p. policjant japoński zatrzyma kogoś z dokumentem prawa jazdy wydanego wyroku wydanym z ważnością do 30 02 . roku histerii i stwierdzić, że dokument jest nieważny graczy prawdopodobnie to jestem problemu nie będzie tylko niektóre dokumenty prawdopodobnie trzeba będzie ręcznie przepisać na niektóre systemy, zanim zaczną rzeczywiście być znane pewne istotne kwestie no bo w tym momencie nie wiemy jak się nowa era będzie nazywała i jeszcze ten czas niepewności będzie stosunkowo długo trwał, więc z pewnością pewnego pewne terminy techniczne dotyczące n p . czy uaktualnienia systemu tak, żeby użytkownik był w stanie wymusić automatyczne datowanie wg nowej ery no będą tutaj grało pewną rolę w gąszczu zauważmy, że ci sami specjaliści, którzy zmian kują może w roku 19 80 dziewiątym nie polegali ich tak bardzo na kwestiach informatycznych oni zdają się pomijać fakt, że współcześnie większość tych elektronicznych gadżetów również potrafisz aktualizować to robić zdalnie także nie jest to raczej chyba wielki problem, chociaż być może czegoś istotnego nie wiem, a co, jeżeli komuś się kończy prawo jazdy n p. 2 9 kwietnia 2 00 2 dziewiętnastego roku jeszcze nie wiadomo do kiedy można przedłużyć będzie zadawać będzie nowa pokazała nic nie jest zdolny wiadomo, kiedy można przedłużyć w tym momencie prawdopodobnie wszystkie dokumenty są wydawane, że tak powiem, a priori założeniem macierzy datowaniem wg rejsy, czyli aktualnej i oczywiście dokument nie stracą ważności tylko będzie to, że tak powiem, a Vista przeliczane na odpowiedni RO ku nowej ery także tutaj wygrać żadnego problemu nie nie powinno nie powinniśmy doświadczyć oprócz 3 i syna, który 1 maja 2 19 1 9 roku zostanie cesarzem japońskiej zwanego następcą tronu wolnego następcą tronu mamy jeszcze 1 księcia wraz z żoną i przez matkę jej tak no i teraz rozumiem, że z k, jeżeli chodzi o najbliższe zmiany na tronie to są w miarę łatwy do przewidzenia, ale dużo ciekawiej zaczyna się w kolejnym pokoleniu byłą następca tronu tronu ma córkę taki stan no właśnie apoteozą z drugiego syna kolejne 2 córki i sen tak tak jest, czyli obecnie pierwszy w kolejce do tronu wg wymogów preferujących pierwszego męskiego potomka jest bratanek obecnego następcy tronu i to jest kwestia, które jest od bodajże 12 lat od roku jego urodzenia bodajże 20 06 jest to kwestia stosunkowo jasna wg obecnych zasad sukcesji i tutaj pamiętajmy, że oczywiście bardzo jest interesujący przynajmniej dla niektórych odbiorców wiadomości masowych spekulowania na temat tego z co by się mogło stać, gdyby doszło do takiej sytuacji, że to właśnie córka i jedyna następcy tronu, czyli księżniczka, a IKO, że on, aby była dopuszczona do intronizacji czy to jest możliwe oczywiście jest to wszystko możliwe w zakresie powiedzmy sobie formułowania okresów warunkowych tylko teraz zachodzi pytanie co znaczy oczywiście liczby turystów z wielu względów jest ciekawy temat no bo wiadomo, że w tle tutaj mamy po pierwsze, jakiś tradycjonalizm japoński PKB po drugie mamy tutaj na kwestie równouprawnienia płci poza tym niektórzy twierdzą, że jeżeli księżniczka Abby tutaj stała się następczynią tronu NATO w tym momencie zmieniłoby to odmieniło to całą Japonię cała Japonia byłaby państwem zupełnie nowym nowoczesnym niektórzy twierdzą, że bardziej ludzkim właściwy do spekulacji na ten temat jest mnóstwo teraz ta jest chyba taka, a jeżeli oczywiście coś mogę na ten temat mądrego powiedzieć, że z punktu widzenia państwowości japońskiej nawet nie tradycji jest bardzo istotne ustalenie stosunkowo wcześnie, kto i w jakiej kolejności może na tronie zasiadać i jest to istotne również z tego względu, żeby ta osoba mogła się do tej roli przygotować jej jest rola niełatwa jest rola wymagająca i ja tutaj absolutnie nie bez kozery przytoczyłem tutaj to zgrabne sformułowanie, że cesarz jest zakładnikiem demokracji bowiem rzeczywiście obecnie urzędujący to, że niektórzy twierdzą panujący cesarz pamiętajmy, że Japonii rośnie z cesarstwem Japonii wg nowej konstytucji tylko jest to po prostu w państwo zwane Japonii, a na koniec cesarstwo możemy to ironicznie mówić tutaj o cesarzu jako o panującym w Japonii natomiast jest to urzędnik państwowy, który ma grać codziennie dosyć zajęty grafik, ponieważ konstytucja wyznacza mu dosyć dużo obowiązków głównie reprezentacyjnych w tym momencie obecny cesarz jest człowiekiem no posunięciem w latach jest schorowany jego sugestia, że chciałby abdykować również przeszła przez długą skomplikowaną drogę i tutaj i ta kwestia, która dotyczy powiedzmy sobie jakiś urok nam się wydaje tutaj pewnie w takim popularnym podejściem, że takie stanowisko jak cesarz stanowisku przele w uprzywilejowane zarazem można to było odczuć ciężar odpowiedzialności, że on już jest w stanie tego po ludzku być może dłużej dźwigać i też niespecjalnie wiadomo czy powinno się go do tego zmuszać z drugiej strony z całą pewnością tutaj wszystkie czynniki państwowe japońskie jedno skorzystały na tym, gdyby sytuacja nie podlegała żadnej zmianie dlatego ta sugestia dotycząca abdykacji spotkała się na początku z bardzo znacznym sprzeciwem i to nie tylko brak wrócimy do zrzeszania się informacje, więc wrócimy do cesarza i abdykacji po informacjach Radia TOK FM to swoją drogą fascynujące także są tacy cesarze w takich państwach, którzy sami siebie poczuli, że już czas abdykować mieliśmy już drugą Japonią informacji już za 3 minut się zdarzyć jeszcze informacje za 3 minut 1 1 40 po informacjach wracamy do naszej rozmowy studio w Poznaniu jest prof. Arkadiusz Jabłoński japonista z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w po nią ponownie łączymy się ze studia Radia TOK FM w Poznaniu tam jest prof. Arkadiusz Jabłoński japonista z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza cesarz abdykuje 30 kwietnia 20 1 9 roku cesarz japoński jego syn następca tronu 1 maja zostanie nowym cesarzem wrażenie, że ten obecny cesarz i nowy cesarz są też wyjątkowi może nietypowej także kwestia wyboru małżonek, a Polak oczywiście to jest kwestia dotycząca tła życia rodziny cesarskiej tu nie mamy być może w Japonii nie ma tradycji dostarczania tak gorących wiadomości dotyczących rodziny cesarskiej i obecnych byłych członków jak z innej znanej nam bliższe nam wyspiarskie monarchii czy Wielkiej Brytanii, ale rzeczywiście nie da się ukryć, że pomimo, że oczywiście wszyscy członkowie rodziny cesarskiej to są figury pełniące funkcje oficjalne w systemie politycznym Japonii, ale o nich wszystkich są informacje dostępne oficjalnie n p . w internecie wykorzystywane są tylko włącznie informacje, które autoryzuje agencja d s. dworu cesarskiego nie ma zwyczaju posyłania ich po operacji czy puszczania kaczek dziennikarskich dotyczących niesprawdzonych wiadomości cesarz oraz rodzina cesarska cieszą się w Japonii ogromną estymą i możemy na tych n p. stronach internetowych odnaleźć się oficjalnej zdjęcia oficjalne życiorysy i w tych oficjalnych życiorysach oczywiście pewnych faktów czy też plotek nie odnajdziemy, ale nie da się ukryć rzeczywiście, kiedy cesarz obecnie panującej jeszcze był następcą tronu i kiedy brał ślub z obecną cesarzową wtedy rzeczywiście były bardzo istotne kontrowersje dotyczące tego, bo tam zdaje się post obie rodziny nie byłby zadowolony nie miały 1 to by obie rodziny w tym przejawiał obiekcje co do co ich związku z obozu Auschwitz słynnej w latach w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wydarzenie również opisywane przez odpowiednie media przy czym jak chce się nawiązać do kwestii dotyczących tego co by było, bo nie zakończyliśmy tego, gdyby księżniczka IKO, czyli o 1, czyli obecna córka wstępującego na tom w przyszłym roku cesarza była następczynią tronu Otto oczywiście być mniejsza zmieniło prawdopodobnie to znaczy, że w i obowiązki byłyby również jak najbardziej wymagające musiałby dokładnie to samo obowiązki pełni, którą obecnie pełni cesarz i zapewne również firma nie uległaby jakimiś jaśniejszym zmianom to znaczy po prostu byłaby ona takim samym zakładnikiem demokracji jak obecnie jej dziadek, a i to, aby sam tę samą rolę, którą przejmie jej ojciec także tutaj rola cesarza jako istotnego elementu jeszcze powtórzę to określenie pewnego zwolennika pewnego istotnego spojenia państwowo twórczego w systemie japońskim na pewno by istotnej zmianie uległa mylne myślenie powinniśmy patrzeć tutaj na rolę cesarza jako na role panującą czy rolę decyzyjną, gdybyśmy z takiego punktu widzenia oczywiście usiłowali niemożność wg obecnego systemu przejęcia tronu przez księżniczkę, a ikona to byłaby to rzeczywiście dyskryminacja to dyskryminacja istotna natomiast również musimy stwierdzić, że sama pozycja cesarza chyba niekoniecznie jest postrzegana przez członków rodziny cesarskiej za pozycje uprzywilejowaną to znaczy przybiera w tym sensie, że jeżeli jest to nie wiem n p. przedmiot konkurencji widzimy takie przypadki n p . jak wspomniana ostatnia rzecz ostatnia z najmu pierwsza, a zarazem najmłodsza córka obecnego cesarza, która kilkanaście lat temu opuściła rodzinę cesarską, ponieważ wyszła za człowieka spoza arystokracji dworskiej i przyjęła jego nazwisko i obecnie są jak i jego dzieci tak SA jako obecnie o nazwisku Kuroda, która jako się drzew nie była z tego powodu osobą szczególnie smutno, że omijają pewne przywileje być może te przywileje, które dotyczą statusu jako członka rodziny cesarskiej nie są aż takimi przywilejami jak bylibyśmy w stanie to na co dzień postrzegać w wspomniał pan panie profesorze, że bez względu na to kto będzie przyszłym cesarzem ważne jest to, żeby inni jak najwcześniej zaczął zaczęła się przygotowywać do swojej roli co jest z w programie, że ta powiela takie przez przyszłego cesarza jej, bo zastana się też dowódcą oczywiście że, gdyby z jakiegoś powodu Anny następca tronu nie mógł, bo no dobrze zostawmy w okolicznościach nie mógł mnie to teoretycznie rozumiem jego bratanek zostałby cesarzem no ale to jeszcze z bardzo młody człowiek co wtedy, jeżeli istnieją również przewidziane w konstytucji na ile jestem w stanie odpowiedzieć na szczegółowe na to pytanie istnieją okoliczności dotyczące przejęcia władzy przez regenta i takie przypadki oczywiście też bywały z różnymi konsekwencjami historia pani natomiast tutaj oczywiście mamy do czynienia zresztą sama instytucja regenta również chyba obrazuje to dosyć jasno, że tu nie chodzi dokładnie o konkretną osobę tylko tu chodzi o zapewnienie odtwarzania pewnej po roli w systemie państwowym Japonii to znaczy cesarz po prostu musi być i właściwie z punktu widzenia politycznego to jest bardzo pragmatycznie ukorzenione stanowisko po prostu istnieje wiele sytuacji w obecnym ustroju w Japonii, których nie można absolutnie bez formalnego uczestnictwa cesarza zrealizować i to jest podstawowa sprawa to nauczyć się ma związek w oczy w konstytucji jest określona cała masa cała lista obowiązków cesarza, które dotyczą, bo mniej więcej powiedzmy sobie, że jest to dosyć zbliżone do roli naszego prezydenta tak, czyli kogoś który, kto ostatecznie potwierdza pewne decyzje rządowe tego bez cesarza nie da się zrobić w związku z tym takie decyzje nie mają mocy prawnej, czyli nie może być cesarza Francuzów czy państwo oczywiście mamy też do czynienia z z rolą cesarza w tym wymiarze, że tak powiemy psychologiczną mitycznym, która to rola jeszcze się wywodzi, że powiedzmy sobie systemu Kontynentalnego systemu chińskiego, czyli właściwie to jest ta rola, która dotyczy tego, że cesarz poprzez pewnego rodzaju mim etyczne powiązanie z losem państwa dobrostan cesarza dobrostan rodziny cesarskiej przekłada się w jaki sposób naśladownictwa na dobro państwa taki oczywiście tutaj jest pewnego rodzaju psychologiczna również przechodzić luźne powiązanie osoby cesarza, która jest osobą, która powinna wyglądać dokładnie taki jak przedstawia się członkowie rodziny cesarskiej w ich oficjalnych życiorysach dostępnych w internecie, czyli powinna to być osoba która charakteryzuje się określoną siłą charakteru, która jest naznaczona pewnego rodzaju godnością postępowania, która jest postrzegana swoje działania nie tylko na lokalnej wąskiej jest czas w lokalnej włoskiej czasowej perspektywie, ale która zdaje sobie sprawę z tego, że są to działania długofalowe wynikające z jej uprzywilejowany, a zarazem bardzo odpowiedzialnej pozycji także z tego punktu widzenia możemy to sprowadzić właściwie do tego co już powiedziałem przed chwilą coś po prostu w pewnych momentach musi być, czyli z punktu widzenia bieżących spraw państwowych jak każda zmiana w tym również sukcesja jest jakąś komplikacją natomiast o zmiany te podobnie jak było dotąd MOS są nieuniknione i system jest na to przygotowany, żeby taką zmianę przeprowadzić i system jest przygotowany na to, żeby w razie nie daj Boże jakiś niepowodzenie takimi są związane z 10 w oczy na końcu swojej drogi cesarskiej obecny cesarz przemówi do narodu podziękuje pożegna się ukłonił czczonej dziś uroczystości od tu opowiedzieć jak to będzie wyglądał on wydaje się, że z całą pewnością i jakiś Belg symboliczne zamknięcie tego nastąpi będzie taki symboliczny tutaj również przekazanie pałeczki następcy natomiast oprócz tego, że tego rodzaju ceremonii nie praktykowano w trakcie ostatnich lat historia Pogoni to właściwie w samej tej ceremonii z pewnością będziemy mieli do czynienia z jak najmniejszą liczbą zaskoczeni i elementów niestandardowych prawdopodobnie po prostu rozpocznie się kolejna era panowania kolejnego cesarza z pewnością znajdzie się rozwiązywano Vera dowiemy się jak się nazywa prawdopodobnie na początku przyszłego roku z pewnością nie będzie to aż tak bardzo brzemienne skutki wydarzenie jak odejście z Rzeszowa w roku 19 9 9 albo odejście cesarza maili na początku zeszłego wieku, które było bardzo brzemienne skutki również brzemiennym wątki literackie wydarzenie, bo to była również osoba, która w, którym panowanie trwało bardzo długo i przekładało się na znaczne zmiany w ustroju i z pozycji Japonii jako o kraju wobec innych potęg światowych wydaje mi się, że możemy tutaj powiedzieć, że jej nie, dlatego że Japończycy osiągnęli jakiś nadprzyrodzony niezwykłe cechy tylko dlatego z tego względu, że rola cesarza i jest bardzo silnie wpisana w bardzo wyraziście wpisy obecna w systemie politycznym Japonii w interesie wręcz państwowotwórczą czym jest, żeby zmiana ta przebiegła w sposób jak najbardziej przewidywalny i nie powodowała żadnych dodatkowych perturbacji a kto wymyśla nazwy tych nowych Air może być konkurs dla japońskich Czytelników albo słuchaczy w pole to znaczy, że e-mail o treści wyślij SMS o treści nowa era na numer tak to znaczy i innych imprez z pewnością taki sposób zostałby zapewne uznane za nieco zbyt trywialnym natomiast kręgi dworskie będzie zbliżona do seriali listami kręgi dobrze poinformowane o takiej zdają sobie sprawę z tego, że dobór takiej nazwy taki elektorat prawdopodobnie można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że to będzie era złożona podobnie jak nazwa złożona podobnie jak nazwy poprzednich Air jest 2 znaków będą to znaki, które będą musiały spełniać bardzo wiele kryteriów to znaczy z 1 strony, by kryteria semantyczne są tu istotne, czyli pozytywne budujące ich znaczenie w jakiś sposób pozytywnie również namaszcza ją CE tutaj kolejnego cesarza jako prawowitego władcę z drugiej strony z całą pewnością dołożone zostaną wszelkie starania, żeby złożenie tych znaków ani nie daj Boże liczba kresek składowych tych znaków nie nasuwały jakiś negatywnych skojarzeń, które mogłyby się w jakiś niepożądany sposób pojawić tak pod dziękuje, gdy prof. Arkadiusz Jabłoński japonista z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza był państwa i moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie dwunasty po informacjach popołudnie Radia TOK FM zapraszam w imieniu Pawła Sulika dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara nad jakością czuwał Kamil Kruk Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA