REKLAMA

"Pytania prejudycjalne są skonstruowane prawidłowo"

Analizy
Data emisji:
2018-08-03 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karolina Lewicka dr Maciej Taborowski adiunkt w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego kłania się dzień dobry dobry wieczór dobry będziemy rozmawiać o sytuacji wokół Sądu Najwyższego wczoraj sąd celem najwyższy podjął decyzję o wysłaniu pytań prejudycjalnych, a dzień wcześniej podjął decyzję także o wysłaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to instytucja prawna art. 2 6 7 Rozwiń » traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na jej podstawie sądy państw członkowskich zwracają się do Wisły o wykładnię traktatu o ważności wykładni aktów prawnych przyjętych przez instytucje organy czy jednostki organizacyjne Unii tak brzmi oficjalna definicja tego zabiegu, a którego dnem będzie dokonywał Sąd Najwyższy, który już częściowo też dokonał wiem, że te pytania trafią do 3 USC poniedziałek wprawdzie w poranku Michał Laskowski rzecznik Sądu Najwyższego mówił, że jeszcze dziś, ale ostatecznie w poniedziałek i teraz tak panie doktorze czy te pytania zostały zdaniem pana sformułowane prawidłowo, ponieważ prezydencki minister Paweł Mucha, mówi że zostały sformułowane nieprawidłowo, że nikt nie kwestionuje możliwość zwracania się z takimi pytaniami do Wisły przez sądy krajowe, ale absurdem jest postanowienie dotyczące zawieszenia stosowania ustawy, bo polskie prawo nie znam takiej instytucji w odczuciu może podzielimy to na 2 kwestie, bo jeżeli chodzi o postępowaniu prejudycjalnym pytania sformułowane w in przez sąd to ona jak najbardziej są sformułowane prawidłowo je w mojej ocenie co znaczy w tym postępowaniu to trzeba zaznaczyć właśnie Trybunał nie ocenia prawa krajowego wprost tylko dokonuje tak jak pani przeczytała przed chwilą w wykładni prawa unijnego pierwotnego czy wtórnego tutaj padły pytania w tym pierwszym postępowaniu są to pytania dotyczące zasad nieusuwalności sędziów zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w tym oraz skutków dla właśnie sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 60 piąty rok życia w, a w drugiej sprawie jest to pytanie o to jak został skutecznej ochrony sądowej w masie do sytuacji, w której nie sędziowie sądu Sądu Najwyższego, którzy z ubiegają się o dalsze pełnienie funkcji otrzymali negatywną uchwałę w opinii krajowej rady sądownictwa i mogą się jedynie odwołać do Izby, która nie istnieje w Sądzie Najwyższym to ja odpowiem jeśli pan pozwoli te 2 sytuacje, żebyśmy mieli pełną jasność, żeby ta jasność mieli też nasi słuchacze sytuacja nr 1 to pytanie prejudycjalne zostało już skierowane dotyczy 1 z chęci, chociaż takich sędziów jest troje, bo to 2 inne panie i 1 pan sędzia, czyli Józef Iwulski zresztą, który pełnił przez jakiś czas na obowiązki pod nieobecność pierwszej prezes i Gminny dotyczy tego, a Oziem cała trójka złożyła oświadczenie o chęć dalszego orzekania i dołączyła zaświadczenie lekarskie, czyli dopełniła wszystkich wymogów określonych ustawą osądzie najwyższym autorstwa prawa i sprawiedliwość wyścig pana prezydenta to mniejsza krajowa rada sądownictwa zaopiniowała te wnioski negatywnie cała trójka się tych dysków odwołała KRS się teraz zastanawiać co z tymi wnioskami zrobić na początku KRS niszczała i wysłać do Sądu Najwyższego, gdzie powinny trafić teraz analizuje to wydział prawny, ale cała ta trójka skierowałam do swoje wnioski inną drogą po prostu złożyła do Sądu Najwyższego, tyle że nie ma Izby dyscyplinarnej, która powinna się tymi wnioskami zajęć i teraz tylko co dalej i oto dowód to pytanie w tej sprawie dotyczył właśnie tego czy zostaną skutecznej ochrony sądowej pozwala na taką sytuację czy sędziowie Sądu Najwyższego orzekających obecnie w izbie pracy mógłby mogą po prostu w nie pominąć ten przepis ustawy, który mówi o konkretnej izbie przy tak, która ma rozpatrywać wnioski po prostu samodzielnie taki wniosek rozpatrzyć w i w tej w tym pytaniu czy i w tym postanowieniu tym też Sąd Najwyższy zawarł bardzo ciekawe zabezpieczeniem, a mianowicie nakazał wstrzymanie wykonania uchwały krajowej rady sądownictwa i całej procedury toczącej się i zakazał tutaj wprost mówi o tym, postanowienie, że nakazuje powstrzymanie się od przekazania uchwały Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do czasu rozpoznania odwołania w i tutaj jest Sąd Najwyższy zastosował analogicznie przepisy, które mają zastosowanie właśnie do apelacji taka jest możliwość, kiedy Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie wyroku zastosował to właśnie do tej uchwały krajowej rady sądownictwa także w tej chwili slumsy w tym postępowaniu w zasadzie ten czas to postępowanie zawieszone tylko listy, iż taka kwestia, że rozumiem, że KRS negatywnie zaopiniował to KRS chyba do połowy lipca czas na to, żeby tym wszystkim się zająć i przekazuje do pana prezydenta, który ma z kolei 30 dni i tutaj dochodzimy do tego Anny do czego pan prezydent właściwie kontra Leśnik poczuwać do respektowania tego postanowienia Sądu Najwyższego skierowania sprawy do sądu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ponieważ Sąd Najwyższy uważa, że organ, czyli pan prezydent i KRS nie powinny podejmować żadnych kroków w tej sprawie do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał sprawiedliwości prawda tak tylko wydaje mi się, że to cała argumentacja, która jest teraz przestrzeni publicznej dotyczy tego drugiego pytania prejudycjalnego leniwych mamy skład jednoosobowy orzekający w Sądzie Najwyższym 2 członków tego składu 2 sędziów ukończyło 60 piąty rok życia i pojawia się pytanie czy w takim razie oni mogą orzekać nie mogą orzekać czy ten wyrok z u ich udziałem popełniony będzie ważny czy nie ważne taki to jest właśnie druga druga sprawa dotyczy to jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych tam w tle jest rozporządzenie unijne dotyczące właśnie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ale sędziowie mają wątpliwość czy oni mogą w tej sprawie właśnie wydać wyrok biorąc pod uwagę, jaki gorset przepisów funkcjonuje obecnie dotyczy ich związku z przejściem właśnie stan spoczynku i tam w tym drugim w postanowieniu o część jest właśnie 5 pytań prejudycjalnych tam doszło do zastosowania również za jej, jakbym instytucji zabezpieczenia postępowania w i wydaje się, że Kancelaria prezydenta w bardziej zareagował właśnie NATO w orzeczeniem na to drugie jak na razie o nim jest jest jakoś tak bardziej cicho i nikt na to nie zareagował w kozim grodzie mnie w tej w tej sprawie, o których teraz mówimy o Sąd Najwyższy nie jest zadał pytanie kilka pytań one dotyczą po pierwsze, właśnie zasady nieusuwalności sędziów i zasady niedyskryminacji z uwagi na wieki tutaj chodzi o przejście w stan spoczynku w wieku 6 5 lat oraz złoto w, że prezydent podejmuje decyzję o przedłużaniu pełnienia funkcji w wedle uznaniowych kryteriów rozdziału tam nie ma żadnych wiążących kryterium jest to decyzja w pełni uznaniowa niepodlegająca kontroli sądowej tutaj jest pytanie czy to nie narusza zasady nie zagra z Orła zawiązali w bok Ros Pudy ustanowionej właśnie w prawie unijnym, ale do tego Sąd Najwyższy co jeszcze bardzo bardzo ciekawe 2 pytania dotyczące właśnie konsekwencji, które wynikają z ewentualnej sprzeczności tych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem unijnym to jest pytanie zarówno o to tu o zasadę pierwszeństwa, czyli 3, jeżeli jest taka sprzeczność to czy należy te przepisy stosować czy nie należy, iż nie stosować i drugie pytanie dotyczy to dotyczy środka zabezpieczającego czyli jakby Sąd Najwyższy zastosował ten środek zabezpieczający, który też pyta w Trybunał to z tego powodu, że uznał, że na poziomie unijnym są tylko 2 orzeczenia, które tego dotyczą w i niewystarczający sposób wyjaśniają jak ten środek stosować w połączeniu w prawo unijne prawo krajowe stąd pytanie jest bardzo zasadne w morze oczywiście tak jest na poziomie unijnym funkcjonują orzeczenia faktu o tym w cieniu United, które dotyczą tych kwestii z nich wynika następująca, że się zasadą skutecznej ochrony sądowej wymaga, żeby sędzia miał możliwość zawieszenia skutków ustawy do czasu rozstrzygnięcia sprawy w i to wprost jednoznacznie wynika z cienia Unibet, czyli tam jest nawet takim passus wyraźnie, że sędzia musi mieć możliwość zastosowania takiego środka no chodzi o to, żeby orzeczenie, które potem wydawało była skuteczna, żeby już nie dotyczyło sprawy w London co, do której to orzeczenie już, że nie jest nikomu potrzebne, bo rzeczy się dokonały tak dziś dokładnie chodzi o to, że jeżeli sędzia krajowym czy w tym wypadku Sąd Najwyższy uważa, że jest to niezbędne, żeby zabezpieczyć wynik postępowania w no to wtedy musi mieć możliwość zastosowania takiego środka pamiętam taką sprawą nawet trochę innego organu była kierowana od Trybunału praw człowieka dotyczące działań prezesa sądu Konstytucyjnego na Węgrzech, który wygrał tę sprawę przed Trybunałem praw człowieka też został wyeliminowany z wiekiem emerytalnym przez Viktora Orbana et consortes też inni, ale wygrał, ale no przecież stanowisko było obsadzono z zespołem dopłat, więc niczego nie można było ofiarować oprócz odszkodowania podejrzanym o wysokości, trudno więc euro, ale w tej samej kwestii właśnie były też wyroki Trybunału sprawiedliwości bada komisja nie tylko Trybunału strasburskiego też luksemburskiego w i dokładnie był ten sam problem prawdzie to była skargę komisji, ale tam też nie wniesiono zabezpieczenie i po prostu ów nawet w trybie przyśpieszonym ten wyrok w 6 miesiącach został wydany i większość sędziów już nie powróciła do do pełnionych funkcji także z tej perspektywy w inny mamy tutaj postępowanie toczące się tak, które w każdym czasie może zmieni się zmienić tak, bo może zmienić status tych sędziów związku, z czym jak za nią za konstruowanie tego statusu na czas uzyskania jasności co do tego czy ta sytuacja jest zgodna czy niezgodna z prawem unijnym nie ma tutaj głęboki sens dr Maciej Dąbrowski z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadal z nami jesteście dzień dobry film do krajów to teraz rozmawiamy cały czas o pytaniach prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej chciałbym, aby dopytać ten środek zapobiegawczy, czyli zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, bo jest też oświadczenie sprzed chwili zastępcy prokuratora generalnego Robert Hernand dowodzi, że Sąd Najwyższy, wydając postanowienie zawieszające stosowanie niektórych przepisów ustawy dopuścił się szeregu naruszeń prawa, bo te naruszenia polegają m. in . na całkowicie bezpodstawne przypisanie sobie przez Sąd Najwyższy uprawnienia do zawieszenia stosowania przepisów ustaw właśnie to jest to jest ten problem, że w innych prokuraturach nie uwzględniają przepisów prawa unijnego w w tej sprawie tak jak mówiliśmy sytuacja prawna wygląda w następujący sposób, jeżeli chodzi o prawo unijne to prawo unijne wymaga istnienia takiego środka czy Sąd Najwyższy musi mieć możliwość zastosowania środka w postaci zawieszenia ustawy, jeżeli uważa, że jest niezbędny do zabezpieczenia wyniku postępowania to wynika z zasady skutecznej ochrony sądowej jest orzeczenie Unibet, a także z takiej ogólnej skuteczności systemowej prawa unijnego to jest właśnie orzeczenie faktur to im dłużni faktur tymi z jeszcze do tego, by powiedziane, że nie mogą takie musiały ustanowieniu takiego środka stać na przeszkodzie żadne przepisy krajowe także jest to wprost jednoznacznie powiedziane i teraz problem polega na tym, że oprócz tych elementów, o których powiedziałem prawo unijne tej kwestii dalej już nie reguluje tutaj występuje różnica między środkiem zabezpieczającym ustanowiony przez Trybunał, jeżeli komisja wszczyna postępowanie przeciwko Polsce oczko tak jak w sprawie Puszczy tam, gdzie są przepisy regulaminu jest orzecznictwo nie wszystko działa dziś natomiast, jeżeli stosujemy tę doktrynę Unibet faktor ocenia to tutaj sytuacja wygląda w następujący sposób, że prawo unijne, mówi że taki środek musi istnieć natomiast nie definiuje go definiuje go w tym sensie że, że mówi, że to musi na złożenie skutków lub zdrowia natomiast przesłanki jego ustanowienia oraz jest jego skutki regulowane są przez tzw. zasadę autonomii proceduralnej to polega na tym, że odsyła się do prawa krajowego stosuje się w tym względzie prawo krajowe dopóki ono nie dyskryminuje sytuacji z prawem unijnym albo w nie uniemożliwia realizacji prawa unijnego takie takie są 2 ograniczenia nowych rzeczy prawo unijne wymaga zastosowania takiego środka to czy ten środek, który został zastosowany przez Sąd Najwyższy czy zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy jest prawomocny no i teraz właśnie przechodzimy do prawa polskiego zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej i jesteśmy w procedurze cywilnej art. 7 5 5 czytamy w stan jest napisane dokładnie tak sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiednią Kopka toczyli to może być każdy środek, który sąd uzna za odpowiednik, a zatem ten przepis współgra idealnie ze sobą prawa unijnego, który mówi o tym, że tego typu ośrodek musi istnieć jest akurat w tym wypadku Sąd Najwyższy miał nawet przepis krajowy, który wprost przewiduje tego typu możliwość ustanowienia tego typu środka to, że nigdy taki środek został ustanowiony jest inna kwestia, ale znajdujemy się w sytuacji kryzysowej w tutaj nikt nie zna dobrego rozwiązania natomiast, jeżeli chodzi o podstawę prawną argumentację to jak najbardziej jest to spójne czy prawo unijne i ponad 80 0 pięćdziesiąty piąty ze sobą w tym względzie współgra to jeszcze 1 taki wątek on bardzo interesującym, ponieważ pamięta pan awantura o ustawę o IPN o nowelizacji ustawy o IPN-ie, a tam był takim moment, kiedy ustawa obowiązywała już została już podpisana przez pana prezydenta, choć skierowana następnie do Trybunału Konstytucyjnego na mroźne dni politycy prawa i sprawiedliwości mówili wprost, że ona nie obowiązuje, że jest zawieszona nie ma takiej instytucji wprawie polskim, że ustawa była zawieszona po prostu tak w tym sensie poprzez wypowiedzi nieokreślonych osób czy z członków rządu czy parlamentu od takiej instytucji nie ma natomiast środek zabezpieczający jest jak najbardziej ustanowiony w procedurze musi jeszcze dodać 1 rzecz, bo żeby, żeby to było jasne tak systemowo, bo w, żebyśmy mieli jasność tutaj nie chodzi o to, że ktoś krociowych kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, który dyryguje ewentualnie przepisy, które są sprzeczne z konstytucją niczego takiego ani Sąd Najwyższy ani Trybunał ruchliwość nie będą robić to co się dzieje zawsze i odwrót od jak było przystąpienie do Unii Europejskiej to jest sytuacja przewidziana polską konstytucją w art. 10m pierwszym i ono polega na tym, że jeżeli mamy ustawę krajową, która jest sprzeczna z prawem unijnym to każdy organ państwa każdy organ Administracyjny wykonawczy sądowy ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów ustawy krajowej, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem unijnym dokładnie o to tutaj chodzi czy ten środek zabezpieczający pisały pośrednim stadium tak to znaczy mamy istotne wątpliwości co do tego czy ta ustawa krajowa jest sprzeczna z prawem unijnym czy nie mogą z tego wyniknąć dla stron postępowania daleko idące konsekwencje, bo może się okazać, że sąd będzie orzekał w składzie, który nie spełnia standardy prawa unijnego wniosku ściemy zamrażamy tę sytuację, że w razie orzeczenia, żeby w razie czego w moc stwierdzić właśnie miały nie tyle nie obowiązywanie złości nie stosowalności przypisywane będą obowiązywać teraz będą niestosowania przez organy państwa tam, gdzie wkracza prawnik pytanie czy rzeczywiście nie będą stosowane przez krajową radę sądownictwa i przez prezydenta czy takie zawieszenie jest skuteczne wobec pana prezydenta i wobec kryzysu czy jesteś skuteczny wobec Sejmu, który może w każdej chwili zmienić przepisy oczywiście szóstą nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie jest wykluczona rynek skupi się na tym, że AK Slany prezydent już odpowiedziała, że to nie rodzi żadnych skutków nikt niczego nie zobowiązuje niczym nie ogranicza pana prezydenta no tutaj trzeba odróżnić 2 kwestie, bo tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o skutki zabezpieczenia to reguluje to prawo krajowe, ponieważ nigdy taki środek nie został jeszcze ustanowiony na podstawie tego artykułu wg mojej wiedzy w tu nie ma ani doktryna ani orzecznictwa, które odmówiło, jaki to ma skutek, więc tak naprawdę interpretacja pod tym kątem art. 7 5 5 będzie musiała nastąpić dokona jej no i organy stosujące prawo w tym Sąd Najwyższy, który przecież dokonuje wykładni prawa także jest 1 kwestią to kwestia czy są, jakby to zawieszenie dotyczy tylko tych sędziów, którzy są w tym postępowaniu konkretnym tak, w którym zadano pytanie czy dotyczy wszystkich sędziów w ja tutaj nie znam odpowiedzi na to pytanie natomiast skłaniał się ku temu, że dotyczy tylko tych sędziów w tym postępowaniu natomiast, jeżeli nawet tak jest to samo im na postanowienie sądowe mówią, że wszystkie organy państwa tak na tym polega w żel do kwestionowania orzeczeń sądowych jest tryb przewidziany w 2 instancji inny w i poza tym trybem się nie wykonuje te orzeczenia zarówno prezydent KRS Sejm jak wszystkie inne organy państwa muszą muszą to orzeczenie wykonywać, a jeżeli się nie podporządkują temu orzeczeniu to co no tutaj ciężko ciężko jest niby przewidzieć taką sytuację z perspektywy, by im prawa unijnego wygląda to w następujący sposób może tak to Ujma, jeżeli okaże się, że Sąd Najwyższy ma rację i te pytania odpowiedzi Trybunał sprawiedliwości będą świadczyły o tym, że te przepisy, na podstawie których sędziowie przechodzą stan spoczynku są sprzeczne z prawem unijnym w to one są niestosowane i to AB initio Toni nie od momentu wydania wyroku przez Trybunał sprawiedliwości tylko od chwili wejścia w życie co to oznacza, że sędziowie, którzy przeszli stan spoczynku nie przeszli stan spoczynku to oznacza, że wszystkie procedury decyzje wydane na podstawie ustawy niezgodnej z prawem unijnym w zasadzie zostały wydane bez podstawy prawnej, więc wtedy uważam, że będzie bardzo nieciekawa sytuacja, jeżeli właśnie w już w obecnej chwili wszyscy nie wstrzymają się nie poczekają na nas już tak trudno, ale właściwa, choć w tylko będą postępować na podstawie ustawy z, do których istnieją poważne wątpliwości co zgodności z prawem z prawem unijnym tras od 2 drogi chciałabym pana spytać 2 drogi, które prowadzą Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej mamy tę drogę, którą wygrał Sąd Najwyższy Janusz dokładnie omówiliśmy, ale przecież ustawa o Sądzie Najwyższym, ale nie podoba się także komisji Europejskiej, która skierowała pismo w procedurze przeciw naruszenia owej 2 lipca do rządu polskiego wczoraj do Brukseli została wysłana odpowiedź Warszawy, które twierdziły, że wszystko jest doskonale zgodne z prawem, a w ogóle to Bruksela nie ma prawa się wtrącać się, jeżeli chodzi o reformy wymiaru sprawiedliwości w kraju teraz komisja Europejska wyśle kolejny dokument do polskiego rządu za 2 tygodnie albo miesiąc na odpowiedź imię powiedz, że w połowie września będzie mogła jeśli uzna za stosowne i potrzebne skierować skargę na ustawę o Sądzie Najwyższym będą też Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ciąg różnią się te 2 drogi, która jest bardziej skuteczna znaczyło, jeżeli chodzi o przedmiot postępowania to ono przedmiot jest zbliżony do obu postępowań w niczym tego pytania Sądu Najwyższego wiek emerytalny sędziów i tutaj komisja w zasadzie z czyni te same te same zarzuty oczywiście tam nie ma tego elementu zawieszenia i skutków, bo to jest inne postępowanie, gdy Trybunał w taką decyzję podjął rząd zabiega Żydzi, choć środek zapobiegawczy to wraz z wniesieniem skargi komisja może wnieść je złożyć wniosek tak o zabezpieczenie i oczywiście no w taki, że takie zabezpieczenie udzielone przez Trybunał byłoby dużo bardziej nie jednoznacznie skuteczne tak wobec wszystkich organów państwa, bo to jest zgodnie z zasadą lojalności wobec wszystkich organów państwa ono wtedy obowiązują także wtedy nie było żadnych wątpliwości, że należy się wstrzymać z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji trwa tutaj mamy ten to wątpliwość, bo mamy autonomię proceduralne w tym postępowaniu prejudycjalnym związku, z czym tutaj nie do końca wiemy bowiem sytuacja precedensowa, jakie takie orzeczenie ma skutek w tym jest w tym postępowaniu komisji, jeżeli ona zdecyduje się na skargę NATO tam Trybunał po pierwsze, właśnie może sam ustanowić środki zabezpieczające czyni czyni tego sąd krajowy tylko Trybunał w po drugiej w tamtym postępowaniu wszczętym na podstawie wniosku komisji Trybunał ocenia wprost prawo krajowe tak czy może zwiedzić ten przepis ustawy krajowej narusza ten przepis prawa unijnego w i był wtedy wykonanie takiego wyroku jest jakby prostsze tak było do ustalenia, bo jednoznacznie Trybunał przesądza o naruszeniu albo braku naruszenia prawa unijnego przy postępowaniu prejudycjalnym będziemy mieli jeszcze inny element niepewności mianowicie taki, że Trybunał odpowie co prawda i tak naprawdę o tym, po tej sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym rozstrzyga sąd krajowy czy Sąd Najwyższy w mojej właśnie teraz będzie można w mieście gdzieś tam będzie pewnie jakieś miejsce, żeby to inaczej interpretować sobie tak to wyobraźnię także będzie można w moc być może to odpowiedź różnie interpretować, więc z tej perspektywy na pewno na pewno w orzeczeniu Trybunału w tym trybie wszczętym przez komisję będzie bardziej jednoznaczne prostsze do wykonania w i dające nam jasność do tego, jaka jest sytuacja prawna, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że w tych ostatnich orzeczeniach nie Trybunał sprawiedliwości dotyczących państwa prawa praworządności skutecznej ochrony sądowej do Trybunału już bardzo jednoznacznie wszystko wskazuje bardzo precyzyjnie tłumaczy przytacza całe swoje orzecznictwo w i w zasadzie widać, że rząd no czuję, że to są bardzo ważne orzeczenie o takim fundamentalnym konstytucyjnym znaczeniu dla Unii Europejskiej państ w członkowskich także myślę, że to orzeczenie, jeżeli chodzi o zadane pytania przez Sąd Najwyższy będzie będzie też takim orzeczeniem to jest precedensowe orzeczenie w skali całej Unii to nic nie było czegoś takiego do tej pory dr Maciej Taborowski adiunkt w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, czyli przecieramy rozmaite ścieżki prawne jeśli chodzi o chodzi o Unię Europejską zajmują się nami Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej komisja Europejska rada Unii Europejskiej Cracovia wenecka komisja wenecka tak rzeczywiście bardzo jesteśmy czynni na arenie międzynarodowej bardzo dziękuję panie doktorze zawisł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA