REKLAMA

Stanisław Golinowska o raporcie Polityki społeczne w Polsce i w Europie na początku XXI w.

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-03 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rozpoczynamy magazyn dorosłe dzieci przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami dzisiaj jest prof. Stanisława Golinowska z Instytutu zdrowia publicznego wydziału nauk o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z Instytutu pracy i spra w socjalnych w Warszawie oraz dzisiaj przede wszystkim minę autorka raportu polityki społecznej w Polsce i w Europie na początku 20 01 . wieku też raport przygotowany dla fundacji Batorego i o tym, raporcie będziemy się rozmawiać dobry wieczór Rozwiń » dobry wieczór w w tej audycji zazwyczaj rozmawiamy o tym jak w Polsce wyglądałaby wychowywanie dzieci jak to jest być w Polsce nauczycielem pedagogiem rodzicem osobą dorosłą, która jakiś sposób związana jest z tą jednostką społeczną, jaką jest rodzina i dzisiaj postanowiłyśmy z Ewą Wachowicz, która zagra w cieniu tej audycji porozmawiać o tym na ile my dorośli rozumiemy politykę społeczną, której podlegamy, której jesteśmy klientami, na które jesteśmy odbiorcami na ile jesteśmy przedmiotami maila pod namiotami w tej relacji władza obywatel jeśli chodzi o politykę społeczną mecz przed nami jest raport zatytułowany właśnie modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku 20 01 . wieku raport, który porównuje różnego rodzaju modele polityki społecznej oczywiście również pierwszy nasz model marzeń wszelkich tęsknot, czyli Skandynawię, ale nie tylko, bo jesteś wielka Brytania winne są inne miejsca Europy w kat Węgry, do których jest nam całkiem blisko Węgry i węgierski model konserwatywna populistyczne ale zanim porozmawiamy o szczegółach meta o może spróbujemy wprowadzić się naszych słuchaczy w temat i w ogóle powiedzieć coś o specyfice polskiej polityki społecznej jako wprowadzenie, jaka ona jest generalnie rzecz biorąc to nasza Polska polityka prorodzinna prospołeczna różnie nazywane to jest trudna trudna sprawa, że do tego zacięta jednak pani redaktor pozwoli, że za General hand od państwa i tej funkcji socjalnej państwa, ponieważ to uległo zmianie w okresie transformacji my przeszliśmy do gospodarki rynkowej, w której ranni sfera tworzenia dobrobytu jest sferą trochę z dala od państwa powinna być z dala od państwa państwo oczywiście pilnuję, żeby w tej sferze tworzenia pracodawcy nie krzywdzili pracowników, ale ma tutaj związki zawodowe inne regulacje natomiast ta sfera, ale rzeczywiście społeczna jest oddzielona NATO państwo ściąga podatki per organizuje ubezpieczenia ściąga składki i ona jest przedmiotem naszego zainteresowania głównie efekt tak część ta pani w Państwowej odpowiedzialności czy ta funkcja socjalna zwana jest tym UEFA z tej albo inny prawda państwem opiekuńczym nie znaczy to nie znaczy, że rzeczywiście się od zawsze opiekuje, ale myśmy tak przetłumaczy jak konkretnie prof. Araszkiewicz i dla nas ważne funkcje żyje miała taki się przyjęła niekiedy niektórzy mówią państwo dobro państwa dobrobytu, ale dobrobyt to jednak tworzyć się w sferze praw Bać-Pol w tej sferze tworzenia ani w sferze podziału, bo to jest ta sfera podział IR to co z tego sfinansujemy no i zależy od pewnej umowy społecznej, która jest zapisana ani zapisana, ale w gospodarce rynkowej ARM przyjęło się teoretycznie, że to są takie rzeczy jak kre w dobra publiczne, czyli tam, gdzie nie działa rynek takie dobra, gdzie też występują negatywne albo bardzo pozytywne efekty zewnętrzne negatywne n p . na jest przymus szczepień, dlaczego dlatego, że praw, ale chętnych epidemie związany z chorobami zakaźnymi godzą w 2 w całe społeczeństwa i ty i Toys 1 1 obszar tej tej interwencji oczywistej ta infrastruktura drugi obszar związany jest z przygotowaniem się na innych takie negatywne zdarzenia i ryzyka socjalne po to, tworzone są ubezpieczenia społeczne, ale zostały stworzone w Niemczech w cesarstwie niemieckim już pod koniec dziewiętnastego wieku jest bardzo ważna instytucja z tego mamy emerytury jej inne świadczenia i trzecia grupa to jest, że to są takie jednostki, które sobie nie radzą ci może powiedzieć grupy populacyjne ludności czy grupy społeczne prawa, które nie radzą sobie i i należy stworzyć im mówi się da dać wędkę prawda ale, żeby sobie poradziły, a niekiedy wręcz im pomóc jej drzwi do obrotu GMO są bezrobotne albo mają niepełnosprawności tak i tutaj do tej grupy należą też dzieci oczywiście należy sądzić należą też kobiety prawdach, które poprzez funkcje poprzez swoją prokreacji okresowa członka OFE wyłączany natak z rynku pracy czy też mają zupełnie inne szanse niższy taka poza tym są dyskryminowane są ofiarami handlu przemocy i t d . więc te grupy te grupy tzw. wrażliwe podatne na wykluczenie społeczne to jest data ta trzecia grupa i istnieją w krajach gospodarki rynkowej demokratycznych krajach właśnie misję pewne ranni kontrakty nazwijmy to by prawda społeczne od nich jest nie zawsze są explicite prawda to są, ale i to jest oczywiste wszyscy wiedzą, że pomagamy, dlatego że tak to są takie zasady, które w naszym państwie zostały przyjęte czytnik, które są częściowo zapisane w konstytucji myśmy też zapisać społeczna gospodarka rynkowa tam, jeżeli zaczniemy o tym, mówić to wiemy, że Żyto też tkwi w tej grupie tej koncepcji i co z tego wynika z tego wynika, że po pierwsze musimy zrozumieć, że potrzebne są podatki składki w związku z tym jak występujemy przeciwko jak kombinujemy oszukujemy, ale ale, ale w ogóle jako systemowo mówi gminie nie będzie rajdu muszą być niskie podatki to tym samym godzimy się na to, że ta ten zakres spraw dla naszego naszego działania te dobra publiczne tt w szkoły prawda i funkcje socjalne szkoły dla przedszkolaków na to jest mniej pieniędzy brak po bo od, skąd się biorą te pieniądze one biorą się z tego, że z tej sfery tworzenia prawda dajemy je odpowiednią część na funkcjonowanie tego państwa opiekuńczego i my nie zawsze EHF denerwowały te wypowiedzi o tereny o tym, że należy obniżyć podatki to wtedy prawda Przedsiębiorczej będzie większa wszystko jest FH dom tylko, że oto, żeby dobrze funkcjonowało społeczeństwo to, a musi być zrozumienie, że również tym też tym przedsiębiorcom potrzebne jest dobrze przygotowany pracownik zamierza na terenie, który ma dostęp do opieki zdrowotnej silny zdrowy rower jest prawdy prawda odpowiednio wykwalifikowanych takich, których innym prawda ma dojazd do domu swojej firmy, bo boi jest odpowiednia infrastruktura i który nie ma tego pracownika nieszczęśliwego, bo mam mieszkanie i nie dojeżdża jakimś minibusem z USA w warunkach prawda ale jakby to powiedzieć joint venture humanitarnych znamy te przypadki prawda dojazdów jak sam raport o dojazdach do pracy w związku z tym ta RR ta ta zgoda porozumienie, skąd pochodzą zasoby na finansowanie państwa opiekuńczego czy na jest podstawą tego, by ta równowaga między sferą tworzenia sferą podziału, bo rzeczywiście byłem u sprzyjała rozwojowi była to równowaga, która niektórym synergii czy nawet się wzmacnia te jak dzisiaj IR w widzimy jak funkcjonariusz funkcjonuje służba zdrowia po to, doszliśmy to widzimy, że doszliśmy do takiego, bo w zaprzeczenia niezrozumienia do takiego momentu, że nawet nie mamy nie kształcimy dostatecznie nie pilnujemy kwalifikacji ludzie, którzy są niezbędni, by udzielać nam usług zdrowotnych chodzi o kadry lekarzy pielęgniarki i pozostałej kadry prawda rehabilitantów i t d. więc to jest po szalenie istotne, żeby istotne, żebyśmy my w tym w tym naszym dialogu ze społeczeństwem tym myślę, że państwa rola jest ogromna pokazali ten związek między 1, a drugi no ale ten związek w takim potocznym rozumieniu w rozmowach towarzyskich my zazwyczaj jest rozumiane tak no, żeby ten dobrobyt zacząć dzielić czyli, żeby tam część, którą razem współtworzymy zacząć dystrybuować otrzyma ten dobrobyt najpier w na gromadzić na gromadzić na gromadzić, a potem dopiero zgromadzone dobro ne zacząć dzielić się między siebie, czyli że państwo może być opiekuńczy tylko włącznie jeśli jest bogate, a my bogaci nie jesteśmy, a tutaj proszę bardzo pojawiła się agresywna polityka prorodzinna do tego jeszcze z takim ideologicznym zacięciem nas prorodzinna, ale to dotyczy tylko rodziny Anny odpowiednio sprofilowanych tylko małżeńst w heteroseksualnych z różnymi ograniczeniami pojawiła się taka polityka prorodzinna w sytuacji, kiedy myśmy jeszcze tego dobrobytu sobie nie stworzyli my nie zgromadzili mamy takie wyobrażenie o państwie opiekuńczym, że nie dzielimy się tym co jest tylko moglibyśmy się dzielić jeśli pojawiłyby się jakieś wyimaginowane nadwyżki to wtedy za 100 lat moglibyśmy pomyśleć o jakiś redystrybucji taj my tej nadwyżki tak to sobie z reguły czasem słyszę takie rozmowy bardzo często tak tak i to też jest prawda taka taka można to nazwać fałszywą świadomością chodzi o to, że zawsze mamy do czynienia ze wzmacnianiem się tych czynników to znaczy, jeżeli nie będziemy realizować pewnych funkcji socjalnych tych funkcjach socjalnych są także elementy inwestycyjnego za inwestycje w ciut nazywamy narodu Ramzana szefa, ale taka edukacja zdrowie na to wówczas sterta części prawda do podział ten dobrobyt jest inny coraz mniejszy albo nieodpowiednią rośnie Eni i w związku z tym nigdy nie nie dajemy sobie zawsze jesteśmy z tych upraw nie dajemy sobie radę ze wzrostem gospodarczym z rozwojem od aut wzrost gospodarczy jest 1 sprawa, ale się szerzej rozwój netto jest ważniejsza sprawa AIM, ale problemem jest to jak wydajemy te pieniądze, które mamy do podziału i możemy je wydawać także, gdy wzmacniać potencjał ludzi te cele właśnie te cele inwestycyjne te inwestycje w człowieka rozwijać albo możemy tak wydawać, aby ich przeznaczać na konsumpcję i ten problem przeznaczania tej części na konsumpcję jest problemem, ale wydaje mi się nie wydaje się, że to jest mój pogląd jest problemem jak obecnie realizowanej polityki UE w Polsce i tutaj już przechodzimy do specyfiki polskiego modelu tak konserwatywna klientelistyczne go tak tak tak można go nazwać tak przeczytam pani raporcie wstęp autorstwa Pawła Marczewskiego ME, że od momentu, kiedy prawo i sprawiedliwości jest inny prowadzi swoją własną politykę prorodzinną to to jest model najbliższego modelowi węgierskiemu, czyli konserwatywna populistycznym, a nasz konkretnie te z konserwatywną klienteli styczne inna, bo właśnie promuje jedyne z takiej dosyć domknięte zamknięty model rodziny plusy klientami są po prostu wyborcy PiS -u tak tak zaczyna się modelu jest jeszcze ten element ideologiczny ma silny prawda to jest wstyd nowych innych pań w innych państwach tych Tychy opiekuńczych tego nie ma albo jest inny inna ideologię prawda ideologii naprawdę emancypacji nie rodziny tylko znaczenia przede wszystkim jednostki jej pra w do rozwoju równego rozwoju, więc psy my mamy ten ten rodzinny przechyły TFI, które jest silnie silnie ideologicznie i wiemy nie wiemy, dlaczego i oczywiście z punktu widzenia równości i sprawiedliwości to nikt nie jest dobry model prawda to nie jest dobry model, bo on wyklucza samotne matki dzieci przede wszystkim sprawdzić czy ma mnie tak matki także oczywiście, ale skoro mówimy o działaczach lato to on dyskryminuje rozwojowo dzieci, które nie mieszczą się n p. dzieci w domach dziecka to się nieprawdopodobny para opiekuńczy może dzieci z domu dziecka traktować gorzej niż dzieci w pełnych rodzinach to dotyczyć konkretnych świadczeń socjalnych takich jak Wyprawka do szkoły, gdy takich elementów mamy do bardzo bardzo wiele, bo to nie chce nie chciałabym tego wymieniać chciałabym, żebyśmy się na tych mechanizmach skupili Ibisz, żebyśmy rozumieli ten nam tę powinność państwa w Demokratycznej gospodarce rynkowej i Rennes też odpowiedzialności już teraz przechodzę do władzy konkretnej władzy zatrzymanie się pewnej umowy społecznej bo, bo trzymanie się tej umowy społecznej właśnie polega na tym, że May inwestujemy w szeroką populację nie wiemy praw tak, kiedy będziemy potrzebowali świadczeń inwalidzkich czy innych się przygotowujemy dot do tego, by być, by wszyscy mieli szansę być po w tym głównym nurcie, żeby nikogo nie wykluczyć to jest to jest bardzo ważny w systemie demokratycznym, czyli tworzymy odpowiednie instytucje nie niszczymy tych instytucji no ja uważam że, że skandalicznie niszczymy szkoły dzisiaj prawda to on tą reformą szkolną i nie jedziemy w to co w tej chwili w Europie jest ważny w tym tzw. inwestycje społeczne Europa, która się starzeje najszybciej w całym świecie Annie parę lat temu wprowadziła koncepcję inwestycji społecznych jako takiej, ale inni podst podstawy do strategii w polityce społecznej właśnie tej strategii przygotowywania i rodzin i jednostek przygotowywania się także instytucji NATO, żeby w sytuacjach, kiedy się coś za dzieje, kiedy jest jakaś jej rolę, jaki powstaje dziś ryzyko jak jakiś niesprzyjające okoliczności, że powstała instytucja, której od, której pomaga z powrotem wejść w ten nurt być samodzielną prawda i swoje życie organizować dalej znów z w pełni trwa za akceptację innych poprzez wykluczanie pewnych grup, ale nie docenianie też tego inwestycyjnego aspektu a, a ten element tutaj te prawda konsumpcyjny, który jest elementem tego klientelizm mógł, ale eksponowaniem to tracimy nie realizują i nie realizujemy tej koncepcji Anny tak, że się starzejemy w lot dlatego właśnie tak bardzo przewidywalne są te potrzeby, które winny przespaliśmy w zasadzie to jest też ta pułapka Zielonej wyspy, który też pani pisze w raporcie, że uwierzyliśmy czy tak właśnie chcieliśmy się zawiesić na chwilkę w tym dobrobycie kilka-kilkanaście lat temu i by w inny w zasadzie obok nas wpłyną nurt dyskusji co zrobić ze starzejącymi się społeczeństwami w Europie i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że kiedy ner partia rządząca na forsuje określone konserwatywny model rodziny to już w zasadzie niewiele można włączyć do tej dyskusji kwestia opieki nad seniorami została zupełnie zaniedbana, mimo że wszyscy widzimy co się dzieje na ulicach coraz więcej osób w nim, które chodzą z wagonikami wódeczka ami nie, dlatego że coś się stało tego dość dokładnie było wiadomo, że na tym polega starość będzie coraz więcej osób, które będą potrzebowały wsparcia i to nie takiego wsparcia, które włączy je z powrotem na tych samych zasadach do społeczeństwa i pracy czy edukacji tylko takiego wsparcia, które będzie potrzebne w coraz większym wymiarze ne wraz z kolejnymi etapami starości i tu jak wynika z pani raportu zupełnie żeśmy w ogóle nie nie wzięli tego pod uwagę fakt, ale ja zacznę od dzieci, a potem przejść bardzo mnie do do do dostępu do osób starszych od dłuższy, ale tak jak pani zapewne pamięta inne kraje, które postawiły nam ten problem takiego masowego przygotowania całej populacji do rozwoju takim klasycznym programy klasycznym państwem opiekuńczym pod tym względem jest wielka Brytania prawa, które już 1 80 0 siedemdziesiąty roku wprowadziła podstawową szkołę powszechną od 5 UE od piątego roku życia to się prawda nie zmieniło natomiast co my robimy dzisiaj ma potem my nie nie chcę idealizować szkoła angielski, bo ona aż 1 ten program taki powszechności zakończy za szybko 1 1 lat potem jest są różne problemy z młodzieżą potem na tym, ale też porastały, ale to ten początek jest bardzo ważny natomiast co myśmy zrobili musimy się cofnęli z programu dla sześciolatków i mało tego słuchamy takich bardzo populistycznych ruchów jak Ratujmy maluchy, a ja jestem zdumiona, dlatego że dzisiaj mamy mnóstwo badań takich biologicznych chcę powiedzieć o prof. Vetulani, który badał mózg i popularyzował wyniki tych badań z mój kolega z collegium medicum UJ i mnie ostatnio chyba konferencję wspólnie organizowaliśmy, który zwracał uwagę na to jak bardzo z punktu widzenia dzisiejszych możliwości badania mózgu jak bardzo ważny są wciąż z Drezna imigracja neurologiczne dokładnie dokładnie przez wczesna edukacja, by to etap do dziesiątego roku życia jest w ogóle no najważniejsza i my zamiast propagować te wyniki pokazywać, jakie to jest ważny i przygotowywać również infrastrukturę do tego właśnie te wczesne prawda i inne dobre przedszkola odpowiednie funkcje socjalne wczesny szkoły, ale ciągle cofanie Weil ewakuacyjną tak mało tego i nie wprowadzamy tego typu szalenie ważny to w tę socjalną o świadome funkcję szkoły poza programem szkolenia, które są bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, bo kwestia merytoryczna to co jest do nauczania w szkole ten program można prawda skompensować ich w ogóle do kilku miesięcy 3 tygodnie ograniczyć w szkole tego naprawdę niestety coraz mniej i kwestia podstawy programowej do opanowania jest na najmniej kłopotliwa dużo ważniejsze są te kwestie, o których pani mówi, ale zatrzymajmy się na chwilę przy szkole przy tej Polsce dzięki specyfice, bo net tutaj pani też alarmuje w swoim raporcie, że my jeśli chodzi o edukację rozumianą jako usługę społeczną oferowaną przez państwo na zasadzie umowy społecznej z obywatelami z podatnikami to nie tyle doszliśmy do granicy wyznaczonej przez ba wręcz cywilizacja w zasadzie ta granica została przekroczona, a poza tą granicą mamy zjawisko, które w Polsce ME ne od kilku dziś od kilkunastu czy Tomek ma 2 0 paru lat McFIT nie czyni szkoły niepubliczne prywatne, a od kilku lat dodatkowe zjawisko edukacji domowej, z którą ja też eksperymentuje jako matka, gdyż nie chce eksperymentować własnymi dziećmi na zapadające się merytorycznie szkole i teraz jestem w dylemacie wyłączam się spoza tego systemu edukacji publicznej instytucjonalnej, bo moje kilkuletnie dzieci nie chcę, żeby chodziły do tej szkoły, którą znamy dzisiaj, którą Widzew i jako dziennikarka badam, ale to, tym bardziej powoduje, by zapaść systemową, że ci rodzice, którzy mają kapitał społeczny edukacyjny w ogóle wyłączają się spoza systemu, ale właśnie tu jeszcze jest ta ręka państwa, która tak zmodyfikowana szkołę, jakie obserwuje jako rodzic przypominam sobie siebie w szkole Next jako kilkulatka i teraz obserwuje co się dzieje w tych szkołach jak wyglądają apele, jakie one są ideologiczne jak ściany nel szkół publicznych są całe dna zawieszonego niż wystawami para religijnymi, żeby patriotycznymi para nacjonalistycznymi na progu nieprawdopodobne zmiana w stosunku do tego co ja pamiętam w tej samej dzielnicy w tych samych szkołach, które jak pamiętam no, więc ja jako rodzic mając świadomość tego co pani mówi decyduje się jednak wobec własnych dzieci wystąpić z systemu nie, traktując swoich dzieci jako ten taran, który będzie tę zmianę wprowadzał na jej, jakie teraz wygląda, a światełka i na jedno muszę powiedzieć, że ja mam dwoje dzieci prawdopodobnie w pani wieku i jedno dziecko nagminnie nie eksperymentuje ze szkołą zresztą domową, ale pozwało swoje dzieci do drogi szkoły bardzo drogi szkoły niepublicznej nie chcę tutaj i FSO reklam reklamować tak natomiast moja córka, która jest taką kobietą z misją niesamowitą Glenn posłała do podmiejskiej szkoły publicznej zaangażowała się na te działania rozpoznała, a na na rzecz tej szkoły oczywiście to nie jest sprawa to nie powinna być sprawa naszego wyboru to powinna być sprawa rozwiązań systemowych mądrego państwa opiekuńczego innym musimy to jednak przede wszystkim myślę, że pani w roli dziennikarki zawalczyć o tym, element systemowy jacht w miarę swoich możliwości badając, publikując także staram się to czynić, ale ten czynnik im taki obszar tysięcy Information Brukseli, gdzie osiągnął, lecz bruk im ten, żeby tłumaczyć wyniki, by przypilnować najtęższe to co jest ważne i tłumaczyć się wyniki badań innej publiczności prawda Air nie w cudzysłowie mosiądz publiczność i to co teraz zrobimy rozmowę z panującą Lacie tak dokładnie wie pani w swych w innych krajach, które prowadzą tak bardzo szeroko ty tzw. dialog społeczny dla mnie przykładem jest Holandia oni to wszystko ma normalne tak folk pop, ale ich nie mają tych firm prawda, o których mówimy, które się tym zajmują ja mam znajomych, którzy prowadzą też firmie nawet zapraszam na morze kiedyś będzie pani miała ochotę porozmawiać jak oni organizują to są firmy non profit i popularyzują, które Real poparł doniesienia naukowe do doniesienia naukowe, ale i w drugą stronę też, jeżeli Koeln władza uważa, że jest pewna koncepcja, która na dno jest uzasadniona jest racjonalna, a prawda społeczeństwo niechętnie ją przyjmuje no bo są takie prawda, gdy zakładamy, że takie mądre państwo opiekuńcze to ma długookresowy horyzont i ma różne prognozy i próbuje to wytłumaczyć ta firma się też tym zajmuje, więc ten, kto to przekazywanie dogadywanie się, by nie popełniać błędu pozew za duże pieniądze takie właśnie, które mamy z tych podatków składek na innym możemy strasznie głupio wydawać zamiast sobie pomóc zaszkodzi my sobie bo, bo uważam, że wydawanie na konsumpcję prawda to jest w strzelaniu z Odrą ciała ludzkiego wzrośnie do zamiar zainwestować aż pomylimy mówimy o tym, że obecna polityka społeczna czy prorodzinna Polska my właśnie były obraca się w tym modelu konsumpcji poznawanie stanie inwestycji, czyli tego pieniężnego prawda na dowolną, gdy na konsumpcję, bo rodzina sobie dowolnie decyduje na imię mówił ach, rodzina wie najlepiej no tak nie ma są różne rodzinne inni wiedzą o różnych faktach lepiej lub gorzej częściej prawda w tym w naszym gorzej wiodło zaś są badania pokazujące, że w Polsce jednak 500 plus nie poszło na wódkę i palono wakacje no tak, ale poszło na używane samochody prawda niekoniecznie m. in. niekoniecznie w rolach leżą duże rodzinne to tak oczywiście, że możemy to wytłumaczyć, że zaniedbania prawda w tej infrastruktury transportowej limit ma gigantyczne a, a to on na tym skorzystały też do miasta są gigantyczne i niewątpliwie Need to to był wynik tego że, że ten sobie w ten sposób sobie rodzina pomogła, ale w innych krajach, kiedy pomaga się w edukacji w sposób bezpośredni to się daje tzw . bo tzw. bony edu Ka od czynności wtedy też nie ma dylematu czy jesteśmy w systemie czy poza systemem uczy szkoła Montessori czy Waldorf ska czy tradycyjna czarna pedagogika wszystko jest do wyborów w ramach systemu, a nie ma tego dylematu ideologicznego, że albo 1 jedyna szkoła Państwowa albo cała reszta, która nie publiczna tak jest n p . w Skandynawii można wybrać jakiś model padłego pedagogiczne dla dziecka jednocześnie nie, występując przeciwko my systemowi chciałbym przy wysokim standardzie mowa w wymiarze programowym oczywiście o tak tak jak wszystko na wszystko jest ustandaryzowany rozmawiając o specyfice polskiej polityki społecznej chciałbym teraz zatrzymać się przy tej kwestii ideologicznej, bo ma też jest dla mnie ciekawa też obserwuję różne rozmowy toczące się nawet towarzysko prywatnie z moim otoczeniu jak też, że w mediach w Polsce jak już wspomniałeś my forsuje się takie rozwiązanie konserwatywna MEW wspiera się mnie opiekę sprawowaną nad dziećmi przez osoby najbliżej spokrewniony przez członków rodzin głównie przez kobiecym najchętniej przez matki one by na jakiś czas zawieszają aktywność zawodową na rzecz aktywności macierzyńskiej co przez elektorat partii rządzącej jest odbierane jako wspieranie modelu konserwatywnego, ale wyłania nam się tutaj bardzo ciekawe zjawisko, bo ten model rodzicielstwa bliskości w pierwszym okresie życia dziecka już również jest uważany coraz częściej za model progresywny to jest to co n p . Niemcy forsują polityczne kim Lech w różnych miejscach świata tam, gdzie doszłyby do wysokich stanowisk, które n p. psy karmią piersią dziecko w parlamencie w swoim kraju one pokazują, że tak to matka jest najlepsza dla dziecka tak można połączyć z pracą i tak nie zamierzam odstawiać swojego dziecka od piersi i nie zamierzam przekazywać opieki nad małym dzieckiem, by opiekunce żłobkowej w pierwszym okresie jego życia, dlatego że dzisiejsza nasza wiedza czy stan wiedzy neurologicznym teoria więzi mówią o tym, że byt to jest najlepsza i dla matki i dla dziecka, żeby w tym pierwszym okresie życia byli razem jest też to, o czym pisze Jesper już duński pedagog, który mówi o tym, że w tym pierwszym okresie dobrze jest, żeby te więzi były stabilne i to jest właśnie inwestycja ani jaka się konsumpcja tylko inwestycja na rzecz 3 dobrostanu psychicznego dziecka mam szelki 2 modele, że z 1 strony mamy taki, jakie rodzicielstwo jakiś taki hipisowskie anarchistyczna progresywne, które polega na tym, że włączamy się z systemu na jakiś czas, kiedy mamy małe dziecko my jesteśmy razem i uważam, że te nowoczesne jeszcze łączymy te jakoś sprawa na tyle znajdzie się na model, który wygląda bardzo podobnie, ale jesteśmy właśnie z jakimś podłoże ideologiczne, że tak opiekujemy się dzieckiem czy nawet kilkorgiem dzieci szli też model konserwatywny, ale dlatego, że tak należy, dlatego że taka jest tradycja, dlatego że być może wywodzimy to z jakichś wartości religijnych te modele wyglądają podobnie one obie one oba opierają się na rodzicielstwie bliskości, ale są zupełnie inny ideologię, a ja bym powiedziała powiedziałbym o trzecim modelu tutaj takim echem wynikającym prawda nie nie jest takich pra w do badań Krajny pani Ania mówi, a przyjęcie takich posta w czy podejść po dłuższym, ale także posiłkują się n p. badaniami neurologicznymi Eyal jestem z ze zdrowia publicznego chyba Tofil rzecz przy 2 0 lat romansowała prawda z badaczami i PS kit, bo to jest mój mojej krakowski epizod, który nie był w końcu epizodem, więc jest błonnik do tego modelu takiego bardziej biologicznego potentata dziś jest potrzebna no maksymalnie 2 lata i to niektórzy uważają za dużo i to rzeczywiście jest dobre i i feministki też przestały nazywać to już, jakimi właśnie wstecznictwa czy konserwatywne media i takim podejściem, bo już feministki też biuro Giodo zaś może on echem myślę, że Żyto, ale to nie to nie znaczy, że musimy tak robić prawda zawsze mamy różne co jest bardzo ważne, żeby zastawiać pole do wyboru tak ważnej osoby nie forsować jedynego mogę tak, jeżeli dziecko jest dostatecznie samodzielną potrafi już wieku prawda 1 4 miesięcy, by ci dobrze się poruszać się załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i to co on nie jest to co forsuje się teraz wszyscy w niektórych krajach Unii Europejskiej to jest prawda ta wczesna AMD to wczesne przedszkole testy model francuski tak Ekol ma też innych praw do drugiego roku życia dok, do której można się dostać podobno ery tak było tak tak, ale teraz prawda Macron zdecydował, że to jest obowiązkowe podejście mylne czy to jest obowiązkowa szkoła, ale jednocześnie obok tego mamy do czynienia z taką koncepcją przechodnich rynków pracy to znaczy to nie jest wyłączanie się i potem na własną rękę kobieta wraca nie wiadomo do czego tylko ona też, że z pełną świadomością, że tak samo to może być tatuś prawda wyłania się, ale pilnuje tych swoich kwalifikacji zawodowych i one są zabezpieczone wybijała zawodowe można wrócić na 5 godzin dziennie można do władz, że raz w zastąpić kolegę, który jest idzie na urlop i Ennis to jest rzecz czy się przez niektóre także testy przez niektóre z klubu ugrupowania zajmujący się rynkiem pracy i Ytong Killer tak Flex Security prawda, żeby być na tym rynku pracy ale, żeby to był rynek pracy po mimo jego elastyczności zabezpieczony to jest koncepcja duńska prawda że, że dach rynny nie występujemy przeciwko pracodawcy on może jednak decydować o tym, doba on musi dbać o o swoje wyniki gospodarcze swoje z gminy ekonomiczne, ale jednocześnie państwo tworzy tyle instytucji takiej możliwości, żeby można było te cele godzić, żeby prawo na to pozwalał i przede wszystkim też uwalnia kobiety jako jedyną biologiczną opiekunka, bo takie jest w nowej Zelandii pani premier właśnie urodziła dziecko i to jej mąż będzie głównym opiekunem to znaczy ona publicznie karmić piersią zdarzali się dorobić się w parlamencie zdarzali się też ogłaszać decyzje państwowe z Zacisza domowego poprzez media im i zaczyna ten przyjmował tego, że właśnie skończyła karmić dziecko natomiast całe państwo wie, że tym razem to mąż jest głównym opiekunem idzie na urlop ojcowski wychowawczy, jakkolwiek tam nie jest to były nazywane chodzi o tę bezpieczną weń więź z 1 opiekunem niekoniecznie musi to być matka jest dziełem, ale jest tak, ale ja jestem w ogóle przeciwna takiej dychotomii Th IS my uważamy, że w ogóle partnerstwo, jeżeli ta tak to oni są do nich małżeństwo jest partnerstwo w ogóle to nie jest to nie Damona Alba w myśl ale, ale to nie, choć akurat formalną Sonko chodzi o to, że w, że to nie jest tak dzisiaj ja jestem opiekunem i Doroty prawda, że zawsze jesteśmy razem natomiast są w sytuacji, w której ja muszę PIN, bo każdy z nas musi pilnować swojego zabezpieczenia na przyszłość co będzie, jeżeli kobieta nie będzie pracowała zawołałem zachowuje to założę tak tak nie będzie zarabiała na dziś to jest to czysta idea ubezpieczenia społecznego, którą browar wprowadził pismaki uważam, że ona jest szalenie istotna, żebyśmy myśleli o tym, że, ale i dzisiaj jesteśmy młodzi piękni radzimy sobie możemy zrobić tak czy inaczej, ale musimy pomyśleć, że może być inaczej i wtedy ten, kto nam pomoże prawa, jeżeli dzisiaj prawda robimy tak czy inaczej nie płaci podatków dyktował bank państwo będzie zobowiązany, ale jeżeli nie będzie tej drogi takiej powszechnej to z czego to jest właściwa podaż jest absolutnym mnóstwo jeśli nie większości tzw. niepracujących matek w Polsce, bo ja nie znam żadnej matki, która nie pracuje to po prostu jest brak zarobków brak praw brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, gdy taka nieformalna umowa z mężem, że jakoś to będzie zestarzeje się przy mnie nie ma żadnych rat już rada uznała za chwilę FR cokolwiek się nie stanie nawet jeśli zostaną razem parą jest starość uwłaczające ona uzależniona w pełni w kolejnych latach od dobrej woli męża od jego emerytura na tę, więc nie chciałam tego argumentu podnosić ale, ale też bardzo ważny argument i on znajduje przecież odzwierciedlenie w statystykach dotyczących rozwodów, które się pojawiają, gdy prawda małżonkowie mają między 40 50 lat, bo to jest tak tak, gdy ta druga fala układania sobie, że ginęli także weszliśmy na tę wysoką dynamikę rozwodów, mimo że chcielibyśmy, żeby była no to małżeństwo rodzina świętej i ich prawda do grobowej deski to, ale jednak do rundy FIA i procesy społeczne także tak samo jesteśmy w Tychach uczestniczymy w tym jesteśmy na tej Zielonej wyspy, tym bardziej i tak samo to statystyka rozwodów jest u nas w tej chwili bardzo wysoka tak mamy często mamy taką tendencję, żeby wręcz nazwać epidemią rozwodów czy plagą rozstań mamy tendencję do bardzo negatywnego oceniania tego, by zamiast jakiegoś spokojnego podejścia do tego jak do statystyki przygotowania się doprowadzona jest, że właśnie w tym okresie, w którym pani mówiła, żeby wchodzenia w wiek średni wiek dojrzałe mamy tendencje czy próbujemy ułożyć sobie życie na nowo ewolucja nieprzygotowana na tak długie życie na tak długie związki my sami musimy to sobie jakoś poukładać zgodnie z możliwościami naszego umysłu i kultury i przygotować się do tego oczywiście tracą na tym jak zawsze kobietę tak przynajmniej jest mecz w dużej mierze w naszym kręgu kulturowym w Polsce RM chciałbym panią poprosić też o perspektywę na innym te kraje, które wydają nam się realizować model marzeń, które jawią nam się jako taki właśnie rajd tęsknot kra kra nie lada przyjdziemy do tej drugiej grupy starości dobrze to towary z Wrocławia oczywiście czekamy i my dobrze jest tak nie odmówiliśmy dzieci jesteśmy w wieku średnim zaraz potem właśnie przychodzi starość, kiedy my przynajmniej w polskich warunkach kobiety są nadal uzależniona od mężów jest to starość tak kabinę no nie ma tej emancypacji, którą widzimy n p. w Niemczech za naszą zachodnią granicę, kiedy jest to taki moment ta emerytura, kiedy wreszcie można się realizować, kiedy wreszcie można kapitalizować się to wszystko co zbieraliśmy dane do prawdy dobra dosłowne lub nie dosłowny przez całe lata aktywności w naszym kraju notes tylko pogłębianie się biedy jest Otóż nie zmieniliśmy w ramach reformy emerytalnej podstawę kalkulowania emerytury imamy tzw. emeryturę o zdefiniowanej składce, więc po, czyli tyle ile włożymy prawda, dzieląc na przeciętne trwanie życia starości EU net taką mamy emeryturę będzie oczywiście klną to jest cel wszyscy byli zachwyceni Polacy bardzo chcieli PL, gdyby to była taka emerytura nie o zdefiniowanym w grę świateł nie tylko wkładamy waloryzuje mi potem ma ona dla kobiety jest rozwiązaniem fatalny, bo nie dość, że kłamie niesprawiedliwie sprawiedliwie krócej pracują inne mniej zarabiają no to tym bardziej będą miały świadczenia krócej pracują, bo nie mogą przypomnienie LED GU en plus pracują bardzo dużo, bo wszystkie z badania pokazują, że pracują często na 2 etatach w domu tyleż mniej zarabia to znaczy chodzi oto o tę pracę zawodową mówimy mówimy tak takty ody o tym, zarabianiu prawda jest w powinnam pilnować tego jak też tego zawsze generuje do pani z tym czujesz Ola ciężko mi znieść jak słyszę właśnie matka niepracująca albo na urlop wychowawczy nie widziałam nigdy tak zapracowanego urlopu jak to co nazywamy urlopem wychowawczym jest to fatalne sformułowanie w FF jest dokładnie jestem po dniu opiekowania się 2 świeżo pod wrażeniem tego, że urlop na etatach w PRL nie dojdzie ja mam szóstkę wnuków, więc ułoży gratuluję EHF dziękuje, gdy choroba ani dobre znam tę szkołę, bo oboje najstarsza wnuczka z gimnazjum a, a nie najmłodsza właśnie zaczęła przedszkole cały przekrój taki mam mam tak dokładnie przekrój, a jeszcze masz zastępczego między czy rzeczywiście mamy również do świata doświadczenia osobiste nie tylko wyniki badań, ale chciałam wrócić do dołu do starości Otóż także zaczną od tych badań biologicznych prawda i ten wkład badań neurologicznych Otóż aktywność jest podstawą zdrowia jest podstawą do dobrego od dłuższego życia jest podstawą również zabezpieczenia materialnego i szans więź fizyczna umysłowa zawodowa tak morski decyduje decyduje o mnie o wszystkim i Annie dłuższa praca pierwszy czynnik formalna edukacja, czyli taka formalna mnie siedzenie przy komputerze ta formalna starszym wieku, czyli te uniwersytety trzeciego już zapełnione przez kobiety 90 % studentów Georgia May, ale tak Altus elita jak pani doskonale wie, więc start aktywność jest podstawą, jeżeli nie mamy aktywności prawda, w jakich będzie pojawiała się samotność samotność zabija pojawiają interesują się, która może zażądać nawet samobójstwem trochę statystyk ostatnio inny pokazuje w jakim się opracowaniu jest jest to dramat w związku z tym te działania państwa opiekuńczego mnie jest skierowany na seniorów to są działania aktywizujące wydłużanie pracy żaden prawda żadna FM po to, cofanie się u nas teraz wiekiem emerytalnym jeszcze do różnicowania uważam, że skandal naprawdę jest skandalem jest niezrozumieniem kolejna wojna tak tak nie rozumienie procesów społecznych i tym jestem bardzo zasmuciła zasmucona, ale to też bym się tak no ale pani profesor tematyką wspaniałą pracę, a co mają powiedzieć osoby, które marzą tylko o emeryturze, którzy pragną, które pracują w nich zwykle trudnych warunkach fizycznie rewelacyjnie trudnych, których prawa pracy są łamane w Polsce nagminnie są łamane prawa pracy i tylko marzą o tym, no tak tak, ale znów jest jest jest problem w musimy wejść w tę sferę ochrony pracy tworzenia pracy warunków pracy i a myśmy tutaj również popełnili może Niemcy nie tyle nie tyle chodzi o złe Wendel, choć pewne zaniechania, które wynikały z tego, że pewnych procesów nie dostrzeżono nie przewidziano i te złe stosunki pracy, które w Polsce prawda wystąpiły torze pewne rynki pracy absolutnie upadły to, że powstały jak powstała wielka grupa NRL w nim pracujących na własny rachunek, którzy co prawda bardzo często wiążą koniec końcem z trudem znajdują w piwnicach zbyt na swoją działalność na swoją aktywność to są to są zmiany bardzo trudne nie przewidziano myślę, że nasi politycy, ale także eksperci tego nie przewidzieli oni nie przygotowali również państwa opiekuńczego związków zawodowych na wspomaganie tej sfery prac i to bym te kobiety k jak pani mówi w trudnych warunkach pralkę pracującą one nie musiały wybrać co wali, gdyby była odpowiednia organizacja pracy, gdyby bony, by mogły prawda pracować krócej, gdyby miała odpowiednie przerwy, gdyby były uznawane, gdyby za tą jest tysiące dowodów ich krajach prawda, o których mówimy, że mają dobre państwo opiekuńcze, że te kobiety chcą one chcą być, bo chcą razem, jakie ta zobaczyłam przy kasie osoby, która wyglądała na starszą ode mnie i zapytałam kiedyś tam i zapytałam ją, dlaczego na pracują nad innym wyjaśnia Probierz powiedział, że do Warszawy dojeżdża z Radomia w strasznych warunkach i dlaczego ona musi pracować i t d. wyjaśniała mi swoje domy przede wszystkim zobowiązania finansowe, bo te zobowiązania finansowe to 1 z przyczyn naszego ubóstwa naszych problemów finansowych kredyt kierunki dla tak tak, gdy Denny Chin niefrasobliwe pożyczki tak dalej i ona mi mówiono, że w strasznych warunkach dojeżdża się bardzo ciężko pracuje prawda ponad 8 godzin, ponieważ z nie zawsze możliwe jest, żeby pracowała rzeczywiście ten tylko 8 godzin, że nie ma przer w w grze, że prawda ma tam Heniek ktoś, kto jej pilnuje bez przerwy zwracają uwagę jest nieuprzejmy to to jest rzecz, która nudni i jest także do systemowego rozwiązania oddziaływania praw da nam na to co się u nas dzieje natomiast niepoddawania się temu to znaczy ta ta kobieta, a i tak, gdyby miała te warunki lepsze to ona i tak by skorzystała na tej pracy prawda miałaby z czasem ten swoją emeryturę jakiś uznanie w rodzinie i t d . a do tego, gdyby się też jest mowa była rozwiązana sprawa minister infrastruktury dobę do tego z tego Ela chodziła w innych warunkach tak tak dojeżdżała inaczej, więc kto to są raczej my my często usprawiedliwia usprawiedliwiamy pewne własne zachowania, ale przede wszystkim niedostatek zachowań w 1 sferze w tym, że w innej sprawie zostało rozwiązane Otóż to musi być jednak różnie równolegle rozwijanym rozwijano tak to wracamy do tego naszego myślenia, że państwo opiekuńcze może tylko i wyłącznie za funkcjonować wtedy, kiedy jest tak bogate, że wylewają się na inne brzmienia i mgnień drodzy państwo tutaj zostawiamy wielokrotnego nie rozmawiamy dzisiaj o naszych tęsknotach za Skandynawią, ale mam nadzieję, że uda się wrócić do tego tematu byłoby tutaj mamy mnóstwo wątków, które jeszcze można rozwinąć, a jeszcze coś czuję, że umówmy się na rozmowę osobną o sytuację osób starszych w Polsce, bo to jest temat, który kipi faktury wciąż nie jest ne odpowiednio przedyskutowane i wiedza nasza na ten temat nie jest odpowiednio rozpowszechniana oraz propagowana tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem w tej części programu była prof. Stanisława Golinowska Instytut zdrowia publicznego wydział nauk o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytut pracy spraw socjalnych w Warszawie, a także autorka raportu polityki społecznej w Polsce i w Europie na początku 20 01 . wieku raportu przygotowanego dla fundacji Batorego Fundacja Batorego rozpowszechniać mediom publikację bezpłatnie można do niej sięgnąć pogłębić wszystkie wątki, o których dzisiaj rozmawialiśmy jak również znaleźć w internecie właśnie na stronie fundacji Batorego co bardzo polecamy AJA dziękuję za rozmowę i dziękuję bardzo zapraszamy na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA