REKLAMA

Dlaczego Polska przoduje w paranoi lekkiej? Przypominamy najlepsze rozmowy prof. Wiktora Osiatyńskiego

Zrozumieć Świat - najciekawsze rozmowy
Data emisji:
2018-08-05 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szatański witam państwa w kolejnym audycie zrozumieć świat naszym gościem dzisiaj jest on prof. Janusz Hryniewicz dobry wieczór panowie przerwano w wieczór państwu pan poseł Hryniewicz jest profesorem na Uniwersytecie warszawskim specjalizacji socjolog zajmuje się socjologią organizacji gospodarki polityki teorią organizacji i jest dyrektorem Instytutu Ameryki Europy i to mnie zaciekawiło czyta dyrektorowanie Instytutu Ameryki Europy wiąże się z socjologią organizacji czy Rozwiń » socjologią polityki czy z tym, że nikogo nie było na dyrektora wiąże się to wiąże z pana zainteresowaniami pomylą to trzeba obejrzeć ten jest problem skomplikowany, bo nasz Instytut jest złożony z 3 jednostek, które swojego czasu no były dość małe, a on na to, żeby władze Uniwersytetu bez oporów tolerowały istnienie tak małych działek w swoim ciele olbrzymim no i w związku z tym kilka lat temu, że latem ojcowie założyciele Instytutu postanowili zintegrować 1 całość jednostki o nazwie euro, ale akcent z centrum studiów regionalnych lokalnych ośrodek studiów amerykańskich oraz centrum studiów latynoamerykańskich jak pracuje w euro reguł, czyli centrum studiów regionalnych lokalnych i zajmuje się tam tymi dziedzinami wiedzy, która w, których pan profesor był łaskaw wspomnieć k jest ono autorem kilkunastu książek i każe wielu artykułów wśród tych książek może od aut od tego bym zaczął, ponieważ uderzyło mnie czytając pismo listem pana książek o ogromnym i szeroko zainteresowani, ponieważ dotyczą one i problemów czysto politycznych flankach partie polityczne i polityki przemysłowej i wartości i tradycji historii to co się działo zainteresowań czy z dobrej edukacji w szkole średniej jedno zainteresowani własnym domem edukację w szkole średniej trzeba powiedzieć, że to w menu można tak ją nazwać z tym, że była też uzupełnienia umowy uzupełniona w moją własną aktywnością przejawiającą się w dość częstym uczestnictwie w czytelni miejskiej w Koszalinie logiem zdębiałem tej dziedzinie wiedzy, które nie zawsze były wykładany w szkole, ale mnie szczególnie interesował jest pan, który z kolei z moich rozmówców, którzy podkreślają rolę lokalnych biblioteki czytelni wojewódzkiej czy nawet niekiedy mniejszych miejscowościach i bardzo mnie to cieszy, bo teraz wiem, że biblioteki stały się nawet takim centrum kultury i z organizacji internetowej dostępu do wiedzy najogólniej, więc to zrozumiał, że te cechy posiada już dawnej dla tych, którzy chcieli, którzy chcieli trzeba jednak panie profesorze zauważyć, że jest nie zawsze te biblioteki i mimo starań kadry jest zresztą Gazeta wyborcza para artykuł w ostatnim pisała prawda o wysokich motywacja i pożytecznej działalności pań bibliotekarek wojenne czasowej co wiem skądinąd, że niestety zasilanie tych bibliotek pozostaje na niewystarczającym poziomie przynajmniej przynajmniej w województwie Mazowieckim kwoty przydzielane na zakupy nowych książek są rzeczywiście żenująco niski to dzieje się nawet także w przez parę miesięcy biblioteki na przednią w takich ośrodkach Maków Pułtusk 3 Działdowo przez parę miesięcy nie kupują nowości ze względu na przynajmniej w ostatnich paru wówczas budżet lokalny to z budżetu lokalnego i z budżetu wojewódzkiego to w zależności od tego jaki to jest biblioteki to co postulat z połowy do ludzi, którzy do wyborców z 1 strony, ale z drugiej do ludzi, którzy zarządzają budżetami lokalnymi wojewódzkimi, żeby wiedziały, że to jest jedno źródło ogromnego postępu i krajowego i na skalę lokalną, bo społeczeństwo, o czym za chwilę będziemy mieli oparte na wiedzy jest może być skuteczniejsze niż nieoparte na zdecydowanie MON trzeba ten postulat jeszcze poszerzyć jej dobrym przykładem krajów skandynawskich też w Gazecie wyborczej parę lat temu był taki artykuł, który zapamiętałem o tym w jaki sposób n p. dania no właśnie, realizując postulat rozwoju się w kraju gospodarki opartej na wiedzy zaczęła w większym stopniu zdynamizować rozwój bibliotek i tak się, gdzie była bardzo duża to jeszcze ją zwiększono jej w bardzo dużym stopniu doposażono no właśnie te nowe technologie multimedialne w terenie i biblioteka wypożyczalnia czytelnia tak i coś w tej bibliotece też się dzieje spotkania, a Centralna mnie to bardzo urzeka, dlatego że właściwie nie udało nam się przez ostatnie 2 5 lat tak naprawdę zbudować w znacznej liczby miejsc, w których tzw. społeczeństwo obywatelskie, czyli obywatele nie jako wyborcy nie jako wierzący mogliby się zbierać rozmawiać i coś robić moim marzeniem było zawsze, żeby szkoła i biblioteka były takim miejscem lokalnym do do tego, że ludzie mogliby się gromadzić wymieniać poglądy niekoniecznie się kłócić czasem się kłócić, ale czasem dzielić się własnym doświadczeniem i myśli pan, że to jest ten model duński czy skandynawski tak to jest ten model tylko niestety to jest jak powiedziałem wcześniej to jest tak, że my ludzie chodziliby do biblioteki czytelni, ale jeżeli przez parę miesięcy biblioteka nie kupuję nowości, czyli prawda lepiej no powiedzmy takiej literatury, którą się tak bywa aktualnie modne coś jest 1 egzemplarz albo w ogóle w no to dla wielu ludzi powód pójścia do biblioteki redukuje się WZA, a my też trzeba powiedzieć co zauważyłem, że ten model, o którym pan profesor wspomniał jest realizowany w stosunku do młodzieży szkolnej widuje się przynajmniej mizernym miastach ma dużo młodzieży w człowieku takim gimnazjalnym może i licealnym w, która nam się wiedzie prym w błocie po po internecie prawda siódemka tam się jego silną tego co tam akurat młodzież interesuje, a czasem nawet zajrzeć do książek oczywiście należy w bibliotekach, które są panel panu znane są spotkania dyskusje jak Legia nawiązywali kontakt hektara w temacie dodaje bardzo ważne dodaje, ale do ich la Th powiedzieliśmy tylko jakby na marginesie ja chcę pana zapytać o parę książek, które pan napisał w ostatnich latach akurat niedawno ukazała się w książkach słupami przecież Polska rannych na tle historycznych podział przestrzeni Europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych społecznych politycznych brakuje właśnie dostałem jeszcze nie przeczytamy przeczytam to może znowu pana zaproszę, żeby oni bardziej szczegółowo porozmawiać z życiem zapytać tak pan książkę też w tym roku partie polityczne i rządy wobec wzrostu gospodarczego i reform gospodarczych w państwach Europy Środkowo wschodniej od 19 90 roku to artykuł pani profesorze o 0 8 zlotych od zawsze to jeszcze były jeszcze lepiej, bo artykuł może nas z Holandii doprowadzić do mojego pytania pan dość tego artykułu robił badania robi czytał coś trzeba się, nad którym jakąkolwiek partię polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej, która byłaby sceptyczna wobec wzrostu gospodarczego, ale zaraz powiem w jakim znaczeniu nie, żeby tego wzrostu nie było tylko, że ten, żeby ten wzrost nie był głównym motywem głównym kryterium jedynym kryterium oceny partii i działań takich partii pomyśl też, że ten ciele ze wzrostu gospodarczego i wzrostu PKB jest jakby dominujący wszędzie, a ja mam co do niego sporo osobiście sceptycyzm tajemną moje badania tej problematyki mieć charakter statystyczny w głównej mierze więcej bardziej trzeba być pod tym kątem to badał je pan prof. Roman Szul, z którym razem opracowywaliśmy ten temat w ramach większych badań natomiast żyję z tego co tam panie tam powierzenia tych programach partyjnych tyle ile tam przy okazji analiz jak dziś jest pies jest im się udało zauważyć literatury noir jest kilka partii lewicowych na przelot w Czechach pamiętam czy jest 1 z partii komunistycznych, które tak niekoniecznie i taki ruch był w Rumunii takiej prawicowy układ sił faszystowskich nas w tej chwili nie daje temu głównie w na plan pierwszy wysuwał godność narodową no i król przecież klasyczny przykład partii, dla której przynajmniej werbalnie, zwłaszcza w kampanii wyborczej w Rosji jest były mniej ważnej zdecydowanie mało ważne no to jest przyszli bez partia rządząca na Węgrzech, kiedy to i w 1 w drugiej kampanii mów przywódca tej partii Orbán fotografował się na tle wielu tzw. wielkich Węgier obejmujących mimo siedmio gród kawałek Słowacji trochę, o ile pamiętam też Serbii, ale malutko no i w każdym razie tego typu problematyka była wiodąca prawdopodobnie jest nadal oczywiście no ale każdy może dlatego 40 % ludzi żyje w ubóstwie niedawno przeziębiona prawdopodobnie prawdopodobnie, ale trzeba też pojęcia, że przed normalnym Węgry przecież były fatalnej sytuacji gospodarczej także były jak może wejść jest inwestować za wypowiedzenie były prawie w ruinie niezupełnie, ale w trawie w ruinie nie zdaje się wrażenie na rząd Orbana może nie nie nie tyle podnieś broń ręczną trochę z tych ruin wydobył, ale to co było dość łatwe no bo wystarczyło racjonalnie z w miarę racjonalnie tamtej sceny rzeczywiście tam cała polityka i cała jej otoczka i inne ideologią jest z godnością owa staje się Narodowym w sensie takiego umocnienia tego poczucia Narodowego kraju, który wciąż jeszcze żyje z Widzewem Trianon, które zebrało właśnie 2 3 Węgry straciły terytorium MMA myśli parkiem, by podział komunistyczna partia w Czechach nie mam namyśli taki sceptycyzm wobec PKB i jako głównego motywu, który był mówił, że oczywiście wzrost jest dobry natomiast po pierwsze, ważne jest to i Rachoń jest dzielony, a po drugie, równie ważne są relacje międzyludzkie stosunki między ludźmi i może z mniejszej może, jeżeli mielibyśmy współzawodnictwo oczy na 1 szali postawić wzrost wraz z konkurencją, a na drugiej współpracę życzliwość wzajemną i t d. to może ten wzrost cen przez szczelnie powinien dominować nad całym budżetem czy całą polityką państwa czy takie czy takie programy są panu znane człony są tylko ze zmysłami iluzjami marzeniami subtelne uszy przesuń w tym przewrażliwiony intelektualistów z części programów partyjnych tak jak pan rolę w życiu politycznym politycznych jak pan profesor to słowa, a ja bym do tego jeszcze dodał dążenie do tego, żeby psychiczne koszty życia w kraju był w miarę niski to ów tak kompleksowym ujęciu to raczej się nie spotkałem natomiast może Skandynawia, jakby z gazu na dojazdy no i goście zmniejszyli ten indywidualizm konkurencyjnych Skandynawia, owszem, wyróżnia się na tle świata dbałością o tezie hotelu pod tą problematykę i wyróżnia się na tle świata efektami dość imponującym zakresie tych problemów, o których pan profesor mówił i aktor tego, który ja dodałem pod nazwą komfortu żywiczne technicznego jednak także i tam na w takiej działalności partyjnej jednak i jednak na plan pierwszy wysuwają się problemy gospodarcze problemy wzrostu nie chciałbym dyskutować i na którym miejscu w programie socjalistycznym partii socjalistycznej Szwecji jest wzrost 3 w programie partii prawicowej, która rządzi w sieci wieje ale niemniej jednak niosącą swą rezultatach ostatnich działań, by po historii gospodarczej Skandynawii no to trzeba powiedzieć, że jednak jakakolwiek by te partie w nie w priorytety wzorowały swoich programów to jednak były zmuszone w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych dokonać daleko idącej korekty w Szwecji przecież była olbrzymia no i inflacja inflacja, ale bardzo duży deficyt pisało się, że państwo dobrobytu się załamał się mną, gdy dzięki działaniom rządu w ówczesnego udało się tego uniknąć, ale były one jak nasz Szwecji wraz z dniem dla Szwedów oraz drastyczne prawdopodobnie ze znacznej części następstwem tego był wzrost nierówności dochodów we wszystkich krajach skandynawskich z tym jednak, że nadal kraje skandynawskie mają najmniejszą rozpiętość dochodów przez politykę podatkową głównie o jej w dużej mierze o tym w tej nowej haubicy ten wzrost nierówności także tam się dokonałby on z 1 strony oczywiście następstwem tych postindustrialnych perturbacji, które się dzieją prawda koniecznością dostosowania gospodarki opartej na wiedzy, ale też głównej mierze można sądzić, że był następstwem jednak pewnych dysfunkcji czy też pewne było rozbuchane Ania państwa dobrobytu jego niedostosowania do siły gospodarki do możliwości budżetowych w sensie długofalowy to jest strasznie trudne, dlatego że każdy paktu ustawowych czy inna dający pewne świadczenia po pierwsze, trudno jest odwrócić sam przeszczep, bo rodzi pewne oczekiwania nikim niektórzy nawet chyba bezpodstawne wprawie nazywają to, że to jest pro prawo do takich oczekiwań, ale z drugiej strony ona rodzi bardzo silne interesy po stronie nie tylko tych, którzy dostają, ale też tych, którzy dają, które są biurokracji, których siła i potęga, a także praca zarobki zależą od tego, żeby dalej dawać te świadczenia, które niekiedy są nieskuteczne, bo zmienia się struktura potrzeb ludzkich struktura społeczeństwa, ale to rzeczywiście trudne natomiast pan też napisał artykuł o niedawnych publicznych w artykułach w wystąpieniach kilka Europejskiej polityce przemysłowej w złą polityką to podtytuł grup była wspólnej reakcji Unii Europejskiej w czasach zagrożeń ryzyk w związku z tym pytanie takie w stanach Zjednoczonych ostatnich 5 4 latach pojawił się nowy nurt, który nawet prezydent Obama to pod podkreślał, że u Barei industrializacja Ameryki, ponieważ cała działalność wytwórcza przemysłowa przeszła najpier w do gigantów azjatyckich południowe wschodnich, czyli Malezja Tajlandia Korea Południowa tak dalej, a ostatnio do Chin i to spowodowało wielki kryzys w krajach w tym 3 miejscach, które były miejscami przemysłu tekstylnego innych Przemysłówka jeśli Obama wezwał do reindustrializacji, że to jest polityka społeczna także gospodarcza 2 pytania są czy wie pan coś o skuteczności tego w Ameryce, a od rzeczy w w Europie tego rodzaju próby były podejmowane, więc byśmy Amerykę i Pogoni tu należy prymat trzeba obejść tak, że w Ameryce n p. przemysł tekstylny 1 z i przemysł stalowy one już w latach siedemdziesiątych osiągnęły apogeum rozwoju ilościowego rozwoju produkcji potem ich produkcja zaczęła się zmniejszać przepraszam na marginesie u nas też właśnie w czasie, kiedy budowaliśmy z powodów politycznych Huta Katowice Nowy Targ co wiązało się z tym, że w przemysłach tradycyjnych w ogóle właściwie chyba w przemyśle w barierę wzrostu wydajności pracy zostały osiągnięte w związku z tym pojawia się nowy światowy podział pracy, które było nudno 1 z takich ma bardzo spektakularnych przejawów jest powstanie fabryka świata, o których pan wspominał produkcja z centrów dotychczas przemysłowy, zwłaszcza z państw wiodących jest przenoszona no właśnie do nowych fabryk świata natomiast najdalej w tym względzie posunęły się stany Zjednoczone, bo z tego co pamiętam to tam w przemyśle jest zatrudnionych nieco ponad 10 % ludzi tylko we Francji czy Wielkiej Brytanii około też pilnie znaleźć tylko powiedzmy 15 2 0 zauważono w stanach Zjednoczonych że, owszem, ring, czyli przekazywanie procesów produkcyjnych do fabryki świata napotyka na naturalne bariery polegające na tym, że pojawiają się koszty do tej pory nie uwzględnia w inną nie chodzi tutaj o koszty transportowe, ale koszty takie mniej wymierne związane n p. dyskobolka z kopiowaniem rozwiązań technologicznych związany z naruszaniem własności intelektualnej i z rozprzestrzenianiem innowacji, które no powiedzmy w stanach Zjednoczonych jeszcze się nie zamortyzowały też zagrożenie, bo jak po paru latach prawda one się zamortyzują no to niech sobie każdy robi to jedno 2 procesji wewnętrzne procesy produkcyjne w ramach firm okazuje się, że do tego, żeby działalność Innowacyjna była prowadzona w sposób niezakłócony jednak potrzebna jest bezpośrednia interakcja pomiędzy projektantem, a wykonawcą to, ale dla ludzi teraz świat jest niemożliwa pomiędzy projektantem w USA, a wykonawcą w Chinach Indiach, gdzie leży, gdzie są progi te są proste jeśli to są proste jeśli to zaraz po coraz mniej prostych, a n p. jeśli chodzi o czytałem przeciw tej okazji pisania tego artykułu mało wytwornie n p. gospodarstwa domowego na niby proste, ale jednak w kilku firmach zauważono w ziemi dalszy planowy prawda, bo przez innowację w teście planuje przynajmniej sensie ukierunkowania badań jest nie bardzo możliwe z racji oddalenia bezpośrednich wykonawców nadzoru bezpośredniego nad wykonawstwem niemożliwe trudne w związku z tym oddalenia fizycznego czy też pewnej bariery kulturowej, a to bariera kulturowa to już inna sprawa to już jest jego sprawa problem na poziomie zupełnie innym mianowicie w niektórych przypadkach jest tak, że nie organizacja pracy u nos części i technologii i sposobu nadzorowania wykonawców w trakcie realizacji tej technologii no dobrze jest, jeżeli jest odtwarzana, gdzie indziej w fabryce świata no to jest niemożliwe, bo on amerykańskiego systemu zarządzania nie ma możliwości otworzenia, ale dotyczy to z bardziej już naprawdę skomplikowanych prac inżynierskich i dotyczy to najprawdopodobniej przekazywania tych działań związanych z obsługą biznesu no call Center można, ale i usiąść przy MOK telefon oraz chwila ta przemożna to już coś bardziej skomplikowanego projektowanie jakiś nowy większy badania nawet użytkowe no to już nie za bardzo względy są trudności teraz tak i to zauważono mnie pamiętam w tej chwili tu w tej książce są dane znaczna część firm amerykańskich rozważa albo zatrzymanie albo wycofanie trzeba jednak z naciskiem podkreślić, że w programowanej nie może być zaczynał jak on był sformułowany tak albo sformułowane ale jakie ma szansę realizacji powrót przemysłu do Stanów zjednoczonych jest niemożliwy na to, żeby otwarcie odtworzyć ten udział przemysłu i jaki był, jaki miał w stanach Zjednoczonych w PKB przemysł wtedy w latach PS 80 70 tych co się stało i to ze względów naturalnych jest niemożliwe Motor nie ma możliwości, żeby w stanach Zjednoczonych osiągnąć wydajność pracy w przemyśle wystarczającą do tego możemy ludziom zapłacić tyle ile chcą w Chinach Indiach ponad 8 × są tak niskie, że nie może, bo jest już są natomiast co natomiast jest trwałe i nie zaprzeczam w stanach Zjednoczonych pozostanie pozostaje przemysł wyrafinowany wysoko chwali wymagający wysoko innowacyjnej wymagający wysokich kwalifikacji n p. 1 z rodzajów przemysłu stalowego, a dlaczego, dlaczego Zostań i co zostanie zostanie ten w stanach Zjednoczonych to co powiedziałem, dlaczego dlatego, że udział przemysłu Stanów zjednoczonych w wydatkach na badania i rozwój jest większy o 6 × większy niż udział przemysłu w strukturze zatrudnienia czy strukturze PKB, czyli Pszczyny z amerykańskim rosły niemal proporcjonalnie 600 % wydaje więcej na badania i rozwój niż wynosi jego udziałów w gospodarce tego kraju i odnoszą się to opłaca tak i ten przemysł w stanach Zjednoczonych z pewnością zostanie zostanie oczywiście przemysł strategiczny militarny n p. przemysł nanotechnologii, na które tam wydaje się już dłużej, czyli to nie jest tak jak mnie się wydawało, że ten program Obamy jest też selektywny, ale ma na celu ponowną industrializację takich regionów Ameryki takich miejsc, które ze względu na przeniesienie produkcji głównie do Azji bardzo podupadł ja pracuję część roku Uniwersytecie stanu Connecticut w Polsce tam miastem w pobliskim było jedynym miastem, gdzie można się skupić się, by to zły nie mam tych, które było kwitnącym miastem przemysłu tekstylnego jeszcze do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku w tej chwili z upadłym całkowicie miastem miał namyśli to czy programu Obamy może ożywić tego rodzaju wyspy ubóstwa Abrys PL trochę przestępczości w stanach Zjednoczonych jestem osobą PSL powiedział rozumiem, że nie bardzo, bo nie będzie takich takiej wydajności pracy nie będzie, gdyby takiej możliwości ekonomiczne, żeby to tam przywrócić ze względu na ocenę pracy w skali masowej nie zdecydowanie Detroit czy to miasto, którym pan mówi klimat to małych miast, zwłaszcza możesz uratować dzięki takim incydentom mocno jak n p. przepraszam fabryka AGD, o których mówiłem która, gdy zauważa, że jednak to oddalenie jest nieopłacalny no to powiedzmy Arum będzie zwiększać produkcję na to nie założy filii w kolejnej filii w Chinach, ale być może w tym miasteczku może być też tak na zasadzie politycznej jak we włoszech rząd obiecał prawda wyborcom miejsca pracy na południu no, więc nie jest fabrykę fiata prawda się w Tychach wstrzymano przeniesiono prawda do miasteczka, o których wie, o którym na forum czytałem kilka artykułów przed fabryką i po fabryce licea pojedzie jako Polak był pozytywnie zaskoczony, że Wołosi w tym miasteczku masowo obawiali się polskiego standardu prac, że jest taki wysoki odczyt taki wzór rozwiązań jest stres był po chwili przerwy wrócę do Europy i potem przejdę do innego tematu szczególnego, który mi kazał pana tu dzisiaj sprowadzić to za Asseco Wiktor Osiatyński w rozmowie z prof. Janusza Hryniewicza socjologiem z utrzymaniem organizacji gospodarki polityki przed przerwą odpowiadał on prozie na pytanie o reindustrializacji w Ameryce i chciałbym krótko zapytać czy w Europie też takie pomysły się pojawia tak czy przywrócenie przy komisja i tak komisję Europejską dla regionu nacierać Śląsk w roku 20 1 2 albo trzynastym zauważyła konieczność przeciwdziałania gwałtownym odpływowi miejsc pracy z Europy z Europy z Unii Europejskiej i psuciu tutejszego rynku pracy, więc je uchwalono projekt, który by spowodował, że udział przemysłu w UE w unii Europejskiej wdychamy nie spadnie czy też wzrośnie do 15 proc w to jest postulat, który był odpowiedzią na takie we wsi nacjonalistyczne polityki gospodarcze po, zwłaszcza w wykonaniu francuskim, ale też i włoskim znikł też odpowiedzialną na postulaty europejskich związkowców, ale nie tylko, bo też elit politycznych niestety w bardzo mało się słyszy o realizacji tego programu mogą rzeczywiście obiektywnie patrząc jestem, że Europa ma teraz ważniejsze problemy uchodźców problem Schengen i być może ta nie jest uważany termin ten problem jest uważany za mniej raz, niemniej o wymarzony dla dużej ilości ludzi w uczestników rynku pracy jednak dość duże znaczenie panie profesorze powiedział pan w pewnym momencie, kiedy mówił panu w Ameryce i od tej przenoszenie produkcji w Ameryce do fabryki świata do Azji do innych krajów o problemach zarządzania i trudności tego, żeby zarządzać amerykańskie mogło tam być skuteczne czyli, że to jest pewna trudność dla amerykańskich właścicieli czy menadżerów tam pracujących w domu chciał przejść do polskiej i zapytać czy mechanizmy zarządzania, które są skuteczne opartego o wiedzę opartego na organizację współpracy z Chin współdziałanie czy łatwo je można przenieść do Polski biorąc pod uwagę naszą tradycję kulturalną tradycję społeczną kondycję organizacji krótko mówiąc to co w wielu artykułach, a także w rozmowie jakiś czas temu w polityce z Edwinem Bendykiem już 7 lat dzisiaj będzie podjąć pana pod kolana mówił pan o naszej dominującej tradycji folwarku, czyli właściwie nie rynkowej organizacji pracy w produkcji to jest Polska specyfika natomiast jeśli chodzi o pierwszą część pytania po mieście, pisząc o tym, folwarku o Folwarcznej kulturze organizacyjnej współczesnej Polski, a jej elementami przeniesiona w całości na koniec zastanowienie się nad tym czy zatem, jeżeli ta Polska kultura jest tak specyficzne czy zatem mają tutaj zastosowanie do amerykańskiej reguły zarządzania mnożniki kilka z nich poddałem empirycznej obserwacji mianowicie na początku lat dwutysięcznych badałem 13 polskich fabryk w zespołem pracowników Politechniki warszawskiej w moim m. in . w tych fabrykach wybrano wydziały najlepsze najgorsze następnie starano się sprawdzić czy te wydziały najlepsze najgorsze różnią się co do metod kierowania ludźmi w i jeżeli się okaże, że się różnią i jeżeli okaże się, że w wydziałach najlepszych podręcznikowe reguły zarządzania są realizowane to będzie to oznaczało, że w Polsce najlepszy, że w Polsce reguły zarządzania mają zastosowanie i dają wypracowane w Ameryce głównie mają zastosowanie i dają dobre rezultaty podobnie jak kto ma miejsce w stanach Zjednoczonych i okazało się okazało się, że tak badałem kluczowym czynnikiem był tutaj styl kierowania na różne jego odmiany i rzeczywiście okazało się, że wydziały najlepsze były kierowane zgodnie z podręcznikowym i zasadami wypracowanymi w USA był to styl kierowania uczestniczącej zwany głównie opierałem się na koncepcję literata w mniejszym stopniu na świat ze stylów Arena na wielu innych też w każdym razie mimo osobliwości mimo odmienności kulturowej Polski i podstawowe reguły zarządzania mają tutaj zastosowanie i prowadzą do dobrych rezultatów podobnie jak w stanach Zjednoczonych co nie przekreśla tych osobliwości i nie przekreśla tego, że być może w Polsce jest trudniej o jej realizować, że jej nie dają może tak szybko oczekiwanych rezultatów może dają mniejszym stopniu, ale jednak, aby mając na scenie są tutaj również wartościowe wynika to stąd, że mimo osobliwości tej kultury i Polska kultura tak znowu nie różni się od otoczenia jest to kultura jednak Europejska i mieści się nam w tym spektrum narodowych kultur europejskich, a fiasko, aczkolwiek są różnice to jednak nie są one tak dramatyczne, żeby zakłócić przebieg podstawowych w swych praw społecznych wiążących zachowanie ludzi z kulturą, czyli teraz folwark nas tak bardzo silnie jeśli nie otrzyma on jest on jest faktem czują należy się liczyć, ale że można z niego wyjść, a to jest odmienne pytań jeszcze wrócimy do tego dojdzie, więc nic nie trzyma mianowicie to jest tak, że przecież ta kultura folwarczna towarzysze w Polsce no mniej więcej od czasu ugruntowania się podziału Europy za 2 kręgi gospodarcze na krąg wschodnioeuropejskiej na komplet wschodnioeuropejskich w Chinach komplet zachodnioeuropejski 1 6 wieku 16 wieku prawda rozwijała w drzwiach złotym wieku wzrósł o wizję kultury polskiej tylko złoty, dlatego że produkcja zboża była 3 szybko i mocno rentowna, bo na Zachodzie trwały rozwój rozwój i Urban rozwój gospodarczy organizacja ruchu, kiedy z pojawili się konkurenci pojawiło się kraje produkujące złoże tańsze skończył się Polski złoty wiek i skończyła się Polska złota era żyje, ale pozostał forward w lalkach to głos w czasie, kiedy NAND w świecie zachodnim chłopi byli zwalniani z pańszczyzny spodach strony, kiedy rugowanie z ziemi, ponieważ ta ziemia była kapitalizm w Amalii przyjdą Manufaktury do fabryk w tym czasie w Polsce nastąpił proces odwrotny, ponieważ nawet wolnych chłopów przypisano do ziemi nadano prawa życia śmierci panom sprzedawano chłopów razem z ziemią i wprowadzono właściwie coś rodzaj Quazi niewolnictwa, a jednocześnie jej tu motywacji tego za bardzo nie znam Szlachta zabroniła nie tylko chłopom, ale także sobie handlu i rzemiosła w latach było to po pierwsze, moim zdaniem teraz zajęcie niehonorowe, a wiadomo, że prawda podówczas takie motywy poza materialnym motywy postępowania o odgrywają dużą rolę, ale także prawdopodobnie to był to też ważny czynnik może też równie ważny to było hasło, że handel wprowadzałoby rozwarstwienie szlachetnym jest dla zajmującej się handlem no tak i było niezgodne z takim ideałem równości egalitaryzmu szlacheckiego, który wśród polskiej szlachty było niezwykle silny oczywiście była arystokracja Radziwiłł były w powiedzmy 1 0 15 × bogatszy od przeciętnego szlachcica jednak publicznie na wiecach na spotkaniach prawda publicznych obaj byli braćmi czy Radziwiłł był takim samym bratem szlachtą w jak prawda no jakiś tam Hryniewicz z warstw w ogóle się w artykule piękno folwarku to może się teraz do pana ku Szlacheckim tytułem Swansea nie, ale nie jest nakazuje się dla niego jednak moda zażartowałem więcej wyprowadza pan to w jakimś sensie z katolicyzmu, że ta równo i że w katolickich kulturach ceni się najbardziej sprawiedliwość równość, a może prawo i sprawiedliwość natomiast o grach protestanckich wolności indywidualnej z tak i że ten katolicki, jakby cech w Czechach katolicka polskiej szlachty mogła wpłynąć na te równościowych charakter i dążenia zdecydowanie to spróbujmy to jakoś je usystematyzować Otóż w sensie kulturowym Polska jest wytworem 2 kręgów kulturowych pierwszy to jest to są kulturowe następstwa wschodnio Europejskiego kompleksu gospodarczego te kulturowe następca wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego polegają na tym, że ludzie w swoje wzory zachowań i systemy wartości dostosowali do własnego uczestnictwa w folwarkach folwark był Constans zachowania ludzkie musiały się dostosować dostosowały się pan widzi co się utrwaliło drogie ich drugie to jest folwark i drugie psy i następstwo przynależności Polski do wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego do różnych zajęć w Indiach ziemia tak drugi czynnik to jest przynależność Polski do katolickiego w kręgu kulturowego, który nie jest tylko wschodnioeuropejskie ale, ale nie udzielił on po prostu te 2 okoliczności się nakładają sobie katolickich krąg kulturowy w Europie charakteryzuje się mną bitwy z daleka obecnie w mniejszym stopniu, ale pod wcześniej podówczas, kiedy mówimy o 16 17 wieku charakteryzował się w bardzo daleko idącymi odrębnościami, który nadal się zachowały, choć nie w tak dużym stopniu wspominał pan prof. Okole aktywizm to jest następstwo ich katolickości i tego Folwarcznej do w Folwarcznej kultury organizacyjnej i przystosowania się do życia z 1 strony egalitaryzm szlachecki, a z drugiej strony nacisk na jednolitość Gromad chłopcy w na konformizm jednolitość Gromad Chłopskich z 1 strony i niedzielę do indywidualizmu ile on do wyrażania się w obu klasach społecznych w obu klasach społecznych niezwykle silny niezwykle silne jak coś w polskie piekło jak to się wspina do góry sam tego piekła było ściągnąć no, a tak już zresztą to nie tylko w Polsce, ale wie pan tak to to jest oczywiście tylko to jak ja tam 1 rzeczą jest zadziwiony czytając pana prace na ten temat zgadzam się i wiem, że szesnastym wieku był w jak wielokrotnie w historii największe sukcesy i czas największego sukcesu mogą prowadzić do klęski, jeżeli gdzieś za dużo tą samą drogą to nie zmieni się tak samo indywidualnym w życiu tak samo sukcesach uniwersytetów uczelni znam wiele przykładów i wiem, że szesnasty 2 był taki moment natomiast od chyba ponad 2 30 lat jestem pod wrażeniem rozprawy angielskiego historyka ten osocza, który napisał taką stronę, czyli jak on historyczny o urlop to podzielił Europę średniowieczną na 3 regiony o bardzo wyraźnym zróżnicowaniem gospoda takiej organizacji społecznej wartości zachodniemu środkową wschodnią już wtedy, gdzie broń ta różnica była płynna pięćdziesiątką wschodnią ale kiedy wyznaczał granice tych 3  000 000 ton między zachodnią środkową była tam, gdzie czołgi stanęły w czterdziestym piątym roku, czyli Łaba między środkową zachodnią środkową, a zachodnią, a środkowo-wschodnią Wisła trochę na słowo vis, a mówił, że w jedenastym wieku już dwunastym trzynastym powstały takie bardzo silne elementy tam, gdzie miasta budowano na prawie magdeburskim Aniela to rodzinka rodzimym prawie że, że te rzezie, że to, że jakby podłoże tego co pan, mówi że wybuchowy wieku szesnastym było już wcześniej jej tam, gdy to przede wszystkim na wsiach były kolega z pracy prof. Bogdan Jałowiecki PiS o katedrach i sieci miast prawda i tutaj to jest tak, że n p . w Polsce i dach katedry i sieci miast i najsilniejsza była w zachodniej części kraju i rzeczywiście ta granica ta granica na Łabie ona była wcześniej widoczna, ale dopiero dopiero zyska, a jakościowe znacznie po tym, gdy w podziale po tej aktualizacji gospodarstw i Europy n p. polskich chorych jest pan prof. Kłoczowski pisał, że te w okresie średniowiecza te same innowacje takie jak pisze różne nowinki czy to techniczne czy jakiś organizacyjny czy jakiś kościelne one do swych dochodów do Polski trafi, bo ta wschodnia Europa trafiały później, ale trafiały, ale trafiały po kilkunastu kilkudziesięciu latach trafiały i były realizowane podobnie zachodniej Europy kiedyś powstał kompleks 1 1 ryby wschodnioeuropejski zaczął się rozwijać w zupełnie innym kierunku niż zachodnia Europa zachodnia Europa to przede wszystkim pierwociny przemysłu i kapitalizm, czyli nieodmienne, a technologia czy jakby pęcznieje w dawnym językiem siły wytwórcze, ale także odmienne stosunki produkcji odmienny typ organizacji społeczeństwa odmienne typy uczestnictwa ludzi w gospodarce i w ogóle stylu życia zachodnia Europa no i wschodnia Europa w rolnictwo feudalizm tradycja państwo poddaństwo anty rynek planowi anty rynek eliminowanie rynku i na poziomie prawda w centralnym jej zarządzanie gospodarką przez ustawy sejmowe jak były kłopoty z pola walki miały kłopoty uchwalano ustawę zwiększającą obciążenia chłopów koszty przestały zagrażać dzieje prawda rentowność chłopi więcej dniówek Centralna regulacja i unikanie rynku na poziomie poszczególnych firm przez zalecenia gospodarcze n p. podręcznika Gostomskiego 7 lat 6 17 3 1 3 wiek i gdzie wyraźnie się pisało o tym, żeby polegać na sobie, żeby unikać pieniądza, żeby je wszystko co można u siebie, a ewentualnie wymieniać konkretne towary i to poszło w tym kierunku kapitalizm rynek wolna konkurencja, a tutaj anty rynek poleganie na sobie Barter prawda czy to jest folwark można porównać pacjentom ta dla amerykańską panie proszą o zarysowanie nawet właśnie na trumnie pan przypomniał prawda ciekawą rzecz niedawno oglądałem mapy kulturową i mgle Harta i jedno innych takie duże badania zrobił prawda nad jej wartość impas materia jest licznymi materialistyczny mi no i w efekcie z kolei wylosował plany kulturowe Europy no i szukałem proszę pana na tej kulturowej mapie Polski, gdzie nowe Europie katolickiej, ale nie ma Polski no to co w Polsce tych badań nie było robionych Meksyk pomyślałem w, a były kolejne koło Polska jest na tej mapie kulturowej nie tam, gdzie jest reszta katolickich krajów Europy, ale tam, gdzie jest właśnie Południowa Ameryka tam, gdzie Meksyk i t d. także w bardzo trafna uwaga korespondująca z fundamentalnymi badaniami Gerhard panujący w dzień 15 14 lat temu, pisząc o transformacji w Polsce sformułowałem tezę, że w Polsce to problemem nie jest jeszcze z komunizmu tylko właśnie wyjście z folwarku żer kolarstwa to takie silne więzy i pan czytając pana artykuł jedno folwarku po prostu zaszokowany byłem fragmentem, który chce słuchaczom przeczytać szef WKU w po po stronie właścicieli kierowników mieliśmy pełne nieskrępowanej władzy świadomość całkowitej dowolności decyzyjnej po stronie chłopów wykształcił się natomiast etos wymuszonego Lublin 1 4 i Giovanniego posłuszeństwa połączony z brakiem poczucia odpowiedzialności oraz zapotrzebowaniem na szczegółowe instrukcje w pracy, a także opiekę poza nią wyrazem trwałości tego etosu środowisku chłopskim były jego dość często negatywne reakcje na propozycję zniesienia pańszczyzny i poszerzenia gospodarstw Chłopskich w osiemnastym wieku woleli oni być wyrobiskami niesamodzielnymi gospodarzami była to ucieczka od ryzykownej i frustrujące i wolności oraz wysiłku intelektualnego w komfort psychiczny poddaństwa kultura folwarczna ukształtowanie tylko styl kierowania, ale także sposób reagowania na polecenia to przeczytają w 2000 piętnastym roku po 2 5 października to pomyślałem czy pan opisuje ostatnich wyborów i czy nie opisuje pan sytuacji mentalnej znacznej części naszego społeczeństwa można to opisać panie profesorze poprzez wyniki badań, które winno być dla naszego społeczeństwa czytamy narodu no nie są nazbyt korzystne w pewnym sensie są one, że taktem no pokłosiem do tej tradycji historycznej, czyli przynależności tej w Folwarcznej tradycji no ale to są wytworem strukturalnym pewnie nowych czasów weźmy n p. panie profesorze stosunek do demokracji czy demokracja jest dobra czy jest potrzebna 2 5 % w Polsce, gdyby przepraszam 20 % w Polsce 2 5 % w Rosji, a na Zachodzie Europy 80 7 0 rozumienie demokracji no rzeczywiście jeśli chodzi o rozumienie demokracji to takie wskaźniki jak nam nauczyciel czy jeśli państwo źle funkcjonuje to to wojskowi czy i jak silny czy może prawda przejąć władzę w Polsce nie jest akceptowany, ale demokracja jest utożsamiana jest 1 z taką równość nową rolą państwa wyrównywania elita organizują, ale i też demokracja jest rozumiana jej nie proporcja w nie proporcjonalnie dużym stopniu jako też jej posiłkowanie się polityk i posiłkowanie polityki religią n p. czy na pytanie czy autorytety i dostojnicy religijni powinni tworzyć interpretować prawo w punktacja Polski na nas w skali dziesięciostopniowej wynosi 3 no Algierii czy Maroka 5 6 no ale zachodniej Europy 1 1 1 6 w Polsce 3 14, czyli jest to dno widzimy niekorzystny, ale skoro pan mówił pan profesor wspomniał o wyborach nie jest to też trzeba powiedzieć, że wybory się też wygrywa wtedy, kiedy trafi się umiejętnie do wyobraźni do symboliki za pomocą, której ludzie opisują świat ludzie opisują świat ta symbolika jest w Polsce dość rzeczywiście specyficzna i tutaj wpadną w te dane, które przytoczę są danymi wziętymi mówię z KUL utrwalił Sardu carowej świat to światowy sondaże wartość ta jest m. in . takie pytanie o mnie kliniczną postać paranoję taką paranoję lekką czy uważa, że w 2 wtedy, kiedy to tylko możliwe ludzie chcą się wykorzystać dybią na ciebie czy też raczej postępują fair, bo to jest jej odwołanie się do takiej oto sytuacji, że ludzie postrzegają innych jako zagrożenie i Polska jest bez przykładnym medalistą na tym wskaźniku zajmuje miejsce na podium światowym jest bez przykładnym liderem w Europie bez przykładnym wygrywała prawda no tak jak z resztą Europy tak jak Niemcy z Brazylią na mistrzostwa świata w piłce nożnej z czasów lądujące przodujące miejsce w paranoję leki musimy, więc niestety kończyć, ale to tak fascynujące, że zadam panu pytanie już rzeczywiście na koniec czy jest sposób, żeby dolecieć albo, żeby to zmienić poprawić nauczyć się z tym żyć z toalet jest następstwem czynników kulturowych i czynników strukturalnych czynniki strukturalne to jest jej to są 2 grupy czynniki materialne poziom życia czynniki strukturalne w sensie instytucji, w których ludzie uczestniczą ci są na opresyjne ci nie opresyjny i jeszcze do tego jest to następstwem co jest bardzo ważne i dla tej paranoi lekkiej w ogóle dla innowacyjności wszystkiego psychiczny koszt życia to są wszystko czynniki, które decydują o tym, że ludzie taka nienawiść zachowują zmieniać nie można go w jaki sposób jest to niezwykle trudne, więc jej w tym większe poziom życia trochę podnosi no to trochę też podnosi się komfort psychiczny, ale my w tym sensie w jakim zależą od materialnego poziomu życia no co z tego, że poziom materialny życia wysokich jak instytucja opresyjna opresyjne i w sensie alienacji władzy i w sensie alienacji taki organizacyjny, że za byle czym trzeba 7 odwiedzić niestety z braku czasu muszę pana wypuścić co mi się nie zdarza z tym trochę takim smutnym Hong Kong ludziom na dzisiaj dziękuję panu bardziej koleje państwowe w moim gościem dzisiaj był pan prof. Janusz Hryniewicz socjolog organizm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA