REKLAMA

Reakcje na skierowanie pytań prejudycjalnych dotyczących ustawy o SN do TSUE

Połączenie
Data emisji:
2018-08-06 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:46 min.
Udostępnij:

O skierowaniu pięciu pytań dotyczących ustawy o SN do Trybunału Sprawiedliwości UE, reakcjach na nie i trwającej procedurze rozmawiali mec. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Jakub Janiszewski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Połączenie, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ze mną w studiu mecenas Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę może takiego pytania bardzo ogólnego, a co to są pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej? Rozwiń »
Kiedy trzeba zbadać kim naprawdę trzeba pytanie prejudycjalne to instytucja przewidywano traktatami i ich, które zostały wprowadzone w stosunku do polskich sądów z dniem akcesji do Unii Europejskiej sądy zadające pytania mające wątpliwości albo co do wykładni interpretacji przepisów prawa unijnego albo wtedy, gdy mają wątpliwości co do legalności ważności prawa unijnego uchwalonego przez instytucje Unii Europejskiej ale kiedy musiano muszą oczywiście wtedy, kiedy rzeczywiście mają te wątpliwości zasadnicze, a sprawa nie jest jasna, a Trybunał sprawiedliwości nie ostrzy do takiej kwestii wcześniej wtedy, kiedy rzeczywiście mają wątpliwości co do ważności tych przepisów unijnych dlatego jest upoważniony stwierdzenia takiej nieważności wyłącznie Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu na wyjazd

Jeżeli taka sprawa zaspy temu unijnym toczy się przed sądem mówiąc w skrócie ostatniej instancji, do którego nie przysługuje środek zaskarżenia takim jak n p . w Polsce jest Sąd Najwyższy czy Naczelny Sąd Administracyjny wówczas ten sąd także zgodnie z traktatem jest zobowiązany do zadania pytania prejudycjalnego Trybunałowi oto pytanie i odpowiedź ma służyć wyjaśnieniu tych wątpliwości i zapewnieniu, że przepisy unijne obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich sok rozumiany w ten sam sposób we wszystkich krajach UE, by jak Sąd Najwyższy SN przyjął jednak rozumienia sąd w Portugalii inne to byłoby kiepsko natomiast możliwości zapewnia, że te umowy mówiąc krótko interpretacja jest obowiązująca taka sama w całej Unii

Ale chciałem dobrze zrozumieć pytania sądów krajowych do Trybunału w Luksemburgu są właściwie pytaniami o prawo unijne tak to są pytania o wykładnię prawa unijnego natomiast w praktyce nie jest także oceniana jest, ale no w tym kontekście oceniane są przepisy prawa krajowego oznacza nic przepis narusza prawa unijnego należy rozumieć w ten sposób, że sprzeciwia się on funkcjonowanie na poziomie prawa krajowego dane jak i rozwiązań natomiast w nasze dziwaczne nie może jak krajowy Trybunał Konstytucyjny usunąć tych przepisów natomiast może powiedzieć przepis traktatowy należy rozumieć tak, że oni mogą funkcjonować tego typu przepisy na poziomie kraju, czyli de facto to co może Trybunał zrobić to stwierdzić mamy tutaj konflikt konflikt prawa tak prawa krajowego z prawem unijnym tyle no w praktyce

W praktyce tak będzie przesądził, że konflikt istnieje albo, że tego konfliktu nie ma oczywiście zależy to od spra w w ja rozumiem, że w tym sensie, że rzecznik Sądu Najwyższego, który mówi, że Sąd Najwyższy nie zawiesił działania ustawy ma rację czy nie ma rację rozumiesz to stwierdzenie to ją przed sądem komunikat rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, mówi że nie zawiesił Sąd Najwyższy stosowania ustawy tylko stosowanie innych aut z przepisów konkretnie 4 przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i to jest prawda, że rzeczywiście jako środek zabezpieczający Sąd Najwyższy zdecydował na podstawie interpretacji znowu przepisów kodeksu postępowania cywilnego w związku z utrwalonym orzecznictwem Trybunału sprawiedliwości, że zastosuje taki nadzwyczajny środek zabezpieczający zamrozić na pewien czas stan stosunki prawne po to, żeby móc zapewnić potem skuteczności wykonania wyroku Trybunału sprawiedliwości w tej sprawie

W tej konkretnej sprawie chodzi o to, że jeżeliby procedura szła dalej doszłoby do wymiany sędziów to jak pokazała n p. sprawa węgierska przed kilku laty no już w zasadzie się nie da odwrócić po to jest to zamrożenie, żeby odpowiedzieć Trybunał wrażliwości mogła dać się wytyczne 3 procedowanie na podstawie takich przepisów jest legalne czy nie to znaczy legalne w świetle prawa Unii jak i zastanawia mnie, dlaczego w tym kontekście leczymy popełniamy błąd interpretując działania Sądu Najwyższego jako próbę samoobrony w tym ten sposób nóżkach komentuje tę sprawę prezes sądu taki prof. Sadurski to jest obrona instytucjonalną można tak powiedzieć

Prof. Sadurski oczywiście znakomitym prawnikiem i tutaj taką koncepcję przedstawił myślę, że można postrzegać to w takich kategoriach natomiast trzeba patrzeć na to z punktu widzenia RPO tak jak i jak patrzy na to Rzecznik Praw Obywatelskich przede wszystkim z punktu widzenia ochrony instytucjonalnej, ale i tym ostatecznym celem jest ochrona praw jednostki pisze, że też o to chodziło panu Bolesławowi Sobolewskiemu, że rano prawem każdej osoby jest prawo do niezawisłego sądu, a więc skoro tutaj pojawiły się wątpliwości 3 w przyjęte przepisy przyjęte nowelizacje umów i nie naruszającego prawa do sądu o to Trybunał orzekł Sąd Najwyższy poczuł się zobowiązany jak mówiłem, a wynika to także traktatów poczuł się zobowiązany do zadania takich pytań właśnie prejudycjalne pytania wstępnego Trybunał osobliwości a jakiego typu sprawach

Właściwie takie pytania zadaje najczęściej na takie pytanie o zadaje się w przeróżnych sprawach wszędzie tam, kiedy powstają wątpliwości dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej i trzeba powiedzieć jedno my tej, pisząc tak jak tego do Rzeczpospolitej z panią poseł Agnieszką Grzelak no i wyraziliśmy ubolewanie, że stosunkowo polscy sędziowie rzadko korzystają z tego mechanizmu, a jesteśmy przecież już kilka naście albo i więcej lat tak, że członkiem Unii Europejskiej 17 pytań w ubiegłym roku zadali polscy sędziowie nas sędziowie niemieccy blisko 1 5 0 tak no to nie jest podział różnica 2 do 1 zlotego to jest dziś jest jednak czemu tak nie jest też bardzo trudne pytanie on się pojawia na miejscami sędziów o to pytamy z sędziami mówią, że mają tyle pracy, że nie mogą się zagłębiać w szczegóły mówią, że jednak no u nas dominuje ta liczba ta wykładnia do usta w o w żebra dzwonu na unijne nie byłoby być może przedmiotem nauczania wiele by dbać o tych powodów jest natomiast ten rodzaj, że gdzieś zmierzamy do takiej konstatacji, że oni się trochę nie czują tymi sędziami Unii Europejskiej tego bardziej krajowymi tak no troszkę chyba rzeczywiście tak jest muszę powiedzieć, że teraz czasem jest rozczarowujący dla pełnomocników procesowych, którzy występują z prośbą o wniesienie takich pytań prejudycjalnych mając poważne wątpliwości co do prawa unijnego i zgodności także prawa polskiego w z tym prawem

Ja muszę powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich kilkakrotnie kierował takie prośby o skierowanie pytań prejudycjalnych i udało się tylko raz udało się tylko w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie dotyczyło to kwestia interpretacji o ważności do stołu w sprawie dotyczącej nierówności opodatkowania książek elektronicznych książek papierowych Trybunał Konstytucyjny pierwszy zresztą w historii zdecydował się zadać pytanie w pozostałych przypadkach te wnioski o zadanie pytań prejudycjalnych były odrzucane co więcej niestety sędziowie często przechodzą w nad nimi do porządku dziennego bym wiedział nawet nie ustosunkowując się do takich składanych wniosków myślę, że tutaj bym powiedział sędzia się w Polsce mają wciąż bardzo dużo do zrobienia

Być może ta sprawa też pokazu pokażę, że jednak jest to mechanizm współpracy z Trybunałem sprawiedliwości, który może i powinien być wykorzystywany nie tylko w tak wręcz fundamentalnych spełniony, ale w sprawach bym powiedział ważnych dla własnych obywateli zachęt podatkowych i przeróżne inne dlatego właśnie o to pytam, bo to zastanawiające czy dobrze imam wrażenie, że wielu dziennikarzy, którzy jakoś tam tematami prawnymi zajmują rozmaite natężeniu mówię tu ostro też majątkowe takie wątpliwe taką wątpliwość czy można rzeczywiście czym zresztą sytuację jako spór polityczny wiadomo, że my mamy czystą politykę w latach

Ale czy rzeczywiście Sąd Najwyższy mogło takiego pytania nie formułować rząd wróćmy tu, jeżeli Sąd Najwyższy w za słuszne trzyma się, gdybym wiedział tak kurczowo przepisów ustawy rzeczywiście tak jak się z Noli jest to dominująca bym powiedział dominujący trend, że jednak sędziowie bazują wyłącznie na przepisach Nike są publikowane w Polskim Dz. U. to rzeczywiście mógłby przejść do porządku dziennego natomiast tutaj rzeczywiście Sąd Najwyższy wykazał się bardzo ciekawą i dużą znajomością prawa Europejskiego co też dochodzi bym powiedział trochę tego, że to, że sędziowie nie, zadając pytań prejudycjalnych to może jest kwestia wiedzy tylko kwestia woli i Doda może, że tutaj niewinnie wszyscy też, bo wszyscy mają obaj politycy i chyba praca skupia się na anty środkach zabezpieczających tutaj Sąd Najwyższy zastosował także w innych Formuły z zakresu prawa Europejskiego mianowicie odmówił zastosowania

Nie tylko zawiesił, a te kilka przepisów, ale odmówił zastosowania innych przepisów n p. przepisów kodeksu postępowania cywilnego art. 7 3 4, który mówi, że w toku postępowania przed Sądem Najwyższym to wyłącznie Sąd I instancji może udzielić zabezpieczenia trybuna osobliwości powiedział, że jeżeli, by ten przepis nie pominął stosowania tego przepisu nie mogą, by w ogóle udzielić tego zabezpieczenia w związku z tym no tutaj Sąd Najwyższy nie zraża zbyt szeroko nie uzasadnił, dlaczego tak ceni no ale należy to odczytywać, że to zasada efektywności zastosowania prawa Europejskiego skłoniła go do, a nie tylko włącznie zastosowanie zawieszenia tych 4 przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, ale także pominięcie stosowania innych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, więc widać jak jednak precedensowe i jak takiemu kuchni nie chcę użyć słowa progresywny, ale jednak będzie w pełni wykorzystujące dorobek nauki prawa Europejskiego i orzecznictwo Trybunału osobliwości

Tutaj na wyżyny wspiął się Sąd Najwyższy w przełomowych na pewno będzie z uwagi na wagę i rangę tego problemu z pewnością tak, ale nie tylko tuż po podkreślał, że nie tylko także z uwagi na zastosowany mechanizm 13 17 za chwilę wrócimy do rozmowy trzynasta 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiamy o pytaniach prejudycjalnych od tych 5 pytaniach prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, jaka teraz jest procedura coś zaczyna dziać po skierowaniu takich pytań, a Sąd Najwyższy zawnioskował o zastosowanie trybu przyśpieszonego to jest dosyć rzadko wykorzystywana tylko przez Trybunał sprawiedliwości, ale rzeczywiście sprawa jest wielkiej wagi dziś Rzeczpospolita podaje, że w Luksemburgu prawdopodobnie ten klub zostanie zastosowane 

Oczywiście to wszystkich stron postępowania zostaną przesłane do pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego, więc stanowisko na pewno zajmie komisja Europejska z pewnością Polski rząd inne rządy mogą także przedstawić swoje stanowiska przedstawi swoją opinię na pewno w tej sprawie adwokat generalny przy Trybunale sprawiedliwości to jest taka instytucja, która pomaga proponuje to jeszcze stygnięcia Trybunałowi bardzo często te opinie te adwokata są przez Trybunał potem uwzględniane w mojej wydane zostanie wyrok Trybunału się, że zajmie to na pewno co najmniej kilka miesięcy tutaj pamiętać trzeba się na wszystkie języki oficjalne wszystkich państ w członkowskich tłumaczone są takie materiały języki urzędowe jest język Polski

Ale jednak na każde państwo ma prawo się wypowiedzi w tej sprawie, a to zajmuje bardzo dużo czasu przeciętny czas postępowania dziś przed Trybunałem sprawiedliwości to jest około 16 18 miesięcy tak podają sprawozdania no tutaj, jeżeli ten czas na zostanie skrócony do 1 3 to i tak myślę, że co najmniej co najmniej kilka miesięcy Trybunałowi zajmą odpowiedź, a co mogło się wydarzyć, jeżeli rzeczywiście będzie tak jak mówił prezydent to znaczy, że ta ustawa będzie stosowana ze wszystkimi konsekwencjami niezależnie od tego jakie pytania do Trybunału skierował Sąd Najwyższy

Na pojawi się poważny problem, bo z 1 strony oczywiście to jest kwestia respektowania ostatecznych orzeczeń na orzeczeń w tym przypadku jest Najwyższego organu sądowniczego i Sądu Najwyższego z drugiej kwestii no ale to jest kwestia lojalnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i samymi instytucjami tutaj jest temu Sąd Najwyższy i podkreśla znaczenie art. 4 akapit trzeci traktatu mówiąc właśnie o tej zasadzie lojalnej współpracy no tutaj ich podejmowanie takich kroków w sytuacji, kiedy sąd skierował pytanie prejudycjalne nie może być traktowane przez Unię Europejską przez inne państwa przez instytucje Unii jako naruszenie tego obowiązku lojalnej współpracy byłoby to rzeczy oczywiście nadzwyczajna, ale nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby też nie respektował takiego takiej sytuacji będzie od trybu i uczciwie panu powiem, że nie przypominam sobie, żeby na rzeczywiście takie działania nastąpiły 2 myślę, że to spokojnie wypowiedzi oczywiście jeszcze wypowiedzi na gorąco wypowiedzi polityków mają przeważnie swoją kolorystykę barwy o zobowiązaniu oczywiście, jakie będą działania i czynach, a może wówczas jakoś nie reagować na tego rodzaju bezprawia

Właściwie tak można wyinterpretować z pan powiedział, w jakich narzędzi którymi można odpowiedzieć to były poza tymi procedurami, które się toczą wojsko to jest to jest procedura tez procedura sądowa, a tutaj Sąd Najwyższy i działa jako znany jako sąd Europejski każdy sąd ma obowiązek wręcz wykonywać tutaj te obowiązki z zakresu prawa Europejskiego co miało być zastosowane w drodze sądowej zostało tutaj zastosowane trudno sobie wyobrazić, żeby stało się coś jeszcze 1 to co może się stać to pamiętać trzeba, że komisja Europejska wszczęła 3 lipca przeciwko Polsce postępowanie także dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym dotycząca też tych samych problemów związanych z chłodzeniem sędzia Sądu Najwyższego stan spoczynku i naruszanie możliwość naruszenia zasady nieusuwalności sędziów w 

Już jesteśmy po tym pierwszym etapie, a zatem Polska odpowiedziała, że nie widzi tutaj naruszenia i to on powróciło do komisji Europejskiej komisja Europejska będzie dalej procedować natomiast w sytuacji, kiedy te i teraz skarga komisji znajdzie się w Trybunale wadliwość kino istnieje taka możliwość przewiduje art. 50 czwartek regulaminu Trybunału duże te sprawy zostaną włączone do wspólnego rozpoznania przedmiot jest jak najbardziej, a on podobny no kto by miało swoją jeszcze bardziej zwiększono Orange, że także w takie działania podważające orzeczenie Sądu Najwyższego ono będą także mnoży przeciw miały się działaniom podejmowanym przez komisję Europejską w, a on w trudno mi oceniać bym wiedział, bo to dla nas w 1 wypadku jest bardzo bardzo dynamicznej podejrzewam, że na zadaniu rzeczywiście tego pytanie spokojnym czekaniu się nie skończy

Ale nie chce dłużej, ale właściwie trochę prowadzi rozwiąże trochę tutaj pojawia się takie pytanie taka wątpliwość co w Polsce prawodawcy polscy piszący prawo może nazwijmy to tak, czyli w zasadzie polscy posłowie mają świadomość tego, że Polska jest częścią Unii Europejskiej niż odprawa musi być zgodna w pościg na tym się opiera cały ten problem, który teraz mamy to znaczy na jakiś taki zapomina New podwozie wcześniej o tym, że sędziowie niechętnie korzystają z pewnych narzędzi, które też wpłynął właśnie z tego obszaru przy należenia do Unii Europejskiej

Ale okazuje się, że także z respektowaniem pewnych obowiązków z myśleniem o tym, jako pewnej całości jest kłopotem z myślą, że podobnie jak już doszliśmy do dołu, a MSZ Izolator Stal Gorzów to oczywiście to nie jest chyba jednak kwestia będzie zapominania tylko kwestia woli myślę, że to nie jest kwestia być zapominania, bo przecież na co dzień trzeba pamiętać, że Fed n p . w sejmie pracują komisje sejmowe, a do mające na celu zapewnienie zgodności prawa polskiego z prawem unijnym opinie wydają mu 2 inne ośrodki rządowe legislacyjne senackie sejmowa i PL na bieżąco bym powiedział posłowie są informowani o zgodności przepisów prawa polskiego scen z prawem unijnym, a on w tej sprawie

No niestety jednak pojawia się był podział oni rzeczywiście jest uważany jest orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości, które podkreśla, że zgodnie z art. 19 traktatu każde państwo ma obowiązek zapewnić efektywną ochronę prawną to efektywna ochrona prawna to przede wszystkim ochronę niezależnego organu, czyli sądu, a elementem sądu jest niezawisłość w związku z tym wypowiedzi, że organizacja sądownictwa nie należy w ogóle do kompetencji Unii Europejskiej niestety nie mają żadnego pokrycia w, a my w orzecznictwie właśnie Trybunał osobliwości przerażona Zofia Drozd to jest nasz przypadek sąd będzie w portugalskiej bardzo wyraźnie to dokładnie

Tak to jest dokładnie ta sprawa obniżenia wynagrodzeń sędziom sędziom portugalskimi tutaj no chyba trzeba przyjąć, iż zżera jednak konieczności zapewnienia tego ohydnie zawisłej niezależnej ochrony prawa jest elementem członkostwa w unii Europejskiej i ona obowiązuje wszystkie władze po to, żeby te brawa na końcu mieli zapewnioną obywatel, ale też zaskakująco właściwie, kiedy teraz słyszymy takie głosy oburzonych zaskoczenia z pewnością decyzja Sądu Najwyższego z Łasku 3 była zaskoczeniem i 40 0 była zaskoczeniem prawda skoro są takie narzędzie można z niej skorzystać z betonu nie są jakąś tajemnicę, jakim sekretem, którym w kancelarii premiera nie słyszeli w kancelarii prezydenta nie słyszeli w biurze legislacyjnym Sejmu też niemodnych dziś po prostu nie wiadomo

To nie jest tak, że Sąd Najwyższy wynalazł proch w niełasce, aczkolwiek rzeczywiście wydaje mi się, że koncepcja możliwości zawieszenia przepisów prawa krajowego niezgodnych z prawem unijnym na czas, a toczącego się postępowania w związku z zadanymi pytaniami prejudycjalnymi znana była raczej osobą zajmującą się prawem Unii Europejskiej nie mamy lasów w tych instytucjach i wyraźne i myślę i myślę, że ta opcja po prostu nie była brana do tej pory przez ustawodawcę czy przez c rząd pod uwagę tutaj można powiedzieć Sąd Najwyższy rzeczywiście jest to sprawa precedensowa może ja pewnie wielu za mało, ale nie przypominam sobie sprawy, w których rzeczywiście jest w Polsce taki środek tymczasowy został zastosowany, aby zastosowane właśnie w tej sprawie facto tej sprawie Unibet z wystawy takie były rozpatrywane przez Trybunał sprawiedliwości, ale w Polsce

Tego typu sytuacja rzeczywiście jest precedensowa czy właściwie wychodzi NATO, jednakże nie tylko Wola, ale i wiedza tak doszliśmy do tego, że jednak, by oba te czynniki są ważne, a właściwie z czego wynika taka taka niska świadomość prawa Europejskiego jak Assange bene jak to dzisiaj są trudne pytanie zadaje no taka trudna sytuacja się przytrafia wszystkim, a on rzeczywiście jesteśmy członkiem Unii Europejskiej rodzic może nie tak wielu laty z IIF po drugie, prawo unijne było zawsze postrzegane jako taka przede wszystkim wytyczna w sprawach gospodarczych i w zakresie swoboda równie ważne różnych Marek, ale do strony rynek i to będzie była właśnie kwestia może przedsiębiorcy podatki to nie bez kozery to głównie sądy administracyjne zadają najwięcej pytań prejudycjalnych w Polsce i chyba powiem szczerze uczciwie bardzo dobrze posługują się w większości przypadków prawem europejskim

Może także, dlatego że mają taki stworzono osobny wydział prawa Europejskiego, który tam pomaga i udziela informacji sędziom i być może tutaj w sądownictwie powszechnym też byłoby coś takiego po potrzebne powiem, że ten rząd uchwalił rzeczy bardzo ciekawą mianowicie takich pełnomocników d s . spra w spoza gminy u zagranicznych między spra w międzynarodowych w nadmiarze, bo szczerze mówiąc nie wiem jak to funkcjonuje myślę, że jeżeliby tego typu osoby czy tego typu stanowiska i pomagały sędzią w sprawach to z aspektem unijnym w no właśnie sprawach europejskich na pewno byłoby to z korzyścią dla wszystkich obywateli w końcu no właśnie to prawo europejskie okazuje się, że nie tylko przedsiębiorcom nie tylko na rynku wewnętrznym, ale także, by upaść wiele innych sprawach życia codziennego jednostką tak dokładnie zapewnia potrafiłbym będzie zapewnia praw

I może jest rzeczywiście tak, że my z wielu uprawnień którzy, które mają Włosi Hiszpanie Niemcy niestety nie umiem nie potrafimy wykorzystać, a czy to jest proceduralnie jako szalenie wyczerpujące sformułowanie takiego pytania to znaczy to jest jakaś bardzo wymagająca procedura, którą sąd musi podjąć złożona trudna wymagająca wielkiej papierologii jak to jest w praktyce na pewno jest to procedura ma tyle o tyle złożona żona wymaga uwzględnienia różnych poziomów z poziomu prawa krajowego interpretacji prawa unijnego znajomości orzecznictwa Trybunału szkodliwości, ale nie święci garnki lepią w Polsce sędziowie zadają morze ma nie tak wiele, ale jednak zadają pytania prejudycjalne niektóre z nich bardzo bardzo cieka w n p . ostatnio miałem okazję czytać pytania sądu sopockiego dotyczącego egzekucji, który bardzo trafnie ciekawie sformułował pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości taką pomocą służą specjalne zalecenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości, który krok po kroku pokazują w jaki sposób bym powiedział należy spełnić te z te wymagania w sędziowie znają ten co do zasady ten mechanizm, ponieważ zadają pytania prawne do Naczelnego Sądu Administracyjnego to on z samego Sądu Najwyższego natomiast rzadziej pytanie prawne także do Trybunału Konstytucyjnego w, a więc mechanizm powiedział, że konsultujemy z sądem w swym przesądem innym

Ale tutaj mówić innym matkom możliwość jest bardziej partnerem niż sądowa jest znacznie wyższym jest jest znana oczywiście jest specyfika prawa Europejskiego, ale myślę, że zarówno powiedział no i szkolenia, które są prowadzone dla sędziów jak i Jagi być może bym powiedział właśnie nawet na rozgłos towarzyszący pytaniem prejudycjalnym Sądu Najwyższego sprawił, że sędziowie zaczną zadawać pytań prejudycjalnych więcej, ale także pełnomocnicy profesjonalni FOT archiwum wnioskowania tej powiem to jest tak bardzo fajna powiedzenie pani prof. Łętowskiej, że sąd jest to ten, kto strzela gole, a czy wysłać pytania, ale musi być pełnomocnik tak pomocnik, który pod datą piłka i bez wniosków pełnomocników także sądy no to rzadziej będą to pytania zadawać rząd nie tak się zastanawiam jak to jest zadawanie tego rodzaju pytań pan gdzieś na początku naszej rozmowy przywołam taki argument, że są bardzo polscy sędziowie zajęci w zasadzie to jest prawda powołał też 1 z takich powiedziałbym to 1 z problemów polskiego sądownictwa nie zaadresowanych czystą reformach sądownictwa, czyli właśnie to w jaki sposób odciążyć sędziego, który ma w głowie bardzo dużo rzeczy goście musieli organizować swoją pracę jakieś prace wszystkim wokół tego pytałam o to czy wedrzeć się takie pracochłonne i trudno w z pewnością się oderwać na chwilę od swoich obowiązków, ale czasami takim 1 pytaniem prejudycjalnym można rozwiązać, by podział cały pakiet problemów tak sądy wydają oni wiedzą jak się uporać z różnymi sprawami fatalną sławą jest to, że właśnie to prawo unijne jest stosowana jednolicie w ich w różne sposoby powiedział sędziowie interpretują i jeżeli zadane pytanie prejudycjalne to jednolita odpowiedzi powoduje, że prawo unijne jest rozumiane jednolity sposób nie tylko ich łącznie w Polsce, ale w całej w całej Unii Europejskiej wydaje mi się, że 1 Tadzio być może jest to też takich elementach nobilitujące, bo jednak no i sędzia, który może swoim pytaniem zmienić bramkarza sposób interpretacji poprzednia dyrektywa o 3 3 rozporządzenia o 1 z Europejskiej to po prostu dobry dobry sędzia i tacy sędziowie być może też powinni trafiać do Sądu Najwyższego dziękuję bardzo mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich burzono studio 13 3 8 września informacje.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA