REKLAMA

"Te działania nie sprawiają nam satysfakcji, ale nie możemy stać bezczynnie" - sędzia Monika Frąckowiak o działaniach środowiska sędziowskiego wobec zmian w Sądzie Najwyższym

Analizy
Data emisji:
2018-08-06 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu chciałam zachęcić państwa dziś nie tylko do słuchania, ale też dopisania do zwolnienia, a to, dlatego że po tygodniowej nieobecności dowiaduje się, że konstytucja to on nie tylko Chin groźny akt prawny, a nie tylko łamany akt prawny, ale też sposób na znieważenie pomnika chciałbym dziś o tym, porozmawiać z naszymi ekspertami, ale chciałam też państwo zapytać i zaprosi do dyskusji jak to z tą Rozwiń » konstytucją jest inny skoro ona znieważa toczy wolno ją posiadać w domu, a jeśli tak to wielkiej ilości 1 ze słuchaczy sugeruje już teraz, dyskutując ze mną na Twitterze, że 3 kartki to jest maksimum w ramach tzw. dozwolonego użytku w ale słonecznie precyzuje, które kartki konstytucji wiemy na pewno, że nie okładka, bo za okładkę właśnie wywieszoną w miejscach publicznych czy sam tytuł można wylądować na komisariacie nasz dom może być przeszukany w związku z tym jeśli tak jeśli konstytucja w domu tak to w jaki ilości w jakim zakresie, które strony, a może strony pewne strony, ale z przekreślonym przepisami proszę pisać proszę pomóc, bo rzeczywiście trochę w tym pogubiłam w analizy małpa, a to kropkę sam, jaka ilość konstytucji jest bezpieczna i dozwolona w ramach tzw. własnego użytku analizy małpa to kropkę FM można też dzwonić 2 2 4 4 4 4 0 4 4 do sprawy wrócimy po osiemnastej 40 lat mają państwo trochę czasu, żeby przemyśleć dogłębnie sprawy w oczywiście wiemy już, że wywieszanie okładek konstytucji tytuł naszej ustawy zasadniczej to niepełnego, bo przecież sama nazywa się konstytucja Rzeczypospolitej polskiej już może nam grozić interwencją policji o tym wszystkim po 1 8 40, a państwa zachęcam do udziału już teraz w w tym momencie przenosimy się do naszego studia w Poznaniu, w którym jest pani sędzia Monika Frąckowiak w raz sędzia Sądu Rejonowego w w Poznaniu i jednocześnie członkini stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dzień dobry pani sędzia Igor paniki dobre państwo jak konstytucja nie będę pytać, ale za to będą pytać o kodeks postępowania cywilnego, który jak się okazuje stał się nowym aktem prawnym, który my wszyscy powinniśmy znać na wyrywki, a pani sędzia akurat jest stylistką jeśli dobrze rozumiem, więc mam nadzieję, że nam wyjaśni z z dawne tajemnice związane z tymi przepisami chodzi o orzeczenie Sądu Najwyższego, który postanowił skorzystać właśnie PSG z przepisów kodeksu postępowania cywilnego w ich dokonał rzeczy, która zadziwiła wielu prawników, czyli Lynn wdowy o jak im się mówi zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym pani sędzia jak pani ocenia czy zarzuty, które stawiano sąd sąd Sądowi Najwyższemu, jakoby wyszedł poza swoje kompetencje z wręcz złamał prawo sugerowano są prawidłowe, a my dopiero 1 4 lat jesteśmy w inny członkiem Unii Europejskiej trzeba pamiętać o tym, że Trybunał High w Luksemburgu działa już od lat pięćdziesiątych i ma już kilkadziesiąt lat działalności szarego orzeczeń i cały czas chyba nie przyzwyczailiśmy się do tego, że inne te orzeczenia TSUE mówiąc w skrócie współtworzą też tworzą również, że wpływają na nasz porządek prawny i jest to okazuje się dużym zaskoczeniem nie tylko dla rządzących, ale też się również dla części prawników netto co pani redaktor powiedział o tym, przepisie kodeksu postępowania cywilnego, który odnosi się do możliwości udzielenia zabezpieczenia w toku procesu rzeczywiście tam przepis został przez Sąd Najwyższy powołany natomiast główną podstawą wydania tego pytania przez Sąd Najwyższy i zawieszenia mówiąc w cudzysłowie poszczególnych przepisów, by ustawą o Sądzie Najwyższym jest orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości właśnie i to co się wydarzyło to nie jest żadne Novum w UE i zwraca uwagę, że już 60 latach wówczas pojawił się Szarek pojawiło się szereg orzeczeń wydanych przez Trybunał w Luksemburgu, które zaczęło trochę wywracać w ogóle porządek prawny w w państwach, ponieważ re ne ME in z założeniem działalności psuła jest to, żeby jednolicie było respektowane prawo wspólnotowe wówczas, a teraz unijne we wszystkich państwach członkowskich wówczas m. in. wydano słynną orzeczenie w sprawie Costa przeci w Kornel, w którym powiedziano, że prawo wspólnotowe ma priorytet przed prawem krajowym, ale proszę sobie wyobrazić, jakie to wówczas mogło wywołać szok, ale i oburzenie no ale wszystkie państwa to do członków to akurat państwa włoskiego i się temu orzeczeniu poddał i później było szereg różnych innych orzeczeń, które jeszcze bardziej Anny rozszerzały tę kognicję Trybunału w Luksemburgu efekt końcowy widzimy w naszej konstytucji, która również stwierdza jasno, jaka jest tam hierarchia źródeł prawa z wy w naszym kraju, ale pani sędzio pani Brown umknęła, dlatego że rzeczywiście jest tak, że Sąd Najwyższy powołał się na 2 podstawy prawne jak to się ładnie po prawniczemu mówi 1 to jest orzecznictwo samego Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące właśnie zabezpieczania praw stron, ale druga to jest jednak ten kodeks prawa cywilnego kodeks poszerza postępowania cywilnego w gazie i ich rozkwit i na nich skupiły się ataki niż krytyków z postępowania Sądu Najwyższego i m. in. czytam w Dzienniku Gazecie prawnej, że w ZSZ może być taki piszą autorzy, że każdy sąd w Polsce będzie mógł zawiesić, a stosowanie jakiejś ustawy o zwrot jest zesta w ME to nie jest prawda cha nie może tak wracając do tego, by tego przepisu kodeksu postępowania cywilnego tak jak powiedziałam szalenie istotne jest to, że to nie samoistną podstawą orzeczenia Sądu Najwyższego, bo przede wszystkim stosuje się tutaj prawo wspólnotowe w orzeczeniu już się z dziesiątego roku Trybunał sprawiedliwości stwierdził, że sądy krajowe MMA mają wręcz obowiązek zawieszenia tych przepisów krajowych, które stoją w sprzeczności w inny w ocenie sądu krajowego z prawem wspólnotowym do czasu wydania rozstrzygnięcia w tym zakresie przez DM Trybunał w Luksemburgu no, więc i żona po myśli nie ma szans do wzorując, ciągnąc to można uznać, że właściwie każdy sąd będzie mógł mieć podejrzenie, że pewne przepisy są niezgodne z prawem unijnym, a zadane wcześniej stwierdziłyśmy w UE powinny, a powinny być zgodne, bo prawo unijne stoi wyżej od ustaw zwykłych i w tym momencie zawiesza stosowanie takich przepisów pan minister wiceminister Warchoł powiedział wręcz, że za chwilkę sądy w Polsce zawieszą stosowanie kodeksu ruchu drogowego, bo właściwym, kto im zabroni i już nie będę polemizował z tym co mówi pan wiceminister Warchoł, jeżeli dodamy jest dużo okazji, że artyści, choć przepisy prawa drogowego to one i tak są w dużej mierze w Polsce niestosowane więc, więc zakład nie będzie wielkiego zwierzchnicy szkody wielkich, ale wracając i ruchomym spór polega na tym czy Sąd Najwyższy nie wyszedł poza uznany stan znać uznany sposób myślenia i działania jeśli chodzi o orzecznictwo w Polsce, bo to jest on to jest on o jakieś Novum jest to jest jakieś Novum, ale tak jak powiedziałam dopiero 1 4 lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a więc, że nie mamy aż tak szerokiego orzecznictwa w tym zakresie natomiast tak jak powiedziałam takie sytuacje się zdarzały w innych krajach i tutaj, odnosząc się do tych zarzutów, że w zasadzie wszystko mogą być podważone jednak zakładamy, że profesjonalna sądowi tutaj konkretnie, odnosząc się do tego orzeczenia no ja polecam po prostu lektura tego już się tego się postanowienia Sądu Najwyższego, bo GMO jego podsta w legły na poważne wątpliwości rzeczywiście do tak co do tego 3 to prawo o wprowadzone ostatnio jest zgodne z podstawowymi założeniami po Unii Europejskiej sprecyzowanym mi w traktacie Unii Europejskiej, która to przepisy mają skutek bezpośredni, tak więc więc wychodząc też z tego priorytetu prawa wspólnotowego przed prawem krajowym to było obowiązkiem Sądu Najwyższego i tutaj to nie jest celem moich błędach, bo powtórzę to określenie, jaki widzi misie tylko tutaj są poważne argumenty mają za sobą obowiązek ich rozumiem, że to nie jest pomysł tylko to jest to niech pani opinia tylko to jest cytat boi się dobrze pamiętam właśnie wyroki Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej przytoczone przy okazji tej sprawy to tam wprost Trybunał stwierdził, że sąd ma obowiązek ten za zabezpieczyć w ten sposób stosowanie przepisów jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z prawem unijnym tak to wynika też, że z orzeczenia w sprawie zmian w dalszej 10 08. roku tam rzeczywiście m. in . ale Trybunał UE wskazał, że sąd krajowy zobowiązany jest zapewnić pełną skuteczność norm prawa wspólnotowego i nie, stosując nawet w razie konieczności, ale wszelkich nawet późniejsze sprzecznych z tym sprawę wspólnotowych przepisów ustawodawstwa krajowego i później te te poglądy ne pojawiały się również w kolejnych orzeczeniach Trybunału w Luksemburgu także w tym zakresie jest już bardzo bogate jednolite orzecznictwo Trybunału właśnie i to dotyczące różnych krajów UE i w żadnym z tych krajów nie było mnie jakiś jedno takich oburzających heavy in ze strony samic nic o tym nie wiem tak z rządu włoskiego rządu Wielkiej Brytanii w Google to, która była tu wpływ na in w co do EOG lub brak tego państwo właśnie na zapadło orzeczenie dziwi dziesiątego roku UE, na które się powołuje też Sąd Najwyższy i nie było jakiś oburzeni po prostu przyjęliśmy taki model jesteśmy członkami Unii Europejskiej podstawą jest prawo wspólnotowe Trybunał sprawiedliwości zobowiązane do tego, żeby zapewnić jednolitość stosowania prawa wspólnotowego w całej Unii i kto jest tego konsekwencją to, że respektujemy orzeczenia Trybunału, ale podziw, ponieważ tutaj dziś rozpoczyna dzisiejszą okładkę FF, czyli 1 pierwszą stronę Dziennika gazety prawnej i tam taki duży tytuł groźne prawo precedensu, bo on mi mając całą sprawę i znają się czy, zostawiając na chwileczkę na boku prawo unijne, jakie są w Polsce chciałby zastosować ten przepis kodeksu postępowania cywilnego, o którym mowa jest, że sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni czy sąd mógłby zastosować tylko ten przepis i wybrać ową metodę zabezpieczenia właśnie taką czy zawiesić stosowania, a jakich przepisów i jeśli tak to jak szeroko oczy liczy do całej doby do całej populacji całego porządku prawnego w Polsce czy tylko na szkodę wobec konkretnej osoby czy strony danego postępowania jak to rozumieć nie tutaj KNF bitewną odpowiedział na to pytanie jest również treści tego tego postanowienia Sądu Najwyższego, bo proszę zwrócić uwagę, iż to, że Sąd Najwyższy rzeczywiście zastosował trener środek zabezpieczenia i zawiesił obowiązywanie tych kilku przepisów, ale jednocześnie UE zadał pytanie prawne Trybunałowi w Strasburgu co do tego przepraszam Luksemburgu, bo tutaj jest rzeczywiście dosadnie zabezpieczeń Malezja o tyle mniej czy MF co do tego nie ma wątpliwości, bo tak jak powiedziałam jest może jeszcze się nie sprecyzowała, że często w poszczególnych porządkach prawnych nie ma w ogóle możliwości opcji Elzabu za zabezpieczenia roszczenia i tutaj ale, toteż jest stosowane odpowiednio tak nie ma przepisu, który mówi Sąd Najwyższy gdzie, kierując zapytanie do Trybunału w Luksemburgu może zawiesić się obowiązywanie poszczególnych przepisy przepisów ten przepis KBC jest stosowany odpowiednio natomiast Trybunał powiedział nawet gdyby żadnego takiego przepisu nie ma nie było w porządku, gdy danego prawnym danego kraju to i tak sąd krajowy ma obowiązek zawiesić obowiązywanie ich teraz u nas przepisów co, do którego ma poważne wątpliwości teraz jest jasne chwile wrócimy z rozmową i przyjrzymy się bliżej temu co się dzieje w Sądzie Najwyższym z nami pani sędzia Monika Frąckowiak ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia na co dzień sędzia są z Sądu Rejonowego w Poznaniu łączymy się z naszym studiem a, ale to dopiero po informacjach pozycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie wracamy do rozmowy z panią sędzię Monikę Frąckowiak wraz z Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto Wilda i członkinią stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, które naszym gościem w naszym studiu w Poznaniu i tuż przed nim pomoc domownicy i jeszcze raz witam tuż przed informacjami rozmawiałyśmy na temat tego jak rozumieć orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym rynny z innej strony zadał on pytania prejudycjalne Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, a z drugiej strony do czasu uzyskania odpowiedzi zastosował tzw. zabezpieczenie i uznał, że pewne przepisy są ustawą Sąd Najwyższy te związane z odchodzeniem sędziów stan spoczynku i wdrożeniem u prezydenta o zgodę na dalsze pełnienie funkcji ulegają zawieszeniu w stosunku do części sędziów tak przynajmniej twierdzi na rzecznik sądu sędzia Laskowski, że to dotyczy tylko niewielkiej grupy sędziów i teraz pani sędzio chciałabym przejść od tej sprawy do czegoś co intuicyjnie wydawałoby się ma co jakiś powiązaniem, jaki związek jest to procedura naboru na wakaty w Sądzie Najwyższym czy te tak decyzja Sądu Najwyższego z zeszłego tygodnia jakakolwiek dotyka tych kandydatów czy całej procedury obsadzania wakatów w Sądzie Najwyższym co czystość jest powstrzymywane czy coś może się okazać po odpowiedziach Trybunał nielegalny jak to rozumieć z pewnością w zakresie MSZ Teheran miejsc, które w świetle obecnie obowiązującej ustawy o nie byłyby zwolnione po tych sędziach, którzy ner musieli przejście w stan spoczynku z uwagi na ukończenie 6 0 jako piątego roku życia to w tym zakresie procedura powinna być zawieszona inne rynki to jak wynika wprost z tego z tego postanowienia w tym zakresie przepisy zostały przez Sąd Najwyższy zawieszony stosuje stajesz powiedziałam tutaj prawo wspólnotowe w połączeniu z tym przepisem KPC jak i w zakresie tych 14 wakatów czy też nie wakatów, bo coś jeszcze moim zdaniem okaże się po innych ta procedura powinna być się z pewnością zawieszona zresztą cała procedura już wielokrotnie różne osoby się wypowiadał na ten temat brak tak kochamy jest jest w naszej ocenie po prostu nielegalna jej, ale nigdy, ale to już jest cel tak my nie znajdą rozliczają dziennikarze, że nawet jeśli zawiesić procedurę naboru na 14 miejsc po tych RM po tych 14, którzy ewentualnie mieliby odejść stan spoczynku w co to nic nie zmienia, bo wakatu w Sądzie Najwyższym jest, tyle że jeszcze i tak będzie potrzebna kolejna kolejny nabór, żeby obsadzić wszystkie stanowiska w związku z tym ci, którzy zostaną wybrani teraz tym pierwszym etapie nic nie muszą on nie wie nikt nie o nie ryzykują zostania sędziami dublerami i to nie prowadzi do pytania no jak jest pani stosunek do tych procedur, które trwa już teraz, czyli składania kandydatur i ich oceny za Finka jest pani też mogłaby kandydować prawda ma mieścić się pani tych arteriach, ale i koniom wszystkie bardzo wysokie, że przesłanki trasach w rejonie kampusu, a już mają one z ironią, bo teraz naprawdę nie wiadomo co jest prawdą, a co nie jest w dzisiejszych czasach, ale nie została pani się kandydować dlaczego Wilno nie chciałam szargać swego honoru Han mówiąc górnolotnie, ale jedno jest konsekwencją uznania, że cała procedura jest nielegalna nie wyobrażam sobie stawania przed ŁKS -em, chociaż od razu powiem, że znam osoby, które uczestniczą w tej procedurze z takim założeniem, że wykorzystają wszelkie możliwe środki prawne, żeby wykazać właśnie nielegalność całej procedury, czyli zaskarżając decyzję przed UE przed NSA decyzje stoją uważam też się decyzje zarówno pozytywne jak i negatywną, ale czy jogę źle KRS i w tym w tym zakresie sztuk o o opinię KRS są czynne w tym zakresie ale, ale też tak to nasza nowa wspaniała krajowa rada sądownictwa twierdzi, że to co ona z siebie wydaje to nie są decyzje o Chopinie i wobec nich nie można stosować zaskarżenia no ale to wynika wprost z przepisów nawet tych ustaw rzeczywiście trudno się pogubić rozumiem, że również obecnym członkom Kongresu trudno się zorientować w obecnym stanie prawnym, ale tego właśnie dotyczyła ta ostatnia zmiana tak w ekspresowym tempie przeprowadzono, że w stosunku do do tych odwołań zostały zmienione reguły natomiast samo odwołanie są one nie wstrzymują AM procesu nominacyjnego, bo jak wiemy tai startuje 1 0 osób na jedno miejsce i ta 1 osoba nie spełnia tak jak powiedziałam te harce wysokie my przesłanki w ocenie szacownego grona KRS -u berety i są zaskarżą tę jego decyzje o swoim powołaniu czy też to co do swojej negatywnej opinii pozostali ci kandydaci, którzy zostali odrzuceni to ta pierwsza i tak choćby w parach jak będą żyć może powstać nominowano dobrze, ale w takim razie, bo pani mówi tak kilka osób startuje po to, żeby właśnie podważyć są procedury czyli jakby od wewnątrz realiom próbuje prowadzić rozsadzić, chociaż skutki jak rozumiem mogą być żadne, bo i tak do tych nominacji dojdzie, ale jest mnóstwo osób, a konkretnie w tym momencie jeśli dobrze liczy 20 5, które zdały się na kandydowanie i nie jest chyba dziennik Gazeta prawna wyliczył, że najliczniejszą grupą są sędziowie w Iustitia wzywa do tego, żeby jednak powstrzymać od skandowania w nielegalnej procedurze w naj naj wyraźniej nasze wezwania nie odniosły skutku inaczej niż w przypadku wyścigu do tej z skompromitowany krajowej rady sądownictwa ja jak pani rozumie, dlaczego taka jest różnica jak powiedziałam część tych osób we mnie zakłada, że będzie kwestionować tę tezę tę procedurę jej stanowisko Iustitii było takie, że będziemy wspierać tych którzy, którzy potem Eko potem my zaskarżoną uchwałę KRS do NSA natomiast no cóż modne wśród sędziów są różne osoby ze z tego co wiem no to osoby która, której ja kojarzę osobiście akurat Wiskitki nie są inne poza tymi, które tak powiedział mediom kwestionować się jakąkolwiek tej decyzji KRS tu już, ale tak czy siak bez względu na to czy są już tej dziedzinie no no wiem, że spośród członków KRS są też byli członkowie już się wyrzucani z Iustitii naszego stowarzyszenia no niestety tutaj pokusa szybkiej karierze, a pieniędzy mało pracy w izbie dyscyplinarnej, chociaż może Góra, choć już nie będzie najbardziej zapracował na 2 i 2, ale jestem no pewnie na tyle kusząca, że te mu kilkadziesiąt podaje, że tak nazwisko spośród sędziów się mogą znaleźć no jest to dla mnie zerem bardzo frustrujące, że jestem bardzo zawiedziona też poszczególne miasta i osobami, które ja znam osobiście zniesmaczona i dziwię się ponieważ, a niektóre z tych osób mają całkiem nie mówię ogólnie też wszystkich prawnikach jakiś tam dorobek i ja jestem przekonana i my wszyscy jesteśmy przekonani to świat świat prawniczy, że wcześniej czy później dojdzie do jakich weryfikacji n p. właściwa właściwie powołanego KRS sutych tych osób i równo to jest kompletnie działanie bezsensowne i deprecjonujący cały cały właśnie swój swój dorobek no to zresztą oczywiście pytanie mam talent 2 2 2 myśli teraz o dziwo, 1 jest taka, że urząd ani słowa weryfikacja i mnie, kiedy ja przyglądam się w publikowanym przez kolejne media tym listom kandydatów z dość dodatkowymi historiami Izy w, że różnego rodzaju w opisami ich przyszłości doświadczenia i też różnego rodzaju skandali, które dotykały tych osób mamy ścieki głębokie poczucie niesmaku i skojarzenia z polską lustracją, że wiemy, że procedura jest złamana skompromitowana, ale czy śledzenie nazwiska po nazwisku sprawdzanie, która z tych osób reprezentuje bezpośrednio pana ministra Ziobry, która jest z nim jakoś powiązana, któremu coś zawdzięcza wdał się wyjątkowo obrzydliwym działaniem, a na zimno mam wrażenie, że i ja jako w le dziennikarka i Stowarzyszenie Iustitia, które innym, który monitoruje to też Jazz w sądach musimy to robić i jak sobie z tym radzi jak pani z wyrazistym gestom no i jam to nazwa taką film z nowym typem lustracji czy weryfikacji dożyjemy w trudnych czasach to wszystko jest dla nas trudna musimy się zmierzyć z taką sytuacją, jaką jest na nie możemy stać bezczynnie musimy pokazywać to co się dzieje musimy pokazywać się to jak co ludzie tam trafią UE i nie ma innego wyjścia, ale nie sprawia mi do żadnej satysfakcji nie sprawia satysfakcji nikomu, że gra się uwrażliwić nas wyjątkowa, a drugie życie kre w myślałam to jest tyle to jest jednak inny sprawa tych pyzy czy też tych kilku nazwisk, o co do, którego pani na nie wymieniła Lynn nazwisk mówiąc o tej grupie po prostu wskazała, że rzeczywiście jest tak, że już sędzia zdecydował się na ten zaskakujący ruch, jakim jest kandydowanie do łez mnie zaciekawia status filmu Mariusza Muszyńskiego, który jest jednocześnie sędzią dublerem AfD w Trybunale skompromitowanym konstytucyjnym jest tam wiceprezesem zarządu WGI tą samą instytucją w imieniu pani Przyłębskiej, a teraz jednocześnie kandyduje do Sądu Najwyższego, a żyjemy w czasach, które właśnie nic już nie jest pewne czy to możliwe, żeby w kat pan Muszyński był jednocześnie sędzią dublerem w Trybunale i wiceprezesem i jednocześnie n p. sędzią Sądu Najwyższego no właśnie chciałam powiedzieć cześć z nich to lepiej niestety w UE chętny naprawdę no w takim w takim czasie żyjemy to jest w ogóle muszę powiedzieć się dla mnie sędziego to jest wyjątkowo o odrażający po prostu tak jak ja znałam wcześniejszą działalność pana Muszyńskiego, bo nie powiem o nim, że jest sędzią TK, bo nim nie jest AIM no jego standard taki moralne dno nikt nie kwalifikują go na jakiekolwiek stanowisko innych sfer w organach jakiejkolwiek władzy ale, pomijając już to fakt, że był kiedyś agentem, jakby inny nie deprecjonując w ogóle tej instytucji agenci są potrzebni tak w każdym kraju to jest po prostu niewyobrażalne, żeby były agent dostawał sędziom, bo agent z natury rzeczy ma ma inną mentalność się cieszyć się tym, ale nie człowiek, który gdzieś tam pracuje w służbach specjalnych nie mówiąc o tym, że tacy ludzie są uwikłani w różne relacje niejasne parki to wcześniej czy później może też, że wejście w w pracy sędziego na plażę w niezawisłość nie jest cechą dokumentów wywiadu w czasie, gdy nie zarzuty konsul stwierdzenie faktu, ale realnym problemem pozostaje zwłaszcza, zważywszy na to, że tutaj RM przewiduje się, że ma miały być nowym prezesem Izby dyscyplinarnej i już wtedy rzeczy się myślę, że wielu sędziów będzie mieć kłopoty, bo jest skuteczny w tym co robi błąd wyobrażam sobie taki już składy chodzą w naszych ruchów, choć w izbie dyscyplinarnej właśnie z udziałem pana maszyn my Muszyńskiego cieczy innych osób, które są na tej liście myślę, że też, że zadaniem pana Muszyńskiego, o ile zostanie powołana pewnie tak Berlin i jest to, żeby po prostu uprzykrzyć życie tym sędziom, którzy tam w Sądzie Najwyższym zostali, bo pamiętajmy o w tej korupcji, która jest wpisana w drewno nową ustawę o zezwolenie, że w określonym terminie ci sędziowie, którzy mają nawet 4 0 parę lat mogą też przejść stan spoczynku tak to jest chyba bodajże termin 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, a więc może się okazać, że tak jak w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego pana sędziego Biernata cieczy innych sędziów ne pan Muszyński tak skutecznie obrzydzić życie tym sędziom Sądu Najwyższego, że sami z własnej woli skorzystają z tej furtki i a i odejdą stan spoczynku pewnie taki jest założenie w domach niż na jedno Dunajec to wszystko ale gdy proszę mi wierzyć się żyjemy w ciężkich czasach czasach i to naprawdę jest straszne co się dzieje, ale mimo wszystko jesteśmy optymistami a bo jesteśmy przekonani, że wcześniej czy później to się po prostu skończy może jestem naładowana energią po festiwalu w Kostrzynie nad Odrą gdzie, gdzie występowaliśmy jako oficjalne na nie wyobrażam sobie inaczej w dno oby oby oby nasz gość miał rację ma ani sędzia Monika Frąckowiak ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia na co dzień sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto Wilda bardzo dziękuję za spotkanie łączyliśmy się na z naszym studiem w Poznaniu właśnie teraz czas na informacje, a po nich bliżej przyjrzymy się z dr. Ryszardem Balickim w tym działaniem Sądu Najwyższego i tego co nas czeka jeśli chodzi o Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA