REKLAMA

Czy potrzebna jest nowa ustawa o rynku pracy? Monika Kurtek, Anna Karaszewska i Piotr Szumlewicz

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-08-07 09:20
Czas trwania:
27:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka teraz jest dziewiąta 2 4 i druga część magazynu EKG Aleksandra Dziadykiewicz razem studio Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego dzień dobry dzień dobry państ w Anna Karaszewska szefowa działu z PiS członkini rady rynku pracy przy ministrze rodziny pracy i polityki społecznej z ramienia Konfederacji Lewiatan co może być ważnym zastrzeżeniem dzień dobry dzień dobry i Piotr Szumlewicz ekspert zwraca PZZ w dzień dobry i nawet Murat Rozwiń » kontynuujemy naszą rozmowę o rynku pracy mamy przedstawiciela pracodawców są przedstawiciele związków zawodowych mamy ekonomistę, więc uważam, że skład mamy świetne, żeby się zająć się problemami rynku pracy, a szczególnie w nową ustawą o rynku pracy, której projekty paręnaście właściwie już dni temu został opublikowany przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej zatem tak może pokrótce po 1 ewentualnie zdaniu komentarza czy ten projekt jest być dobry odpowiada na wyzwania rynku pracy czy nie Och, to jest moje podstawowe pytanie może ona Kraszewska na początek w naszej ocenie nie i to nie tylko mówi w imieniu pracodawców, ale też partnerów społecznych, z którymi dyskutowaliśmy o tym, narodzie rynku pracy, dlatego że mamy bardzo konkretne problemy przede wszystkim kurcząca się pula kandydatów czy potencjalnych pracowników na rynku pracy, czyli wyzwaniem jest wzrost zatrudnienia nad duża grupa ciągle osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, bo to jest prawie 800  00 0 osób i potrzeba systemowego wsparcia rozwoju umiejętności kwalifikacji pracowników osób na rynku pracy po to, żeby mogły lepiej sobie radzi z bardzo zmieniającym się otoczeniem biznesowym na te problemy ta ustawa nie daje żadnych nowych pomysłów, a likwiduje kilka dobrych, które są w obecnej ustawie to należy tutaj krótko był Sulej istotne zdanie komentarza ja może bardziej w imieniu własnym teraz przewodniczącym Mazowieckich struktur OPZZ bardziej niż doradcą mówi to nie przez przypadek, dlatego że Mazowsze z takim ciekawym miejscem, gdzie bezrobocie w Warszawie wynosi 1 9, a z drugiej strony mamy powiat szydłowiecki, gdzie to bezrobocie jest ponad 2 5 są tak naprawdę totalnie różne rynki pracy w Warszawie zarobki są też niezłe elastyczne zatrudnienie bardziej problemem niż bezrobocie nad miastem w powiecie szydłowieckim wszystko jest problemem, a bezrobocie jest bardzo wysokie 2 uwagi na początek, czego w tym projekcie nie ma co nas bardzo boli po pierwsze to jest kwestia tego na co idzie fundusz pracy jak jest wykorzystywany przez sąd na wszystko poza rynkiem pracy ten mimo tego chcemy dzisiaj na tak, a po drugie to jest kwestia dosyć konkretna, bo ten temat pojawia się w ustawie mianowicie zasiłki dla bezrobotnych tam jest mowa o tym, się dobrze pamiętam, że ma być podwyższony zasiłek dla osób, które mają staż pracy ponad 3 0 lat natomiast naszej bez perspektywy kluczowe jest to, że w Polsce w ogóle zasiłki są najniższe najbardziej selektywny Unii Europejskiej w Polsce ten zasiłek podstawowy to jest jak dobrze pamiętamy 70 8 zł na rękach to są naprawdę netto, czyli kwota niższa niż połowa płacy minimalnej tymczasem w unii Europejskiej no i stopy zastąpienia w stosunku do ostatniej pensji krewka nas n p. rzędu 80 % ostatniej eliminowała śląskich drużyn, a nieraz zresztą to element będzie również Niemcy weźmy sobie Holandii byśmy sobie Luksemburg czy nawet naszych sąsiadów, gdzie też zasiłki są wyższe od tych sąsiadów biedniejszych niż Niemcy i zasiłki są bardziej powszechne w Polsce dobrze pamiętam ostatnie dane zasiłki dla bezrobotnych dostaje zaledwie mniej więcej 15 % bezrobotnych 8 5 % w formalinie zostaje nic lub ma on znowu 2 ważne ubezpieczenie zdrowotne 2 ważne wątki, które się pojawiły i jeszcze FOT Monika kurtek zdanie komentarza do samego projektu ustawy w ogóle nasze muzeum z Londynu do naszej strony trudno jednak odnosić natomiast skutek jego makroekonomicznego i biorąc pod uwagę to co na rynku pracy się dzieje co było przewidywane i to w zasadzie już w tej chwili realizuje, czyli mający właśnie kurczące się podaż pracowników duża grupa osób, które Polaków, którzy wyjechali zagranicę, ale niektórzy w tej chwili się bardzo przydali z drugiej strony fala napływających z zza wschodniej granicy naszych sąsiadów, którzy nam w nowe w tej chwili pomagamy w rynku pracy myślę, że prawo, które były ustanowione lat temu 1 0 więcej nawet, że był nowelizowany prawdopodobnie musi być dostosowywany do warunków tych zmieniających się natomiast, jeżeli chodzi o samorozwiązanie to weź trochę trudno mi się do tego odnieść do tego, że już nie czytałam tych nowych zapisów nie analizowałam ich na to będziemy z punktu mokre ekonomicznego nad nową nakładkę makroekonomiczną robić na wątki, które naszym polem dyskusji, a ja uważam, że szalenie istotnym wątkiem, który naprawdę w życiu robić im trochę czasu to jest właśnie fundusz pracy co jest fundusz pracy najpier w ustalmy, żebyśmy mogli ustalić, jakie są teraz obchodzą jakieś odchodzenia z tego co ty funduszu pracy jest zapisane na co te pieniądze są wydawane właśnie co to jest fundusz pracy poza został stworzony i jakie są cele, ale teraz jest to fundusz pracy przede wszystkim został, jakby ustanowiony po torze, by finansować działania w ramach tzw. polityki rynku pracy jest tworzony w dużej mierze przede wszystkim ze składki pracodawców to jest 2 4 5 podstawy wymiaru składek, gdy i tak naprawdę od jakiegoś czasu obserwujemy, że fundusz pracy coraz większym stopniu jest traktowany jako źródło finansowania potrzeb bieżących rządu ani z wydawany na cele, jakby zgodne z przeznaczeniem funduszu pracy to się zaczął już jakiś czas temu, bo w myśl w radzie rynku pracy zaczął procesowe bali finansowanie staży podyplomowych lekarzy pielęgniarek i t d. ale widzimy, że ta skala wydatków się zwiększa, bo w tej chwili to są już zasiłki pogrzebowe w projekt bardzo kontrowersyjne zażyciem projekt maluch plus no i w tym projekcie ustawy rząd przewiduje finansowanie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, gdyby do tego doszło to były tak naprawdę skala wydatków na cele niezwiązane z Funduszem pracy wzrosłaby do kilku miliardów złotych to jest jedno po ponad 2 miliardy złotych na same zasiłki świadczenia przedemerytalne na realizację oraz fundusz pracy, który teoretycznie powinien być przeznaczony na to, żeby n p. urzędy pracy miały pieniądze na aktywizowanie bezrobotnych do pracy z tymi, którzy są trudnymi słowami na rynku pracy, bo właśnie stanowisko oddalono tego rynku jest eksploatowany na szereg różnych innych nie do końca związanych z tym celem działań tak to dla przykładu na działania aktywizacyjne jest mniej więcej 2 i pół miliarda złotych świadczenia dla bezrobotnych to z 2 i 3 miliarda to się zmniejsza, bo ta liczba bezrobotnych jest mniejsza, a przy tym fundusz pracy mamy bardzo zasobnym nawet w tym roku wpływ określane są na poziomie 1 3 miliardów złotych, a wydatki 8 miliard złotych, więc mają w tej chwili dobrą sytuację na rynku pracy dobrą koniunkturę i tak zasobny fundusz pracy wydaje nam się, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby rzeczywiście zwiększyć siłę efektywności i też skalę działań n p. związanych z ograniczonym bierności zawodowej czy z przywracaniem osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy podczas gdy te wydatki na inne cele rozsądnej tez pytanie czy w takim kształcie jest sens utrzymywać dalej fundusz pracy stosunek PiS w takim kształcie jest z 3 dalej fundusz pracy czy jaki jaki był pana zdaniem idealny model właśnie tego funduszu pracy i finansowania z niego różne rzeczy, kiedy jestem pragmatycznym cena, jaką związkom zawodowym zależy na tym, żeby duże pieniądze szły na aktywizację ludzi i na godne godną pracę na to, że była lepsza sytuacja prasy na rynku pracy to od 8 2 Funduszem pracy czy nie Funduszem celowym nas z pracy, by pracujący głównie bezrobotnych to jest w pewnym sensie no mniejsza to fundusz pracy okres potrzebny no to jest określone finansowanie wskazanych postaci w konkretnej składki jest fundusz, którego się czerpie problem polega na tym liczy się tu pani słusznie wskazała to jest akurat jest zgoda między pracodawcami związkami źle się dzieje, jeżeli rząd już nie Oscary to my możemy dyskutować także ze związkiem z rynkiem pracy mają bezpośredni związek natomiast program zażyciem ma naprawdę wątpliwy i rząd prawa i sprawiedliwość finał dla Platformy też różnie bywało nim jednak rząd PiS -u otwarcie odchodzi od finansowania potrzeb rynku pracy i trochę wprowadzający być może nowy temat, ale ważne w kontekście tego, o czym tutaj mówimy, bo fundusz pracy ma na celu wsparcie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową pomoc osobom, które mają jakiś kłopot na rynku pracy tymczasem w ciągu ostatniego kwartału i również w ciągu ostatnich 2 lat, czyli rządy prawa i sprawiedliwości spadła w Polsce aktywność zawodowa spadła spadła i to jest mało co na to zwraca uwagę rząd mówi Zielona wyspa nadwyżki budżetowe, a więc w obozie najniższa z Resovią w panu aktywność zawodową w Polsce 2 0 16 pierwszy kwartał 20 1 8 spadła i ostatni kwartał dziko czwarty kwartał 2 17 pierwsze 2 13 tys spadła, więc dużo pieniążków funduszu pracy urzędy pracy chcą zrobić rewolucja tymczasem nie potrafią zaktywizować 0 1 % danych jest ono aktywne zawodowo w efekcie przekłada na gospodarkę różni nasza aktywność zawodowa spadły m. in. wśród kobiet to chyba najbardziej widoczna przeminie tak dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują w związku z tym, że między nimi programy socjalne wprowadzone zniechęcają jednak część kobiecy, zwłaszcza Nisko zarabiających do tego, żeby jednak zajmować się bardziej dziećmi jest to nieopłacalne innym pójść do pracy itd traci na szkodę różnego rodzaju właśnie w meczu z całym rodem z wielu osób, które n p. są zarejestrowane w urzędach pracy nie chcą podjąć zatrudnienia, bo im się to nie opłaca w tym sensie, że mocno zasiłek 1 szuka program 500 + 1 jeszcze wpływu tutaj do domowego budżetu i przygotuję albo, nawet jeżeli pracują to mówią nie chcą mieć podwyżki, bo to mi obecnie w naszym zasięgu Nur wonnych Jeanowi Reno S 1 prognoz zasiłków, jakby natomiast są jeszcze mnie z i są jeszcze innej w sytuacji, kiedy dana osoba korzysta z tych innych właśnie o kryterium dochodowe, licząc oczywiście tak jest traktowane, odwracając się tego funduszu pracy, bo tutaj też to chyba w Grodnie został zmieniony kolejnym takim programem, który będzie z tego finansowane jest denna syn solidarnościowa Born in Solidarni danina solidarnościowa te nie są tylko tym nie będą tylko wpłyną do funduszu oraz tych od osób najbogatszych, ale również każdy pracownik prawda, który wpłaca też pracować u pracodawcy, który wpłaca na fundusz pracy w tej składki część będzie rozciągana na ten fundusz, gdyż głodne żywiły fragment, by pan premier Morawiecki ogłaszał programu w 8 najbogatszych złożą na pomoc dla tych, którzy są niepełnosprawni ich rodzin taka ostrożność trochę trochę trąci, że to rzeczywiście była wszędzie było natomiast nowością jest to sytuacja robi, gdzie fundusz pracy mamy już dosyć bogaty no bo liczba bezrobotnych też spada jest chęć rzeczywiście sięgania po te pieniądze i sytuacji, o których tutaj mówił pan wicedyrektor w tej pierwszej części programu, gdzie ponad połowa w tej chwili osób bezrobotnych to są osoby długotrwale bezrobotne i nic też mówił o tym jak ciężko w ciężko to osoby zaktywizować i jakie te nakłady są potrzebne, żeby takie osoby zaktywizować wydaje się, że ten fundusz pracy rzeczywiście w tym kierunku powinniśmy przede wszystkim, jakie nakłady są potrzebne, żeby aktywizować bezrobotnych, którzy są oddaleni od rynku pracy i długą pracę nie mieli o tym najlepiej jest praktyki morskiej Anna Kraszewska zatem proszę powiedzieć, jaka jest pan w ogóle taką osobą do wykonania w na pewno tutaj się zgadzam z panem dyrektorem Matko w jakim ta praca wymaga bardzo indywidualnego podejścia i takiej dużej intensywności w ich wychodzenia poza standardowe rozwiązania, na które urząd pracy czy pracownicy urzędów pracy nie mogą sobie pozwolić dlatego, że to jest jednak jednostka administracyjna ograniczona pewnymi ramami prawnymi, a nie chodzą szczegóły takie metodologiczne po to, co się sprawdziło w krajach zachodniej Europy czy w ogóle na świecie, bo mam namyśli tutaj do Center Wielkiej Brytanii czy po polepszyła we Francji to jest przede wszystkim właśnie ten model współpracy między urzędami pracy, a prywatnymi wyspecjalizowanymi podmiotami, które w dostają, jakby zlecenie aktywizacji dużych grup osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, czyli osób długotrwale bezrobotnych w m. in . dlatego że po pierwsze to te jednostki są wyspecjalizowane mogącej pozwolić na taką indywidualną pracę o dużej intensywności ale co by wpływa przede wszystkim na sukces tego rozwiązania to fakt, że tym agencja stawia się określone cele, za którą agencji są wynagradzane i takie rozwiązanie funkcjonuje dzisiaj w tej ustawie, z którego chce rząd zrezygnować mianowicie agencja grało wynagrodzenia dostaje nawet nie za samo doprowadzenie do zatrudnienia osoby długotrwale bezrobotnej, ale za czas utrzymania jej na rynku pracy to jest w polskich warunkach to było ponad 60 % wynagrodzenia zamienił utrzymanie 3 miesięcy w wielkiej Brytanii ten okres nawet jest dłuższy, dlaczego dlatego, że wtedy rząd z odczuwa, jakby wzrosty inwestycji to są bezrobotny zaczynają konserwować głos z ławki i wkład unijny podatek na awans zwyciężając, ale nie mamy kosztów z tytułu bardzo często subsydiów z pomocy społecznej, więc to jest taka inwestycja, która ma bardzo małe ryzyko dla zamawiającego, czyli sektora publicznego samorządu państwa czy urzędu pracy, dlatego że grą tego ryzyka bierze na siebie agencja, kto jest rozliczana z tego celu i to się sprawdza to w takim razie za chwilę po informacjach GUS teraz właściwie ciasno informacja Radia TOK FM wrócił jeszcze do tego wątku grano nie potrafię zrozumieć, dlaczego ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej w tym nowym projekcie chce całkowicie zlikwidować właśnie w kwestii profilowania Anita i ten tego rozdziału na agencję pracy prywatne, które ma się doprowadzają ubędzie trochę wody na ich temat na kogoś winić tylko za chwilę po informacjach ekonomia kapitał gospodarka i dziewiąta 4 3 na zegarze trzecia część magazynu EKG Aleksandra Dziadykiewicz studio cały czas Monika kurtek ekonomistka Anna Karaszewska punkt widzenia pracodawców, ale też człowiek, który zajmuje się wprowadzaniem osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy oraz Piotr Szumlewicz przedstawiciel związków zawodowych my kontynuujemy naszą dyskusję nowości wracam do tego uparcie buja w drugą w pełnym morzu są argumenty, ale na razie nie dostrzegam, dlaczego ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej chce właściwie zaorać szyję kwestię profilowania bezrobotnych i tej właśnie on ich delegowania do różnych instytucji, które są prywatnymi podmiotami właśnie tych najtrudniejszych zadań w rynku pracy Anna Karaszewska ja tego nie wiem ja mam wrażenie, że ministerstwo nie ma nie tylko pomysł na to jak sobie poradzić długotrwale bezrobotnymi, ale też nie ma pomysłu na to, jaką rolę powinno odegrać dzisiaj urzędy pracy i to wielka szkoda, dlatego że koło zlecaniu usług aktywizacyjnych prowadzonych w 20 14 roku w wielu regionach przyniosło bardzo dobre rezultaty to znaczy liczba osób tych najbardziej oddalonych od rynku pracy przewrócony w wyniku tych działań było ponad 50 % i ponad 90 % to są osoby, które do tej pory pracują i to są dane uzyskane z monitoringu łupów, ale też banku światowego czy ministerstwa pracy, ale jeśli się z domu wyniosłem się udało dlatego, że to było nowe rozwiązanie partnerstwo publiczno-prywatne jest takim nowym instrumentem, który wymaga doświadczenia obydwu stron i zamawiającego i podmiotów, które realizowały te usługi w mam wrażenie, że trochę zabrakło tego co zrozumiałe i doświadczenia wiedzy po stronie zamawiających, którzy leczyli wojewódzkiego urzędu pracy, które niekoniecznie chciały korzystać z rekomendacji rozsądnych ministerstwa pracy i rzeczywiście zdarzyły się też wśród traderów tej usługi firmy, które wcześniej tego nigdy nie robiła był n p. pośrednikami pracy, ale to co ważne jednak z bardzo żałuję tego, że ministerstwo zamiast wyciągnąć wnioski z tych dobrych praktyk, które naprawdę są unikalne co potwierdza bank światowy i dobrych rozwiązań rezygnuje z tej usługi jak tylko o odwołam się do praktyk chociażby w Europie zachodniej, gdzie to partnerstwo publiczno-prywatne w ramach aktywizacji długotrwale bezrobotnych nie tylko dobrze funkcjonuje, ale ciągle rozwijany w wielkiej Brytanii rozpoczął je tony Blair kontynuował je rząd Camerona na bardzo dużą skalę i tak naprawdę rząd Wielkiej Brytanii rozwiązał problem długotrwałego bezrobocia w ciągu 5 lat dzisiaj w rejestrach pozostają tylko osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają jeszcze innego bardziej specjalistycznego podejścia to samo we Francji rozpoczął to Sarkozy i kontynuował to rząd ogląda w i dzisiaj Macron dalej uważasz, że problem długotrwałego bezrobocia można rozwiązać poprzez współpracę z prywatnego sektora z urzędami tylko u nas pełna wersja kojarzy jeszcze z czwartym Lech, chociaż pewnie też trochę mniej, ale nadal jest pełna one tam funkcjonują w wielu obszarach tak jest Piotr Szumlewicz ad vocem to my nie mamy jednoznacznej oceny tej reformy pracujemy nad nią, niemniej jednak znaczy trochę ad vocem czy wydaje mi się, że w Polsce problem z urzędami pracy jak ktoś miał kontakt to jest głównie taki, że one nie dają dobrych i spraw to znaczy proponują bardzo niskie pensje to nie są godne zadowalające zatrudnienie i nie jest dobrym pomysłem na szczęście ta filozofia odchodzi w przeszłości typu Leszek Balcerowicz, że macicy będziemy dyscyplinować nie dawać nic co na pewno wtedy człowiek pójdzie do pracy Otóż, jeżeli nie będziemy dawać nic to na pewno człowiek się załamie zamknie w domu bardzo trudno będzie zaktywizować bez idealny przepis na wysokie długotrwałe bezrobocie, a jak to, jakie długotrwale bezrobotne do ciała więcej wydać, żeby go przywrócić na rynek pracy, a propozycją pracy za 2 100 brutto mniej ciekawym zawodzie jest na niestabilnych warunkach nie zaktywizuje się w związku z tym wydaje mi się, że tutaj warto byłoby się zastanowić nad jakością miejsc pracy i na tym, jakie miejsca pracy urzędy pracy proponują przez lata było także te urzędy pracy był na dane procentowe większość prac to były prace o okolicach płacy minimal i teraz pytanie czy przez moment, gdy szukają pracowników w urzędach pracy jednak wszędzie jest teraz odnoszę tego partnerstwa prywatno publicznego Otóż mam poważne wątpliwości na co podział w gospodarce mówię hasłowo jest taki socjaliści socjaldemokraci są generalnie sporej roli państwa państwo, które takim podmiotem, który jakoś sami administruje tworzenie godnych miejsc pracy kierunki n p. Wydra budownictwo dajmy na to tak z drugiej strony są liberałowie, którzy mówią gospodarka prywatna sobie jakoś tam poradzi i tuła się spieramy jestem po tej stronie oczywiście socjalistycznej czy socjaldemokratyczny natomiast partnerstwo publiczno-prywatne to jest takie trochę nie wiadomo co to w praktyce na wielu obszarach generowało generuje naprawdę mnóstwo patologii i n p. przetargi publiczne jest o to tutaj chodziło o państwo ogłaszało przetarg samo nie wykonywało pełny polecenie, by nawet na mocy ustawy był tzw. konkurs i przez lata 90 kilka procent przetargów wygrywała tzw. minimalna cena to w praktyce oznaczało, że państwo promowało poprzez partnerstwo publiczno-prywatne najbardziej śmieciowe firmy i zarazem promowało śmieciowe zatrudnienie na stronach Eliza oberwać teraz nie chce z nich chce się, remisując jeszcze, jakby odpowiedzialności za RO majowe grillowanie kontrole i ostatnim, które zatrudniały pracownik jest ta zdaniem znawców nie było się na jakimś zadaniem było tak, żeby urzędy pracy były czymś takim, dlatego że n p . te prywatne agencje zatrudnienia szczególnie agencje pracy tymczasowej to niestety w praktyce bardzo często po prostu promocją śmieciowego zatrudnienia i to jest prawda wylano też z rzeczywistym harował za chwilę to on, a propos oczekiwań przedsiębiorców ja muszę powiedzieć że n p. w wielkiej Brytanii urząd pracy, czyli do Center jest podstawą dobra, by partnerem dla pracodawców, którzy szukają kandydatów jak również dla osób, które szukają pracy taki urząd pracy w wielkiej Brytanii obsługuje 80 % liczby ofert pracy z lokalnego rynku pracy i co miesiąc dostaje od pracodawców, ale tyle ofert pracy ile inni w urząd pracy w dużym mieście w Polsce w Warszawie czy w Poznaniu w ciągu całego roku, czyli taki model, w którym rzeczywiście pracodawca, jeżeli szuka kandydata zgłasza się do urzędu pracy jest możliwy, ale właśnie u nas dlatego zrozum panuje zaufanie do dużych organizacja nie nie ma takiego kraju, w którym urząd pracy jest w stanie być dobrym we wszystkim ataki mam wrażenie, że dzisiaj trochę urzędy pracy bronią swojego monopolu na tym rynku, ale też nie ma pewnej wizji tego trzyma urząd pracy być i patrząc na doświadczenia najlepszych najlepsze z krajów Europy zachodniej urzędy pracy najlepiej radzą sobie z przywracaniem do zatrudnienia osób krótko trwale bezrobotnych, czyli tych, które się dopiero co zarejestrowały mają w wysoką motywację jeszcze do podjęcia pracy mają nie ZUS nie mają ciągle aktualne kompetencje i tutaj nakłady finansowe w te są małe, żeby to osoby wrócić do rynku pracy też nie wymaga to specjalistyczne kompetencje natomiast, jeżeli chodzi o długotrwale bezrobotnych nie ma takiego kraju, w którym urzędy pracy są w stanie poradzić sobie w pojedynkę z rozwiązań tego problemu to ważne na tym na razie przynajmniej zamkniemy w magazynie EKG rozmowy o nowym projekcie ustawy o rynku pracy, bo mamy jeszcze przynajmniej 1 rzecz to bym chciała państwa dzisiaj zapytać K2 co rok nasz gość dzisiaj jest co za zerwanie Solidarności, ale podejrzewam, że z postulatami akurat w tym wypadku na pewno się zgodzić dzisiaj w Gdańsku nadzwyczajne obrady komisji krajowej NSZZ Solidarność i tam spotkanie z Mateuszem Morawieckim, czyli z premierem o coś, o czym rozmowa o płacach w budżetówce o tym, że Solidarność chce, żeby budżetówka dostała co najmniej 12 %o we podwyżki i trzeba przyznać, że rzeczywiście pracownicy tej budżetowej sfery bardzo długo czekali na to aż coś się w końcu ruszy wiecznie w kolejnych projektach budżetów państwa założony fundusz pana budżetówka i to co roku to tata obserwowaliśmy niewielkie grupy dostawały po drodze jakieś podwyżki, ale w skali globalnej rzeczywiście pracownicy stworzyć strefy budżetowej urzędnicy są wynagradzani słabo rozumieją OZZ, jakby w ramię ramię z Solidarnością z tym w tym postulacie, więc to w tym wypadku Solidarność ramię ramię z nami o, tyle że pan Piotr Duda jak dotychczas zachowywał się bardzo mocnych przystawka rządu, więc cieszymy się realne jest Piotr Duda obudził się jej w tej 1 sprawy z nami ludzie praca ważniejsza niż pan prezes Kaczyński jest jak bywało różnie, więc oczywiście zdejmie bardzo dobrze my też jesteśmy w pełni za radykalnym wzrostem płac w budżetówce jednak korekta wydaje nam się im się wydaje, że obecnie przez ostatnie lata był taki patologiczny mechanizm, że podwyżki budżetówce były były podwyżki nie były waloryzowane opłaty, czyli jak urzędowy wskaźnik podwyżek płac był 0 , 0 co na to, że wielu pracowników w ciągu ostatnich 1 0 lat 9 nie miała żadnych podwyżek natomiast rząd dosyć bywało pieniążki do budżetówki patrz dyrektora określonej placówki dajmy na to ZUS-u skarbówki tego namysłu zdecydował sobie n p. moja koleżanka Hania, bo mój przyjaciel Marek dostanie 5 zlote wszyscy inni 0 to rodziło patologię patologii jest wzajemne pretensje do siebie pracowników i moim zdaniem, a nawet miałbym wątpliwości, że pierwsze konstytucyjne, dlatego że doprowadziła do sytuacji doprowadziło do sytuacji cena tych samych stanowiskach przy tym samym stażu pracy bywają różnice w wynagrodzeniach w Polsce rzędu nawet 80 % n p . w Opolu Warszawie 1 pracownik właśnie w jakiej sferze budżetowej nie w urzędzie pracy, gdy wzrośnie w tym mieście zarabia 2 i pół 100 0 i 4 w innym miejscu dlatego właśnie Żydów sypało się po 50  00 0 n p. na na płace, ale dyrektor zadecydował IDS patologiczny mechanizm itu zdecydowanie domagamy się, żeby wszyscy mieli tę podwyżkę niż najgorszego i lepszego sortu, ale wiemy w obecnej władzy to jest także prawo i sprawiedliwość swoich ludzi docenia, a tych innych nadchodzą pediatrycznej zrozumie co będzie z tymi ze podwyżkami z Wall Street 7 7 13 też dodać, że wrak jest na umowie o pracę w są też różnego rodzaju premie prawda i to są premie Sanok w kwartale roczne uznaniowe, a więc czystość kwestia tego, że na taktykę mówi, jeżeli podwładny nie może podwyżki dotyczą wszystkich, ale są też osoby które, jakby w wolnym z tego kierunku korzystają, więc de facto TPP są też nie wszystkim stoją, jakby Chin stał przez ostatnie lata miejsce, ale rzeczywiście problem jest duży i też znam przypadki, że osoby, które pracowały długo w sferze budżetowej w związku z tym, że płace są już tyle zanurzone po prostu z tej sfery budżetowej odeszły nową sytuację, jaka jest prawda na rynku Anny czy sektorze prywatnym są w stanie zrobić więcej, gdyż to sobie oczywiście jakości urzędu pracy urzędów czy w ogóle całej sfery budżetowej, jeżeli chodzi o samych same tutaj tanie państwo przepraszam przypomniał, że znane hasło, które jest skonsumowany, jeżeli chodzi o to od rozmowy z premierem to wydaje się być chyba ostatni moment no bo pani minister zapowiedziała, że w przyszłym ŻUŻEL w kod jest tego 2 sierpnia 2 Serbia dwudziestego jest audio poznamy projekt budżetu przyszłorocznego więc, że tam się to nie znajdzie naczynie znajdą się zapisy dotyczące odmrożenia tych wpłat czy podwyżek na to, iż prawdopodobnie nie będzie więc, a z drugiej strony mamy cały czas te informacje napływające od ich dotyczące stanu budżetu państwa działamy prawda rekordową znowu nadwyżkę po półroczu, ale to już pani minister Czerwiński z drewna za swoich emocjach, które z drużyną, która się, że będzie gorzej niż wolność ujawniła na pewno ma jakiś cholerny założyciel zdarzają mi się zwiększać, bo to i tak to zaraz będzie deficyt ma pani minister, a jedno i oddanie się można no bo z tego co pana w budżetówce około 2 3 pracowników to są pracownicy kobiety rządzą się bardzo chwalić tym 500 plus, że rzekomo na tym głównie kobiety korzystają korzystają rzeczywiście jakoś rodziny z dziećmi powiedzmy nie będę wnikał w szczegóły, niemniej jednak rzeczywiście jest także część kobiet jednak odeszła z rynku pracy warto jednak o tym, mówić natomiast wydaje mi się że, gdyby sąd n p. zastanowić nad programem 500 plus podwyżki w sferze budżetowej to rzeczywiście jest praca dosyć stabilna, którą pełnią głównie kobiety i rzeczywiście wydaje się, że radykalne podnoszenie płac tam, gdzie rząd może w budżetówce akurat może to, jeżeli n p . choć nawet o dzietność to wydaje mi się, że to byłby być może lepszy instrument niż 500 plus, który jak się okazuje niezbyt działa w no proszę się takiemu procentem będziemy kończyć dzisiejsze wydanie magazynu EKG w tylko jeszcze dla porządku powiem bardzo skrótowo jak to wygląda sytuacja na rynku walutowym słuchacze zawsze przypomną jak tego nie powiemy zatem teraz euro kosztuje 4 zł i 2 5 gr dolar 3 zł i 6 7 gr frank 3 6 9, a za funta płacimy 4 zł i 7 6 gr, a giełda w Warszawie na delikatnym różem wreszcie czas zyskuje 16 % kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG nie było czasu na zdziwienie bardzo państwa przepraszam następnym razem z gośćmi magazynu EKG byli Monika kurtek Anna Karaszewska i Piotrem Szumlewiczem programy wydawał Tomasz Kopka zrealizował Adam Maciejewski za chwilę informacje o informacje Owczarek i Cezary łasiczka lub lata 2 ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA