REKLAMA

Inspektorzy PIP walczą z tzw. śmieciówkami. Skutecznie?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-08-07 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz z państwa gościem jest teraz Aleksandra Zagajewska kierownik centrum poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy dzień dobry w chciał, żebyśmy porozmawiały o tzw. jej 2 umowach śmieciowych, czyli on mógł on w dużej mierze skupił się na użytkach na rynku pracy i patologiach na tym rynku pracy od razu państwu powiem w GM Żyrzyn ma jakieś pytania może albo uwagi do potrzeb odsyłać na adres światopogląd bez polskich Rozwiń » znaków, czyli z wiatą pod blat małpa to w kropkę stojąc, a z żywnością przekaże tutaj pani kierownik albumu 3 inne okazje, ale przecież do tematu nie rynku pracy będziemy wracać mam nadzieje, zanim jednak do tego chciałabym zacząć od informacji z ostatnich godzin, a dokładnie apelu głównego inspektora pracy na jej instytucji Inspekcji pracy w byłym pracodawcy podczas upałów skrócili czas pracy swoim pracownikom tak też tak nasz apel do pracodawców, uwzględniając takie warunki atmosferyczne, jakie ostatnio mamy bardzo wysokie upały, aby wzięli pod uwagę linię, jeżeli te warunki pracy są ciężkie dla pracowników za pozować na wysokie temperatury to po prostu ten czas pracy dobowy skrócili, a to zależy tylko od ich woli nie ma lekarz podstawy prawne religijny obowiązek, który spoczywa na pracodawcy, jeżeli temperatura na zewnątrz dla pracowników pracujących na zewnątrz przekracza 2 5 stopni, a pomieszczenia 2 8 też zapewnienie dostępu do domów dowody natomiast teatry skrócenie czasu pracy, ale też po prostu nasz apel prośba, żeby wzięli pod uwagę ich argumentów pani użyła, żeby wzięli pod uwagę jak i w sensie przekonali się do tego i emocjonalnie czy etycznie, ale też no ewentualnie pogodzili z pełnioną przeze mnie długo aż o drugą zależność pracownika wiadomo, że przy wysokich temperaturach to wydajności przy dłuższej pracy spadali pracownik jest wtedy mniej wydajnymi wewnętrznym wydaje nam się żal, że zapewnienie takiej higieniczne i pracy w skróconym czasie dobowym efektywnie wpłynie nawet na na jakość w oko na jakości i wykonywanej przez niego pracy w to przejdźmy do zapowiadanych tzw. umów śmieciowych inne, gdy mówią o umowy śmieciowe ratują jednak najczęściej mam namyśli może umówmy się przynajmniej na czas tej rozmowy noży to są umowy, które pracownicy są zmuszani często go podpisać albo, które w MDM są dla nich w długim okresie niekorzystne, ale się na nie decydują, bo nie mają wyboru, bo taka jest oferta pracodawcy albo wnuczka zarabiają tak mało, że myślą o tej korzyści krótkookresowe liczyli na wkład w ciemno wyższej wypłacie dzięki mniejszym składkom ZUS ani myślą o tych długookresowej, czyli potem ewentualnie Bond na emeryturze tzw. to może być tzw. samozatrudnienie albo umowy cywilnoprawne umowy cywilnoprawne, czyli zlecenie umowa o dzieło tak, czyli to jest taki stosunek sprawcy, który to nie reguluje kodeks pracy nie to są umowy cywilnoprawne one są regulowane kodeksem cywilnym wpadniecie pragnę zauważyć, że MŚP to pojęcie umowa śmieciowa jest takim pojęciem medialne tak natomiast nocą to prawnie obowiązujące w naszym obrocie prawnym umowy, która wie strony mogą zawierać tutaj w obowiązuje zasada swobody zawierania umów i strona najbardziej tym mają prawo takie umowy zawrzeć oczywiście inaczej wygląda, kiedy mamy rynek pracy pracodawcy, kiedy te w Tychach pracowników jest więcej niższe niż oferowanej pracy i tych faktycznie pracodawcy mogą w pewien sposób narzucać zdanie zgodnie z przepisami zawieranie umów cywilnoprawnych powoli się zmienia, bo jak są wszyscy wiemy ten rynek pracy kieruje się teraz bardziej ku pracownikowi natomiast na nie ulega wątpliwości, że cały czas mamy też w trakcie kontroli do czynienia z sytuacjami, kiedy w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę zawierane są umowy cywilnoprawne krótko co do ZUS warunki, w których powinna być zawarta umowa o pracę w sytuacji, kiedy pracujemy w miejscu i czasie wyznaczonym prac przez pracodawcę i film, ale pod jego kierownictwem i jesteśmy podporządkowani tutaj to podporządkowani kierownictwu najważniejsza oczywiście za wynagrodzeniem to są to ptaki charakterystyczne podstawowe elementy stosunku pracy i zawieranie umowy cywilnoprawnej w sytuacji, kiedy TM inne warunki są spełnione czyli aby jeszcze raz określono czas ciasno nie został udzielony do 1 7 LO im w ścisłym podporządkowaniu, że pracodawca wydaje mi polecenia służbowe ja mam obowiązek je realizować on kontroluje, jakie to prace wykonuje kontroluje w ogóle wykonywanie przeze mnie pracy takie podporządkowanie i kierownictwo podmiotu zatrudniającego, ale i to, że jest to praca za wynagrodzeniem są takie charakterystyczne elementy stosunku pracy i kiedy inny podmiot, który zatrudnia zawiera inną umowę to on może to zostać uznane za wykroczenie zgodnie z przepisami zostałby spotka taki pogląd wśród konarów drzew wtedy inspektor pracy ma prawo w trakcie kontroli, jeżeli stwierdzi, że doszło do do naruszenia tych przepisów wdrożyć postępowanie wykroczenia przeciwko takiej osobie, gdy może wydać środki prawne, bo zezwala nam na to, że nasza ustawa o państwo Inspekcji pracy, aby pracodawca przekwalifikował podmiot zatrudniający przekwalifikował to umowa na umowę o pracę albo może także inspektor pracy wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy ja chciałam zaznaczyć, że mam też bardzo ważne w 20 1 7 roku mamy dane statystyczne za zamknięty rok 20 17 działania inspektorów pracy doprowadziły do tego, że dla 7 dobrze zawarto 17  00 0 umów o pracę dla osób, które były zatrudnione albo w ogóle bez umowy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale jego związki zawodowe chociażby zwracają uwagę na to, że w rzeczywistości inspektorom z z Inspekcji pracy bardzo trudno jest zrealizować to, o czym pani mówi, czyli czy zmusić do przekwalifikowania umowy, kiedy ustalą, że te warunki pracy powinno oznaczać umowę w ramach kodeksu pracy albo właśnie pracodawca może szybko i właśnie proszę też, dlaczego jest nim, dlaczego nie wchodzić po prostu tam, gdzie dochodzi do takich nadużyć nie artretyzm wolniej co jest ważne my zaś reagujemy, kiedy wpływa do nas sygnały o tym, skarga od takiej osoby zatrudnionej od związków zawodowych bardzo często przecież prowadziliśmy nad współpracujemy ze związkami zawodowymi, jeżeli taki sygnał wpływają zawsze przeprowadzamy kontrole natomiast tym mamy ograniczone możliwości znaczy jedynym organem, który w Polsce może stwierdzić, że to ustalić istnienie stosunku pracy sąd pracy, a może trwać miesiące, a nawet lata może tak być innym jednak bardzo często, jeżeli w trakcie kontroli inspektora, jeżeli przedstawi odpowiednie argumenty to podmiot zatrudniający przed kwalifikuje to umowa, ale nie zawsze stąd też nasze pozwy o ustalenie czasami jest to rozumiem związki nawet zawodowi uważają, że powinniście mieć kompetencje, by samemu przekwalifikować taką umowę zmienić na taki postulat został postawiony natomiast na chwilę obecną ustawodawca takich możliwości nam nie dał nie mamy możliwości wydania decyzji radnych, ponieważ to byłoby najbardziej być może skuteczne narzędzie, by przeciwdziałać w tym nadużyciom oczyści są sytuacje i znamy je, kiedy ludzie chcą mieć taką formę zatrudnienia, ale on też odpowiada ostremu jak pracują 3, jakie zadania wykonują one z jazdy dyskusyjna niewątpliwie ułatwiłoby nam to w wielu przypadkach kontrola, jeżeli widzimy ewidentnym naruszeniem tego przepisu dotyczącego zakazu nawiązywania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna być zawarta umowa o pracę natomiast no zdarza się też podczas kontroli, że osoby, którym chcemy pomóc, bo w trakcie kontroli stwierdzamy, że mogło dojść do dołu do takiej sytuacji nie za bardzo są zainteresowane też naszą pomocą regionalną zdarzają się takie sytuacje, więc Berlin na dzień dzisiejszy jedynym organem, który może ustalić jest sąd i czasami tak to w postępowaniu wójt kilkanaście tysięcy 1 3 Goral 17 14  000 trzeba to zrobić pogratulować, ale ciągle Polska jest w czołówce z 1 z 2 krajów, w których pełno stosunki pracy pracowników regulowane są nie są regulowane przez prawo pracy przez kodeks pracy, czyli umowy są poza kodeksowe czy samozatrudnienie czy do umowy w cywila, bo w sytuacji kiedy, kiedy też umowa cywilnoprawna Norton tak jak mówię poza tym stwierdzeniem, że gwiazdą lat osiągnięć walki oprawo pracy nie dotyczą jej pochodne są w kodeksie pracy, a odrębnie reguluje tej formy z dnia zatrudnienia w tej i właśnie pytanie, gdyby coś co mogłoby Inspekcja pracy lub jakimiś kompetencje albo co zrobić, żeby ze mną mówi Edmund z domów poważnie przeciwdziałać czy my czekamy na decyzję ustawodawcy tak naprawdę wiem, że zamierza na inne związki zawodowe szczególnie tak jak pani powiedziała postulują o to, abyśmy mogli takie decyzje administracyjne czy taki władczy środek kierować to do podmiotów zatrudniających raz na chwili obecnej nie mamy takiej możliwości robimy wykorzystujemy takie środki, jakie mamy takie możliwości, jakie daje nam ustawa o państwo Inspekcji pracy, czyli kierujemy wystąpienia polecenia starszych no to za mało tak tak to cały czas jest podnoszone, że inspektorów pracy jest za mało, a to się, że rozmowy ze zbyt małym budżetem murarza polityka kadrowa opiera się na budżecie, który jest przyznawany przez Sejm i możemy się tylko, jeżeli chodzi o etatyzacji obracać Tim film w ramach tych środków, które posiadamy, a brzuch w takim razie z pań perspektywy co bym czy to jest rzeczywiście mknęły tego rodzaju umowy to znaczy co jest największym problemem rynku pracy, bo pani zwróci uwagę na to, o czym się mówi z 1 strony, że teraz pracownicy są poszukiwania, ale inni mówiono, by ci mówią niektórzy nawet dla rynku pracy, ale drudzy zwracają uwagę po pierwsze na torze właśnie też ta praca jest średniej jakości ciągle w porównaniu do wielu innych krajów to po pierwsze po drugie, że mamy pewne grupy zawodowe poza zatrudnieniem, że nad Odrą nie dotyczy rozmywanie kompetencji to co pani uznała za największe problemy na rynku pracy w ich mojego doświadczenia także jako inspektora pracy w największym problemem jest właśnie to zawieranie umów bardzo dużo osób pamiątki z umów cywilnoprawnych filmowych, które same zwane śmieciowymi są największym problemem polskiego rynku nie radzą także zatrudnianie w ogóle bez umów na fakt, że umowa cywilnoprawna może być zawarta w formie ustawione na swoją ważność jako takiej nie wymaga formy pisemnej tak, ale bardzo często się okazuje później w trakcie naszej kontroli czy postępowanie przed sądem, że trudno jest czymś udowodnić w ogóle zawarcie takiej umowy skoro nie ma dokumentu Eleni wiadomo, że jej świadkowie nie zawsze inną spełniają się w swojej roli w trakcie postępowania przed sądem i trudno jest w przypadku braku w ogóle umowy ryt mi cokolwiek udowodnić we Tell, czyli dla nas bolączką jeśli chodzi o kwestie zatrudniania jest po pierwsze, zatrudnienie w ogóle bez umowy po drugie, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, gdzie ewidentnie w trakcie kontroli widać to my są spełnione wszystkie elementy stosunku pracy powinna być zawarta umowa o pracę mają oczywiście nie ukrywajmy zarobki w Polsce są wciąż niskie i w porównaniu do wzrostu PKB do analizy już wielokrotnie stawali się Zoria właśnie wysokości wynagrodzenia za wykonaną pracę też jest jest problemem ludzi, aby ktoś zgłasza najczęściej z jakimi problemami do was pracownicy z wszystkimi w Chechle i zakresie, ale takiej prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa higieny pracy w zeszłym roku przeprowadziliśmy ponad 80  00 0 kontroli Anita i takich planowych zgodnie z waszych w tym planem działania i istnieje tzw. skargowych, czyli ktoś do nas złożył skargę wniosek o przeprowadzenie postępowania także spektrum tych problemów poruszonych przez inspektorów z bardzo się, ale często też mówić o bezsilności inspektorów to znaczy, że właśnie nie mają narzędzi prawnych, ale i bardzo łatwo jest mówiąc kolokwialnie wykiwać się podpisać naszym gumowe albo wziąć to się poprawiło że, choć umowa o pracę, dlatego że zgody zgodnie z naszymi wieloletnimi postulatami dokonano zmian w przepisach wraz z umową o pracę należy podpisać przed rozpoczęciem pracy problem pojawia się z umowami cywilnoprawnymi, które po pierwsze dla swojej ważności nie wymagają formy pisemnej, a po drugie na terminy elementu tajemnicy takim kluczowym jest termin zgłoszenia do ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie cały czas jest też 7 dni, czyli bardzo często jest tak, że podczas kontroli nagle się okazuje, że ten zleceniobiorca, nawet jeżeli ma umowę to ona została zawarta właśnie teraz i średnie zatrudniające, czyli zleceniodawca ma jeszcze jakiś czas na zgłoszenie do ubezpieczenia w DM BOŚ szacuje się, że w Polsce pracuje od 2 do 2 i pół 1 000 000 ludzi no tzw. umowach śmieciowych niewielka gmina ani takich danych jako Inspekcja nie posiadam a gdy zauważy jakiś trend jest więcej jest ich mniej, więc myślę, że to tak się utrzymuje na nas na mniej więcej stałym poziomie manna z bardzo byśmy zostali dostaliśmy dodatkowe zadanie gmin i kontrolujemy teraz także wypłacanie z uwagi na to, że to osoby na umowach cywilnoprawnych bardzo często wobec braku takiej ochrony prawnej na wynagrodzenie za pracę z tytułu stosunku pracy umowa o pracę byłem oszukiwany czy nie było im wypłacane wynagrodzenia ze słynnym kontrolujemy teraz także wypłacanie tej stawki minimalnej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy-zlecenia Invenergy nowej tak i muszę powiedzieć, że razem uważam, że nasze działania przynoszą taki wymierne efekty, bo tylko w zeszłym roku odzyskaliśmy dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych ponad 3  000 000 zł, więc to jest sporo i pokazuje, że nasze działania w tym kierunku także były potrzebne bardzo dziękuję też państwu za mejla dostaliśmy ich sporą część mali jest ono powiem od razu od pracodawców, którzy zwracają uwagę ich zdaniem w NATO, że ten problem tzw. umów śmieciowych istnieje ze względu na to, że ich zdaniem bardzo wysoki koszt pracy nie będziemy się z tymi argumentami w takim razie mierzyć w kolejnych rozmowach może z pracownikami czy przedstawicielami związków zawodowych i oni będą przekonywać czy to rzeczywiście tak jest, a może tak nudno co to znaczy wysokie to znaczy kwestia soczyście względna też chciałam zwrócić uwagę na innych decydować maila od pani Agnieszki, która zwraca uwagę na to, że są one umów śmieciowych to jest tylko 1 1 sposób obniżania kosztów pracy zatrudnia się też ławka piszemy 1 4 etatu faktycznie pracownik pracuje cały etat w pani Agnieszka pracowała w firmie, gdzie szef kazał naliczać fikcyjne delegacje pomysłowość pracodawców nie zna granic bardzo tego maila dziękujemy i bardzo chętnie też w pomyślimy jak odpowiedzieć na niego głos w formie audycji może panie też rozważyć 3 z tak wiadomo z Witkacym, chociaż oczywiście skuteczność jak mówią, że podważona będziemy wracać do tematu Aleksandra Zagajewska kierownik centrum poradnictwa po Inspekcji pracy, bo państwa gościa Gillard Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA