REKLAMA

Prezydencki minister P. Mucha: "Prezydent będzie kontynuował nabór na stanowiska w SN"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-08-07 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Roch Kowalski, to jest wywiad polityczny TOK FM, dzień dobry państwu. Moim gościem jest minister Paweł Mucha, wiceszef kancelarii prezydenta, dzień dobry panie ministrze, dzień dobry. Wczoraj minęły dokładnie 3 lata, odkąd Andrzej Duda jest prezydentem Polski. Mam do pana takie pytanie, czy nie uważa pan, że symbolem stosunków prawa i sprawiedliwości prezydenta jest to, że po ponad 12 miesiącach Sejm nadal nie rozpatrzył weta prezydenta do ustaw sądowych? Rozwiń »
Nie, ja uważam, że te 3 lata to są bardzo dobre lata w dla Polski, zwłaszcza ten okres już rozwiązany z Chin ze zmianą rządu i tą współpracą, która jest oparta o bardzo dużym zakresie na wspólnym programie potrzeba to jest zupełnie szczerze, że program pana prezydenta Andrzeja Dudy ten program, który był przedstawiony Polakom w ramach kampanii prezydenckiej był potem w dużym stopniu także programem prawa jest możliwości wyborach prezydenckich 1 z elementów tego programu oczywiście była reforma wymiaru sprawiedliwości


Jeżeli mówimy o kontekście nawet prezydenckich to tutaj też prawnicy mieli różne poglądy, dlatego że musimy zwrócić uwagę na to, że bezpośrednio po wetach pan prezydent zapowiedział to zapowiedź zniszczyła skierowanie projektów usta w o własnych w tym zakresie mamy ustawę o Sądzie Najwyższym i mamy ustawę o zmianie ustawy o krajowej radzie sądownictwa, ale nie mamy nowej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych tego weta to prawo i sprawiedliwości Sejm nadal nie rozpatrzono to są pytania Otóż do marszałka Sejmu

To są pytania do większości parlamentarnej jak określono jako określone rzeczy są procedowane ja mam takie przekonanie, że jeżeli chodzi o zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym moglibyśmy dłuższą chwilę rozmawiać to jednak to ustawi się istotnie różniły ta zawetowana od tej, którą miałem zaszczyt wspólnie z remisu z surówką pasek i paniom nie minister Zofią Romaszewską przedstawiać też w toku prac parlamentarnych dla mnie 2 na rzeczy, które tam są najważniejsze to jest kwestia ławników w Sądzie Najwyższym ławników w izbie dyscyplinarnej i ławników przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej z 1 strony izba dyscyplinarna i taka zasada 0 tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych sędziów i czynnik społeczny, czyli ławnicy w tych sprawach z drugiej strony skarga nadzwyczajna jako element usuwanie ewidentnych błędów sądowych KRS

Moglibyśmy rozpocząć dłuższą dyskusję, ale tu była istotna zmiana, bo nie zwykła większość tylko sytuacja kwalifikowanej większości głosów tego co mają środowiska sędziowskie tylko politycy przedstawiciele narodu i przedstawiciele narodu oczywiście politycy dojrzeli powiem, że politycy są wybierani przez naród, ale ja uważam to jest moje głębokie przekonanie tego w wielu swoich wypowiedziach broniłem, że lepszym modelem jest wybór przez przedstawicieli narodu niż wybór sędziów przez sędziów, jeżeli mówimy o tych 1 5 sędziach, którzy są wybierani w inny w skład krajowej rady sądownictwa i australijski bank

Pozwoli pan, wrócę do swojego pierwotnego pytania buduje taki dysonans prezydent zdarza się, że podpisuje ustawy o przysłane z parlamentu po 2 4 godzinach albo nawet szybciej jak w przypadku ustawy o IPN-ie a kiedy do prezydent wysyła wniosek do Sejmu i ma zastrzeżenia do konkretnych 3 ustaw do Sejmu przez rok nie znajduje czasu na tym, że nad na to, żeby nad tymi zastrzeżeniami prezydenta się pochylić

Ja nie widzę tego dysonansu dlatego, że jeżeli chodzi o kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym okresie można być w pewnym sensie te weta zostały skonsumowane przez to, że prezydent przedłożył swoje projekty to projekt stał się obowiązującym prawem mi nadajesz daliśmy dotyczy tych 2 ustaw

Ale no i regionalnych ustawa o regionalnych izb obrachunkowych nie ma to jest pytanie, a to jest pytanie do do tych, którzy wtedy do prac prowadzili prezydent nie czuje się lekceważony przez partię rządzącą

Nie ja uważam odwrotnie, jeżeli chodzi ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych dziękuję za to pytanie, kto to co do mnie docierają powszechnie głosy akceptacji, zwłaszcza ze strony samorządowców co do tego, że to warto wtedy powiem szczerze tak przez opinię publiczną może nie do końca zauważone, ale w wśród samorządowców ocenia niezwykle pozytywnie w tym zakresie, że te kryteria, które tam były wskazywane tak dla zawieszenia tak czy odwołania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego bardzo duży stopień ingerencji, jeżeli chodzi o samodzielność samorządu terytorialnego, która jest wartością też konstytucyjną to były takie rozwiązania, które się pojawiły na etapie prac już parlamentarnych, bo to nie było na etapie prac rządowych, ale to nie były moim zdaniem trafne rozwiązania prawne pan prezydent, odpowiadając na apele środowisk są z samorządowych postanowił zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy przez sejmik i być może to jest wykonalne rozpatrzenia nadal drożała o do marszałka

Mamy jeszcze referendum konsultacyjne odrzucone w Senacie żałuje tego nadzieja o tym, mówiłem, że i to nie ulega wątpliwości że, że prezydent chciał, żeby wypowiedzieli się w tej sprawie Polacy w głosowaniu powszechnym, żebyśmy mogli odkryć to ważne pytania ustrojowe nie było w Senacie, dlaczego nie wypada czegoś nie zgodzili pod dywan

To znowu jest pytanie do tych, którzy głosowali w tej sprawie miała bliżej nie zna senatorów prawa i sprawiedliwość niż obóz rządzący nie wiem czy nikt nie zna, bo myślę, że bardzo duża część tych osób to są osoby bardzo znane rozpoznawalne czy wszystkie osoby to są osoby znane rozpoznawalne, bo wygrywają w swoich okręgach wyborczych wybory i powiem tak to to jest także różne były zachowania różnych grup senatorów, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o senatorów prawa i szkodliwości to wiemy, że oni się podzielić na 2 grupy mniejszą grupę nad czym ubolewam tych, którzy poparli projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego ogółem takich senatorów było 10 większość senatorów to byli ci, którzy postanowili wstrzymać się od głosu, ale pan widzi dobrze wiemy, że i przy większości bezwzględnej głosowanie przeciw wstrzymywanie się odgłosu głosowanie przeciw

Nie do końca, bo jednak byli tacy, którzy zagłosowali przeciw to była Platforma Obywatelska, która mimo tego, że ma ten człon Obywatelska zagłosowała przeciwko tak tego rodzaju inicjatywie, która polegała na tym, żeby Polacy mogli się po sprawie konstytucji przy czym są to tzw. zrozumie zrzucanie winy na Platformę Obywatelską za nieskuteczne wniosek o referendum jest absurdalna odrobinę mniej nie wiem czy to jest absurdalne, bo to są senatorowie, którzy głosowali w 20 15 roku było za referendum na tej samej podstawie prawnej referendum, które proponował pan prezydent Bronisław Komorowski, który było proponowane po przegranej przez pana prezydenta Komorowskiego w pierwszej turze wyborów bardzo wyraźnym kontekście politycznym, kiedy było wiadomo, że chodzi o głosy środowiska Pawła Kukiza później nie zgodzili się ci sami senatorowie Platformy Obywatelskiej na to, żeby z rozszerzyć zakres pytań referendalnych

Pamiętamy, że to zwraca się pan prezydent Andrzej Duda do tego referendum doszło do referendum zakończyło się frekwencyjną klęską było niecałe 8 % tym razem okazało się, że Platforma Obywatelska zagłosowała sposób anty Obywatelskiej i wyraźnie się opowiadała, że jest przeci w tej inicjatywie, czyli prawo i sprawiedliwość aż owinęło się sposobem partnerstwo i sprawiedliwość podzieliło swoje głosy i większość senatorów mówiła tak, a jego źródła, ale polityczna kalkulacja nie wiem czy to była polityczna kalkulacja pewnie by trzeba było podać indywidualnie są to wciąż się kierowali, ale no ten głos, który wybrzmiał w toku debaty

Był taki trzeba zmieniać konstytucję Rzeczypospolitej polskiej ona wymaga uaktualnienia wymaga zmiany akceptujemy ideę referendum dla tej zmiany i pojawiały się wątpliwości w 2 sferach dotyczące czy to terminu czy potencjalnie kosztów, jeżeli chodzi o koszty to był argument słabiej brzmiący zaś to na tej zasadzie może wypowiedź kosztują nas wybory istotą demokracji jest to, że wydatkuje środki na wybory, bo żaden sondaż nie zastąpi referendum tak jak żaden sondaż nie zastąpi do wyborów, jeżeli chodzi o termin

To ja się zgadza z panem prof. Jana Żaryna, który mówił co niezwykle ujęło wybitnym polskim historykiem, a zarazem przecież znanym senatorem Rzeczypospolitej polskiej o tym, że mogliśmy się poczuć jak ojcowie niepodległości, że ten kontekst stulecia odzyskania niepodległości tego, że w dniach dziesiąty 1 1 listopada decydujemy o przyszłości Polski o przyszłości nas wszystkich jako obywateli Rzeczypospolitej polskiej był doniosły to głosowanie miało być dwudniowe, czyli to byłoby głosowanie od szóstej rano do dwudziestej w sobotę 10 listopada 1 z 11 listopada ja będę bronił poglądu, że było do pogodzenia przeprowadzenie referendum z wszelkimi formami uczczenia stulecia Jaśki kolory nadziei na morzach szef tego się nie dowiemy, bo niestety to to możność bezpośrednio społeczeństwo nie została oddana, ale ja wolę go pełnomocnik prezydenta d s. referendum nie ma poczucia straconego czasu

Absolutnie nie mam poczucia straconego czasu, choć uważam, że to dyskusja jest bardzo wartościowa i nawet tutaj publicznie poszedłbym na zakład z panem redaktorem, że jeżeli konstytucja będzie zmieniana, a nie ulega wątpliwości, że prędzej czy później będzie zmieniała prezydent do dziś zdarza się też nie da się wyłączyć z tego współdecydowania o tym, społeczeństwa przez udział społeczeństwa w referendum, bo wszyscy już dzisiaj mówią o tym, że konstytucja nie jest idealnym aktem prawnym, że tam nie można powiedzieć, że nawet przecinek

Nie ulega zmianie w razie czy prezydent będzie wracał do tej idei ja myślę, że Jaś lan dla telewizji regionalnej oraz prezydent będzie w w tych pracach uczestniczyło zieleń czekają naszą aktywność, a jeżeli chodzi o naszą aktywność to jest za wcześnie na taką wiążącą wypowiedź tak rozmawialiśmy przed anteną o tym, że mamy okres wakacji trochę parlamentarnych no to jest też pytanie po części do do większości parlamentarnej bowiem, że ten tryb współdecydowania w Senacie po prezent przedłożył projekt postanowienia, stając się tego nie przychylił ta konstrukcja stanowi, że bez uchwały Senatu tego referendum prezydent zarządzić nie może inną formułą jest bezwzględna większość głosów w sejmie

Ale to jest pytanie do większa aż o przedstawienie projektu nowej konstytucji i ja uważam, że ten model społecznego stanowienia prawa, czyli taki model, który nie sprowadza Polaków jako już tego elementu tylko kończącego wieńczącego, że mamy ustawę zasadniczą przygotowaną Polacy się padają na gotowym projekcie tylko to co proponował prezydent czy dziś dyskutujemy przedstawiamy kierunki zmian 

I mamy określone w odpowiedzi Polaków jest lepsza od męża użytkowania są niezwykle ważne zresztą namawiał pana redaktora, żeby pytać polityków jak odpowiadali na pytanie dotyczące kwestii systemu prezydenckiego czy gabinetowego, jakby odpowiadali na pytanie dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych czy systemu proporcjonalnego do tych uważa, że nieostrożne nie będziemy, dlatego że Polacy nie wprost nie będą mogli odpowiedzi się tego 11 listopada co Kancelaria prezydenta zrobi z postanowieniem Sądu Najwyższego, który zawiesił w przy obowiązywaniu części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym tych przepisów w tym przepisów o przechodzenie sędziów stan spoczynku nie ma takiej instytucji w Polskim prawie jak zawieszenie stosowania ustawy nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej to jest narażonego na postanowienie w sposób bezprawny to jest także to postanowienie jest pozbawione podstawy prawnej w tym zakresie w pkt 3, bo z 1 strony mówimy o tym, że Sąd Najwyższy skierował pytania do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie traktatów funkcjonowania Unii Europejskiej takie pytania prejudycjalne mogą być kierowane abstrahuję od tego, że to pytania w tej konkretnej sprawie nijak się mają do materii tego sporu

Ale to jest materiał pchany przez Trybunał sprawiedliwości

A to, z czym innym jest to, że mamy w Polsce kodeks postępowania cywilnego ustawa z 19 6 4 roku, który to ustawie mamy przepisy dotyczące zabezpieczenia roszczeń 1 z postaci zabezpieczenia roszczeń jest tymczasowe unormowanie dotyczące kwestii stosunków stron postępowania z uczestników postępowania to czyste dobre rozwiązanie jest postępowanie na podstawie odwołania związanego ze sprawami z ruskimi, czyli z kancelarią prezydenta prezydenta mówi panie redaktorze na tym gruncie postanowienia w tej indywidualnej sprawie, kiedy nie ma żadnego związku z tą sprawą i stroną tego postępowania nie jest ani prezydenta ani krajowa rada sądownictwa nigdy w historii taka aktywność Sądu Najwyższego też nie miała miejsca na nie sposób przyjąć, że Sąd Najwyższy i to mówię w cudzysłowie zawiesił stosowanie ustawy

Nie ma takiego trybu w Polskiej konstytucji nie ma takiego trybu w Polskim ustawodawstwie nie ma w takim razie jest niezgodny z urlopu w w tonie to nie jest redaktorzy Zdunowo i on najbliższy znajduje się w sposób bezprawny to rozumiem, że organy państwa są zobowiązane do tego, żeby powiadomić organy ścigania, że taka sytuacja ma miejsce może pan powinien zaprosić prokuratora generalnego albo zastępców prokuratora generalnego i ich podpytywali czy oni widzą tutaj tego rodzaju tak aktywność, której zdaniem mieściłaby się w kategoriach czynu zabronionego Janisz z kancelarii prezydenta takiego przeświadczenia, że w taki sposób wypowiadać ani takiej oceny dokonywać się panu po prostu mówię, że aktywność Sądu Najwyższego w zakresie postanowienia w pkt 3 jest pozbawiona podstawy prawnej nie wywołuje żadnych skutków prawnych i to jest czynność, która non nie ma żadnej doniosłości prawnej w tym zakresie i nikt nigdzie racjonalne no nie przyjąłbym, że tryb zabezpieczenia roszczenia z KPEC może służyć ingerencji w zakres materii konstytucyjnej

Niestety mam takie przekonanie wykonywałem zawód adwokata całe moje życie jest zawodowo związane z zastosowaniem prawa i powiem zupełnie szczerze mnie to postanowienie w tym zakresie zaszokowało ach, jak bym powiedział tak, jeżeli pan mówi w kategoriach prawnokarnych absolutnie nie chce takich rozważań choć, ale to to jest coś co moim zdaniem nie ma do nich doniosłość, bo jeżeli pan to do PCPR, że usiłowanie nieudolne, ale chcę powiedzieć w ten sposób, że w praktyce w to mamy tam jednak do czynienia z polityką ani ze stosowaniem prawa co w takim razie prezydent będzie dalej brał udział w tym naborze na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym trudem pytam tutaj przede wszystkim od odwołania trojga sędziów Sądu Najwyższego, który my, których krajowa rada sądownictwa mimo tego, że złożyli wniosek o dalsze orzekanie zaopiniowała negatywnie normalną procedurą określoną ustawą dzisiaj tak są przepisy, które o tym, dość Stanny stanowią jednoznacznie i my jesteśmy w systemie takim, gdzie wiąże Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konstytucja wiążą ustaw ustawy tak samo wiążą sędziów nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku tutaj Sąd Najwyższy nie ma żadnych kompetencji do ingerencji władczej w zakres stosowania przepisów ustawy nie ma żadnego zawieszenia stosowania NT dalej w trybie ustawy dalej będzie kontynuował ten nabór na wolność, ale nie uważam, że nie ma żadnych przesłanek, żebyśmy mogli powiedzieć, że że, jakkolwiek tutaj już to co jest powszechnie obowiązującym prawem tak miałoby być nie niestosowane bardzo serdecznie dziękuję państwu mają gościem był minister Paweł Mucha wiceszef kancelarii prezydenta program nie wydawał mi to strzelecki realizował Adam Szurek teraz informacje TOK FM po nich analizy i Agata Kowalska dziękuje serdecznie.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA