REKLAMA

"Polskie władze są nieprzygotowane do odpowiedzi na działania Sądu Najwyższego"

Analizy
Data emisji:
2018-08-07 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i po raz pierwszy od bardzo dawno w naszym studiu pytany o sprawy Sądu Najwyższego prawnik, który chyba nie kwalifikuje się do tego, żeby kandydować praktycznie już pół Polski może nawet do Sądu Najwyższego, a chyba Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju nie może dzień dobry dzień tak niestety nie mogę i to z 2 powodów 01 01 . jest taki, że nie spełnia kryterium wieku, bo jestem niedawno po studiach, a drugi to mówił Rozwiń » w posiadane przeze mnie wykształcenie nie jestem tak jak państwo poprzedni goście ani doktorem habilitowanym ani profesorem nauk prawnych na tę chwilę do tego nie aspiruje, ale bardzo dziękuję pani redaktor zaraz za troskę o moją przyszłą karierę nie no bo wygląda na to, że bardzo wiele osób w Polsce poczuło, że mogło być sędziami Sądu Najwyższego zgłosiło się woda 20 0 osób z różnych rejonów z różnych zawodów o różnym też stażu pracy i umiejętnościach, a także przyszłości jeśli chodzi o w różnego rodzaju kłopoty prawne i niejasności moralny, więc pytam wszystkich, bo mam wrażenie, że nabór jest wrodzone bardzo szeroko osoba taką metodą w Lu rybaków zwaną całowaniem w PRL, więc miło spotkać kogoś dla odmiany nie kwalifikuje się, gdy rozmowa przebiega jakiś taki bardziej swobodny sposób jako ja też nie kwalifikuje, więc naprawdę wielki możemy sobie tutaj tylko pozazdrościć tym, którzy gremialnie do Sądu Najwyższego nagle postanowili kandydować czując, że wypełnią tę rolę, bo przecież sędzia Sądu Najwyższego to praca jak każda inna oddała się będzie rosła wielokrotnie liście kandydatów, która dla mnie jest jednak dosyć odrażającym odrażającą lekturą, ale to nie oznacza to jeszcze nie zapraszała na tę listę przed chwilą no i w dni no widzi pan brat tak w manipuluje ich gośćmi oraz Stanley oraz Wendy taka to praca w i chciał za to poznać o tym co się dzieje wokół Sądu Najwyższego, mimo że słuchacze mogą być już tym te tematy zmęczenia trochę tak podejrzewam, że część z państwa myśli sobie tak pod szyldem konflikt stał się już bardzo skomplikowany dotyka już prawa unijnego, który jest dla mnie znane i niezrozumiałe dla nas na dodatek rząd w 2 to już tak długo i wydaje się kompletnie bezpodstawne, bo na koniec końców i tak prawie trojga i zrobić, by nie chciało, a pan zgodził się jednak na wywiad z Lechem, z jaką myślę, że jednak warto jest śledzić to i to tak dogłębnie moim zdaniem no no ja jestem akurat pasjonatem tego ukrytego tego całego konfliktu im więcej się dzieje tym więcej mogę wpisać na ten temat chociażby albo więcej bogatych bili mogę na ten temat mówić no nikt nie chce nie chce powiedzieć w ten sposób, że im gorzej dla polskiego sądownictwa tym lepiej tam nie dochodzi ciekawy, chociaż rzeczywiście realną mogę mogę bardzo wiele wiele napisać w swoich publikacjach dla fundacji for, ale teraz wracając, ale jest okazało się że, gdy stał się ten konflikt ten spór nie czworo możemy nazwać sporo, bo to tak jak przy Trybunale Konstytucyjnym jedni łamią prawo nie łamią prawa czy to on się to na tyle skomplikowane, że trudno jest wytłumaczyć to nurt laikom takim, jakim wiaty część słuchaczy po czwartkowej decyzji Sądu Najwyższego, która tutaj wydaje się chyba kluczowa w tym całym wielomiesięcznym konflikcie rzeczywiście problem stał się na tyle skomplikowane, że wytłumaczenie tego tego co jak obecnie wygląda sytuacja na pewno przekracza czas takiej tradycyjnej audycji radiowej no właśnie to dla ułatwienia posłuchajmy wypowiedzi Pawła Muchy minister ministra z kancelarii prezydenta, który przed godziną w rozmowie z naszym dziennikarzem z Rochem Kowalskim właśnie wyjaśnia swój stosunek do postawy Sądu Najwyższego i zarazem jak rozumiem przedstawiał stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w ojcu prosto, więc będziemy za chwilową komentować posłuchajmy najpier w co Paweł Mucha powiedział nie ma takiej instytucji w Polskim prawie jak zawieszenie stosowania ustawy nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej to jest także to postanowienie jest pozbawione podstawy prawnej w tym zakresie w pkt 3, bo z 1 strony mówimy o tym, że Sąd Najwyższy skierował pytania do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie traktatu funkcjonowania Unii Europejskiej takie pytania prejudycjalne mogą być kierowane, a teraz czym innym jest to, że mamy w Polsce kodeks postępowania cywilnego ustawa z 19 6 4 roku, w której to ustawie mamy przepisy dotyczące zabezpieczenia roszczeń jedno osły postacie zabezpieczenia roszczeń jest tymczasowe unormowanie dotyczące kwestii stosunków stron postępowania z uczestników postępowania ze względu na wychowanie jest postępowanie na podstawie odwołania związanego ze sprawami z ruskimi na tym gruncie postanowienia w tej indywidualnej sprawie, kiedy nie ma żadnego związku z tą sprawą i stroną tego postępowania nie jest ani prezydent ani krajowa rada sądownictwa nigdy w historii taka aktywność Sądu Najwyższego też nie miała miejsca na nie sposób przyjąć, że Sąd Najwyższy i to mówię w cudzysłowie zawiesił stosowanie ustawy nie ma takiego trybu w Polskiej konstytucji nie ma takiego trybu w Polskim ustawodawstwie w ich tak mówił Paweł Mucha minister z kancelarii prezydenta to już stąd kilka kwestii w tej krótkiej i mam wrażenie, że dla państwa Jasnej odpowiedzi zaczniemy od początku nie ma w Polskim prawodawstwie w ogóle takiej podstawy prawnej, która pozwoliłaby Sądowi Najwyższemu zawiesza działanie ustawy co ponadto elementem polskiego prawodawstwa z godnie z postanowieniami konstytucji artykuł jak dobrze pamiętam 9 1 ust. 2 jest prawo międzynarodowe w tym przepisy prawa unijnego, w którym prawa traktatów, ale również prawa pochodnego rozporządzeń dyrekty w decyzji organów Unii Europejskiej dlatego taka noc taka podstawa istnieje w Polskim prawie za pośrednictwem prawa unijnego Amer dobrowolnie zgadzają się w referendum na przystąpienie do do tej organizacji przyjęliśmy to ten system prawny unijny jest dobrodziejstwem inwentarza można tworzyć, ale Sąd Najwyższy czas, zanim Paweł Mucha powołała kupowało się też na kodeks postępowania cywilnego przepisy dotyczące zabezpieczenia i tutaj Paweł Mucha tłumaczy to w ogóle nie powinna być podstawa prawna tego typu decyzji zupełnie jest on to są osobne sporo osobne sprawy i nie należało tych przepisów przywoływać gaży zgodził się one oczywiście, że nie ja tu trzeba rozgraniczyć 2 sprawy pierwsza sprawa to znalezienie podstawy prawnej dla takiego działania Sądu Najwyższego, który zawiesza przepisy ustawy krajowej i taką podstawą są traktaty unijne na bieg wynika z orzecznictwa z orzecznictwa Europejskiego Trybunału sprawiedliwości z 20 0 7 roku przypomnę panu mecenasowi to jest taka znana sprawa Unibet w tej sprawie Ernst and, które dotyczą postępowania przed przed szwedzkim Sądem Najwyższym w tej sprawie Trybunał orzekł, że zasada skutecznej ochrony sądowej, która wynika z traktatów funt traktatów unijnych nakazuje, aby sąd robił wszystko co możliwe, aby zastosować środek tymczasowy, który miałby chronić przyszłe orzeczenie Trybunału sprawiedliwości czy przyszło, że orzeczenie sądu krajowego, w którym ten sąd będzie stosował prawo Unii Europejskiej dało się nad morzem czarnym, bo n p. pewne działania zostaną wykonane, zanim do tego orzeczenia Deutsche zgadza się i to orzeczenie jest on 8 orzeczenia w sprawie zmian, ale z końcówki lat siedemdziesiątych, kiedy to Trybunał sprawiedliwości również zezwolił na stosowanie takich środków tymczasowych i ta linia orzecznicza jest już ugruntowana, więc ja się bardzo dziwię, że pan mecenas nie zna tych rzeczy był Paweł Mucha jednak sprytnie dosyć nie powiązał z po tej podstawy prawnej, na które powołuje się sąd Sąd Najwyższy z orzecznictwem TSUE tylko i wyłącznie, gdy widzieli to nie powiedział, że sytuacja ma owego zabezpieczenia czy zawieszenia działania ustawy w opałach oparta została przez Sąd Najwyższy na kodeksie postępowania cywilnego West już rozwód znów Ross Ross bierzmy co na części pierwsze dni po co Sąd Najwyższy powołuje się na kodeks postępowania cywilnego skoro jak on sam mówi mam mocną podstawę w orzecznictwie TSUE w pełnym sprawa sprawa, która zawisła przed Sądem Najwyższym dotyczy decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzona jest w trybie nie karnym nie administracyjna tylko w trybie cywilnym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, o ile z orzeczenia, które już wspominałem Unibet wynika, że sąd ma obowiązek taki postęp w taki środek tymczasowy zastosować w to wynika z ugruntowanego orzecznictwa Unii euro to wątpliwości Unii Europejskiej również to, że ma nóż, że taki środek należy w pierwszej kolejności takiego środka należy szukać szukać w grę w prawie krajowym Jasnej to jest ten wysiłek Sądu Najwyższego, żeby to znaleźć, ale równie dobrze Sąd Najwyższy w braku takich środków sąd krajowy ma obowiązek nawet wtedy, kiedy nie jest to ugruntowane w prawie krajowym ma również obowiązek zastosować takie zabezpieczenie, więc sąd sąd no tutaj, bo linii najmniejszego poszedł po linii najmniejszego oporu zastosował jednak kreatywnie oczywiście i nowatorsko wyłożył przepisy dotyczące zabezpieczenia tak jak pan mecenas uwięziono dotyczy tylko strona tutaj dotyczy niekoniecznie stron tylko sędziów którzy, którzy są zagrożeni, ale w mojej ocenie jedno w ocenie w ocenie wielu praktyków prawa Europejskiego jak najbardziej taki środek jest dopuszczalne, ale co ciekawe w obu Mucha jest adwokatem w taki jest rok to dziwne, że tak mnie nie klarownie wykłada swoją argumentację z tym też kłopot mam wrażenie, że w prawnicy i inni urzędnicy kancelarii prezydenta, ale też kancelarii premiera i Ministerstwo Sprawiedliwości mogliby tak solidnie przyłożyć się do krytyki Sądu Najwyższego jeśli już chcą państwo to robić toczy nie można robić tego tak bardziej kompetentnie tak, żebyśmy mieli godnego przeciwnika w dyskusji, a inaczej to to zbyt łatwo przychodzi ZUS o dno znosić kolejne argumenty z kolejną, ale kolejne argumenty, by Pawła Muchy jest taki w żyle ty to postępowanie, które to to jakby oryginalne pierwotne, które nikogo nie interesuje, które toczy się przed Sądem Najwyższym dotyczy sprawy ZUS-owskie, a w tej sprawie stroną nie jest ani Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ani tzw . krajowa rada sądownictwa w związku z tym nie można mówić o zabezpieczaniu roszczeń wobec strony, która do, której realnie dotyczyć właśnie prezydenta podejmującego decyzję o nominacji czy krajowej rady sądownictwa, bo nawet nie uczestniczą w tym postępowaniu erem to jest akurat niekoniecznie prawda, bo zasada skutecznej ochrony sądowej, który już wspominałem oznacza również to on, że strona postępowania musi mieć zapewniony dostęp do sądu do sądu ukształtowanego ze zgodnie z ustawą czyli, czyj do tego, aby w składzie orzekającym była osoba, która jest sędzią, aby to orzeczenie wydane zgodnie z procedurą i czyli Sąd Najwyższy nie pyta o sprawy ZUS-owskie on pyta czy on sam jest jest sądem zgodnie z ukształtowaną pracę ukształtowanymi zasadami prawa Unii prawa wynikającego z Europejskiej konwencji praw człowieka i sądu sąd z samego siebie pytanie pewny swej tożsamości za chwilę wrócimy z rozmową przyjrzymy się bliżej tej sprawie jeśli mają państwo pytania albo są znudzeni tym tematem już bardzo chcieliby, żebyśmy wyszli to spróbujemy też na te na te słowa krytyki na ten życzenia odpowiedzieć proszę pisać analizy małpa to klub KSM, a my z Patrykiem fachowcem analitykiem prawnym Ford wracamy po informacjach o kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for dyskutujemy na temat postawy postanowienia Sądu Najwyższego zadaniu pytań prejudycjalnych Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej i idącą za tym decyzją o wstrzymaniu stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu, ale od uzyskania odpowiedzi Trybunału w kancelarii prezydenta dziś w radiu TOK FM w osobie ministra Pawła Muchy w uważa, że Trybunał absolutnie nie miał podsta w prawnych do tego, żeby tak uczynić o tej sprawie rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy z, ale jest jej kontynuacja tej dyskusji, którą przeprowadził z ministrem Muchą w nasz dziennikarz Roch Kowalski chciałbym, żeby państwo posłuchali tego jeszcze raz nie sposób przyjąć, że Sąd Najwyższy i to mówi w cudzysłowie zawiesił stosowanie ustawy nie ma takiego trybu w Polskiej konstytucji nie ma takiego trybu w Polskim ustawodawstwie nie ma w takim razie jest niezgodny z urazem głowy w tonie w redaktorzy Zdunowo i Sąd Najwyższy zajmuje się w sposób bezprawny to rozumiem, że organy państwa są zobowiązane do tego, żeby powiadomić organy ścigania, że taka sytuacja na miejscu może pan powinien zaprosić prokuratora generalnego albo zastępców prokuratora generalnego i ich podpytywali czy oni widzą tutaj tego rodzaju tak aktywność, której zdaniem mieściłaby się w kategoriach czynu zabronionego Janisz z kancelarii prezydenta takiego przeświadczenia, że w taki sposób wypowiadać ani takiej oceny dokonywać się panu po prostu mówię, że aktywność Sądu Najwyższego w zakresie postanowienia w pkt 3 jest pozbawiona podstawy prawnej nie wywołuje żadnych skutków prawnych Janis nie rozumie Paweł Mucha powiedział, że Sąd Najwyższy nie ma podsta w do takiego działania anons nie powiedział, że to nie jest właściwie żadna istotna decyzja i Wall w związku z tym ktoś inny najlepiej prokuratura, ale nie on sam i nie Kancelaria powinien sprawę zgłosić, o co tu chodzi ja też mam problem ze zrozumieniem tej wypowiedzi podobnie jak wypowiedzi sprzed kilku dni czy to przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości 3 czy po prostu większości rządzącej najprostsza narrację o tym, że zwrot istniejące żon istnieje formalnie na papierze, ale on żadnych wywołuje żadnych skutków prawnych, a to już słyszeliśmy takie wyroki istniejące będą to szersza wiedza jest galeria handlowa czynna jest zmieniła Rita opowieść potem potem słyszałem stwierdzenia o trochę nawiązujące do dzisiejszej wypowiedzi o tym, że sąd działa bezprawnie, jeżeli działa bezprawnie, a organy publiczne działają w grę na podstawie w granicach prawa jak nam władza bardzo często przypomina, cytując art. 7 konstytucji to ja nie widzę innej możliwości niż zawiadomienia organów ścigania, bo jeżeli władza będzie trwała przy tym, że nie będzie tylko twierdziła że, że Sąd Najwyższy łamie prawo, a nie będzie z tym nie zrobiła to będzie utrwalała ten stan bezprawności, a myślę, że w takim państwie chcielibyśmy grać w no właśnie więc, o co chodzi, dlaczego tak wstrzymują nagle przed zgłoszeniem się to tylko zgłoszenia każdy obywatel może to zrobić, więc na pewno może zrobić deptak prezydent albo jego urzędnicy w nieco ciekawiej, ale też takie wrażenie, że ich po prostu nie przygotowali się wciąż nie odrobione są lekcje i nie ma solidnego ataku nos Sąd Najwyższy to wszystko jest jakość takie w miałkim może to kwestia wakacji czy nie można było skrytykować tego orzeczenia Sądu Najwyższego jakiś taki bardziej solidny sposób wydaje mi się, że żona pani redaktor rację, że kwestia sezonu urlopowego tutaj jednak jest kluczowa i panowie znaleźli się w Bostonie przygotowane jeszcze jeszcze na odpowiednią reakcję i myślę, że to się będzie wykuwał z czasem może do następnego tygodnia ja mam pewien pomysł, dlaczego tak jest i to trochę wynikało to między wierszami z tego co mówił Paweł Mucha też z tego co mówią inni politycy prawa i sprawiedliwości, którzy chwilowo jeszcze nie wyjechali na wakacje, że są zaskoczeni faktem, że istnieje coś takiego wrak prawo europejskie istnieje jakiś Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy może może w tak bezczelny sposób prawie rządów Holiday z butami do naszego ogród oczka i coś nam tutaj nakazywać i że są tak zdumieni, że to prawo europejskie można stosować wręcz bezpośrednio w Polsce, że na to się nie przygotowali Gdynia nie odrobili lekcji nie ma tej świadomości i nie było do końca co z tym zrobić, bo jak słyszałem, ale wenecka n p. w przez to z przedstawią opinie to zawsze możemy powiedzieć to tylko opinia jest zwolnić szkoleniowca i w ogóle jacyś cudzoziemcy natomiast przypadków, kiedy to prawo unijne stosowane przez sąd krajowy Sąd Najwyższy to coś tu zaczynanie grać nam się okazuje, że jesteśmy otoczeni jakimś jakoś jeszcze drugą przestrzenią prawną i ona i dziedziny są w sposób wchodzi wre akcje z naszym prawem i nie jak się przed tym bronić, ale mam wrażenie, że wychodzę z Unii Europejskiej to nie o to pyta mnie nawet nawet nawet nie zamierzam poruszyć tego w rodzaju tak mama pani ma pani redaktor tutaj pełną rację, że władza jest zaskoczona, że istnieje niezależny organ taki jak Trybunał sprawiedliwości, które na, które państwa członkowskie mają niewielki wpły w na tylko taki żal, że wskazują sędziego chociażby do Trybunału sprawiedliwości w moim mogą podejmować inicjatywy zmiany traktatów na na forum europejskim ale, ale to się z bardzo długą falą trudniejsza sprawa niż zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego albo Sądu Najwyższego nowe ręce roboty myślę, że tak, bo trzeba jednak przekonać osoby i obywateli Unii Europejskiej o różnej wrażliwości niekoniecznie niekoniecznie takie jak ja tak jak w Polsce i ten problem, którym wspominałem, że istnieje niezawisły sąd, którego wyroki są respektowane na obszarze całej Unii Europejskiej, że niezastosowanie się do tych wyroków no powoduje nałożenie kar i osiągających bardzo wielu obaw bardzo wielu setek tysięcy euro chociażby na nawet nawet dziennie i myślę że, że to jest bardzo duży problem dla władzy, że się jednak znalazł się w ostateczności takiej takiej sąd taki Trybunał który, który jednak ma tutaj jeszcze jurysdykcja władza jeszcze nie może już nie może na niego żaden sposób wpłynąć myślę, że drugim Trybunałem który, który był działa w podobny sposób jest też Trybunał praw człowieka w oczach rynków akurat ignorowanie wyroków ETPCz lata nie tylko Polska tradycja nie ich skutki są dużo mniej bolesne zgadza się też bolesne dla praw człowieka, ale kogo obchodzi byle nie są bolesne dla budżetu to prawda jednak, jeżeli rozmawialiśmy z pierwszej jak w pierwszej części o środkach tymczasowych, które podjął Trybunał podjął Sąd Najwyższy od środki w Trybunale skeczy czy Trybunał z Luksemburga 3 czy Trybunału ze Strasburga są jednak swoje moce dosyć mocno zrównane z sobą i naprawdę stanowią taki potężny oręż, który mógł powstrzymać takie takie bezprawne działania większa, ale rządząca pan doskonale jak z prawie Puszczy został zastosowany właśnie ten środek tymczasowy Interim mężem, toteż rząd w lewo różnymi sztuczkami ominąć ten to i tak to cenna kas wstrzymania wycinki BMW trudno budowało się i tak wycinać drzewa, więc nie to wyraźnie widać, że część z komentarzy i to nie tylko słuchaczy czy w internecie, ale też w na łamach gazet ostatnio chyba wczoraj w Rzeczpospolitej w grę z redaktorów o tym, pisał jest skierowana tylko męża to wszystko nic trochę nam nic, bo nawet jeśli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się groźnie i ostro polscy o praworządności i odpowie napytania Sądu Najwyższego dając mu szeroką WL dowolność w działaniu w obronie Sądu Najwyższego to my na to wszystko na marne boje w wale sprawiedliwości tak przejedzie dlatego wydaje mi się, że pamiętajmy, że równolegle trwa też postępowanie przed komisją Europe Europejskiej, które zmierzać ma dowody skargi przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i wydaje mi się, że tutaj komisja Europejska na pewno nie może spoczywać na laurach i patrzeć na to, że Sąd Najwyższy jednak taką sprawę przedstawiona na agendzie Europejskiej, więc my już możemy umyć ręce oni działają nowe wspominają wzmocnić moje zdanie zdanie NATO powinno to wzmocnić komisję Europejską i ona też powinna dążyć do wniesienia skargi w swoim zakresie naczep w głowę skargi własnego autorstwa przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, bo ta skarga komisji będzie jednak miała charakter abstrakcyjny ta nie będzie tak jak tutaj związane z konkretną sprawą i komisja Europejska będzie miała pełny wachlarz możliwości z kwestionowania każdego przepisu ustawy, ale Sąd Najwyższy inna rzecz jest kluczowa jest inna jeszcze rzecz jest kluczowa i myślę związane z żalem, że oboje wiemy wiemy, o czym myślimy i mogą brać środki tymczasowe, które o, które może wnieść komisja Europejska i które zastosują sam Trybunał sprawiedliwości z morałem mówię, bo przecież tutaj jednak Trybunał ma tylko odpowiedź na pytania Sądu Najwyższego i wciąż siłaczy czy odpowiedzialność czy ciężar dalszych kroków, by nie znaleziono naszego krajowego sądu w przypadku skargi komisji no to szczyt jest ciężki oręż i ciężkie armaty z UW Maria Józef Eliasz oczekuje na wypowiedzi polityków, które będą mówiły, że orzeczenie Trybunał sprawiedliwości jest chociażby nieistniejące albo bez sensu wydawać tak bez żadnego trybu myśliciela nie zgadzali się no ale w Libii i dobrze ja czekam, że państwo pytania o widzę, że 4 w mailu zaglądam zaglądam z mojej analizy małpa to klub KSM z m. in. pyta pan Kazimierz na jaki po w aż państwo dostaną zwrot złośliwi na jakiej podstawie prawnej prezydencki prawnik kwestionuje postanowienia Sądu Najwyższego można się z nimi nie zgadzać, ale nie można lekceważyć lub to prawda, ale to nas prowadzi do wyborów do reakcji czy braku reakcji tych krajowej rady sądownictwa, która ogłosiła, że w branży sposób nie dotyka jej nie zamierza stosować się do tego co Sąd Najwyższy postanowił jak to rozumieć grunt w procesie tylko na chwilę do wypowiedzi dodał do tego pytania, które pan lek. Gertruda stała dały odpowiedź panu Kazimierzowi mam nadzieję, że maksymalnie to co robi to co robi minister Paweł Mucha to jest tylko korzystanie z wolności słowa, czyli na podstawie tej zastosował konstytucji konstytucyjna nie o podstarzałych uważa wolność zauważyła, że zużywającym słowo Azja za tymi słowami nie będą szły żadne czyny ze strony większości rządzącej kancelarii prezydenta krajowej rady sądownictwa czy Ministerstwo Sprawiedliwości, bo to oznaczałoby może już te słowa dotyczące podważa podważającym porządek prawny Unii Europejskiej na zamienią się niestety w ciemno i to będzie właśnie bardzo duży Grant strzały wygląda na to, że czeka nas brak czynów innymi słowy zignorowanie tego co postanowił Sąd Najwyższy i tak już ogłosiła krajowa rada stanowi sam też rozszerzymy nie rozumiem tego komunikatu do końca, bo ogłosili, że te dojdą do tego postępowania, które toczy się teraz w ramach naboru do Sądu Najwyższego to co postanowił w czwartek Sąd Najwyższy nie ma się nijak doniesieniem tego stosować mają rację to tam komunikat krajowej rady sądownictwa nie dotyczy akurat tego czwartkowego postanowienia, które od kilkunastu minut rozmawiamy dotyczy postanowienia jak dobrze, a tam środowego albo wtorkowego, w którym również zostało zadane pytanie prejudycjalne, w którym również zawieszono stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, ale tutaj chodzi o trójkę sędziów, którzy odwołali się od uchwały krajowej rady sądownictwa, która zaopiniowała to osoby negatywnie i przekazała tę uchwałę do prezydenta, który do połowy września ma czas na wyrażenie zgody dotyczącej dalszego zajmowania stanowisk w Sądzie Najwyższym chodzi o sędziego Józefa Iwulskiego panią sędzię owczarki poniosą gdzieś w tej pani sędzia Szulc duża ma rację tak tzw . krajowa rada sądownictwa, że w tym momencie to zabezpieczenie ich już nie dotyka, bo oni już drugim co mówią o dalszym trudno jest też stwierdzić czy rzeczywiście ma to e-auta uchwała krajowej rady sądownictwa została przesłana do kancelarii prezydenta, jeżeli tak, by było to rzeczywiście można można nawet przyznać rację też tak, ale dla zdrowia ONZ sądownictwa, bo ona już już o tutaj umywa umywa ręce i nic nie interesuje, ale jeżeli zostały wniesione odwołania do Sądu Najwyższego w od tych uchwał to wydaje mi się, że z chwilą, kiedy te, kiedy dotarło do krajowej rady sądownictwa, że takie odwołania są również ona notowana powinna powstrzymać od dalszej naszej procedury, bo musi to zweryfikować Sąd Najwyższy poetyki się dowiemy jak, kiedy konkretnie zostało coś przekazana do Pałacu prezydenckiego w dostęp też jak wiemy z bywają problemy, ale to już jest rozmowa na następną w okazy, do której niebawem mam nadzieję dojdzie, bo Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for to częsty gość analiz bardzo mnie do dziś dziękuję za inżynierze ZUT Kalita szef tak wspaniale dłużej 2 osoby mam nadzieję, że część słuchaczy też zadowolona proszę państwa dziękuję za maile ciasnej formacje po nich zajmiemy się natomiast kolejną inicjatywą ekologów, którzy znów chcą uchronić jakiś kawałek w przyrody w Polsce po co czyni już nie wystarczy o tym wszystkim po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA