REKLAMA

Magnez to pierwiastek życia

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-07 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na wieczór Radia TOK FM trwa przy mikrofonie Tomasz Stawiszyński w studiu natomiast dr nauk medycznych Henryk Dudek kardiolog specjalista chorób wewnętrznych dobry wieczór wieczór i autor książki magnez pierwiastek energii zastosowanie wleczeniu suplementacji i profilaktyce to jest już drugie wydanie ne tej książki, które się okazało właśnie nakładem wydawnictwa Renata ja i magnez to jest taki trochę kamień filozoficzny w medycynie pierwiastek, który jest tak Rozwiń » istotne, że aż warto poświęcić mu książka ma nawet więcej można poświęcić nawet można powiedzieć, że w magnez należy do świata, by pierwiastków i ta dziedzina medycyny najczęściej i obecnie zaś mało popularyzowane, a magnez wśród tych gier pierwiastków rzeczywiście ma znaczenie wiodące jeśli będzie taka możliwość to ewentualnie zaszedł go wykazać zapewnia proszą wykazywać, dlaczego ma u nas jest tak istotne i co to właściwie są bio pierwiastki, o których pan powiedział, że od tego zaczniemy, żeby zbudować kontekst dla dla całej opowieści magnesie również oczywiście bardzo on RMB opowieścią Magny żyję jest świat pierwiastków wiemy, że naturalny piaskowiec 9 2 wśród, których kilkanaście metrów 19 niektórzy 2 0 kilka są to by pierwiastki są to pierwiastki bez, których życie biologiczne, by istniało i działa podkreślenia tego, że one są niezbędne dla życia nazywano je, by pierwiastkami i, gdy pierwiastki uczestniczą w wielu procesach biochemicznych aktywując procesy biologiczne z kim będą stać elementem strukturalnym enzymów i a także naszego ciała i aby taka usystematyzować to chciałbym ewentualnie wymienić wszystkie ryby pierwiastki, jakie są podkreśla, że uznawane za niezbędne państwo mogą przygotować sobie notatniki n p. wypisali im powiedzieć ona wierzy, że cesze danego pierwiastka, który wpływa na to, że ten pierwiastek jest uznany za niezbędne może warto na początku jeszcze podkreśli, zanim te pierwiastki mówię jest w co też cechę niezbędności, więc cechy niezgodności, by teraz to jest taka cecha, która wskazuje że, gdyby tego pierwiastka nie było w naszym organizmie były pozostałe to on nasze życie może istnieć wrócili z kim są w naszym organizmie takie procesy biochemiczne zależne wyłącznie od danego pierwiastka i to jest cecha unikatowa i szkół współcześnie w nauce naniesiona tak mocno wdrożona i do końca nie można wyjaśnić bazylii, która powoduje, że te obrazki są niezbędne innymi słowy, analizując własności fizykochemiczne tych pierwiastków nie daje się wysnuć wniosku, że ten ten pierwiastek akurat musi być niezbędny, a inny nie i dlatego do ostrego podkreślenia n p. podam 2 pierwiastki kadm i na cynk są do 2 Biegański, który w układzie Intela Jason obok siebie i własności fizykochemiczne są zbliżone, a cynk jest pierwiastkiem niezbędnym kataklizmie ponad 20 0 układów enzymatycznych w organizmie, a radni z bydgoskim toksycznym szkodliwym prowadzącym do wielu chorób jeśli będzie taka możliwość to możemy o tym, też porozmawiać teraz wracając do omówienia poszczególnych pierwiastków to można w nich tych niezbędnych grupie wyróżnić 2 grupy pierwsza grupa to są bio pierwiastki, które same jako indywidualne jony nie odgrywają polityczni odgrywają ich jednostkową rolę natomiast ich główna rola polega na tym, że jej w UE, łącząc się winny grupy związki stają się niezbędne -li te są oczywiste to swoisty związki oparto mówimy o związki węgla, czyli jest to węgiel wodór tlen azot Siarka i fosfor, ponieważ wtedy związki mogą tworzyć białka i węglowodany tłuszcze, ale bez Siarki azotu fosforu w SOR man katowano i o funkcje, ponieważ w połączeniach grupy Fosfory nowych gromadzi się elementarne energia wykorzystana do większości procesów biochemicznych i wprost i cenne ta energia występuje w postaci akumulatorów, które my nazywamy aden z natury fosforany też akumulator naładowany jedyny z motywów form rozbudowany o te bardzo ważne, o czym później powiem, a i teraz najważniejszym teraz w moim przekonaniu, który od, który jest bazą wszystkich, by w związku z prywatnym wapń, który o odgrywa rolę i strukturalne Chin w numerze kościec to są związki wapnia, ale także metaboliczne i do tych związków metabolicznych najważniejszą funkcją jest ruch chcieli aktywowanie skurczu mięśni i gdybyśmy tak chcieli nasze cechy życia obżerać tak jak i cebulę i w stroje starać się do IT jądra to u podsta w do wnętrza tego działania życiodajnego to byłby ruch właśnie ruch naszego ciała pompowanie krwi i ruch estetyczną bielik oddychanie wszystko wymaga ruchu mięśni i gdyby nie było właśnie jonów wapnia to ten ruch byłyby niemożliwe i to jest i pan panie prezesie funkcja i w tej funkcji uczestniczy w nim nie Więcek 1 % wapnia, a drugi raz się to jest magnez to zostawię go na koniec z uwagi na to, że chciałbym, choć jest główny bohater, bo na koniec tej rozmowy w i pana książki kolejne pierwiastki te sód potas oleje i są, jakby w koniunkcji innych Wlazło 1 3, ponieważ jak dopełnią przeciwstawnych funkcji i przeciwko sobie funkcje, ale w gruncie rzeczy działają tworzą jedność przewodnictwo nerwowe mięśniowe jest zasługą wzajemnego oddziaływania jonów sodu potasu we włóknach nerwowych i utrzymywanie gospodarki Wodnej wewnątrz komórkowa zależy od pionów potasu, a z zewnątrz komórkową w Janowcu sodu i tę pulę współgrają jak ze sobą i tak dla przypomnienia można podać, że 2 3 puli Wodnej w naszym organizmie, a całego organizmu to jest 6 6 % masy naszego ciała znajduje się ono szkołom wewnątrz komórkowa, a 1 3 poza komórkowym i teraz zasługą wymiany płynów to zasługa właśnie współpracy innemu sodu potasu natomiast utrzymanie teraz potasu wewnątrz komórkową i wymaga nakładu energii po 9 7 % czasu jest zlokalizowana wewnątrz komórkową, a 90 % co było jest zagrywana poza komórkowym i utrzymanie tego Guardian tło, czyli tej różnicy wartości zawartości jonów stężeń tych pionów jest zasługą pewnego enzymu, który znajduje się w Błonie komórkowej i tym razem nazywa się te bardzo surowo pod czasową, która ma zadanie właśnie utrzymanie równowagi i podam, że utrzymanie tej równowagi kosztuje naszego organizmu nasz organizm 30 % ATP, czyli na wszystkie procesy czyli czego chcieli, abym z natury fosforanów itp itd wytwarzane nosa w naszym organizmie może tam potem zbiorczo podam właśnie i dlatego jest wytwarzana ATP w wodzie będzie to miało związek z magnezem, a teraz tutaj chcę podkreślić, że na wszystkie procesy biochemiczne nasz organizm zużywa 100 % co odpowiada masie naszego ciała ci około 70 kg, a pan, dlaczego tak siedzieć ani ważymy podwójnie i z czego 30 % bardzo dużo utrzymanie tylko tego 1 procesu o utrzymanie właściwej gospodarki Wodnej pomiędzy przestrzenią wewnątrz i poza komórkową dalej, ale i cynk odgrywa centralną rolę w oddychaniu pomóc specjalny enzym, a tym razem planową, który warunkuje odpowiednie przejście jonów Union przepraszam i dwutlenku węgla i akcji jest druga grupa niechaj powstanie kwasu węglowego w razie trzeba być biegłym po prostu chemii Biochemii, żeby nam niestety ta nie to wszystko zrozumieć, bo brzmi to goście z eterycznymi trzeba kogoś, kto nie ma tak PiS, by ta słowna Francja i gdyby nie ta utrzymanie tej równowagi to w ciągu krótkiego okresu czasu wszystkie procesy biochemiczne bez dostępu tlenu odbywają się w procesie beztlenowym następowała wyśmiać kumulacja nów wodorowych i temu właśnie zapowiadają jawnego i cynku w wymianie i tworzą genom Alfreda za planowa i zapewnia taką wymianę jonów wodorowych Janów i tym samym wymiany dwutlenku węgla, aby utrzymać właściwe pH krwi to jest bardzo czuły miernik z zagrożenia życia, którym się posługujemy w przypadkach, gdy podejrzewamy za dużo życia badani właśnie po akcji kolejne pierwiastki to jest to, że na swoim i 8 osób w wspólnie omówić umieć, ponieważ dają podobną rolę, a mianowicie centralną rolę w wytwarzaniu energii w naszym organizmie właśnie z tego zjawa jest połączenie węglowodorowych waszym głównym bohaterem wytwarzania energii naszym gabinety wodór, a nie tlen tlenu odgrywa ważną rolę neutralizacji wolnego elektronu, ale natomiast w procesie wytwarzania to my nie wiemy tak opowiadamy sobie, że energia wiązań wodorowa węglowych jest przetwarzana na ATP i te właśnie zasługą i katalogi, które są w każdej komórce i tam centralną rolę odgrywa żelazo także powinni o ważnej roli żelaza w hemoglobinie, a ważniejsze jest rola w tarasach może na marginesie warto podać, że jej trwania nie rozumie to może w Google wpisać CK pałac n p. Marcin Robak i ważnych esejów i nic i na życie, że żelazo wiąże się z hemoglobiną i w ten sposób wstęp jest w centralnym chemię, a innym pierścieniach hemu żelazo odgrywa tam rolę, że przyłącza chemicznie tlen, który potem w tkankach jest oddawany i wiedząc, że te prace są bardzo szybkie to z punktu widzenia praw fizyki to byłoby niemożliwe, aby taki wiązania chemiczne mogą mieć miejsce i współczesna koncepcja jest taka, że ta nie dochodzi do wiązań chemicznych pomiędzy wartością wiem, że razem i tlenem w obrębie tego hamulec występuje zyska magnetyczne, ponieważ i żelaza jest magnetyczny ja jestem fizykiem, więc nie potrafię dokładnie opowiedzieć dzieje, a w Kanadzie wytwarza się pewna przestrzeń magnetyczna, z którą wnika w tlen i jestem utrzymywany przez to pole magnetyczne, że las i dzięki temu to, że ten trend może bardzo szybko być oddawane między stanowe, by koncepcja, że również te zjawiska magnetyczne zmiany pól magnetycznych mogą oddziaływać na ważne ten proces przekazania tlenu to są te można powiedzieć osiowe pierwiastki to może w krótko powtórzę ci sód potas wapń magnez, którym powiemy żelazo Miedź i cynk, które w każdym razie odgrywają zasadniczą rolę w całej wjechał mi ludzkiego organizmu i po prostu podtrzymują proces życiowy o żaglowiec dar da opowiedzieć się w trasę o liczbie pierwiastek, który od odgrywają mniejszą rolę, ale również niezbędne to jest tak, by grupa takich obrazków jak mangan i chrom serem i mangan głównym jest pierwiastkiem stworzeń, które pobudza tworzenie tkanki łącznej i mając wiedzę o pomaganie możemy w wielu przypadkach, aby zapobiec powstawaniu wad wrodzonych, dlatego że w okresie płodowym i proces w wyniku różnych zaburzeń, ale także niedobory manganu dochodzi do zwolnień do tworzenia róż łączą komórkowego rusztowania w niczym serca to mogą powstać wady serca, czyli nie zamknięta przegrodami wycinkowo bądź między Komorowa, a mangan temu zapobiega również w przypadku poronień, a także mangan może odgrywać rolę z, dlatego że zwiększając szybkość tworzenia tkanki łącznej łożyska może zapobiegać poronienia i też, jakby jego największa funkcję najważniejsza tworzenie tkanki łącznej i kolein teraz inwestorom niedoceniany pierwiastek, ponieważ on uczula receptory insulinowej każdej komórki na działanie insuliny w związku z tym transport glukozy do komórki przez insulinę może w przyspieszonym, a więc w ten sposób stąd jest moda na odchudzanie różańca frontu wynika z tego, że transport jest przyśpieszony i to jest główna funkcja ochronna dodatkową ochroną uczestniczy w procesach metabolizm tłuszczów i w ten sposób zapobiega udowodniono jednoznacznie chrom jest jednak, że pierwiastków w profilaktyce miażdżycy weselem to jest pierwiastkiem, którym oczywiście 1 z ważniejszych funkcji to jest wspomaganie syntezy hormonów tarczycy z pomostem Kani syntezy dopaminy, czyli z hormonu mózgu, który nas aktywuje do życia alejki w taka funkcja, która jeszcze w tle, a jest bardzo ważna to jest eliminacja wolnych rodników co do plaż nie ci można pańskich śmieci tak obrazowo, które powstają w procesach metabolicznych test właśnie funkcja selenu też wspomagana przez przez inny enzym przez cynk i kolejny raz mniejszym znaczeniu to jest molibden kobalt i od maja jest znany to wiadomo, że jest jej elementem niezbędnym cząsteczki tyroksyny, czyli hormonu tarczycy to jest powszechnie znane natomiast nieznane w Hobart, w którym jest elementem strukturalnym w tym do 1 2 nakłada także uczestnicy syntezie krwi i molibden, że warto tak wspomnieć o tym, pierwiastków jest takim cichym bohaterem mówić o nim niewiele się mówi, ale jest to pierwiastek, który z uczestniczy w procesach wzmacniania szkliwa zębów i tworzenia zawiązków zębów jeśli ciasto może warto taką krótką historię przetoczy się lekarza amerykańskiego, który w latach pięćdziesiątych ukończył studia i zamierzał być uczonym, a niestety dostało nie wiem jak to nazwać polecenie wojsk, że i staje się lekarzem wojskowym i został skierowany do wysp na wyspy Samoa w latach pięćdziesiątych i był dobrym bardzo zadowolony rozczarowany, że kariera naukowa jego i innych na stanie zaprzepaszczona, ale pomyślał zmysł obserwacyjny zauważył, że w pełni wioskach dzieci mają bardzo ładne zęby, a w innych łatwo psujące się wiadomo, że tam higienę zębów nikt nie przestrzegał i zaczynał jak i dziesiąte zęby wypadały tonuje i o pewniaki zawału i wysłał do kolegów, którzy w stanach pracowali tam metodą spektroskopii masowej analizowali skład pierwiastków zębów i doszli do do takiej konstatacji, że tam, gdzie zęby były bardzo mocne nie było próchnicę to też dieta zęby zawierają bardzo dużo molibdenu i Bartosz do wniosku, że właśnie molibden jest głównym pierwiastkiem tworzenie zawiązków zębów i właśnie te rzeki, których woda spływała ze skał, które zawierały jej więcej molibdenu, ale molibden w sole nigdy się rozpuszczają w tej wodzie oni bili ton węgla wodę i stąd wypływa taki wniosek, że i oczywiście higiena zębów poprzez pasty ma ogromne znaczenie higieniczne, ale wydaje się zdrowotne to jest jakby jej z zależna od właśnie molibden, zanim jeszcze przejdziemy do magnezu co to od razu bym nawiązał do bok, bo sporo się pisze i mówi o rozmaitych suplementach właśnie zawierających pierwiastkiem Niećko pierwiastki, bo też na witaminę dominująca opowieść jest taka, że mówię o tych kręgach nazwijmy to właśnie taki mecz medycznych, że mamy wiele informacji o tym jak istotną rolę te wszystkie pierwiastki odgrywają w organizmie, ale tak naprawdę w ogóle nie wiemy w jaki sposób należy je podawać takich suplement dach i że część z tych suplementów w ogóle jest bezwartościowa, a brakuje też dowodów na to, że właśnie suplementacja takimi ne takimi związkami w formie tabletek n p. przynosi jakieś korzystne efekty są na pewno wiadomo, że Maćka sfinansowana dieta, w którym to wszystko dostajemy w wartościowych produktach spożywczych jakoś na zdrowie długowieczność wpływa, a branie tabletek nie wpływa co co pana to na oczywiście pan do Borussii bardzo wiele zagadnień i może tak, żeby w Batumi jest wiele aspektów tej sprawy może zaczną słowa zbilansowana dieta na to można powiedzieć, że tak, aby był szczęśliwy w nie o to chodzi tylko co to oznacza w przełożeniu technicznym co prawda zbilansowana dieta to oczywiście można powiedzieć właściwe proporcje pierwiastków w Danii diecie i witamin tylko popiersia z jak widzi, że taki jest tam, a po drugie, kiedy czy ja uważam, że było kilka osób dziennie, które powinny służyć średnio sobie, żeby taką dietę przygotowały jest to zadanie niewykonalne i mówienie o tym, że dieta radnej Wilsona jest jakby oczywistość grożą też nie doprowadzą do przeprowadzenia nie jest w naszym życiu tak można być, by zdrowo żyć należy się wysypiać kąpiele słoneczne południe zażywać potem po południu odpocząć tylko kto by na nas pracował w Münster w odpowiedzi na te na temat zbilansowanej diety ale, żeby nie jeść fast foodów, żeby jeść dużo dało warzy w produktów nieprzetworzonych i t d. prawda tak należy, bo takie zalecenia tak jak ta piramida żywieniowa organizacji zdrowia, ale coś co rusz to dobrze ustosunkuje się w ten do tego z pan powiedział odnośnie tych preparatów, które zawierają wiele by pierwiastków wiele witamin itp problem polega na tym, że niekoniecznie wiele, bo są też pojedyncze, ale tak no właśnie tutaj dochodzimy, jakby do innego aspekty właśnie ja wolę naszą pracą taki model suplementacja pierwiastków w oparciu o izolowany bio pierwiastki czerni i podaje zalecam tylko stosowanie w danym czasie 1 wybiera szkołę, a z po kilku godzinach innego bazuje ona fizjologii, dlaczego dlatego, że nasz organizm wchłania, by kiełbaski spod ciemnej 90 % teraz są też uczynić z nakładem ATP w śródbłonku jelit, które odnawia się co kilka dni jest taki enzym właśnie, a te baza która, jakby jak gąbka wciąga nas przestrzeni ligowy do krwi, gdyby pierwiastki i wszystko wymaga itp jeśli będzie kilkadziesiąt kilkanaście różnych substancji w tym i które być może też mogą wymagać ATP to jej nie starczy energii na przepompowanie, jakby tych, gdzie teraz go do krwi dalej zależność od proporcji liczby pierwiastków zawsze będą preferowane te, których jest więcej i to prowadzi tego, że ja uważam, że suplementacja preparatami, które zawierają wiele pierwiastków jest nieefektywna i bezwartościowa dodatkowo, iż jest szereg pierwszy raz witam niewykluczone, że w jelitach powstają związki kompleksowe, ponieważ to są zachodzą reakcje chemiczne w jest pomiędzy salami tych pierwiastków i chcieli mamy tutaj do czynienia ze starzeniem tych pierwiastków, a ponadto co z moich obserwacji wynika, że też nadmiernie powszechnie używa się soli czyli, jeżeli ktoś produkcji używa słone i stosuje suplementację nawet selektywną to efektywność tego jest dużo mniejsza niż, gdy nie używa soli, dlatego że Jonsson jest bardzo dużo i one pierwszej żony przepraszam pan klopsa nie wpychają tam jest urząd i zastępują tereny pierwiastki natomiast te cenne pierwiastki zostaną wchłonięte ci Reasumując, Jerzy jeślibyśmy MO w morze takim nasuwa się porównanie byli zainteresowani, żeby do kina mogą chodzić dzieci kobiety mężczyźni i lin i żołnierze to i powinny być w Suns różnych godzinach by, żebym wpuścił ich razem to głównie będą żołnierze mężczyźni się piesi wypychają na tak jeśli można takiego nie trafnego rozpoznania użyć i myślę, że tam jest też walka po prostu w tym świecie bio pierwiastki no tak to to na pewno to znaczy, że to, jakbym siedział pan ustosunkować do tego że, ponieważ wszystkie troski wymagają, żeby nasz transport wymaga ATP to użył uważam, że tylko selektywna suplementacja ma sens no właśnie, ale alei z w ogóle samo pojęcie suplementacji czy suplementów nie tylko właśnie zawierających wiele takich pierwiastków tylko także pojedynczych inne bywa krytykowane przez naukowców przez lekarzy właśnie oni podkreślają, że brakuje dowodów na to, że używanie takich substancji ma jakikolwiek korzystna znaczenie zdrowotne napór zapadła w taki, że pan, mówi że brak jest dowodów na to to może nie wymieść z ciasta ja spróbuję na to odpowiedzieć, ponieważ mianowicie o magnez i ślisko wystosuje jako lex i podam go drużynie to on głównie w takim przypadku wykorzystuje swoją własność chemiczne i antagonizuje działanie wapnia, czyli przeciwdziała temu, a więc powoduje zwolnienie rytmu serca spadek ciśnienia, a nawet potem bezdech i zatrzymanie akcji serca w ja w swojej praktyce teraz od wielu lat Magny stosuje w przypadkach wielu pacjentów, ponieważ Instytucie neurologii wielu pacjentów, którzy mają stany zasłabnięć i są kierowani do oddziałów neurologicznych, a większy w wielu przypadkach muszle to w większości są stany kardiologiczne i opisując holter zauważam wielu pacjentów właśnie takich pauzy, czyli brak czynności elektrycznej serca 2 3 zapał, że przyjmiemy standardową 2 sekundy 3 4 sekundy to jest wynik choroby serca bądź wpływ leków, które podaje się na serce by ci i innych czynników to nazywamy się w 50 % jest właśnie węzeł za takowy jej, w których wytwarza impulsy i wpisz wracał i stoi dziś apatyczne i uszkodzenie Chin nieznanego pochodzenia i teraz i w takich przypadkach stosują magnesy pauzy znikają, czyli my możemy mówić Adam pierwiastków w dwojaki sposób może i jeśli wykorzystujemy go funkcje i fizykochemiczne badaniom szybko w dużych dawkach i wtedy jest antagonistą taki, jaki wynika i wtedy magnesy przeciw skazanej w klatkach pauz i wolnego natomiast wolnego rytmu serca jeśli my podajemy osiągnięto kroplówka na wiele godzin to co powszechnie stosuje właśnie z filologii to niema tego efektu Cianciara realizująca tak dlatego, ponieważ dawka jest niewielka, a jak magnes wnika do komórki potem się zaczyna ten działanie metaboliczne, a będzie czas spowiedzi kota to wspomnę, że główne działania magnezu polega na stymulację wytwarzania TP, a więc jeśli te komórki nerwowe komórki mięśniowe serca będą odżywiane lepiej niewykluczone, że podobne funkcje również to przewodnictwo ulegnie poprawie to mam na to dowody po kilku dniach takich kroplówek pauzy znikają i tez i odbyli 1 argument drugi, który jest taki, że ja wykonywałem prace naukowe w latach osiemdziesiątych CMKP badają zjawisko nad podłoża migotania komór i a wiadomo, że jony wapnia ulgę tę rolę i wymagane jest najsilniejszym pierwiastkiem, którym tak olbrzymie działanie wapnia i zastosowanie manganu już w warunkach eksperymentalnych i mangan blokował na Wapnie komórek jak już mówiłem antywirus i skurcz jeśli on blokował to wartymi wpłynęło i następowała upośledzenie Tetych eksperymentalnych Izy z serc zwierząt i również brat Carrion i zatrzymanie serca to było takie działanie manganu natomiast jeśli zwierzęta otrzymywały doustnie mangan małych dawkach po kilku tygodniach ataki serca demonstrowały znacząco większą ruchliwość paradoksalnie zwiększa kurczliwość, widząc takie wyniki ma no profesor kasę do badania przerwać musimy dać mu błąd metodyczny i oni pozwalamy, by takie badania chcieli ten sam pierwiastek generował 2 przeciwstawne efekty, ale nasz błąd matematyczny polegał Ano właśnie nie drewnianego, ale los się uśmiechnął do mnie i ten profesor dostał stypendium na rok czasu dostaną wnoszonych zmian brak czasu na dokończenie między elitą, bo później publikowane i małe, by było wiele cytowań mianowicie mangan jeśli jest stosowany w małych dawkach dłuższy okres czasu to one także na blokował na wale w minimalnym stopniu, ponieważ byłoby było mało tych rządów natomiast ono bardzo silnie blokuje tę bazę wapnia wątki jest to enzym, który po okresie oraz skurczy w okresie rozkwitu wypompowuje z VAT z komórki, ponieważ w okresie skurczu napływa dużo wapnia i aktywuje skurcz, a trzeba usunąć w okresie skurczu i THAAD baza wapnia owa, która wymaga właśnie ATP wypompowuje i mangan blokował ten Żydów zapłacili nie znika w działaniu winne hamowało napływ, a w znaczącym stopniu hamował wypowiedzieli net to było zwiększenie możliwości i teraz mówi o tym, że jadę jak wywiady i jest to odpowiedź na pana pytanie mówiąca o tym, że są tacy ludzie wypowiadają na ten temat, że to nic nie daje zdałem panu przykład u udowodniono jednoznacznie i w praktyce klinicznej z radością magnezu w praktyce naukowej z manganem, żeby pierwiastki mogą wykazywać 2 przeciwstawne nawet działania, a i jedyną różnicą będzie to inna droga podania i nie będzie odpowiedzią także można zapytać, jakie prace zostały przez kogo przeprowadzone i że takie wnioski wysuwają, więc trzeba konkretnie się skupić w moim przekonaniu musi także odgrywać dawka, bo w małych i n p . to też zauważyłem, że ta bazowa wpływa też zwaną dalej jest pobudzona Vinci blokowana ci można zwiększyć wypływ wapnia poprzez bardzo małe dawki manganu natomiast duże i z powrotem, bo blokada, czyli nie tylko życie jest droga podania, ale sposób podać ich dawka również to implikuje, więc jest tu mieli ponad dobie pierwiastki wpływają na szereg różnych procesów i czasami zależy od interakcji i w indywidualnej, więc takie globalne mówienie, że suplementacja, by freskami nic nie daje i uważam jest nieuprawniona to przejdźmy do magnezu wobec tego, który tak przecież jest głównym bohaterem naszej rozmowy o prawie już o nim myśli mówiliśmy o proszę powiedzieć pisze pan zresztą sporo o tym w książce wylicza pan różne symptomy niedoborów magnezu i to czym niedobory magnezu mogą się na mogą się objawiać się do czego mogą prowadzić, ale wobec tego i ja, bo najpier w zapytał pana o skalę tych niedoborów to znaczy czy to jest także właściwie, żyjąc we współczesnym świecie pod wpływem stresu nie wiem, stosując różne używki pijąc dużo kawy, paląc papierosy pijące alkohol i t d. no to większa część populacji wg pana ma niedobory magnezu i należy magnes zażywać tak nam podpowiadają reklamy, która nie widzimy w telewizji albo słyszymy w radiu reklamę różnych suplementów magnezu owych, z których wynika, że właściwie każdy ich potrzebuje 3 3 czy czyta tak jest rzeczywiście jeśli mówimy tak trochę żartując, że reklamy większości przekonują to w tym przypadku mówiąc stuprocentowa prawda ani w więcej dane z Instytutu żywności, które w publikacjach podał Press serialu aż z Warszawy mówią o tym, że zachowany bilans magnezu diecie był w latach pięćdziesiątych w Polsce, czyli Polska generalnie obszarem ubogim w magnez i 2 podaż magnezu w diecie równoznaczna z wydalaniem uplasowała się w latach pięćdziesiątych pierwsze to przedstawia w swojej książce, gdzie w kolejnych latach te słodkie, by topnieją, czyli można powiedzieć, że od przyszłego roku mamy już deficyt w tej chwili możemy te już dziś oszacować, że ten deficyt wynosi co najmniej 20 % czyli, żyjąc spokojnie jak szczęśliwy bogaty emeryt bez stresu bez kawy alkoholu już mamy na dzień dobry deficyt magnesu i ogólne są takie dane, że można przyjąć 80 proc populacji na pewno ma niedobory magnezu czy, gdybyśmy urzędowo zalecali każdemu z suplementacja to mielibyśmy się mniej więcej 20 %, a jeszcze dodatkowo pijemy kawę mocną herbatę, bo kawa i herbata mają podobne działanie, bo kawa jest Intel Sandy no chyba do 2 lat sąd jednak też powinni pić kawy, bo boi się w k ma nastąpić tylko 5 herbat w Gazeta na jedno wychodzi wtedy to ich zasługą jest to, że aż przyśpiesza krążenie poprawi się metabolizm, ale i mobilizuje się Magda z tkanek i on działa wtedy przechodzi do krwi aktywuje Kora mózgowa aktywnie nasze serce, ale i, po czym z darami w ten sposób wdrażamy nasz organizm w magnez to zrobi to samo czyni alkohol również napoje energetyzujące i papierosy zaczyna od związku, ale pośrednio ma jest taki związek, że poprzez właśnie synteza TP może magnes ułatwiać odrywanie skradł mu jeśli nasz organizm ma wystarczające zasoby cynku oraz scenki na finiszu antagonistą kadmu i osoby, które ma nie mają niedoborów cynku są mniej narażone na plan, by promować wzorowe działanie kadm czym grozi taki niedobór magnezu jeśli mamy u nas takiej ogromnej liczbie 80 % populacji pan oszacował na to czym to właśnie grozi mogę to w jak to wygląda, w czym grozi to może już bym to co zamierzałem powiedzieć jak działa magnes mandatów z tego jak by z nimi wnioski i czy mogę grać dlatego czym grozi mianowicie magnes aktywizuje kilkaset trakcji w naszym układzie ana ich najwięcej dotyczy czy lukę w sieci tego enzymu tego układu enzymów kryje się znajduje w naszych dochodach ci takich organach wewnątrz komórkowych, które wytwarzają właśnie ATP w każdej komórce znajduje się takich nazwijmy to małych i organy, czyli około 100 0, które swoją ziarnistość wytwarzają ATP i właśnie magnes na wielu tych procesach uczestniczy wytwarzania TPS glukozy i rzadko niedoboru magnezu wytwarzania TP jest utrudnione i teraz jeśli brak będzie ATP atesty i test 1 myślę, że najważniejszy mechanizm, ale i wszystkie są wasze drugie to jest jakby antagonizowanie czy przeciwdziałanie nadmiernemu działanie wapnia ci mówiliśmy o tym, że, gdyby nie było magnezu to nastąpi, gdy 1 skurcz przeciwniczki koniec magnesy warunkuje to, że dzięki wnikania ATP w tym układy i dokuczliwe w tym VAT jest wypompowywana i potem następuje ta relaksacja czy można powiedzieć, że w naszym organizmie skurcz nie potrzebuje energii, a dopiero w energię jest potrzebna na fazy rozkurczu dalej przewodnictwo nowo nerwowo mięśniowe też na 3 jony sodu potasu Onet wymagają również ATP daje wspomniałem rzeczywiście praca ATP utrzymanie tej właściwego nawodnienia wewnątrz komórek wymaga TP prezydium rady jeśli braki z tego ATP to nawet zagęszczenie niewielkie i płynu wewnątrzkomórkowego już powoduje 10 % niedoborów płynów jest i są istotne objawy kliniczne nad naszymi de facto żyjemy ślisko wodnym wprost naszych komórkach, a więc brak ATP powoduje to, że wszystkie procesy życiowe ulegają spowolnieniu utrudnieniu zaburzeń dalej w każdej komórce i są procesy kata policjanci rozkładu i anaboliczne również to wymaga przenoszenia transportu cząsteczek białkowych to warunkują kinazy aktywami lęk wapnia również one wymagają ATP i w przypadkach niedobór ATP te procesy są upośledzone i tarasy i to chciał wyjaśnić, dlaczego idzie podałem, że nasz organizm wytwarza 70 kg w tyle ile ważymy wynika stąd, że nasze zasoby, aby znowu to samo są takie, że on Sułek wyładowane i dozorowany 1 cykl trwa około w czasie drgań nasz organizm nie 5 0 sekund ci w ciągu 5 0 sekund wszystkie cząsteczki ADP są przyłączają trzeci fosforan dzięki temu powstaje aden z moczu i fosforany z tą energią, który szybko jest używany i potem portowcy powtórnie ładowany ci tych cyklów jest taka masaże, gdybyśmy odbierali po każdym cyklu tę energię jest przepraszam to ATR ATP wytworzone to w ciągu doby byłoby to byłoby to 70 kg i teraz posługiwać, jeżeli jest niedobór magnezu i umiarkowany to wykazano, że procesy biochemiczne to nasz organizm mają z często skalę logarytmiczną czy niewielki niedobór znacząco wpływa na spadek i aktywności enzymu i odwrotnie niewielki dodatek znacząco na poprawę jeśli bym mu taka jak Nisko przeliczymy jeśliby brakło tego magnezu 20 % do 20 proc mamy mniejsze zasoby ATP to mam 20 kg ATP mniej na wszystkie procesy organizmu, a więc zmęczenie wszystko zależy od tego i jedno jeśli mam jakieś chore narządy to te narządy bardziej ucierpią funkcji, więc trudno powiedzieć, jakie są najważniejsze objawień w, więc będą się przejawiać głównie te wyciekną można być, jeżeli człowiek Chudy i zgłodnieje to bardziej to czuje niż grube prawda, bo gruby spalić tkankę tłuszczową i chcieli teraz mówiąc wracając do pana odpowiedzi no i objawy pierwsza to zmęczenie zmęczenie psychiczne zmęczenie fizyczne i stany depresyjne brak takiego napędu w stawanie zmęczonym my tu inwestować wypoczęci, więc to ci ogólnie nazywa kronik setek syndrom znany z Zachodu prawda data ta nazwa przyszła do nas, czyli zespół przewlekłego zmęczenia to często ma swoje źródło właśnie niedoborach magnezu dalej ktoś ma chorobę wieńcową NATO niedobory magnezu będę się manifestować bądź bólami w klatce piersiowej, ponieważ i relaksacji mięśnia następuje wolniej, a serce otrzymuję krew od zimy się krwią w fazie rozkurczu emitentom spoczynkowy będzie zwiększony, więc przepływ znacznie więcej, że będzie upośledzony również przy niedoborach magnezu mogą występować już bardziej nasilone objawy w postaci ucisku ból bólów klatce piersiowej, bo zmniejszonej wydolności fizycznej i pieśniarz serce, gdy zdrowe to może otrzymać 5 godzin przy życiu ci idź do pana do mnie, gdy przyłączono mam nadzieję, że w ustanawianiu w pełni zdrowy podłączono 4 osoby, gdybyśmy te osoby już otrzymali przy życiu przez jedno serce i dalej jeśli są i partii z po zawale serca są nisze serca mikrouszkodzenia tkanki łącznej wytchnienia to ułatwione generują zaburzenia rytmu i w klatkach niedoboru magnezu, ale są nasilone nawet groźne dla życia zaburzenia rytmu również sprawność myślenia spada w w przypadkach niedobory magnezu ciszy skupieniu uwagi przez krótszy okres czasu dlatego wspomagamy się pijąc kawę czy kofeinę, dlatego że w ekstra chwilami z tkanek magnes, który właśnie te prace ATP aktywuje też prawda tylko z 1 strony pobieramy ten magnes, ale go nie uzupełniamy i Challenge można powiedzieć objawem niedoboru magnezu mogą już bardzo różnorodne i to co celem tej książki było to, żeby laik powołały w zdobyciu pełnej wiedzy o marne, że chciał go przekonać, że warto skupić uwagę i zdobywać wiedzę w zakresie bio pierwiastki ów i potem na podstawie opisów Stanów klinicznych i niedoborów i można zrozumieć, że prawdopodobnie dużym prawniczym masz niedobory i potem daje receptę jak suplement dawać, jaki program maszyna jest istotna, bo musimy już naszą rozmowę kończy zaś chwila, ale jeszcze na koniec ja pana zapytać o Need to, o czym pan też w książce pisarza, że mianowicie magnes Magda za nierówne to znaczy mamy na rynku mnóstwo różnych preparatów zresztą w różnych dawkach, ale część z nich to są preparaty bezwartościowa właściwie tak tak, bo ponieważ magnesem może być podawany jako ulgę pierwiastek bo, ponieważ ona silny chemiczny jest teraz dochodzi silna reakcja z wodą, więc jak wszystkie pierwiastki muszą być podane w postaci soli w tym przypadku są różne sole i to trzeba jakby zacząć od tego jaki jest cel i niczyja są jakieś choroby n p. chlorkiem magnezu się dobrze przyswajają bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie, ale są czynnikiem drażniącym i osoby, które mają stany zapalne jelit bądź żołądka często mają bóle stąd czy w takich przypadkach może jest preparat dobrze przyswajalny nie może być akceptowalny przez dany organizm drugi napad wygrany bardzo dobrze są akceptowalne przez żołądek, ponieważ nie nie są czynnikiem drażniącym, ale są znowu bardzo słabo rozpuszczalnym w wodzie i w wtedy trzeba dużo większą dawkę zastosować rozpuszczalny węglan jest kilka procent, więc to co jest rozpuszczone w wodzie nie wchłonie się, więc trzeba je można to nadrobić, jakby większą dawką i dalej tlenku magnezu są nierozpuszczalne, ale nie są czynnikiem drażniącym i w można też dużo większej dawce zastosować właśnie do gotowej strony taka bardzo fachowa wiedza czy byłby one w stanie sformułować jakąś radę dla kogoś to nie jest biochemik wiem tylko po prostu idzie do apteki chce sobie wybrać jakiś preparat magnezu to właśnie trzymam ma się kierować się w co pan życia dominować w tym 3 jego i jak spready pracuje jego przewód pokarmowy i czy są objawy n p . po zjedzeniu ostrych rzeczy po kawie czy są bóle, więc jeśli pacjent nasz osoba może wszystko jeszcze niema żadnych objawów i par produktach to porówna pan dość dowolny preparat ja raczej dobrze rozpuszczalne w rozpuszczonym generalnie się przyjmuje, że związki organiczne są lepiej przyswajalne i filii tam blaszanymi suma rannymi cytrynian wszystko napisane na opakowania do końca jest nakaz wydalenia leczona jest każdy preparatem musi im zawierać informacje oczywiście ona niestety na co oczywiście to nie jest tak, ale ona jest pisana małą czcionką prawda dziś na końcu i często się podaje ile danego związku zawiera tabletka ciasta tez mylące i wprowadza się i osoby kupujące w błąd po ktoś myśli nawet 500 mg jest napisana nazwali szczycił się nie będę mówił nazwy i wtedy się wydaje, że to z 5 g magnezu, a to nieprawda, a ty śpisz nigdy tego związku tej soli czy można powiedzieć obrazowo proszę wyobrazić, że pan tu reklamuje jest napisane i jedno litrowa butelka mleka i 50 gr czy pan wykupił nad kupił u nas ów mąż bał się skusić to jest 3 2 % pan otwiera butelkę i oczyszczone Biała cała i atak 5 0 ml w latach niema przekłamania butelka jest dwulitrowa tylko nie zawiera 1 l mleka, aby tak samo jest tutaj takie przekonanie, że stosuje proszku preparatu trzeba czytać ile zawiera magnesu reż uczące podaje jeśli jak sobie przeliczyć temu i praktycznie po skończeniu szkoły średniej dzisiaj pewnie sam umieć obliczyć sobie zawartości danego związku a jaka zawartość danego pierwiastka i tam bodaj taką receptę dla tych, którzy zapomnieli o tym, także trzeci, czyli Truteń podać konkretny preparat inni jak rozumiem jednak nie chodzi o to by zareklamować wie pan co to są tylko o to chodzi, że czas zacząć od tego czy nasz organizm i jakie związki źle znosi prawda i wtedy trzeba jest w takie związki stosować, który naj niż stopką spróbuje pogarszają ten stan potrafi zrobić śluzówki n p. żołądka w no właśnie tutaj jak powiedziałem wszystko w tej książce się znajduje magnez pierwiastek emerging to jest drugie wydanie książki pierwsze się okazało kilkanaście lat temu praca w ale okazuje się, że wszystko jest cały czas aktualne dr n. med. Henryk Dudek kardiolog w internista i Instytut psychiatrii neurologii w Warszawie dziękuję bardzo dziękuję państwu też dziękuję kończymy wieczór Radia TOK FM Mateusz Luft Bartłomiej Pograniczny wydawali ten program ja się na złom Tomasz Stawiszyński dobranoc i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA