REKLAMA

Gość Salonu: prof. Jerzy Eisler (powtórka z 15.05)

Goście Passenta
Data emisji:
2018-08-07 20:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
43:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dziś państwu wita słuchaczy zgromadzonych tłumnie przy odbiornikach, ponieważ dzisiaj naszym gościem jest pan prof. Jerzy Eisler nieznanej historii do gry w Chinach rywali uważa, że autor wielu książek w tym m. in. o marszu sześćdziesiątego ósmego roku od 7 wspaniałych piaszczystych plażach KC PZPR czy w ogóle w historii polskiej, którą walnym napisał, ale tym razem no i jeszcze warto wspomnieć, że pan profesor jest także dyrektorem oddziału Warszawskiego IPN-u i Rozwiń » nie może nie każe się domyśli, że warto zajrzeć tam pracuje po jego książce, ale razach jest taki jest spotykamy się z powodu książki nowe książki pana profesora p t. 4 5 lat, które wstrząsnęły polską w sugestywną okładką pocałunku pomimo serdecznego poza walką między reżyserem i wielkie nutami prof. Anny w ciemnym miejscu, ale pamiętam, na której stronie na 30 0 dziewięćdziesiąty piąty, że jest dobrze zaznaczyłem napisał, że mniejsze zło te zwane mniejsze zło nie tylko o decyzji bywa używane czy dotyczy stanu wojennego, ale że one w ogóle uznały Polskę powojenną łączy Polskę ludową za mniejsze zło i jezior gdzieś razem do nieco trafiło to to określenie w wolno próbuje być sprawiedliwe, że za swoje dajmy się, że Lech pomaga pokazanie tego większego zła baśń mówimy mniejsze zło to musi być większa Jan pokazuje, że tym większym złem i mogła być my nie wiemy na ile realna i 19 lat uczy uczynienia z Polski siedemnastej Republiki, a po tym, szczególnie w okresie polskich miesięcy tym większym złem czy to w październiku pięćdziesiątego szóstego roku dla rozwiązania politycznego nabyła oczywiście inwazja zbrojna związku Radzieckiego układu Warszawskiego coś takiego co się zdarzyło wtedy włazi na Węgrzech i w roku siedemdziesiątym w grudniu alternatywą dla tego co się stało mogą chcieć czegoś w puczu w kat c jak mówią jedno, ale politycznego jednak rozwiązania niestety z ofiarami śmiertelnymi, ale jednak próby przez część działaczy od rozwiązania tego kryzysu alternatywą była też radziecka interwencja albo wojna domowa Mieczysław Rakowski w pierwszej książce, jaka w ogóle powstała takiej autorskiej w grudniu 70 tego roku stawiam tezę że, gdyby nie doszło do usunięcia Władysława Gomułki, gdyby w takim trybie alarmowym nie ściągnięto z Katowic Edwarda Gierka nie uczyniono go pierwszym sekretarzem to bardzo prawdopodobne było to, że w następnym tygodniu może dojść do strajku generalnego list do wojny domowej w Polsce no ale wtedy, gdyby czuł wybuchła wojna domowa my nie oszukujmy się przecież na Kremlu nie przyglądano się temu biernie tylko co ja wcale środków militarnych to by związkowi Radzieckiemu na pewno nie zabrakło do spacyfikowania sytuacji w Polsce w roku 8 1 80 tym pierwszym tym większym złem byłaby najpewniej ich można dyskutować, kiedy i w jakim zakresie realna, ale znowu interwencja zbrojna układu Warszawskiego ja pamiętam jak i opowiadał Stanisław Kania jak w czasie pierwszego spotkania na Kremlu w roli pierwszego sekretarza komitetu centralnego polskiej zjednoczonej partii Robotniczej rozmawiał z Breżniew Breżniew kółko powtarzał tak jak mantrę, że wszystko przez te trumny, ale tak nie bardzo rozumiem co on też ścianki w trumnach wróg po chwili zorientował się, że Breżniew mówił Mięciel coś takiego trybu i październik 8 dziesiątego roku w morze to było w tym spotkaniu grudniowym następnym to pewności nie ma też w osiemdziesiątym roku, że cokolwiek byśmy zrobili cokolwiek nam się uda nam to i tak jest przykrywane zasłaniany tymi trumnami, które przylatują z Afganistanu z naszymi chłopcami i wówczas, kiedy już doszło do rozmowy w 4 oczy Breżniewa wskazaniom Tokarnia użył takiego argumentu w tym zapomnieć o trumnach wwożonych samolotem w, gdyby doszło do interwencji w Polsce zbrojnej z Holandii Algieria kurs taksówką przejechały, gdyż kolumny ciężarówek z trumnami i całe pociągi, ale nikt z tego co on opowiadał w wynikało, że Breżniew zastanowił się w taki inny sposób nie imperialnym tylko taki właśnie no nam też to nie jest poczynania w wypowiedziach na 4 i ile tam czas na zwiększa nasz klient nie wyjdziemy wreszcie wie tak to jest ten moment, kiedy właśnie, mówi że nie wkroczymy na liście będzie pogarszało to wejdziemy, ale nie wejdziemy bez ciebie bez twojej zgody tak to by znaczyło że już weźmie Hania się musi zgodzić była interwencja, bo inaczej jako głowa szef państwa polskiego stronę rzesze byłby zmuszony do oporu dla dobra dla źródeł należy interpretować musiał podejmować ostateczną decyzję pani również, że można je mnożyć wiele rzeczy jest nasze szanse uderzyło w 1 tys stron tej książki Szal nie rzeczowy szalenie takich rur pośrodku zwany czasami nawet powiedziałbym, że aż o asekuranctwo to znaczy krąży inna sprawa jest rozpatrywana z różnych stron język jest bardzo oszczędny, a sama ta tonacja książki nie jest tak umiarkowane Ziaja, gdyż stanowi polemikę z tym przeszło 300, zwłaszcza na ten temat zna się na temat Polski powojennej przyjedzie pan sobie, że jest rozprawiać się pan świadomy, że tak powiem odbiega, który nie odbiegała od jej względy interpretacji zwrotów określeń n p . pan używa naprzemiennie określenia sowiecki radziecki związek radziecki czy Sowieci Polska ludowa, czyli czy PRL i nic takiego moim zdaniem systemowy wychodzi tak i takie pewne przyzwolenie na różne interpretacje narożny klimat różny nastrój w jakim się mówi pisze Yahoo zawsze tak obrazowo tłumaczy, że jest koło prawdy i w tym kole prawdy trzeba być jeszcze się, pisząc cokolwiek nie tylko naukowe historyczne książki ktoś, kto wynalazł co to znaczy dla mnie takim przykładzie, który wszyscy zrozumieli moim zdaniem był w szkole prawdy człowiek nawet naukowiec, który w latach PRL i osiemdziesiątych mówili tak pewnie to Rosjanie zabili naszych oficerów Katyń, ale amunicja była niemiecka są różni świadkowie to jest trudne no chyba tak, ale nie wiem natomiast jeśli ktoś opisywał ten pancerz dywizjon SS, czego tam dowód cześć kombajn Führera takiego sita na czym łajdactwo Mateusz Nowak uciekł już było kłamstwo oczywiście nie można było oficjalnie w PRL napisali, że to NKWD żony Stalin i t d . i t d . ale nie trzeba było kłamać usuwać się do tego jeszcze pan, mówi że ja przyzwala na na różne interpretacje taka zgoda, ale nie ma innych ekstremistów w takim rozumieniu że, gdzie nie ma argumentów życiowych to n p. użyję słowa totalitaryzm to zawsze można wiele to sobie przed nim w duchu, że ich już brzydkiego wyrazu niecenzuralnego człowieku, a tuż próbuje się tu wspomnieć opisać jako dyktatura, jaką jest suwerenny Wierzbno na różne sposoby, ale totalitaryzm w naukach społecznych humanistycznych naprawdę został zdefiniowany i tych kilku elementów, które tam CAL Śródmieście Zbigniew Brzeziński Iran przyznawali, że tak, więc kilkadziesiąt lat czemu i Hannah Arendt korzeniach totalitaryzmu to naprawdę tych elementów nie ma no mamy w PRL eksterminacji inną politykę ludobójczych on czy mamy imperialny interes nasze atomowe lotniskowce pływają po Pacyfiku oczywiście oczywiście, że nie mogli tylko jak Kuszczak jest tak automatyczne kary tak, że wszystko załatwiają 1 określeniem totalitaryzm bez zróżnicowania też 3 w poszczególnych zakrętów poszczególnych okresów no i publicystyka u nas na bardzo często dominuje nad rzeczą właściwą, ale to też Ewa Winnicka trochę szalejącego w Hiszpanii łączenie polityki historycznej 9 zlotym zwrot polityka historyczna, a właściwie 20 lat temu nie istnieją i tego pojęcia w ogóle nie była prawda tani profesorze, a teraz runął się pojawił ulicą co pan rządzi, jaka jest polityka historyczna i co ona ma na celu i jeżeli ich polityka historyczna to doprowadzenie do tego, żeby już nikt nigdy nigdzie na świecie nie mówię nie pisało polskich obozach koncentracyjnych czy polskich obozach zagłady to nie bardzo sobie wyobrazić cokolwiek Polaka w kraju czy za granicą, który był czemu nie przyklasnąć, gdyby nie powiedział to jest słuszne, ale i tak trzeba natomiast, jeżeli polityka historyczna, która bez tego określenia była zawsze ma polegać na zastąpieniu znaków plus znakami min z w w czasach PRL w powstaniu warszawskim w tym oficjalnym dyskursie akcentowano rolę armii ludowej no dobrze była też armia krajowa takiej zasadzie właśnie, że no dobrze no też absolutnie nieobecne były narodowe siły zbrojne w ogóle się to nawet nie pojawia się co mamy dzisiaj mamy rzeczywiście armię krajową jako główną siłę powstania Warszawskiego i część praw mamy narodowe siły zbrojne są też już praw do, ale już nie mamy ani armii ludowej, którą żeśmy wymazali ani nie mamy Helion niech pierwszy armii wojska polskiego tych, którzy sforsowali Wisłę i chwytali przyczółki w na Czerniakowie no i próbowali tutaj przyjść powstańcom z pomocą no no to moim zdaniem nie może być zgody historia nie polega na przedstawianiu znaków wartości plus na minus aminy już na końcowy nazywani są rozliczani tak jak te pomniki, które symbolizują ITI i dlaczego Otóż uważam że, pisząc to robiłem coś pełną premedytacją jest n p. opowieść człowieka, który żołnierza pieszej armii, który walczył w powstaniu warszawskim jego pluton już 2 3 ludzi przeżył tylko on myślę, że dla ludzi wierzących to znak, że pan Bóg przeznaczył go to dania świadectwa jeśli ktoś niewierzący, toteż może powiedzieć, że los go przeznaczył do dania świadectwa opowiedzenia Jon rzeczywiście w roku 20 0 9 w telewizji opowiadał, że z 2 3 zostało tylko oni 1, a my wymalujemy tego nie było był z tanim i oczywiście, że był z tanimi oczywiście, że zatrzymał ofensywę na Wiśle z powodów politycznych, ale to nie zmienia faktu sytuacji, że nie możemy wymazywać historii naszych bohaterów, bo nie mieli umów w koronie na czapkach, ale oni zginęli za Polskę i pan redaktorze ja sobie niedawno uzmysłowiłem to nie o 5 0 lecie marca już nawet nie wiem co mnie do tego nakłonił, ale tak jak w latach sześćdziesiątych pojawiła się złota genialna myśl Polska krew przelewana na wszystkich frontach drugiej wojny światowej, a taką samą wartość oczywiście tak, ale Moczar owcy o tym, mówić dziś powodów koniunkturalnych wiadomych Otóż mam i przy parte wrażenie, że dzisiaj to zdanie wzmaga takiej samej odwagi w powiedzenie gość i innych realny tak, ale stwierdzili, że Polska kre w przelana na wszystkich frontach drugiej wojny światowej miała taką samą wagę mogę dzisiaj bez trudu wyobrazić, by nie mieści już od wielu w czasach chyba nie bierze pod uwagę armii Berlinga i t d . i t d . owszem, biorę pod rozwagę i Gwardię ludową i armii Berlinga biorę pod uwagę wszystko boisz się to zdanie traktuje poważnie, a ja je tak traktuje to nie ma o czym dyskutować jak zwróciłem uwagę na pewien szczegół mianowicie nie wolno pić szansy jeśli kolejny kryzys już w Polsce ludowej tak pisał w ciąży w Korei ukończę 6 0 do spadku nakładów książek o zmniejszonej rano przed blisko 3 3 0 6 4 to miałbym taką uwagę, że pan mówił o spadku, ale nie wiadomością jest aż tak bierze, ponieważ przedtem nie wiszą one nie pisał pan wzrośnie teraz za radość, że już takiego ulicznego w hotelach na część przyłapałem się, ale teraz zapisać też o takie drażliwe tematy coś jest, więc na czele wydziału tłumaczy pan podszedł to mamy namyśli żołnierzy wyklętych niezłomnych, bo to chodziło o to czy w powstaniu i płace nowo, lecz ich wkład w to zwycięstwo 3 nie wiadomo wnosić do nas nasz zwycięzcą, bo nie wiadomo czy Polska została wyzwolona czy nie uczynić z 1 okupacji Wall wpada pod drugą siłą jak panować rzeczy Polska 3 4 05 . roku została wyzwolona i świąt okupacji niemieckiej za tym nie szła wolność w rozumieniu francuskim n p . czy belgijskim holenderskim, gdzie tam mówię Amerykanie Brytyjczycy wyzwolili Francję Belgię Holandię natomiast tutaj za tym szły dywizje NKWD przeszło instalowanie nowej władzy, ale też inne musimy bardzo uważać wysilać się przy porównaniach, bo doczekamy się marzenia się już nie doczekam, ale młodsi mogą się doczekać takiej strasznej chwili, że padnie pytanie czy w Polsce ludowej były egzekucje uliczne czy były łapanki, ponieważ w Polsce też na naszych ziemiach były łapanki ludzi i były uliczny publiczne egzekucje w polskich miastach to nie wolno tego mieszać z czymś, czego absolutnie nie było tak było w czasie niemieckiej okupacji tak nie było w PRL i to trzeba wyraźnie mówić, żeby ktoś dzisiaj importował, że rzezie były właśnie takie życie, ale będziemy tak innym pewne rzeczy przestawiać pewne rzeczy re interpretować pewne rzeczy po haracz za wszelką cenę pokazanie w innym świetle tak naprawdę może się kiedyś w przyszłości coś takiego zdarzyć, że młodzi ludzie będą pytani, kto te obozy funkcjonowały tak czy obozy niektóre po wojnie rzeczywiście funkcjonował nie ma się czym chwalić to jest straszny no ale trzeba jednak widzieć różnicę, że Auschwitz, a Oświęcim po wojnie obóz, w którym byli trzymani Ukraińcy Niemcy, gdy żołnierza antykomunistycznej i t d . tak to jednak naprawdę nieporównywalne w tym samym miejscu z Auschwitz z czasów, kiedy to właśnie tak się nazywało było niemieckim nazistowskim obozem śmierci czy pan profesor nie ma wrażenia, że obowiązująca obecnie polityka historyczna ona służy jest wciąż jakieś walki z kompleksem niższości, jakie musi, więc w rwaniu i naszego kraju osiągalny narodzone bliźnięta wyżyny, bo w zasadzie taka jest zaś takie wspólne, że coś złego toniemy w nie wiemy natomiast miejsc myślę że dajmy się, że w naszym myśleniu bardzo często jest był jest i obawiam się, że zawsze będzie mówi obawia się, bo mnie się akurat nie podoba taki trochę magiczny element niezwykłości Jaden bardzo chciał, żeby Polacy byli zwykłym, a nie niezwykłym narodem, a więc Gnomeo i dość tak tych tych niezwykłości i wyjątkowości nauczmy się traktować inne jak i innych ludzi inne narody inne społeczeństwa nie na kolanach i nie jest to ogarnąć nie musi być ani jakiś taki obrzydliwy sali winniśmy kimś takim wychwalanie ponad miarę oczywiście proszę bardzo w PRL mieliśmy taki okres przypominam to, gdy przymiotnik dobry to był początek lat pięćdziesiątych stopniowane oczywiście w dowcipie, na którym można było dostać 3 lata więzienia w dobrym lepszym radziecki no, więc z, jeżeli tak będziemy stopniować różne słowa dzisiaj wybór pewnie zły gorszy i radziecki jako drugą stronę, ale to nie zmienia faktu, że to jest bez sensu, że to jest jako dowcip dość śmieszna może być takie Momo, który w wykorzystamy natomiast nie jest to sposób na funkcjonowanie na życie społeczeństwa tanich uważa, że pan Grzegorz dwukrotnie w książce pisze o mniejszym źle o mniejszym złu raz w kontekście stanu wojennego i raz w kontekście oceny z całej Polski ludowej weszło 2 tego okresu 4 5 lecia, chociaż historia alternatywna niespecjalnie nowoczesna chciałem pana zapytać, jakie były dla Polski inne wyjścia inne opcje czy możliwe było w czterdziestym 04 03. czwartym roku i później ciężar gry Rosjanie zostawili Polskę są już tak powiem zatrzymali się na długu i w związku z tym komuniści odegrali żadnej roli i w stanie wojennym czy była jakaś alternatywa co można było zrobić, czego Jaruzelski nie zrobił część bardzo trudne pytanie rzeczywiście nie lubię takich spekulacji natomiast myślę, że sytuacja mogła się potoczyć inaczej, ale nie latem czterdziestego czwartego roku, ale rok wcześniej może 2 lata wcześniej, ale wiemy, że dla Stanów zjednoczonych Wielkiej Brytanii prawdziwym sojusznikiem to związek radziecki i jego wielomilionową armią na froncie od Bałtyku to może czarny Polska takich sił w tym nigdy nie miała grać nie będziemy i w tym sensie nie mogliśmy być on tak powiem byliśmy Arian temu uzupełniającym, ale w żadnym razie dla zachodnich sojuszników nie mogliśmy zastąpić związku Radzieckiego w tym sensie ja uważam, że to było tak jak w antycznej tragedii nie było dobrego wyjścia właściwie co się musiało skończyć tak jak się skończyło mogło się skończyć z bardziej krwawo Otóż, kiedy dyskutujemy, dlaczego deportowano kilkadziesiąt tysięcy, dlaczego do więzień trafiło kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, a nikt nie mówić można było deportować 5  000 00 0 zabić pół miliarda można było można można było Radzieckim koleją na pewno nie zabrakło wagonów, żeby wywieźć 5  000 00 0 Polaków Krystyna Kersten, która była 1 z moich naukowych Mistrzów układ takiego określenia, że opresja była na miarę od form i zawsze mówimy, o który jako reakcja na na opresję mama coś złego na tym, a tak ale gdybym tutaj w lesie było nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi tylko 3  000 00 0 uzbrojonych n p. wiem, że to nierealne no to oczywiście Sowieci musieliby użyć zupełnie innych środków niż użyli do pacyfikowania podziemia antykomunistycznego Momo jak to było 2 5  000 ludzi w Lesznie latem czterdziestego piątego roku przed amnestią to nie musiało ich zwalczać 1,5 1 000 000 to wystarczyły 3 dywizje NKWD, żeby jakoś to jeszcze przy udziale KBW, czyli wojsk korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego milicji i urzędu bezpieczeństwa wojska polskiego to wszystko razem wystarczyło, więc ten czarny kolor i oczywiście był drugi był okrutnym, ale też poszerzyć ich uwagę, jaki jest stereotyp, że najbardziej okrutny terror był po roku pięćdziesiątym tak w Czechosłowacji na Węgrzech, ale nie w Polsce w Polsce najgorszy był terror roku pierwszego przekroczono ludziom kręgosłupy i po prostu brutalnie to mówiąc i zawsze powtarzam, że nie muszą strzelać nie musi zabijać jak już tylu zabiłem Cieluch spacyfikowano tym co tylko o tym w czasie rozmów wykłady pistolet na biurku i uśmiecham się już nic nie musieli krzyczeć na pana bić pana strzelać do pana pan już wie, czego oczekuje i chociaż to może mało romantycznie mało patriotycznie mało niezłomni brzmi, ale wciąż jest niestety w dużym stopniu udało po hekatombie drugiej wojny światowej po tych 6  000 00 0 obywateli, którzy zginęli pozwolić sobie na dalszą taką walkę na całość to w mamy przykłady 2 krańcowo różnych ludzi, którzy w tej kwestii mówili niemalże 1 głosem kardynał Stefan Wyszyński Władysław Gomułka ani rusz się, że aż 8 10 01 . roku w nurtuje scenariuszy teoretycznie więcej, bo czego, by jednak nie mówić to już mniej czasu takiego apogeum zimnej wojny czy powiedzmy rozpadu koalicji jak w latach czterdziestych tej wojennej Zachodu ze związkiem Radzieckim, jaki mają one i jak pisał ja się z tym akurat zgadzam, że moim zdaniem nie było atmosfery klimatu dla wycofania się w związku Radzieckiego z Polski i 3 z Europy Środkowo-Wschodniej pamiętajmy o nie narodowa megalomania, ale Polska była największa wszystkie linie komunikacyjne z regulowanymi Niemcami szły przez Polskę wiele lat temu Leszek Moczulski lider Konfederacji Polski jego realnej tłumaczył, że ważniejsza była Czechosłowacja pod tamtędy nie sprawdzałem, ale podobno szły główne szlaki energetyczne przepraszam bardzo, ale jednak w transporcie to nie energetyka jest najważniejsza tylko linie kolejowe i drogi i to wszystko między związkiem Radzieckim, a Niemcami biegło przez Polskę nie przekonamy się to jest, gdy bolą nogi ani nauka, ale dla mnie nie ulega wątpliwości że, gdyby w roku siedemdziesiątym 01 02 . punktem, a jeśli jest inna kwestia najmu to realna, gdyby wybuchła wojna domowa a gdyby ona była naprawdę domostwa to Solidarność, by ją wygrała i w związku z tym czy ktoś wierzy, że Leonid Breżniew mostek już dawno nie było miał w las wzięli ci gospodarze Kremla z partii na Kremlu będą się temu spokojnie przyglądać nie mieliby też swoje trumny w pociągach i w samochodach, ale czy to tak być musiało historia ma to do siebie, że nie można cofnąć taśmy teraz puścić innej wizji było tak inaczej już należy rozmawiać można, zwłaszcza SN profesora z takim interesujący rozmówca chciałem jeszcze 1 wątek poróżnić Pańskiej książki, a mianowicie czy powstałą przez te pół wieku coś takiego jak naród peerelowski się z tym bardzo bardzo długo męczę, bo oczywiście od pokusa jest wielu powodów wielka kolej na listach się, że zdemoralizowany należą stany chyba pan nawet napisał, że została zdemoralizowana mięsnym oczywiście marudzić tylko i pozostał Polski, chociaż ciągle żartem zadaje pytanie czy Stefan Żeromski zrozumiałby stawało na biurze on zwariował na wpływach z rozumiał, gdzie byłoby napisany poruszano, o czym dyskutowano rad osiedli omawiano na posiedzeniu biura politycznego nie wiedziałby co to biuro polityczne, ale myślę, że jakiś jakaś rada jakimś gremium, ale stawało na biurze to na pewno nie 1 3 nasi przodkowie zrozumieliby masło roślinne przecież masło jest zawsze pochodzenia zwierzęcego masło roślinne w normalnym świecie nazywa się margaryną jak mógłbym się tak długo bawić także obyczajami tymi nieszczęsnymi goździkami podawanymi kobietom młodych zdolnych do dołu, więc na pewno bardzo daleko się zmieniliśmy na plus i na minus więcej ludzi i to jest bezdyskusyjne liczonych już w milionach w Polsce ma on układem i nie powiem to szlachecką nie powiem Intelligence com, ale Czakon w powietrzu miejską bez wartościowania to znaczy wiedzą, że się do każdego dorosłego mówi proszę pana proszę pani ani nie myli Michałowo Józefowo jakoś tam Macieju chodźcie tutaj no tak silnie wracamy do w kulturalnym święcie, a to już w tej chwili obejmuje ono miliony ludzi w naszym kraju w jeżdżą na ogół jak trzeba się ubrać jak trzeba się zachowywać, więc to, by świadczyło, że to dokręcenie tylko o zniszczenie na rok w Żninie na Mal narodu chyba jednak nie dokonał się, ale bądźmy uczciwi zaglądaliśmy do własnego sumienia duszy środka to wciąż, kto uwierzy w naprawdę bardzo daleko w następny rok prod procesy zaszły na pewno zagra dystans do władzy nieufność, choć już dla nich jest też to już dziedzictwo zaborów okupacji no taka ciąża głupia rzecz jak kasowanie biletu w autobusie, które często jeszcze dzisiaj w oczach niektórych urasta bez mała do dogrywki heroicznego patriotycznego co, że jechałem na gapę to w czasie wojny okupacji niemieckiej no to tak było żel konduktorowi dawano pieniądze puszczamy oko widzimy to żadna znanych piosenkarek danych szabla Szaflarska kupuje bilet tramwaju, ale dzisiaj no to przepraszam bardzo to żadne bohaterstwo żaden patriotyzm to po prostu złodziejstwo w Indiach, ale sądzi, dlaczego w Polsce powojennej nie było kolektywizacji i szampana, gdy pisze Zofia Grzywa powiedział czytelnikom i to ja mam zbliżone pytanie, dlaczego tak pomyślnie w niektórych dziedzinach rozwijała się kultura sztuka czy na to pierwsze powiem wyraźniej niż to jest napisane w książce jeszcze wyraźniej jak w tej chwili jestem skłonny bardzo bardzo mocno akcentować osobiście do walk doświadczyli Władysława Gomułki on w latach trzydziestych został w czasie jednych z prób aresztowania postrzelony przez polskiego policjanta w wiele dzieli go, ale ta noga się kiepsko groziłaby dość, że został zwolniony w wyniku zabiegów różnych osób i natychmiast uciekł z kimś tam kontaktom Komintern morskim został skierowany najpier w do Moskwy, a stamtąd na Krym do sanatorium 3 zabiegów, jakbyśmy dziś powiedzieli rehabilitacyjnych w Cielu kuracji taki i on jechał pociągiem z Moskwy na Krym przez Ukrainę była to Ukraina świeżo po wielkim głodzie sztucznie wywołanym przez Stalina, gdzie szacunki różnią się o kilka milionów powiedzmy, że było to około 6  000 000 śmiertelnych ofiar sztucznie wywołanego głodu normalnie ludobójstwo kiedyś powiedziałem, że w wymiarze takim czysto ludzkim też 6  000 000 tak złożonych na Ukrainie to jest jak 6  000 000 EURp ejskich Żydów z premedytacją wymordowanych w obozach zagłady jak spośród nowo ludobójczych i Gumułka zobaczył drwiąco, po czym opisał wiele wiele lat później i czy rzadki przypadek, że komunistyczny i polityk działacz wyciągnął wnioski, jaką zobaczył ten raj na Ukrainie, gdzie najsłynniejszy ziemię, że właściwie i tam jeszcze niema żywności to on tak został pierwszym sekretarzem torów w Polsce już po wojnie to robił wszystko odwlekał, żeby tego nie zrobić, a co do drugiego pytania o kulturę niż w genach i też okresy wspominany z dużą nostalgią po pierwsze, jak można te filmy Barei itd ja myślę, że dla zwierząt jeszcze jednak już teatr film mimo cenzury, a może dzięki tej z no właśnie polega to, że wielu twierdzi, że złe warunki sprzyjają artystom naukowcom generalnie wszelkiej pracy twórczej nawet złośliwi mówią, że takich van Gogh n p. nie sprzeda ucha Kuba 1 3 2 obrazy, które w życiu natomiast naprawdę wielkim malarzem wilkom taką postacią jest długo długo po śmierci do dziś jego obrazy osiągają zupełnie zawrotne sumy pieniędzy i ceny, więc może jest tak, że jak n p . jest cenzura to kabaret musi się zdobyć na finezję na aluzje na nich łamać na puszczenie oka do do widza na zasygnalizowanie ani za przeproszeniem kopnąć go w Tatrach to nie jest kabaret też koszarowe dowcipy z unijnym to nie jest śmieszne nie jest śmieszne moim zdaniem czerwienią i z silniejszych wciąż ktoś stąd też zwrócimy uwagę że można dyskutować czy kabaret w film komedia Barei najbardziej miażdżąca były w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych czy osiemdziesiątych ja bym jednak stawia na drugą połowę lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych jako ten najbardziej taki krytyczny złośliwy okres czy wtedy było najbardziej liberalnie nie wiem, ale artyści ciszy w treści lali, kiedy Zenon Laskowik i Bogdan Smoleń mówili o ziemniakach, które będą malować na czerwono i sprzedawać jako pomidory, ale będą na talony to przecież wszyscy wiedzieli, że chodzi o małego fiata, że to jest gra słów dziś musiano by powiedzieć dość mały Fiat tak dosłownie aż tu przy to chyba raczej szkodzi niż pomaga tak mi się wydaje w każdym bądź razie była taka wrażliwość ma też po stronie publiczności oczywiście, że wystarczył drobny szczegół leki sygnał, żeby go odbierany przez strony, że o przez publiczność, która była bardziej wieczorem wyczulone dziś ona jest może na bazie tym piach i bardziej jak logika wzrost dostępności do i muszą być takie filmy, które pokazują, że samo okrucieństwo, jakie wdanym okresie panowało raz nie wystarcza aluzje, że ktoś ma jakiś odruch wyniesione z już z czasów terroru tylko musi być pokazana zakryją i co mu katowanie w sposób bardziej dosłowną może zresztą to jest jej nieuchronny część pana zapytać o dość skromny delikatny temat naszej przede wszystkim tych niezłomnych i 5 i niepokornych nieustraszonych przede wszystkim okrążają na rowerze mówicie tak przychylne okrzyki żołnierzy wyklętych wyklęci wprowadziła do obiegu jest nieżyjący już od dawna Jerzy Ślaski w książce, która się ukazała w połowie lat dziewięćdziesiątych wówczas wiedza o tym, była rzeczywiście żadna przez lata PRL nie mówiono cytowana już przywoływana przeze mnie Krystyna Kersten opowiadała w czasie 1 takich spotkań w końcu lat osiemdziesiątych i sam przed kim w kościele w sali katechetycznej jakiś młody człowiek mówi dużo, że to pani powiedziała to teraz niech pan pani opowie o naszych bohaterskich żołnierzach z MSZ Jamal zaczęła tłumaczyć cały złożenie skomplikowanie sprawy, że nie chodzi o przestawienie plus na minus, że właśnie to tego się nie da załatwić 3 zdania jest teraz odgrywa zestawienie jest w pewnym sensie tak ma pan niestety do wentylacji oraz w cudzysłowie bandyci już dziś są bohaterami, a bohaterowie dawni bandyta dla nastąpi w tym przepisie zgody nastąpiło odwrócenie Otóż ja uważam, że ta nazwa żołnierze wyklęci jest nietrafna, bo przez kogo wyklęci przez NKWD przez UB przecież nie nie przez Polaków nie przez polskich patriotach Senat proponuje żołnierze niezłomni no raczej już tak to też nie jest tak, żebym innym pytałem 1 z kolegów, pisząc tekst, który miał się ukazać po angielsku jak mam anglojęzycznym czytelnikowi wytłumaczyć mówi Jan napisałem partyzantka antykomunistyczna dobrze napisałeś żaden też tak napisał w żadnym żołnierzach wyklętych niezłomnych, jakbyśmy tego nie nazywali anglojęzyczny czytelnik nie zrozumie jak napiszemy partyzantka antykomunistyczna po drugiej wojnie światowej to on będzie wiedział, o co chodzi zgoda zgoda jest wszczynane na zakończenie chciałem pana pro nar zawrócić do tych do tej polityki historycznej mianowicie już nie chodzi też w cudzysłowie polskie obozy i tylko chodzi o szalone wyczulenie na na wszelką krytykę wszystko jest nazywany antypolskie, że jest jakiś ogromny front, czyli przebiega przez Europę przez WOŚP przez cały świat jakiś antypolskiej zimowych ja muszę powiedzieć, że wiele lat spędził za granicą nigdy nie spotkałem z tym określeniem obozów polskich obozów koncentracyjnych, aczkolwiek nie neguje, a był widziany dyplomatą byłym ambasadorem w Ameryce Południowej przez 5 lat otrzymywali instrukcje, żeby protestować oczywiście bym protestowała w dużym wyczulenie co czytam miejscową prasę nie spotka się z tym spotkałem się na twarz ogromną sympatią dla jej do do Polski do do Mickiewicza dojdzie do polskiej kultury do Chopina spotyka się z ludźmi, którzy ukończyli konserwatorium w Polsce w Bydgoszczy mieli stypendia wrócili do Chile byli ambasadorami polskiej kultury przychodzili na Donbass Arena na każdym razie każdy koncert na każdy przedstawienie miałem wrażenie, że w stosunku do Polski panuje raczej życzliwość mówili o uznaniu ogólniejsze wybór papieża i t d. i a teraz z góry powstanie takie wrażenie, jakby wszyscy siedzieli razem rzeczach, których on jezior, by żył pan panie redaktorze dobrego określenia powstaje wrażenie ja myślę, że tego się trzymajmy czy rzeczywiście jest w razie nie, bo pamiętajmy, że coś takiego jak absolutne zaufanie do prasy w 1 z książek Melchiora Wańkowicza opisuje takie zdanie i niebieskooki mnie żebrak pod amerykańską ambasadą w Kairze patrzył na zachód słońca nad piramidami i przyszedł natychmiast elekt fakt, iż ówczesny środek łączności z Pragi czy żebrak ma niebieskie oczy czy reformę amerykańskiej ambasady widać piramidy czy rzeczywiście nad nimi zachodzi słońce Otóż my takiego dziennikarstwa takich gazet takiego Radia takiej telewizji teraz w praktyce nie mamy i nie znamy można się śmiać ktoś sprawdza każdą informację za mąż są tacy ostatni Mohikanin, ale w dobie internetu, gdzie atutem jest niedobrze tylko szybko nabyć już natychmiast przecież oni nas, że obrażam, ale pan tutaj rozwiązanie z nim media niech się, że nie Villas mamy politykę taką też przecież taka jest polityka przecież premier wicepremierzy opowiadają o historii bardzo różne rzeczy przecież premier Morawiecki mówił 3 5 latach ogromnych zaniedbań w dziedzinie nauk historycznych, a w ciszy pamięć przedstawiciele tych najbardziej znanym na pewno były jakieś braki, ale ogólnie w ciągu ostatnich 30 30 lat powstało wiele znakomitych książek Radia i pańskich tu akurat będę bronił kolegów, bo nie tylko historyku zresztą to dotyczy także i winnych innych nauk szkoły peerelowskiej IT post peerelowskiej wcale nie były takie złe jak oni ciągle mówimy w kółko i naukowo oczywiście tak nie było tak jak przed wojną, gdzie matura to jak dzisiejszy doktoratami może jeszcze więcej, ale nie, ale było zupełnie przyzwoicie to miejmy nadzieję, że takie przyzwoicie w standardzie normy w gminach zapanują ja niestety nie mogę już nieprzyzwoicie długo w parlamencie dzisiaj w nią zajmować anteny chciałem bardzo panu podziękować dziękuję bardzo przypomnieć, że naszym gościem był prof. Jerzy Eisler ran pretekstem do naszego spotkania były jednak książka 4 5 lat, które wstrząsnęły polską bardzo panu dziękuję za brak chętnych do transferu za rzymskie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCIE PASSENTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA