REKLAMA

Przemoc i dyskryminacja osób o orientacji biseksualnej i homoseksualnej w Polsce

OFF Czarek
Data emisji:
2018-08-08 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:54 min.
Udostępnij:

O swojej pracy doktorskiej "PRZEMOC I DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ W DOŚWIADCZENIACH OSÓB O ORIENTACJI BISEKSUALNEJ I HOMOSEKSUALNEJ W POLSCE" Cezaremu Łasiczce opowiadał dr Marta Abramowicz

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary Łasiczka, program OFF Czarek, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Gdańsku. Tam jest dr Marta Magdalena Abramowicz, reporterka, badaczka społeczna, działaczka na rzecz praw człowieka oraz autorka głośnej książki "Zakonnice odchodzą po cichu". Rozwiń »
Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry.

Jak rozumiemy szykowany jest już nowa edycja tej książki w jedno Elbląg Eddy przepraszam nowa edycja zakonnicy ukazała się w grudniu, a to jest taka nowa część poszerzona o jej Echa takich dodatkowych goszczą, w którym opisuje co się wydarzyło po mnie po ukazaniu się tej pierwszej edycji, która wywołała ogromną dyskusję w Polsce, więc pokazuje, jakie zmiany zaszły w co do naszej świadomości czy zakonach czy też jak odebrały to były zakonnice, więc zachęcam

Ale rzeczywiście przygotowuje teraz nową książkę to właśnie nowa księżna chyba zdaje się poszła do mniej jest nie ma jej rolą mechanizmów takich żadną miarą zmiany rzeczywiście właśnie skończyłam książkę o dzieciach księży i kiedy mamy szansę na jej zaistnienie z dziećmi, bo tych Kochan widujemy od czasu do czasu oczywiście muszę coś się normalizuje to prawda, ale z drugiej strony muszę przyznać, że praca nad tą książką była trudniejsza niż na to książką była zakonnica dużo trudniej było dotrzeć do bohaterów bohaterek dlaczego, bo są tak dobrze ukryci trzeba nie chcieli rozmawiać po, dlatego że w przerobie rzepaku zakonnic rzeczywiście było także nikt ich nie znał dołączyli ludzie słyszeli o nich tylko żonę zniknęły z pola widzenia natomiast czy rzeczywiście nie wynik nie wiedział, jaki jest ich losy spadku dzieci się, że sytuacja jest inna to znaczy w wszyscy znają takie przypadki

Wszyscy jak wszyscy no ze słyszenia to wszyscy natomiast bezpośrednio po mnie to mniej więcej 15 % osób z tymi rozmawiałam zna zna osobiście natomiast mówią o nim ci wszyscy ci, którzy znają to oni chcą zapytać uważają, że to taki temat tabu i oni nie poproszą tej osoby, żeby czegoś skontaktowała w ogóle uważają, że mnie jakoś poruszanie tej kwestii w jedno jest takie msze jednocześnie dobrym no i w rezultacie

Okazuje się, że ich dzieci księży i matki dzieci żyją takiej społecznej Kuźnica libańscy samotności i że bardzo trudno się z nimi skontaktować i wprost, by porozmawiać od osób udało się pani dotrzeć ja słyszałam historie, z którymi opowiedziano opowiedział mi kilkaset osób natomiast do książki wykorzystałam kilka rozmów natomiast każda z nich jest na tyle ważna poruszająca i mówi o to są bardzo różne sytuacje, więc mówić o bardzo różnych sytuacjach w jednych zebrałam po prostu kilka historii tak, żebyśmy mogli się im przyjrzeć, ale też to co mnie najbardziej interesowało w tej książce to nie sam stosunek kościoła katolickiego do celibatu, który jest znany i na razie nic nie wygląda na to, żeby sytuacja uległa zmianie, ale będzie to jak społeczeństwo podchodzi do mniej do dzieci księży dlatego też tytuł książki będzie podtytuł książki jest nasza wspólna tajemnica to już z ostrzy sobie zakątki Polski do przekraczania dobrze jest wkładanie karteczek 

Mam nadzieję, że bardzo szybko się to nowa książka ukaże się tam Total Time

Możemy na to liczyć, bo wszystko jest gotowe, więc i tylko czekamy aż 3 tutaj wylicza stukanie, a dzisiaj pomyślę sobie, że porozmawiamy o pani pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Lucyny Kopcewicz na w Instytucie pedagogiki Uniwersytetu gdańskiego przemoc dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w doświadczeniach osób o orientacji biseksualnej i homoseksualnej w Polsce wiadomo, że tytuł prac naukowych poziomy zaś bardzo zdominowane są skomplikowane w inny, ale COS co sprawiło że, żeby zainteresować się pani akurat tym tematem wielu przez wiele lat działam w kampanii przeci w Homofobii przeprowadziliśmy badania również nad sytuacją społeczną osób LGBT w Polsce, ponieważ nikt inny i wówczas nie prowadził, dlatego że bardzo trudno było dotrzeć do grupy badanej, a ja i Blues moi koledzy koleżanki z różnych uniwersytetów mogliśmy przygotować narzędzie ułatwi nam było po prostu dotrzeć i mnie przeprowadzone zostały 3 fale takiego badania pierwsza w 20 07 roku kolejna w 20 11 i teraz ostatnia w 20 17 mundial opisuje wyniki te tego badania, które zostało przeprowadzone w 20 11 no wreszcie zebrało się o opracowani

Natomiast mnie jeśli będziemy tutaj rozmawiać o wynikach od razu mogę powiedzieć, że w tym 20 17 roku zmiany nie widać, ale to znaczy, iż jest zmiana to raczej taką stronę, że tej przemocy dyskryminacji jest więcej niż na początku swojej pracy doktorskiej pisze pani o trudnościach, jeżeli chodzi o zdefiniowanie różnych pojęć którymi się pani posługuje w tych badaniach Edelman rzeczywiście sam termin orientacja seksualna bądź psychoz seksualna i wydaje nam się, że to jest oczywiste, że wiemy, że ludzie są albo w samo bohatera albo biseksualny

Natomiast na mój różni się różne osoby różni naukowcy non myślą o tym w Górznie są dyskusje na ten temat czy orientację jest z wrodzona czy czy nabyta no generalnie mniej i z tego wynika również dalszy pogląd czy można ją leczyć czy nie mnie tutaj stanowisko czy to amerykańskiego Towarzystwa psychologicznego psychiatrycznego czy też polskiego Towarzystwa Seksuologicznego jest jasne czy orientacji seksualnej się nie leczy jest to ten to nie jest choroba

Tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek mu o różnicach w niebie w wynikających z samej samego tego, że ktoś zakochuje się w dziewczynie jak ktoś chłopaku nie w stosunku do wanny do populacji osób heteroseksualnych tak samo taki temat, który budzi duże kontrowersje, czyli wychowywanie dzieci przez pary mnie lesbijek bądź pary gejów są tutaj i też badania mówią wprost, że nie ma różnic pomiędzy dziećmi schowanymi w takich godzinach bądź takich w przypadku oczywiście odpowiednio dobranych grup porównawczych jedyna różnica może jestem taka, że dzieci po prostu wychowywane w rodzinach złożony z osób nieheteroseksualnych są nawet one są bardziej otwarte w stosunku do nie do różnych zjawisk innych nie wiem co mnie uprzedzone n p. to dla obu gmin uchodźców, a czy do normy mają wobec mnie uprzedzeń myjmy dno dlatego wymiana na samym początku, ponieważ w Polsce Noll temat wzbudza dużo więcej mocniejszy w zachodniej Europie czy w stanach Zjednoczonych stanowią zdefiniować wyjaśnić wszystkie pojęcia

Tak jak się do tego podchodzi też, że taką ciekawą kwestią, która jest oczywiście podnoszona cały czas jest ile jest w ogóle tych osób mnie LGBT i uważa się, że ich syn bardzo mało i nie powinniśmy się tym tematem zajmować natomiast tutaj badacze są zgodni, że można mówić o tym, że właściwie we wszystkich krajach jest około 5 %, a też ostatnie badania duże amerykańskie badania na próbach reprezentatywnych co się za rzadko zdarza w mówią, że w tym pokoleniu w tym pokoleniu, które nie musiało się ukrywać, czyli w tym pokoleniu osób najmłodszych to jest około 7 8 % w Neo oraz poszukiwanie, gdyby definicji pełnego statusu cytuje pani także katechizm kościoła katolickiego to wydanie z 19 9 4 roku rzeczywiście nie może

Nie w poszukiwaniu definicji tego też w szczególnie w Polsce warto przypomnieć, że katechizm katolicki, mówi że nie powinno się w żaden sposób dyskryminować innych osób homoseksualnych osoby takim nie wybierają swojej kondycji dla większości z nich stawia na trudne doświadczenia dobrze to, że opinia, ale interesujące jest to, że na takim kościoła katolickiego mówi o, że to nie jest wybór tak czy rozważa to coś wrodzonego czy nie będą ogranicza się skupiać na tym tle jest coś się wrodzonego bo jakby okazało się, że nie jest wrodzone i n p. nie wiem osoby biseksualne mogą wybrać to z kim się zwiążą do Celticu to znaczy, że powinniśmy inaczej wartościować takie związki nie NATO tali też, że jasne jest to, że w momencie, kiedy 2 osoby kochają się i mniej chcą być ze sobą i nie czynią w ten sposób nikomu krzywdy w jedno to oni nie powinniśmy w ogóle mieć tutaj jakichkolwiek złych myśli na ten temat, bo uznawani byli, dlaczego im więcej miłości na świecie tym lepiej tym, jeżeli różni się pogorszy się podejście społeczeństwa względem osób homoseksualnych w Polsce, a poza polską i 

Pewnie należałoby tutaj rozgraniczyć ma pewnie państwa starej nowej Unii, czyli te państwa oraz byłego bloku socjalistycznego i te państwa starej Europy, a te uprzedzenia generalnie rzeczywiście w Polsce nawet na tle znaleźli się porównamy się z Czechami w czy Estonią NATO w Polsce są zdecydowanie większe w stosunku do osób homoseksualnych rzeczywiście były kraje takie jak ją jak Łotwa n p. na cześć czy po części Słowacja to tutaj możemy mówić o pewnych podobieństwach natomiast w ich nie ma co się rozwodzić nad wystarczy spojrzeć w jaki kraje są dozwolone mnie związki małżeńskie dla osób tej samej płci w jakim związki partnerskie to jest w zasadzie w były już we wsi w całej Europie w włącznie oczywiście spuśćmy z krajami katolickimi nowe go o tym od miasta dyskusja w Polsce no w Irlandii my o małżeństwach osób nim tej samej płci decydowało społeczeństwo w referendum

Jeśli my w ogóle możemy się jako Polska historycznie porównywać z jakimkolwiek innym krajem jest Irlandia z naszej historii w pewnym stopniu są podobne na pewno bardziej niż niż w stosunku do innych krajów, a jednak w mniej w Irlandii możliwa była zmiana możliwe było mi zachowanie wiary, bo Irlandia wciąż ma wysoki procent osób, które identyfikują się jako katolicy, ale jednocześnie nie podziela nie wszystkich innych i bez sankcji, które kościół katolicki chce chciałby nakładać na nie na w tym wypadku osoby homoseksualne czy też na kobiety, bo przecież ostatnie referendum w Irlandii pokazuje, że Irlandia i jasno opowiedziała się za tym, że nie w pewnych przypadkach możliwe jest przerwanie ciąży

Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie dziesiąty 2 0 już za kilka minut studio Radia TOK FM w Gdańsku jest dr Marta Magdalena Abramowicz reporterka badaczka społeczna działaczka na rzecz praw człowieka i autorka głośnej książki zakonnice odchodzą po cichu to książka została wydana przez wydawnictwo krytyki politycznej informację już za 2 minut o godzinie 2 2 0, a po informacjach wracamy ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Gdańsku tam jest dr Marta Magdalena Abramowicz badaczka społeczna reporterka działaczka na rzecz praw człowieka i autorka m. in. książki zakonnice odchodzą po cichu

Ale dzisiaj rozmawiamy o doktoracie dr Abramowicz o zbyt długim tytule przemoc mogącej ich dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, ale ja zauważyłam, że wiadomości komentowały naszą rozmowę, podając informację o tym, że mnie w Poznaniu płynność na plakacie zresztą przez fundację prawo do życia umieszczonym w nie pojawia się taka informacja 2 mężczyzn, czyli taka sugestia, że geje to pedofile nie no, więc i od razu chciał się do tego odnieść, bo po pierwsze, oczywiście nie ma żadnych naukowych dowodów pedofilia jest zaburzeniem po prostu i ona może wystąpić u heteroseksualnych mężczyzn i homoseksualnych mężczyzn i może wystąpić także w tak w takiej sytuacji, kiedy w ogóle dana osoba, która mnie posuwa się do takich czynów nie różnicuje pomiędzy płcią dziecka nie dziecko jest dziecko ono jeszcze niema określonych cech wdów dojrzewaniu płciowym, więc 1 rzecz, a więc, ale już nic tego komentować tej gry

Jest kwestia jasna że, że tutaj nie ma natomiast gdy chcę powiedzieć mnie, że takie używanie mnie takiego najdłuższego instynktu rolę ludzkiego, czyli do ochrony dziecka, bo każdy z nas chciałby chronić dziecko tak tak jesteśmy skonstruowanie używane w przeszłości wielokrotnie, aby zdyskredytować i prześladować różne grupy przede wszystkim Żydów, których oskarżano o to, że porywają dzieci mniej i zabijają je i kre w jest potrzebna daje dziś ich rytuałów i mnóstwo Żydów przecież z tego powodu zginęło także ten pogląd Bielecki, który niektórzy w Polsce miał miejsce po wojnie był z tego powodu po drugie, kobiety czarownice były palone na stosach, czyli zwykłe kobiety były palone na stosach w Zatorze oskarżano je m. in. o to, że zabijały po powodzi dzieci przecież zgładzono prawie wszystkie położne w ówczesnej Europie w, więc dlatego, że uważano, że nie mieć dziecko rodzi się choremu to też wina obiecywano rzucił jakiś urok w związku z tym takie oskarżanie o to, że ktoś robi krzywdę dziecku jest bardzo często używane historii oto, żeby prześladować ich dyskredytować się różne grupy społeczne w tym pani doktorat się przypomina pani modele z takim eskalacji nienawiści Nate, które pewnie leży u podsta w różnych grup, które za wrogów obierają sobie inne osoby homoseksualne, ale myślę, że ten model jest aktualny szczególnie

Dzisiaj w ogóle poszukiwanie kozła ofiarnego czy w poszukiwaniu wroga tak, aby można było, aby jakaś grupa mogła się ciut silniejsza może przypomnę też bardzo ciekawe faza pierwsza grupa zbiera się w niej członkowie we wspólnocie zyskują siłę anonimowość grupowego działania umożliwia rozmycie odpowiedzialności za dokonane czyny grupa się konstytuuje odpowiednie rytuały ubiory mitologia pozwalają poczuć się przynależy do czegoś ważnego i unikatowego dzikie penisy Balice często zakorzenionej w historii jak swastyka grupa jednoznacznie określa swoją tożsamość od opowiadają się za taką ideologię jak n p. supremacji Białej rasy definiuje się w ten sposób kim są swoi, jakim są obcy obiekty nienawiści jest grupa zyskuje wyższy cel jej członkowie mają do niego dążyć kosztem poświęcenia swojego zdrowia relacji rodzinnych, a nawet życia później grupa zbiorowej nienawiści zaczyna nim pogardzać, aby nienawiść jest konieczne, aby spalać grupę nie będę przytaczał całości

Szczerze można sobie w wodę dochodzi do przemocy potem coś do do przemocy się najciekawsze jest to, że byle pkt 6 to już jest grupa atakuje oby to obiekt nienawiści z użyciem broni, a piąty to jest, aby treść bez broni czyli gdy przejście z tego werbalne jego modelu ataku do ne dojazd kluczowe tak natomiast momencie przejścia z tego z ataków takich słownych z obrzucaniem kogoś epitetami do jakichkolwiek aktów nie wiem bicia w PRL czy atakowaniem będą tutaj często tych nie w tych atakach na jego, których bazą jest nienawiść też do te ataki są bezpośrednie to znaczy ktoś szarpie ktoś bije ktoś wbija nóż to nie jest gdzieś z ukrycia strzelanie do kogoś z dnia internista dynamika nie, więc w momencie dojścia do przemocy bardzo ciężko się już cofnąć bardzo ciężko zawrócić taką grupę nie ona na taką drogę pokojowego rozwiązywania konfliktów zastanawia się, bo tak jesteśmy jak w punkcie historii i po doświadczeniach zarówno tych dawniejszych, jaki tych najnowszych wydawało się, by się, że w środku Europy świetne edukacja Unia Europejska dostęp do wszystkiego my i faza trzecia obiekt nienawiści jest konieczne, aby spełniać grupa dzięki degradacji innych rośnie także poczucie wartości i członków czy naprawdę jest także potrzeba wciąż dziś obiektu nienawiści, aby spaja grupę, jakby członkowie tej grupy czuli się legną w odrodzenie ruchów nacjonalistycznych szczególnie w Polsce na to wskazuje przecież to, o czym tu mówimy, czyli nie wiem my to praca i ideologię pokazywania, że jedni są lepsi drudzy gorszy ona głosi ona albo dotyczy rasy Białej w dominującej na wagę albo w naszym przypadku dotyczy Polaków, którzy dominują nad innymi gorszymi narodowościami

No prawda wygląda także nie jesteśmy w stanie chociażby mam trochę moja wyobraźnia może zbyt mała rolnicy na razie sobie, a zresztą zaraz wyjaśnię, o co chodzi nie żyj my Polacy nie dominują nad krajami starej Unii w tym jak Bill Burton to to co obserwowaliśmy przez nasze lata po akcesji było to, że Polacy raczej stykali się z tym, że jest u nas gorzej, że mniej zarabiamy, że jesteśmy do tyłu, że też na takim poziomie kulturowym, że w razie jesteśmy no wy pełni lęków i uprzedzeń nie jesteśmy otwarci to wszystko oczywiście ile wynikało z obiektywnych przyczyn historycznych my byliśmy przez wiele lat od 10, ale w kontraście do krajów Unii Europejskiej my poczuliśmy się gorsi mnie i tutaj to odrodzenie to wstawanie z kolan ten mit wstawania z kolanem

W moim przekonaniu on ma z tym związek, że mnie żem mnie jest to taki można powiedzieć nawet kolonialne kompleksy postkolonialne kompleksy i w związku z tym odreagowanie odreagowanie najczęściej na słabszych, chociaż teraz staramy się również odreagować Unii Europejskiej, ale naj naj łatwiejszym obiektem są osoby słabsze naczyń i wybieramy sobie osoby innym kolorze skóry uchodźców w nie albo my osoby homoseksualne koni pasujące jakoś to do naszej kultury i po prostu nie następuje konsolidacja my czujemy się lepiej jako grupa silniejsza, która jest lepsza od innych gminnych i to pomaga nam to zachowywać się poczucie wartości w jesteśmy częścią są w unii Europejskiej wydaje się, że osoby, które nie wyjeżdżają obserwują zarówno na stałe na dłużej czy tylko jakiś wakacje

Trochę inaczej zacząłem postrzegać świat i porównując podejście do osób homoseksualnych na swojej pracy pokazuje pani te różnice pomiędzy tymi krajami Unii Europejskiej został się dlaczego, jeżeli chodzi o różne inne podziemne dziedziny życia czy też w filozofię pewną Czyżby kwestie wartości Polacy się zmieniają, jeżeli chodzi o podejście do osób homoseksualnych zmieniają się tak bardzo wolno na jej nie wiem czy czuwał chcemy się nie zmieniamy wolno przecież to co teraz będąc przede wszystkim o to, o czym pan mówi no to też nie jest także wszyscy podzielają te w tę ideologię czy ten sposób radzenia sobie z trudnościami, w którym tutaj rozmawiamy natomiast dom można zauważyć taki model lansowany przez polityków i dla niektórych jest to model, w którym wchodzą gładko Adla niektórych jest to model w mnie, które mówią nie my nie chcemy wychodzić z Unii my zdajemy sobie sprawę, że w czeka nas jeszcze dużo pracy, żeby nasz kraj stał się taki, jakim chcemy dowiedzieć się mnie i i jest to bardzo spod spora grupa ludzi, która właśnie takiej zmiany czy też nominalną różnych mnie różnego rodzaju nauki jest nie boi ją podejmuje natomiast jest też część osób, która widzi to odległość pomiędzy nami, a krajami Unii Europejskiej jako zbyt dużą

Nie chce jej religię i jakoś widzi, że zawsze mnie zawsze może na przeskoczenie, jakby tej granicy jest zbyt duże i nie chce mnie na tę bardzo skomplikowany proces, bo to jeszcze, choć to, że mnie taka relacja zachód lepszym głosi ona sprawia również, że my zaczynamy się zastanawiać czy w takim razie nad wartością naszej kultury na tym, że mrożenie może nie ma w niej nic dobrego my nie jesteśmy takimi krajami jak mnie jak kraj imperialne, które nową i językami nie wiem angielskim francuskim hiszpańskim czy nawet portugalskiemu większość globu nie jesteśmy takim takim mocarstwem w związku z tym zasad zaczynamy się zastanawiać nad tą naszą kulturą natury nad tą naszą historią w i nie możemy się z nimi porównywać związku z tym staramy się sobie wytłumaczyć, że ta nasza historia była jednak dobra najlepsza i to my jesteśmy tym krajem taki był Polski mesjanizm przecież, że Polska jest tym Chrystusem narodów Polska jest tym narodem, który ma w historię do powiedzenia dużo więcej nas o to, żeby zbawić inne narody no no jest to jakieś mechanizmy takiego radzenia sobie z nazwy i naszym geopolitycznym położeniem wracamy do pani badań, kiedy mówimy o przemocy dyskryminacji netto

Czy można wciąż jest bardzo podobna w Polsce wszędzie czasie bez różnie zależy od tego czy mamy do czynienia z ośrodkiem wiejskim małym miastem dużym miastem, gdzie OHIM tutaj nie ma nie ma zaskoczeń to znaczy środowiska wiejskie szczególnie małomiasteczkowy są dużo bardziej konserwatywne i szczególnie widać to właśnie analizował w swoim doktoracie przemoc dyskryminację w stosunku do osób w szkole z wosku do tych, którzy uczą się w szkołach i potem na studiach nie i rzeczywiście widać, że w szkołach, czyli w momencie, kiedy młody człowiek z gimnazjum, a potem w liceum w w tych mniejszych ośrodkach na przemoc fizyczna jest dużo większa

I tutaj co może warto powiedzieć się mniej więcej 1 5 mnie osób w wieku 14 17 lat jeszcze nie nie do osób niepełnoletnich ona padła ofiarą mnie przemocy fizycznej w ciągu 2 lat, kiedy obejmowało to badanie Anny nierzadko więcej niż 1 raz na około połowa przemocy psychicznej no tutaj przemoc psychiczna związana z wyzwiskami z szantażem jakimiś nienawistne e-mailami mnie one najczęściej się zdarza wielokrotnie i proszę sobie wyobrazić, że nam 3 4 wszystkich tych tych ataków zdarza się w szkole w i ta szkoła no nie radzi sobie z tym nie reaguje respondenci bardzo często pisali, że to normalka, że to codzienność, żeby już się przyzwyczaili się już przywykli i momencie, kiedy nadarza się zmiana możliwość zmiany szkoły czy możliwe zmiany miejsca zamieszkania, czyli po skończeniu po maturze albo po ukończeniu, jakiego szczebla edukacji po prostu uciekają z tamtych miejscowości przenoszą się do większych miast idą na studia i ta przemoc rzeczywiście spada, chociaż ona nie spada bardziej niż do 15 % w 3 przypadki przemocy są zgłaszane policji, a mnie w ogóle to znaczy tutaj żadna ani przemoc fizyczna i pobicie gwałt potem mówimy o takiej przemocy, czyli czy po prostu jakiś molestowanie seksualne nie jest zgłaszana 9 5 % osób, które nie padło jej ofiarą nie zgłosiła i policji mowa też o osobach tutaj w dużej części niepełnoletni, który musiał również poinformować rodziców o tym co się stało

Ona przecież mnie odmienności do do innych grup społecznych, które są marginalizowane osoby homoseksualne mają tę dodatkową trudność w rodzinach są wykluczone podwójnie to znaczy rodzice matka i ojciec najczęściej w no nie akceptują orientacji seksualnej dziecka oczywiście należy podkreślić, że to się zmienia to w ciągu ostatnich kilku lat czy 1 0 lat zmieniło się i coraz więcej osób może mnie może swobodnie powiedzieć o tym, rodzicom rodzeństwu natomiast wciąż jednak po ujawnieniu tej informacji spora część rodziców byłem odrzuca swoje dziecko i albo wręcz dochodzi do takich bardzo drastycznych przypadków, kiedy dziecko jest bite wyrzucane z domu albo zakazywane jest jemu jej kontakty z rówieśnikami, którzy potencjalnie mogą być źródłem kłopotów dla rodzin mniej i tyle co tutaj chciałbym szczególnie podkreślić to co wydaje mi się niezwykle ważne to odsetek myśli samobójczych wśród młodych ludzi, by tam jest takie pytanie, w którym pytamy czy zły uczą w przeciągu ostatnich kilku miesięcy myśleć myśleć o samobójstwie nie myśli samobójcze mnie i 70 % osób odpowiada twierdząco jeszcze go 12 % nastolatków mówi bardzo często na to iż, gdy porównamy podobną grupę mnie z wynikami tez pytanie zaczerpnięte z diagnozy społecznej no to okaże się, że tam pół promila osób młodych w tym samym wieku uczących się w szkołach 

W podobnych miejscowościach myśli o samobójstwie to są to ta różnica kolosalna wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 40 już za kilka minut dr Marta Magdalena Abramowicz 30 studio Radia TOK FM w Gdańsku wracamy po informacjach to w studio Radia TOK FM w gdańskiej dr Marta Magdalena Abramowicz rozmawiamy o jej pracy doktorskiej przemocy dyskryminacja ze względu na orientację seksualną doświadczeniach osób orientacji biseksualnej homoseksualnej w Polsce to, że przemoc dyskryminacja istnieje znana orientację seksualną to zdaje się chyba też nikogo o tym nie trzeba w Polsce przekonywać innych przed informacjami mówiła pani o odsetku dzieciaków młodzieży, które myślą o samobójstwie ze względu na przemoc dyskryminację z osób homoseksualnych różne w porównaniu z nie hetero normatywnymi zasadza się czy jakieś inne wyniki badań panią zaskoczyła no i przede wszystkim my ja sam sprawdzi to na ile ta przemoc dyskryminacja, którą ten, kto go ludzi, którą ludzie homoseksualni, który ludziom Lu homoseksualni doznają wpływa NATO myśli samobójcze nadal na nie no Gosia z najmniejsze zadowolenie zżycia na nadużywanie leków czy używanie w okręgu, ale leków uspokajających nasennych

Rzeczywiście na to mnie jest bardzo wyraźna tendencja im większa przemoc, czyli im bardziej jest to przemoc fizyczna psychiczna mnie naraz tym większe myślisz o tym, by dużo częstsze myśli samobójcze tym dużo częstsze używanie leków nasennych uspokajających tym mniejsze zadowolenie z życia tym gorsza ocena na swego życia okropne nieszczęśliwe nie zaskoczył nas tutaj wyraźnie widać wie Lu taki związek GM w tym, że jeśli jest przemoc to cieszy ten dobrostan psychiczny jest dużo mniejszym Możejek swą czy da się jakiś sposób temu zaradzić nowo z tego co pani mówiła przed informacjami my to osoby szczególnie z tych mniejszych ośrodków ze wsi miasteczek, ale nie jest kolosalna różnica

Znaczy w dużych miastach ta przemoc względem są też występuje w ale swoja panią to o tym, że przynajmniej jest fakt możliwość w momencie, gdy takowa się pojawiają wyjazdu ucieczki trochę jak na zastąpienie się w tym tłumie większego ośrodka tak, ale to już mowa o ludziach, którzy są pełnoletni natomiast jeśli wracamy na poziom gimnazjów liceów to znacznie masz gimnazjów w UE, więc szkół podstawowych liceów na bank bądź innych szkół średnich NATO pozostaje ta rola szkoły dla naszych co szkoła może zrobić, żeby tej przemocy przeciwdziałać dyskryminacji na razie ich zalecenia MEN naszego Ministerstwa Edukacji Narodowej zmienia LNG na sobie też zmianę ustawy, w której mnie edukacja bez miast na bok wypadła z priorytetów mnie w ogóle z programu nauczania, a też komunikat, jaki wysyła rząd jest taki, że notujemy w tym zjawiskiem nie należy się zajmować zresztą jak pokazują też inne wyniki badań w Polsce o homoseksualności w ogóle nic nie mówi, ale w szkole, ponieważ nauczyciele boją się podejmować ten temat, a teraz, tym bardziej się boją no bo jest to tematy niewskazany niepoprawnie polityczny w związku z tym tak naprawdę dzieci i o tej orientacji PL bądź, podejrzewając u siebie taką orientację są skazane na na radzenie sobie samemu jak to wygląda w innych państwach w innych państwach jest zupełnie inaczej znacie jest rzeczą oczywistą stwierdza się, że jeśli występuje przemoc dyskryminację nosiłby były takie badanie moje w przedłożonym

No to jest rzeczą oczywistą zarówno dla magistratu, czyli dla el zarządców wójta burmistrza dla prezydentów miast i całego magistratu, że należy podjąć działania zapobiegawcze jak i na poziomie centralnym do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ten czas jest to oczywiste takie działanie się podejmują od lat są przecież prowadzone programy w mnie, gdy jedne i 1 część programów one były dawniej prowadzone to są takie, że po prostu zapraszało się mnie geja lesbijkę w PRL bądź osoby trans płciową do szkoły, gdzie uczniowie mogli z nią porozmawiać dowiedzieć jak wygląda jej życie mnie było wtedy takim też modelem dla dla gejów lesbijek, którzy jedno w 2 poprzednich latach w ogóle nie mnie nim nikt nie czuje się tak samotni, bo nie znali żadnej innej osoby homoseksualne to był 1 sposób, ale taki sposób właśnie odpowiemy mówi nie rozpowszechniano w szkołach no to jest wszelka mnie raz edukacja antydyskryminacyjna, ale ona nie jest nazwana anty dyskryminacyjną antydyskryminacyjna też pojedynczy warsztat jest jakaś pojedyncza lekcja w rytm to jest oczywiście robione natomiast obejmuje się mnie rzucą szkoły taki program bezpieczna szkoła w dacie zależy nam, żeby uczniowie uczennice w naszej szkole czuli się bezpieczniej robimy wszystko, żeby każdy każdy czuł się bezpiecznie, czyli również eliminujemy z mniej agresji przemoc ze względu na orientację seksualną

Jak to można zrobić to przede wszystkim dostarczaniem wiedzy, ale zarówno nauczycielom jak i uczniom czym jest to orientację jak wygląda życie takiej osoby, że to nie jest życie nieszczęśliwe, że to nie jest nic strasznego wręcz przeciwnie, że jeśli 2 osoby się kochają chcą żyć ze sobą związku notuje stały możliwe w ogóle, a też możliwe jest nawet wzięcie ślubu w w większości państ w europejskich w ZS 1 rzecz, a druga rzecz no to zmiana postaw to znaczy Niezgoda na jakąkolwiek przemoc i reagowanie w momencie, kiedy ta przemoc występuje w i Chełm w Gdańsku są prowadzone mnie takie projekty 1 ze mnie i 1 współtworzy eliminacji przemocy jest, by mu takie podejście zwany sprawiedliwością naprawczą z wtedy zakłada się, że im inżynier także sprawcą ofiara to znaczy to nie jest problem pomiędzy 2 osobami bądź kilkoma osobami jest problem, który dotyka całej społeczności mówi się, że co się stało społeczności czy coś niesprawiedliwego się zadziało i w mniej i prowadzi się prace są społecznością szkolną po to, aby wyeliminować takie zjawisko zresztą jest bytem, gdy ten TOK myślenia jest też spójny w ogóle zrozumieniem przemocy ze względu na nienawiść, ponieważ uważa się, że ona nie dotyka tylko 1 osoby tylko całej grupy ona wyrządza teraz zastrasza wszystkie osoby należące do tego wycina się wszystkie osoby homoseksualne, a 2 wyrządza szkodę społeczności, bo wszelka przemoc nierówności mnie denerwuje

Denerwuje mnie poczucie niższości generuje myśli samobójcze generuje nam gorsze samopoczucie no ale wydaje się, że w takie programy z polskich szkołach stanie Janas to jest 1 rzecz mnie, że żona już się pojawiają są tutaj w gdańskich szkołach, ale w Gdańsku też wzrost został uchwalony w mnie model d s. równego traktowania, który wprowadza również różne rekomendacje dotyczące tego, żeby właśnie również osoby homoseksualne w szkołach czy na ulicach czuł się bezpiecznie niestety sorry 2 dni temu wojewoda mnie Pomorski uchylił tę zaskarżył tę uchwałę w nieco z wyraźnym znakiem tego, że takie działania nie nie są, o czym jest ogromny opór mu rządzących, żeby wprowadzać takie działania

Przecież są to, że działania, które chronią przed samobójstwem młode osoby w szkole no właśnie, ale co rusz powiedziała tak mamy rząd to wszystko nie zmieni, ale przypominam, że program równa szkoła był już wcześniej, ale ówczesna minister edukacji odcięła się od niego to zaś 20 13 rok jedno, dlatego że my mamy bardzo dobrze przygotowaną organizację pozarządowe, które liczy też część nauczycieli, która brała udział w tego typu szkolenia oni są dobrze przygotowani są tu jest bardzo duża liczba materiałów przygotowanych w mnie i w każdej chwili, gdyby znalazła się chęć i też z chęcią idą mi pewne środki finansowe można, by było taką edukację w Polsce prowadzić natomiast wy 

No z uwagi na na różne czynniki nie z 1 strony to jest niechęć naszych rządzących w szczególnie PiS-u to w do poruszenia takich tematów, ale one mają swoje korzenie ona ma swoje korzenie w tym, że mnie kościół katolicki sprzeciwia się tego typu edukacji, nazywając ją promowaniem ideologii gender, dlaczego tak pani, dlaczego pani sędzi to już rok wcześnie mówić o tym, że katechizm kościoła katolickiego w AK, ale trzeba spojrzeć na praktykę jak to wygląda w praktyce no jednak jeśli posłuchamy wypowiedzi polskich biskupów to i z okazji dużych świąt religijnych zawsze gdzieś ten wątek się pojawia w CZD przez kilka lat pojawił się wątek ideologii gender, którą wpychano wszystko co albo związane z edukacją seksualną

Ale to właśnie było do doraźne narzędzie, które miało odwrócić uwagę opinii publicznej od finansów kościoła nie no tak, ale to doraźne narzędzie ono trwało przez wiele lat, bo ona również miało odwrócić uwagę przez koty pedofilii, która w nie, która zdarza się w kościele, gdzie dołu większe lub krzywdzi dziecko ksiądz przecież 3 znane są takie dysk lub takie przykłady i w Polsce, ale też za granicą w nie ujawnienie tych przypadków doprowadziła w ogóle do normy do zmiany całej pozycji kościoła katolickiego to znaczy społeczeństwo dostrzegło, że kościół katolicki wolę wierzyć, że przedstawiciele kościoła katolickiego krzywdzą po prostu kobiety dzieci mnie, więc tamy w między nimi w Irlandii m. in . w stanach Zjednoczonych m. in . w Niemczech dokona się bardzo duża zmiana w nie u nas są nam inni, bo ta dyskusja mimo pojawiających się i książek i ich filmów i dowodów na NATO, że takie sytuacje mają miejsce mnie nie jest jakaś dłużej nie podważa pozycji kościoła

Natomiast nowością ma swoją broń w i moim zdaniem dlatego w potok w tym samym czasie się pojawiła kwestie ideologiczne Enter Air po to, aby odwrócić uwagę również od tego i po to, aby pozwoli zachować w mi zachować status quo zarówno Kościołowi jak i nogi politykom, którzy bazują na tym, że są wspierani przez kościół po prostu, a czym się po by społeczeństwo polskie różni od innych, gdy w tym swoim nie zaś lepieniu albo właśnie, jaki jest jednak ostrożnym podchodzeniu do złączenia kościoła katolickiego z nawet udowodniony mi przykładami działalności takiej, która pogrążyła kościoły w innych państwach, a w 1 dołączy 1 rzecz to liczba tych przypadków to znaczy skala ujawnionych przypadków też przeświadczonych o mnie, czyli sposób w jaki inni księża pedofile byli chronieni systemowo przez biskupów katolickich w innych krajach najlepiej do tego co zostało ujawnione jest większa niż w Polsce w nie, ale długa rzecz, która wydaje mi się na znacznie ważniejsza jest stosunek, jaki w Polsce mamy do osoby księdza jako reprezentanta kościoła katolickiego

Znaczy w wielu środowiskach uważa się, że ksiądz Święty w związku z niemożliwością jest, żeby dopuszczał się takich czegoś takiego jest po prostu niewyobrażalne w związku z tym na dziecko kłamie inny albo takie rzeczy się nie dzieją albo on nie wywołują takich skutków przecież to, jakie pisze w swym doktoracie o myślach samobójczych nadal to przecież został zanegowany to niemożliwe, żeby ta wywoływała takie skutki w mnie natomiast inny ta pozycja księdza bardzo silna one się zmienia w ostatnich czasach nano ma związek z polską historią, której kościół katolicki zawsze był pozostawał w opozycji wobec mnie wobec obcego obcej władzy, a czy w trakcie obok wczytać w trakcie okupacji czy taka traci komunizmu mnie

Ta pozycja szczególnie podczas komunizmu kościoła została bardzo taka u bardzo mocna bardzo ugruntowana i ten ksiądz rzeczywiście wydawał się tym nośnikiem tej prawdziwej tożsamości polskiego narodu tej świętości mniej i jego pozycja była bardzo wysoka w związku z tym oskarżenie kogoś takiego w elektor znany w oczach ludzi jest tak ważną osobą wręcz świętą, bo przecież katolicyzmie tak stać się uznaje w gminnym i jest bardzo trudna bardzo bardzo pani dziękuje dzisiaj rozmawialiśmy o pracy doktorskiej pani Marty Magdaleny Abramowicz przemocy dyskryminacja ze względu na na orientację seksualną doświadczeniach osób o orientacji biseksualnej homoseksualnej w Polsce wkrótce kolejna książka dr Marty Abramowicz 3 tym razem o dzieciach księży bardzo pani dziękuję wam będzie na pewno więcej na ten temat dziękuję serdecznie informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA