REKLAMA

Kto będzie mógł pracować w Polsce? Jednym z kryteriów religia

Światopodgląd
Data emisji:
2018-08-08 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz, jest państwa gościem teraz tutaj w studiu Radia TOK FM w Warszawie Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry. Też od razu powiem, że dziękuje za przyjęcie zaproszenia, że przyszedł pan, zgodził się wziąć udział w tej rozmowie. Z wielu powodów, ale przecież nie, dlatego że bardzo nas tutaj interesują prace nad polityką migracyjną i zanotowałam sobie, że 25 stycznia ubiegłego, 2017 roku. Rozwiń »
Już tutaj, gdzie pan siedziały w wówczas sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Jerzy Kwieciński i mówią, że prace trwają już niedługo będą no i potem były kolejne terminy i kolejne terminy jesteśmy już 1,5 roku później i kiedy będzie je znoszą nie można każe nie na finiszu, ale myślę, że już za za półmetkiem priorytety, bo dokument, o którym po którym, który miał się zajmuje i który jest przedmiotem prac rządu da się nazwa plan działań my priorytetów społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej jest sporo po dyskusji na komitecie ekonomicznym rady ministrów w tej chwili trwają jeszcze prace minister z inwestycji rozwoju

Natomiast planujemy, że nawet w komitet stały i rada ministrów ostatecznie przyjmą ten dokument we wrześniu, zanim do niego przejdziemy z drugiej co mogłabym zapytać złośliwie, a w sumie pomoc są to co znaczy jak nowa ekipa rządząca przyszła do władzy to zrezygnowała skasowała poprzednie politykę migracyjną niż zasady żyjemy sobie od swych 2 dobrych lat bez polityki migracyjnej i trwamy, więc trochę pytanie dotyczy tego po co to jest, ale drugie pytanie czy nie należało za skasowanie poprzedniej polityki poczekać na nową politykę na 3 nie chciałbym dokonywać tutaj oceny poprzedniego rządu, ale moje odczucie jest taki, że Polska nigdy nie miała polityki i innych polityki migracyjnej jako takiej rzezi

W gruncie rzeczy w tej chwili to docencie zioła powiedzmy miała nie nie mam takiego męża nie mam takiego przekonania być może, bo jeżeli mówimy o wyzwaniach przed którymi inny przed którymi stanęliśmy w ciągu ostatnich 2 lat też dynamicznie tego całego procesu, który tak naprawdę i szereg napięć dyskusji problemów, które wywołuje polityka mnie polityka migracyjna powoduje wewnętrzny paczek prowadzi do do konkluzji, że w gruncie rzeczy nie mieliśmy nie byliśmy przygotowani na tą zmianę, która bardzo szybko nastąpiła z fali emigracji zarobkowej do do Polski, bo poczynając chociażby od 1 kwestii mnie od kwestii wymiany informacji w tej chwili systemy Straży Granicznej systemy system instytucji, która zajmuje się legalizacją pobytu udzielania zgód na zatrudnienie powoduje, że w gruncie rzeczy nie mamy informacji tajnych informacji

Co z osobami do przebywającej mnie do Polski się Polski się dzieje również, jeżeli chodzi o priorytety geograficzne trudno mówić o jakiejś systemowej polityce, która miała miejsce miała miejsce w przyszłość nowe złoża to nie jest ani do zdrowia leży geograficznie nowego w celu nowej polityki w nocie przede wszystkim to co na mnie to co już w tej chwili mamy to jest 6 krajów 6 krajów, czyli Ukraina Białoruś Armenia Armenia Gruzja i 2 leciała mi właśnie, ale na razie zagrają Mołdawia i Azerbejdżan to są to jest ta szóstka, która jest 1 z Wąbrzeźna odradza natomiast też oczywiście w tej chwili stoi męscy uprzednio nie dyskusji na temat tego kogo ta lista miałaby się wydłużyć, bo też Ukraina, która była do tej pory tradycyjnym kierunkiem emigracyjnym do Polski powoli przestaje mnie przestaje już takim rezerwuarem siły roboczej rozumieć kryteria, jakie będą kryteria los dobierania państ w, z których obywatele mogliby do Polski przyjeżdża w ramach uproszczonych procedur i t d. na czyją myślę, że tutaj jest kilka mnie kilka czynników i na pewno to co stoi za dużym sukcesem sukces emigracji ukraińskiej dała do Polski, bo obok trzeba mówić się o tym w kategoriach sukcesu to bliskość kulturowa myślę że, że to jest ta jest ten czynnik, który ma bardzo duże duże znaczenie

Wróciłem, żeby przyjmuje jakoś to blisko skóry rąk jestem ciekawa jak to kryterium zastosowane miały być syfon do krajów leżących na drugiej części świata i na co to jest bliskość kulturowa mu mówiąc wprost przeczuwam, że chodzi o rym idzie niekoniecznie, bo chociażby były kwestie językowe to, że w gruncie rzeczy 1, a Polska nie ma problemów z matek nie miała większych problemów z integracją tych Ukraińców którzy, którzy pracują w Polsce, którzy w wielu przypadkach uznał SN z Villarreal w lidze i Wietnam czy to rozłam potencjalnie oni mogliby kolarze są również jest również łatwość asymilacji mniej mu doświadczenia pokazują, że mnie, że w te 2 kraje mogą być rozpatrywane potencjalnie jako jako kraje, z którymi w strukturze, których powinniśmy jednak o świadczeniach pewnym to chociażby w funkcjonowanie Wietnamczyków w Polsce oczywiście są też wyzwania związane z tym, że społeczność wietnamska w Polsce w gruncie rzeczy jest społecznością równoległą w dużej mierze w stosunku do do społeczeństwa polskiego

To są biznesy wietnamskie bardzo często to to jest stosunkowo rzadko praca jest można powiedzieć się w polskich czy Chelsea jest takich przedsiębiorstwach, które nie są przedsiębiorstwami z diaspory natomiast nie jest to też jest społeczność, która generowała, by jakiegoś rodzaju problemem chociażby związane z związane z bezpieczeństwem rzeczy, która byłaby inna była wyizolowana nie ma takich nie ma takich sygnałów to jest również większe otwarcie się nam kraje, w których mamy mamy Polaków i to nie tylko on jest nic takiego bliskiego sąsiedztwa byłego związku Radzieckiego, ale n p. też zastanawiamy się nad tym czy mnie nie otworzyć się również znana społeczności polskiej stosunkowo duże w Argentynie Brazylii, które mogłyby pracować w Polsce

Natomiast oczywiście też wymaga dużo dalej idących idących rozwiązań niż te, które mamy, które mamy w tej chwili ani religia też kryterium myślę, że kryteria religia jako on z Rosji Czech czy trzynastka muzułmanie jakoś są definiowanie, jaką mniej chętnie widziani jako całość jako mieszkańcy danego 1 kraju Indonezja n p. myślę, że jest to 1 z czynników który, który jest brane będą brane pod uwagę oczywiście możemy się zżymać się zżymać na to ENA to kryterium natomiast, że polityka Anne polityka migracyjna w tym aspekcie społeczno-gospodarczym nie może abstrahować również od kontekstu społecznego kontekstu politycznego w naszym w naszym kraju, a w naszym kraju jakieś doświadczenie, a w tym kontekście dopytał pod takim spółkom patrząc chociażby patrząc chociażby na mnie na kryzys migracyjny

Widać wyraźnie, że osoby jest krajów czytałam z bliskiego Wschodu czy z północnej z północnej Afryki mogłyby natrafia na na trudności związane z asymilacją w w naszym kraju właśnie dotąd nie ręczę używać mocnych Lacjum asymilacja używać takich państw relację z Rosją czy w ogóle z odnalezieniem się w naszą rozmowę z ekspertami, którzy zajmują się migracjami ja pytam co dla nich najważniejsze, przygotowując się tej rozmowy no to oni jednak zwrócili uwagę na taką niespójność po pierwsze, ministerstwo pracy czy pana rozwoju mówi o potrzebie mówią o tym, pracodawcy, że potrzeba więcej ludzi tutaj do pracy oraz list mamy MSW, które będą mieć znacznie mniej przychylnie szczególnie po poprzednim kierownictwem się wypowiadało też przypominają organizacje jak trudno było długo trzeba było czekać na pieniądze na programy integracyjne, które organizacje pozarządowe prowadziły

Do czasu, gdy PiS przejął władzę i nagle te pieniądze się skończyły teraz trafiają do wojewodów, którzy nie mają doświadczenia nie do końca mają swoje kompetencje więcej, ale odpowiemy to obawy, że jakby był 1 z ważniejszych kroków jest też otwarcie na czas przygotowań nie ma szans na ludzi, którzy przyjadą z innych krajów w nas nie są potrzebne są pieniądze i doświadczenie, żeby to integracja czy jak pan mówi asymilacji ułatwić znaczy oczywiście pewną podejrzliwością niektórzy patrzą na dokładnie tę ekipę rządzącą uważają, że jest źródłem jednak na 5 w tym zakresie na czym te trudno mi trudno mi odnieść się akurat on akurat do tego on do tego wątku na pewno kwestie migracyjne nikt tam cała ta dyskusja pokazuje czy to w kontekście czy to w kontekście polityki migracyjnej czy kont konta w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie pokazuje jak wiele różnych czynników tutaj odgrywam odgrywa rolę na pewno to co jest i to jest ogromna ogromna zmiana pamiętajmy, że społeczeństwo polskie po drugiej wojnie światowej jest społeczeństwem do w zasadzie ostatniego o dwuleciu na 3 3 lecia Złocieńca tylko mogę mieć żadnego nie ma co szczególnie więcej pieniędzy na integrację inna dyskusja o tym, a natomiast wrażenie, że słowa, które płyną z młodych, których przedstawiciel rządu mogą utrudnić

Trudno mi się do tego trudno mi się do tego odnieść, bo to jest chyba bardziej polityczny wątek wątek całej całej dyskusji ja mogę powiedzieć ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że na pewno to co on mnie to co jest istotne, jeżeli mówimy on go w błąd z punktu widzenia społeczno-gospodarczego to patrząc na te doświadczenia, które na, które mieliśmy z przyjmowania Ukraińców w Polsce są oświadczeniami pozytywnymi, więc abstrahując od wszystkich innych wątków politycznych daje tej dyskusji myślę, że to historia sukcesu warto powtórzyć Jona k jest oparta na pewno o bliskość kulturową torze osoby ukraińskiego on nie ukraińskiego pochodzenia bardzo, ale będzie więcej oszczędza na integrację tak już w Polsce myślę, że tak, bo zdobył w gruncie rzeczy, jeżeli nie potrzebujemy potrzebujemy osób osób, by nie polskiego pochodzenia na polskim rynku pracy to powinniśmy tym osobom również umożliwić jak naj lepszy start na nim, czyli nauka języka również nauka Andy Emu tego kontekstu społeczną kulturowego, który sny, które w Polsce są w Polsce jest

Zresztą można powiedzieć, że w już w tej chwili szereg osób, które mieszkają w Polsce mam może korzystać się miejsce chociażby z 500 plus również ustawa częściowo umorzone, ale była integracja takiej budowy imigrantów był to rozumiem żal mi także chce przejść jeszcze słowem do programu dostępność plus rozumiem, że nikt już pojawiły się takie rozwiązania, ale to polityka migracyjna oprócz wskazania tych kierunków strategicznych ma też wprowadzić różnego rodzaju ułatwienia przyjedzie za to wnętrzami z tych krajów kierunków w inny tam z kolei zależą one rozmowie o programy dostępność plus, który by chciał minister

Premier Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie tego programu dostępność plus, które w dużym uproszczeniu ma ułatwić dostęp osobom z niepełnosprawnościami starszym takim, które mają trudności w dostępie czy w internetowych zasobów czy w UE do budynków i dostrzec szereg rozwiązań, a nam, które mają do tego doprowadzić co pana jest miarą będzie miarą sukcesu tego programu Macieja myślę, że miarą sukcesu tego programu będzie to, że każdy z nas zna bardzo różnych poziomach od poziomu instytucjonalnego rząd samorząd, ale również pojedynczy inwestor przedsiębiorca sklepikarz czy ktoś prowadzący działalność gospodarczą myśląc o jakichś nowych przedsięwzięciach będzie również myślał on będzie również myślał o dostępności jako 1 z kryteriów, który prowadzenia inwestycji czy wprowadzenia nowego on nowego rozwiązania ułatwienia komuś się ze specjalnymi potrzebami nie potrzebami dostępu do produktu usługi trzecie budynku ułomny to chyba jest to chyba jest najważniejsza, bo oczywiście programy rządowe czy programy samorządowe w ogóle programy duża tak jak rozmawialiśmy

One bardzo często są obietnicą zrealizowania pewne jest pewne rzeczy i bardzo często następuje przepaść pomiędzy tą obietnicą a, a działaniami siłą rzeczy jest skala wyzwań w tym programie jest ogromna, więc ja też traktuje ten program jako katalizator szerszej zmiany społecznej niż tylko zrealizowania tysiące inwestycji, które mniej reklam są tam są zaproponowane będzie DM BOŚ także, że będzie można nim, bo rozumiem, że projekt z kilkoma mają projekty ustaw tych najważniejszych pana perspektywy zacząć obowiązywać jak z ustawy naczep z taką sztandarową, gdyby sztandarową ustawą, która mnie jest planowana planowana jeszcze w tej kadencji

To jest ustawa o dostępności, która wprowadzi horyzontalne rozwiązania i również punktował zmieni zmieni najważniejsze akty prawne pod kątem dostępności natomiast to jest również szereg ustaw, które i bardzo dużych klinik w ustawie zaproponujemy terminy i zobowiążemy ministrów do przedstawienia takich jak takich zmian natomiast po co ja bym chciał podkreślić, że rozumiem na koniec naszej rozmowy to to, że ustawa jest ważna, ale nie najważniejsza i nie Polska jest krajem, który jest krajem dostępnym, ale dostępnym wyspowo to co jest ogromnym wyzwaniem przed przed nami wszystkimi to, żeby te archipelagi wysepek dostępności tak naprawdę łączyło się większą całość i żebyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za kwestie dostępności, bo można powiedzieć miarą sukcesu tego programu programu jest chociażby to, że do wielu osób dotarło, że dostępność jest czymś czym jest problemem, dopóki nie jesteśmy niewidomi nie widzimy tego, czego potrzebuje osoba niedowidząca czy osoba trzecia osoba niesłysząca, choć oczywiście nie mogę go z wyzwań, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami nierówność też w dostępie do różnego rodzaju zasiłków, czyli czy Poldim socjalnych inny z socjalnego wsparcia też inne postulaty znamy z protestu w sejmie, ale to na razie tyle Paweł chorąży podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji rozwoju państwa gościom bardzo dziękuję pani z 3 oraz dziękuję również.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA