REKLAMA

"Nowy rząd w Czechach – perspektywy polityki wewnętrznej i zagranicznej"

Połączenie
Data emisji:
2018-08-09 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

Jak udało się sformułować mniejszościowy rząd w Czechach? I jakie największe wyzwania przed nim stoją?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Trzynasta 23, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ze mną w studiu Łukasz Ogrodnik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dzień dobry. A będziemy mówić  o Czechach, a konkretnie o rządzie czeskim, który w zasadzie dalej próbuje budować swoją siłę swoje poparcie na kwestiach migracji. Rozwiń »
Tak przynajmniej mówi Andrzej Babiec, który mówi, że kwestia migracji zdominuje wybory do parlamentu Europejskiego i to chyba to chyba trochę brzmi niepokojąco do znający języki sposoby euro od budowania swojego elektoratu przez Andreja Babiša to można sądzić, że rzeczywiście ta kwestia migracji będzie mocno populistycznej bądź rozgrywano

Nie wiem czy niepokojąco brzmi to trochę kuriozalnie biorąc pod uwagę fakt, że fach nie zostały bezpośrednio mocno dotknięte falą migracji z roku 20 1 5 roku ale, ale społeczeństwo czeskie 1 w jest bardzo zainteresowane tym tematem Eurostat z w tym roku opublikował wyniki badania, w których Czesi zaraz po maltańczyk, a w Włocha i Węgra, czyli to są państwa liczy ten kryzys migracyjny faktycznie mocno rezonu wał nabożny imigrantów widać na Malcie na Węgrzech w Czechach w szachach nie koniec niekoniecznie właśnie to właśnie ptasich przywiązują wielką wagę właśnie do tego tematu również w kontekście wspomnianych wyborów w maju do do parlamentu Europejskiego i z tego właśnie z tej sytuacji korzysta Andrej Babiš, który podczas zaprzysiężenia nowego rządu 2 7 czerwca zadeklarował prezydentowi wraz w pierwszej kolejności właśnie kwestie migracyjne będą traktowane jako ten priorytet nowe nowego rządu Ależ to jest takie wielkie zaskoczenie, bo ci, którzy obserwują Republikę czeską dłużej mówią, że pewien rys ksenofobiczne dawał o sobie znać już od z kilku ładnych dziesięcioleci, więc w zasadzie to, że cieszy się tak boją migracji dodała wydawałoby się jakoś spójne z ich historią to, ale myślę co kilka paradoksów, by się tutaj znalazł 

Andrej Babiš jest Słowakiem urodzony w Bratysławie, więc też poniekąd jest imigrantem z żartobliwie zeznał, iż widzowie w tym wypadku, ale żartobliwie odniesie do tego prezydent Zeman, który w towarzystwie Słowackiego kolegi Andreja Kicki stwierdził, że to jest dowód jakości dobrosąsiedzkich relacji fiasko Słowackiego oto w słowach zostaje szefem rządu w co w co więcej z szefem partii SPD nie, myląc Socjaldemokrację Niemiec z silnie ksenofobiczna anty islamska antyeuropejska Janczy natowska partia CEF jest właśnie na jej czele stoi w jakiej Tomi Okamura w połowie Japończyk sporo jest też Wietnamczyków mieszkających w CHF także dach Bud data ta sytuacja dotycząca migracji słychać w niej nie jest na pewno jednoznaczna natomiast społeczeństwo jest faktycznie bardzo negatywnie nastawione na na migrację

Ten temat bardzo rezonuje w Czechach na takie leczenie, dlaczego ten temat rezonuje czy rezonuje bardziej niż problemy z samego premiera Andreja Babiša problemy związane z jego majątkiem i z zarzutami odnośnie do konfliktu interesów o czas pamiętać o tym, że Andrej Babiš jest rzeczywiście posiadaczem ogromnego majątku, więc pytanie czy ta sprawa nie rzutuje w tej chwili bardziej czy być może za retoryka antyimigracyjna ma w pewnym sensie przegrać problem samego premiera tutaj dochodzimy do kolejnego paradoksu to paradoks Andreja Babiša sowy, który sukcesywnie 20 11 roku stworzył ruch nie zadano w niezadowolonych obywateli było takie rozszerzenie skrótu Ano, która oznacza też, tak więc jest to marketingowe polityczny majstersztyk, ale dosyć sprzeczny z wewnętrznym PS Frog niezadowolonych obywateli

Tak zależy jak zdefiniować zawsze jest ta ta partia to 2 lata po utworzeniu udało się od razu Babišowi nie tylko wejść do parlamentu starych, ale TSUE zostać koalicjantem socjal demokracji wejść do ówczesnego rządu Bogusława Sobotki i ich w ten oto Andrej Babiš, który wygrywa ostatnie październikowe wybory w Czechach no staje się jednocześnie ów poniekąd obciążeniem tej partii ograniczyła zdolność koalicyjną Ano i dlatego po wygranych wyborach dochodzi do sytuacji pata politycznego

Oto zwycięska partia w rozdrobnionym parlamencie, w którym znalazło się aż 9 najwięcej w historii fal aż 9 ugrupowań partyjnych nie jest w stanie znaleźć koalicjanta i ten proces trwał aż aż 9 miesięcy i ich głównym obciążeniem główną przyczyną tego stanu rzeczy jest właśnie wspomniany Andrej Babiš, wobec którego policja toczy śledztwo wyłudzanie domniemane 2  000  000 EUR dotacji swój konflikt interesów współpraca z Czechosłowacką służbą bezpieczeństwa i starych liderów partyjnych w parlamencie trwałych deklarowało my nie tyle jesteśmy przeciwko współpracy z Anną partii, którą można, by było określić lub parkiem w centrum jeśli chodzi o program tylko Andrej Babiš jest tutaj stoi jest głównym kłopotem dla mnie jest kłopotem tak dobre dla współpracy dokładnie to kto finalnie udało się przemoc, ale też torów na nim nie było to łatwe i trwało niespełna 9 miesięcy ale gdy czyta sprawa dotycząca, bo interesy Babiša nadal jest cegła

Czy zna bolączki przypominają sobie oni różni aktorzy gry publicznych aż do Transparency International niedawno, ale czy to jest sprawa, która rzeczywiście budzi duże zainteresowanie ciągle jest dziś w klasach to znaczy nie przeszkadza w byciu efektywnym politykiem Andreja Babiša w ich sprawa, która dziś są w mediach rezonuje jednocześnie na wsi nie ma w mocnego przełożenia na opinię publiczną, która nas Andreja Babiša misia, a sporym zaufaniem, a partia Ano w dalszym ciągu oscyluje w Schwedt w granicach 30 3 5 % poparcia społecznego będący jednocześnie dał na najsilniejszą partią mnie nie tylko że, choć liczba mandatów, ale w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o poparcie społeczne jest tutaj abstrahując od tych wszystkich zarzutów to Andrej Babiš to trzeba przyznać, że jest efektywnym politykiem w UE

To jest o tyle ciekawe, że w tym rządzie, który tak długo starał się o poparcie pojawiają się dość ciekawe postacie jak choćby minister obrony Lubomir Macnar, którzy są w Mostkach skład stara się z kolei zarzuty popełnienia plagiatu w coraz mniej pracy dyplomowej to system do kolejnej takiej punkt na dość słaby w obrazie tego rządu chciał tak nie jest stałą pierwszy zarzut o plagiat, jeżeli chodzi o aktualny gabinet Andreja Babiša na balet to ktoś miał miejsce w szachy

Jak pamiętamy w poprzednim rządzie Angeli Merkel także to, czego mu typu spraw on na pewno nie ponoszą wiarygodności rządów, ale też ma on mnie nie są na tyle poważna, żeby zagroziły egzystencji tego rządu w no tak, ale ja chcę się zastanawiam nad tym z czego wynika, by dała petardą powiedział w zasadzie o tym, że to jest rząd słaby to rząd, który bardzo długo szukał poparcia przez rząd, który wnętrz na czele, którego stoi polityk o zasadzie nikłej zdolności koalicyjnej Brest Nice, stając się w zasadzie zawalidrogą w budowaniu jakieś sojusze polityczne, które są bardzo dziwne postaci z, a mimo to tez biedacy rząd, który udało się w tym nowym rozdaniu czeskim stworzyć i to jest zarazem rząd, który jak rozumiem wgląd w gruncie rzeczy jednak dalej mam jakiegoś rodzaju poparcie społeczne, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że aż 9 partii jest w parlamencie rycerskim to też są daj pewną elastyczność w działaniu Andreja Babiša witryna w zależności od głosowania od podejmowanych kwestii Andrej Babiš to potencjalnie stanieje znaleźć partnerów w danym głosowaniu, ale udało się to już daje się tego dowiesz czy faktycznie można poza koalicją rządową tak zmontować poparcie w zależności od sprawy, której ktoś usiłuje przeforsować po to, udało się mu Babiš owi, wygrywając wotum zaufania w nocy z jedenastego na 12 lipca oprócz koalicji rządu mniejszościowego socjaldemokratów i Ano mamy trzeci element w tym elementem jest komunistyczna partia wstać i Moraw, która po ma 15 tutaj kluczowe mandatów w niższej izbie parlamentu i która ustanowiła precedens mianowicie poparła rząd Republiki czeskiej tym samym konstrukcja rządu opiera się nie tylko na umowie koalicyjnej pomiędzy Ano i Socjaldemokrację, ale teraz umową między Anną i partią komunistyczną, która to już z okazji forsuje właśnie swoje postulaty w tym właśnie

Jakie to są postulaty?

Bo to ta to poparcie combo komunistów to była taka sprawa, która na wszystkich, że była bardzo wielkie wrażenie sporo się o tym, mówiło to było interpretowane jako umorzenie przełom, ale też jako pewnego rodzaju skandali k polityczne no i teraz pytanie jak co nasuwa się przekładać znaczy co w zasadzie ta partia, wspierając rząd nic do Babiša zyskuje, choć są pewne postulaty lewicowe, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze to zespół podniesienie minimalnej płacy to co jest opodatkowanie rekompensat przyznawanych Kościołowi i to już, jakby zostało to wcielone w życie, więc o to kto to był postulat komunistów listów aktu, który obecny rząd 3, na którym obecny rząd przystał

Z drugiej jednak strony jest to bardzo kontrowersyjna agenda komunistów dotyczące taryf roli trwają na, a w tej przestrzeni międzynarodowej to znaczy komuniści to jest partia, która tradycyjnie opowiada się przeciwko, a członkostwu w CEK NATO, by członkostwu szefów Unii Europejskiej, więc to poparcie komunistów jest jest tutaj kłopotliwe komuniści przed zaprzysiężeniem rządu ze stolicy oraz usunęli pewne żądanie o ograniczeniu obecności wojskowej przed zagranicą oraz mali w Iraku w Afganistanie w el czołowych, by się nie sprawdziła i co więcej przed szczytem NATO w Brukseli i sąd, by wisiała uchwalił zwiększenie obecności szef w misjach zagranicznych czeskiego wojska, więc tutaj też pan redaktor słusznie zwrócił uwagę tu też nie należy przeceniać tego wpływu komunistycznej partii szef i Mora w na nasz rząd szwedzki, ale z drugiej strony jednak ta współpraca sformalizowana co więcej komunistom udało się też zabrakło zablokować nominację do Europy deputowanego Miroslava Klosego na urząd szefa dyplomacji w do tak do tego przyczynił się również prezydent Miloš Zeman

Natomiast w w kilku aspektach na pewno też wpły w komunistów jest widoczny, a praktyka rządzenia gabinetu, który na dopiero wystartował w Lotto to pokaże na ile ten wpły w jest radnym tezę, że zasady prawa to jest takie pytanie o to kto używa Condé to znaczy czy komuniści zostali użyci przez ten układ polityczny między prezydentem Zemanem Andreja Babiša czy też oni próbują w pewnym sensie jako ten języczek uwagi zdaje się zachowywać, ale póki co wiele pokazuje, że z dużo taniej mogą to chyba działa w 2 strony to znaczy komuniści, którzy już po wyborach wysłali taki sygnał, że jesteśmy gotowi do współpracy z rządem początkowo bali się od tego odcinał się nie wejdzie w koalicję z partiami skrajnymi, czyli za wspomnianą partią SPD to miało komory i ich z komunistami, a cóż jednak stało się właśnie to poparcie języczkiem uwagi na finale nie być języczkiem uwagi wściekłość w wypadku komunistów na na poparcie rządu i stąd 3 Andrej Babiš finał był w stanie od tych niecałych 9 miesiącach sformułować rząd nic z poparciem Izby poselskiej dziękuję bardzo Łukasz ogrodnik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mną studiują trzynasta 37.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA