REKLAMA

Odwołania sędziów od decyzji KRS jednak trafią do Sądu Najwyższego. Dlaczego? Odpowiada dr Maciej Mitera, rzecznik KRS

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-08-09 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:22 min.
Udostępnij:

Marcin Mitera, członek i rzecznik wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa, komentuje sytuację po wysłaniu przez Sąd Najwyższy pytań prejudycjalnych do rybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Roch Kowalski, wywiad polityczny w TOK FM, dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dziś dr Marcin Mitera, członek i rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, dzień dobry panie doktorze, dzień dobry panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Dzisiaj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotarło już 5 pytań prejudycjalnych, które przesłał tam Sąd Najwyższy i wydział prasowy Trybunał sprawiedliwości poinformował polską agencję prasową, że prezes Trybunału podejmie decyzję w sprawie pytań w ciągu najbliższych kilku dni Rozwiń »
Przypominam, że Sąd Najwyższy poprosił Trybunał o to by ten wynik taty pytaniami zajął się w przyspieszonym trybie jeśli prezes zgodzi się na tryb przyspieszony to ta rozprawa będzie rozstrzygnięta szybko przekazał polskiej agencji prasowej wydział prasowy Trybunał sprawiedliwości panie rzeczniku, dlaczego krajowa rada sądownictwa jest przekonana, że sprawa pytań do cudzej postanowienia Sądu Najwyższego jej nie dotyczy panie redaktorze, dlaczego z oczywistych powodów nie jesteśmy już adresatem tego orzeczenia na przykładzie powiatu, jeżeli sąd wyższej instancji uchyliłby orzeczenie Sądu I instancji i zlecił mnie jako sędziemu oczywiście działającemu jako sąd przeprowadzenie pewnego dowodu powie na przesłuchanie świadka x to ja cudu zasad oczywiście jestem związany tym, że muszę świadka i psa przesłuchać, ale mogę odstąpić, kiedy się n p. świadek nie żyje, bo nie da się już go przesłuchać zgodzi się pasy to oczywiście my zakończyliśmy mówiąc teraz przechodzą oczywiście tutaj już na aspekt krajowej rady zakończyliśmy procedurę opiniowania przesłaliśmy dokumenty związane z tym procesem do pana prezydenta to zapytam o to opiniowanie

Dlaczego to jest grupa trojga sędziów, którzy skarżą się na tę negatywną ocenę ocenę wydaną przez KRS, dlaczego KRS w ogóle ocenionych negatywnie wpłynie też ktoś musiałby pan zapytać wszystkie osoby, które brały udział w głosowaniu głosowanie było z tego co pamiętam imię tajny był wniosek o wyłączenie jawności no i demokratycznie liczba głosów wskazała te osoby w dyskusji podczas posiedzenia albo w kuluarach nie padały argumenty dlaczego, dlaczego negatywna opinia w stosunku do tych sędziów

Panie doktorze ty mnie z tego co sobie przypominam było tylko głosowanie

Wynik głosowania ogłoszone chyba nawet informowałem na jej niestety prawda dla osób, które były bym powiedział tu podawane ich wnioski tej ocenie zakończył się wynikiem negatywnym wyniku głosowania powiedział pan wie, że rzeczywiście tych troje sędziów Sądu Najwyższego nie ma żadnej racji argumentując, że właściwie nie ma do kogoś odwołać od decyzji krajowej rady sądownictwa w tę osobę z tego co mi wiadomo będą mogły się odwołać kwestia tutaj pewnych nieścisłości tylko wyniknęła czy przewodniczący krajowej radzie sądownictwa przekazuje odwołania do właściwej Izby powinien tutaj Sądu Najwyższego i 2 7 lipca przewodniczący Leszek Mazur poinformował, że tym odwołaniem nie nada biegu nie prześle do Sądu Najwyższego tak tutaj jest już czasu chyba albo informacja pana przewodniczącego w formie komunikatu do polskiej agencji prasowej, że ten bieg będzie nadany kwestia byłabym będzie tu precedensowa 

Pan przeoczyli, że krajowa rada wycofuje się z tej wcześniejszej decyzji pan przewodniczący poinformował, że musi zlecić stosowną analizę biuro, aby biuro się zajęło jej prawne wydział prawny krajowej rady sądownictwa i ze stanowiskiem rady przekaże tak jak tutaj zadeklarował w tej komunikacie z wobec polskiej agencji prasowej odwołań, czyli to postanowienie Sądu Najwyższego miało jednak jakiś rezultat krajowej radzie sądownictwa i te dotyczące doręczone z erudycją dane dotyczące odwołań trojga sędziów to jest jedno zagadnienie Irena zagadnień

Panie redaktorze powiem tak nie widziałbym w związku przyczynowego, a czasowego również nie również nie my oczywiście jako rada jako sędzia szanujemy orzeczenie Sądu Najwyższego, ale tak panu tłoczą na tym przykładzie nie jesteśmy już adresatem tego orzeczenia proszę powiedzieć, bo w kancelarii prezydenta też twierdzi, że nie jest adresatem tego orzeczenia i że nie będzie wstrzymywać dalszego naboru na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym tych troje sędziów poza tym, że mają wykształcenie prawnicze są odcinki dróg zwykłymi obywatelami Rzeczypospolitej polskiej, dlaczego w takim razie odmawia się im prawa do rzetelnej oceny ich sytuacji w tonie to ktoś z rynku 

Nie jestem rzecznikiem pana prezydenta, ale rzecznik krajowej rady sądownictwa drugiej instytucji, która też, mówi że nie jest związana z postanowieniem z Sądu Najwyższego, bo żaden sposób nie jest też staram się panu naszym słuchaczom wytłumaczyć my zakończyliśmy procedowanie to orzeczenie w żaden sposób na nic nie dotyczy proszę zwrócić uwagę, że my zakończyliśmy przesłane zostały dokumenty takie mógł traktem świadkiem no nie mogę nawet tak, wykonując orzeczenie chociażby Sądu Najwyższego słać świadka, który już nie żyje przepraszam, że nawiązuje do tego przykładu, bo tutaj żadna jakaś analogia personalna teraz obie panie rzeczniku jeśli pan pozwoli spróbują się wczuć w sytuację tych trojga sędziów tak najpier w są negatywnie zaopiniowanie przez krajową radę sądowniczą zdarzały mi panie redaktorze bardzo proszę nie oni personalnie ich wnioski i wnioski są negatywnie

Nie widzę prawdę mówiąc różnica pomiędzy wnioskami o obrazie zwrócić uwagę, bo taka narracja poszła, że MEN negatywnie zweryfikowaliśmy pana sędziego Zabłockiego drugiego pana sędziego nie ich osoby ich dorobek rozumiem powiedział całą postawę tylko wnioski rozumieli, jakby nie było pisma procesowe o nie osoby, a pisma jest negatywna ocena wniosków, ale nie ma uzasadnienia dla tej negatywnej oceny wniosków ci sędziowie nie mają do kogoś odwołać, bo izba dyscyplinarna faktycznie w Sądzie Najwyższym jeszcze nie istnieje, a krajowa rada sądownictwa i Kancelaria prezydenta mówią, że jedyny środek, jaki w tej sprawie został podjęty, czyli postanowienie Sądu Najwyższego ich nie dotyczy, gdyby ci sędziowie nie byli sędziami tylko z obywatelami wykonującymi inne zawody toczą uważał, by pan, że taka sytuacja jest sprawiedliwa ponieść

Tak powinien działać wymiar sprawiedliwości panie redaktorze potem ta kwestia sprawiedliwości są kwestie natury, jaki filozoficznej nikt jeszcze nie zdefiniował co to jest sprawiedliwość prawda, ale mówiąc już teraz już konkretnie odnośnie pana pytania nie ma znaczenia czy tez sędzia czy też obywatelka dziś, jeżeli przysługuje mu środek odwoławczy to może tak czy wręcz jest, ale okazuje się, że w tej sytuacji uznałem, że nie ma do kogo się odwołać i może również własne zastał nie miał szans nie przysługuje też pan wspomniał do Sądu Najwyższego konkretnej Izby to, że ta izba funkcjonuje ten podział w naszym porządku, ale nie została jeszcze obsadzona nie została obsadzona, bo są olbrzymie wątpliwości co do tego w jaki sposób powstały wakat w Sądzie Najwyższym są te wakaty obecnie będą obsadzane wakaty, które chciałbym tutaj zaznaczyć w żaden sposób nie dotyczą tutaj państwo sędziów, którzy ukończyli 60 5 rok życia ta sytuacja jest całkiem powiedział od Cieszyna

Ale rozumiem, że Sąd Najwyższy kwestionuje sprawę nie tylko tych trojga sędziów, ale wszystkich sędziów, którzy zostali siłą przeniesieni w stan spoczynku po sześćdziesiątym piątym roku życia panie redaktorze i właśnie część nie wiemy jak interpretować wypowiedź pana rzecznika Sądu Najwyższego czy publicystów czy profesorów prawa, którzy twierdzą tak oczywiście pytania prejudycjalne jak najbardziej, bo test, by być to uprawnienie sądu każdego sądu tutaj nie dyskutujemy kwestia zabezpieczenia i teraz czy to dotyczy tylko tak jak mówią niektórzy wybitni prawnicy tylko tych 3 osób czyta pan wspomniał i część, ale sądy kwestionują autorytety nie dotyczy wszystkich 14, ale przyjmijmy 1 4 czy w ogóle, by podział instytucji Sądu Najwyższego i wszelkich reform wszelkich bym powiedział tutaj związanych z tym działań chociażby krajowej rady sądownictwa, bo my teraz opiniując i niejako uczestniczą w UE uczestniczący w procesie tym nominacji 1 4 4 wolne miejsca

No nijak się to ma do osób, którym kończy się to piąty rok życia wydaje mi się, że niezależnie od tego o której grupie mówimy to Sąd Najwyższy wydał zabezpieczenie w postaci za zawieszenie obowiązywania niektórych przepisów właśnie o to, żeby zabezpieczyć jak najlepszy interes tych obywateli tych obywateli obywateli czy stać, bo znowu dotykamy nie widzem Nina rozróżnienia są obywatele, którzy sprawują mandat sędziego pełna zgoda każdy sędzia z obywatelem nie każdy obywatel jest sędzią pełna zgoda panie redaktorze proszę zwrócić uwagę tych osób w sprawie innych osób sąd zadziałał urzędu naprawdę możemy kruszyć kopie prawda czy to zabezpieczenie czy jest zgodny z tym porządkiem czy kwestia podziału tych zadanych pytań konkretnie tego trzeciego czczona jest poprawna

Trybunał luksemburski może poprawić może decydować jak chciałem tylko prosić, abyśmy nie mieszali ten podział tych pytań ze stanowiskiem działaniem krajowej rady sądownictwa, bo my naprawdę żaden sposób nie jesteśmy adresatem tej normy w kwestii 6 5 latków przepraszam za to tak jest wtedy podział stref realizowanie 6 5 latków sędziów państwa sędziów 60, którzy ukończyli 60 piąty rok życia my już wydaliśmy opinię nie jesteśmy adresatem panie redaktorze ten, kto pańskim zdaniem obecnie z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego to praktycznie mogę powiedzieć, kto raczej nie jest pani prof. Gersdorf domyślam się, że do tego pana pytanie zmierza jest sędzią w stanie spoczynku sędziom nie orzekającym

Przepisy jasno mówią, że taka osoba w stanie spoczynku nie może być prezesem to wysłuchałem Pańskiej wypowiedzi sprzed kilku dni sytuacja jest tutaj płynna ufam, że pan prezydent przetnie ten węzeł gordyjski i wskaże osobę czy dopełnienia czy tu inną osobę, która inaczej sędziowie Sądu Najwyższego przedstawią odpowiednią liczbę kandydatów i pan prezydent w końcu powiedział zakończy trojga jeśli prezes Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszym prezesem to kto kieruje pracami tego sądu obecnie, by dyrektorzy i trudno jest mi powiedzieć Niejestem środki bez względu na sternika nie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to realną kwestię tutaj rozdzielania no musi ktoś taką jednostką był podział tutaj kierować czy ta osoba tak ma przymiot prezesa SN lnu nie w mojej ocenie nie on wielkość na co dzień musi podejmować decyzji decyzja administracyjna merytoryczny w zasadzie mają też są jakieś zastępstwa ktoś musi kierować pracami ktoś ich tą jednostką przez jest kwestia też żądać zabezpieczenia osób mienia kwestię na oddziały oraz nadającą się tym wszystkim kieruje prof. Małgorzata Gersdorf

Nie mam wiedzy panie redaktorze czy faktycznie pani profesor kieruje tym być może tak pan mówi kieruje jednak rzeczy ma przymiot prezesa Sądu Najwyższego

No i nie martwi pana jako rzecznika i członka krajowej rady sądownictwa torze nie wiadomo, kto naj kieruje najważniejszym sądem w Polsce, ale oczywiście, że mnie to matki panie redaktorze przecież tutaj ten system prawa nie jest taki zawieszony w próżni każdy, by być cywilizowany kraj jesteśmy takim krajem chciałbym to sytuacje Jasną prostą, aby nawet obywatele już nie mówi sędziowie, ale i obywateli obywatele mieli jasność w temacie jest po prostu dążymy do takiego dualizmu prawnego, w którym będzie 2 prezes pierwszych prezesów Sądu Najwyższego i zwalczające się sędziowie w Sądzie Najwyższym nawzajem panie redaktorze nie uznaje tych sformułowań dublerzy nominaci prawda no i nie to chyba nie tędy, ale już sam pan, mówi że dzisiaj prezes Małgorzata Gersdorf nie wykonuje obowiązków pierwszego prezesa prezes Małgorzata Gersdorf uważa, że jest pierwszym prezesem i na jej miejsce zostanie wskazany ktoś nawet de facto będziemy mieli 2 pierwszych prezesów Sądu Najwyższego w PRL, którzy powtarzam pani profesor w mojej oceny w świetle tych przepisów, które aktualnie są

No i jest wstanie spoczynku jest stanie spoczynku przepisy mówią, że osoba będąca w stanie spoczynku nie może być prezesem to takie tempo będzie ono kwadratura koła przyjechał pan wizję tarasów rewizję wymiaru sprawiedliwości po tym, jak ten konflikt dobiegnie końca to nam pozostanie redaktorzy no co nam pozostanie życzyłbym sobie jako obywatel jako sędzia, aby ten wymiar sprawiedliwości w naszym kraju był szybki sprawny to co pan powiedział sprawiedliwy może mnie pan na chwilę złapać tutaj zasługą będzie co to znaczy spolegliwość z filozofami powiem pana rozmowy się umówić, aby to wyjaśnili, ale w takim poczuciu ten poziom ludzki, bo jako uczestnik różnych programów interwencyjnym dochodzę do wniosku, że pewna orzeczenia zapadające wobec obywateli są uwaga zgodne z prawem perfekcyjne

Ale jakie niesprawiedliwy, a jako sędzia nie ma pan wrażenie, że jest to niejednokrotnie obrażany przez media publiczne przez polityków partii rządzącej mama i nie boli to pan w żaden sposób w, ponieważ doktorze ja w ogóle przyjmuje bym powiedział taką pozę ziarno więcej zostało mi dane więc, aby zmniejszyć, jeżeli to nie przekracza pewne bym powiedział nam prawa karnego to jest forma wdzięczności to zatrzymywanie oberki formą wdzięczności nie, bo media czy społecznościowe

Prawda no cóż obywatele mają różne bym powiedział tutaj zapatrywania ja naprawdę uważam, że działam w granicach w toku takich moich kompetencji, jakie nawet te przepisy, jakie przeprasza mnie nawet, ale przepisy mi wyznaczają natomiast, że ktoś mnie obrażają 3 jedno panie redaktorze no ja nie będę kogoś wychowywano to jest chyba kwestia montażu elementarnej kindersztuby pożegnaliśmy się już autorytetem sądów i sędziów w Polsce nie ufam, że nie panie redaktorze analizowałem sytuację w latach 60 7 0, jeżeli chodzi o stany Zjednoczone i w pewnym momencie następowała tam też powolna demokratyzacja otwieranie się różnych instytucji w tym Sądu Najwyższego na obywateli, a szeroko pojęte ten podział dostępnego obywatela i szybciej to jednak paradoksalnie wiązało ze spadkiem autorytetu skoro taki był podział gigant kolos demokracja stany Zjednoczone poradziły z tym sobie również ufam, że komuna demokrację sobie z tym poradzić mówił Marcin Mitera członki rzecznik krajowej rady sądownictwa bardzo serdecznie dziękuję dziękuję panie trwa też informacje TOK FM, na które zapraszam w imieniu Anny dra ganek po nich Agata Kowalska i analizy i Agata wróci do tematu reformy sądownictwa tuż po siedemnastej 20 rozmawia z prof. Jackiem skrzydło z wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie łódzkim program wydawał mi to strzelecki zrealizował Adam Szurek bardzo serdecznie dziękuję.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA