REKLAMA

"Spółkę na żądanie prokuratora obejmie zarząd przymusowy, a prawo będzie działać wstecz"

Analizy
Data emisji:
2018-08-10 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie przede mną ustawa o bardzo groźnej nazwie projekt fałszywych jest to projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i to jest też ustawa o zmianie innych ustaw projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości co powinno nas wszystkich cieszyć, bo ostatnio w co już projekty rządowe dane są procedowane jako poselskie więc, tym bardziej to co cieszy, a mnie jeszcze dodatkowo, dlatego że Rozwiń » wyjątkową przyjemność sprawia mi lektura opinii do tego projektu znajdą je wszystkie państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji no w suchej nitki nie zostawili opiniujący poza NSZZ Solidarność na tym projekcie w UE, o co chodzi i dlaczego tu jest tyle trudnych i przerażających słów, które być może ważą państwo jest po prostu z rzeźbą ludową w o tym, będziemy rozmawiać z panem Piotrem Zarembą adwokatem w kancelarii Gekko jest dzień dobry kłaniają się pani redaktor kończy państw to się stąd tytuł ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i poznanie innych ustaw zgadza się to jest ten podmiot zbiorowy podmiot zbiorowy to jest osoba prawna, czyli sp. z o. o . spółka kapitałowa jednostka organizacyjna, która takiej osobowości prawnej nie ma natomiast ma zdolność prawną, czyli to są wszystkie spółki osobowe i inne spółki handlowe z udziałem ska do skarbu państwa jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek spółka kapitałowa organizacji Itaka, która jeszcze nie została wpisana do rejestru, ale już powstała u notariusza bowiem w stanie likwidacji, a także przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną w no dobrze te jak to wynika z ustawy trwały one mecenas zerknął po prostu do dysk z wiślanych natomiast w ocenie skutków regulacji w uprzejmie z gmin bardzo autorzy projektu wymieniają szereg innych podmiotów zbiorowych tam m. in. okazuje się może dotyczyć partii politycznych oraz związków wyznaniowych prawidłowo w wydajemy już tak ta definicja jest dość szeroka zresztą w tych opiniach, o których pani redaktor była uprzejma wspomnieć, iż 1 z zarzutów formułowanych było właśnie to, że podmiot zbiorowy definicja podmiotu zbiorowego jest błędnie określona w prawie karnym bardzo istotne jest przecież to jest materia, która reguluje prawo karne zarówno materialne jak i procesowe w prawie karnym bardzo ważne jest prawidłowe okresie jest prawidłowe sformułowanie definicji, czyli do końca wiemy w kogo właściwie molo mogą dotyczyć zapisano, iż podmiot, ale są takie podmioty co, do których można mieć wątpliwości pan coś kokainy nigdy krytyki jest mnóstwo od przeciwników pominiętych poprzez sieć przeciw przy sprzecznych wewnętrznie przepisów po powtarzanie niektórych gmin niektórych, ale najważniejsze jest to po co w ogóle ministerstwo przygotowało zupełnie nową ustawę skoro my już one przepisy pozwalające na ściganie podmiotów zbiorowych właśnie dzisiaj na antenie Radia TOK FM w programie raport gospodarczy ekspert mówił otrzymamy takie przepisy, ale one nie działały na czym polega ta luka to prawda na gruncie obecnie funkcjonującej ustawy o tym samym tytule odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wymagane jest uzyskanie tzw. prejudykat, czyli wskazanie osoby fizycznej klęska prezesa firmy n p . i orzecznictwo wskazuje, że w istocie tak naprawdę tylko prezesa i innych członków zarządu ta ustawa projekt, o którym rozmawiamy normuje to zdecydowanie szerzej, więc warunkiem do zaciągnięcia odpowiedzialności do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jest uprzednie prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wymienione w tej ustawy, o ile skład jak, kiedy prezes nie wiem przyjmuje łapówkę albo dla nowych albo wręcz atak jest i wtedy on skażony, a następnie można ten drugi kolarz miał polegać ten drugi krok miałby polegać na pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego co zmierza oczywiście do obciążenia takiego podmiotu karą i na gruncie obecnej ustawy czyni to sąd na wniosek albo prokuratora albo pokrzywdzonego pokrzywdzony to mówiąc potocznie ofiara przestępstwa przyjmiemy na potrzeby tej naszej rozmowy z taką definicję, ale jemu zgadza się pan z tym, że te przepisy nie działał w wydziale zbywania tak dużo kilkadziesiąt rocznie było takich spraw dla Gerarda to prawda po pierwsze, wydaje mi się, że też jak badano ktoś sięgał po te przepisy okazało się, że to byli prokuratorzy ciągle ci sami prokuratorzy, czyli grubo oskarżycieli publicznych w ogóle do tej ustawy nie sięgało to wydaje mi się to już kwestia, jakiego jest wina ustawy zgadza się zgadza się natomiast w istocie po pierwsze, my odpowiedzialność podmiotu zbiorowego dotyczyła w istocie tylko czynów prezesa pani redaktor wspomniała członków zarządu w ta ustawa nie pozwalała na orzecznictwo wskazywało, że ta ustawa nie pozwalała na pociągnięcie do odpowiedzialności n p. kogoś, kto odpowiada za sprzedaż firmy, czyli potocznie mówiąc handlowcom jeśli n p. dyrektor biura w urzędzie miasta podaje się korupcji to, ponieważ nie jest jednak nie stoi na czele tej tego tego urzędu miasta, czyli tego od tej władz gminy w tonie można tego te jednostki samorządu w całości pociągnąć do odpowiedzialności, jeżeli chodzi o maskę samorządu terytorialnego to w RL z innych przyczyn natomiast dyrektor handlowy sp. z o. o. przykład to już była osoba, która na gruncie obecnie obowiązującej ustawy zgodnie z orzecznictwem, której czym nie mógł skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego Tomasz jest w dzieje rozumiem, że idea jest taka, że nie wystarczy ukarać urzędnika pracownika i t d . czy prezesa, bo często przestępstwo, które dana osoba popełniła miało wpływ, a nawet wręcz prawo radził od zysku, ale tego podmiotu, z którym pracował Aten ponoć pozostawał bezkarny przeminie płaciły i grzywien i różnego rodzaju nie tak dokładnie tak mogę klasycznym przykładem takiego działania może być korupcja czym prawda wyobrażam sobie sytuację, w której handlowiec łapówką wpływa ma wynik przetargu korzysta z tego jego firma on też z tego oczywiście korzysta, bo otrzymuje prowizję za sprzedaż natomiast on jest karane, a jego firma nie zgadza się Tomasz zmienić ma się zmienić się mogło główne korzyści przecież płyną do przedsiębiorców chyba dobrze i teraz ten projekt projekt, który przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości ma sprawić, że zacznie być realne ściganie tych podmiotów zbiorowych tych wszystkich, które wymieniliśmy w wierze, ale kurator, jeżeli prokurator zechce, bo tu jest istotna kwestia w tej ustawie, że tak jak dzisiaj o pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego możliwe jest na wniosek pokrzywdzonego albo prokuratora to w projekcie ustawy prokurator ma zupełnie dyskrecjonalnych niepodlegające żadnej kontroli uprawnienie do tego, żeby określonego podmiotu do odpowiedzialności nie pociąga tam jest więcej takich bonusów dla prokuratury w tym projekcie, ale cały ten projekt spotkał się o to z takimi komentarzami to koniec prywatnej własności w Polsce, ale tak było za Lenina szokująca treść podwójne karanie konfiskaty bez wyroku w i tego i t d . i t d . czy rzeczywiście sposób w jaki ujęto całą tą problematyką, której mówimy sprawi, że nie będzie można, by trawę, żeby sądu, a ich karać podwójnie konfiskować majątki, a i t d. tak dalej czy istnieje wreszcie w takie zagrożenie podwójne karanie to nie jest coś czy ma spotykamy się na co dzień często jest także za jakiś czym osoba fizyczna ponosi sankcje karne, a oprócz tego ponosi sankcje administracyjne natomiast rzeczywiście jedno z największych w moim przekonaniu bolączek tego projektu jest to, że ten zarząd przymusowy, który w moim przekonaniu jest to odpowiednikiem tymczasowego aresztowania, który w, które może być stosowane w stosunku do spółki jest stosowany postanowieniem prokuratora jest zatem wolno oczywiście podlega zatwierdzeniu w co zarząd przymusowy, w jakich formach, że z polską ma zgodnie z postanowieniem prokuratora zarząd spółki zastępuje doradca restrukturyzacyjny taki komisarz to odrasta doradca restrukturyzacyjny to jest osoba, która kiedyś nazywaliśmy syndykiem pragmatyzm będzie miał już wiemy, że winna była ta osoba fizyczna winny był ten podmiot zbiorowy jest wyrok kara i wtedy znów będzie ten zarząd przymusowy wprowadza się pod tą, żeby n p. spółka nie pozbyła się majątku przynajmniej w intencji projektodawcy tak jak, ale również członków nie stoję, dlaczego to jest to jest środek zapobiegawczy, który ma umożliwić dopiero orzeczenie w stosunku do podmiotu zbiorowego obok jego odpowiedzialność no dobrze to dotyczy to wyrok jest ogrodnik ma moim zdaniem sama instytucja kwestia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to nie powinna budzić kontrowersji, bo to przyszło do nas z Zachodu kraju komun lat były takimi krajami, w których na początku wprowadzamy odpowiedzialność Quazi karmą podmiotów zbiorowych później później tynk tego rodzaju instytucji wprowadzono w krajach Europy kontynentalnej natomiast moim w moim przekonaniu z pewnością o zarządzie przymusowym powinien decydować sąd, bo 7 dni, które są mama zatwierdzenie postanowienia prokuratora to w realiach prowadzenia biznesu z powodzeniem wystarczy, żeby taki podmiot zbiorowy niestety nigdy się już nie podniósł, ale jest więcej z nich m. in. właśnie między dniem w taki zarzut, że ustawa będzie działała wstecz i co na czym miałoby zgadza się Otóż pozwoli pani redaktor krótkie wprowadzenie 1 z naczelnych zasad prawa karnego jest zakaz retroakcji prawa surowszego czyli, jeżeli dzisiaj jakieś przestępstwo zagrożone jest określoną karą to, jeżeli dzisiaj ktoś popełni to wie, że maksymalna kara, jaka może wobec niego zostać rzeczom to jest taka faktura jest dziś zapisana uznał, że Lecha to po pierwsze, taki jest po drugie, wiemy też, że ma przykład, jeżeli jakiś czyn nie jest dziś przestępstwem to nie będziemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeżeli taki czyn stanie się przestępstwem za jakiś czas w Kąśnej kilkoma nowo życie nową rzeczywistość, w której dużo więcej odpowiedzialności w tym odpowiedzialności karnej spada na spółki firmy z samorządem awarie związki wyznaniowe, a ustawa co robi z tą zasadą niedziałania prawa wstecz lekceważy moim zdaniem w sposób niekonstytucyjny, bo okres przedawnienia, jaki proponuje się w tym projekcie to 1 0 lat ja dodam tylko, że obecnie obowiązującej ustawie jest wymieniony katalog przestępst w, za które podmiot zbiorowy może odpowiadać czyli, jeżeli ta ustawa w takim kształcie weszłaby w życie to mamy sytuację, w której podmiot zbiorowy będzie mógł odpowiadać za czyn, za który nie odpowiadałby na gruncie starej ustawy, czyli przedsiębiorca mógł być przekonamy, że zadam czym podmiot zbiorowy mógł być przekonany, że zadam czym nie będzie odpowiadał, a ta ustawa to diametralnie zmienia w moim przekonaniu z naruszeniem tej zasady nieretroakcji prawa surowszego Fest no dobrze czy jest jakiś w takim razie sensowne sezon na część sensowne rozwiązania w tej ustawie, które dobrze, by było, żeby zostały zachowane na pewno zerwanie z obowiązkiem uzyskania prejudykatu, czyli tego wyroku skazującego osobę fizyczną to rzeczywiście powodowało oprócz tej niewiedzy część prokuratorów jak sądzę to powodowało, że ta ustawa, która obowiązuje obecnie niebyła stosowana to jest dobry punkt, bo rzeczywiście często są sytuacje takie, w których nie można wskazać osoby fizycznej chociażby, dlatego że się ukrywa albo nie wiadomo, kto popełni przestępstwo, ale wiemy, że jest to osoba, za którą podmiot zbiorowy ponosi ponosi odpowiedzialność wówczas w takiej sytuacji na gruncie tej ustawy możliwe będzie postawienie ska w stan oskarżenia podmiotu zbiorowego jest mnóstwo błędów w tej ustawie wskazują o winie dawcy i nie chodzi tylko powtarzanie niektórych przepisów bez przerwy czy też brak odniesienia do właściwego przepisu, ale też n p . jest mowa o tym, że osoba przesłuchiwana będzie mogła zadawać osobie w UE co ma dodać pytania sama sobie, bo tak skonstruowany przepis albo też będzie taki jest taki moment, w którym żaden podmiot zbiorowy w może uniknąć kary jeśli usunie naruszenia nieprawidłowości tyle tylko, że tych naruszeń często usnąć się już nie da, bo sprawa przestała w związku z tym w jaki sposób miałby ten przepis działać to wszystko akurat w opinii polskiej federacji producentów żywności zachęcam państwa do lektury będziemy do tego tematu wracać, bo tak jak mówię w tej ustawie jest mnóstwo smaczków i niebezpieczeństw zobaczymy też jak będzie ten projekt zmieniany jest w nim tyle błędów, że na pewno się nie uchowa w takiej wersji, a jeśli się uchowała to co w tym gorzej dla nas wszystkich Piotr Zemła adwokat z kancelarii call z bardzo dziękuję za zadanie redaktorów to jasne informacje po nich kultura osobista i Patrycja Wanat dzisiejsze analizy realizował Adam Szurek, a przygotował mec strzelecki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA