REKLAMA

Podróż do syberyjskiej Warszawy

Podróże duże i małe
Data emisji:
2018-08-12 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
duże Przemysław Iwańczyk kłania się państwo zaproszono opowieść o Warszawie, ale nie w Warszawie stolicy Polski tylko dalekiej Warszawie położony na Syberii, bo okazuje się, że taka jest o czym przyznam szczerze nie wiedział, gdyby nie moi goście pani Bożena do dziś varsavianisty dzień w dobrym jest z nami także pana dr Marek Ostrowski varsavianista Uniwersytet warszawski dzień dobry drodzy państwo jestem zaskoczony wiem, że pod Skierniewicami jest Moskwa w Ależ Rozwiń » Warszawa na Syberii to nie do tej pory wiele osób słyszało, że są one siały kilka w stanach i to jest zarażać tą osobą w Polsce mamy i Ateny i mamy Wenecję i t d . po to, się znamy, czyli w tego typu przeplatanie się 1 to czy miejscowości nabywają nazwy państwa albo jakiś inny to co znane natomiast to złe również na Syberii znajduje się Warszawa to w zasadzie niewiele osób wie coś co myśmy to szczęście nie wiedzieli jeszcze było słychać już, dlatego że niektórzy z syf podróżników mówi, iż taka Warszawa jest, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, w którym miejscu akurat miałem przyjemność prowadzić studia podyplomowe na Uniwersytecie warszawskim właśnie z varsavianistą kim człowiek miasto środowisko i w tej grupie osób słuchaczy powstał pomysł, żeby tą Warszawą odszukać i po prostu się tam udać, czyli jako 1 z takich kreatywnych pomysłów nie tylko pobierania wiedzy uczenia się w murach akademickich, ale po prostu zrobić przy okazji wyprawę i bardzo wiele tutaj wyniosła 1 ze słuchaczek studentek i Irena i Irena Pogorzelska, która doskonale nie tylko sam jest język rosyjski, ale na dodatek była jeszcze tam urodzona i post postanowiła do Warszawy odszukać, dlatego że jej nawet z nieba na bardzo wielu mapach tereny, do których my mamy dostęp udało się to Warszawa leży pomiędzy z niej na górskim, a rubensowskie i zrobiliśmy wobec tego notował postawa graczy jednak decyzja jedziemy jedziemy zobaczyć zwiedzić kawałek świata znakomity pretekst, którym to było roku w to było 3 lata temu tak w obronie tak myślały tysiące czternastym w lipcu bo gdyby to było kilka dekad temu to można byłoby przejechać Warszawy do Warszawy z Warszawą n p. samochody, które w ogóle, by się przyznawali z prochu na co możliwość przejazdu to byłaby, ponieważ to Warszawa leży raczej nie leży w taki zupełnie stepie do czego nie ma dojazdu samochodem tylko w Koninie i można normalnie dojechać szosą z tym, że jeżeli się nawet teraz upatrzyli na mapie, gdzie ona się znajduje to nawet to nie jest wioska testy wesoło, czyli taka osoba, ale tutaj mamy kilka historii, który został Warszawą wiążą mianowicie w po pierwsze, dlaczego tam w komunalce zrozumieć, dlatego że bardzo wielu zesłańców z 8 7 jest ta historia wzrosła na Syberię po powstaniu styczniowym listopadowym w późniejszym okresie po pierwszej wojnie światowej w czasie drugiej wojny światowej miasto 100 nas bardzo znana w ja, ale to się jej nie wszyscy są zdają sprawę, że to Syberia jest bardzo różnorodna w istocie zupełnie inne inne warunki panują na Syberii północnej zupełnie inne trasy mową możliwości kandydowania inne na Południowej to jest Południowa Syberia to jest pierwsza rzecz trzeba też mieć świadomość, że wiele osób, które znalazły się na tym zesłaniu w sądach na tamtym obszarze to był nie tylko osoby, które zostały przymusowo przesiedlone, ale również to przebierańcy, czyli ci, którzy pojechali razem ze swoimi rodzinami, towarzysząc albo po prostu pojechali, ponieważ uznali, że ta może być jakaś możliwości uczestniczenia w rozwoju przemysłu jak i badania naukowe także te wysyłki na Sybir na Syberię napady miały bardzo różny charakter, bo jest w tym wszystkim nagle znajduje się Warszawa ciekawa historia skończy się one połowę z tego widziała no właśnie teraz pytanie, skąd nazwa tej osady Warszawa, kto to wymyślił czy to ci zesłańcy zdecydowaliby tej osadzie nadać taką nazwę czym być może jest inne pochodzenie Lech to dosyć trudne pytanie, ponieważ szukaliśmy śladów polskości dom w samej Warszawie niestety nie ma Polaków nie ma też śladów po Polakach 1 z takich ciekawych teorii i chyba sprawdzonych z rozmawialiśmy z mieszkańcami, więc działo się do tak to były lata 19 2 0 rok ale kiedy właśnie inne wioski im w związku Radzieckim rozrastały się no i pojawiła się taka potrzeba, żeby powstała nowa osada i jak gdyby takim motywem do powstania tej osady było to, że chłopi, którzy tam się przesiedlono tu osadnicy zostaną zwolnieni z podatku na jej znaleźli się chętni w pobliżu znajduje się wiś le stołówka im oni zdecydowali się, że założył nową osadę i zastanawiali się, jaką dać jej nazwa nic im odnaleźliśmy takie ślady we wspomnieniach 1 z mieszkańców najpier w chcieli ją nazwać piołunu w KMP w tłumaczeniu, ponieważ ten obszar porastają porastają trawy i pioruny w mini, ale nagle nie wiadomo, kto 1 z mieszkańców zaproponował właśnie taką nazwę Warszawa i oni poparli ją, by tak się zastanawialiśmy, skąd się wzięło mieszkańcy już też nie nie potrafią tego tego, że tak jednoznacznie określić na pewno było to coś dla nich bardzo ważnego Warszawa my przecież nic być może, że niektórzy z nich uczestniczyli n p. w czasie wojny pierwszej wojny może słyszeli o Warszawie jako pięknym mieście może tam byli i na pewno to byłoby dla nich taki, jakby symbol nobilitacji, że to będzie coś ważnego pięknego i gmin i rzeczywiście to się pojawiło mimo to, że przecież Warszawa kojarzona z Polką z polskością niem nie mogą być to tak jednoznacznie przyznane, ale jednak musiało to być coś ważnego panie doktorze zbada liście oczywiście, kto zamieszkuje to osady i można taki sposób narzucić taką charakterystyką mieszkańców tego tego miejsca, a Acta Acta oznacza tutaj jest kilka wątków szalenie ciekawych i pierwsza to właśnie geneza nazwy, która by się wiązała z tym, o czym wyburzono mówiła z końcową, lecz działa, ale ono pokazuje kawał fantastycznej historii tego co się wówczas działo po pierwsze, ten układ z 19 2 2 1 100 pierwszego roku, w którym sposób postanowiono są mieszkańcy poszczególnych wsi mogą pójść zająć nowe tereny i dbano wtedy zwolnienie z podatków i był bardzo wiele wsi po prostu mieszkańcy opuszczali, szukając nowych perspekty w osiedlenia się na nich właśnie tutaj tak powstała ta osoba nad malutką taką rzadką w nocy z kilkumetrowej koryto kilkoma tej bessy tam 10 metrowe z bardzo morskie trzyma kamień Wisłoka, ale tak jak Alex dlatego o tym, mówić, bo w nową Warszawą musi leżeć nad Wisłą to ta kuracja nazywał popierać Jan Vlasko, ale bardzo mało interesujące dla toczy się pierwsze dni to, bo tam kilku braci oni się osiedlili pierwszą zimę, ale jeszcze nocowali w takich i innych aktach więziennych, ale już zaorali obszar za was wyznaczyli sobie mniej więcej zakres tego w tej wsi tej rasy wsi zakurzone, ale też sposób drugi tej osady i Jonasza potem zaczął fantastycznie rozrastać Opole było miała własną szkołę ale dlaczego otrzymujemy to nie jest wieś tam nie było im w serii to idealne szkoła była szkoła głosują w kilka lat już zakupiono budynek z innej miejscowości i gdy młodzież mogą chodzić do dzieciaki mogą chodzić i to się już rozgłosu osoba do kilkuset osób, a więc była już taka zdecydowanie dobrze usadowiona na mapy i w tamtej w ogóle okolicy to wszystko się zresztą działo na stepie i tutaj też przygotowałem sobie ścian też kilka rzeczy, ponieważ jest tutaj wiąże się nie toczy jedno ta sama nazwa, skąd się wzięła, więc wydaje nam się, że rzeczywiście jest to przede wszystkim nie tak jakby mieszka mieszkańcy znaczy, że Polacy, którzy tam krewni byli wysiedleni żyli ze sobą tę nazwę na pamiątkę właśnie zupełnie inna geneza i Galasa wysadzimy, że właśnie ty uznania Warszawy tej w Polsce jako miejsca szczególnego być może ci jako żołnierze jeszcze byli po w czasie pierwszej wojny światowej i uznanie i przeniesienie tej nazwy na osadę wstęp jest często wolą fantastyczna historia co ciekawe nawet pracownicy naukowi jej autorskiego Uniwersytetu w górną w Gdańsku uważają, że jednak się być może z schody byli tam pierwsi Polacy nie nie było byli to Rosjanie, którzy właśnie w ten sposób stworzyli Warszawę Warszawa w ten sposób zyskała swoją córką siostra dobrze, że państwo teraz zapytać panie Boże no i jakie warunki panują tam klimatyczny, bo jeśli my jest, że mamy się na srogą zimę to to co mają powiedzieć mieszkańcy tamtej drugiej Warszawy tak warunki są tam bardzo trudne no ale my byliśmy tam latem w lipcu, gdzie było pięknie ciepło i rzeczywiście wyjątkowy krajobraz natomiast jury są trudne i stąd też wspomną o mieszkańcach, że jest ich już ty coraz mniej starsi ludzie tam głównie mieszkają, ponieważ zimy są bardzo trudna i dla nich też coraz ciężej niż jest tam żyć o zadaszenie rozwijałam młodzi ludzie wyjechali gdzieś do miast, więc na pewno jest ciężko infrastrukturalnego wyglądamy w spodziewam się, że Warszawa metropolia na zasadzie kontrastu będziemy budować te historie jest do przynajmniej 2 magazyny i w tej chwili już czynnie one są tu rozum i ta wieść ta osoba powoli zamiera w latach 4 3 4 9 w Warszawie mieszkało ponad 10 0 rodzin, czyli około 30 0 40 0 300 40 0 osób chętnych uczniów było 6 6, czyli tego młodego pokolenia, a Thomas 20 07 roku były to zaledwie 4 4 osoby, a on teraz w 20 14 roku ktoś mieszkający na stałe było tylko 2 5 osób, a latem jeszcze ewentualnie dochodzi pasy 2 3 osoby, czyli ta liczba osób rzeczywiście już zanika, ale mieli się możliwość spotkania tych osób, które tam mieszkają no to było fantastyczne przeżycie myśmy zresztą będąc sam szum morza pozwolę sobie miejsca 5 osobową grupę wyprawy, która jechała, kto za to zaczynałem tutaj byliśmy we dwoje chcieliby i Bożena i Ania Polińska i była do tego jeszcze Irena Boguszewska Pogorzelska oraz Elżbieta finezji wszyscy byliśmy słuchaczami tych studiów podyplomowych co to są fajne, bo to jest nie tylko uczenia się takie czysto akademickie, ale jednocześnie poznawanie odkrywanie rzeczywistego świata i jest tam pojechaliśmy już na miejscu myśmy byli no nie tak wiele godzin dni robocze w lesie kilka dni, ale myśmy się zwiedzanie cały ten obszar zmieni autorską płytę tak tamaryny się co warto podać, że ma, że to jest w kraju ałtajskim i skazanego Wodnej, a auta ich Rudnevs zaczął od druty nie rudny w sensie Rudy tylko Rudnej cielęta były są fantastyczne zasoby złota srebra i stamtąd zresztą ze zmienną Wolska to jest zasługa osobna przygoda, którą mieli się może Włosi i zobaczyć zwiedzić muzeum i były odbywały się była było wielkie praktycznie miasto podziemne z SLD, w którym że rzeczka została z powierzchniową została skierowana i obracała turbinami pod ziemią z, które pomagały wydobywać potem urobek na powierzchnię stamtąd zresztą właśnie wyszło srebro złoto, bo między nimi do Petersburga w między wodą teraz szalenie ciekawy osobom Warszawa natomiast, jeżeli troszeczkę dalej na północ już bardziej i ma charakter z topowym winie charakter wydobyli związane z VAT z wydobyciem Rud i po prostu tam zajmowano się uprawą lub zbóż i t d. pani Bożeny, a to panie muszą zapadać jeszcze kulinaria to istnieje jakaś taka regionalna kuchnia, która w, jaki sposób przypomina tę polską nie niestety nie spotkaliśmy za to wzięliście coś jedliśmy oczywiście byliśmy częstowani różnymi specjałami pyszne naleśniki pierogi, a także głównie to, ale co charakterystyczne również stoi również w tej chwili bardzo wielu syberyjskich i wolę pewnej dużej skali rosyjskich mianowicie każdy każda zagroda ma swój mały taki ogródek, a w tym ogródku, żeby nie wiem co zawsze będą karteczki kartofle to jest podstawa bytu i rzeczywiście miejsc i to co my damy bez 2 osoby, które nas oprowadzał po swoim gospodarstwie pod nazwą pokazywały nie tylko obejścia nie tylko chałupę Kosowo to są drewniane jeszcze przed pierwszą przepiękne budynki, ale pokazywali to jest n p. nasze małe mini pole ziemniaków itp i to jest właśnie ten element no, a druga drugi tak takim to docenią zostało w pamięci to również Sylwia nie zmieni i poziomki, które można było tam w okolicy zbierać oraz miód Syberia no to oczywiście w dużej mierze gór Ałtaj, gdzie są fantastyczne łąki górskie, ale i tutaj słynie z miodów i te miody tymi gadami nas również częstowano dziękuję państwu za to powiedział w Warszawie syberyjskie pani Bożena ludzi z władz miasta działały bardzo dr Marek Ostrowski varsavianista Uniwersytet warszawski dziękuję bardzo był i byli państwo moimi i państwa gośćmi informacje Radia TOK FM to była audycja z cyklu podróże małe duże po niej Hanna Zielińska i sztuka życia to podróże lub w małym Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PODRÓŻE DUŻE I MAŁE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA