REKLAMA

Śniąc o wolnej Ukrainie, ukraińscy żołnierze ginęli w bitwie o Warszawę

Światopodgląd
Data emisji:
2018-08-14 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ad, a świat lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz z wielką przyjemnością przedstawię państwu gościa dr hab. Roman Wysocki z Instytutu historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dzień dobry pani profesorze antydepresyjny pani jutro oczywiście msza święta nawet należałoby powiedzieć, ale m. in. świętowanie tzw. cudu nad Wisłą nie będziemy chodzić, dlaczego mówię to w cudzysłowie, ale przy tej okazji i dzień wcześniej, czyli dziś o Rozwiń » godzinie osiemnastej w przededniu właśnie dnia wojska polskiego i też podkreślają też organizatorzy rocznice setne leciała niepodległości 1 100 lat niepodległości Rzeczpospolitej polskiej na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej woli odbędzie się uroczystość oddania czci ukraińskim sojusznikom oficerom żołnierzom ukraińskiej armii ukraińskiej Republiki ludowej, którzy ramię w ramię z żołnierzami wojska polskiego bronili Warszawy i Europy przed nawałą bolszewicką w roku dwudziestym czytam za organizatorami, a więc dzień wcześniej byłem taki moment, żeby przypomnieć sobie te współpracę polsko ukraińską z czasów tej wojny z bolszewikami w roku dwudziestym chciałbym, żebyśmy przy tej okazji też słuchaczom trochę przypomnieli o LM tej współpracy bo, żeby kontekstu tak trudno narysować to jest tuż po pierwszej wojny światowej i takie w ziemię wspólnoty jak choćby Polska bardziej z większymi tradycjami już dłużej, ale też ukraińska zaczynają walczyć o jakąś swoją podmiotowość i inna i wtedy właśnie na Ukrainie powstaje ukraińska Republika ludowa, gdyby tak tak w kilku słowach zarysować uważam, że mniej wiedzą cóż to był za twór w jakiej trudno tak w kilku słowach to jest dopiero dziś natomiast sam początek tych wydarzeń związanych z rewolucją lutową, kiedy tak naprawdę się rozpada imperium Romanowych i rozpoczynają się takie ruchy odśrodkowe inaczej mówiąc też jest możliwość Zach w ogóle podjąć Kukol widziałaś polityczną grą pamiętajmy, że w Rosji carskiej partie polityczne istniały tora to co się stało po 19 05 roku w ramach takiego ocieplenia było to tylko taka gra prowizoryczna sytuacja, kiedy można było w ogóle zaistnieć na scenie politycznej w roku 19 1 7 Ukraińcy podejmują próbę stworzenia pierwszego takiego organizmu ogólno reprezentacyjnego istota zwaną klęskę Centralna rada, która powstaje wiosną 19 1 7 roku i od tego rozpoczyna się taki proces tworzenia nie tylko reprezentacji, ale zrębów pewnej instytucji, ponieważ mamy rewolucję mamy chaos jest walka o władzy na Ukrainie to ośrodki ukraińskie przejmują powoli władz z takimi progami tzw . Uniwersał, które już takim aktami, w których ogłasza się co w następnym okresie dostać się chcemy niejako osiągnąć, więc pierwszy Uniwersał mówi o tym, że oto ukraińska Centralna rada jest pod centralną instytucją, która ma prawo rządzenia dosyć para parlament, a drugi mówi o powrót o wyłonieniu sekretariatu generalnego tegoż sądu czy monopoliści wiedzą to już tak naprawdę pewne instytucje państwowe zaczynają się formować i trzeci Uniwersał z jesieni z listopada 19 17 roku, który powołuje do życia tzw. ukraińską Republikę ludową Juszczenko czoło w autonomiczny w obrębie federacyjnego państwa rosyjskiego taka bardzo nośna idea w tamtym okresie czasu i na początku 19 1 8 roku znak się konstytuuje już jako niepodległa Republika, w którego państwo chińskie chińska Republika ludowa to oczywiście jestem byłabym bardzo dziękuję panu profesorowi, bo tam oczywiście było podmiotów, więc Aon się zmieniały przejmowały władzę 1 drugiego również, ale te grzyby to problem był przejście przy innej okazji może wejść też szczegóły to trzeba powiedzieć, że ukraińska Republika ludowa w tamtym czasie miała wrogów sumę należałoby powiedzieć z 3 bolszewików, bo trwa rewolucja białych, czyli tych, którzy chcą bronić po porządku poprzedniego, a więc również tego, w którym nie ma żadnego państwa ukraińskiego no jednak Polaków na początku jest w roku 19 1 9 ciasteczek, które istnieje na Ukrainie to czasem zwana wojna wszystkich ze wszystkimi 3 napoić wrogość jest nawet jeszcze więcej, dlatego że we własnych szeregach nie wiadomo, kto po, której stronie do końca też stoi jest do tego ową powiedzmy grona można dorzucić armię rumuńską, która też rolę odgrywa pewną rolę to jest też widoczne bardzo mi więcej w wiosną latem 19 19 roku, kiedy armia ukraińska zostanie zamknięta w tzw. trójkącie śmierci czasem są one for Contemporary tylko na to, że umrzesz pozwólmy mu uwagę też armię rumuńską oczywiście taka patetyczna formalny pewnych wydarzeń, ale też, pokazując tragedię ówczesnego o ówczesnej sytuacji politycznej krew znajduje armia ukraińska wrogów może pretendentów do władzy, bo hełm jest okres, kiedy pojawi się dziś terytorium i dużo sił politycznych zaczyna pojawi się na scenie politycznej oni chcą oczywiście za jakąś ważną pozycję teraz Ukraina jest bardzo atrakcyjnym obszarem cygar władze nie chcą rezygnować trywialne pojawiają się nowi, którzy są czerwonymi jak najbardziej bez Ukrainy nie może zaistnieć w tym obserwuje się idea państwowości polskiej, w jakich granicach prawa dr dopiero tak naprawdę dojrzewa dziś mówią, że koncepcja charty to nie, bo tak bardzo jasne jak ktoś ma wyglądać i powieszę Ukraińcy na scenie politycznej, którzy mówią to o tym, że Mielec jesteśmy narodem i nikt z nas do tej pory nie dostrzegał to jest największe zaskoczenie dla większości lub ktoś jeszcze na miejscu się pojawia chcą niepodległości, ale jednak właśnie dziewiętnastym roku wojsko polskie podpisuje rozejm z Szymonem Petlura mu czasami tak dla uproszczenia pozwalam sobie coś z nim będziesz to taki trochę ukraiński Piłsudski to znaczy trochę podobna rola, którą odegrał też podobny w taki profil ideowy ideologiczny taki bardziej na lewo, ale jednak z silnym rysem niepodległościowym w LM i dochodzi do porozumienia między nimi porównanie jest nawet w trafnym tylko różnica polega na tym, że niego Piłsudski bardziej przytomni do tego nurtu Narodowego nasze wcześnie przed pierwszą wojną światową, a która w zasadzie dokonywać takiego przewartościowania już po 19 1 8 w rogu w i jest to postać niekorzystny symboliczna, która pokazuje, że w polityce tak naprawdę rządzi pragmatyzm jeśli wziąć pragmatyzm to można coś konkretnego urządzenia osiągnąć ze względu na pewne konflikty, które istnieją one istnieją i na szeroką skalę są obecne to jest widoczne w późniejszych herby stare typy jak na odpoczynek na te wydarzenia do czasu próbujemy to bardzo wyprostować, ale to nie jest takie proste to jest bardziej skomplikowane w jak nam się chciało to postrzegać i Petlura, który w zasadzie, którzy twierdzą już od początku 19 1 9 roku zastanawia się czy nie w tej sytuacji, w której istnieje na scenie na scenie politycznej jedyną siłą, z którą należałoby rozmawiać Tunisu Polacy, dlatego że po pierwsze, Polacy są posiłku czy są to została uznana przez Antoine de co mi życie to już Ukraińcy cały czas szumi uznawani istnieją wszyscy mówią też, że istnieje taki rząd PiS i taka struktura Państwowa, ale dla Brytyjczyków PET, która jest no nic nie może bolszewicy umów z archikatedry, ale ten pragmatyzm Piłsudskiego to to jest to jest tak tak też uproszczenie, ale powiedziałem, że to co dziś nazwami domu, gdzie wyliczą, skąd to znaczy takie przekonanie, że lepiej, żeby tam powstała jakaś struktura, która oddzieli od tegoż imperium oraz do zamieszek tak przede wszystkim śnie kategoriami koncepcji prawda, dlatego że również w polityce nie ma próżni pewną próżnię ktoś będzie zapewniał jej w postrzeganiu tego jak ma wyglądać ład w Europie wschodniej i ten ład zakłada, że jednak tak małe narody, które mają pewną tradycję mogą się do niej odwołać jeśli przełamią oczywiście nastolatek, który istniał szkolne niesnaski, które mogły zaistnieć, ale zawsze będą istniały jeszcze po tym, określoną koncepcję to jesteśmy w stanie stworzyć pewien Sojusz nowi doradcy frezować pewną ideę i tak naprawdę funkcjonować w spokoju czci i razem ruszyli na Kijów Chełm nasila się udało, ale generalnie po terminie już też pan zarysował tę rolę właśnie konta oddziały ukraińskie odegrał to jest to już taki moment bardziej Biniek skomplikowane, dlatego że koni wszędzie wyjdzie z tego roku też moment, kiedy rząd ukraiński Petrowski taką umowę nie, nazywając musi się wycofać z terenu tak, który był wcześniej podporządkowane tak prywatnym czy to przegrywa zdecydowanie gorzej, ale jeśli jeszcze wcześniej mówiono o tym, że dyrektorem bonsai dostępne są też członek dyrektoriatu mieści się w wagonie wagon, a potem w danym terytorium to szybko przemieszcza w tym niewielkich obszarach to jest cały ten obszar, do którego można rościć pewne pretensje o to w końcu 19 1 6 roku władze dyrektoriatu okres Republiki ludowej podejmują decyzje, że trzeba w większości przypadków emigrować zaprzestać dotychczasowej metody walki 3 żołnierze rozpoczyna zwany pierwszy pochodzi mową oni pod rozpoczynają walkę partyzancką, który będzie trwał przez kilka miesięcy mniej więcej do momentu, kiedy skończy się ofensywa na Kijów po naszych uszach połączą tymi siłami afgańskimi, które będą szły z armią polską te, które pozostaną przedostaną się na sposób politycy, którzy w stodole zjadą do Warszawy ojców porozumienie z władzami polskimi chociażby zgadzają się na pewne postulaty terytorialne o to by niejako z zagranicy tak na granicy, ale też są tacy geopolityczne teraz zaistnieć dlatego rzeczywiście głową 2 grudnia Ukraińcy po raz pierwszy odwołuje się do takiej koncepcji Żyda może zgodzimy się na to, żeby Polacy i 3 kontrola nad Regalicą i dziś to granica na Wołyniu wytyczymy coś za co, żeby chronić pewnych zapisów wśród Ukraińców budzi nieprawdopodobne emocje sporej nawet kończyć się tą dymisją 1 z rządu prawda różnie różne środowiska to postrzega MEN o patrzyły natomiast pamiętać, że to nawet nie da się przed nim wytyczyli granice Ukraińcy na dnie morza czy też z granicy tego, że wśród tych, którzy podejmują chociażby po decyzję, że trzeba też porozumienie z siedliskiem puszkę z polskimi są też policja i w łonie natury czy mówiąc w Warszawie uznają, że w tym momencie trzeba się na to nie w getcie zgodzić i od początku 1 500 dwudziestego roku rozpocznie się pertraktacje, które kończą się z podpisaniem słynnej umowy Piłsudski Petlura tak chwalona w literaturze jest nazywana tajny poza pierwszym pkt 1 punkt ma być oficjalnie ogłoszony, w którym mówisz o tym, że uznaje się niepodległością chińskiej Republiki ludowej co ciekawe później śliska 5 cios w piłsudczykowskiej będą nas do tego podchodził będą bowiem, że tata, choć nie one pierwsze uznały tylko jeszcze w 19 1 7 roku rada Regencyjna wysłała swojego przedstawiciela nową sól tak nas do przodu ogromny przeskoczyć byłbym po też ta obrona wynikało, że racjonalizacja z tego, że ostatecznie AIG Polska podpisała porozumienie między Rosją bolszewicką, ignorując tego ukraińskiego jako partnera ze względów pragmatycznych po odparciu bolszewików nad Wisłą potem po słynnej obronie chociażby Zamość w trybie są ogromne jak pod Komarowem, kiedy w październiku trzydziestego roku w Mińsku podpisano porozumienia z bolszewikami strona ukraińska została niejako pozostawiona sama nie sobie to jest to choćby z listy dylemat, który przez następne się kilka miesięcy będzie trwało moment, kiedy nic mu ręce zostanie podpisany pokój ach, i każdy będzie interpretował to wg własnej własnego sposobu postrzegania rzeczywistości politycznej o tym co niewątpliwie Tumicza Polska podejmie takie decyzje też pragmatyczne kwestia przetrwania na scenie politycznej trzeba zapłacić jakąś określoną cenę osoby rycerskiej można powiedzieć jest to kruszenie mielenie kadrze jest od nich jest pewną kategorią bardzo subiektywną i powiedziałabym, że z należącą od miejsca siedzenia, ale w tym momencie to się też pamiętajmy o tym, że ona jest bardzo ważna z punktu widzenia pewnego etosu żołnierskiego, ale ci żołnierze są też politykami, a więc oni muszą realizować pewne wytyczne, które wniosły większymi celami kombinować, bo chciałam zapytać, bo to też nie jest oczywiście także Piłsudski wielokrotnie, gdyż wypowiadał pozytywnie jakiegoś tam wsparcia udzielał tym oddziałom, ale mówisz o tym, że ostatecznie oczyściły Ukraińcy z tych oddziałów bym po ukraińskiej Republiki ludowej byli do wyboru tak naprawdę rozdać tu internowany miny albo tam samemu iść do boju co znaczyło zostać na miejscu internowani w eterze byli internowani znaczyło to, że trafi do obozu w torby specjalnie przeznaczone dla nich natomiast inni obozy były jak być kimś takim miejscem po części w wyjściowym nie dało się sytuacji jednoznacznie prędko rozstrzygnie, dlatego że robi to obywatel innego państwa, więc należało jakiś sposób ułożyć relacje z tą grupą, a na mocy porozumienia z Rygi prawda władze litewskie domagały się i Ostródy 3 3 tak naprawdę wysłania mnie na wschód, ponieważ jednak Sojusz braterstwa prawda tutaj przeważa w znacznej mierze oni pozostawali, więc do 1 500 20 04 . roku w tych obozach powoli pozwalam moim podejmować pracę na terytorium Polski na tron Polski ogromna część z nich emigrowała to było związane oczywiście z warunkami materialnymi, które przez PiS już na koniec panie profesorze dziś o godzinie osiemnastej w przededniu właśnie dnia wojska polskiego na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej woli Anna chętni ci, którzy chcą pamiętać oddadzą część z ukraińskim sojusznikom to są żołnierze, którzy zginęli tak w obronie tak ważna ginęli w obronie co prawda Polski przed nawałą bolszewicką, choć jest też oczywiście oni jednocześnie walczyli o swoją krainę, ale też 3 z nich n p. zasłynęła innymi kartami wspaniały n p. pamiętajmy o grupie szkoli żołnierzy tejże, a my Turowski surowością w trzecim powstaniu śląskim w URE tych potomka, którzy n p. ministra spra w zagranicznych Solskiego jego syn walczył w obronie obronnej w wojnie obronnej 19 30 dziewiątego roku takich postaci jest masa mocująca wolnej Ukrainie ukraińscy żołnierze nie szczędzili krwi wolą w walce o niepodległą Polskę tak pisał w apelu pamięci napisała ambasada Ukrainy w Polsce, a państwa gościem był dr hab. Roman Wysocki z Instytutu historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie bardzo dziękuję pani prezes Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA