REKLAMA

Komisja Europejska przechodzi do kolejnego etapu procedury w sprawie Sądu Najwyższego

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-15 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM w ósma 2 1 świąteczny poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Filip Kekusz państwa i moim gościem jest teraz dr Piotr Bogdanowicz radca prawny katedra prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry trener i będziemy rozmawiać o wczorajszym komitecie, który pojawił się na stronach internetowych komisji Europejskiej został wydany przez komisję Europejską w sprawie praworządności i sporu, jaki Polska Rozwiń » to przez komisję jak komisja Europejska toczy z Warszawą w sprawie przepisów dotyczących Sądu Najwyższego i teraz zacytuję dokładnie komisja Europejska podejmuje kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce dalej mamy długie o drugie wyjaśnienie tego co się właściwie co się właściwie wydarzyło co się zmieniło wczoraj w porównaniu do tego, o czym mówiliśmy przez ostatnich kilka tygodni i które jest postępowanie, bo mamy w 2 co najmniej, a nawet więcej na ręce, że pomoże przecież to postępowanie w ramach art. 7 tak traktatu Unii Europejskiej mamy teraz postępowanie tam 4 można powiedzieć 3 dotyczące Sądu Najwyższego bezpośrednio lub pośrednia jedno dotyczące sądów powszechnych to taka zapomniana sprawa reformy reforma czy reforma sprzed kilkunastu miesięcy dotycząca odwoływania prezesów wiceprezesów sądów, a ta sprawa także jest w Trybunale sprawiedliwości wczoraj mieliśmy do czynienia z rzeczy się z drugim etapem procedury w komisji przeciwko mnie w Polsce w trybie art. 2 5 8 traktatu i zmieniło się niewiele w istocie komisja podtrzymuje mówią sceptycy trochę bardziej obrazowo podsumuję pewien żart nie musiała ten etap spełnić przed skierowaniem skargi do Trybunału sprawiedliwości wyjaśnienia naszego rządu nie przekonały komisję przekonać przerzucono przekonać nie mogły dlatego chwała tutaj sytuacja wydaje się bardzo jasna obie strony okopały się obie strony mają jasno określone poglądy czy jasno określone stanowiska szczerze mówiąc można było się zastanawiać czy komisja Europejska zarówno miesiąc temu jak i wczoraj wyznaczył miesięczny termin wyznaczył terminu nie mógł być krótszy dlatego sławę w istocie było jasne co Polska odpowie na te pierwsze wezwanie jest absolutnie my zamiast co odpowie na ranne we wczorajszym uzasadnioną opinię w związku z tym możemy się zastanawiać czy tej sprawy do Trybunału z treści komisja Europejska nie mogłoby skierować w związku z tym szybciej, ale pan mówi, że to jest w tym momencie trochę taka walka pozorów to znaczy obie strony są na swoich stanowiskach, ale tempo młyny komisje muszą mieć powoli, żeby doprowadzić do kolejnego etapu co może być tym kolejnym etapem co będzie kolejnym etapem tej sytuacji, w której jeszcze spełnia się pana przewidywania jak pan mówi obie strony pozostaną przy swych stanowiskach po kolejnym etapem będzie skierowanie skargi przez komisję do Trybunału sprawiedliwości to powinno wydarzyć się jeśli komisja będzie dalej podtrzymywała mnie to postępowanie zapewnia 2 miesiące mniej więcej można się tak spodziewać może jeszcze może jeszcze we wrześniu AIB i dopiero wtedy tak naprawdę zacznie się załamała też nie wiem czy biorąc pod uwagę powagę tej kwestii zabawa jest właściwym zachować właściwe słowo lata ta zabawa zacznie się, dlatego że tak naprawdę pytaniem jest nie czy komisja wniesie skargę tylko pytaniem jest co jeszcze komisja zrobić, jakie wnioski jeszcze komisja ewentualnie wniesie do Trybunału sprawiedliwości, bo musimy przypomnieć, że komisja mowa n p. wnieść o zabezpieczenie może wnieść środek zabezpieczający czy może wnieść środek w postaci zawieszenia przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym tutaj SB byłoby znacznie mniej kontrowersji niż w przypadku tego wniosku niektóre z nich nawet wnioski są zabezpieczenia, które mnie ustanowił Sąd Najwyższy stołek, a jeśli chodzi o taki wniosek komisji Europejskiej, a ty nie byłoby żadnych wątpliwości, że on może dotyczyć przepisów nie całej ustawy czy też tych przepisów skarżonych to jest to jest pierwsza kwestia druga kwestia to czy komisja wniesie o to, aby sprawa toczyła się w trybie przyspieszonym, a więc nie, żeby całe postępowanie trwało kilkanaście miesięcy tylko n p. kilka, a komisja załóżmy komisja wnosi o zawieszenie obowiązywania tego prawa, a rząd mówi nie mieliśmy taką sytuację przy Puszczy Białowieskiej, gdzie tam sytuacja była o tyle podobna, że na początku mieliśmy, gdzie po postanowieniem prezesa Trybunału dotyczące środków tymczasowych najpóźniej okazało się sfora Polska nie bardzo zastosowała się do tego wniosku o zabezpieczenie nie wstrzymała wycinkę mieliśmy w związku z tym postanowienie całego Trybunału w i tam po raz pierwszy etap to było kontrowersyjne to jest dalej kontrowersyjne, ale komisja wskazała, że jeśli Polska nie będzie się do tego postanowienia stosowała to komisja może wystąpić o mnie dotąd nie występuje o nałożenie kar pieniężnych na nas na Polskę, a Trybunał do tej argumentacji się pochylił się rzeczywiście wskazał jest taka możliwość dochodzimy do kolejnego etapu i jest możliwość kar pieniężnych nałożonych na Polskę, a polską mówi nie będziemy płacić straszliwy proceder z a gdyby tak się nie zjawi się już nie pierwszy, ale rzeczywiście, choć oczywiście jeśli chodzi o mnie kwestie praworządności to są takie sprawy, gdzie ta dyskusja może się toczyć dyskusja może mieć charakter niemerytoryczny komisja może uważać Polska narusza prawo Unii Europejskiej Polska może twierdzić, że w, że nie narusza precedensem jest to kwestia praworządności, ale jeśli chodzi o niewykonywanie wyroku nakładającego karę pieniężną na państwo członkowskie no to się jednak jeszcze nikt nie zdarzyło w historii tej kary pieniężne, które były nakładane na państwo członkowskie potrafił być niezwykle wysokie n p. kilka lat temu była taka sprawa komisji przeciwko Republice włoskiej dotyczącej mniej nie implementowania niewdrożenia przepisów dotyczących składowisk odpadów i tam komisja Europejska nałożyła na 2 łączną karę pieniężną wraz z ryczałtem 90  000  000 EUR ogromna nie kwota no i Włosi nie dyskutowali Włosi i na Włosi i zapłacili, więc sytuacja, w której Polska zdecydowała się jednak nie uznać takiego wyroku Trybunału sprawiedliwości, a nie tylko tego wyroku także na świat w wyroku Trybunału sprawiedliwości wywołanego pytaniami prejudycjalnymi Sądu Najwyższego to byłaby bardzo bardzo niebezpieczna nie daje miejmy nadzieję, że najdalej do takiej sytuacji dojdzie pytam, bo mam wrażenie, że dla rządu prawa i sprawiedliwości prawo międzynarodowe jest jednak pewną abstrakcją i w związku z tym jak i w jaki sposób wtoczyła się ta dyskusja do tej pory i rzeczywiście tam nie było dyskusji mimo jeszcze było twierdzono, że oczywiście dyskusja się odbywa i obie strony apelują o dialog w rzeczywistości to jednak było jak panowie w oko bywanie na swoich pozycjach to mam wrażenie, że może dojść do sytuacji z miesiąca na miesiąc, w którym w, której premier Mateusz Morawieckiego rząd uznają, że drużynie ta sprawa akurat nas nie dotyczy Agory, a komisja Europejska i cała Unia Europejska niewiele mogą nas w tej kwestii zrobić myślę, że to nie do końca także niewiele mogą zrobić, bo proszę pamiętać, że po pierwsze, toczą się czy będą się toczyły dyskusje dotyczące strat budżetu w będą się do tych dalej toczyły kwestie dotyczące projektu rozporządzenia dotyczącego zamrażania zawieszania funduszy unijnych ze względu na naruszenia kwestii praworządności będzie masa innych głosowań, w których można używać tego tego argumentu abstrahując od tego pierwszego on tak jak Pudzian to byłby to byłoby ogromnym praca DPS i też wydaje się że, o ile to podejście do prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej może być tak jak pan redaktor powiedział oto mamy jednak jest w coś takie jak polityka Europejska polityka międzynarodowa proszę zwrócić uwagę, że Viktor Orban, który delikatnie mówiąc do euroentuzjastów też nie należy i które też musiał wielokrotnie spierać się z wielokrotnie spierał się z komisją Europejską komisja Europejska wydawała wyroki negatywne dla Węgier, o ile te wyroki uznawał, czyli z 2 patrzył w nie są nieco dalej także to również z tego względu wydaje mi się taka sytuacja mało prawdopodobna, bo to już jest kurs bezpośrednio kolizyjny z Unii Europejskiej taki kurs, którym możemy powiedzieć w praktyce występujemy z Unii Europejskiej, dobrze więc mija kilka miesięcy i rzeczywiście pojawi się wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przepisów dotyczących przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku jest to bardzo wiele miesięcy po tym, jak rzeczywiście skład Sądu Najwyższego zostało procedurami w Polsce wymienione i obawiam się też straszliwego bałaganu, bo będzie trzeba się cofnąć czy nie będzie się trzeba cofnąć już sprawa jest w tym momencie zamknięta mleko się rozlało i jest to orzeczenie tylko w wymiarze symbolicznym nie to nie będzie orzeczenie o wymiarze symbolicznym nie będzie orzeczeniem o wymiarze symbolicznym przede wszystkim, dlatego że komisja Europejska wyciągnęła wnioski właśnie jest ze sporu z Węgrami co znaczy, że wniosła czy wnosi zarzucała Polsce naruszenie nie tylko przepisów charakter anty dyskryminacyjnym tak jak zresztą było w przypadku sędziów sądów powszechnych, ale po raz pierwszy, gdy powołuje się na postanowienia dotyczące praworządności dotycząca art. 19 traktatu ten sam przepis, który mówi o bezskutecznej ochronie sądowej w rezultacie wyrok, który zostanie wydany on będzie musiał zostać wykonane wykonane, jakby w ten sposób, że ta praworządność będzie musiała zostać nie przywrócone, gdy pan redaktor użył słowa bałagan i to jest niestety słowa, które bardzo adekwatny, bo ten bałagan z bałaganu będzie choćby dlatego słabe rzeczywiście taki wyrok oznaczałby n p. dzieci sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku nie powinni byli przecież stan spoczynku, czyli tak naprawdę i sandały i sędziami Sądu Najwyższego jak w praktyce miałoby wyglądać takie wykonanie takiego wyroku to kolejna ciekawa kwestia czy n p. pojawi się jakaś dodatkowa ustawa o uchylenie skutków prawnych no właśnie, bo to oznacza, że sędziowie, którzy weszli na ich miejsce nie weszli na ich miejsce legalnie w związku z tym wyroki wydawane przez nich bądź wyroki wydawane przez składy, w których się znajdują są nieważne tak to będzie rzeczywiście sytuacja, by dalej idące niż spadku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie nie mamy takiego organu, który mógłby stwierdzić wprost, że doszło do naruszenia do naruszenia przepisów w tym zakresie myślę też pytanie czy będzie rzeczywiście tak miejmy nadzieję, że nie, ale czy będzie rzeczywiście także znajdą ci sędziowie dla ich miejsce musimy pamiętać, że ta procedura powołania sędziów do sądu z Najwyższego jest niejako obok tego całego zespołu to znaczy w do Sądu Najwyższego będą powołani sędziowie, którzy są będą zasiadać za czas Izby dyscyplinarnej czy w izbie nie spraw publicznych tej, która miałaby rozpatrywać będzie rozpatrywać skargi nadzwyczajne ile nie będzie żadnego wejścia na miejsce zajęte, bo są nowe Izby w 2 i tak długo jak ta procedura powołania powoływania sędziów do Sądu Najwyższego nieba nie zostałaby zakwestionowana tutaj tego problemu nie będzie problemy się pojawił dopiero wtedy, gdy są oczywiście zostaliby powołani sędziowie do Izby cywilnej Izby karnej dla miejsca jest w tych sędziów na takich sędziów jest kilkoro nie zostali odesłani stan spoczynku i teraz trwają trwa procedura zgadza się zmieniania ich zgadza się czy jest szansa tak na lata na oko, że i sytuacja wróci do normy to znaczy do elity nie mogę teraz tylko i wyłącznie o Sądzie Najwyższym, ale są jeszcze sądy powszechne, gdzie już też sprawa panie pan mówił przed Trybunał sprawiedliwości się toczy, a sędziowie przez 6 miesięcy byli regularnie prezesi sądów byli regularnie wymieniani tutaj też się okaże, że zostali wymienieni zostali wymienieni niezgodnie z prawem to dochodzi kolejny wątek jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, gdzie toczy się spór o to, które z sędziów jest prawowitym sędzia, który z dublerem co się może wydarzyć, żeby następuje taki ogólny konsensus i żeby obie strony tego sporu politycznego uznały dobrze to jest moment, w którym wszystko jest wyjaśniana to już pytanie bardziej politycznej hydrologiczne trochę, ale kiedyś jeśli rzeczywiście procedury komisji Europejskiej zadziałają wdowy w taki sposób to kiedyś będziemy musieli zmierzyć tak tylko ile będą procedury komisji Europejskiej taka sytuacja będzie będzie łatwiejsza dlatego, że to będziemy mieli rzeczywiście wyrok Trybunału sprawiedliwości ta kwestia wykonania wyroku lub nie natomiast pozostałych kwestiach n p. dotyczących dotyczących Trybunału Konstytucyjnego w albo nawet po odwoływania i powoływania prezesów sądów to tutaj sytuacja będzie niestety trudniejsza dlatego swe my będziemy musieli sobie poradzić z tym, jakby na własnym podwórku to znaczy ta procedura dotycząca Trybunału Konstytucyjnego w ramach art. 7 traktatu Unii Europejskiej też się toczy, ale pamiętajmy, że to ta procedura, która jest nazywana potocznie opcją nuklearną opcję atomową ona nie jest nie zostanie pewnie doprowadzona do końca oddają słowa konsensus taki czytaj w państwie trudno byłoby spodziewać, że taka jednolitość nie będzie w związku z tym Tommy tutaj na własnym podwórku będziemy musieli poradzić sobie z tą kwestią, a patrząc na charakter sporu patrzeć jak daleko ten spór zaszedł to wydaje się niestety mówię to bardzo dużą przykrością to bardziej pewnie z perspektywy z obywatela niezwykle trudne do zrealizowania to informacja o 6 komisji Europejskiej i do kolejnego etapu procedury związanej z sądem powszechnym wzbudziła entuzjazmu po stronie broniących sądów, kiedy możemy spodziewać kolejnych kroków po stronie polskiej po stronie polskiego rządu po Polska ma miesiąc na od Polski ma miesiąc odpowiedział, więc do 14 września musi odpowiedzieć no i następnie piłka będzie po stronie komisji Europejskiej, która albo pewnie teoretycznie uznałaby żar uznała argumenty rządu albo może zdecydować się na skierowanie sprawy do Trybunału sprawiedliwości na czas komisja wtedy nie będzie miała żadnego terminu też pełna dyskrecjonalną w po jej nie stronie, kiedy zdecyduje się na dna na ewentualne skierowanie takiej skali dla nas to musimy pamiętać, że będziemy wówczas bardzo też ciekawym o karach się jeszcze, choć ta procedura powoływania sędziego Sądu Najwyższego, dlatego że dlatego, że zgodnie z informacjami wiemy, że krajowa rada sądownictwa 20 sierpnia zacznie się procedura 18 września czy jak kilka dni po upływie tego terminu ma się spotkać, żeby zatwierdzać kandydatury sędziów do Sądu Najwyższego tak też zobaczymy n p. czy się pojawi teraz okręt redaktor mówił, że obejdzie my powoływanie sędziów na te miejsca, które zwą zajęte i to wszystko będziemy śledzić informacje w TOK FM w programie na pewno bardzo serdecznie dziękuje ci do gier Bogdanowicz radca prawny katedra prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego u państwa gościem za chwilę skrót informacji świąteczny poranek w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA