REKLAMA

Kobiety, żydówki, warszawianki

OFF Czarek
Data emisji:
2018-08-16 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i ich w Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie przynosi państwu szczerze, że ostatnio dużo myślałem od takich rzeczach może tworzyć dziwnych oglądałem niedawno serial hiszpański telewizyjne, których wezwała nas czeka zdał kable to jest serial, który się dzieje Stolat temu akcja serialu dzisiaj o 100 100 lat temu w Madrycie pomyślała sobie, że to, aby w pewnym sensie koresponduje z stulecie Rozwiń » odzyskania niepodległości przez Polskę może nie akcja nic takiego ale, ale ta magiczna liczba 100 wydaje nam się, że Stolat to bardzo dużo, a z drugiej strony to bardzo mało, bo ileż może się zmienić przez Stolat i ich czasami lubimy się przerzucać jakimiś takimi ciekawostkami, że czy wiesz, że na świat kobiecy w Szwajcarii uzyskały prawo do głosowania dopiero w i Stachowiak to dopiero przez TOnZ w sumie świeża sprawa nigdy nie przypuszczałem, że Szwajcaria, która zawsze kojarzyła się z jakimś państwem, które to wszystko już dawno wymyśliło przemyślała i w kwestii n p . praw kobiet czy my czy akurat tego konkretnego tak późno i t d. tak dalej i postulat szczególnie właśnie w stulecie niepodległości państwa polskiego to taki okres zupełnie z 1 strony bardzo długi, a z drugiej strony bardzo krótki, ale może do tego serialu i wrócę i trochę nawiąże do tematu dzisiejszej dzisiaj wobec dzisiejszego małego gościa, który już się rzeczkę niecierpliwi, bo chyba ten mój wstęp jest lepszy długi, ale byli jeszcze powszechne cierpliwości Otóż Błaszczyka zdał kable, czyli telefonistki gości tak to można krótko przetłumaczyć to jest serial o dziewczynach kobietach, w które podjęły pracę w, w czym stop 100 lat temu w Hiszpanii było pewnie jakimś wielkim przełomem technicznym technologicznym komunikacyjnym aż takiej centrali w pełni już nikt z nas pamięta, ale my potrafimy sobie wyobrazić z filmów taka sieć pani telefonistka wy tak słucham dzień do 3 połączyć z Madrytem nr 30 łączy te Wilbo jest jednak z dyżurki i jej coś tam wkłada do drugiej dziurki dzięki temu się łączymy no, więc kobiety głównie były z zatrudniane na stanowiskach tych pań, które z 1 do drugiej dziurki, ale oczyści nadzorcami byli mężczyźni no bo jakże to inaczej i to co mnie uderzyło w sosie historię różnych kobiet, które w, którym w życiu także różnie się wiedzie, ale to w sumie uderzyło w jedno z kobiet, która próbowała się wydostać z takiej toksycznej relacji z toksycznego małżeństwa postanowiła spakować się zostawić swego męża nie wpłynie zdrady stanu w tle zdradza i wyjechać i zacząć odnowa no i poszła do banku, a pan w banku mówi droga pani, ale w góry bardzo przykro, ale bez zgody męża nie może pani wycofać żadnych tutaj wypłacić tych pieniędzy banku i uświadomiłem sobie, że coś co dzisiaj wydaje nam się normalne bez względu na płeć, jakie rzeczy, o których nawet nie myślimy jako o czymś wyjątkowym jeszcze nie tak dawno temu no właśnie, bo to 10 0 lat to jest czy rzut beretem to jest Niewiem 2 pokolenia maksymalnie się jeszcze nie tak dawno temu te wszystkie rzeczy, które na co dzień robimy je, do których nie przywiązujemy wagi były czymś ekstra dla Deyny był czymś wyjątkowym potrzebowały zgody innych osób albo męża albo żonę albo rodziców mało tego często nasza kariera nasze życie nasz nasz kierunek jakiegoś rozwoju takiego czy innego było dyktowane przez innych decyzji o PIT od kierunku podejmowały inne osoby byliśmy niejako tylko w wypełnia dziś w czyjeś pomysły na na życie to trochę jest w zabawnej to trochę straszne może może faktycznie za długo gadam, więc chyba już czas przejść do tematu dzisiejszej audycji Neo, który ma się najlepiej by opowiedzieć się goście dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodów żydowskich i założenie o rodach często do środków, ale o kobietach Żydówka ach, o warszawskich żłobkach zaczynamy naszą opowieść się na początku dziewiętnastego wieku, kiedy to zmienia się system polityczny i prawne, bo pojawia się nowy kodeks Napoleona, który po upadku Księstwa Warszawskiego był kilkakrotnie zmieniany kilkakrotnie weryfikowany, a to przynosi pewne zmiany, jeżeli chodzi o prawa cywilne ludności żydowskiej tak no generalnie rzecz biorąc należałoby się, że sam kodeks Napoleona już jako taki wprowadziły zmiany tak nadał prawa cywilne wszystkim obywatelom wszyscy, aby mieszkańcy Księstwa Warszawskiego Stali się obywatelami, ale za chwilę żydowscy mieszkańcy Księstwa Warszawskiego utracili swoje prawo znaczy zostały im te prawa ograniczone narad 10 powiedz mu przy czym mówimy o kodyfikacji prawa francuskiego czy w roku 1 800 20 05. czy w kolejnych latach, ale muszę powiedzieć, że w czasie tych prac legislacyjnych na żadnym etapie to kobiety w ogóle nie były to brane pod uwagę FC Basel w związku styk bez związku czy byłeś Żydów kami czy był nie Żydówka ami kobiety nie miały swoich praw natomiast Żydówki jako takie, które żyły w określonej społeczności tradycji MEN cieszyły się pewnymi prawami gwarantowanymi po prostu prawem religijnym wywodzony mieście z przekazów biblijnych i daje takiej 1 z kategorii należało po prostu prawo posiadania czegoś nam nie miały prawo posiadać swój majątek najczęściej taka kwestia była regulowana tuż przed wejściem zamoczyć przed założeniem nowej rodziny w tradycji żydowskiej kobiety podpisywały pewną umowę pewien kontrakt, który był bardzo istotny, a który nazywa się raczej Peter ten spis postanowień obowiązków żony męża on podzielenia pewnych RM w kwestii majątkowych spisywano po prostu na kadłubie to była tuba, która w postać rzeczy spisać spisywano w postaci kredytu, by tak bym powiedziała czy takie kostki zwoju, na którym małżonkowie zgadzali się na zaproponowane warunki i składali swój podpis zarówno kobiety jak i mężczyzny, więc rodzaj pewnego zabezpieczenia finansowego był znany w tradycji żydowskiej natomiast sąd kodeksy prawodawstwo francuskie potem prawodawstwo polskie podkreślało 1 rzecz się od tej pory żadne umowy prywatne nie są ważne jeśli chodzi o podział majątku ujął zabezpieczenie majątkowe tylko ich łącznie ma umowy cywilne zawarte w notariacie przed urzędnikiem państwowym co obowiązuje obowiązujące, tym bardziej że jeszcze wprowadzono pewną zasadę mianowicie taką, że informacja o takiej umowie, że ona w ogóle była ważna czy nie można było egzekwować w razie rozwodu czy jakiejś innej sytuacji rodzinnej, żeby kobieta albo mężczyzna mogli egzekwować swoje prawa to wpis musiał się znaleźć w akcie stanu cywilnego, czyli w akcie małżeństwa, czyli mamy kobiety, które bez względu na to, żeby Żydówka mistrzynie nigdy nie były traktowane na równi z mężczyznami, a dodatkowo urodzenie się dziewczynką w żydowskiej społeczności oznaczało, że mamy 2 zadania bycie w przyszłości najbliższej żoną i matką tak, ale też tradycji judaizmu było także żona często była jednak pomocnikiem sierżanta kona wiele spraw zawodowych biznesowych byłym prowadziła razem z mężem czasami reprezentowała tego męża poza tym PL początek dziewiętnastego wieku to jest też okresy dużego wpływu na życiówki polskie haska Alicja oświecenia żydowski żydowskiego osoby, które później odnajdujemy w jak on osoby prowadzące interesy aktywny na polu gospodarczym to są osoby wykształcone to są kobiety wykształcone to nie są kobiety, które nie potrafiły rachować tak czy czytać to było kobiety wykształcone, a też przez doświadczenie, które zdobyły przez wieloletnie asystowanie w swoim mężom to można powiedzieć, że one się nauczyły prowadzić interesy i niektóre z nich naprawdę były bardzo były doskonałymi zarządzającymi i administratorka mi pozostałych po poważnych majątkowo majątków one nie tylko rzekł powiem utrzymały te majątki ale, ale też te majątki pomnożyły o to, że wrócimy do naszej rozmowy o Żydówka warszawskich Żydów kawior kobieta może też, że po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie dziesiątej 20 już za kilka minut państwa moim gościem jest dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodzin żydowskich informacje po informacjach wracamy z czołówki, ale w drzwiach czas wracać do naszej rozmowy studio dr Aneta Ilnicka badaczka dziejów rodów żydowskich, a co z Legią kobietami niezależnymi albo nad wdowami nagle o sobie decydować rozumiem daniny w ogóle wydaje się raczej nie mnie nie przewidywano czegoś takiego jak koń kobieta niezamężna, a to nie był dobry pomysł, o ile w przypadku mężczyzn rzeczywiście im do zalanego czy w tolerowaniu stan bez żadnych, ale tylko dlatego kiedy tylko w tym momencie, kiedy Kitty mężczyzna zdecydował się poświęcił studiowaniu świętych ksiąg tylko w takiej sytuacji jest kobieta raczej powinna wysiąść oczywiście status wdowy było zupełnie innym statusem wdowie można było więcej im, by można można było do tego wróci, dlatego że bez takich cech moich spostrzeżeń jeśli chodzi o dzień kobieta aktywna na polu zawodowym to żadna z tych kobiet po śmierci swego męża nie wyszła za mąż, chociaż owdowiały w bardzo różnym wieku były w takim wieku, że doskonale mogły pomyśleć jeszcze o drugim mariażu o kolejnym mariażu Zenon najczęściej jednak, że ani nie decydowały się na taki krok mówi o kobietach, które pozostawiły majątki kilkusettysięczne ci fortuny nie wiało kobietach, które były na handlarza kamieni, które były ku trudno zdobyć kupca owymi potem, niemniej czy też poprawne gender owo, które trudniły się handlem tak, ale też etykietek z takim powiedzmy na najwyższym poziomie, czyli prowadził jakieś firmy kupieckie czy też tam, gdzie pojawiały się duże pieniądze to kobieta nie chciała ryzykować jakiegoś nieudacznika, który roztrwoni w sejmie będzie decydował o tym, mają dostać się, jakbym chciała kilka przyczyn po pierwsze, wdowieństwo dawało jej rdzenni i posiadanie firmy dawało jej rzeczywiście szersze prawa społeczna ona decydowała sama poza tym prowadzenie interesu to jest coś co wiązało się z grona samodzielnie pod podejmowała decyzję o noszenie nie muszą nikogo pytać dawało dawało to dużą swobodę działania myślę, że w zależności od osobowości na niektóre niektóre kobiety nie chciały z tego rezygnować, żeby się znało podporządkowywać mężowi to jest 1 się czy drukarze czy rzeczywiście mogą być o o obawa o to jak Krym w jaki sposób ten majątek zostanie potraktowany czy nie będzie musiał się tym majątkiem dzielić się chociaż, jakby w tym zgodnie z prawem do ME były pewne formy, które uchroniły przed podziałem tego majątku, ale nie wiadomo było jednak ryzyko pożyczkę małżeństwo w ciemno to trzecia rzecz być może była to był to taki mąż, którego trudno było zastąpić niemożna było znaleźć następcy równie wybitnego jak jak poprzedni mąż w grze tych powodów mogło być naprawdę bardzo bardzo kilka mogło być, bo mogą być kilka powodów, ale kobieta zamężna nie mogą n p. wytoczyć powództwa ani dokonywać czynności procesowej bez położenia męża, czyli albo pod kuratelą męża no tak to znaczy, iż owo ma nowe prawodawstwo, które zainicjował kodeks Napoleona, że ograniczył Zaczyk no nie nadał kobietom żadnych praw to znaczy kobiety nie miały prawa siebie reprezentować w sądzie nie mogą być samodzielne nie miały ani biały miała oczywiście mu osobowość prawną, ale nie mogły ani reprezentować siebie w sądzie ani bez zezwolenia męża ani też wytaczać procesów w sądzie za wyjątkiem tylko prawa karnego, ale to co na to jakby zupełnie inna Lynn inna opowieść porozmawiałem już od konkretnej warszawianka w warszawskich Żydów w krajach, które zapisały się na kartach historii na, tyle że pani do nich później dotarła to znaczy jak w Toronto wielu kobiet Żydówek ich bank tylko, że żal, że niektóre były to takie osoby, które by się nigdy w ogóle nie znalazły, gdyby w obrębie brak zainteresowania, ale tylko, dlatego że sytuacja życiowa zmusiła je do pójścia do sądu egzekwowania swoich praw zgodnie z tym co co w tym postanowił kodeks cywilny był bardzo może nie biedna, ale znacznie mniej wpływowe postacie, o których za chwilę powiem były skromne osoby, które prowadził jakieś nieduże interesy, ale który jednocześnie były świadome tego co coś co mogą zrobić w sporze n p . ze swoim mężem natomiast o osobach, które rzeczywiście się bardzo inne oznaczyły w historii i Księstwa Królestwa Czech ostatni mecz w ostatniej dekadzie niepodległej Rzeczpospolitej na to przede wszystkim Judyta Jakubowicza warto jest postać bardzo barwna dość młoda osoba jak też młoda osoba przybyła do Warszawy przyszło samo za najbardziej znanego zamożnego Żyda Warszawskiego Szmula Zbytkowera z nim prowadziła interesy przy nim się też uczyła, chociaż niektórzy twierdzą, a w zasadzie mam namyśli profesora incydentach nieżyjącego zresztą od dawna, który twierdził, że Judytę Kubowicz Ewa była mózgiem inspiracją i wszystkich interesów Szmula Zbytkowera liściasta w zasadzie ona po i inspirowała i popychała to do niektórych przedsięwzięć i Judyta szczęście też prowadziła działalność gospodarczą po śmierci swego męża od roku 1 800 pierwszego w zasadzie są tacy samodzielnie odpowiedź samodzielnie, ale prowadziła też z pełnym wsparciem albo swojego pasierba, czyli syna męża z wcześniejszego małżeństwa albo męża pasierbicy czy też córki też z innego małżeństwa k to jest Judyta jeśli chodzi o jej taki początek działalnością zaistniała również w okresie Księstwa Warszawskiego była osobą, która zostawiła najpoważniejszym dostawcą w Surażu ich inni też innych potrzebnych produktów dla armii Księstwa Warszawskiego w różny sposób traktowana to znaczy najczęściej bądź umorzenie części, ale często rząd Księstwa Warszawskiego nie płacił jej za nich usługi niektórzy twierdzą żona zawyżała ceny, a niektórzy twierdzą, że z powodu tego, że już rząd Księstwa cierpiał na brak gotówki w każdym razie była 1 z niewielu osób wyznania mojżeszowego w zasadzie drugą po swoim mężu, która zdobyła Ellen, która pozyskała przywilej nabywania dóbr ziemskich takie dobra nabyła w roku 1 800 trzynastym też ciekawe jest fakt, że żona bardzo umiejętnie wykorzystywała swoje znajomości wśród wysokich urzędników państwowych i jednocześnie fundusze, które posiadała w każdym razie w roku 1 8 13 lat była dobra ziemskie Jeziorna Kępa Krzesińska Okrzei 7 dobra kosztowały ponad 100  000 zł Basta 4 0 z tego co pamiętam natomiast Judyta wyłożyła na ten zakup gotówkę jedynie 500 zł z niewielkim koń z niewielką końcówką reszta za resztę te należności spłaciła biletami skarbowymi obligacjami skarbowymi bonami francuskimi i w zasadzie inwestycjami i taniego inwestycje to w zasadzie Księstwo warszawskie tego rodzaju Anny kwitami płaciło za usługi Jakubowicza oni tak naprawdę ona wyzbyła się tych tych kwitów w PKB w ostatnim momencie, dlatego że obligacje skarbowe bony Francuz jeszcze przez wiele lat krążyły na rynku finansowym Królestwa francuskiego jako potencjalny jako potencjalna wierzytelność, ale w roku 1 8 13 na nie miała gwarancji, że zostanie w jakikolwiek sposób grać Figo van der kompan rekompensowana kwota wydana na temat dostawy dla wojska czy to dobry ruch myślę z punktu widzenia inwestycji w nieruchomości papierami, z których przeszłość była niepewna no tak, ale bez pomocy osób trzecich, czyli wysokich urzędników państwowych nie nie nie poradziłaby sobie tutaj w sukurs przyszedł jej Józef Oleksy Morawski wtedy był komisarzem wojskowym akurat w okresie Księstwa Warszawskiego jest zasada jest taka dość znamienna korelacja iskrzy majątek został nabyty w styczniu 1 800 trzynastego roku, a małżeństwo jej córki z Alex Józef Małek z Morawskim zawarty 2 tygodnie później, czyli na początku lutego 1 800 trzynastego roku zresztą Judyta po latach troszeczkę mając problemy z tym majątkiem nie mogła się wywiązać z pewnych zobowiązań które, która złożyła przy zakupie mianowicie nikt nigdy nie nie wybudował tam Garbarni nie utrzymała przez rząd Krasnokutski systematycznie nakładaniu kary finansowe w związku z tym pozbyła się tego majątku, przekazując córce i zięciowi jako jako takich jak darowiznę to z kobietami, które pozostają w związkach małżeńskich żony mają posag trzymają jakieś pieniądze 3 czy inne walory PKO BP czy mogą zarządzać majątkiem czy potrzebują za każdym razem zgody męża mecze mogą zaciągać pożyczki długi czy muszą za każdym razem być, jakby był ubezwłasnowolniony czy też kontrolowane w tym sensie zależne od swojego męża, ale nie są ubezwłasnowolnione tylko one mają majątek rzeczywiście posag, który otrzymał mąż wziął taka bardzo ładna jesienna bardzo ładna formuła, która była zamieszczona intercyza ach, przedmałżeńskiej mąż zwykle mówił, że Antoni Bosak widział widział przekonał się o istnieniu naocznie odebrał od rąk własnych ma zamiar odebrać już przekazany został, więc najpierw w grę pojawia się formuła, że rzeczywiście ten posag trafił do jego rąk mąż z tytułu tego, że ponosił koszty utrzymania rodziny Ian, by pokrywał koszty utrzymania ich rodziny i taty dzieci żony w związku z tym jemu przypra w przypadało prawo zarządzania majątkiem żony często domagano się, żeby teatr ekwiwalent jakiegoś ekwiwalentu suma zabezpieczona na czym się części na jakieś dobra nieruchomych, ale bywało też tak się żona nosiła przedmioty ruchome w postaci wyposażenia domu kuchni jakiś osobistej wyprawy osobistej i biżuterii natomiast środki finansowe przejmowali mężowie w szczególności sił prowadzili jakiś interes to najczęściej te te fundusze trafiały do rozwoju do, a na poczet rozwoju były przyjmowane na poczet rozwoju warszawskiej firmy, by była to w zasadzie dość powszechna praktyka środki swojej żony przejął Józef Epstein powiększy powiększając, powiększając walory banku czy Kantor, którego prowadzi, które prowadził środki przejął również znaczny kupiec Herman Maier i skąd o tym, kim jest troszeczkę z takich dokumentów pośredniczyli zwykle w okolicznościach taki, że żel, który wiązał się ze zgonem żony czy in czy z kimś innym zakupem pojawiały się w notariacie informacje co się dzieje jest z posagiem no bywało i jej także te środki NFZ środki były trwonią one także interes się nie udał syn popadł w Senacie mąż popadł w bankructwo i żona utraciła swój posag not niestety często zdarzało się także, że odpowiedzialni za straty materialne swoich synowych byli poczuwa dzisiaj teściowie też, aby takie wypadki się, że ustanowiono pewne zapisy dla nich rekompensowane utracony posag ustanawiana pewne fundusze też dla dzieci tych kobiet na na utrzymanie też na wyposażenie, kiedy te dzieci wychodziły z domu powoli powoli zbliżam się do informacji informacja o dziesiątej 40 już za kilka minut po informacjach wracamy w studio dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodzin żydowskich po tych wracamy w takim razie do fascynujących historii warszawskiej Żydówek my jedno od tych trochę elitarnych ba bardziej danych niż innych no ale ale takie były czasy studio dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodów żydowskich co z mężczyznami, którzy mężami, którzy mi jakąś działalność gospodarcza się byśmy powiedzieli czy oni w jaki sposób lub już swoją panią o tym, że żony często przy nich uczyły się zdobywało żyć być czy, uczestnicząc trzeba przypatruje się, podpatrując nabywały różnego rodzaju umiejętności zdolności uczyły się biznesu można, by rzec no ale czy mężowie myśleli o nich jako o partnerka ach, albo jako wrażeń śmierci na osobach, które właśnie będą zajmowały się zarządzaniem tego czy tymi przedsięwzięciami czy też sieć niż podziałów czy bicie kobiet były wtedy w ogóle brany pod uwagę jakość potencjalny współwłaścicielki partnerki, gdy dyrektorki zarządzające i napoje także mężowie najlepiej swojej swoje żony znali swoją żonę i rzeczywiście pierwsza połowa dziewiętnastego wieku jest przemyt kilku poważnych kupców czy przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego, którzy właśnie żonom my wyznaczali takie role to znaczy taką miałem takich zapisach, które są dostępne czy w testamentach zostawiali życzenie w postaci dyrekty w na przyszłość funkcjonowania przedsiębiorstwa 1 pasem wcześniejszy stan kolei wcześniejszą informacją, która mnie dotyczy kobiety to jest to jest przekaz Zemana Zemana muszka ta, który ewidentnie wyznaczył w testamencie swoją żonę zarządzającą majątkiem był to majątek dość sporym, owszem, Zeman łóżka nie miał takiego majątku, który jak jak jak wyszło zbyt covery, ale też w tych inny sposób powstał ten majątek, niemniej jednak był to solidny kupiec prowadzący handel winami prowadzących handel przyprawami korzennymi, który już na początku dziewiętnastego wieku posiadał nieruchomości przy ulicy Franciszkańskiej bardzo solidną kamienicę i to właśnie 1 z pierwszych wyznaczył żonę jako swoją następczynie nie pozwolił podzielić się majątku nie pozwolił rozdzielić destylarni ich w handlu winami hurtowego detalicznego wszystko to przekazał żonie ona dostała tylko w obawie czy została zobowiązana do NSR z płacenia pewnych kwot dzieciom zalała nas z pierwszego małżeństwa i ich pełnoletnim dzieciom my ich wspólnym pół pełno letnim dzieciom podobnie zachował się personel Berg zakony przez lata małżeństwa poznał swoją żonę Tamarę bardzo cenią jej intelekt dyplomację zresztą też w testamencie bardzo niech pięknie napisał kim była i jakimi jakimi walorami zaimponowała mu rząd po tak nawiasem mówiąc stanęli przypisuje się rozwiązanie sporu, który prowadził Barcelonę Borges Ignacym jarmarkiem to o dochody są wolne od, a także dowód na pewno Tamerlan dała się poznać jako kobieta bardzo sprawna pod względem zarządzania firmą, tym bardziej że Boga Ber Sonnenberg poszuka wydalają powiedział żona jest nie tylko zarządzającą jest właścicielką tej całej firmy, którą zostawia w mojej i w latach późniejszych już po śmierci swego męża Tamerlan dała się poznać jako bardzo sprawna kobieta w dziedzinie prowadzenia interesów i inni nie tylko małych, ale i większych czy mamy kolejne nazwisko na liście warszawskiej Żydówek pewnie w tej z tych w tych najwyższych sferach w sensie zamożności, czyli Kammela Sonnenberg, a wcześniej, gdy Judyta Jacob Jakubowicza pomeczowa obawiam się tylko powiem, że Judyta, kiedy umierała 2 tysiące 800 20 09 . zostawia dość powód pokaźny majątek powyżej 2  000 000 zł natomiast Tamerlana tak koniecznie nie zachował się wydarzy się do końca do końca nie mogę pojąć, bo od całości majątku natomiast Tamerlan w roku 1 800 20 08 . kupiłam dobra ziemskie za kwotę ponad 2  000 000 zł jedyna dobra ziemskie tak to warto też jeść ani nie mówimy o pozostałych składnikach majątku kolejne nazwisko rzuca Moore Rozalia Rafałowi latał latało w Iowa w, a tak to już jest taka o postaci powiedziałbym tak, a Piwniczna, dlatego że inni też osoba, która pojawia się w liście tej na rynku warszawskim my w sensie prowadzenia interesu samodzielnego prowadzenia interesu w latach 60 dziewiętnastego wieku i też jest to taka osoba, która jak po po pot podobnie jak jej poprzedniczki nie nie prowadziła pełnego profilu działalności firmy swojego męża na skupiła się jedynie na handlu detalicznym winami i na prowadzeniu zakładu wód mineralnych w ogrodzie Saskim, której pomysłodawcą, którego pomysłodawcą założycielem był jej mąż Jakub flotą wydaje się że, że lata małżeństwa piastowania mężowi wprowadzeniu tego interesu loda nauczyły ją dały po prostu pewne narzędzia do do kontynuowania tej działalności w okresie późniejszym, czyli już po śmierci męża Tekla Kolberg ateca Cronenberg jest osoba, która od środka wciąż wcześniejszy okres, czyli DM BOŚ każdy jest takich sok z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku w zasadzie jest kilka takich kobiet oprócz Judyty Jakubowicza owej Pameli Sonnenberg Attali w Węglowej Tekla Cronenberg tak to w zasadzie musiałabym też podkreślić fakt, że kobieta, o których mówimy oprócz latało owej z połowy dziewiętnastego wieku to w zasadzie jest tylko Klan zbyt towarów albo była to żona, ale była to córka albo to była synowa w każdym razie te majątki kobiece, o których mówimy te firmy, które przejęły kobiety po swoich mężach to są jednak majątki powstały wokół majątku Szmula Zbytkowera MTK Cronenberg wywoła wyłamała się z tego grona to jest jedyna kobieta, która do tej z przepraszam za ofiarność wrażenia, ale spółki nie znaleziono rzeczywiście była to postać nieprzeciętna owdowiała dość wcześnie jeszcze byłam młodą kobietą, kiedy w roku 1 800 20 06 . zmarł Samuel Cronenberg w zasadzie miała tylko dwoje dorosłych pełnoletnich dzieci w tym tylko jedno, które już nie było w domu natomiast córka jeszcze nadal pozostawała w domu natomiast pozostała szóstka była oszustką jeszcze niepełnoletnią w tym twórca przyszłości przyszłości twórca banku handlowego, czyli Leopold Leopold miał wtedy jedynie na 14 i kiedyś właśnie spotkam się z takim meczem z takim stwierdzeniem, że pierwszy swój 1 000 00 0 ton to Cronenberg zarobił dzięki spadkowi po ojcu no ja ja ja prawnym w uważam, że jednak dzięki spadkowi po matce dlatego, że to ona w roku 1 800 20 06. prowadziła firmy wprawdzie też ograniczyła działalność zrezygnowała z cegielni zrezygnowała z karczmy skupiła się na działalność bankową kredytowej też na różnych dosta w leczy na pośredniczeniu w pewnych kontraktach z handlu zbożem handlu drewnem, ale dość dużych przedsięwzięciach natomiast to ona wyprawiła swoje dzieci w świat to ona i opatrzyła go przede wszystkim ona jest zredukowała jeszcze gorzej, że żyłem w takim swoim mężem zapis ostatniej woli porzuciła prowadzenie swoich interesów dalszych interesów Leopoldowi Cronenberg owi i ostrzegała go w swym testamencie, że to na dni jednak nie był taki teren rys nikt nie prowadziły z interesów w sposób ryzykowny tylko tak jak ona w w sposób wyważony, żeby nie podejmował zbyt dużego ryzyka finansowego w fascynującą historię warszawskich Wdowiak 1 9 wieku które, gdyby musiały trochę pokonywać pod pod podwójną schody powiedzieli mi skoczyć po pierwsze, gdyby walczy z tą nierównością pomiędzy kobietami mężczyznami, a po drugie, też wyjść z przypisanych im Mendes przypisanej roli, jaką rolę, jaką miały mnie powiedz o świecie żydowskim tak dalej nie wiem czy ja odpowiedziałam nawet do końca na to nasze poprzednie pytanie po bo on chyba nie dotyczyło też się czy kobieta miała prawo teraz zamężna Jach, bo tutaj się, jakby nie wypowiedziała, bo tylko w zeszłym RO złożono wiernych rozmawialiśmy o wdowach to jest rzeczywiście 1 znamienny przypadek postaci i od 1 grupy kobiecej postaci z 3 SA z okresu drugiej po czyjejś spowiedzi 1 SA spieszy po dziewiętnastego wieku i powiedział Kowal Bieniasz Tarn, która będąc bardzo osobą przezorny mu zagwarantowała sobie prawo do prowadzenia interesów i do reprezentowania siebie i zagwarantowała sobie w zasadzie 1 dokumentem, czyli intercyzę przed małżeńską zgodę męża na NATO, że nie będzie musiała za każdym razem pytać go o pozwolenie tylko w trakcie prowadzenia interesów przez siebie zawsze będzie mogła sama siebie reprezentować podpisać kontrakty handlowe prywatne zaciągać pożyczki spłacać te pożyczki, czyli i, że będzie w pełni odpowiedzialna za za siebie Babina 4 piękna klamra naszej rozmowy bardzo pani dziękuje i informacji Radia TOK FM już zalała kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracam do programu Owczarek od państwa i moim gościem była dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodów żydowskich informację o godzinie 1 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA