REKLAMA

Ostatnie dwa lata to znaczny regres, jeśli chodzi o jawność życia publicznego. O problemach w dostępie do informacji publicznej mówi Patryk Wachowiec

Analizy
Data emisji:
2018-08-16 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Analizy. Karolina Lewicka, dzień dobry państwu. Będziemy teraz rozmawiać z moim gościem. Jest nim Patryk Wachowiec, centrum analiz dla rozwoju, analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju, kłaniam się, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tajnym państwie prawa i sprawiedliwości i mamy tutaj bardzo wiele wątków. Rozwiń »
Szanowni państwo, bo trochę od 2 ,5 roku żyjemy w takiej sytuacji, a że władza bardzo unika odpowiedzi na kontrowersyjne kluczowe inne zagadnienia i pytania stara się też nie przekazywać zbyt wielu informacji o swojej działalności

Zacznijmy od kwestii interpelacji zapytań poselskich to znaczy od 3 dla roli od sytuacji a w jakiej znajduje się cała opozycja, która usiłuje się pewnych rzeczy są w imieniu oczywiście opinii publicznej dowiedzieć, bo o drugim takim czynnikiem są organizacje pozarządowe trzecim z kolei są dziennikarze, którzy także uderzają do ministerstw i do rozmaitych instytucji państwowych z pytaniami różne i kontrowersyjnej ważne rzeczy, ale zacznijmy od tej grupy opozycyjnej im inny, ponieważ opozycja pisze rozliczne interpelacji zapytania ma do tego prawo w ciągu 2 1 po nim tak mówią rozmaite akty prawne w tym konstytucja powinna zostać udzielona na odpowiedź w tej kadencji zostało już złożonych 2 5  000 interpelacji do odbycia dzisiaj Rzeczpospolita jednak na dużą część z nich odpowiedzi nie ma i w sumie nie wiadomo, kiedy będzie, bo niektóre opóźnienia sięgają nawet 500 z nich ma taki bardzo ciekawy przykład próby dowiedzenia się przez Platformę Obywatelską jak jest status Wacława Berczyńskiego wszyscy doskonale pamiętano mu przez jakiś czas szefem podkomisji smoleńskiej, która wyjaśniała przyczyny katastrofy prezydenckiego tupolewa potem pochwalił się też utrącił kontrakt na caracale potem zniknął w stanach Zjednoczonych no ale będę pojawiał się takie plotki, że nadal jest zatrudniony w ministerstwie

No to w czerwcu 20 1 7 roku siedemnastego przypomnijmy, że mamy już rok 20 1 8 na opozycję zapytałam o to czy Wacław Berczyński, a pracuje w ministerstwie i ile zarabia w odpowiedzi się inni otrzymali w nim mają tylko to było w czerwcu 20 17 roku tylko w sierpniu tegoż samego roku, a wiceminister, a ówczesnym obrony Bartosz Kownacki poprosił o więcej czasu, czyli tzw. prolongata no to w sierpniu, a on Platforma Obywatelska po raz kolejny zadała pytanie w jakim charakterze Wacław Berczyński pracuje z Monicą otrzymał pensję za kolejne miesiące za czerwiec lipiec sierpień był już o prolongatę na wycenie pytano wisi sobie na stronie sejmowej ta interpelacja z adnotacją przedłużenie terminu odpowiedzi potem było jeszcze kilka innych interpelacji w tej samej sprawie odpowiedzi do dzisiaj brak

No tak wydawałoby się, że kiedy to poseł Annie zwykły szary Kowalski albo albo przedstawiciel prasy zwraca się do organu władzy o jakieś informacje, kto będzie skuteczna będzie skuteczna i on zostanie potraktowany jednak priorytetowo w stosunku do dowodu pozostałych osób no jak widzimy w obecnej kadencji niestety nastąpił taki bardzo duże regres jeśli chodzi o jawność życia publicznego te przykłady interpelacji poselskich i ich odpowiedzi i często bardzo zdawkowe również, jeżeli się wczytać w różne interpelacje zdawkowe albo albo przedłużanie tego terminu na na uzyskanie odpowiedzi rzeczywiście nie buduje takiej atmosfery państwa jawnego państwa otwartego państwa, które dzieli się informacjami ze swoimi obywatelami, bo też pamiętajmy, że posłowie nie robią tego tylko we własnym imieniu 

Tylko robią to dla dla obywateli i po to, aby oni też przestał stronę sejmową mogli się zapoznać z istotnymi danymi na temat państwa no tak mamy konstytucję RP jak już mówiłam art. 1 15, który mówi Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie rady ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje zapytania poselskie w ciągu 2 1 nikt mamy regulamin Sejmu art. 1 9 3, który nakazuje odpowiedź na interpelację z udzielana w formie pisemnej nie późniejszym terminie 2 1 dni od dnia otrzymania interpelacji brak udzielenia odpowiedzi w terminie dwudziesty niejeden jest też złamaniem art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła senatora czy mamy bardzo się chwilę, bo ustawa zasadnicza podstawę prawną takich działań opozycji nie mam żadnych efektów tak podobnie silne podstawy też konstytucyjne mamy Warty kule sześćdziesiątym pierwszym, czyli gwarancje elementem prawa dostępu do informacji publicznej to również inną nie zawsze

Nie zawsze działa paradoksalnie posłowie są o wiele w o wiele gorszej sytuacji niż zwykli obywatele bo kiedy występują z interpelacją dostają taką prolongatę, a później to odpowiedź jest odkładana no to kolokwialnie mówiąc Święty nigdy ich na to trudno jest myśleć o jakiejkolwiek chociażby drodze sądowej, żeby wyegzekwować od organów państwa rzeczywiście tamten reżim ochrony reżim prawny ochrony posłów przed taką samowolą władzy wykonawczej albo przed bezczynnością dana jest tutaj w mojej ocenie dosyć kiepski i zauważyłem też taką tendencję, że od kilku miesięcy posłowie właśnie występują w trybie dostępu do informacji publicznej, czyli tak jak zwykli obywatele, żeby móc w niektórych sytuacjach odwołać do sądu administracyjnego no i gdzie szukać sprawiedliwości i rzeczywiście gdzieś szukać informacji

Przede wszystkim tak im, ale które oblodzenie sporo jest też problem jest też fundamentalne, bo niezależnie od tego ile wyroków sądów mielibyśmy nakazujących danemu ministerstwu udostępnić go informacje to niemożna w żaden sposób tego organu przymusić można założyć nałożyć na niego grzywnę, ale co to jest grzywna nałożona przez sąd na inny organ państwa jest tylko przelew z 1 konta państwowego na drugie konto Państwowa odpowiedzialność karna praktycznie nie istnieje, bo też pamiętać jest przestępstwo nieudostępnienia informacji publicznej, ale jak i jak dobrze pamiętam z tego przestępstwa w od 1 6 lat obowiązywania ustawy została skazany

Jednak tylko osoba taki jak dobrze pamiętam samorządowiec to jest bardzo nieefektywne i tutaj, jeżeli władza naprawdę będzie chciała nie dostał też nie udostępniać tych informacji no rzeczywiście może to skutecznie zrobić dziś ostatni mamy duży sukces chodzi o ekspertów minister Zalewskiej od listopada 20 1 6 roku Fundacja przestrzeń dla edukacji nie walczyła o to by się poznali nazwiska tych osób, które pisały dla ministerstwa podstawę programową dla czasu dodaje, że jeśli dobrze pamiętam pierwszej czwartej ligi siódmy, ale o to mniejsza i już w czerwcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną menu i nakazał Annie Zalewskiej publikację nazwisk tych ekspertów realna

Ale resort zwlekał jeszcze przez kilka tygodni tłumacząc, że wyrok nie dotarł do resortu no i w końcu na początku sierpnia żeśmy się doczekali tylko inne przytoczę bardzo ciekawe wcześniejsze uzasadnienie Anny nakazania minister Zalewskiej publikacji tych nazwisko, którego udzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który pisał tak brak jest jakichkolwiek racjonalnych przesłanek uzasadniających utajnianie imion nazwisk osób, które mają wpły w na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym i że dla autorów nie powinno być niczym wstydliwym torze współdziałają z centralnym organem administracji publicznej, tym bardziej że Anna Zalewska wielokrotnie podkreślała, że ta reforma jest doskonale przygotowana, że polepszy dzieciom warunki

Trudno mówić bardzo dziwne, dlaczego ministerstwo nie chwali się wtedy autorami tego sukcesu prawa i być może autorzy, którzy też nie chcą być ujawnienie może chcą się chować po kontakcie mają się, czego wstydzić przede wszystkim nie mogą się chować pokoju po kątach, kiedy otrzymują wynagrodzenia z pieniędzy podatników jest ukształtowana już linia orzecznicza sądów administracyjnych no to zresztą wynika również przepisów konstytucji ustawy o dostępie do informacji publicznej, że osoba, która w jakikolwiek sposób czy to na umowie o dzieło w umowie o pracę zlecenie u jakich może o współpracy otrzymuje pieniądze od państwa to trudno, aby zasłaniała się swoją o swoim prawem do prywatności i i też powstają tutaj ciekawe problemy, bo mamy znaną też sprawę z polską fundację narodową hrywny, która wydawałoby się, że jest organizacją pozarządową ona tylko organizację pozarządową budy udaje, bo jest pod bezpośrednim nadzorem wicepremiera Glińskiego tam we władzach zasiadają w woli tych spółek skarbu zasilana przez spółki skarbu państwa i ich I instancji sąd Administracyjny powiedział, że jak najbardziej to jest organ

No powiedzmy państwowe w takim sensie, że wykorzystuje środki publiczne środki na majątek majątek państwowy, więc tutaj też powstają różne różne różne kolizje, ale zazwyczaj po to, też dla obywateli, kiedy wahali się 3 czy warto zapytać jakiś organ po to, taka porada, że sądy organy administracji zawsze w sytuacjach wątpliwych czy 3 to jest jawne czy jest niejawne mają obowiązek jak tak kierować zasadą jawności, a czy to jest celem takie Novum to co dziesiąty dwu i pół roku leczy władza zawsze jest niechętna temu, żeby odsłaniać kulisy swojej działalności informować o tym co robi wydaje mi się, że od od zawsze było także pewna taka sfera bardzo delikatna szczególnie, która mogłaby narazić na szwank takie polityczne piastunów władzy Państwowej jednak pozostawała trochę niejawna i RM i trudne i te informacje były były trudno dostępne zresztą pani ani jako jako wieloletnia dziennikarka sejmową w klapy zapewne też spotkała zdekoncentrować gwiazdorstwa zawsze jest drogą przez mękę

No właśnie ministerstwami za każdych czasów no właśnie z tym, że od ostatnio 2 pół roku albo już prawie 3 lata to jest rzeczywiście znaczny regres jeśli chodzi o jawność życia publicznego i jak i jak pamiętam kilka lat temu jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu mieliśmy kilka takich fundamentalnych spra w dotyczących jawności w ciągu całej kadencji pamiętamy chociażby umowy dotyczące ZUS -u czy sprawa z kancelarią prezydenta finansowanie partii politycznych to teraz to teraz tych tych spraw, które mają taki charakter precedensowy jest naprawdę dużo przypomnijmy krajowa rada sądownictwa i tania jak słynne niejawne podpisy Polska Fundacja narodowa, której wspominałem Ministerstwo Edukacji Narodowej to kolejna sprawa nie wpuszczanie obywateli do Sejmu, toteż jest realizacja jawności życia publicznego oczywiście tak też tych spraw jest tych spraw jest wiara, ale prawo obserwować działalność organów publicznych

Oczywiście, że obywatele oczywiście, że mamy zagwarantowane trendy w procesie do westchnienia ach, poselskich, ponieważ klawisze zabitych 700 interpelacji, na które nie ma odpowiedzi myślę, że jeżeli chodzi o Wacława Berczyńskiego to się nie doczekamy dny imię, ale teraz Rzeczpospolita pisze, że Mn być może będzie inny sposób bardziej skuteczne dotarcie do wiedzy, że zamiast interpelacji zapytań będą interwencje u tego już chwycili się nie tylko zresztą posłowie opozycji także politycy prawa sprawiedliwości nie takie interwencje uprawiają też w samorządach jak na razie, niemniej jednak posłowie po skorzystali w maju 20 17 roku takie możliwości wchodząc do resortu obrony zachwalają tę możliwość, bo jest krótszy czas 14 dniowa nie 2 1 dni, bo nie przechodzić przez gabinet marszałka Sejmu co też znacznie spowalnia ich też, który ma takie uprawnienia trochę do weryfikacji tak można n p. przekierować do innego adresata, ale może też stwierdzić, że n p . to pytanie nie zostało w formie pytających zadanej drodze odesłać do adresata zresztą trwa tygodniami to nie jest szybko rozpatrywany co też opóźnia cały ten proces

Jednak po wielu tygodniach dopiero trafia do ministerstwa zapytanie czy interpelacje tego czasu i czasie do 2 1 dni, która zaszła tak nikogo nie obowiązują i wreszcie mówi Krzysztof Brejza interwencje można połączyć z wnioskiem, a w trybie dostępu do informacji publicznej, o czym pan mówił nam wtedy ta sprawa w sądzie ewentualnie jeszcze na koncie mam wisi on zgadza się z tym, że to nie nazywa się tutaj też albo posłowie albo albo autorzy tego artykułu robią błąd, bo to nie jest trik to interwencja poselska, bo to interwencja, której mowa w ustawie o wykonywaniu mandatu posła senatora dotyczy spra w obywateli w takim sensie, że obywatel chociażby złożył wniosek do kod dostępu do informacji publicznej widzisz że, że urząd jest opieszały, że kryterium oceny nie jest tak, że stan taki interwencja to znaczy wtrącanie się w pewien stadion w pewien proces który, który wcześniej nie o VAT od posła niezależnie od niej nie mnie zależało, a ta instytucja, której o, której mówią posłowie również wynika z ustawą o wykonywaniu mandatu posła senatora i kto jest takie uprawnienie mało skonkretyzowane dotyczy pozwalające posłowi wejść do do urzędu żadnego dokumentu żądać dokumentów kierownik etatami tam jesteś w taki ciekawy przepis, że kierownik ma obowiązek go wpuścić do tego urzędu, czyli kierownik chociaż, czyli minister nasz kod sprawiedliwości obowiązek wpuścić go do tego urzędu i udostępnić informacje mówiąc kolokwialnie od ręki albo w ciągu 14 dni

Jak dobrze pamiętam, że to nie jest ta interwencja poselska trzeba rozróżnić, ale istnieje takie uprawnienia i posłowie od z tego uprawnienia na od jakiegoś czasu dosyć często zaczynają korzystać władze też może to zablokować na w odpowiedzi się nim udostępnił państwu tych dokumentów, bo to jest związane z kwestią bezpieczeństwa państwa jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa, czyli tych klauzul różnych nadawanych na dokumenty to obowiązuje jeszcze inny reżim prawny z ustawy dotyczącej informacji niejawnych, a więc nie będzie badana jest to będą wchodziły, ale jak najbardziej Mierzwa taki przypadek, kiedy to w zlotym jak dobrze pamiętam posłowie opozycji nowoczesnej Platformy udali się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o właśnie te słynne podpisy sędziów pod kandydaturami do krajowej rady sądownictwa wypowiemy

To też jest bardzo ciekawy casus, ale podobnie robi też obecna władza gminna obecna władza samorządowa n p . prezydent Warszawy jak dobrze pamiętam kilka dni temu byli u niej posłowie prawa i sprawiedliwości również nie chciała tych dokumentów złom udostępni więc, więc jest tutaj jakieś reguły nie ma wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM, na które teraz państwo zaprasza z nami nadal jest Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju oraz jeszcze dzień dobry dzień dobry rozmawiamy o tajne przez poufne, czyli jak władza nie chce dzielić się inny wiedzą na temat tego co w państwie się dzieje i teraz bardzo ciekawy kazus oczywiście był już przez nas wielokrotnie rozpatrywane, ale on wciąż jest zawieszony w próżni wciąż czekamy wciąż nie wiemy, choć oczywiście o KRS czyli kto poparł kandydatów do krajowej rady sądownictwa

Nie musieli podpisywać albo sędziowie albo obywatel po 2 5 sędziów albo 2 tysięcy obywateli takie kandydatury mogła do KRS -u składać się, jeżeli chodzi o prezydencki projekt ustawy to tam wszystko było jasne, ponieważ był art. 11 c zgłoszenia kandydatów są dokonane zgodnie z artykułem takimi do walki marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, ale w trakcie prac sejmowej komisji sprawiedliwości PiS wprowadził nieoczekiwanie poprawkę, że z wyłączeniem załączników, a w tych załącznikach właśnie były nazwiska sędziów i obywateli popierających kolejnych kandydatów noty rozpoczęła się walka i partii opozycyjnych organizacji pozarządowych także Pańskiej i inne organizacje o to, żeby te nazwiska postaci

Na jakim etapie jesteśmy teraz skłonne sprawa moja bezpośrednia, bo boja również służyłem skargę do sądu administracyjnego, do której bardzo dziękują Rzecznikowi Praw Obywatelskich RPO, bo podanie się dołączył w mojej bezpośrednio sprawy nie ma jeszcze wyznaczonego terminu, ale mamy już orzeczenie sądu w analogicznej sprawie, w której to skarga złożyło Stowarzyszenie sieć Obywatelska Watchdog Polska Anży orzeczenie zapadło mniej więcej 1 , 5 miesiąca temu i sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w pierwszym z I instancji stwierdził, że rzeczywiście nie można tutaj mówić ani o ochronie prywatności ani o tym, że za jakiś inny reżim prawny reguluje kwestie dostępu właśnie do tych załączników i one jak najbardziej we w państwie prawa powinny być udostępniona to może jakiś ładny cytat z uzasadnienia trafia nawet pamiętam 1 z nich jak I tutaj na rencie, kiedy sędzia powiedział, że w mokrym nie może być także w demokratycznym państwie prawnym władza działa w ukryciu na czas to duże zmiany życia publicznego z doniosłą wartością UE, a potem oczyszcza powoływał się na te wszystkie artykuły, o których już wcześniej mówiliśmy, ale palma wielki sukces, jeżeli chodzi o listy kandydatów do KRS-u lub, ponieważ dzięki panu dowiedzieliśmy się w teren ilu innych sędziów czy ilu obywateli poparło daną kandydaturę, ponieważ wywalczył pan puste listy, które przesłało panu Ministerstwo Sprawiedliwości z numerami porządkowymi 1 puste 2 puste 3 puste 4 spusty i t d .

Tak dostałem plik 7 0 stron, w którym na, których właśnie były tak te to te numery PESEL bez zawartości, czyli bez imienia nazwiska i bez właściwego sądu, w którym ci sędziowie, podpisując kandydatury orzekają no to jest oczywiście jakaś informacja, bo mamy skalę skalę tego ilu rzeczywiście sędziów brało udział w całej procedurze in wiem ile osób popiera, którą kandydatura nie wiemy wciąż, jakie to osoby i też nie wiemy czy 1 sędzia popiera kilku kandydatów prawda czy oni sobie nawzajem tę listę tę listę właściciela mogą być także wystarczyło mieć 2 5 sędziów, żeby zgłosić wszystkich kandydatów rodak i to mogło być 1 grupa 2 5 sędziów i ta forma wszystkich kandydatów prawa no to w tej sprawie jakieś wspomina Miss już wyrok Sądu I instancji

To był to była sprawa przekazana szefowi kancelarii Sejmu czy skarga kasacyjna będzie wniesiona mam nadzieję, że nie jest mam nadzieję, że elitarni miną jeszcze termin nie minął mijam myślę, że za około 2 tygodnie myślę, że marszałek Sejmu jednak pójdzie po rozum do głowy no i rzeczywiście ta jawność będzie będzie naprawdę propagował je tylko przypomnę co mówi Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w październiku 20 1 7 roku konieczne jest wprowadzenie procedur transparentnego demokratycznego wyboru sędziów do krajowej rady sądownictwa pamiętam też taki szyderczy uśmiech pana ministra pokój prokuratora generalnego, kiedy już w, a my w trakcie tego wyboru członków KRS -u go o te listy niejasne pytano to on deklarował, że właściwie od następnego naboru nie ma żadnych problemów z tym, że on był jak w taki i to i to jest moim zdaniem kluczowy argument bo, bo przewijają się w mediach określenia, że to jest nowa KRS Neo kara jest tzw. KRS to jest moim zdaniem kluczowy argument pozwalający obywatelom po prostu nie ufać, iż nie ufać temu organowi władzy to nie jest prawowitą organ, skąd mamy wiedzieć, kto rzeczywiście poparł kandydatów do do do nowej krajowej rady sądownictwa być może podpisał to minister sprawiedliwości

Może ktoś z ulicy podpisał te tereny te kandydatury może 1 osoba podpisała wszystkie 2 5 prawda i to jest problem, więc moim zdaniem to jest koronny argument PiS nie uznawać tego tego organu jako organu Konstytucyjnego, ale nadal w przekaz treści zostajemy, ponieważ mam kolejne Novum, jeżeli o to by o tym, organ chodzi Wiesław Johann wiceprzewodniczącej KRS-u ostatnio raczył powiedzieć, bo będziemy mieli przesłuchania od 20 sierpnia kandydatów do Sądu Najwyższego Elwro przebieg wysłuchania kandydatów nie zostanie upubliczniony, ponieważ jest to część naszej wewnętrznej procedury HR, czyli Army nie mieliśmy na to przekonywano nas, że te wszelkie zmiany związane Sąd Najwyższy mają służyć temu przybył do Sądu Najwyższego trafiła krem dla krem, a kadry prawniczej tymczasem nie mamy szansy posłuchać siły co ci ludzie chcą w tym Sądzie Najwyższym zrobić, jakie mają kompetencje uczą się czy to co sobą reprezentują w tym, że tutaj trzeba trochę niuansować to stanowisko wiceprezesa tzw . krajowej rady sądownictwa, bo wysłuchania kandydatów nie odbywają się na posiedzeniu plenarnym tylko w trzyosobowych zespołach tych zespołów będzie kilka kandydatur, więc jestem ponad 1 6 0 bodajże ponad 20 0 już ponad 200, a niektórzy się wycofują sukcesywnie trwają wycofania swoich

Tak, ale one nadal jak dobrze pamiętam ta liczba wynosi trochę powyżej 20 0 i pojazd to jest rzeczywiście procedura wewnętrzna, która nigdy nie była jakość tam publicznie ani transmitowana ani ani nie było jakiegoś posiedzenia, że każdy z ulicy mógł sobie mógł sobie przejść i Toposie i to takie przesłuchanie zobaczyć rzeczywiście no ale z takiego takiego przesłuchania sporządza się chociażby protokół albo inna na takim przesłuchaniu no też przepytuje się kandydata z tego co noc jest w dokumentach, które doraźnie musi zostać raz na szlak rozumiem zgadza się i my również wystąpiliśmy jako forum obywatelskiego rozwoju o ten ślad, którym pani mówi, czyli wszystkie dokumenty, które kandydaci do Sądu Najwyższego złożyli do krajowej rady sądownictwa chcieliśmy jeszcze jeszcze przed zaprzysiężeniem czy przed nominacją sędziowską zobaczyć jak i jaki dorobek prezentują ci kandydaci czy rzeczywiście nie wiem czy kandydat ma 50 0 opinii prawnych wybitnych ma na swoim koncie czy po prostu wypełnił tylko urzędowy formularz i do niego nie, załączając my dostaliśmy odpowiedź

Niestety właśnie od przewodniczącego tzw . krajowej rady sądownictwa że, owszem, upublicznił upubliczni nam te informacje, ale dopiero za 2 miesiące, kiedy w latach 2 miesiącach, kiedy będzie już po wszystkim prawda uzasadnieniem dlatego terminu było to żart w biuro krajowej rady sądownictwa musi dokonać szeregu czynności polegających na zeskanowaniu tych dokumentów DPS pierwsza sprawa, a druga nas anonim izolowanie mu wszystkich danych wrażliwych ze złota, ale pamiętam, że ze kanonizacja danych była też podana przy tych dokumentów w dokumentach, które pan dostał z Ministerstwa Sprawiedliwości, a propos kandydatów do KRS-u też, że przesłano panu liczby porządkowe powiedziano, że trzeba niektóre dane chronić zgadza się no i krytyki to jest właśnie i to właśnie tak lutego o VAT od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, że naprawdę nastąpił bardzo duże regres jeśli chodzi o jawność życia publicznego i władza czasami wydaje mi się, że zaraz zrobi to, że robi specjalnie i dosyć i dosyć bezczelnie w stosunku do obywateli właśnie, wyszukując takie kruczki prawne i rzeczywiście nie udostępniają z tej informacji ja ze swojej strony mogę mogę zapewnić czy to rzecznika nowej KRS czy pana sędziego Johana, że jeżeli chcemy to ja mogę osobiście jako wolontariusz to dokumenty zeskanować za darmo pod nadzorem ratownika odciążyć balon w zrobisz anonimizacji i przesłać opinii publicznej, więc tutaj składam taką ofertę zanim by pan dokonał tej anonimizacji toby pan powziął wiedzę chęci

Czasem myślę, że pan tych dokumentów na pewno nie przekażą chciałbym zapytać o takie miękkie na utajnianie pewnych rzeczy coś co być może wcale nie jest regulowane prawnie, ale też chodzi o to, żeby pewne rzeczy ukryć, żeby zapewnić im jak najmniejszą ekspozycję medialną mówią o pracy Sejmu, który bardzo często kluczowe wręcz kontrowersyjne ustawy przepycha po prostu w nocy w nocy albo w terminach, które dość naturalnie wyłączają opinię publiczną est takie o bieżącej bieżący uwagi śledzenia tego co się dzieje są okresy przedświąteczne albo tuż po świąteczna przerwa w weekendy przed wakacjami albo w trakcie wakacji Anno co wskazywało na to że, że władza chce się cieszyć się, ale jak najmniejszym widocznością i że taki, że Iza jest w tym jakiś inny jakiś większy plan prawda w te też to zauważyłem w ostatnim czasie i rzeczywiście

Tak jest mamy tak to najbardziej powiedzmy sobie politycznie wrażliwe ustawę o szczególnie ustawy osądach ustawą o Trybunale Konstytucyjnym to sami byliśmy świadkami tego jak jak to było przepychanek po nocy prawda albo albo bardzo szybko bez dyskusji i problem mają, chociaż organizacje pozarządowe, które w swoich gronach chociażby Helsińska Fundacja praw człowieka mama wielu ekspertów, którzy rzeczywiście mogliby służyć pomocą posłom czy 3 innym organom Sejmu na bieżąco przy analizie projektu ustawy na na komisji, ale niestety jak chociażby wymóg zgłoszenia się do Sejmu na 2 4 godziny przed kiedyś to zmiana porządku obrad może się odbyć się prawda w ciągu w ciągu godziny i z naturalnych przyczynach dziś pamiętam jak już docent była procedowana nowelizacja kolejne ustawy o IPN-ie tak dokładnie przecież to parlamentarzyści prawa sprawiedliwości widzi dziś rano o tym, że w ciągu dzisiejszego dnia to oni tę nowelizację przyjmą, a pan prezydent podpisze niestety Jaś wielokrotnie państwa w studiu mówiłem, że proces legislacyjny został zamieniony w farsę, do których ma na pewno nie chcemy dać się być świadkami na jej trudno jest znaleźć jakikolwiek pozyty w takim w takim stanowieniu prawa i mam nadzieję, że kiedyś wreszcie dojdzie do takiej postulowanej od wielu lat przez konstytucjonalistów reformy procesu legislacyjnego, żeby on był bardziej takim pozytywnym włączył obywateli organizacje pozarządowe

A nie wyglądało no tak jak tak jak teraz, czyli nową widzimy scenę trochę czasami rodem z Wschodu albo albo z poprzedniego ustroju w teście na koniec poproszę pana, żeby pan podzielił się z naszymi słuchaczami anegdotą nie będzie aż śmieszny, chociaż może będzie ku Czechowa i śmieszno straszno, jeżeli chodzi o próbę uzyskania od władzy informacji tak bardzo ciekawa sprawa z 20 1 5 roku jak wygląda obieg informacji w administracji publicznej było kiedyś pracownikiem właśnie 1 z organów administracji publicznej przeczytałem raport taki raport otwarcia ministerstwa cyfryzacji, bo ten temat bardzo interesował i znalazłem w nim fragment, w którym głębokość nie zgadzałem i wiedziałem, że jest prawdziwe, więc poprosiłem rzecznika ministerstwa cyfryzacji o podanie źródeł, na podstawie których właśnie taka nie inaczej twierdzą minęło minęło ustawowe 1 4 i które 14 i jej, a jeszcze co jest istotne ja złożę wniosek anonimowo każdy z nas przyznaje, że może anonimowo złożyć je tak po 1 4 dniach dostałem telefon jako urzędnik państwowy na telefon na moim biurku zadzwonił w słuchawce usłyszałem właśnie pracownika resortu cyfryzacji, które pyta mnie o to jak jak rozumiem właśnie tą kwestią, którą ja sam anonimowo zapytałem wytłumaczyłem, że moim zdaniem to jest nieprawda nie wspominając o tym, że to ja osobiście o to pytam po kilkunastu minutach otrzymałem maila właśnie tego pracownika z odpowiedział, że może rzeczywiście oni podtrzymują swoje zdanie, że tak i tak rzeczywiście jest nie nie, uwzględniając tego mojego stanowiska, czyli mówiąc krótko powiedzmy tak nigdy się pan sam sobie odpowiedział to jeszcze odpowiedział pan sobie kłamliwie to znaczy pan przekazał urzędnikowi właściwą poprawną i informacji na dany temat oni tak trzymali się tej pierwotnej wersji, które już wiedzieli po kontakcie z panem jako podtyp fachowcy, że nieprawdziwa tak, czyli można powiedzieć, że sam siebie okłamał pan w pewnym w pewnym sensie, bo powiedziałem coś organowi władzy które, a tych słów moich nie przekazał miastu nie zaś wrażenie właściwie sam okłamał tylko urząd pana o wkład w targach to bardzo śmieszna sytuacja i poznałem tutaj rzecznika resortu spraw cyfryzacji ma nadzieję, że wyciągnie wnioski o przyszłość Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju i analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju bardzo dziękuję za wizytę w analizach dziękuję pozdrawiam państwa zaprasza mnie informacji Radia TOK FM, a po informacjach oczywiście wracamy będziemy rozmawiać o nowym projekcie Roberta Biedronia to 18 20 Jakub Bierzyński na wcześniej naszym gościem będzie prof. Jacek Haman i rozmawiamy o zawetowanych inny ordynacji do parlamentu Europejskiego.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA