REKLAMA

Dlaczego Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć KRS? Wyjaśnia mec. Michał Wawrykiewicz

Analizy
Data emisji:
2018-08-17 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analiza zapowiadany już mecenas Michał Wawrykiewicz komitet obrony sprawiedliwości Gos inicjatywa wolne sądy dzień dobry będzie inna nowość już dobry wieczór będzie rosnąć wraz z krajowej radzie sądownictwa mam na coś takiego jak Europejska sieć rad sądownictwa inna organizacja, która zrzesza gminy 20 kilka rad sądowniczych 2 0 krajów Unii Europejskiej Polska była 1 z założycieli pisze o organizacji to znaczy Polska KRS i współtworzyła zakładała 20 04 roku na Rozwiń » świecie ciasto doradza też komisji Europejskiej jest organem doradczym innych komisji radny no i teraz okazuje się, że 17 września podczas spotkania w Bukareszcie Europejska sieć rad sądownictwa będzie miało ochoty zawiesić wykluczyć się polską KRS ze swojego składu ze względu na to, że rząd nie jest apolityczna, że nie jest niezależną od władzy wykonawczej ustawodawczej właśnie taka rola jest w Europejskiej sieci rad sądownictwa, aby strzec na pozycji ustrojowej każdej z rad sądownictwa w krajach członkowskich tych, które zrzesza, czyli tak jak rady krajowe strzegą niezależności niezawisłości sędziowskiej tak ta Europejska sieć rad sądownictwa strzeże niezawisłości tych Gerard tak jest tak, dlatego że przypomina, że Polska krajowa rada sądownictwa podobnie jak rady sądownictwa we wszystkich krajach, w których istnieją istnieje po to, aby przestrzegać stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ponieważ widzimy jak funkcjonuje Polska krajowa rada sądownictwa Tanowa obecna wybrana przez polityków i jedno to wątpliwości my mówiąc delikatnie co do jej niezależności co dostanie na straży niezależności sądownictwa są ogromne widzimy jak funkcjonuje krajowa rada sądownictwa i dostrzega to też Europejska sieć się pan przewodniczący Ks sternik w Lizbonie w czerwcu już zapowiedział, że jeżeli ta sytuacja będzie zmierzać właśnie w takim kierunku, jaki oni obserwują to Polska KRS nie będzie mogła być członkiem tejże sieci, a także ani wydział jest 1 z założycieli i to jest ogromna strata wizerunkowa i bardzo istotna przekładające się też na inne kwestie praktyczne, ale o tym za chwilę, bo ogólny chciałem jeszcze dogadać kwestie takie formalne inny przedstawiciel Jarrett my Europejskiej sieci rad sądownictwa byli w Warszawie 2 1 czerwca spotkali się nie tylko z przedstawicielami Caritasu, ale także z przedstawicielem Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich Stowarzyszenie sędziów Iustitia no i wówczas sędziować im teraz rzecznik KRS mówił tak sytuacja jest trudna, bo trwa kampania informacyjna wymierzona przeciw nowej radzie prowadzona w całej Europie rzecznik KRS był też zszokowany i zniesmaczony skalą przekłamanie KO sza żona jest za granicą na temat dokonanej niedawno reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli stanowisko KRS jest takie, że kłamią po prostu upewnić się z totalnej opozycji ram w zakresie organizacji pozarządowych i potem jednak KRS musi ponosić tego konsekwencje to tak nikt z podobną narrację w odniesieniu do wnętrz w starciu ze wszystkimi instytucjami europejskimi, bo podobnie było z komisją Europejską podobnie było z komisją wenecką poza tym cały czas przedstawia się społeczeństwo taki obraz, że ci wszyscy eksperci, którzy przyjeżdżają do nas badać niezależność naszego sądownictwa są źle poinformowani znają się na polskim prawie i w ogóle nie mają pojęcia co mówią co piszą natomiast warto sobie w tym kontekście spojrzeć na dziś sobie przeczytałem ten dokument, który jest na stronie sieci tej Europejskiej sieci rad sądownictwa, który tłumaczy, dlaczego właśnie takie stanowisko Europejska sieć zajmuje i dlaczego chce wykluczyć, że Polski KRS tam to jest bardzo szczegółowo punkt po punkcie wyjaśnione przede wszystkim podstawowym zarzutem jest to, że zgodnie z regulaminem sieci sędziów do rad sądownictwa wybierają ich przedstawiciele, a więc sędziowie po angielsku się nazwa Dl Pierce, czyli koledzy po fachu, więc tę muszą wybierać sędziowie do Polski krajowej rady sądownictwa sędziowie zostali wybrani przez polityków to jest już pismo wskazuje na to podstawowe zależności od władzy wykonawczej władzy ustawodawczej w rundzie to teraz inny dokument, który pojawił się na stronach tym razem KRS-u umową oświadczenie mamy krajowej rady sądownictwa był bardzo interesujące, więc taki dość obszerny fragment czy państwu zacytuję dotychczasowa zaledwie czteromiesięczną działalność nowego składu rady nie uzasadnia podejmowania tak drastycznych środków udział w pracach Europejskiej sieci rad sądownictwa nie ma jednak bezpośredniego znaczenia dla działalności krajowej rady sądownictwa aktywne członkostwo w tej organizacji nie uchroniło polskiego sądownictwa przetnie efektywnością przewlekłością nie doprowadziło również do postulowanego przez reformy wymiaru sprawiedliwości w tym sensie ewentualne zawieszenie rat wprawach członka nawet wykluczenie z tej organizacji nie zaszkodzi polskiemu sądownictwu, więc w zasadzie głosują przewodniczący KRS Leszek Mazur wzrusza ramionami mówią co zawieszać chcą wykluczać to krzyże na drogę właściwy do niczego nie są nam potrzebni jak czytam doświadczenie noszę powiem szczerze łapałem się za głowę nie mogę w to uwierzyć, że sędzia Polski sędzia może wypowiedzieć takie słowa no to jest przerażające, dlatego że wychodzimy czy też inny Polski rząd wchodzi w kolejną konfrontację z istotnym organem europejskim to zmierza do wykluczenia polskiego sądownictwa systemu wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej polskie wyroki w ślad za tym przestaną być respektowane w całej Europie to powoduje z kolei ogromne uciążliwości dla setek tysięcy polskich obywateli oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą interesy na terenie Polski pojazd polskie wyroki w momencie, kiedy są systemy są częścią systemu Unii Europejskiej, ale wykonalne są w każdym kraju członkowskim zwrotu na tym właśnie polega zasada zaufania i funkcjonowanie wspólnego wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej jeśli tego nie będziemy mieli na to, że pozostaniemy osamotnieni no i pytanie, gdzie pan sędzia Mazur ma zamiar zmierzać ma zamiar zapisać się do rad sądownictwa i inne wspólnoty Niepodległych państ w, gdzie będzie Rosja Azerbejdżan Kazachstan Białoruś, bo alternatywa w stosunku do Europy jest tylko tam na Wschodzie nie możemy funkcjonować jako ta wyspa rynny w środku Europy nie posiadając takiego zakotwiczenia scenariusz zakotwiczenia instytucjonalnego jeśli chodzi o sądownictwo, a właśnie Europejska sieć rad sądownictwa jest takim naszym zakotwiczenie w tych wartościach, które wyznaje cała zachodnia Europa wreszcie ten komentarz szef komitetu stałego rady ministrów Jacek Sasin w Rzeczpospolitej odczytuje to jako kolejny element nacisku na Polskę inny element wojny psychologicznej, która jest z polską prowadzona będzie już polskie władze pękną, ale my musimy wytrwać to jest niezwykle ważne nie odpowiem Ellen panu Sasin owi nic nie inny on uważa naprawdę czy wszyscy rządzący obecnie uważają chcą przekonać polskie społeczeństwo, że cały świat sprzymierzył się przeciwko przeciwko nim rządzą prawa z pewnym jeśli takie stanowisko wypowiada komisja Europejska komisja wenecka Stowarzyszenie American Ballet sesji jesiennej w ten sam sposób wypowiada się rzeczniczka sekretarza stanu Stanów zjednoczonych w ten sam sposób wypowiedziała się Europejska sieć rad sądownictwa i wiele wiele instytucji wszyscy uznani konstytucjonaliści w Polsce wybitni profesorowie prawa z całego świata to czy oni wszyscy się mylą oczy oni wszyscy mają jakiś interes aby, aby z przyszłą się przeciwko rządom prawa i sprawiedliwości odpowiem nie oni po prostu, dokonując merytorycznej oceny tego co się dzieje i tego Annę tej destrukcji i niezależności sądownictwa, które dostaje się oczywista, a zachowania i wypowiedzi przedstawicieli rządzących w tym jak widać sędziego Mazura, który powinien mnie bronić pierwszą swoją jako przewodniczący KRS bronić niezależności sądownictwa, bo taki obowiązek nakłada na niego konstytucja art. 1 8 6 przypominamy to cały czas mówi o tym, że ma stać na straży niezależności sądownictwa jeśli takie wypowiedzi padają no to można z przerażeniem patrzeć naszą przyszłość i mieć tylko nadzieję na to, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wkrótce rozpozna zarówno pytania prejudycjalne, jaki zajmie się procedurą naruszeni ową z art. 2 5 8 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ciastko jesteśmy już przy pytaniach prejudycjalnych, które Sąd Najwyższy skierował do Trybunału to zapytam pana on dość odważną w tym kontekście decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy, który skierował do publikacji kolejne obwieszczenia o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym przypomnijmy, że w czerwcu było pierwsze obwieszczenie o 4 4 wolnych stanowiskach to ze względu na to, że zwiększyła się liczba sędziów Sądu Najwyższego mamy już około 200 kandydatów, którzy będą 20 sierpnia przesłuchiwani przez zespoły krajowej rady sądownictwa, ale teraz mamy obwieszczenie o Annie kolejnych wolnych i 1 1 miejscach i pojawia się w pewne pytanie czy toczeń to są te miejsca, które zostały zwolnione przez sędziów odesłany przez ustawę po ukończeniu 6 0 do piątego roku życia czy czasem także pan prezydent nie chce obsadzić stanowiska miejsca Małgorzaty Gersdorf, ponieważ zaoferował 4 wakaty w izbie pracy ubezpieczeń społecznych wolne są tylko 3 miejsca, ponieważ w tej izbie jest także Małgorzata Gersdorf to pojawia się podejrzenie, że także i jej miejsce ma zostać obsadzone dla mnie jest to niestety oczywiste, że taki jest zamierzenie pana prezydenta i muszę przyznać, że jest to szalenie ryzykowna niebezpieczna gra w kontekście polskiego ustroju to jest raz i 2 pozycji Polski w unii Europejskiej, bo wtedy w momencie obecnie, kiedy czekamy na prawdę na rozstrzygnięcia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej zarówno w procedurze prejudycjalne tak jak powiedziałem do tych pytań mamy kilka one również zahaczają o tę tematykę czy sędziowie po sześćdziesiątym piątym roku życia mogą zostać wcześniej odesłani na emeryturę czy też nie w tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego AZM od rozstrzygnięć się Trybunał w Luksemburgu będzie zależeć netto, jaka pozycja ustrojowa inni przynależy pani prof. Gersdorf czy jest pierwszym prezesem czy też nie w tej sytuacji jej gra tak na czas tłumaczy na czas drugą stronę, czyli im szybciej przeprowadza zmiany i im szybciej fakty dokonane zostaną poprzez nasze działania to tym bardziej zaszokuje my Trybunał sprawiedliwości jest moim zdaniem bardzo ryzykowna, dlatego że narażamy gmin zarówno Polski system wymiaru sprawiedliwości na ogromny chaos, ale też pamiętajmy o tym, wymiarze praktycznym dla obywateli nie, ponieważ sędziowie, którzy zostaną powołani w tych konkursach, które teraz ogłosił pan prezydent, a pamiętajmy, że to konkursy zostały ogłoszone wadliwie nie posiadają akty urzędowe prezydenta nie posiadają kontrasygnaty premiera, więc są jeszcze oprócz tego wszystkiego tych zastrzeżeń konstytucyjnych są 1 z mocy prawa nieważne, więc wszyscy ci sędziowie, którzy zasiądą także potencjalny dublera dla pierwszego prezesa, którzy zasiądą w Sądzie Najwyższym będą wydawać wyroki to te wyroki będą obarczone wadą jest ich przyszłości z pewnością będą zaskarżane przez pełnomocników procesowych to mogą być setki tysiące wyroków to grozi miliardowymi w przyszłości odszkodowaniami skarbu państwa, a więc jej dlatego na na wstępie powiedziałem, że to bardzo ryzykowna gra, bo to jest gra nie tylko mnie z zewnątrz ustrojowa, ale także gra o nasze pieniądze nasz budżet na naszą pozycją naszej związało nam pieniądze, które są w budżecie państwa to nie członkowie KRS słoni pan prezydent będą wypłacali potencjalne odszkodowania dla tych, którzy będą mieli wyrokiem ten obarczony wadą konstytucyjną jeszcze perspektywa prezydenta na koniec, bo pamięta pan doskonale państwo nasi słuchacze zapewne też, że kiedy Sąd Najwyższy poinformował o tych pytaniach prejudycjalnych kierowanych do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to było inne kilka godzin później oświadczenie kancelarii prezydenta, w którym czytaliśmy, że działanie Sądu Najwyższego nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej nie wywiera skutku wobec prezydenta RP ani czegokolwiek innego organu, ponieważ apelował też rzecznik Sądu Najwyższego do KRS -u do pana prezydenta, by powstrzymali się od wszelkich działań ogłoszenie takiego obwieszczenia, a oznacza, że pan prezydent chce nie tylko, mówi że kota nie obowiązuje, ale też podejmuje kolejne kroki na takie tu oprócz 4 tej wypowiedzi szefa kancelarii mieliśmy też wypowiedź samego pana prezydenta w wywiadzie bodajże dla gazety prawnej, której był również powtórzył wyczyn to samo stanowisko rządu nie uznaje tych orzeczeń Sądu Najwyższego to jest znów wysoce niebezpieczne dla ustroju państwa no bo to jest takie elementy anarchistyczne zachowanie nie uznajemy wyroków sądów nikt nie ma w Polsce prawa do winy ani oceny ani wiążącego poddania weryfikacji ceny tych wyroków sądu, a więc nie do niezastosowania się do wyroków sądów musimy się stosować poniesione są wydawane w imieniu Rzeczypospolitej polskiej ta sama zasada 10 0 funkcjonuje w odniesieniu do wyroków i orzeczeń Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu, a zatem no my mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuację, która stać nas na krawędź no w końcu rządów prawa w Polsce mecenas Michał Wawrykiewicz komitet obrony sprawiedliwości inicjatywa wolne sądy bardzo dziękuję pani idzie w górę za listę w analizach SA zaproszony Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA