REKLAMA

Losowość przydzielania spraw sędziom to fikcja? Rzecznik Iustitii: Do dziś nie znamy algorytmu

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-20 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:01 min.
Udostępnij:

Losowość przydzielania spraw sędziom to fikcja? - Jedyne co mamy, to zapewnienia urzędników, że sprawy są przydzielane losowo. Do dziś nie znamy algorytmu systemu. Są przypadki gdzie jeden sędzia dostaje 50 spraw, a inny 8. Minister Ziobro tworzy kastę osób, które będą wykonywać tylko jego polecenia i z tego będą mieli takie profity, że będą zwolnieni z wykonywania swojej pracy – mówił w TOK FM rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. - Kryteria, żeby stać się sędzią Sądu Najwyższego drastycznie się obniżyły. Zgłaszają się osoby bez dorobku, które dawniej by się nie zgłosiły, bo byłoby to ośmieszające – dodał sędzia Bartłomiej Przymusiński.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowieyska, witam ponownie, gościem Radia TOK FM jest Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, dzień dobry, witam panie sędzio, dzień dobry. Połączyliśmy się za pomocą Skype. Chciałam zapytać o rzecz następującą: jak pan ocenia tę procedurę którą dziś rozpoczyna Krajowa Rada Sądownictwa - rozpocznie przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego. Rozwiń »
No oczywiście już słyszymy dzisiaj o tym, że te przesłuchania odbędą się w zespole, nie będą transmitowane budzi to mają największe zdziwienia wręcz oburzenia na, bo przecież mamy przykład choćby przesłuchaniu ławników do Sądu Najwyższego i tutaj nie było wątpliwości, że one powinny być jawne i były jawne tymczasem obsadzenie tak istotne stanowiska stanowiska w Sądzie Najwyższym ma się odbyć za zamkniętą kurtyną

Nie mam wątpliwości, że plenarne posiedzenie krajowej rady będzie służyło tylko temu, żeby przyklepać decyzję, która zapadnie w zespole 

Jak określiłby pan, że osoby, które zdecydowały się wziąć udział w tej procedurze ta lista nazwisk rzeczywiście budzi budzi moje zdziwienie, bo jest taniej, a i kilka nazw kilkunastu z nami sędziów sądów rejonowych, którzy z nie mam wątpliwości dawniej nie zgłosiliby się do tej procedury bowiem wiedzieliby, że się po prostu ośmiesza, zgłaszając się

Dlaczego?

Dlatego, że do Sądu Najwyższego, dlatego że żeby zasiadać w Sądzie Najwyższym trzeba wykazać się ogromnym dorobkiem dotąd trzeba było wykazać ogromnym dorobkiem natomiast teraz z zgłasza się tam nie tylko sędziowie niższych sądów, ale także adwokaci radcowie, którzy takie dookreślenie legitymują Sońta montażu osoby, które wprost przekładały się o grze w sposób polityczny w, więc to wszystko wskazuje na to, że kryteria, żeby zajmować stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest i zostały drastycznie obniżono i teraz będzie decydowała

Tak niestety większość sędziów uważa się lojalnością wobec wobec ministra sprawiedliwości jak pan przewiduje scenariusz przyszłości dziennie wydaje się, że prawo i sprawiedliwość na nie ogląda się na krytykę na opinię czy nawet na Trybunał sprawiedliwości i po prostu zrealizuje swoje plany i co wtedy, a przede wszystkim przede wszystkim oczekujemy na złożenie skargi do Trybunału sprawiedliwości przez komisję Europejską, ale także podkreślamy to, że ten konkurs jest konkursem nieważnym nie tylko, dlatego że narusza zasadę trójpodziału władzy, ale także choćby z tego formalnego powodu, że ogłoszenie prezydenta o konkursie nie ma kontrasygnaty premiera

To nie jest przypadek żonaty kontrasygnaty nie ma, bo sami urzędnicy kancelarii kancelarii premiera mieli co do tego zastrzeżenia dlatego też do ogłoszenia nie zostało w krótkim terminie opublikowane tylko czekało około miesiąca na taką publikację ostatecznie zapadła decyzja, że jest on ten konkurs ogłoszony bez gęstej kontrasygnaty, ale opinie prawne którymi dysponujemy wskazują na to, że jest to z tego powodu ten konkurs konkursy nieważna zatem każdy, kto zajmie stanowisko w jego wyniku powinien liczyć z tym, że może przyjść moment, w którym to zostanie zweryfikowany

Ale czy decyzja takiego gremium będą mogły być podważane w przyszłości w jaki sposób będą podważane jeśli tak 3 no to jest dosyć skomplikowana materia, jeżeli chodzi n p . o wydawanie wyroków przez takie osoby natomiast nie mam wątpliwości, że mogą być może być podważona ważność tych nominacji jak to by wpłynęło na orzeczenia wydane przez osoby powołane w nieważnym konkursie to to wymaga dalszych analiz innych szpitali i nie jest wykluczone i nie jest wykluczone, że również to mogłoby spowodować, że to rzecz nie zostaną unieważnione

W życie wchodzi właśnie kolejna nowelizacja regulaminu urzędowania sądów powszechnych, choć oczywiście o losowy przydział spra w taka no niszy sztandarowa zmiana firmowana przez Zbigniewa Ziobrę, która ma zapewnić, jakby tutaj BU obiektywizm w przydzielaniu takich spraw no ale i Rzeczpospolita napisała nowe przepisy pozwolą odstąpić od korzystania z losowego systemu je ręcznie przydzielić sprawy czy tak jest rzeczywiście rzeczywiście wprowadzono tam takie furtki, które spowodują możliwość wyłączenia z losowania w sprawie przydzielenia n p. pewnej grupy spraw sędziemu, który przyszedł do wydziału z pominięciem z pominięciem systemu kosztującego

Więc tutaj są odstępstwa, ale też chodzi o nowych sędziów o nowych sędziów, którzy przychodzą tak do do wydziału tak tak tak głównie chodzi tutaj o takie sytuacje natomiast pan jest także inne rozwiązanie przewidujące, że znacznie zmniejsza się obciążenie sprawami w wyniku losowania sędziów funkcyjnych, czyli prezesów sądów wiemy, że to od większości menu już teraz osoby powołane przez ministra sprawiedliwości i my to zestawiony z deklaracjami sprzed 2 lat

Gdzieś słyszeliśmy o tym, że wszyscy sędziowie mają orzekać, że ma skończyć się sytuacja, że sędziowie funkcyjni nie orzekają że rząd właśnie jest za dużo sędziów funkcyjnych tak teraz widzimy po prostu minister sprawiedliwości tymi przepisami tworzy kasta osób, które będą zajmowały się wyłącznie tym, żeby wykonywać jego polecenia wykonywać w jego imieniu nadzór i nikt z tego tytułu będą mieli profity nie tylko finansowe, ale także takie, że zostaną zwolnieni od obowiązków sędziowskich

A jakie konsekwencje będzie miał ten nowy regulamin wchodzi właśnie w tej kwestii

Będą takie konsekwencje, że sprawy w sądach będą trwały dłużej, bo jeżeli minister tymi przepisami tworzy sporą grupę sędziów, którzy dostaną od niego zwolnienie od pełnienia obowiązków sędziowskich nie będą orzekać co znaczy, że ludzie w sądach będą czekali dłużej na wzrok, bo będzie mniej sędziów do rozpoznania tej samej liczby spra w w tył uważa pan, że możliwe jest manipulowanie przydział spraw takie oto sposób, że zapadnie decyzja, że jakiś sędzia przychodzi do nowych do do danego wydziału i wtedy prezes sądu, którego powoła Zbigniew Ziobro będzie mógł przydzielić mu taką sprawę, która jakoś tam bardziej obchodzi wpisy niższy wolno w większym stopniu obchodzi PiS niż inne sprawy

Czy też możliwe w tym systemie teoretycznie?

Jest to możliwe oczywiście, ale co więcej sam system też nie gwarantuje tego, że ten przydział spraw jest w pełni transparent, dlaczego te bowiem do dzisiaj nie znamy algorytmu tego systemu jedyna na czym opieramy nasze założenie, że sprawy są przydzielane losowo tych zapewnień urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, że ta jest natomiast nikt nie ma możliwości wglądu do tego jak ten system działa wg, jakiego algorytmu i znane nam są przypadki, gdy sędzia Lena zgłaszają, że nie rozumiem, dlaczego w wydziale, w którym jest n p. 2 sędziów 1 1 5 0 sprawa drugiego stało się

No ale właśnie chciałam zapytać jak w praktyce wygląda to losowe przydzielanie spraw czy rzeczywiście jest tak, że prezesi sądów nie przydzielają sprawy osobiście

Obecnie w sądach powszechnych wygląda to tak, że te sprawy rzeczywiście przydzielane są za pośrednictwem systemu tylko problem w tym, że system jest wyłącznie w gestii ministra sprawili ministra sprawiedliwości, ale ludzie o dział matek i nikt nie wie jak działa codziennie wysyłamy sygnatury spra w, które nie są przeznaczone do losowania wracają Don nas wyniki, ale nie jesteśmy żaden sposób w stanie skontrolować czy te były wyniki losowe tutaj teściową powiedział 1 ważnej rzeczy mamy teraz świeże stanowisko forum współpracy sędziów, które akcentuje to, żeby również w Sądzie Najwyższym Trybunale Konstytucyjnym Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawy były przydzielane w sposób losowy umożliwiało to zaś leczy w Trybunale Konstytucyjnym warto by wprowadzić taką zasadę, bo ostatnio był list sędziów Trybunału części sędziów, którzy uważają, że władze Trybunału manipulują składami

No właśnie podejście do losowania spra w pokazuje jak cenne jak ta idea jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby propagandowe przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bo z 1 strony zrobiono z niej jakieś siły główne główną zaletę tych reform, które są wprowadzone, a z drugiej strony tak w najważniejszych sprawach, jakie są przed Trybunałem czy Sądzie Najwyższym czy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym tej losowości nie ma

Myślę, że to nie jest przypadkowe, że i tak nie ma, bo w Trybunale Konstytucyjnym może o tym, decydować ani prezes Trybunału jak wiemy z listy sędziów Trybunału Konstytucyjnego te sprawy przydzielane są składną, które gwarantują mi, że rozstrzygnięcie będzie okazja, żeby mu pani jeszcze powiedzieć czy jak wygląda przydzielanie spra w w sądach apelacyjnych sądów apelacyjnych sprawy przydzielane są tak samo jak w sądach rejonowych okręgowych czyli, czyli poprzez system lansujący, gdy te sprawy wpłynął sygn. 3 numery tych spra w, a są wysyłane na centralny serwer, po czym wracają następnego dnia wyniki

Tak jak mówiłem w jaki sposób odbywa się to głosowanie to jest objęte tajemnicą i niestety nie jest to żaden sposób transparentne nikt, kto ma sprawy w sądzie nie może sprawdzić czy sprawa, którą wniósł rzeczywiście w sposób losowy trafiła do wydania innego składu minister Ziobro dzisiaj w tygodniku sieci, mówi że my poprzedni system był patologiczny mnie, że losowe przydzielanie spra w to zmiana stref jest dumny dzięki niej nie będzie już możliwe ręczne wyznaczanie sędziego Łączewskiego do sprawy Mariusza Kamińskiego czy sędziego tulei do sprawy uchwalenia budżetu w sali Kolumnowej, gdy Platforma nowoczesna zablokowały mównicę sejmową

Po analizie, którą zleciła mówi minister Ziobro okazało się, że sędziowie ci nie zostali wyznaczeni zgodnie z obiektywnymi zasadami

Nie znam wyników tych analiz natomiast z tego co mi wiadomo sprawy w wydziałach karnych były zawsze wyznaczane wg kolejności składa odstępstwo musiało być uzasadnione tak jak powiedziałem nie mamy nic przeciwko losowym przydziałem spraw, ale ten losowy przydział musi być transparentny i możliwe do zweryfikowania przez każdego obywatela, a nie tak jak teraz wszystkie kwestie z tym związane są w gestii ministra sprawiedliwości i nikt nie może sprawdzić czy sprawy były przydzielone naprawdę losowo z masowości jest w porządku, ale musi być pod kontrolą społeczną nie pod kontrolą ministra sprawiedliwości ilu prezesów sądów już zostały wymienione przez Zbigniewa Ziobrę, gdy mu pan podsumować nie mamy bardzo dokładnych danych natomiast około 1 4 0 prezesów zostało wymienionych na zasadzie odwołania, ale dotychczas urzędujących, ale przecież mamy także już sporą grupę prezesów, którzy zostali powołani, dlatego że skończyła się kadencja poprzednika myślę, że wciągu idealna kilkunastu najbliższych miesięcy znów będziemy sytuację, w której większość prezesów sądu będzie już powołana przez ministra Zbigniewa Ziobrę

Dziękuję bardzo za rozmowę gościem Radia TOK FM radiu Bartłomiej Przymusiński rzecznik prasowy stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dziękuję bardzo panie sędzio za chwilę informacja po informacjach eurodeputowany SLD Janusz Zemke poranek Radia TOK FM.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA