REKLAMA

O narracji patriotycznej, która wykoleja się w nacjonalizm

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-20 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
55:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co godzina naszego spotkania nasi kolejni goście dr Łukasz Pawłowski magazyn internetowy kultura liberalna dobry wieczór na wiosnę i Bartłomiej Radziejewski nowa Konfederacja dobry wieczór panie do wydarzeń witam serdecznie do dwudziestej czwartej będziemy rozmawiać o patrioty śmiech my i na początek 2 teksty, które chciałabym, by w gminach stały się takim zaczynem naszej rozmowy tak to ujmę Słonimski i 2 ojczyzny w twojej ojczyźnie karki się zgina przed każdą władzą Rozwiń » to dla zwyciężą onych wzgardą ślina, gdy ich na kasie nie prowadzą w twojej ojczyźnie, gdyż hołdy składał przed obce strony w ojczyźnie mojej jeśli ktoś wpadał tu krwią z odroczonym w ojczyźnie twojej do obcych wierze Bóg się nie zniża moja ojczyzna świat cały bierz w ramiona krzyża w twojej ojczyźnie sławnych portrety tom w eterze RCA w mojej ojczyźnie słowa poety opra w na serce, chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty i noc bez gwiazd na jakże mnie wygnać aż z ziemi ojczystej jeśli nie znasz ten wiersz Antoni Słonimski napisał w 19 30 ósmy roku, a 19 8 1 roku Adam Michnik, który był przez kilka lat sekretarzem Słonimskiego pisał o pewnym incydencie tak autor pięknych wierszy patriotycznych pobity został w powietrzu 2 ojczyzny przez związanego z obozem nacjonalizmu trzeciorzędne go literata i Podhorskiego miał to być odwet za szkalowanie narodu polskiego przez Żyda opinia publiczna przyjęła to z oburzeniem wybryki domorosłych faszystów nie mogły liczyć na zrozumienie zresztą rzecz cała doczekała się nieoczekiwanej puenty podczas okupacji Pokorski został zastrzelony z wyroku sądu podziemnego za współpracę z hitlerowcami nie miało to miejsce na 19 4 4 roku i drugi tekst to Jan Józef Lipski 2 ojczyzny 2 patriotyzmy rok 19 8 1 wiersz Słonimskiego zresztą poprzedza ten esej Anne kilkadziesiąt stron, więc oczywiście nie sposób przeczytać wszystkiego nie będziemy teraz tego uczynić, ale kilka tylko fragmentów ojczyzna istnieje tylko wtedy, gdy istnieje też o wczesna i nie ma swoich, gdy nie ma obcych od stosunku do obcych bardziej niż w stosunku do swoich zależy kształt patriotyzmu rzeczy nie stwierdzeniach opisowych o wartościach i ocenach czy uważa się za lepszych czy tylko za innych przesądził, że w tej inności jest jakaś szczególna wartość uważamy, że przysługują nam z jakiegoś tytułu szczególne prawa przywileje, a może obowiązki mamy w Polskiej literaturze historycznej 2 tradycje 1 służy megalomanii narodowej druga to tradycja Żeromskiego gorzka tradycja od rachunków i na pewno lipskiego ido tego eseju 2 ojczyzny 2 patriotyzmy będziemy wracać teraz chciałbym panu zapytać o panu definicję patriotyzmu i Anny, zanim wyjedziemy w kierunku napięć między patriotyzmem, a nacjonalizm mama no i problemów samym patriotyzmem, który zapewne mamy dr Pałkowski definicja patriotyzmu no cóż najkrócej to oczywiście miłość do ojczyzny tym też się różnił od nacjonalizmu, który jest podszytych miałby być podszyty też nienawiścią obcy my takich pewien komik amerykańskiej, mówi że nacjonalizm to ideologia, którą uczyć się uczyć jak być dumnym z osiągnięć ludzi w oczy z osiągnięć, których nie miałeś udział i nienawidzić ludzi, których nigdy nie spotkałeś, ale moim zdaniem ta różnica między nacjonalizmem tak rozumianym, a polskim wydaniem patriotyzmu jest dość cienka to znaczy ja niespecjalnie ją bardzo często dostrzegam SM na główną funkcją chyba w patriotyzmu tak jak ja widzę, że jest taka funkcja quasi religijna to znaczy po czepianie się pod jakąś większą całość przypisanie się do bytu, który wykracza poza magistrze jednostkowe życie w związku z tematu wyobrażonej tak jest w związku z tym takie dachy wyjście poza radzenie sobie ze skończoności własnego życia i także z faktem, że rząd szybko przemija, a co to nam pozwala trwać dłużej i to w tym sensie odpowiada na potrzeby podobne moim zdaniem jak religia i podobnie jak religia może prowadzić tak rozumiany patriotyzm zarówno do rzeczy czy czynów, które powszechnie się uznaje za chwalebne jakimś poświęcenia pracy na rzecz innych RM, a może prowadzić do do czynów które, które uznajemy, za które oceniamy krytycznie podobnie jak biżuteria religijna prowadzi do dołu jak dziś takich zachowań nietolerancyjny wykluczających się agresywnych i t d . tak dalej należy funkcje, jakie te 2 uczucia pełnią czy powiedzmy 2 zjawiska wydają mi się z funkcji dla człowieka dają się bardzo podobne definicja patriotyzmu wg redaktora radziejowskiego nasz system jest zaskoczony, ale to wróży dobrze dyskusji w fazie polemicznym, bo z Łukaszem Pawłowskim rozmawiamy o konkrecje polityczną zaskakująco często pochodzą z różnych pozycji się zgadzam ja już widzę, że w sprawach fundamentalnych będziemy się różnić, a to, dlatego że nas o cudzie, że nie mogę zgodzić z definiowaniem patriotyzmu jako czegoś, jakby skażonego po pierwsze, urojenie winy sugeruje mówiąc, rozwijając ideę wspólnoty wyobrażonej Łukasz Pawłowski, a po drugie, czego trudno rozumiana tak rozumianego nacjonalizmu w bardzo negatywnym sensie tego słowa patriotyzm jest uczuciem i postawą jednoznacznie pozytywną i konieczną dla istnienia sensownego istnienia trwania wspólnoty jeśli jest nie darzymy wspólnoty w konkretnej na ile jest ona wyobrażone to można dyskutować to jest złożony problem filozoficzny zawsze przypisujemy wspólnocie narodowej czy jakiejkolwiek innej pewne cechy graniczące z mitami, które mogą być negatywne mogą być pozytywne, ale tak czy siak istnieje pewna konkretna wspólnota tak pewni ludzie nadanym terytorium połączenie różnego rodzaju więzami i w przypadku każdej wspólnoty czy jest to bardzo mała podstawowa wada kajak małżeństwo rodzina parafia wspólnota sąsiedzka czy duża wielka jak naród w istnieje problem w przetwarzania, a więc, że ryzyko nieistnienia ryzyko upadku podboju likwidacji istnieje problem rozwoju tak w obrębie tego dobrobytu i całego szeregu problemów, które wszyscy wiozła, więc patriotyzm jest w związku z tym pewną konieczną postawą do tego, żeby pielęgnować kruche podstawy każdej tego rodzaju wspólnoty od rodziny, a spod cywilizacja tak jak małżeństwo często zawierane na fali pewnego młodzieńczego zauroczenia potem nie pielęgnowana ta miłość małżeńska po rozpada się i ciasto z wielkim kosztem dla małżonków dla otoczenia tak samo upadają nieraz narody cywilizację miasta i t d. tak dalej jest patriotyzm jest ilość, dlatego że przestał być patriotyczna m. in . tak m. in. tak poważne nadzieje n p . z Polski przedrozbiorowej tak czy Polski porozbiorowej, kiedy złe rozumienie patriotyzmu i zanik patriotyzmu tak zanik rozumowania w kategoriach głaszcze całości pewnej Państwowej narodowej, gdy pojęcie ojczyzny ewoluowało z kraju synonimu kraju państwa do synonimu majątku po ojcu tak, a więc przejście od dużej wspólnoty narodowej nastąpiłoby to będę się upierał, że pojęcie narodu jest adekwatne do tego co wówczas istniało do pewnej małej partykularny wspólnoty taki przez pryzmat definiowanie takich kategoriach wolności jak prawo obywatelskie szafy Bodo źle rozumiany patriotyzm oraz znani patriotyzmu no owszem, ale to to było naruszenie w lasach realnie istniał to go nie ma znaczenia dla tej dyskusji moim zdaniem bardzo się uczy się uwaga jest różna jest patriotyzm jest postawą konieczną dla trwania wspólnoty oczywiście jeśli rozbijać patriotyzm mądrze szukali za kilka lat, bo jeżeli jest postawą konieczną do 3 i jest także postawą codzienną czy jest postawą ekstraordynaryjny bo kiedy zapytano o to prof. Jacka Hołówki filozofa etyka niż on w tygodniku polityka kilka lat temu powiedział, że jego zdaniem patriotyzm jest zawsze dramatyczny niecodzienny zastrzeżony na wypadek wojny lub klęski naturalne jest jak Łódź ratunkowa statek tonie zaczynają obowiązywać inne zasady kobiety dzieci odsyłamy Łodzią na brzeg aktu może naprawia statek choćby z narażeniem życia nie ma sensu żądać od ludzi, by byli patriotami na co dzień jednocześnie dodał, że prof. Hołówka nie zgadza się z takim rozumieniem patriotyzmu jak n p. celnie śmiecenie w parku wyszła właśnie datków od bardzo dobra widziała żądny obywatelem tak dla niego to jest zupełnie co innego niż patriotyzm teście to pytam pana redaktora codzienna postawa w tym czy coś się zarezerwowanego na szczególne okoliczności sytuacja 1 2 w 1 z najbardziej takich piorunujący esejów przestrzegających przed upadkiem cywilizacji zachodniej, czyli w buncie mas Ortegi miasta to jest kluczowa metafora to jest metafora zadufanego Bończyka, tak więc dumnego Dziedzic dziedzica wspaniałego rodu arystokratycznego, który swoim zapomnieli nie mógł co do konieczności codziennej pielęgnacji kruchych podstaw cywilizacji doprowadzają do upadku tak trwoni dobra, które odziedziczył z tego wynika jasno, że jego patriotyzmu rozumianego codzienna troska codzienna praca jest w moim rozumieniu właśnie elementem tej koniecznej koniecznej postawy oczywiście do dyskusji jak i domagać pod drodze zawsze się przejawiać i czy musi dotyczyć n p. wszystkich, ale dzisiaj w dobie demokracji liberalnej, gdy zakładamy nie bezpodstawnie, że wszyscy są członkami narodu wszyscy korzystają z dobrodziejstw wszyscy związku z tym mają pewne obowiązki no to tymi obowiązkami należy obejmować 4 proc minimum wszystkich dr Pawłowski ad vocem chaty jest wiele wątków także w knajpie czy codzienna postawa to znaczy ja się nam na pewno chciałbym się zgodzić z tym coś co pani powiedziała o tym, o tym twierdzenie, że patriotyzm to na pewno to nie jest śmiecenie w parku sprzątanie po swoim świecie płacenie podatków na konto, gdybyśmy przyjęli taką definicję doprowadzi do absurdu, bo tubylcy musieli powiedzieć, że n p . Polacy, którzy emigrują do Wielkiej Brytanii tam pracują płacą podatki nie śmiecą na to stać się patriotami brytyjskimi angielskimi czyszczeniem szkockimi w zależności od tego gdzie mieszkają to jest kwestia dobrego obyczaju jest z dobrego wychowania to jest kwestia zwracania uwagi na to jak my się żyje w danej społeczności co mogę zrobić, żeby w tej lokalnej społeczności czy społeczności także krajowej rzecz silny lepiej i być traktowany tak i postępować tak jak chciałbym, żeby inni postępowali wobec mnie, więc to jest kwestia dobrego obyczaju dobrego wychowania i właśnie tutaj jest nie zgadzam się z Bartkiem uważam, że patriotyzm nie jest niczego potrzebne czy nie muszelek kochać w wielkiej Brytanii jako idei, żeby w niej dobrze żyć i żeby mieć porządny obywatel, żeby być porządnym obywatelem, żeby korzystać jest tego co miejsc oferuje to państwo jako jego instytucje dobrze pan nie wróżą wielka niegdyś kochali kolonii kolonializm, ale wielka Brytania potrzebuje pana i tego uczucia nie to my bardziej potrzebujemy Polski Wielkiej Brytanii jeśli już o tym, mówimy, ale potrzebujemy jako tej idei wyobrażonej, bo mi się wydaje, że ona nam daje coś, z jaką nam jednostkom pozwala nam poczuć się częścią czegoś większego pozwala nam na odczuwanie dumy z osiągnięć sportowców pozwala nam na odczuwanie dumy z osiągnięć ludzi, którzy żyli setki lat przed nami w branży pozwala na micie przeszłość przyszłości no tak i w tym sensie odpowiadamy za ile mogą pewne potrzeby jednostki, ale już tutaj jest kolejne kolejna rzecz, z którą się nie mogę zgodzić znaczenie można powiedzieć, że patriotyzm jest dobry to tak, jakbyśmy powiedzieli, że chrześcijaństwo jest dobre albo jakaś religia jest dobra moim zdaniem ona odpowiada na pewne potrzeby człowieka kształtuje także pewne relacje w ramach grupy, ale nie jest ani jedynym możliwym sposobem kształtowania tych relacji ani z gruntu nie jest czymś dobrym to znaczy możemy się zastanawiać jak dane społeczeństwo funkcjonuje jak wygląda, ale sam fakt tego, że ktoś wyjdzie i powie ja bardzo kocham Polskę to nie czyni go ani dobre moim zdaniem ani złem znaczy to możemy zacząć rozmawiać o tym, tak jest inny czy naprawdę kochanie czy Mongolia jest i to jest dziś zarówno z Hanną Lis to właśnie 2 3, że jest nosicielem nie zgodzić z Bartkiem to znaczy porównania patriotyzmu jako miłości do ojczyzny z porównaniami do miłości Kongo do konkretnej osoby i to też pojawia się zresztą w eseju lipskiego i bardzo mi się tam akurat nie podoba dla mnie taki zwrot tak jak szczególna miłość w rodzinie nie musi inie powinna przeszkadzać miłości bliźniego takich umiłowanie wspólnoty narodowej winno być podporządkowane tej samej nadrzędne Indoor niemoralnej, ale problem polega z tym, że z tym porównaniem polany żony nie traf znaczy miłość ojczyzny to nie jest jak miłość do konkretnego drugiego człowieka do żony mamy dziecka i t d. ale rozumiem, że można to interpretować jako pewnego rodzaju identyfikacja z państwem, ale co to takiego jest znów uwierzyli albo, jeżeli ma konkretną osobę, jeżeli mam ma żonę mamę dziecko to jest konkretna osoba, której nasze relacje opierają się na konkretnych zachowaniach tym co się stało w przyszłości dymy i co nas co nas łączy prawda, a miłość ojczyzny to znaczy do kogo powstaje w ramach tych mężczyzn jest też wiele osób wydaje mi się, z którymi niespecjalnie chcielibyśmy się identyfikować dojrzałości w ogóle po prostu nie znam nigdy nie poznam ich nie poznamy albo w ogóle nie mieliśmy takiej okazji, bo to są osoby dawno zmarłe, o których wiemy czy, o których dowiadujemy się tylko z przekazu z przekazu od innych, więc już nieco zabierać więcej czasu ja bym powiedział, że to nie jest tak jak miłość do żony czy do 3 to właśnie dziecka czy dołączy do męża czy do mamy tylko to jest tak jak miłość do dawno zmarłego dziadunio, którego żeśmy nigdy nie poznali, ale babcia mówiła nam, że to dobry człowiek, bo to nie jest osób ktoś z kim mamy czy coś z kim mamy kontakt w związku z tym to porównanie już w tym pierwszym moim zdaniem w wymiarze jest absolutnie nietrafione, a są też inne powody, dla których uważam, że że, że jest błędna to jeszcze Lipskiej miłość, ponieważ w innym fragmencie tak jest jeszcze pojawia miłość do wszystkiego co polskie to często formuła narodowej patriotycznej głupoty, bo polskie były przecież i ONR i pogromy we Lwowie przy szkołach i Kielcach getto ułamkowe i pacyfikacji wsi ukraińskich Brześć Bereza i obóz w Jabłonnie w 19 2 0 roku, by poprzestać na 2 0 zaledwie latach naszej historii patriotyzm to nie tylko szacunek miłość do tradycji, lecz również nieubłagana selekcję elementów tej tradycji obowiązek intelektualnej pracy w tym zakresie i to pytanie teraz do redaktora Radziejewski dociera z tym nie mamy czasem przez przypadek największego problemu, żeby krytycznie podchodzi się nie tylko naszego patriotyzmu o tyle w dołku do tego wszystkiego co nas otacza co jest polskością na pewno poniekąd mamy się zgadzam z takim ujęciem problemu, że patriotyzm mądry dobry patriotyzm to patriotyzm jakoś krytyczny i refleksyjny, ale znacznie mniej trzeba nieustannie podawać je analizie i historie i bieżące wydarzenia ani dokonywać pewnej selekcji do pełna zgoda z przytoczonym autorem natomiast na tym gruncie można polemizować po raz kolejny z dr. Pawłowskim i bronić porównania do miłości małżeńskiej czy innej między jednostkami, które oczywiście jak każde porównanie jest ograniczone, ale myślę, że jednak masę stołek tak samo jak w przywołanym już może jest jednak miłość to nie oznacza bezkrytyczne wychwalanie n p. żony przy każdej okazji, ale też zdolność do powiedzenia niegdyś wiarę, że robi do zawrócenia jest zbyt drogi tak dalej tak samo w ramach odpowiedzialności miłości do ojczyzny jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uchwalić wszystko łącznie z gazem łupkowym w głupota strategiczną budowy osiemnastego wieku 3 lat trzydziestych drugiej połowy lat trzydziestych dwudziestego wieku innymi tego typu rzeczami tylko przeciwnie piętnować złe praktyki wyciągać wnioski przeszły po to, żeby nieustannie te wspólnoty to państwo doskonalić kamerą, ale z tym problem, dlaczego my mamy z tym problemu no to jest duże pytanie no z myślą że takiej w kategoriach długiego trwania czynnik to zaburzenie ciągłości państwa narodu tak, czyli długi okres zaborów czy może raczej kolonizacji mieszczuch lepsze słowo na to co się działo między końcem osiemnastego wieku porządkiem dwudziestego, czyli utrata terytorium tej podstawowej Składowej taki to wyjątkowo z pechowym momencie, bo w czasie, gdy kształtowały się nowoczesne tożsamości zachodnie tak właśnie cały słownik polityczności nowoczesnej zachodniej w ogóle myślenia wszystkim od ekonomii przez nauki ścisłe po geopolityka się kształtował na Zachodzie i praktycy potem wymalowano cały świat stoi nad w tym czasie Polski w sensie politycznym nie było toalety Wolfgang Woźniaka tak jak każda mieścina oto nasze wielkie rozjechali się tak no tak wygląda Polska tożsamość, gdy tożsamość Francuz da się kształtował w oparciu o państwo partycypację w instytucjach tego państwa taką praktykę już abstrahuję u nas o Warszawa Gorzów to u nas w oparciu o walkę z presją z utożsamianiem prawa zaborców kolonizatorów Emu to sumieniem państwa jest wrogiem ojczyzny i t d. tak dalej no to doprowadziło do mnóstwa bardzo negatywnych skutków, których wszystkich pewnie to nie mówimy natomiast krytycznie wobec miejsca jakości gospodarza niestety, ale aż ten problem wynika w dużej mierze z tego, że ekshumowano patriotyzm przez długie lata PRL -u, a w inny sposób liberalny sposób jakości jeśli uzna, że istnieje zaleje Polski liberalizm jako pewne ogólne złe zjawisko łączące różne nurty liberalizmu ekshumowano silnie patriotyzm zaś po osiemdziesiątym dziewiątym roku, czego najlepszym przykładem był taki tekst z GazetyWyborczej patriotyzm jest jak rasizm programu aż tak daleko tutaj redaktor Powązki nie poszedł, ale w tym jednak kierunku sugerując, że patriotyzm jest blisko źle rozumianego nacjonalizmu, a tutaj może otworzyć zaraz kolejny wątek polemiczny albo umiarkowanego rowów i przeczące głową i palec podnosi, więc chce coś poniżej alarmowego obraz nędzy, że polemika z lepszych jak punkt wyjścia z list do rysowania do końca, więc Agrykolę kolejny wątek polemiczny to ja bym bronił umiarkowanego nacjonalizmu odróżniają dobre nacjonalizmy nacjonalizm natomiast to co o nagłej tak jest ludzie paraleli między patriotyzmem rasizmem czy właśnie patriotyzmem ma szowinizm tak czy patriotyzm ma źle źle ocenianym nacjonalizmem jest od bardzo radykalnym przejściem utożsamienie mnie do samych Bytów no i czymś co do skutku za skutkowało pewną reakcją tak w ogóle dzisiaj mamy ciekawy okres ich dobra sądu tego typu też dyskusji tak obserwujemy na skale planetarną reakcje pewnych długo tłumionych tendencji, które zwycięzcy dominujące elity tak zwycięzcy globalizacji przez lata identyfikowali jako skazany na wymarcie tak i teraz są w szoku, że Orban może tam, że Kaczyński, skąd się wszystko się wzięło prawda na to szerzej o dużej mierze z tego, że przez lata przez lata ludzie jakoś tożsamych z tymi nurtami, które teraz triumfują byli egzorcyzmy chowanie debaty, by niedopuszczanie do debaty jak rozwija zdemoralizowani na ich rodzaj analizowali archaiczne tak w polu boju został oddany za archaiczny i za niegodne reprezentacji w debacie, aby młodzież grała w lepszych gazowa historia nie jest wcale tylko raczej nie będzie prześladowań albo z reguły wykluczania, a tak pewnego wykluczenia tak znaczy nieobecność w debacie o tych nurtów sprawiła, że one się coraz bardziej bagatelizował, że do pewnego stopnia zdziczałe tak to jest opisane dość dobrze prawidła socjologii tej stąd ta reakcja jest teraz tak nieokiełznana dzika pełna takiej żądzy odwetu często i mająca wiele innych negatywnych cech no to jest w dużej mierze wina starych liberalnych elit jeśli dzisiaj narzekamy na to, że mamy takie jest zbyt ubogą Ojczyźnianej dobroduszny zbyt prosty bezkrytyczne pojęcie patriotyzmu pełne frazesów często tak w debacie, że z tym zgadzam, ale to też nie jest bez przyczyny ta to jest m. in . dlatego że przez lata pisała takie teksty jak patriotyzm jest jak rasizm czy jak rozumiem tłumienie pewnych pojęć zjawisk sprawiło, że teraz wracają na demonem jak chciałem sprostować nie powiedziałem, że patriotyzm z gruntu zły, ale też nie powiedziałem zdefiniuje co jest już dom to jest tak jak z religią, jeżeli ktoś, mówi że jest chrześcijaninem to nie znaczy, że je z gruntu to dobry ani nie jest gruntu złe może doprowadzić do różnego rodzaju zachowań w zależności od tego jaki jest rozumiane i druga rzecz ja także rozumiem tę potrzebę i tak jak rozumiem, jeżeli ktoś jest osobą religijną to rozumiem i staram się pojąć tak socjologicznie z wykształcenia jestem akurat socjologiem, jakie funkcje ta tożsamość pełni dlatego osoba także, jakie funkcje pełni w grupie i ona jest pewnym wytworem dla nas jako ludzi to nie jest tak, że narody istniały gdzieś tam zaś w dalekiej przyszłości myśmy po prostu weszli w tę już przygotowaną dla nas formy myśmy te narody oczywiście wymyślili wiadomo mniej więcej, kiedy te pod koniec powiedzmy 17 1 8 wieku w przypadku Polski to nastąpiło daleko do długu później, a powszechną utożsamienie się ze ze wspólnotą narodową co jest przykro może być mówić to są dopiero czasy PRL i to jest pewien paradoks bo kiedy czyta się n p. taką książkę jak wielka trwoga Marcina Zaremby w latach powojennych ciągle na takie filmy jak Róża Wojciecha Smarzowskiego również w latach powojennych chaosie powojennym pytam go nie ma mowy o żadnym poczuciu wspólnoty narodowej tam jest brutalna walka wszystkich ze wszystkimi nie ma w ogóle takiego uczucia, które by tych ludzi łączyło nas teraz świat dekonstrukcji norma od małych, ale oczywiście, że ten odruch zwierzęta rysowany obraz ale kiedy Zaremba, mówi że polskie społeczeństwo po wojnie było jak Kasia to to nie to jest bardzo ładne porównanie to też pokazuje, że te więzi oparte na na patriotyzmie na wspólnocie to jest bardzo nowe produkty znaczy to do pewnego, ale wszelkich więzi, która nie, ale takie pas powiedziała nam łączący ludzkie zostały rozerwane Fregata nalegań powiedziałem na początku, że kiedyś, kiedy Bartek mówił o narodzie polskim w pierwszej Rzeczpospolitej, że to było kilka procent w interesie zastanawiam ile to było w drugiej Rzeczpospolitej wcale nie muszą być tak, że większość ludzi i takie odnoszę wrażenie czuła się Polakami, bo rzeczywiście tutejsi on być tutejsi mogli czuć jakąś tu jakąś tożsamość lokalną, ale warto pamiętać o tym, że naród, a także poczucie przynależności narodowej to niezbyt udany z góry istniejąca od wieków tylko jest to relatywnie nowy produkt czy czy wytwór społeczeństwa i kiedyś do tożsamości były zupełnie inne, więc równie dobrze można sobie wyobrazić, że kiedyś będą one jeszcze innej nie będziemy się identyfikować z polską wielką Brytanią Stanami Zjednoczonymi tylko jakąś inną wspólnotą mniejszą lub większą i warto to wziąć po pod uwagę, że to nie jest wobec danych z góry, a przez to podchodzi do niego z pewnym dystansem tak jak podchodzimy do analizy n p. religijnej nie padamy sobie na pytanie, jakie to religia pełni funkcję społeczeństwo tak samo jest z patriotyzmem poczucie przynależności poczuciem przynależności narodowej to wszystko powiedziawszy zgodziłem się z Bartkiem na pewno w 1 to znaczy, że taka potrzeba jest i ignorowanie jej czy też liczenie NATO w obliczu tego co się stało też dzieje ostatnio w polityce liczenie na to, że ona zniknie z dnia na dzień i po prostu wprowadzimy zupełnie inne tożsamości rzeczywiście jest polityczną mrzonką, ale w długiej perspektywie to się oczywiście może zmienić w tej sytuacji liberalizm musi też jakoś uwzględniać potrzeby ludzi potrzeby przynależności narodowej, bo rzeczywiście przewidywaliśmy, że podobnie jak z religią, która całe coraz bardziej traci naznaczeniu Sekula w nowoczesnych społeczeństwach zachodnich, że podobnie będzie z nacjonalizmem, że to jest czy poczuciem przynależności narodowej, że nasz będzie rozpoznać okazało się nieprawdą i także liberalne siły polityczne muszą uwzględniać wtedy wchodzi pytanie o to jaki ma być liberalny nacjonalizm Bonk, bo od niego chyba uczyć się nie da wprowadzony inny wątek Ano bardzo ciekawa konkluzja kolegi liberalny nacjonalizm tak nie jest to pojęcie to nie jest pojęcie mojemu już, że w jakiś czas temu się pojawiała także ja zaczynałem od dna, ale odznaczył gen. Jarosława kozi ser, który chyba o tym, pisał w przeglądzie politycznym, a z kolei, że żałuje, że z jeszcze wcześniejszych, ale wyjazd realizują teraz sygnalizują pewne jest konieczność jego uwzględnienia dla Łotyszy nos ze względu na czysto nie można ignorować rzeczywistość tyle wzajemnych złośliwości, a teraz czas na kolejny wątek wzmacniający ich mesjanistyczne już troszeczkę o tym, wspomnieliśmy przy okazji zaborów jako tej dość kluczowej inna sytuacja w jakiej naród Polski państwo polskie się znalazło dla rozumienia patriotyzmu to Lipski teraz w beznadziejnej sytuacji międzynarodowej po upadku powstania listopadowego rozkwitł Polski mesjanizm najwięksi nasi poeci i myśliciele zaangażowali się w CIT zgodnie autentyczna wielkość uskrzydlona geniuszem myślę, że odegrało jakąś rolę w przetrwaniu klęsk, choć pytanie czy nie przyczyniało się do następnych spadek, który do dziś przechował się w przeciętnej mentalności jako tako wykształconego Polaka o tych romantycznych zlotach jest żałosne poczucie jakiejś szczególnej wyższości tylko z tego tytułu, że jest się Polakiem poczucie wyższości ciasto doprawiony religijną egzaltacją może zresztą egzaltacja to za duże słowo to raczej karykatura egzaltacji zużywające się w narodową religijnej rekwizytorni rekwizytorni przyzna się szczerze, że nie jest to fragment, który jest szczególnie bliski, ponieważ jest zawołaniem wrogiem romantyzmu i mesjanizmu jako człowiek Heron i Wielkopolskiego pozytywizmu ruch doskonale całości lokalny rzecz jasna regionalne jeszcze Konstanty Ildefons Gałczyński, który trzydziesty szóstym roku pisał wzburzony chcieliście Polski notują macie, gdy i 1 Gałczyński reprezentuje te postawy niezgody na mesjanizm na Allegro Dyzmy na pogardę dla pozytywistów rocznej pracy na takie intelektualne wodą lenistwo marzy, żeby Polski mózg przestał być mistycznym kalafiorem albo ostrzega inteligencja Polska ten salon właściwie nie ma podłogi w oczy, gdy 2 komentarze tortur i 1 żebyśmy, krytykując system to podejście mesjanistyczne do Polski jako czegoś wyjątkowego i naznaczonego przez Boga sami wpadli w takie traktowanie Polski jako właśnie już jakiś aberracji, bo przecież takie nawiązania do ryzyka religijne są obecne także w oraz innych narodem stany Zjednoczone jako lśniące miasto na wzgórzu to jest idea, która jest bardzo żywa do tej pory wśród Amerykanów i postrzeganie swojego państwa narodu jako narodu w pewnym sensie wybranego na pewno wyjątkowego podobnie zresztą z Brytyjczykami, którzy to znowu nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej czy Polacy dobrze sobie radzą z krytykowaniem ciemnych kart własnej historii na wiele innych narodów sobie z tym nie radzi jak i posłuchać cieczy wczytać się w to co Brytyjczycy piszą o kolonializmie do tej pory nie potrafią sobie z tym do dobrze poradzić i raczej omijają akcentem pełna zgoda chodzi tylko, że w pewnym momencie pewne zjawiska emocje sprawiają, że na, że ten nasz patriotyzm staje się dysfunkcjonalne Okaj to znaczy tutaj to teraz, gdy druga część z nich chciałem tylko powiedzieć, że nie jesteśmy tak wyjątkowi jak nam by się wydawało natomiast, jeżeli chodzi o krytykę takiego mesjanizm różnego podejścia to oczywiście trudno mi się z tym nie zgodzić wziąwszy pod uwagę to co powiedziałem wcześniej, ale niedawno w kulturze liberalnej publikowaliśmy rozmowę ze Stanisławem Rysiem, który opowiedział taką anegdotę warto ją chyba w tym momencie przytoczyć, bo dobrze mówi o tym, o czym pani powiedziała Otóż wykładał na Uniwersytecie siadła gola w willi i miał tam takiego studenta, który często wyśmiewał to co ów Bereś opowiada moi mówi tak prawdziwy festiwal drwin miał miejsce w trakcie wykładu o polskim romantyzmie i mesjanizm wyjaśnia, więc studentom co to znaczy, że Polska jest wiceliderem Chrystusem narodów, a panelu, czyli ten student gotowy do ataku odkłada notatki pyta z przekąsem Chrystusem narodów powiada walczyli polscy pisarze doby romantyzmu uważali, że Polska musi umrzeć jak Chrystus na krzyżu historii, żeby zbawić nas, czyli zachodnią Europę czy oni dopisali na poważnie jest całkowitą powagą powiedziałem i oni naprawdę w to wierzyli n p . taki Mickiewicz dopytywał panelu Mickiewicz traktował te Inter zupełnie serio potwierdziłem, a pan wie co u nas we Francji robi się z takimi, którzy twierdzą, że są Chrystusem chce pan powiedzieć, że się pakuje do domu wariatów odpowiedziałem pytaniem pytaniem na pytanie tak no dobrze odparłem, ale jeśli tak twierdzi cała myśląca i tworząca elita kulturalna kraju co wobec tego to trzeba zbudować większy dom wariatów skwitował naszą wymianę zdań pan i znowu bliski jest mitem pogląd w PRL tak radziejowskiej ziemi teraz jest bliski krytycyzm wobec romantyzmu i mesjanizm natomiast, żeby nie popaść w skrajność no trochę tutaj obroniłby Mickiewicza, który nie jest dobrym przewodnikiem jeśli chodzi o myślenie strategiczne geopolityczne całą pewnością nie zdarza się dwudziestym pierwsza była nie sprawdza się nie jest pierwszym wieku, ale też nie możemy wyrywać jego pomysłów od kontekstu epoki tak pamiętajmy o tym, że, pisząc fenomenalne literacko księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego no to można chyba Mickiewicza zidentyfikować też pewną taką dość realistyczne powiedział kalkulację polityczną odwagę mówienia, że uczeń mierzone narody Europy mają się połączyć Demokratycznej rewolucji przeciwko ekranom to auto to było coś co w gminnym na ówczesne warunki takie, by całą Europę środkowo-wschodnią rozebrały 3 wielkie imperia despotyczny imperia tak dosyć zacofanych nawiasem mówiąc wcale nie specjalnie nowoczesne no to, o którym zajęła klasa dodajmy, że byliśmy łatwą ofiarą mieliśmy łatwą ofiarą nie tylko my było mnóstwo narodów tak oto, jakby mówienie o tym wszystkim narodom czy mierzonym jedność myśli, że w walce z nimi tak macie misję dziejową do wygrania było mobilizujące było dawanie nadziei co więcej było pewną realną kalkulacją tak rozbudowanej ze swego rodzaju środkowoeuropejskiej między Międzynarodówki romantycznej wtedy i Demokratycznej było racjonalną kalkulacją polityczną, że jak z problemem nie jest może odegrać za sam Mickiewicz tylko to, że w jego zbulwersowana, pozostając w Niechorzu teraz różnice między Mickiewiczem słowackim innymi potraktujemy Mickiewicza jako figurę gramatyczną tego romantyzmu my tylko, że jego zorganizowanej oderwana od kontekstu wersja, jakby dzisiaj wciąż jest żywa jest żywa taki, że przekaz z takiej egzaltacji frazesem patriotycznym nie umiemy się zdobyć na pracę państwową, która jest wstydem pozytywistyczna przed nami jak byk zabił 3 0 lat mamy tutaj nie fundamentalny brak tak natomiast, jeżeli chodzi jeszcze, że mogę wrócić do poprzedniego wątku, bo to bardzo ważną ważne są szkolenia do polemiki Migdał doktor redaktor Pawłowski, czyli tego tej tezy, że narody to nowy wynalazek no to jest dyskusyjna teza ona jest oczywiście dominuje w nauce w teorii, ale nie jest jedynym ujęciem problemu tacy badacze jak Benedykt Zientara, ale też wielu innych polemizuje z tą tezą mówią, że nie można zawężać pojęcia narodu nacjonalizmu tylko do nowoczesności, że również w przypadku takich zbiorowości jak starożytni Rzymianie nawet można mówić o narodzie narodowości i jak najbardziej również Polska przedrozbiorowej atak na tym gruncie Paul Polacy byli narodem bardzo już wiele setek lat temu w czasie pierwszej Rzeczypospolitej tylko za to oczywiście dotyczyło głównie 7 10 % populacji szlachty narodu politycznego my, ale właśnie się pojawia kolejny asumpt do polemiki dyskusje czy -li rola nacjonalizmu tak, kto sprawił, że to się rozlało, że ta Polska została upowszechniona wzwyż nacjonaliści tak oni chodzili uczyli chłopów czytać i uczyli, że są Polakami albo awizowali, a nawet wojownicy zaś jest dobry nacjonalizm, o czym jest nacjonalizm zły jak odróżnić się jedno drugiego byłeś zły nacjonalizm to jedno nacjonalizm nienawistne szowinistyczne tak mówiąc w skrócie dobry nacjonalizm to jest nacjonalizm, który podda się ludzi wyżej z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia w dziewiętnastym dwudziestym wieku w wykonaniu narodowców, których życie miała swoje ciemne z bliska antysemityzm był 1 z nich różne objawy ksenofobii też, ale no nie możemy zignorować wielkiej historycznej roli ruchu Narodowego w nauczaniu większość niepiśmiennych większości czytania pisania w uczynieniu z nich realnych obywateli tego, jakim obywatel może być człowiek, który nie umie przyznać konstytucja nawet z prostego tekstu na jakikolwiek temat tak w dobie, gdy tego lotu Rex znaleziony świadczeń wymaga zrozumienia, bo aż w krajowych nacjonalistów, by nasze uważa za umiarkowanego nacjonalizmu nacjonalista i bandy w co do Goleniowa zrobiły dla własnych, w których wchodziły w trochę zabawą dyskusje ale jakby problem z dzisiejszymi ruchami typu ruch Narodowy czy obóz Narodowo-Radykalny, który wprost nawiązuje do tej tradycji narodowej z ofensywą w dużej mierze chwaliłem nie bezkrytycznie polega na tym, że oni bez refleksyjnie wypowiedzi bezmyślnie często przynoszą po prostu Drążek z Mickiewiczem tak oczywista stare wzorce zupełnie innego kontekstu do dzisiejszej rzeczywistości nie można po prostu wyciąga się trumny wielkiego przodka prawda i starać się na środku pokoju i mówi że wodzu prowadź tak oto kibic tak tak tego typu pastisz właśnie teraz obserwujemy w ogóle w tym te ruchy wojnami grupy rekonstrukcyjne, bo mi wprost jakiś mnie jakiś konkretnych ruchów z okresu międzywojnia jeszcze dawniejszych, które może z bardzo płytkie rozumienie i tak zbyt proste rozumienie oderwane właśnie od kontekstu ono powodują często wiele szkód porównajmy sobie endecję faktura była wielkim ruchem elit inteligencji, gdzie było byli profesorowie lekarze tak, aby decyzje często opętani misją po prostu pomagania uboższym słabszym tak podnoszenia ich wyżej pomagania im w kształceniu włączenia ich do wspólnoty na różne sposoby tak także w sensie pomocy Solidarności międzyludzkiej pomocy gospodarczej tego landu i t d. właśnie takie bardzo pozytywistyczne pracy pozytywistycznej endecja była bardzo pozytywistyczna wtedy podjęli przeżywali zastraszają tych, którzy także czuli się częścią tego narodu i ta pani do władz i to była ciemna strona nie dotyczą też wszystkich jak można nie można powiedzieć dotyczą wszystkich narodowców ówczesnych gwiazd w ślad tej działalności nie widać w dzisiejszych dni nominalnych nacjonalista to jest sport no tak tylko, że Solidarność wcale nie potrzebuje nacjonalizmu, a to znaczy to jest 1 z elementów to znaczy można ogrzać tak zdenerwowany można być motywowany Pomóż innym, bo to Polak i t d . w związku z tym powinien też, ale to nie jest jedyny sposób na to, żeby zachęcić ludzi jest, aby pomagali innym jest szereg innych także w związku z tym, kto to warto podkreślić, że często możemy też czuć bliższą więź z kimś kim niekoniecznie dzielimy ten sam naród czy ten sam paszport, a u niej związku z tym tak i to kolejna rzecz trochę do początku dyskusji, że ten nacjonalizm czy patriotyzm jeszcze w koniecznym do utrzymania wspólnoty, bo to czy wspólnota może się utrzymać na wielu różnych poziomach jest kolejna mnie czeka ciekawy aspekt to znaczy to zderzenie wspólnotowości lokalnej sceny wspólnotowość ciąg narodową na nie da jak dziś czytałem wywiad z ministrem Błaszczakiem w tygodniku sieci, którym zaczyna się takim cytatem Jack 9 Błaszczak mówi o tym, że prezydent i prezydentów miast z ziem, które nie należały do drugiej Rzeczpospolitej przed el do drugiej Rzeczpospolitej widać preferencje do historii niemieckiej nad polską ja trochę prób oraz rozwój, ale wiadomo, że chodzi o konflikt z prezydentem Gdańska tylko od minister Błaszczak to rozszerzona prezydentów z ziem odzyskanych ja pochodzę z ziem odzyskanych jakoś nie widziałem tego, że tego specjalnie, ale to jest już pokazanie pewnej pewnego konfliktu między tą tożsamością lokalną, a tożsamością narodową niedawno prowadziłam wywiad z Markiem Krajewskim autorem kryminałów pochodzącym z Wrocławia to bardzo zakochanym we Wrocławiu, który w tych kryminałach ogółem Breslau tak, których w tych kryminałach tempem topografii niemieckość Wrocławia rozszerza i o to samo go pytałem przygląda się nie kłóci, jeżeli pan się definiuje jako patriota tak definiuje na to gdzie ten Wrocław niemiecki przecież przez lata podkreślano polskość właśnie Wrocławia piastować tę wiarę Piasta właścicielem i wielką historię Polski na jej okazuje się, że jemu to się nie kłóci, bo boi, bo on z 1 strony kocham Wrocław i chce pokazać jego historia w pełni złożoności z drugiej strony uważa, że Wrocław może być polskim miastem powinien być polskim polskim miastem, ale widać, że obaj skoro pojawili się Piastowie śląscy Henryk Probus pisał wiersze miłosne po niemiecku w OFE w i znajdziemy wielu Polaków, którzy nie pisali po polsku ze swoich największych dzieł ale gdy to jest 1 rzecz ten konflikt lokalność, a przywiązanie do dołu do narodowości, ale drugi jest oczywiście to już chyba cytowaliśmy lipskiego czy nie, że miłość ojczyzny czy, jeżeli jest ojczyzna to musi być też czy jest prawdą jest ten cytat dawali i to jest czy taniec swoich, gdy nie ma obcych no właśnie i to jest pytanie w związku z tym otoczy nie jest także w tym patriotyzmie jest jakiś taki zalążek 3 3 i niebezpieczeństwo tego, że ich on musi się definiować w opozycji w konflikcie do kogoś innego my to znowu powstaje być ze sceny staje się trudne szczególnie we współczesnym świecie, kiedy wydaje mi się, że często wiele może o wiele więcej może nas łączyć z człowiekiem z innego kraju, ale podobnych zainteresowaniach i podobnym wykształceniu czy czy podobnym zachowaniu niskim szewskim formalnie powinniśmy być bliżej no bo ma tak jak powiedziałem 1 cel ten ten sam paszport nie więzów krwi, bo więzy krwi może mieć także z kimś, kto jest dzisiaj w Niemczech i tam się wychował i pojawiają się też szereg innych problemem są to jest jak n p. definiować osobę, która urodziła się z polskich rodziców, ale poza granicami kraju do jakiego kraju ona ma czuć się to to uczucia patriotyczne czy do tej z Wielkiej Brytanii oraz Janosik owe problemy no ale bardzo masowe, jeżeli mamy kilka milionów Polaków, którzy żyją dziś gdzieś za granicą to pokazuje jak przypadkowe jest to gdzieś się rodzimej w związku z pełnym nowości jest przypadkowa jest i tak samo, jakbym urodził się w 70 lat temu byłbym dziś jak w 80 zlotemu byłbym Niemcem w związku z tym pani zresztą też kilka procent trochę dawniej w czytaniu urodziłam w związku z tym to wszystko pokazuje pewną taką umowność tych podziałów i dlatego też tak trudno mi jest zrozumieć tak wielkie przywiązanie i tak jednoznaczne wartościowanie tego umiłowania ojczyzny, bo czasami dużo konkretniejsze jest to przywiązanie do tożsamości lokalnej od miasta do UE do gminy dochody od jakiej wspólnoty lokalnej, która się no i jestem bardziej namacalnym powiedzmy jest też czymś bliższym dokładnie tak dalej i jeśli to włączymy sobie z tą przypadkowości no to stąd się bierze tato to ma ten mój sceptycyzm wobec tych wielkich słów o miłości i konieczności jednoznacznej pozytywnym wartościom waniu tego, gdy ktoś mówi kocham Polskę, bo po wtedy zaczyna się pytanie co ty tak naprawdę masz namyśli i co w tym kierunku zrobić moim zdaniem, jeżeli w tym co chcemy osiągnąć jest pewna spójność wspólnoty to można ją osiągać także na na wiele innych sposobów ale gdy wracam do tego rozumiem to potrzebę, choć nie wydaje mi się ona warunkiem koniecznym do tego, żeby państwo dobrze funkcjonował znaleźć fundamentalne kwestie z tym wypowiedzi i znowu będzie polemika, które ruszą pierwsze, gdyż jest jeszcze 1 kluczowy wątek czasu coraz mniej postaram się na papierze to pytanie o ten zalążek zła tkwiących w patriotyzmie na to, że to to jest tak jakby w ogóle źródło i fundamenty trzewia można powiedzieć polityczność taka 3 Jan jak sama poetyka wskazuje nie jest to uczynić do końca przyjemnym tak, skąd się bierze polityczną siedzimy do Carla Schmitta, który szeroko czytanego przez intelektualistów tak lewicy jak i prawicy Jarosław Ogiegło części lewicy, który mówi, że polityczność ma ścisły związek z wojną i przemoc są tak właśnie to rozróżnienie swój obcy jest w ogóle kluczowe dla tego wszystkiego życie polityczne to tak samo organizacja po prostu taka codzienna troska, ale jednak, kto miał żal jest on Sonata bis potrzebne jest obcy, żebyśmy odkryli, że jesteśmy sobą tak tak jak potrzebuje was tu w studiu, żeby odczuwać, że ja to jakaś osoba jednostka niczym was nie było w Chełmnie nie byłoby w ogóle tego problemu tak samo narody, jakby wg Smitha się biorą stąd, że pojawia się biologiczne zagrożenie likwidacji jakiejś wspólnoty lub zniewolenia n p. taki wtedy zaczynamy się do zostania odkrywać różnice co nam się zbroić samo organizować zagrają, więc neguje u źródeł polityczności, a co za tym idzie także narodowości państwowości leży problem przemocy niczego nie umiem Niemen nie ominiemy jak bardzo nie pragnęli byśmy świata w pokoju i i ich współpracy zgodnej z narodu za sobą ludzi ze sobą oczywiście wszystko zgoda bywają są różne inne więzi i można mieć bliższe więzi z osobami innej narodowości ale jakby to totalnie w tym problem tak problem polega na tym czy jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić bez patriotyzmu to jak do stała się dyskusje z poziomu wysokiego c akademickiej teorii na poziom politycznego konkretu dnia dzisiejszego tak Europa dzisiaj stoi po prostu przez ryzykiem Ros, a rozpadu Unii Europejskiej, które mają zastąpić aspiracje do federalizmu nie zadbała o to, żeby zaproponować jakiś projekt Kontynentalny nowego narodu tak jednocześnie osłabiła te tożsamości w obrębie państ w narodowych, ale i teraz rozdrobnione po prostu kraje europejskie nie będą też to nie będąc w stanie podjąć decyzję vide Angela Merkel ostatnio, lekceważąc za unijne sankcje to do gniazd gwiazdą rosyjskiego generała nieraz mowa szefa sztabu odpowiedzialnego za agresję na Okolu krainę na teren Unii Europejskiej i zużywające demony niemiecko rosyjskiego porozumienia nagan wierzy w spotkaniach masowego Merkel Putin i raz z drugiej strony mamy wielki naród chiński tak 1,5 miliarda ludzi naród cywilizacja osoba jednocześnie tak jak i jaką mamy się temu przeciwstawić nie mają patriotyzm możemy oczywiście mówić o tym jakie są fajne tożsamości lokalnej tak dalej, że nie potrzebujemy narodu, że może nie potrzebujemy patriotyzmu netto summa summarum prowadzi po prostu do wnętrz ożywiają różnic na poziomie wyższym godzi ona tak na poziomie konkretu polis tego poziomu poprowadzi w pewnym momencie do totalnej bezbronność tak wobec tych wywali gały wrzuci do Chin Rosji nauki zostało rozwiązanych Europejczycy muszą stanąć Polacy Brytyjczycy z badań albo Europejczycy jako 1 naród tak, dopóki nie ma narodu Europejskiego po koalicja narodów europejskich stanowi jeszcze 1 z rozmaitych porach doby nie ma lepszego pomysłu do takiego pragmatyczne na czele indyjskiego ach, na wsi, bo naprawdę czas nas już gonić, a może czas to panu zapytać o patriotyzm instrumentalnie wykorzystywane przede wszystkim przez polityków rzecz jasna strzeżmy się i podejrzliwie patrzmy na każdą nową ofensywę patriotyzmu jeśli jest bezkrytycznym powielaniem ulubionych sloganów megalomanii narodowej za frazeologii ją i rekwizyty armią miłą przeważnie Polakowi czają się przeważnie cyniczni socjotechniczny, którzy patrzą czy ryba bierze na ułańskie Czakon husarskie skrzydło na powstańczą panterkę jest to coś na kształt bagniska trafi tam, a coraz głębiej wciska pisze Miłosz w traktacie moralnym not Res mieliśmy tego w trochę taki przykład wydaje mi się dość dość dobre nawet psy podczas ostatnich paradę z okazji święta wojska polskiego, kiedy między nimi prezydent Duda mówił o tym jak Kuba matka Boska pomogła Polakom i pokonać obronę narracja endecka najazd rosyjski, ale też narrację, która jest mi całkowicie obca i zupełnie nie mogę się z nim zgodzić, bo w każdy naród łącznie z tym, który najeżona w latach trzydziestych i 4 0 był przekonany o tym, że Bóg jest z nimi w związku z tym, że to pokazuje jak też podpina się zdobyć cenne może pozostawiać tam rzeczywiście myślałem o tym, Zachodu mit o 0 tak ery i, ale słuszną walkę, ale inne natomiast to to pokazuje kolejne to niebezpieczeństwo pokazywania tego o tym, że tego, że jesteśmy tak wyjątkowo źle, choć ten boom, który teoretycznie z Bogiem uniwersalnym kochający mieści wszystkich ludzi nas jakoś się sobie zebrane jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe jak można jedno religia, której założenia nasza religia krzyknąć chrześcijaństwa katolicy, której założenia religią uniwersalną próbować podpiąć pod jakiś szczególny stosunek owego ubóstwa do narodu co u nas jest rzeczą, a właściwie nierozerwalną my ten słynny, a szkodliwym moim zdaniem szkodliwy moim zdaniem połączenie Polak katolik, która utrudnia nam także rozmowa o tym co to tak naprawdę znaczy być Polakiem szczególnie dzisiaj, kiedy te zaangażowanie w praktyki religijne spada co pokazują nawet statystyki kościoła no to jest ślepa uliczka na dłuższą metę co znaczy ona raczej wyklucza niższy ten patriotyzm rozbudza wobec tych przemian, jakie się moim zdaniem są w całym świecie dokonują, ale jeszcze jedno, że skoro już mówimy ostatnia o wykorzystywaniu instrumentalnym patriotyzmu ona jest trochę komiczna trochę tragiczna to jest oczywiście komercyjne wykorzystywanie patriotyzmu, który przybiera nieraz noe oburzające wręcz formy ja tu też ujawniłem jako jako osoba dość sceptycznie nastawiona do do tych uczuć patriotycznych, ale nawet mnie oburzają takie koszulki z dziurą po kuli wytworem wypływającą z niej z niej krwią 3 czy wypowiedzi amerykańskich bokserów, którzy przekonują o tym jak to powstańcy warszawscy dzielnie walczyli jednocześnie, reklamując napój energetyczny tak dalej i t d. żyli wykorzystywanie tego tych uczuć patriotycznych to nie jest tylko polityka i zbijanie kapitału politycznego wciąż są bardzo tani sposób aż o zbijanie kasy zbijanie kapitału rozumianego jak najbardziej dosłownie i to nic nie wiem czy to jest niebezpieczna, ale na pewno jest niesmaczne wygoda natomiast aż dla równowagi bolesne, jakby drugiej stronie medalowe, że podobnych wyników Forte techników podobne manipulacje zbijanie kasy mamy po schronie i może nawet to jest bardzo niebezpieczne jak spojrzysz na dane socjologiczne na sentymentach emocjach anty narodowych anty obywatelskich tak on przypaść do badania i zostało zrobione na młodym pokoleniu, z których wynikało, że zaledwie bodajże 5 % poczuwa się do jakiegokolwiek patriotyzmu na czołowe autorytety to Kuba wojewódzki Szymon Majewski i tam coś jeszcze tak i celebrytów tak jej popularność gestu wspomnianego wojewódzkiego polegającego na zdjęciu flagi w Cube tak albo słów pewnej celebrytki, która powiedziała, że wybuchnie wojna to nastąpi z ucieknie ucieka z cenzurą czując, więc do my mamy problem w pewnej słabości brak relacji i państwo obywatel i dla nas w ogóle to są nasze obywatelstwo z patriotyzmem czy niemożna być obywatelem dobrym obywatelem i wartościowym obywatelem zastanawiać nad Menem nie będąc otwarcie nie, deklarując miłość do ojczyzny, by właśnie chcę powiedzieć o CIT, gdy się, że to jest jak najbardziej możliwe i sam przez sam fakt tego, że ktoś deklaruje miłość ojczyzny czy dekoruje się jako patriota to nie sprawia, że on jest lepszym obywatelem ma dopiero trują tkwi w tym co tak naprawdę ma ma namyśli, a to samo może robić człowiek, który wcale nie mnie, mówi że jest zagorzałym patriotą poniekąd tak, ale z Wisłą założyliśmy coś się cofnąć w przeszłości zastanowić co co to jest właściwie obywatelstwo obywatelstwo to jest członkostwo w narodzie politycznym jeśli tak no to o ma konotacje nie tylko patriotyczną, ale wręcz nacjonalistyczną, więc czy można być dobrym obywatelem nie będąc patriotą no myślę, że to jest bardzo zawodny sposób myślenia, gdy dotykamy też wątku, który już ruszyły wcześniej w lekturze wiąże moim zdaniem z pewnym paradoksem współczesnego liberalizmu, czyli ten nacisk na więzi bezpośrednie tak to uporczywe argumentowanie, że naród ojczyzna to wspólnota zmyślona wyobrażone jakaś fikcja rodzaj fikcji literackiej albo socjotechnicznych, która taki jest nie własny nie jest to jest tylko konkretna również wspólnota związana z konkretnymi interesami mniej energii nazywana jest wyraźną ulgą, ponieważ my i nie jesteśmy w stanie poznać całej znamy tylko na nielegalne nowego, ale Lublin oraz innych wysoce akademicki z mundialu, ale ludzie zamknięci w ramach zajęć z zeznania krok w kanał mogę żyć z bardzo dużą wagę musi pan chciałem dokończyć tylko myśl po prostu tego typu myślenie prowadzi do pewnego paradoksu na gdzie, jakby w imię postępu cofamy się do czasów były mu upraszczają plemiennych, a niekiedy również bezpośrednie relacje tylko były tym co człowiek ogarniał w wymaganym jedno zdanie Janie nie twierdzę, że park patriotyzm jest czy zło z definicji poczuciem wspólnoty chciałem tylko powiedzieć, że nie jest jedyną możliwą i nie jest także z definicji dobry wroga tak jak przynależność religijna jest w pewnym sensie neutralny ważne co z nim zrobimy drewno uzależniona od drugich dr Łukasz Pawłowski redaktor Bartłomiej Radziejewski bardzo panu dziękujemy dziękujemy za wspólną godzinę państwo oczywiście dziękuję za cały wspólny poniedziałkowy wieczór Radia TOK FM życzę dobrej nocy i słodkich snów do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA