REKLAMA

Kryzys męskości i przemoc

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2018-08-21 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:05 min.
Udostępnij:

Większość sympatyków skrajnej prawicy to mężczyźni. Bo znaczna część tego rodzaju przekazu adresowana jest cynicznie do młodych, zagubionych, "zdradzonych przez ojców" mężczyzn

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Kwadrans filozofa i Tomasz Stawiszyński, dzień dobry. Amerykański socjolog Michael Kimmel opublikował właśnie książkę p t. "Healing from hate. How Young man Get into and out of violent ekstremism", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Uzdrowienie z nienawiści. Jak młodzi mężczyźni wikłają się w przestępczy ekstremizm i jak potem z tego wychodzą". Rozwiń »
Książka w jakiejś części dotyczy fenomenu zwanego w stanach Zjednoczonych ruchem alt-right, czyli alternatywnej prawicy ten ruch o charakterze dławicowym składający się z dziesiątek, a może nawet setek mniejszych większych organizacji stowarzyszeń czy grup nieformalnych mieni się całym spektrum odcieni od tych bardziej umiarkowanych głoszących mieszcząca się, w jakich granicach poglądy prawicowe aż po ekstremalne, gdzie w sposób otwarty eksponuje się o rasizmie nawołuje do przemocy na tle rasowym, a także się to przemoc w sposób bezpośredni czyni to właśnie alt-right czy też, spuszczając ALT prawica przynajmniej jakaś część tego szerokiego jak powiedziałem zjawiska uważana jest za zaplecze polityczne Donalda trampa oczywiście wiele już na temat alt-right napisano przeprowadzono mnóstwo społeczno-ekonomiczna psychologicznych analiz popularności tego rodzaju poglądów, które sprowadzają się mówiąc w drapieżnym w skrócie do żelaznego zestawu idei współczesnych populistów otwarta niechęć do elit ostentacyjny nacjonalizm ksenofobia myślenie spiskowe, a amerykańskim pakiecie dodatkowo wątki rasistowskie nierzadko ubrane w kostium kulturowe

Nie chce się tutaj dzisiaj jednak zajmować stricte polityczną stroną tego zjawiska nie chcą także zastanawiać się nam się nad ekspansją popularności tych ruchów w kontekście potencjalnych błędów popełnianych od wielu lat przez elity liberalno-lewicowe o tym, mówiła m. in . przed tygodniem, nawiązując do świetnej książki Marka Lee koniec Ameryki, jaką znamy dzisiaj chciałem skupić się na zgoła odmiennym wątku poruszanym właśnie przez wspomnianego przed chwilą Mankella kim Mela, czyli na wątku dotyczącym męskości, a dokładniej kryzysu męskości i odpowiedzi na ten kryzys, którą wielu młodych mężczyzn odnajduje dziś radykalnych przeniknięta nienawiścią i agresją i geologia politycznych Kimel skupia się na młodych mężczyznach z Niemiec Szwecji Stanów zjednoczonych, których łączy przynależność do skrajnie prawicowych ugrupowań i bojówek tom ten kwadrans filozofa o kryzysie męskości mówi się w kręgu zachodniej kultury co najmniej od lat sześćdziesiątych, odkąd w reakcji na emancypację kobiet wolność seksualną i rewolucję feministyczną zaczęły pojawiać się pierwsze tzw. MEN z mów man z UE, czyli ruch skupiające mężczyzn ruchy męskie dokładnie rzecz biorąc jest to podkreślmy zjawisko wciąż się rozbić rozwijające, a co najważniejsze niejednorodne równie niejednorodna co, ale rajd mamy bowiem pośród ruchów męskich

Zarówno konserwatywne organizacje dążące do restauracji tradycyjnego patriarchatu operujące często skądinąd dość oderwanym od historycznej rzeczywistości wyobrażeniem ról męskich i kobiecych tak rozłączne tak rozdzielonych tak kompletnie niewspółmiernych się aż nieistniejący nigdzie w praktyce zgoła mamy tam ruchy odwołujące się do duchowości, a laniu HP albo osób poszukujących wzorców męskości dawnych mitologia jak n p. cały potężny nurt, którego reprezentantem nieformalnym liderem był zmarły niedawno Robert ble my autor bestsellerowej wydanej także u nas książki żelazny Jan k mamy tam wreszcie ruch o proweniencji feministyczna lewicowej próbujące wypracować model męskości adekwatne do współczesnych czasów epoki post nowoczesnej, której rozumienia męskości kobiecości już dawno nie przypomina klasycznego marzenia konserwatysty, gdzie kobieta zajmuje się pielęgnacją ogniska domowego i zostaje domknięta wyłącznie w sferze prywatnej mężczyzna tymczasem zarabia pieniądze realizuje się zawodowo i wraz z innymi mężczyznami współtworzy sferą publiczną

Mamy także organizacje walczące oprawa ojców i jest to, więc i wiele jeszcze innych odmian i jest to, więc tak jak powiedziałem krajobraz bardzo złą wzoru zróżnicowane jednak w niemal wszystkich przypadkach mamy do czynienia z tą samą diagnozą brzmi ona męskość jest w kryzysie, a to oznacza, że młodzi mężczyźni poszukujący swojej tożsamości wchodzący w życie szukający miejsca w sferze zawodowej i osobistej natrafiają na cały szereg problemów wewnętrznych i zewnętrznych pierwszym zasadniczym problemem jest tam, który wyrażony został niegdyś w tytule niewielki, ale znakomitej książki Wojciech Eichelberger jak zdradzony przez ojca pokolenie dzisiejszych dwudziesto trzydziesto czterdziestolatków to statystycznie często synowie, których ojcowie albo byli w ogóle nieobecni albo ich obecność przynosiła więcej szkody niż pożytku mówiąc oględnie w każdym razie z pewnością nie stanowi dla swoich synów ani jakichś szczególnie godnych naśladowania wzorców ani też nie spełnili swojego zasadniczego zadania bezpiecznej inicjacji dziecka w złożone wymagające niebezpieczne i trudny świat spra w ludzkich i międzyludzkich, czyli związanych po prostu z funkcjonowaniem we wspólnocie w społeczeństwie ktoś tego nowego członka wspólnoty po prostu musi do niej wprowadzić musi go nauczyć elementarnych rzeczy o sobie o świecie i o tej wspólnocie tego bardzo często dzisiejsi ojcowie nie czynią oczy nie czyni to dlaczego tak się stało

Dlaczego to pokolenie dwudziesto trzydziesto czterdziestolatków to ludzie z takim doświadczeniem to jest kwestia drugorzędna i można ją oczywiście interpretować znowu różnoraką już to, odwołując się do kategorii psychologicznych już to do historycznych albo związanych ze specyfiką rozwoju kapitalizmu dość powiedzieć, że młodzi mężczyźni nie mają pojęcia na czym właściwie polegać ma dzisiaj ich społeczna rola i w jaki sposób powinni określić się wobec całkiem nieźle zdefiniowanej wyemancypowana i tożsamości kobiecej temperatura, jaka panuje wokół kwestii związanych z gender stabilizacji w ogóle z procesem re definicji tych wszystkich wyobrażeń stereotypów przekonań mitów fantazji, jakie mamy wokół pojęć kobiecości męskości w jakimś sensie odzwierciedla szczególny moment kulturowo cywilizacyjnej w jakim się właśnie znaleźliśmy tam ten kwadrans filozofa i mgliste momenty w dziejach kultury, kiedy dawne punkty orientacyjne ulegają erozji nowe zaś jeszcze się nie wyłoniły sprzyjają pojawianiu się rozmaitych autorytatywny i autorytarnych figur, które proponują rzekomo proste i zwięzłe rozwiązania problemu złożonych niejasnych i odznaczających się wysokim stopniem nierozwiązywalny dość odpowiedź, jakie ludzie jakich udzielają ruch alt-right należą do tej właśnie odmiany

Michael Kimmel wyszczególnia 3 elementy ich swoistej strategii werbunku owej polegającej na odpowiednim organizowaniu trudnych emocji i deficytów, a następnie dostarczaniu sposobów na ich pozornie satysfakcjonująca zażegnanie po pierwsze, więc skrajnie prawicowe ruchy usprawiedliwiają w oczach tych młodych mężczyzn ich własną osobistą sytuacją, która jest dla nich źródłem głębokiego upokorzenia i poczucia życiowego fiaska także, dlatego że nie mieści się w pewnej wciąż stawiane jako wzorzec kulturowej normie to znaczy reakcji innych na sytuację, w której oni się znajdują torze i inni postrzegają ją jako wyraz jakichś ich deficytów sprzyja temu, żeby właśnie w ten sposób oni to przeżywali chodzi tu przede wszystkim o brak pracy, a co za tym idzie perspekty w jakiejkolwiek finansowej społecznej stabilizacji i niezależności oraz o brak życiowej partnerki pos podkreślam, że kim analizuję ruchy skrajnie prawicowe, gdzie właściwie mamy do czynienia wyłącznie heteroseksualni stanie, a przynajmniej z ludźmi, którzy się jako heteroseksualiści definiują ta sytuacja, a także sposób w jaki przeżywają to sami ci ludzie oraz ich otoczeniem rzecz jasna charakter systemowy splecione zatem jest z całej siatki

Przy czym najważniejsze jednak, że dotyka najgłębszych i najbardziej czułych pokładów poczucia osobistej godności i wartości ruchy skrajnie prawicowe dostarczają tutaj jednoznacznej diagnozy Niemasz pracy i partnerki, ponieważ oni ci to wszystko odebrali nie, dlatego że system ekonomiczny jest zły tylko, dlatego że oni ci odebrali po drugie, oni zostają specyficzny sposób z problematyką zachowań, a mianowicie stają się negatywnym punktem odniesienia w kontekście doświadczenia i domniemanego konstruowania własnej męskiej tożsamości są, więc odpowiednio albo nadmiernie zniewieściały Lee to 1 z zasadniczych demonów skrajnej prawicy lęk przed homoseksualizmem i Homo seksualnością albo nadmiernie zwierzęce ani pamiętajmy, że posługujemy się tu językiem tych ugrupowań 4 w w ten właśnie sposób definiują ani rozmaite grupy etniczne odmienne od białych Amerykanów Szwedów czy Niemców

Po trzecie jednak przekaz skrajnie prawicowy nie poprzestaje wyłącznie na opisie dostarcza bowiem bardzo konkretne instrumenty mobilizacji i aktywnego zaangażowania, a zatem zarówno motywację do działania, jaki wyraźną definicję tego celu ma być nim mianowicie zmiana tej opłakane sytuacji, która jest źródłem frustracji upokorzenia zmiana na drodze politycznej i bezpośredniej walki z tymi, którzy są za nią odpowiedzialni rasizm faszyzm są w tym momencie niejako naturalnym kontekstem, który załatwia sprawę młody mężczyzna dostaje ulotne poczucie sensu i celu jego frustracja agresja zostaje sprawnie ukierunkowana wydaje mu się, że działa we własnym interesie zostaje zaangażowany do aktywnej zmiany własnego po położenia poprzez walkę z innym z innymi właśnie i wydają się, że wszystko idzie w dobrą stronę, a tymczasem jest tylko prostym obiektem manipulacji armatnim mięsem dla ludzi, którzy przy jego pomocą realizują własne ciemne interesy na 1 element, o którym więcej innym razem chciałbym tylko tutaj zwrócić państwa uwagę, a mianowicie na to że, choć jak to się często podkreśla przekaz populistów skrajnej prawicy jest antysystemowy

To jest to zarazem anty systemowo ość szczególna powiem teraz coś wbre w ogólnej narracja tak szczerze myślę mamy tu przede wszystkim do czynienia z narrację wymierzoną w system kapitalistycznego indywidualizmu i niezależni niezależnie od toksycznej treści albo prawica i w ogóle dzisiejsi populiści z rodzimym PiS -em na czele mówią swoim potencjalnym odbiorcom to nie ponosić winę za swoje położenie to nie jest wasza wina, że nie powodzi się one tak, jakbyście chcieli to nie jest prawda, że ci, którzy opływają w dostatki byli od was po prostu bardziej skuteczni, a wy jesteście od niego gorsi, a nie winny jest coś innego jakiś x nie zaś sami, a prawica pod ową x podstawia niestety konkretne grupy społeczne i w ten sposób propaguje nienawiść czym zapewne za moment doprowadzi już doprowadziła wielokrotnie do niejednej tragedii lewica jak sądzę powinna poszukać takiej narracji, która z 1 strony od brzemienia indywidualizmu również pozwoli się nam uwolnić, ale z drugiej nie osunie się w mroki alt-right tu, w którym różne rzeczy można odnaleźć, ale z pewnością nie wartościową tożsamość męską żeńską albo jakąkolwiek inną bardzo dziękuję Tomasz Stawiszyński, do usłyszenia.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA