REKLAMA

Czy czarne listy pacjentów są zgodne z prawem?

Połączenie
Data emisji:
2018-08-21 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:30 min.
Udostępnij:

Numer telefonu pacjenta, niestawiającego się na umówioną wizytę lekarską, może trafić do bazy "niesolidnych pacjentów" (niesolidnypacjent.pl). Czy takie działania są zgodne z prawem?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Monika Wieczorek, Edge Wieczorek Kancelaria prawna, dzień dobry, dzień dobry. Będziemy mówić o listach niesolidnych pacjentów. Listach, które ponoć nie są jeszcze bardzo długie, ale zaczynają być tworzone na użytek lekarzy, którzy uskarżają się, że pacjenci są niesolidni: umawiają się na wizytę, potem się na tych wizytach nie stawiają. Rozwiń »
To wszystko uderza w ich biznes i koniec końców warto taką czarną listę mieć z niej korzystać w wyzywających pytanie czym w ogóle to zgodne z prawem tworzenie czarnych list pacjentów akurat przypadku tego konkretnego no i biznesowe zmarł w cudzysłów bowiem, jakim jest świadczenie usług medycznych

To dużo zależy od tego jak z żelaza analizujemy ten proces zbierania danych ich przetwarzania w na tym konkretnym portalu, który jest przyczyną tego, że rzecz się o tym rozmawiamy w ERM i pierwsze pytanie czy musimy sobie postawić to jest na pewno to w jaki sposób lekarz wszedł w posiadanie tych danych może sobie wyobrazić lekarza, który ma prywatny gabinet ma jednoosobową działalność gospodarczą i tylko on jest dysponentem danych swoich pacjentów w zakresie oczywiście usług, której świadczy jej za chwilę do tego dojdziemy możemy wyobrazić sobie oczywiście sytuacje, kiedy mamy placówkę medyczną, która na usługi świadczone przez wielu lekarzy 

Możemy sobie wyobrazić podmiot publiczny na jej k, kiedy zastanowimy się na tym to dojdziemy do przekonania, że nie zawsze będzie także lekarz świadczący usługę medyczną to będzie ten sam, który jest administratorem danych osobowych administratorem danych osobowych co do zasady będzie firma przedsiębiorstwo w tym przypadku akurat podmiot świadczący usługi medyczne w te, więc kiedy pomyślę praktycznie o tym, kim jest lekarz, który punkt numer telefonu pacjenta umieszcza w tym portalu czy winnym portalu, bo to jest toczy się tylko hipoteza hipoteza

No to zastanówmy się po pierwsze, czy on może tych danych używać do czego ale nawet gdyby tak było, gdyby lekarz tworzył sobie lista pacjentów fora tylko on tą, którą ma w swojej bazie danych i tych pacjentów traktował inaczej niż reszta Bono walają rzeczy to jest zgodne z prawem

To nie jest taka sama usługa jak sprzedaż książek czy zauważanie długopisów samochodów czy nawet te usługi prawne czy księgowa oczyszcza lub usługi prawne księgowe też ma swoje praktyki zawodowe natomiast usługi medyczne są szczególne usługi mamy kodeksy etyki lekarskiej lekarz musi przestrzegać się nie tylko tego kodeksu, ale też ustawy o prawach pacjenta mamy możliwość złożenia skargi samego instrumentu skargi do rzecznika praw pacjenta, a naruszeniem praw pacjenta jest oczywiście m. in. ograniczenie możliwości świadczenia usługi medyczne, czyli w sytuacji, kiedy ja jestem lekarzem hipotetycznie i odmawia pacjentowi od udzielenia jakiejkolwiek usługi medycznej to w moim przekonaniu dochodzi do naruszenia praw pacjenta

Czy chcemy tu zaczęliśmy od skutku, a powinniśmy skupić na przyczynia to znaczy na tej sytuacji, kiedy lekarz załóżmy, że już jest dysponentem tych danych prowadzi jednoosobowy gabinet, ale i teraz zastanówmy się, jaką ona podstawę do używania tych danych czy do ich przetwarzania, jeżeli ja przechodzę do gabinetu i zostawią swoje imię nazwisko numer PESEL dane moje moje dane zwykłe mogą być dane kontaktowe czasami jeśli to jest niezbędne to ja udzielam to jak te dane przekazuje o to, żeby ktoś mi świadczą usługi medyczne tak oto, żebym mogła po rozmowach tych świadczeń medycznych

Bardzo istotne taki kluczowy chyba trochę moment całej tej dyskusji nasz kraj, ponieważ to żona komuś dajemy jakieś dane te nie znaczy żądze możesz filtrować wg dowolnych scenariuszy pomysłów mógłby, ale musi mnie o tym, poinformować, że moim gruncie RODO wina o gruncie VAT na czym się niestety często zapominam, bo poprzednio obowiązującej ustawy z dziewięćdziesiątego siódmego roku o ochronie danych osobowych każdy administrator danych osobowych informuje podmiot danych o tym jakie dane przetwarza no i teraz też się pan obowiązek z rozbudowanym

Oczywiście, ale to inna dziś trzeba poinformować jak długo będą przechowywane, kto będzie odbiorcą danych, czyli lekarz potencjalnie może przetwarzać dane w taki sposób udostępnić numer telefonu pacjenta innemu lekarzowi n p. czy to przez portal czy winny sposób, ale musi wcześniej po pierwsze, mieć podstawę do przetwarzania po drugie, poinformować tego pacjenta, że będzie innym lekarzom przekazywał jego dane, które pacjentce godzi się na taki proces, jeżeli lekarz poinformuje

W porządku, ale pani dane przekaże innym lekarzom tak dla bezpieczeństwa, bo to nie jest Intel Dell moglibyśmy to inny zastanawia się nad postawami przetwarzania częściowo tutaj mówi się niektórzy tynk i krytycy tej krytyki wobec tego pomysłu mówią o tym, że dobrze też możemy powiedzieć uzasadniony interes tego administratora on nie chce stracić przyszłości, ale finansowo czasowo, bo przez to, że będą się do niego umawiać klienci czy pacjenci chore niesolidni w cudzysłowie

Natomiast to w takiej sytuacji mógłby potencjalnie rozważyć ograniczenie świadczenia usług medycznych tej konkretnej osobie moim zdaniem z ryzykiem, że narusza prawa pacjenta, a nie ujawnia się innym osobom Chorwację Paryż nie zgodził, chyba że wyrazi zgodę w 100 mogliby się po poszukać takiej postawy pacjent zgadza się, żebym ujawniała dane dalej w porządku

Ale jak to powinno zostać ujęte w takim regulaminie nie w danej przychodni, żebym mu na to zareagować

Znaczy, że w ogóle iść udzielam zgody na przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym to ryzykuje, że właśnie takie listy pacjentów potem będą powstawały to już wystarczy, jeżeli taka zgoda będzie ukryta w regulaminie albo jakiś umowie świadczenia, która będzie długa nieprecyzyjna i będzie tę zgodę wymuszała na ujawnienie danych innym podmiotom to w moim przekonaniu mamy do czynienia z procesem nieprawidłowym bezprawnym nie będzie zgodne z przepisami w PRL należałoby zabrać go do wyraźną konkretną poinformować pacjenta o tym co chcemy zabrać po co jak długo będziemy te dane przechowywać w tym co się dalej z nimi stanie

Tak cel jest oczywiście tutaj niezwykle istotne, bo ja mogę poinformować pacjenta, że przetwarza jego dane w celu świadczenia usług medycznych, a tymczasem mojej ocenie SN w kolejnym jest przekazanie innym lekarzom, żebyśmy budowali w sprawny system świadczenia świadczeń medycznych, a k, ale ta nie jest samo notes trochę alternatywny świat tak, bo jak informuje pacjenta o 1, a robi co innego w moim przekonaniu to jest naruszenie danych osobowych tylko teraz tak rozmawiamy o danych bardzo ogólnie, ale konkretny pomysł, którym dzisiaj rozmawiamy zakłada, że zbierane i przekazywane są zbierane różne, ale przekazywane dalej w UE

Mówiąc w skrócie są dane w postaci numeru telefonu na numer telefonu przyznaje nie zawsze będzie daną osobową, ale spójrzmy na kontekst tego konkretnego przetwarzania w ten portal zbierać dane czy zbierać od innych lekarzy dane i ujawniać tylko zalogowany on użytkownikom o to, żeby ujawnić, kto raz któryś z pacjentów niesolidny i jest osobą, która od uchyla się od przychodzenia nie powiadamia gabinetu o tym, że rząd nie będzie inie nieraz, że będzie rezygnowała z usługi w te to znaczy, że ten numer telefonu ma służyć czemu w identyfikacji tej osoby prawda, aby definicja danych osobowych jest jasna dana osoba bez informacje o sobie możliwe do zidentyfikowania i udający się z 2 goście tej osoby, którą identyfikuje po tych danych albo mogę z łatwością zidentyfikować jego wraz z lekarz taki problem praktyczny ne załóżmy, że użytkownik zalogowany wpisuje sobie czy w tym portalu czy w innym numer telefonu swojej matki babci i byłego chłopaka

Już na informacjach o jest coś narzeczy nieuczciwe albo kontrahenta chce sprawdzić, a może też są 1 pacjentem tworzy stratne na tej umowie mamy zamiar ją z osobą, która nie odwołuje wizyt lekarskich co jest oczywiste trochę szukanie może dziury w całym i zabawna historia, ale jednak no to są informacje o osobach

Dobrze teraz spróbujmy spojrzeć na to sytuacja strony takiego sfrustrowanego lekarza załóżmy, że ja nim jestem przywiązany do ciebie po poradę prawną mówi pani mecenas broń naprawdę nie przechodzą do dzisiaj 5 odwołało, czyniąc żadnych możliwości, żeby temu przeciwdziałać w zgodnie z prawem

Na pewno, kiedy mówimy o wspólnym publicznym o świadczeniu usług medycznych mamy tutaj trochę związane ręce, bo to system system prawa publicznego też będzie wyznaczał ramy tego tych możliwości i też nie mam odpłatności za usługi częściowe oczywiście prawda w niektórych sytuacjach natomiast kiedy mamy prywatny gabinet możemy przecież mówić w ten sposób, że płatność z góry albo zaliczkowa nie ma tutaj żadnych żadnych przeszkód, żeby tak to uregulować ja jestem zdania, że kiedy po to, że ten pomysł portalu to jest de facto trochę płacenie na wyrost swoimi danymi tylko, dlatego że lekarze mogą nimi zaufania do do pacjentów w ruch ze strony karanie pacjenta zapłaci za po swoją swoimi danymi

Natomiast nie możemy przenosić odpowiedzialności na pacjenta lekarz powinien tak uregulować swoje stosunki z pacjentami czy potencjalnymi pacjentami, żeby móc jednocześnie świadczyć w miarę satysfakcjonujący sposób swoje usługi medyczne, a jednocześnie, że pacjent nie był jego prawa nie były naruszone Born to możemy przetną się drapać miewaliśmy co może zrobić ten prawda ktoś z rodziny albo przyjaciół albo nie jakiś kontrahent, który złośliwy, ale naród ten portal czerń czy jakiś czy podobny portal, który ujawniał, by dane pacjentów pomiędzy lekarzami zwyczaj ten pomysł mógłby doprowadzić do tego, że zostałyby odnowione świadczenia medyczne i tym ile z tego powodu prezes urzędu ochrony danych zajął się tą sprawą z urzędu

Proszę zauważyć, że to jest pierwsza taka sprawa wszczęta z urzędu przesyła przez prezesa inny organ nadzoru ochrony danych osobowych bardzo ważny problem to do rozważania jestem też bardzo zainteresowana ciekawe jest większe jak ta sprawa rozwikła, ale rozumiem, że to jest po prostu sytuacja zupełnie szczególna z racji tego konkretnego zawodu tej konkretnej profesji, jaką jest o świadczeniu usług medycznych po prostu o to chodzi prawda, że to jest ta wyjątkowość tak oczywiście, dlatego że lotni mamy m. in. już po poza kodeksem etyki lekarskiej ustawa oprawach pacjenta, który mówi wprost, że ograniczenie świadczenia czy ogranicz do ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych jest naruszeniem praw pacjenta rzecznik praw pacjenta może może oczywiście interweniować i każdy z osób, która podejrzewała, że jest na takiej czarnej liście może oczywiście złożyć skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych być może teraz to już nie ma sensu bez tak wszczęto postępowanie, ale może też złożyć skargę do rzecznika praw pacjenta tylko in, kto będzie wiedział, że na takiej czarnej liście jest inwestowanie w państwach ustawiamy dziękuję bardzo Monika Wieczorek Kancelaria prawna, Edge Wieczorek.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA